0

CHƯƠNG 4: CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH TÍNH KINH TẾ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VỮNG CHẮC

28 2 0
  • CHƯƠNG 4: CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH TÍNH KINH TẾ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VỮNG CHẮC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2022, 00:39

Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững CHƯƠNG 4: CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH TÍNH KINH TẾ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VỮNG CHẮC Nội dung  Dự tốn chi phí  Đo lường hiệu kinh tế  Xây dựng thứ tự ưu tiên dự án thiết kế phát triển sản phẩm Mục tiêu Hướng dẫn học  Hiểu áp dụng số công cụ kỹ  Nắm rõ vấn đề lý thuyết liên quan thuật đo lường hiệu kinh tế việc thiết kế phát triển sản phẩm  Hiểu vận dụng công cụ kỹ thuật xác định thứ tự ưu tiên dự án phát triển sản phẩm đến trình thiết kế phát triển sản phẩm  Học hỏi thêm kinh nghiệm doanh nghiệp giới việc thiết kế phát triển sản phẩm  Liên hệ tập tình câu hỏi ôn tập để hiểu rõ vấn đề lý thuyết Thời lượng học 12 tiết IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 81 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Thẩm định tính kinh tế “P/S mối, P/S trà xanh, P/S ba trắng” Unilever Việt Nam Lợi tập đoàn đa quốc gia với tiềm lực tài mạnh, kinh nghiệm quản lý kinh doanh lâu năm, sản phẩm Unilever Việt Nam chiếm lĩnh thị phần lớn thị trường đạt điểm số cao độ thỏa mãn sản phẩm từ người tiêu dùng Ngành hàng chăm miệng công ty Unilever chịu áp lực phải có phải tung sản phẩm để cạnh tranh đối thủ lớn nhãn hàng Colgate công ty P&G Nhãn hàng P/S tung thị trường sản phẩm chăm sóc miệng P/S muối, P/S trà xanh, P/S ba trắng Những sản phẩm bước đầu gặt hái nhiều thành công thị trường số như: độ bao phủ, thị phần, thỏa mãn khách hàng, lợi nhuận Để đạt thành công nỗ lực lớn từ nhóm thiết kế phát triển sản phẩm cán phịng ban liên quan cơng ty:  Ý tưởng thành lập nhóm nghiên cứu: Sự thành cơng q trình thiết kế phát triển sản phẩm không thành công từ khâu ý tưởng “Việt Nam hóa” sản phẩm tới q trình đưa sản phẩm vào thử nghiệm sản xuất o P/S muối có chứa muối biển, giúp ngăn ngừa sâu bệnh nướu o P/S Trà xanh - lần Unilever giới thiệu kem đánh sản xuất từ tinh chất trà xanh o P/S ba trắng, với thành phần làm trắng NCC, hạt, Perlite cho hành động làm trắng ba  Ngoài thành cơng cịn xuất phát từ thẩm định đắn tính kinh tế dự án nghiên cứu trình thiết kế phát triển sản phẩm như: lên hạng mục chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm số chi phí sản xuất sản phẩm (nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí điện năng, bảo trì, khấu hao máy móc thiết bị, chi phí quản lý chung) đánh giá tính khả thi kinh tế dự án đổi nghiên cứu  Một nhân tố khác góp phần là: cơng ty phối hợp với nhiều công ty nước suốt trình từ khâu sản xuất, phát triển, phân phối sản phẩm như: Nguyên liệu đầu vào, vỏ bao bì sản phẩm Việc liên kết với trung tâm phân phối lớn sản phẩm thành lập khu vực như: Bắc Ninh, Bình Dương, Đà nẵng nhằm rút ngắn khoảng cách trình đưa sản phẩm từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng Đến nay, P/S Unilever Việt Nam sản phẩm hàng đầu thị trường kem đánh Việt Nam Đồng thời P/S có tiêu chuẩn quốc tế với công nghệ tiên tiến Unilever công nhận FDI - Liên đoàn Nha khoa Thế giới Nhắc đến P/S nhắc đến thương hiệu cho gia đình, đánh giá cao tập trung vào hoạt động xã hội để cải thiện sức khỏe miệng Việt Nam Câu hỏi Theo anh (chị) để đưa dự toán chi phí q trình sản xuất sản phẩm Unilerver Việt Nam dự tốn đầu mục chi phí theo cơng thức nào? Anh (chị) liệt kê? 82 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Việc định có thương mại hóa sản phẩm hay tiếp tục phát triển sản phẩm phụ thuộc nhiều vào việc dự toán lợi ích chi phí dự án phát triển sản phẩm Thẩm định kinh tế dự án sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp:  Xác định lợi ích kinh tế việc thương mại hóa;  So sánh hấp dẫn dự án để xếp thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực;  Xác định khu vực đem lại nhiều lợi ích kinh tế nhất;  So sánh lựa chọn dự án lựa chọn dự án hấp dẫn Bài học tập trung giới thiệu cho học viên khái niệm, công cụ kỹ thuật thẩm định kinh tế việc thiết kế phát triển sản phẩm thường doanh nghiệp sử dụng trình thiết kế phát triển sản phẩm bao gồm dự tốn chi phí, đo lường giá trị kinh tế tối ưu hóa dự án 4.1 Thẩm định kinh tế việc thiết kế phát triển sản phẩm Khi phát triển sản phẩm mới, khó để dự tốn chi phí sản xuất sản phẩm cuối Mặc dù vậy, điều quan trọng thành công doanh nghiệp dự toán giá trị đem lại sản phẩm thị trường chi phí sản xuất sản phẩm Sau đó, số dự tốn điều chỉnh có thêm nhiều thơng tin việc sản xuất sản phẩm thực nhiều Vì vậy, điều quan trọng phải dự tốn chi phí sản xuất sản phẩm với số liệu hạn chế có mơ hình để cập nhật dự án tiến triển Việc phân tích kinh tế dự án cách so sánh rủi ro lợi ích đem lại tồn q trình thực dự án đảm bảo tính sinh lời gia tăng cho doanh nghiệp Sau nghiên cứu hàng nghìn bảng chi phí cho vô số sản phẩm, Brethauer, D M (2002) xây dựng mơ hình dự tốn chi phí dự đốn chi phí 10% Trong q trình dự tốn chi phí, ơng Brethauer xác định 90 – 95% tổng chi phí nằm loại chi phí sau:  Nguyên vật liệu trực tiếp;  Nhân công trực tiếp;  Điện nước;  Bảo trì;  Chi phí sản xuất chung;  Khấu hao thuế;  Chi phí quản lý chung Trong trình nghiên cứu nguồn chi phí chung cho loại chi phí nêu trên, Brethauer (2002) xác định yếu tố chi phí có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm là: chi phí nguyên vật liệu, tổng vốn đầu tư cho máy móc thiết bị chi phí nhân cơng Sau đó, ơng xây dựng yếu tố chung để nhân với yếu tố đem lại kết dự toán xác đáng tin cậy Theo ơng làm việc này, việc xác định chi phí cho sản phẩm giai đoạn đầu dự án cập nhật chúng suốt vòng đời dự án đơn giản hóa nhiều IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 83 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững 4.