0

QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn

23 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 12:14

Di chứng tim mạch và quản lý vấn đề quay lại tập luyện ở vận động viên Nguy cơ tổn thương cơ tim ở các vận động viên thể thao phải nằm viện điều trị COVID-19 gây ra những lo ngại về khả [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn,