0

Thảo luận nhóm TMU tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách sạn sofitel metropole hà nội

43 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 10:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN TỔNG QUAN KHÁCH SẠN Đề tài: Tìm hiểu cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội Giảng viên hướng dẫn : Trần Thị Tuyết Lớp học phần : 2216TEMG3111 Nhóm thực : 05 Hà Nam, tháng năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 1.1Khái niệm khách sạn, cấu tổ chức khách sạn 1.2Cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh KS 1.2.1Cơ cấu tổ chức 1.2.2Các lĩnh vực kinh doanh KS CHƯƠNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC, LĨNH VỰC KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI 2.1Khái quát chung khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội 2.1.1Thông tin chung khách sạn Sofitel Leg 2.1.2Kết hoạt động kinh doanh khách 2.2Cơ cấu tổ chức lĩnh vực kinh doanh khách sạn 2.3Đánh giá chung 2.3.1Thành công nguyên nhân 2.3.2Hạn chế nguyên nhân CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 3.1Phương hướng kinh doanh khách sạn tương lai 3.2 Giải pháp 3.2.1 Cơ sở biện pháp 3.2.2 Nội dung biện pháp KẾT LUẬN TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Trong năm trở lại kinh tế đất nước phát triển ngày biến đổi to lớn, ngành Du lịch Việt Nam nói chung hoạt động kinh doanh khách sạn nói riêng có bước khởi sắc Khi mà đời sống nâng cao, nhu cầu người ngày lớn, họ khơng có nhu cầu vật chất mà cịn có nhu cầu tinh thần, muốn nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức ăn ngon bên gia đình, người thân, bạn bè khơng gian khác xa với sống ngày thường Số lượng khách sạn, nhà hàng gia tăng, cấu sản phẩm dịch vụ ngày đa dạng Tất đáp ứng tốt nhu cầu người Khách sạn xem ngành kinh doanh mục tiêu hang đầu đem lại lợi nhuận song vấn đề đặt thực tế cạnh tranh để doanh nghiệp khách sạn đứng vững uy tín thị trường Cạnh tranh kinh doanh suy cho cạnh tranh chất lượng văn hóa, chất lượng văn minh, chất lượng phục vụ… Mặt khác cạnh tranh gay gắt tất lĩnh vực có kinh doanh dịch vụ ăn uống đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng dịch vụ Xác định tầm quan trọng doanh nghiệp cần đề cho chiến lược, mục tiêu kinh doanh riêng Một doanh nghiệp hoạt động tốt cần có cấu tổ chức hoàn thiện với phận phân chia chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh cụ thể, rõ ràng Để hiểu rõ hơn, nhóm chúng em xin tìm hiểu cụ thể cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực kinh doanh khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội từ đưa số đề xuất nhằm cải thiện phát triển khách sạn hoạt động tốt Tuy nhiên, kiến thức chúng em cịn hạn hẹp nên cịn nhiều thiếu sót Chúng em mong nhận lời góp ý từ để thảo luận hoàn thiện Bài thảo luận chúng em chia làm chương: Chương 1: Một số sở lý luận cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh khách sạn TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Chương 2: Cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội Chương 3: Một số đề xuất CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 1.1 Khái niệm khách sạn, cấu tổ chức khách sạn