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm tất chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho trình sản xuất sản phẩm Các loại nguyên vật liệu xuất từ kho để sử dụng mua đưa vào sử dụng tự sản xuất đưa vào sử dụng Để xác định chi phí nguyên vật liệu cần vào khối lượng sản phẩm sản xuất hay khối lượng cơng việc phải hồn thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm đơn giá nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường quản lí theo định mức chi phí doanh nghiệp xây dựng  Cơng thức xác định chi phí ngun vật liệu Đối với dự án phát triển sản phẩm mới, sử dụng danh sách kiểm tra cẩn thận tất nguyên vật liệu cho sản phẩm dự tính để tính số lượng sử dụng cho sản phẩm hoàn tất đơn giá nguyên vật liệu tính tiền Số phải nhân với hiệu suất sản xuất Hiệu suất sản xuất bao gồm hao phí nguyên vật liệu (nguyên vật liệu thừa phận hỏng) để sản xuất số lượng sản phẩm tốt Thông thường khách hàng người chịu chi phí ngun vật liệu bị lãng phí Cơng thức tính chi phí nguyên vật liệu đơn giá nguyên vật liệu nhân với số lượng sản xuất chia cho hiệu suất sản xuất Chi phí nguyên vật liệu = Đơn giá  Số lượng sản phẩm sản xuất (U) (P) Hiệu suất sản xuất (Y)  Ví dụ: Tính chi phí nguyên vật liệu thực tế sử dụng công ty sản xuất sản phẩm đầu dị từ Laser Ơng phó tổng giám đốc kỹ thuật công ty sản xuất sản phẩm đầu dị từ Laser phân cơng tìm cơng đoạn để cải thiện chi phí sản xuất đầu dò Laser, sản phẩm sản xuất cơng ty Ơng nghĩ chi phí ngun vật liệu chiếm chi phí lớn sản phẩm đầu dị Laser khơng cơng ty biết vấn đề Ơng giao nhiệm vụ cho kỹ sư cơng nghiệp tính tốn chi phí ngun vật liệu để sản xuất đầu dò Đầu dò bán với giá US$600 người tin nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn tồn chi phí sản xuất Kỹ sư u cầu tính tốn chi phí ngun vật liệu đầu dị, việc tập hợp hóa đơn chi phí nguyên vật liệu lại sau: 84 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Nguyên vật liệu sản phẩm đầu dò Laser - Cáp sợi quang (65cm) - Ống nhựa mềm (65cm) - Hệ thống máy hoạt động - Máy cắt lase (2) Nguồn: Brethauer (2002) Kỹ sư biết đơn giá cho loại vật liệu Ông yêu cầu người quản lý sản xuất cung cấp số liệu hiệu suất sử dụng tất nguyên vật liệu (xem Bảng 4.1) Ông biết 3.500 đầu dò lắp ráp hàng năm Ơng tính tốn chi phí tổng hợp việc sử dụng hàm số ước tính chi phí chiến lược chi phí nguyên vật liệu: Chi phí tổng hợp NVL = P  (U/Y) Trong đó: P: đơn giá; U: Số lượng sản phẩm sản xuất được; Y: Hiệu suất sản xuất Bảng 4.1: Tính tốn chi phí tổng hợp nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Đơn giá (US$) 75 22 Số lượng sử dụng 3500 3500 3500 Hiệu suất Cáp sợi quang 90% Ống mềm 95% Hệ thống máy móc 100% hoạt động Máy cắt lase (2) 215 3500 97% Tổng cộng chi phí tổng hợp nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm: Tổng chi phí hàng năm (US$) 291.667 18.421 77.000 775.773 1.162.861 Nguồn: Brethauer (2002) Sau đó, ơng chia tổng chi phí cho số lượng sản phẩm đầu dị Lase bán (=1.162.861/3500) chi phí nguyên vật liệu cho đầu dò US$332,25 Như vậy, nghiên cứu cho thấy ơng phó tổng giám đốc cơng ty Laser cho chi phí nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm đầu dò US$332,25/sản phẩm cao 20% so với mức chi phí mong đợi (US$265,79/sản phẩm) Chính vậy, khía cạnh cần phải cải thiện cơng ty Ơng Phó tổng giám đốc đặt mục tiêu cải thiện chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm đầu dị US$300  Ví dụ: Một ví dụ khác giúp học viên hiểu rõ việc xác định chi phí nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Susan – nhà hóa học cơng ty Hóa chất Barnes (Mỹ), u cầu tính tốn chi phí ngun vật liệu để sản xuất triệu sợi B năm Đầu tiên, Susan phải tính tốn tổng số lượng ngun vật liệu sử dụng Cơ tính số lượng cách lấy số lượng nguyên vật liệu dùng cho sợi (định mức tiêu hao nguyên vật liệu) nhân với triệu sợi sản xuất hàng năm Sau nói chuyện với người phụ trách phân xưởng sản xuất hiệu suất sử dụng loại nguyên vật liệu, cô lập bảng tính tốn chi phí ngun vật liệu Bảng 4.2 sau: IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 85 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Bảng 4.2: Chi phí sản xuất sợi B hàng năm Phương trình: P× Ngun vật Đơn giá liệu (NVL) ($) Dung môi 2/tấn Glycol 2/tấn Phụ gia 5/tấn Chất ổn định 20/tấn ( U/ Định mức tiêu hao NVL 0,25 0,75 0,10 0,05 Số lượng sợi bán triệu triệu triệu triệu Tổng cộng chi phí tổng hợp NVL hàng năm: Chi phí nguyên vật liệu trung bình cho triệu sợi B: Y) = Số lượng sử dụng 0,25 triệu 0,75 triệu 0,10 triệu 0,05 triệu Chí phí Hiệu Tổng Chi phí suất hàng năm ($) 0,75 666.666 0,80 1.875.000 0,95 526.315 0,90 900.000 3.967.981 3,97 Nguồn: Brethauer (2002) 4.1.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp  Đặc điểm chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm trực tiếp thực loại dịch vụ gồm: tiền lương chính, tiền lương phụ, khoản phụ cấp, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn theo số tiền lương cơng nhân sản xuất Chi phí tiền lương (tiền công) xác định cụ thể tuỳ thuộc hình thức tiền lương sản phẩm hay lương thời gian mà doanh nghiệp áp dụng Số tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất đối tượng lao động khác thể bảng tính toán lương, tổng hợp, phân bổ cho đối tượng kế tốn chi phí sản xuất bảng phân bổ tiền lương Trên sở khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn) tính vào chi phí nhân cơng trực tiếp tính tốn vào số tiền lương công nhân sản xuất đối tượng tỉ lệ trích quy định theo quy chế tài hành thời kỳ  Công thức xác định chi phí nhân cơng trực tiếp Giống chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp thường khoản chi phí trực tiếp phí tập hợp trực tiếp vào đối tượng tập hợp chi phí liên quan Trong trường hợp khơng tập hợp trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp tập hợp chung sau kế tốn phân bổ cho đối tượng theo