a) Khái niệm khách sạn: Thuật ngữ khách sạn Tiếng Việt hay thường gọi hotel có nguồn gốc từ tiếng Pháp, dùng để nơi phục vụ ngủ qua đêm cho khách Từ khách sạn theo nghĩa đại dùng Pháp vào cuối kỷ XVII, đến cuối kỷ XIX phổ biến nước khác du nhập vào nước ta vào năm đầu kỷ XX Từ kỷ XIX đến đầu kỷ XX phát triển khách sạn thay đổi số lượng chất lượng Tại thành phố lớn Châu Âu, Châu Mỹ, với khách sạn trang trọng xây dựng có khách sạn nhỏ trang bị khiêm tốn hình thành Ở quốc gia, khác cách phục vụ mức độ dịch vụ cịn có khác tùy vào mức độ phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn quốc gia Đây nguyên nhân dẫn đến nhiều khái niệm khác khách sạn nước Ngày nói đến khách sạn, người ta hiểu sơ kinh doanh lưu trú với số điều kiện định số lượng phòng trang thiết bị tiện nghi bên b) Phân loại khách sạn Hiện có nhiều cách phân loại khách sạn dựa vào việc phân chia tiêu thức khác Việc phân loại ngành công nghiệp khách sạn phân loại: Theo quy mơ + Khách sạn quy mô lớn: nhiều 150 buồng + Khách sạn quy mô vừa: 41-150 buồng + Khách sạn quy mơ nhỏ: 40 buồng TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Theo vị trí địa lý + Khách sạn thành phố + Khách sạn nghỉ dưỡng + Khách sạn ven đường + Khách sạn cảnh (khách sạn sân bay) Theo thị trường mục tiêu + Khách sạn thương mại (Trade hotel) + Khách sạn du lịch (Tourism hotel) + Khách sạn hộ cho thuê + Khách sạn sòng bạc Theo mức độ cung cấp dịch vụ + Khách sạn cao cấp sang (Luxury hotel) + Khách sạn với dịch vụ đầy đủ (Full-service hotel) + Khách sạn cung cấp số lượng dịch vụ hạn chế (Limited-service hotel) + Khách sạn bình dân (Economy hotel) Theo hình thức sở hữu quản lý + Khách sạn Nhà nước + Khách sạn cổ phần + Khách sạn tư nhân + Khách sạn liên doanh + Khách sạn thành lập theo công ty TNHH Theo mức độ liên kết + Khách sạn độc lập + Khách sạn tập đoàn c) Khái niệm cấu tổ chức khách sạn: Cấu trúc tổ chức hay mơ hình tổ chức máy khách sạn việc bố trí, xếp nhân viên thành phận dựa vào nguồn lực khách sạn nhằm triển khai cơng việc có hiệu d) Các yếu tố ảnh hưởng cấu tổ chức khách sạn: TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Mỗi khách sạn cố gắng thiết lập mô hình tổ chức hợp lý dựa vào điều kiện thực tế nguồn lực Bộ máy tổ chức khách sạn bị ảnh hưởng nhiều yếu tố bao gồm: Quy mô doanh nghiệp: Quy mô khách sạn nhỏ, sản phẩm có tính đồng cao mơ hình tổ chức máy khách sạn đơn giản, gọn nhẹ, bậc quản lý ngược lại Thị trường mục tiêu (các đối tượng khách ): Thị trường mục tiêu nhỏ, tính tiêu dùng lớn tổ chức máy gọn nhẹ, đầu mối vfa ngược lại Phạm vi hoạt động kiểm soát: Khách sạn có nhiều đơn vị kinh doanh nhiều nơi khác nhau, cung cấp nhièu loại sản phẩm khác nhau, máy tổ chức phức tạp, có nhiều thang bậc, đầu mối ngược lại e) Cơ sở khoa học: Chủ yếu để thiết lập tổ chức máy khách sạn: Đặc điểm lao động khách sạn Tổ chức lao động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Cơ chế vận hành máy tổ chức 1.2 Cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh KS 1.2.1 Cơ cấu tổ chức a) Cơ cấu tổ chức khách sạn quy mô nhỏ (100 buồng) BP lễ tân BPquảnlý BP buồng BP phục vụ khách hàng BP dịch vụ ăn uống BP kĩ thuật BP kế toán BP an