tiêu chuẩn phân bổ hợp lý Các tiêu chuẩn thường đựơc sử dụng để phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp là: chi phí tiền lương định mức (hoặc kế hoạch), công định mức, công thực tế, khối lượng sản phẩm sản xuất ra… o Để dự tốn chi phí nhân cơng hàng năm cần phải biết hai yếu tố: tổng số lao động trực tiếp tham gia trình sản xuất cung ứng dịch vụ đơn giá lương bình quân 86 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững  Số lao động trực tiếp sản xuất dự đốn cho sản phẩm có cách đếm số lượng lao động khảo sát nhà máy Chúng ta hỏi trực tiếp ước tính theo cách học  Đơn giá lương bình qn có cách thu thập số liệu từ Cục Thống Kê, Phòng Thương mại Bộ Lao động Thương Binh Xã hội để có thang lương tham khảo o Sau dự toán số lượng lao động trực tiếp tham gia sản xuất mức lương chi trả, việc xác định chi phí nhân cơng hàng năm cần phải điều chỉnh số để bao gồm thời gian nghỉ lễ năm (ngày lễ tết), thời gian nghỉ ngày làm việc, phúc lợi cho nhân viên giám sát viên Mỗi thành phần chi phí điều chỉnh bội số  Yếu tố thời gian nghỉ việc = 1,04: Thời gian nghỉ lễ tết nên tính chi phí phát sinh dự tốn chi phí nhân cơng người chủ doanh nghiệp nghỉ lễ có trả lương người cơng nhân trả lương cho ngày Bội số tính tốn 1,04 tính với giả sử ngày lễ trung bình hàng năm nghỉ ngày tương đương với 72h Một ca làm việc tính 2080 năm (8h/ngày  ngày/tuần nhân với 52 tuần/năm) Bội số 1,04 tính thời gian làm việc theo chế độ năm trừ thời gian nghỉ lễ tết chia số cho thời gian làm việc theo chế độ năm: Tổng số làm việc thực tế 2008 2008/2080 = Thời gian làm việc năm 2080 = 1,04 = – – Thời gian nghỉ lễ tết 72  Yếu tố thời gian nghỉ = 1,23: Yếu tố tính vào để bù trừ thời gian làm việc ngày làm việc tiếng Người làm việc nghỉ ăn trưa, vệ sinh nói chuyện ngày Mặc dù họ trả công để làm việc tiếng thực tế họ làm việc trung bình 6,5 h/ngày Bội số tính = 1,23 (= 8/6,5)  Yếu tố phúc lợi = 1,3: Những người công nhân hưởng phúc lợi chăm sóc sức khỏe Thơng thường chiếm khoảng 30% chi phí tiền lương (bảo hiểm xã hội 6%, bảo hiểm y tế: 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp 1%, cơng ty đóng 20%) họ nhận phải bao gồm tổng chi phí nhân cơng hàng năm Vì bội số 1,3  Yếu tố giám sát = 1,3: Việc tính tốn chi phí giám sát cho cán quản lý cấp sở nên tính vào chi phí nhân cơng hàng năm Theo cách tính giả sử cán quản lý cấp sở giám sát 10 nhân viên Người quản lý cấp sở trả lương cao nhân viên, hệ số tính cho giám sát = 1,3 o Dự tốn xác chi phí nhân cơng hàng năm số lượng người lao động nhân với đơn giá lương bình quân nhân với tổng số làm việc năm (nếu sản phẩm dịch vụ sản xuất năm, số làm việc IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 87 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững năm số làm việc thực tế năm) nhân với số thời gian nghỉ lễ tết, nghỉ giờ, phúc lợi giám sát Cơng thức tính tốn sau: Chi phí nhân công hàng năm = Số lượng người lao động  Đơn giá lương bình quân  2080  (1,04  1,23  1,3  1,3) Gần 4.500 4.1.3 Chi phí điện Hàng trăm dự án nghiên cứu  Đặc điểm chi phí điện Chi phí điện bao gồm tất lượng sử dụng để vận hành máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm Tất chi phí lượng tính tốn dựa vào thiết bị, tính tốn dựa vào khoản đầu tư cho thiết bị Sau nghiên cứu hàng nghìn bảng chi phí sản xuất sản phẩm cho nhiều sản phẩm khác sử dụng tổng vốn đầu tư nguồn chính, Brethauer (2002) xác định tỉ lệ đầu tư cho chi phí điện hàng năm 2% Trong số 1500 dự án nghiên cứu, 500 dự án có chi phí điện hàng năm 2% Mặc dù tỉ lệ có độ lệch chuẩn lớn 2% số trung bình thực tế (xem Hình 4.1) % Tổng vốn đầu máy móc tư thiết bị Hình 4.1: Chi phí điện Nguồn: Brethauer (2002) Tổng vốn đầu tư tính tổng vốn thay cho thiết bị sử dụng đầu tư cộng với khoản đầu tư cần thiết để lắp đặt thiết bị Tổng vốn đầu tư khơng phải tính khoản chi phí để mua thiết bị mà cần nhân lên lần để bao 88 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững gồm chi phí lắp đặt, quản lý dự án thiết bị kèm để máy móc sẵn sàng hoạt động Để ước tính khoản đầu tư máy móc thiết bị, cách thực tốt mời kỹ sư thăm quan nhà cung cấp máy móc Kỹ sư xác định thiết bị sử dụng để sản xuất sản phẩm dự toán giá trị máy móc thiết bị yêu cầu nhà cung cấp máy móc gửi chào giá thiết bị Thơng thường nhận biết nhà cung cấp thiết bị theo nhãn mác ghi thiết bị  Ví dụ: Khi dự tốn chi phí điện hàng năm cho máy ép khuôn phun 1000 công ty Cincinnati Milacron sản xuất, báo giá nhà cung cấp thiết bị US$250.000, khoản đầu tư thay Sau nhân lên lần để tính chi phí lắp đặt thiết bị khác (điện, ánh sáng, nhiệt máy điều hòa) tổng vốn đầu tư US$750.000 Đây số dùng để dự tính chi phí điện Tổng vốn đầu tư sử dụng để tính tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng khấu hao Vì vậy, việc dành thời gian để tính tốn số tổng vốn đầu tư xác yếu tố nịng cốt quan trọng o Trong ví dụ máy ép khn phun 1000 tấn, chi phí điện hàng năm tính sau: Chi phí điện hàng năm dự tính 2% tổng vốn đầu tư Chi phí điện = Tổng vốn đầu tư máy móc thiết bị (TI)  2% = $750.000  0,02 = $15.000/năm Nếu thiết bị ép nóng chảy sử dụng thời gian năm chi phí điện hàng năm nhân với tỉ lệ thời gian mà máy sử dụng thơi Trong ví dụ trên, máy ép nóng chảy sử dụng để sản xuất bán thành phẩm 1/10 thời gian năm chi phí điện hàng năm 1/10 chi phí điện dự tính trên, hay $1.500 chi phí điện ước tính cho việc sản xuất sản phẩm o 4.1.4 Chi phí bảo trì Bảo trì bao gồm nhân công nguyên vật liệu bảo đảm cho trình sản xuất sản phẩm cung ứng dịch liên tục ví dụ bảo trì ổ cứng thiết bị máy tính, bảo dưỡng sản xuất theo cách có hiệu Thành phần chi phí liên quan trực tiếp đến tổng vốn đầu tư máy móc thiết bị Chi phí bảo trì hàng năm dự toán theo kinh nghiệm 6% tổng vốn đầu tư máy móc thiết bị Chi phí bảo trì = 6%  Tổng vốn đầu tư máy móc thiết bị (TL) 4.1.5 Chi phí sản xuất chung  Đặc điểm chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho trình sản xuất sản