ninh BP mar bán hàng BP dịch vụ khách hàng Chức năng, nhiệm vụ phận TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Bộ phận lễ tân: Chức năng: thực quy trình gắn liền với khách th phịng, làm cầu nối khách với dịch vụ khách ngồi khách sạn Nhiệm vụ: điều phối phịng cho khách, làm thủ tục giấy tờ khách đến tốn khách Thơng tin phối hợp với phận khác khách sạn việc tổ chức dịch vụ như: dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú dịch vụ bổ sung khác Và nơi thu nhận thông tin cần thiết cho công việc kinh doanh khách sạn phản ánh kịp thời Bộ phận buồng: Chức năng: có trách nhiệm phục vụ khách dịch vụ ngủ thời gian khách lưu lại khách sạn Nhiệm vụ: làm vệ sinh bảo trì hàng ngày khu vực phịng ngủ Kiểm tra, chuẩn bị phòng, đồng thời phục vụ phòng nhận đồ giặt, đồ cho khách, kết hợp với phận nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống phòng khách, kiểm tra minibar báo lại với phận lễ tân để tiện cho việc toán mà khách dùng thời gian lưu lại khách sạn Bộ phận phục vụ khách hàng Chức năng: giải yêu cầu khách hàng, phục vụ khách hàng Nhiệm vụ: setup bàn ăn, chào đón khách, nhận yêu cầu khách, phục vụ đồ ăn, đồ uống giải đáp vấn đề liên quan đến dịch vụ khách sạn Bộ phận dịch vụ ăn uống Chức năng: có trách nhiệm tổ chức phục vụ khách ăn, thức uống mà khách yêu cầu Nhiệm vụ: cần liên hệ trực tiếp với lễ tân buồng để nhận thông tin ăn uống khách Trực tiếp đón khách giao đặt hàng cho phận bếp Nhân viên nhà hàng có nhiệm vụ phục vụ khách ăn xong TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Bộ phận bếp: Chức năng: chuẩn bị chế biến thức ăn, thức uống phục vụ khách lưu trú khách sạn khách vãng lai Nhiệm vụ: cung cấp cho khách ăn, thức uống theo thực đơn đặt Phối hợp với phận khác lễ ăn, buồng việc phục vụ dịch vụ bổ sung có kèm theo ăn uống, kiểm tra đồ ăn trước chế biến, phục vụ cho khách Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc việc tổ chức quản lý thu mua chế biến bảo quản thực phẩm Bộ phận kế toán: Chức năng: tham gia hoạt động thu, chi khách sạn vấn đề liên quan đến tài khách sạn Nhiệm vụ: phận kế tốn có nhiệm vụ tổng hợp số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh khách sạn Trình lên ban giám đốc kết đạt chưa đạt sau quý, năm Chuẩn bị bảng lương kế toán thu kế tốn chi, giá thành, kiểm sốt chi phí toàn phận khách sạn Ngoài phận kế tốn cịn có trách nhiệm thu nhập báo cáo hầu hết bảng thống kê tài hoạt động doanh thu khách sạn Bộ phận kỹ thuật: Chức năng: đảm nhiệm sở vật chất kỹ thuật khách sạn như: điện, nước… thiết bị lắp đặt khách sạn hoạt động tốt để phục vụ khách Nhiệm vụ: có nhiệm vụ sửa chữa, bảo quản trang thiết bị, kiểm tra lắp đặt hệ thống vật chất kỹ thuật toàn khách sạn Bộ phận an ninh: Chức năng: bảo vệ toàn tài sản khách sạn, đảm bảo an toàn an ninh, tính mạng tài sản khách thời gian lưu trú khách sạn TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Nhiệm vụ: ghi lại giấy tờ tuỳ thân khách, đảm bảo an toàn cho khách, có nhiệm vụ vận chuyển mang hành lý cho khách phận chịu quản lý trực tiếp giám đốc khách sạn BP marketing bán hàng Chức năng: Tham mưu cho Ban giám đốc hoạt động kinh doanh ngành nghề, pháp luật, mang lại hiệu cao Xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn theo giai đoạn: Ngắn hạn – Trung hạn – Dài hạn Theo tháng, quý, năm Theo dõi, hỗ trợ, báo cáo cho Ban giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn Giám sát kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc phòng kinh doanh phận liên quan nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Có quyền nghiên cứu, đề xuất chiến lược kinh doanh với Ban giám đốc Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư, đối tác kinh doanh, liên kết Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh Xây dựng chiến lược Marketing, PR cho sản phẩm dịch vụ khách sạn theo giai đoạn, đối tượng khách hàng Nhiệm vụ: Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp cận, tìm kiếm khách hàng Chăm sóc khách hàng Triển khai chiến dịch kinh doanh, quảng cáo Phát triển thị trường Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc hàng tháng phịng để trình Tổng giám đốc khách sạn Tổ chức máy nhân sự, phân công công việc cho vị trí theo chức nhiệm vụ để hồn thành kế hoạch doanh thu theo thời kỳ TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Khách sạn Gustave Émile Dumoutier, viên chức ngành giáo dục Andre Ducamp, nhà đầu tư độc lập người Pháp, góp vốn danh nghĩa Công ty kinh doanh bất động sản Pháp (Societe Francaise Immobiliere) Vào thời điểm đó, khách sạn đánh giá ‘đồ sộ’ Đông Dương Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khách sạn trở thành nơi đón tiếp trị gia, nhà ngoại giao nhân vật quốc tế nối tiếng quan tâm đến chiến tranh Việt Nam Khi chiến tranh kết thúc nước phương Tây mở quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nơi nhiều nước chọn để đặt đại sứ quán 15 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Năm 1954, Metropole Hà Nội đổi tên thành khách sạn Thống Nhất UBND TP Hà Nội quản lý Mãi tới năm 1990, tên Metropole sử dụng trở lại tên thức khách sạn Sau hai năm đóng cửa trùng tu, khách sạn mở cửa lại vào tháng 3/1992 trở thành mơ hình liên doanh với nước Hà Nội Năm 1996, Metropole Hà Nội chọn làm thành viên tập đoàn khách sạn tiếng giới, đồng thời Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng danh hiệu khách sạn Hà Nội Năm 2011, cải tạo hạng mục khách sạn, người ta cịn tìm thấy hầm trú ẩn bí mật thời chiến tranh, điều làm tơn lên vẻ độc đáo khơng nơi có Metropole Ngày nay, khách sạn đổi tên thành Sofitel Legend Metropole Hà Nội điểm đến hàng đầu giới doanh nhân, nghệ sĩ, khách tiếng nước giới Hiện tại, hai cổ đông lớn Metropole Hà Nội Indotel Limited sở hữu 50% Hanoitourist (Tổng công ty Du lịch Hà Nội) sở hữu 50% lại 2.1.1.2 Kiến trúc tiện ích dịch vụ Khách sạn Metropole Hà Nội có 364 phịng trí kiến trúc Pháp cổ xen lẫn họa tiết phương Đông lịch lãm Khách sạn chia làm khu: Historical Wing Opera Wing Ở Historical Wing, thang máy dẫn lên phòng nhỏ, cầu thang trải thảm lại dày rộng, xung quanh tác phẩm nghệ thuật Việt Nam bắt mắt Các phòng ngủ thuộc Historical Wing theo phong cách Pháp cổ, quyến rũ tiềm ẩn Ở Opera Wing, tổng thể kiến trúc pha trộn cổ điển đương đại So với khu Historical Wing khu vực hàng lang rộng sáng hơn, trang trí bình cổ màu xanh hoa thú vị Các phịng ngủ trí