phẩm phát sinh phân xưởng, phận sản xuất Chi phí sản xuất chung bao gồm: IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 89 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững o Chi phí nhân viên phân xưởng: phản ánh chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xưởng, bao gồm: chi phí tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp lương, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn tính cho nhân viên phân xưởng Nhân viên phân xưởng bao gồm quản đốc phân xưởng, nhân viên kinh tế, thống kê, thủ kho phân xưởng, nhân viên tiếp liệu, vận chuyển nội bộ… o Chi phí vật liệu: phản ánh chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định thuộc phân xưởng quản lí, sử dụng, vật liệu dùng cho nhu cầu văn phịng phân xưởng… o Chi phí dụng cụ sản xuất: phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng sản xuất khuôn mẫu đúc, giá lắp, dụng cụ cầm tay… Chi phí sản xuất chung tổ chức tập hợp theo phân xưởng, đội sản xuất, quản lí chi tiết theo yếu tố chi phí, mặt khác chi phí sản xuất chung cịn phải tổng hợp theo chi phí cố định chi phí biến đổi Cuối kì, sau tập hợp chi phí sản xuất chung cho đối tượng, kế tốn tính tốn phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng kế tốn chi phí sản xuất phân xưởng theo tiêu chuẩn phân bổ hợp lí  Tiêu thức phân bổ cơng thức tính chi phí sản xuất chung o Việc tính tốn xác định chi phí sản xuất chung tính vào chi phí chế biến sản phẩm cịn phải vào mức công suất hoạt động thực tế phân xưởng Nhìn chung:  Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm dựa cơng suất bình thường máy móc sản xuất Trường hợp mức sản xuất thực tế cao công suất bình thường chi phí sản xuất chung cố định phân bổ theo chi phí thực tế phát sinh Trường hợp mức sản phẩm sản xuất thấp công suất bình thường, phân bổ theo mức cơng suất bình thường, phần chi phí sản xuất chung khơng phân bổ, ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kỳ  Chi phí sản xuất chung biến đổi phân bổ hết kì theo chi phí thực tế o Tiêu chuẩn sử dụng để phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng kế tốn chi phí sản xuất, lựa chọn tiêu chuẩn sau:  Chi phí nhân cơng trực tiếp  Chi phí ngun vật liệu trực tiếp  Dự tốn định mức chi phí sản xuất chung  Tổng chi phí sản xuất (bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp) 90 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững năm Trong trường hợp tính thu nhập sau thuế khoản thu Bt phương án doanh thu chi phí Ct khơng bao gồm chi phí vận hành khai thác (chi phí sản xuất) hàng năm chi phí vận hành khai thác hàng năm tính đến xác định lợi nhuận sau thuế n: Thời kỳ tính tốn (tuổi thọ phương án) r: Tỷ lệ chiết khấu o Để tính đến tượng trượt giá, tiêu Bt Ct tính đến % trượt giá trung bình theo thời gian dựa dự báo thống kê kinh nghiệm phải điều chỉnh trị số r theo % lạm phát trượt giá Trong trường hợp vốn đầu tư bỏ lần vào thời điểm ban đầu (thời điểm gốc 0) cơng thức 4–1 cụ thể sau: Bt n NPV   IC0   t 0 1  r  Ct n t  t 0 1  r  (4–2) t Trong đó: IC0: Vốn đầu tư bỏ ban đầu (t = 0), tính vốn đầu tư cho tài sản lưu động cần thiết ban đầu Bt: lợi ích phương án năm thứ t Ct: lợi ích phương án năm thứ t (nhưng khơng bao gồm chi phí đầu tư ban đầu V0) Nếu trị số Bt Ct không thay đổi hàng năm ta có: 1  r   NPV  IC0   Bt  C t  n r 1  r  n (4–3) Khi n đủ lớn (  30 ) cơng thức 4–3 biểu diễn gần đúng: NPV  IC0   Bt  C t  r (4–4) Như vậy, giá trị ròng phản ánh kết lỗ, lãi dự án NPV cho biết giá trị tăng thêm mà dự án đầu tư mang lại cho nhà đầu tư bao nhiêu, có tính đến yếu tố giá trị thời gian tiền chi phí hội vốn đầu tư Đây tiêu mà nhà đầu tư quan tâm phản ánh cách trực tiếp mục tiêu đầu tư có đạt hay khơng Ví dụ: Một dự án đầu tư C có tổng số vốn đầu tư 500 triệu đồng, toàn số vốn đầu tư bỏ lần năm gốc Thời gian hoạt động dự án năm Từ năm thứ trở đi, thu nhập năm dự án 150 triệu đồng (giả sử khoản thu nhập hàng năm thu thời điểm cuối năm) Giả sử tồn dịng tiền dự án phát sinh vào cuối năm Tỷ lệ chiết khấu 10% Giá trị ròng dự án tính sau: 150 150 150 150 150  500      (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) = 62,38 triệu đồng NPV  94 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững 4.2.1.2 Đo lường giá trị kinh tế dự án phát triển sản phẩm theo NPV  Theo định nghĩa trên, giá trị NPV phụ thuộc vào lãi suất, giá trị dòng tiền mặt giá trị thời gian tính tốn Khi sử dụng giá trị ròng cần phân biệt trường hợp sau: o Nếu NPV < phương án khơng có hiệu o Nếu NPV = nghĩa phương án trang trải hết chi phí bỏ có mức lãi suất thu lợi tối thiểu chấp nhận MARR (minimum acceptable rate of return), lựa chọn thực số trường hợp định o Nếu NPV > phương án coi có hiệu ngồi việc trang trải chi phí có mức lãi mức lãi suất tối thiểu chấp nhận MARR, phương án thu lượng NPV tại Trong số phương án hiệu (NPV > 0), phương án lựa chọn phương án có NPV lớn Cần phải nhận xét trị số NPV phụ thuộc nhiều vào độ lớn tiêu thời điểm, vào phân bố tiêu độ lớn theo thời gian trị số suất thu lợi tối thiểu r lựa chọn để tính tốn, điều kiện tính tốn cơng thức (4–1) giữ nguyên có trị số r có độ lớn thay đổi trị số NPV bé (thậm chí trở thành số âm) trị số r lớn Do đó, kết luận tuỳ theo độ lớn tiêu r lựa chọn mà phương án hiệu (khi NPV dương) khơng hiệu (khi NPV âm) Trị số r có mối quan hệ tương quan chặt chẽ với độ rủi ro phương án đầu tư, việc lựa chọn trị số r cơng việc khó khăn nhà đầu tư Thông thường người ta hay xác định tỉ lệ chiết khấu r = MARR, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận hay mức lãi suất thấp mà nhà đầu tư yêu cầu  Để đảm bảo tính so sánh phải bảo đảm điều kiện sau: o Thời gian tính tốn phương án đem so sánh (bằng tuổi đời dự án hay bội số chung bé trị số tuổi đời phương án) o Vốn đầu tư phương án so sánh Để đảm bảo điều kiện trường hợp hai phương án có vốn đầu tư khác ta phải bổ sung cho phương án có vốn đầu tư bé phương án đầu tư tài bổ sung (ví dụ vay vốn để hoạt động thị trường) 4.2.1.3 Đặc điểm phương pháp đo lường giá trị kinh tế theo NPV  Ưu điểm phương pháp đo lường Việc sử dụng phương pháp giá trị ròng vào việc đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư có ưu điểm chủ yếu sau: o Phương pháp đánh giá hiệu dự án có tính đến yếu tố giá trị thời gian tiền; tính đến nhân tố rủi ro tuỳ theo mức độ tăng trị số tỷ lệ chiết khấu r; tính đến trượt giá lạm phát thông qua việc điều chỉnh tiêu Bt, Ct việc điều chỉnh tiêu r Do vậy, cho phép nhìn nhận hiệu dự án xác đáng o Phương pháp giá trị rịng có tính đến biến động tiêu thời gian tính tốn bao trùm đời dự án, cho phép đo lường trực tiếp giá trị tăng thêm vốn đầu tư tạo từ giúp cho việc đánh giá lựa chọn dự án phù hợp với mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 95 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững  Hạn chế phương pháp đo lường o Không phản ánh mức sinh lời đồng vốn đầu tư, không cho thấy mối tương quan giá trị ròng (giá trị tăng thêm) vốn đầu tư ban đầu dẫn đến trường hợp bỏ qua dự án có tỷ lệ sinh lời cao giá trị ròng thấp (do có số vốn đầu tư nhỏ) o Giá trị ròng phụ thuộc lớn vào tỷ lệ chiết khấu sử dụng Việc xác định tỷ lệ chiết khấu phức tạp điều kiện thị trường tài chưa phát triển Việt Nam Do độ tin cậy phương pháp có nhiều hạn chế o Khó dự báo xác tiêu cho đời dự án 4.2.2 Phương pháp dùng tiêu thời gian hoàn vốn (THV) 4.2.2.1 Định nghĩa thời gian hoàn vốn (Thv)  Khái niệm Thời gian hoàn vốn đầu tư (Thv) khoảng thời gian cần thiết mà dự án tạo hiệu kinh tế (chênh lệch lợi ích chi phí hay lợi ích kinh tế rịng) với vốn đầu tư để thực dự án Theo tiêu này, dự án có thời gian thu hồi vốn nhỏ thời gian tối đa chấp nhận dự án có hiệu ngắn tốt  Cơng thức tính Thời gian hồn vốn có chiết khấu khoảng thời gian tích luỹ dịng tiền tệ trở nên dương Thời gian hồn vốn có tính chiết khấu Thv xác định theo cơng thức sau: Thv At  (1  r ) t 0 t 0 (4–5) Trong đó: r = MARR Thời gian hồn vốn có tính chiết khấu khoảng thời gian mà thu nhập dự án trả hết chi phí đầu tư ban đầu thời gian đầu tư cho chủ đầu tư mức lãi tỉ lệ chiết khấu NPV Thv Thời gian Hình 4.2: Thời gian hồn vốn 96 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững  Phương pháp tính tốn Để sử dụng tiêu thời gian hồn vốn để đo lường giá trị kinh tế phương án đầu tư sản xuất sản phẩm khoản chi phí thu nhập phương án phải quy đổi thời điểm theo tỷ lệ chiết khấu r Các bước tính tốn sau: o Lập dòng tiền tệ phương án (bao gồm khoản chi phí khoản thu nhập) o Quy đổi khoản chi phí khoản thu nhập qua năm phương án thời điểm theo tỷ lệ chiết khấu r để xác định giá trị tổng số vốn đầu tư giá trị thu nhập hàng năm  Các trường hợp tính thời gian hồn vốn Tính thời gian hồn vốn theo hai trường hợp: o Trường hợp 1: Nếu dự án đầu tư tạo khoản thu nhập đặn hàng năm (đã chiết khấu tại) thời gian hồn vốn đầu tư xác định theo cơng thức đơn giản sau: THV = Giá trị tổng vốn đầu tư Giá trị thu nhập hàng năm Ví dụ: dự án A có số vốn đầu tư ban đầu 350 triệu đồng, thời gian hoạt động dự án năm, giá trị thu nhập hàng năm 100 triệu đồng Thời gian hoàn vốn tính sau: THV = 350 trđ 100 trđ/năm = 3,5 năm hay năm tháng Như sau năm tháng, dự án thu hồi hết số vốn đầu tư ban đầu o Trường hợp 2: Nếu dự án đầu tư tạo khoản thu nhập khơng năm, thời gian hồn vốn đầu tư xác định theo cách sau: Xác định số vốn đầu tư phải thu hồi cuối năm theo thứ tự cách lấy số vốn đầu tư chưa thu hồi cuối năm trước trừ số thu nhập năm Khi số vốn đầu tư phải thu hồi nhỏ số thu nhập năm lấy số vốn đầu tư chưa thu hồi chia cho số thu nhập bình quân tháng năm để tìm số tháng cịn phải tiếp tục thu hồi vốn đầu tư Trên sở tính tốn vậy, tổng hợp lại xác định số năm số tháng thu hồi vốn đầu tư 4.2.2.2 Đo lường giá trị kinh tế dự án theo thời gian hoàn vốn (Thv) Dự án chấp nhận thời gian hồn vốn đầu tư có chiết khấu nhỏ thời hạn định: T  T* Tại giới hạn dự án chấp nhận thời gian hồn vốn đầu tư có chiết khấu nhỏ đời dự án: T  n Nếu chọn dự án khơng phụ thuộc theo thời gian hồn vốn đầu tư có chiết khấu Trong nhiều trường hợp tiêu chuẩn có kết định khác phương pháp giá trị NPV suất thu lợi nội IRR IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 97 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững 4.2.2.3 Đặc điểm phương pháp đo lường giá trị kinh tế dự án theo thời gian hoàn vốn (Thv)  Ưu điểm phương pháp Việc sử dụng tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn (Thv) để đo lường giá trị kinh tế dự án có ưu điểm thước đo so sánh mối quan hệ tỉ lệ dòng tiền tệ sớm dự án cho biết thời gian để dự án bù đắp vốn đầu tư ban đầu  Hạn chế phương pháp o Phương pháp đo lường giá trị kinh tế dự án theo thời gian hoàn vốn trọng xem xét lợi ích ngắn hạn lợi ích dài hạn, khơng đo hay cho số tiền dòng tiền tệ sau hồn vốn đầu tư đạt được, khơng phản ánh lợi ích dự án suốt thời gian hoạt động o Đo lường giá trị kinh tế dự án theo thời gian hồn vốn khơng phải tiêu chuẩn đầu tư đầy đủ Tuy nhiên, thường sử dụng kết hợp với tiêu khác để đánh giá dự án sử dụng thông tin phụ nhiều ngành phụ thuộc vào phải đánh giá rủi ro dự án 4.2.3 Phương pháp dùng tiêu suất sinh lợi nội (tỷ suất nội hoàn) IRR 4.2.3.1 Định nghĩa IRR  Khái niệm Suất sinh lợi nội (tỷ suất nội hoàn) tỷ lệ chiết khấu làm cho giá trị khoản thu nhập tương lai đầu tư đưa lại với giá trị khoản chi phí Như vậy, suất sinh lợi nội tỷ lệ chiết khấu làm cho giá trị ròng dự án đầu tư  Công thức tính Tỷ suất nội hồn phản ánh tỷ lệ chiết khấu tối đa mà dự án chịu xác định qua công thức (4–6) (4–7): Bt n NPV   t 0 Ct n 1  IRR  t  t 0 1  IRR  t 0  (4–6)  Hay: n  t 0 Bt 1  IRR  n t  t 0 Ct 1  IRR  t (4–7) Giải phương trình tìm IRR Trị số IRR khác với trị số r chỗ trị số IRR tìm từ nội phương án xét mà từ bên ngồi trị số r Có thể biểu diễn mối quan hệ NPV, IRR r Hình 4.3 đây: 98 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững NPV NPV=f(r) IRR r Hình 4.3: Mối quan hệ tiêu NPV, IRR