đại tinh tế 16 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Giống hầu hết khách sạn khác, phòng ngủ Metropole Hà Nội trang bị đầy đủ tiện nghi sang trọng, đại Trong đó, phòng Grand Prestige Suite (phòng tổng thống) nơi tập trung tinh túy khách sạn Phịng có diện tích 176m2, trang bị giường ngủ Sofitel MyBed, hệ thống âm vòm Digital Bose TV Plasma cỡ lớn, phịng tắm có bồn tắm kiểu Pháp, vịi sen xơng đồ dùng phòng tắm hiệu Hermès TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Khách sạn có đầy đủ tiện ích hồ bơi, spa, phịng gym Nổi bật hồ bơi ngồi trời có nước nóng quanh năm Khu spa nhìn thẳng bể bơi sân vườn yên tĩnh Phòng gym trang bị trang thiết bị tân tiến hỗ trợ huấn luyện viên cá nhân Metropole Hà Nội địa điểm lý tưởng để tổ chức kiện hội nghị, hội thảo đẳng cấp Thăng Long, phịng họp lớn khách sạn có sức chứa 120 khách địa điểm phù hợp để tổ chức hội thảo quốc tế, tiệc gala tiệc cocktail Phịng La Veranda khơng gian hội thảo triển lãm đẳng cấp với nhiều lựa chọn đặt phong phú, kết hợp với dịch vụ tỉ mỉ đến chi tiết thái độ phục vụ chuyên nghiệp Du khách thoải mái mua sắm khu La Boutique Du Metropole chuyên mặt hàng đồ lưu niệm, quần áo, đồ trang sức, phụ kiện chất liệu cao cấp nhà mốt Việt Nam thiết kế Hoặc đến khu mua sắm hàng hiệu sang trọng bậc Metropole Arcade với nhãn hàng xa xỉ Patek Philippe, Bottega Veneta, Hublot, S&S Knightsbridge, Hermes, Chopard, Richard Mille, Breguet & Blancpain … Ẩm thực niềm tự hào Metropole Hà Nội Khách sạn tiếng với nhà hàng: nhà hàng Pháp Le Beaulieu, nhà hàng Việt Nam Spices Garden (Vườn Hương Vị) nhà hàng Ý Angelina Quán cà phê vỉa hè kiểu Pháp La Terrasse nét nhấn đáng nhớ giới ẩm thực Metropole Ngoài ra, khn viên cịn có hộp đêm, quầy bar (Le Club, Angelina bar Bamboo bar) Đặc biệt, du khách nghỉ khách sạn tham quan tour riêng đến hầm tránh bom hồi chiến tranh 2.1.1.3 Các danh hiệu đạt Danh hiệu “Khách sạn tốt Hà Nội” tạp chí Asia Money bình chọn 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Danh hiệu “Một khách sạn hàng đầu giới” tạp chí du lịch tiếng giới Condé Nast Travellers bình chọn lần thứ Danh hiệu “Một khách sạn tốt Thế giới” tạp chí Travel & Leisure bình chọn Danh hiệu “Khách sạn dành cho thương gia tốt Hà Nội” tạp chí Business Traveller Asia Pacific bình chọn Danh hiệu “Khách sạn tốt Hà Nội” tạp chí HongKong Destin Asian bình chọn Danh hiệu “khách sạn sang trọng Hà Nội” thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn Giải thưởng Top ten Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Metropole (1/2018), khách sạn lâu đời Hà Nội có cổ đông gồm Indotel Limited sở hữu 50% tương đương 203 tỷ đồng Hanoitourist sở hữu 50% lại TIEU LUANVềkếtquảMOIkinh doanh,downloadtheocác báo:skknchat123@gmailcáocủaquỹVOF(thuộcVinaCapital),.com giai đoạn 2011-2014, lợi nhuận mà Metropole thu hàng năm đạt xấp xỉ 10 triệu USD Cụ thể, Metropole thu tới 34,3 triệu USD doanh thu 6,9 triệu USD lợi nhuận năm 2011 Trong năm sau đó, doanh thu khách sạn đạt 35 triệu USD lợi nhuận xấp xỉ 10 triệu USD Trong năm 2014, doanh thu khách sạn đạt 37,1 triệu USD lợi nhuận đạt 9,6 triệu USD Sau VOF thoái vốn, kết kinh doanh khách sạn khơng cịn cập nhật