r Tỷ suất nội hồn cao tính kinh tế dự án rõ, tiêu độc lập với tỷ lệ chiết khấu r (nó khơng phụ thuộc vào đặc tính nguồn vốn)  Phương pháp tính Để xác định tỷ suất nội hồn dự án đầu tư người ta thường sử dụng phương pháp: Phương pháp thử xử lý sai số phương pháp nội suy o Theo phương pháp thử xử lý sai số, việc tìm tỷ suất nội hoàn thực sau:  Trước tiên, tự chọn lãi suất sử dụng lãi suất làm tỷ lệ chiết khấu để tìm giá trị khoản thu giá trị vốn đầu tư  Tiếp theo, xác định giá trị ròng dự án Nếu giá trị lãi suất vừa chọn tỷ suất nội hồn dự án Nếu giá trị ròng lớn (NPV > 0) tiếp tục thử lại cách nâng mức lãi suất tự chọn lên Ngược lại, giá trị ròng nhỏ (NPV < 0) phải hạ mức lãi suất tự chọn xuống, tiếp tục làm chọn lãi suất làm cho giá trị xấp xỉ lãi suất tỷ suất nội hồn dự án o Theo phương pháp nội suy, việc xác định tỷ suất nội hoàn dự án thực theo bước sau: Bước 1: Chọn lãi suất r1 cho với lãi suất xác định giá trị ròng dự án số dương (NPV1 > 0) Bước 2: Tiếp tục chọn lãi suất r2 (r2 > r1) cho với lãi suất tìm giá trị rịng dự án số âm (NPV2 < 0) Bước 3: Tìm tỷ suất nội hồn dự án Trong phần xác định được:  Lãi suất r1 mà với r1 NPV1 >  Lãi suất r2 mà với r2 NPV2 < Như vậy, tỷ suất nội hoàn (IRR) nằm khoảng r1 r2 xác định theo công thức: IRR  r1  IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203  r2  r1  NPV1 NPV1  NPV2 Powered by TOPICA (4–8) 99 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững 4.2.4 Đo lường giá trị kinh tế dự án theo IRR Khi sử dụng tiêu tỷ suất nội hồn để đánh giá tính hiệu phương án đầu tư, người ta thường so sánh tỷ suất nội hoàn với tỷ lệ chiết khấu dùng để hóa dịng thu nhập dự án xảy trường hợp sau:  Khi tỷ suất nội hoàn phương án nhỏ tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư (IRR < r) phương án coi khơng có hiệu cần loại bỏ phương án  Khi tỷ suất nội hoàn phương án tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư (IRR = r) thì tuỳ theo điều kiện cụ thể cần thiết mà chấp nhận hay loại bỏ phương án  Khi tỷ suất nội hoàn phương án lớn tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư (IRR > r) cần xem xét cụ thể: Nếu phương án độc lập phương án chấp nhận Nếu phương án thuộc loại loại bỏ lẫn lựa chọn phương án trường hợp sau: o Trường hợp so sánh hai phương án với nhau: Các bước tính tốn sau:  Lập dịng tiền tệ cho phương án, thời kỳ tính tốn lấy thời kỳ tồn phương án hay bội số chung bé trị số tuổi thọ hai phương án  Tính trị số IRR phương án xét tính hiệu phương án (điều kiện IRR  r)  Tiến hành lựa chọn phương án tốt số phương án hiệu Ở cần phân biệt hai trường hợp: Nếu vốn đầu tư hai phương án phương án có trị số IRR lớn tốt Nếu vốn đầu tư hai phương án khác ta phải so sánh hai phương án theo hiệu gia số đầu tư tức theo tiêu IRR gia số đầu tư (ký hiệu IRR) theo nguyên tắc sau: Việc so sánh phương án có vốn đầu tư lớn với phương án có vốn đầu tư bé tiến hành phương án có vốn đầu tư bé đáng giá Phương án có vốn đầu tư lớn tốt gia số vốn đầu tư hiệu quả, tức IRR  r Nếu điều kiện khơng thoả mãn phương án có vốn đầu tư bé tốt Ví dụ: So sánh hai phương án đầu tư với số liệu Bảng 4.5 Giả thiết dòng tiền dự án xuất vào đầu năm; bỏ qua thuế thu nhập doanh nghiệp; toàn vốn đầu tư đầu tư vào tài sản cố định phát sinh vào thời điểm ban đầu (năm 0); phương pháp khấu hao tuyến tính Bảng 4.5: Các tiêu so sánh phương án Đơn vị: triệu đồng Tên tiêu Phương án A Phương án B Vốn đầu tư 100 150 Chi phí vận hành hàng năm 32 50 Doanh thu hàng năm 45 70 Giá trị thu hồi lý dự án 10 Tuổi thọ phương án 10 12% 12% Tỷ lệ chiết khấu 100 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Biết thời kỳ tính tốn lấy 10 năm Hướng dẫn: Các bước tính tốn sau: Bước 1: Lập dịng tiền tệ hai phương án A phương án B: Bảng 4.6: So sánh theo gia số đầu tư Năm Phương án A Phương án B Phương án B-A -100 -150 -50 +33 (do 45 - 32+10) +33 +35 +33 +35 +33 +35 +33 - 90 (do 100 - 10) +35 - + 90 +33 +35 +33 +35 +33 +35 +33 +35 10 +33 + 10 +35 + 10 – 10 +35 (do 70 - 50+15) Bước 2: Tính tỷ suất nội hoàn (IRRA) phương án A phương pháp nội suy: Với tỷ lệ chiết khấu r1 = 20% NPV1 = 3,8 triệu đồng Với tỷ lệ chiết khấu r2 = 22% NPV2 = –2,5 triệu đồng IRR A  20%   22%  20%   3,8  21, 2% 3,8  2,5 Do đó, phương án A hiệu Bước 3: Tính tỷ suất nội hoàn (IRRB) phương án B cách tương tự: Với tỷ lệ chiết khấu r1 = 15% NPV1 = 25,7 triệu đồng Với tỷ lệ chiết khấu r2 = 20% NPV2 = –3,3 triệu đồng IRR B  15%   20%  15%   25,  19, 4% 25,  3,3 Do đó, phương án B hiệu Bước 4: Tính tỷ suất nội hoàn gia số đầu tư IRR (căn vào cột – phương án (B – A) bảng trên): IRR   15%   20%  15%  x2,3  16, 2% 2,3  7,1 Bằng cách tương tự ta tìm IRR = 16,2% > r = 12% Vì IRR > r = 12% nên phương án B (có vốn đầu tư lớn hơn) tốt IRRA > IRRB IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 101 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Vì vậy, cần đặc biệt ý so sánh theo nguyên tắc gia số đầu tư phương án tốt chưa có trị số IRR lớn o Trường hợp so sánh nhiều phương án với nhau: Các bước tiến hành sau:  Xếp phương án theo thứ tự tăng dần vốn đầu tư lập dòng tiền tệ cho phương án  Cho phương án số phương án sở (tức phương án khơng đầu tư) tính suất thu lợi nội gia số đầu tư IRR Vì phương án khơng có vốn đầu tư nên IRR IRR phương án  Nếu IRR phương án so với phương án (cũng IRR1) bé trị số r tối thiểu ta bỏ phương án 1, tiếp tục tính phương án so với phương án Nếu IRR2 hay IRR2 nhỏ r ta tiếp tục bỏ phương án xét phương án (so với phương án 0) tìm phương án n mà IRRn IRRn > r phương án n chọn làm phương án sở thay cho phương án sở 0, phương án n + tiếp tục so sánh với phương án n theo nguyên tắc gia số đầu tư  Giả sử theo nguyên tắc ta tìm phương án n (có thể từ phương án số trở đi) mà có IRRn IRRn  r xác định dòng tiền tệ gia số đầu tư phương án n + phương án n sau xác định phương án IRR phương án n + so với phương án n (ký hiệu IRRn+1)  Nếu IRRn+1 > r phương án sở n bị gạt bỏ phương án n + thành phương án sở mới, phương án n + trở thành phương bị xét (so với phương án n + 1) Nếu IRRn+1 < r phương án n + bị gạt bỏ, phương án n giữ nguyên làm phương án sở phương án n + phương án bị so sánh tiếp tục với phương án n Quá trình tiếp diễn lại phương án có IRR > r phương án chọn Ví dụ: Có phương án cần so sánh với số liệu vốn đầu tư trị số IRR tính sẵn Bảng 4.7 (r lấy 13%) Bảng 4.7: So sánh nhiều phương án theo tiêu IRR Trình tự so sánh với phương án Chỉ tiêu Vốn đầu tư (triệu đồng cho phương án từ 16) Gia số đầu tư IRR Gia số đầu tư hiệu hay không IRRi 102 0 2000 3000 5000 8000 10.000 14.000 0 - 2000 15% Có 15% 1000 25% Có 25% 2000 12,5% Khơng 20% 5000 22% Có 23% 2000 20% Có 22,5% Powered by TOPICA 2 4 5 4000 12% Không 20,4% IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Từ Bảng 4.7 cho thấy ví dụ xét phương án chuyển lên phương án có gia số đầu tư 2.000 (vì phương án khơng có vốn đầu tư) IRR phương án 15% > 13% nên phương án bị loại bỏ phương án giữ lại để tiếp tục so sánh Khi so sánh phương án với phương án ta có gia số đầu tư 13.000 IRR phương án 25% > 13%, phương án lấy làm phương án sở Tiếp tục so sánh phương án với phương án với gia số đầu tư 5.000 – 3.000 = 2.000 IRR 12,5% < 13% Vậy phương án bị loại bỏ Tiếp tục so sánh phương án với phương án ta có gia số đầu tư 8.000 – 3.000 = 5.000 IRR 22% > 13% Vậy phương án lấy làm phương án sở Tiếp tục so sánh phương án với phương án ta có gia số đầu tư 10.000 – 8.000 = 2.000 IRR = 20% > 13% Vậy phương án lấy vào để tiếp tục so sánh với phương án So sánh phương án với phương án ta có gia số đầu tư 14.000 – 10.000 = 4.000 IRR = 12% < 13% Do phương án phải bỏ Kết luận phương án tốt Từ ta thấy phương án tốt theo nguyên tắc gia số đầu tư khơng phải phương án có IRR lớn nhất, mà phương án có IRR = 22,5% (phương án 5) Cịn phương án có tiêu IRR lớn phương án với IRR = 25% Sở dĩ nguyên tắc so sánh theo gia số đầu tư có trường hợp: Khi phương án chọn có hai tiêu NPV IRR lớn nhất, trường hợp ví dụ loại Khi phương án chọn có trị số NPV lớn nhất, cịn tiêu IRR lớn r Đây trường hợp ví dụ trên, việc lựa chọn lấy tiêu NPV định hàng đầu 4.2.5 Đặc điểm phương pháp đo lường giá trị kinh tế dự án theo IRR  Ưu điểm phương pháp Qua việc xem xét phương pháp tỷ suất nội hoàn việc đánh giá lựa chọn dự án đầu tư thấy phương pháp có ưu điểm chủ yếu sau: o Phương pháp có xem xét đến tồn khoản tiền phát sinh suốt thời gian hoạt động dự án o Phương pháp tỷ suất nội hoàn cho biết khả hồn vốn dự án có tính đến yếu tố giá trị thời gian tiền tệ nên cho phép đánh giá dự án cách xác đáng o Trị số IRR xác định nội phương án cách khách quan kết tính tốn xác (do tránh việc xác định trị số suất thu lợi tối thiểu r khó xác phương pháp dùng tiêu NPV)  Hạn chế phương pháp o Khó ước lượng xác tiêu cho đời dự án IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 103 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững Khi dự án lập nhiều năm, việc tính IRR tương đối phức tạp Đặc biệt dự án có dịng tiền vào xen kẽ năm qua năm khác, kết tính tốn cho nhiều giá trị IRR khác (hàm NPV khơng cịn phụ thuộc tuyến tính theo tỷ lệ chiết khấu) gây khó khăn cho việc định o Tiêu chuẩn lựa chọn dự án so sánh IRR với tỷ lệ chiết khấu nên phương pháp gặp khó khăn xác định tỷ lệ chiết khấu, điều kiện thị trường tài chưa phát triển Việt Nam o Chỉ tiêu IRR không cung cấp quy mô lãi (lỗ) dự án không trọng đến quy mô vốn đầu tư nên dẫn đến trường hợp kết luận thiếu thoả đáng đánh giá dự án o 4.3 Ưu tiên hóa dự án Nhằm giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, điều kiện hạn chế nguồn lực, doanh nghiệp cần phải thực việc xếp thứ tự ưu tiên dự án Đây cơng việc quan trọng địi hỏi quan tâm trọng ban lãnh đạo người quản lý dự án Để thiết lập thứ tự ưu tiên dự án tối đa hóa khả sinh lời dự án thiết kế phát triển sản phẩm mới, doanh nghiệp hay sử dụng tiêu suất sinh lợi nội (tỷ suất nội hoàn) IRR NPV Do cơng cụ có ưu điểm nhược điểm định nên việc sử dụng công cụ để thiết lập thứ tự ưu tiên cho dự án thiết kế phát triển sản phẩm cho phù hợp với trường hợp cụ thể 4.3.1 Phương pháp sử dụng NPV Giá trị NPV tiêu chuẩn tốt để lựa chọn phương án đầu tư Trong phương án loại trừ nhau, phương án có NPV lớn phương án có lợi Đây sở để xếp thứ tự ưu tiên lựa chọn dự án Trong thực tế, doanh nghiệp có nhiều dự án có khả sinh lời, thiếu vốn, dự án thực đồng thời lúc Nguyên tắc lựa chọn dự án ưu tiên thực lựa chọn tập dự án giới hạn vốn có làm tối đa giá trị Tuy nhiên sử dụng NPV để thiết lập thứ tự ưu tiên dự án cần lưu ý số vấn đề sau:  Tiêu chuẩn giá trị nhạy cảm với lãi suất sử dụng Thay đổi lãi suất có ảnh hưởng lớn đến giá trị lợi ích chi phí Dự án thường phải chịu khoản chi phí lớn năm đầu lợi ích xuất dự án vào hoạt động Do đó, lãi suất tăng, giá trị dịng lợi ích giảm nhanh giá trị chi phí dẫn tới giá trị dự án giảm xuống Ngược lại, lãi suất giảm, giá trị dự án tăng lên Chúng ta có hai dự án A B, giá trị tuý NPV hình vẽ Lựa chọn phương án sở cực đại giá trị Phương án chọn phương án có NPV lớn với tỷ lệ chiết khấu chọn Như ta thấy hình vẽ việc lưa chọn phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu tính tốn Nếu tỷ lệ chiết khấu tính tốn r* việc lựa chọn phương án khơng quan trọng (Hình 4.4) 104 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững NPV NPVA NPVB r* r Hình 4.4: So sánh phương án A B qua NPV Nếu: r < r* Phương án A chọn r > r* Phương án B chọn Như tỉ lệ chiết khấu ảnh hưởng đến việc định đầu tư Vậy giá trị tiêu chuẩn tốt, không xác định lãi suất thích hợp  Trong trường hợp phải so sánh phương án có độ dài thời gian khác nhau, đòi hỏi phải thực điều chỉnh để dự án có thời hạn thực dự án xấp xỉ Ví dụ: Phương án A kéo dài năm, phương án B kéo dài 20 năm Lựa chọn phương án có NPV lớn trường hợp ta phải giả thiết thời gian phân tích hai phương án phương án A có chu kỳ đầu tư sau giống chu kỳ trước Việc giả thiết không thực tế Cho nên việc so sánh lựa chọn phương án có thời gian phân tích khác theo NPV khơng xác 4.3.2 Phương pháp sử dụng Suất thu lợi nội IRR Suất sinh lợi nội lãi suất mà dự án tạo Mặc khác suất thu lợi cịn phản ánh chi phí sử dụng vốn tối đa mà nhà đầu tư chấp nhận  IRR tiêu chuẩn đánh giá tương đối, sử dụng việc so sánh xếp hạng dự án độc lập Trong dự án độc lập, dự án có IRR cao dự án có khả sinh lời cao có vị trí xếp hạng cao Trong phương án loại trừ nhau, ta chọn phương án với IRRmax, có lời giải khác với phương pháp NPV Giá trị hai dư án hình 4.4 Phương án B có suất thu lợi nội lớn dự án A Giá trị NPV phụ thuộc vào lãi suất tính tốn chọn Nếu lãi suất tính tốn NPV lớn r* phương pháp cho lời giải chọn phương án B Ngược lại, lãi suất tính tốn nhỏ r* phương pháp cho lời giải khác nhau: Phương pháp NPV chọn phương án A, IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 105 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững phương pháp IRR chọn phương án B Để xem xét vấn đề ta tính IRR dòng tiền tệ A – B Nếu suất thu lợi nội dòng tiền tệ lớn lãi suất tính tốn ta chọn, dự án A chọn Chúng ta chứng minh qua hình 4.5 NPV NPV dòng tiền A - B với lãi suất r1 (Phần tô đậm) NPVB r r* NPVA Hình 4.5: Đánh giá phương án A B theo NPV r IRR A – B r*, r* > lãi suất tính tốn cơng ty phương án A chọn Trong trường hợp hai phương pháp cho kết  Khi sử dụng phương pháp IRR để thiết lập thứ tự ưu tiên dự án, cần lưu ý điểm sau: o Suất thu lợi nội tiêu chuẩn hay sử dụng để phản ánh hiệu suất sử dụng vốn dự án Tuy nhiên, trường hợp đầu tư khơng thơng thường (dịng tiền dự án đổi dấu nhiều lần) suất thu lợi nội khơng phải tiêu chuẩn hồn tồn đáng tin cậy Trong trường hợp này, dự án có nhiều giá trị suất thu lợi nội tại, gây khó khăn cho việc đánh giá dự án o Có nhiều trường hợp dùng phương pháp để lựa chọn phương án có kết trái ngược với phương pháp sử dụng tiêu NPV Trong trường hợp thường ưu tiên lựa chọn phương án theo tiêu NPV so sánh theo hiệu gia số đầu tư (xem lại phần 4.3.2 (1) (2)) 106 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững TÓM TẮT CUỐI CHƯƠNG Thẩm định kinh tế dự án công việc quan trọng thiếu dự án thiết kế phát triển sản phẩm Điều giúp cho doanh nghiệp định xác việc có nên thương mại hóa sản phẩm hay không? Để thẩm định kinh tế dự án, doanh nghiệp hay thực công việc: dự tốn chi phí sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp xác định lợi ích kinh tế việc thương mại hóa, so sánh hấp dẫn dự án để xếp thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực, xác định khu vực đem lại nhiều lợi ích kinh tế so sánh lựa chọn dự án lựa chọn dự án hấp dẫn Bài học tổng kết giới thiệu số công cụ kỹ thuật dự tốn chi phí dự án theo yếu tố chi phí để đo lường hiệu kinh tế việc thiết kế phát triển sản phẩm theo số tiêu phổ biến giá trị (NPV), Thời gian thu hồi vốn (Thv) suất thu lợi nội (IRR) Nguyên tắc, đặc điểm lĩnh vực ứng dụng công cụ kỹ thuật xác định thứ tự ưu tiên dự án phát triển sản phẩm NPV IRR đề cập đến học Mỗi phương pháp đo lường hiệu hay xếp thứ tự ưu tiên dự án nhằm khắc phục hạn chế nguồn vốn đem lại hiệu cao cho dự án theo tiêu chí khác có ưu điểm, nhược điểm định Do phương pháp cần phải lựa chọn phù hợp để ứng dụng trường hợp cụ thể nhằm phát huy ưu điểm phương pháp đem lại kết đánh giá khách quan xác, giúp cho doanh nghiệp định xác đem lại hiệu cho doanh nghiệp IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 107 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển sản phẩm vững CÂU HỎI ÔN TẬP Thẩm định kinh tế dự án thiết kế phát triển sản phẩm gì? Những lợi ích việc thẩm định kinh tế dự án thiết kế phát triển sản phẩm gì? Thực cơng việc thẩm định kinh tế theo nội dung nào? Hãy nêu cách dự tốn chi phí cho sản phẩm theo yếu tố chi phí học? Hãy nêu cơng cụ để đo lường giá trị kinh tế dự án? Giá trị gì? Xác định giá trị nào? Thời gian thu hồi vốn gì? Xác định thời gian thu hồi vốn nào? Suất thu lợi nội gì? Xác định suất thu lợi nội nào? Tại phải xếp thứ tự ưu tiên dự án? 10 Khi xếp thứ tự ưu tiên dự án người ta thường sử dụng tiêu chí nào? Nêu trường hợp ứng dụng cụ thể tiêu chí BÀI TẬP Khi dự tốn chi phí cho việc thiết kế phát triển sản phẩm mới, theo ơng Brethauer 90-95% tổng chi phí dự án gồm chi phí gì? Khi đo lường giá trị kinh tế việc thiết kế phát triển sản phẩm doanh nghiệp, người ta thường sử dụng công cụ đo lường nào? Hãy lấy ví dụ thực tế doanh nghiệp Việt nam để minh họa Hãy nêu ưu đặc điểm ứng dụng phương pháp đo lường giá trị kinh tế dự án theo NPV? Hãy nêu đặc điểm ứng dụng phương pháp đo lường giá trị kinh tế dự án theo IRR? Hãy nêu đặc điểm ứng dụng phương pháp đo lường giá trị kinh tế dự án theo Thv? Chọn phương án đầu tư theo tiêu chuẩn sau: a) NPV, dùng tỉ lệ chiết khấu 15% b) IRR Biết dòng tiền phương án sau: Đơn vị tính USD Năm 1–7 Phương án A - 4.564 1.000 Phương án B - 2.000 524,7 Phương án C -21.000 3.000 Chọn dự án tốt theo tiêu chuẩn sau: a) NPV tỉ lệ chiết khấu 20% b) Tìm IRR? Biết dịng tiền dự án là: 108 Năm Dự án A -370 0 0 1.000 Dự án B -240 60 60 60 60 Dự án C -263,5 100 100 100 100 100 Dự án D -200 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 ... mục chi phí theo cơng thức nào? Anh (chị) liệt kê? 82 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các công cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển... giai đoạn đầu dự án cập nhật chúng suốt vòng đời dự án đơn giản hóa nhiều IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Powered by TOPICA 83 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc... việc tập hợp hóa đơn chi phí ngun vật liệu lại sau: 84 Powered by TOPICA IPP103_TKSP-DMST_Chuong 4_v1.0012103203 Chương 4: Các cơng cụ kỹ thuật thẩm định tính kinh tế cho việc thiết kế phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 4: CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH TÍNH KINH TẾ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VỮNG CHẮC,