thường xun, Hanoitourist khẳng định Metropole ln khách sạn có kết kinh doanh hiệu hệ thống khách sạn mà doanh nghiệp sở hữu Năm 2017, Metropole đạt 931 tỷ đồng doanh thu 311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - tức đồng doanh thu có đồng lợi nhuận 18 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Trong năm 2018, riêng Metropole mang 80 tỷ lợi nhuận cho Hanoitourist tổng số 118 tỷ đồng lợi nhuận chia từ cơng ty liên kết Với thơng tin có du khách Anh lưu trú bị nhiễm Covid-19, khách sạn Metropole Hà Nội nhiều bị lao đao virus corona 2.2 Cơ cấu tổ chức lĩnh vực kinh doanh khách sạn 2.2.1 Mơ hình cấu tổ chức khách sạn TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com 19 Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội TIEU1.ChứcLUANnăngnhiệmMOIvụdownloadcủatừngbộphận:skknchat123@gmailtrogKháchsạnMetropole.Hàcomnội a) Tổng Giám đốc Là người đứng đầu Khách sạn, chịu trách nhiệm thực công tác đối nội đối ngoại hoạt động kinh doanh Khách sạn Là người có chức cao quản lý Khách sạn, có chức bao qt chung tồn hoạt động Khách sạn, phối hợp với hoạt động với phó Giám đốc kiểm tra đơn đốc vạch kế hoạch công tác quy tắc điều lệ tương ứng xoay quanh mục tiêu quản lý kinh doanh Khách sạn b) Phó Giám đốc Thường xun kiểm tra đơn đốc đạo phận thực hoàn thành công việc giao Phối hợp hoạt động Khách sạn, thay mặt Khách sạn liên hệ với ngành bên ngoài, với quan Nhà nước giải cơng việc hành ngày Nhằm đảm bảo hoạt động Khách sạn diễn bình thường, nhiệm vụ chi tiêu kinh tế Khách sạn hoàn thành với chất lượng cao c) Giám đốc phận Có chức tổ chức, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh phận mình, phối kết hợp với phận khác Khách sạn, giúp giải vấn đề nhanh hơn, làm cho công việc kinh doanh Khách sạn tiến triển tốt d) Thư ký Là người có nhiệm vụ ghi chép sổ sách, giấy tờ đồng thời phiên dịch cho giám đốc phó giám đốc họp với đối tác nước ngoài.v.v e) Bộ phận nhân Tổng số nhân viên: nhân viên Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn nhân lực cho Khách sạn vào thời điểm Tìm kiểm nguồn lao động cần thiết phân bổ nguồn cách hợp lý cho hiệu Đào tạo quản lý phúc lợi cho toàn nhân viên khách sạn f) Bộ phận kinh doanh Tổng số nhân viên:29 nhân viên 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Có chức thực việc tìm hiểu thị trưởng, tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm Khách sạn nước nhằm thu hút khách tối đa hoá lợi nhuận Nghiên cứu thị hiếu, đặc điểm tính cách dân tộc, tơn giáo khách Thực Hợp đồng liên kết với công ty du lịch Khách sạn nước Tham mưu cho Giám đốc hoạt động kinh doanh đề phương hướng, chiến lược kinh doanh, đề biện pháp khôi phục nhược điểm phát huy lợi kinh doanh g) Bộ phận lễ tân Tổng số nhân viên: 95 nhân viên Có chức đại diện cho Khách sạn mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với khách Có vai trị quan trọng việc thu hút khách, làm cầu nối liên hệ khách với phận khác Khách sạn, định hướng tiêu dùng khách giới thiệu TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com dịch vụ Khách sạn với khách hàng Bộ phận lễ tân đóng vai trị trung tâm phối hợp hoạt động phận Khách sạn, tham mưu cho giám đốc cung cấp thông tin khách Bán dịch vụ phòng nghi dịch vụ cho khách, tham gia vào hoạt động kinh doanh phịng ngủ Khách sạn như: đón tiếp khách, bố trí phịng ngủ, giữ đồ cho khách, tốn Nắm vững thị hiếu khách, tạo nên cảm nhận ban đầu tốt đẹp để lại ấn tượng cho khách Giải khiếu nại, phàn nàn khách Giữ mối quan hệ chặt chẽ với quan hữu quan sở dịch vụ Khách sạn để đáp ứng nhu cầu khách giải vấn đề phát sinh Đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho khách Khách sạn Đồn kết giúp đỡ lẫn nhau, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn cải tiến phương pháp làm việc h) Bộ phận tài Tổng số nhân viên: 36 nhân viên Chuyên thực công việc tiền lương, chứng từ, sổ sách kế tốn Có chức ghi chép giao dịch tài diễn giải báo cáo tài cung cấp cho ban quản lý phận khác Báo cáo định kỳ kết hoạt động kinh 21 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com doanh đạt được, chuẩn bị bảng lương, kế tốn thu Ngồi ra, chức liên quan đến lĩnh vực khác Khách sạn kế toán giá thành, kiểm sốt tồn chi phí i) Bộ phận ăn uống Tổng số nhân viên là: 147 nhân viên Có chức năng: Đón tiếp phục vụ khách ăn, đồ uống đảm bảo chất lượng nhằm tạo hiệu kinh doanh Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm chuẩn bị phục vụ khách ăn uống bữa ăn bình thường bữa tiệc lớn, nhỏ giờ, kịp thời, xác, nguyên tắc, tác quy định Tìm hiểu, nắm vững yêu cầu khách, phối hợp chặt chẽ phận để đáp ứng tốt yêu cầu khách Duy trì tốt vệ sinh an tồn thực phẩm vệ sinh mơi trường Đảm bảo tốn xác với khách thực tốt quản lý lao động j) Bộ phận buồng Tổng số nhân viên: 115 nhân viên Chức chính: Tổ chức lo liệu đón tiếp phục vụ nơi nghỉ ngơi khách, quản lý việc cho thuê buồng qn xuyến tồn q trình khách ở, dịch vụ bổ sung giặt là, linen Có nhiệm vụ: thực biện pháp chống cháy, chống độc, thực tẩy trùng, diệt chuột, gián, phòng chống dịch bệnh Chịu trách nhiệm toàn tài sản khu vực buồng Kiểm soát chi tiêu phận Tổ chức quản lý giữ gìn hành lý khách để quên, kịp thời thông báo với phận lễ tân để tìm cách trả lại cho khách Kiểm tra trì số liệu cần thiết tình hình khách, hệ thống buồng, TIEUdịch vụLUANphátsinhMOIđểgiúpdownloadđốichiếuvới :lễ skknchat123@gmailtânvàảitạo,bảodưỡngbuồng comGiữmối liên hệ ới lễ tân phận bar bếp kỹ th ật bảo dưỡng kế toán bảo ệ tiếp biệt với đối tượng khách Nhật Bản, khả nói tiếng Anh họ khơng cao từ gây trở ngại công tác phục vụ Chất lượng dịch vụ khách sạn cần nâng cao nhằm thu hút khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Bên cạnh đó, vấn đề quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ vấn đề quan trọng bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt 3.2.2 Nội dung biện pháp Để cải thiện khuyết điểm tồn tại, khách sạn cần thực số giải pháp sau: Về cấu tổ chức Tổng giám đốc bị tải với khối lượng công việc khách sạn cần hỗ trợ phó Tổng giám đốc Thư ký để giảm bớt gánh nặng, giúp Tổng đốc sáng suốt đưa định sáng suốt, kịp thời Các phận khách sạn khách sạn thiếu tính thống nhất, hợp lí cơng việc bị chồng chéo phịng ban Có thể loại bỏ sáp nhập số phòng ban vào với như: Loại bỏ chức vụ Kế toán nhà hàng Bộ phận Nhà hàng có Bộ phận Kế tốn nhà hàng Bộ phận Tài Bộ phận Kế tốn nhà nên phần Kế toán tổng Chức vụ Quản lý máy nên thuộc Bộ phận Kỹ thuật Chức vụ Business Centre không cần thiết Chức vụ Đặt phòng Bộ phận Kinh doanh chức vụ Quan hệ khách hàng, Tổng đài Bộ phận Lễ tân gộp lại để tránh rườm rà Chức vụ Linen Giặt nên kết hợp với để giảm cồng kềnh máy tổ chức Có thể bổ sung vào số chức vụ như: Nhân viên An ninh Bộ phận Bảo vệ, Nhân viên Tiền sảnh Bộ phận Lễ tân hay Quản lý Nhà hàng - Cafe, Về nguồn nhân lực 39 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Sử dụng nguồn nhân lực cách làm hợp lý vào cơng việc để tránh lãng phí nguồn lực Nâng cao trình độ, tay nghề cho nhân viên Bồi dưỡng nhân lực định kỳ cách cho nhân viên tham gia khóa học nhằm để sung kỹ năng, kinh nghiệm cơng việc để tạo thiện cảm cho khách hàng Về chất lượng dịch vụ Chăm sóc khách hàng cẩn thận, chỉnh chu dịch vụ mà khách hàng sử dụng: lưu trú, ăn uống, giải trí, Bộ phận Chăm sóc khách hàng ý quan tâm, thăm hỏi khách hàng sau khách sử dụng xong dịch vụ Đối với Đối tác hay Khách hàng thân thiết dành tặng ưu đãi Khách có dịp trọng đại hay dịp lễ Tết, Về chiến lược kinh doanh Bên cạnh việc cải thiện nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, khách sạn áp dụng sách xúc tiến hỗn hợp Marketing như: quảng bá hình ảnh khách sạn trang web booking có lượt truy cập cao như: Traveloka, Agoda, hay trang đánh giá như: Tripadvisors, ; có ưu đãi phù hợp để kích cầu; Bộ phận Nhà hàng triển khai set ăn tối hay set trà chiều đa dạng mức giá nhằm tiếp cận tới nhiều phân khúc khách hàng tới khách hàng tới khách sạn mà khơng có nhu cầu lưu trú KẾT LUẬN Trong năm qua, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội vượt qua bao khó khăn thử thách, dám chấp nhận cạnh tranh gặt hái nhiều thành công, đứng vững thị trường Bên cạnh thành tựu đạt được, Khách sạn tồn số hạn chế 40 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Dựa vào việc tìm hiểu cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, nhóm chúng em mạnh dạn đưa số biện pháp góp phần cải thiện hiệu kinh doanh Khách sạn thời gian tới Trên tảng thương hiệu Khách sạn dần khẳng định thị trường, việc áp dụng biện pháp cải thiện cấu tổ chức, nhân lực, chiến lược quảng bá, chất lượng sản phẩm giúp Khách sạn Metropole gặt hái nhiều thành công tương lai Bằng kiến thức học nhà trường qua q trình tìm hiểu, nhóm chúng em cố gắng hoàn thành thảo luận Tuy nhiên, hạn chế thời gian kiến thức thực tế nên viết nhiều thiếu sót, chúng em mong nhận góp ý từ cô để thảo luận chúng em hoàn thiện 41 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 1.1Khái niệm khách sạn, cấu tổ chức khách sạn 1. 2Cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh KS 1.2. 1Cơ cấu tổ. .. 2: Cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội Chương 3: Một số đề xuất CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 1.1... có cấu tổ chức hoàn thiện với phận phân chia chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh cụ thể, rõ ràng Để hiểu rõ hơn, nhóm chúng em xin tìm hiểu cụ thể cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận nhóm TMU tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách sạn sofitel metropole hà nội ,

Từ khóa liên quan