0

Đề tài: Sự biến động thị trường ngoại hối Việt Nam

18 12 0
  • Đề tài: Sự biến động thị trường ngoại hối Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 17:04

tttt nhom1 doc Nhóm 1 Danh sách nhóm 1 Trần Thị Mai Phương – Nhóm trưởng CKB – K11 2 Nguyễn Thu Trang CKB – K11 3 Lê Thị Mai CKB – K11 4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy TTQT B K11 5 Phạm Mai Hải Yến TTQT B – K11 6 Lê Minh Linh TTQT A – K11 7 Nguyễn Thị Hà NHA K11 8 Hồ Trọng Thắng NHA K11 9 Nguyễn Thị Ngọc Anh CKB K11 10 Biện Thị Hà Giang NHE K11 11 Trịnh Thị Thúy An NHE K11 Đề tài Sự biến động thị trường ngoại hối Việt Nam I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1 Sự ra đời của thị trường ngoại hối Sự ra đời c. Nhóm 1: Danh sách nhóm: Trần Thị Mai Phương – Nhóm trưởng CKB – K11 Nguyễn Thu Trang CKB – K11 Lê Thị Mai CKB – K11 Nguyễn Thị Ngọc Thúy TTQT B- K11 Phạm Mai Hải Yến TTQT B – K11 Lê Minh Linh TTQT A – K11 Nguyễn Thị Hà NHA-K11 Hồ Trọng Thắng NHA-K11 Nguyễn Thị Ngọc Anh CKB-K11 10 Biện Thị Hà Giang NHE-K11 11 Trịnh Thị Thúy An NHE-K11 Đề tài: Sự biến động thị trường ngoại hối Việt Nam I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Sự đời thị trường ngoại hối Sự đời thị trường ngoại hối gắn liền với nhu cầu giao dịch trao đổi ngoại tệ quốc gia nhằm phục vụ cho phát triển ngoại thương Ví dụ: quan hệ ngoại thương Việt Nam Mỹ liên quan đến hai đồng tiền USD VND Khi xuất hàng sang Việt Nam, mục tiêu công ty Mỹ thu USD, công ty nhập có VND Do thực tiễn hoạt động xuất nhập đòi hỏi chế nhằm giúp cơng ty Việt Nam đổi VND lấy USD để tốn cho cơng ty xuất Mỹ ngược lại cơng ty Việt Nam xuất hàng hóa san Mỹ nứơc khác thường thu USD, công ty sử dụng USD mà phải dùng VND để chi trả lương thu nguyên liệu chế biến hàng xuất Khi cơng ty cần bán USD thu từ xuất để lấy VND Các hoạt động địi hỏi cần phải có chế giúp cơng ty chuyển từ đồng tiền minh có sang đồng tiền khác cần Cơ chế thị trường ngoại hối Khái niệm: 2.1 Ngoại hối (The Foreign Exchange): Là khái niệm dùng để phương tiện có giá trị tốn quốc gia Ngoại hối phương tiện toán, dự trữ thể dạng ngoại tệ bao gồm: tiền mặt, thương phiếu, chi phiếu, chứng từ có giá ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng tiền quốc gia người không cư trú nắm giữ 2.2 Thị trường ngoại hối (The Foreign Exchange Market-FOREX): - Thị trường ngoại hối nơi diễn mua bán loại tiền tệ nhiều quốc gia giới - Là thị trường có tính khoản lớn giới với khối lượng giao dich ngày đạt hang nghìn tỷ USD Biểu đồ khối lượng giao dịch bình quân ngày từ năm 1988 – 2007 Đặc điểm thị trường ngoại hối: Vì Forex mua bán các loại hàng hóa đặc biệt nên thị trường ngoại hối có những đặc điểm riêng biệt mà các thị trường khác không có được - Forex là thị trường giao dịch mang tính quốc tế, phạm vi hoạt động mang tính toàn cầu nhằm phục vụ cho các nhu cầu mua bán giao dịch về ngoại tệ - Forex là thị trường hoạt động liên tục 24 24, sự chênh lệch về múi giờ của các khu vực địa lý khác cùng với phương tiện thông tin liên lạc hiện đại điện thoại, fax, telex, mạng vi tính khiến cho các giao dịch thực hiện tức thời Chức thị trường ngoại hối: - Cung cấp dịch vụ cho khách hàng thực giao dịch thương mại quốc tế - Luân chuyển vốn, giao dịch tài quốc tế - Làm cho sức mua đối ngoại tiền tệ xác định cách khách quan theo quy luật cung cầu - Thị trường ngoại hối cung cấp cơng cụ phịng ngừa rủi ro tỷ giá bằng các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn và tương lai - Là nơi để NHTW can thiệp lên tỷ giá Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối - Nhóm khách hàng mua bán lẻ: gồm các công ty nội địa & đa quốc gia, những nhà đầu tư quốc tế và tất cả những có nhu cầu mua bán ngoại hối nhằm hai mục đích: Chuyển đổi ngoại tệ và phòng ngừa tỷ giá Ví dụ, nhà nhập cần mua ngoại tệ để tốn hóa đơn nhập ghi ngoại tệ: nhà xuất cần bán ngoại tệ nhận đựợc hóa đơn xuất ghi ngoại tệ: khách du lịch có nhu cầu bán ngoạị tệ để chi tiêu… Như vậy, nhóm khách hàng mua bán lẻ có nhu cầu mua bán ngoại tệ để phục vụ cho mục đích kinh doanh khơng nhằm mục đích để kinh doanh ngọai hối Thơng thường nhóm khách hàng mua bán lẻ không giao dịch trực tiếp với nhằm giảm chi phí chênh lệch tỷ thường mua bán thơng qua Ngân hàng Thương mại Chẳng hạn, nhà xuất có nhu cầu bán ngoại tệ, cịn nhà nhập có nhu cầu mua ngoại tệ, họ mua bán trực tiếp với chênh lệch tỷ giá “cưa đơi”, hai có lợi so với mua bán qua ngân hàng Nhưng thực tế, việc không khả thi việc mua bán ngoại tệ trực tiếp nhà xuất nhập có hạn chế sau đây: ● Không khớp mặt thời gian ● Không khớp mặt không gian ● Không khơp mặt tiền tệ ● Không khớp mặt số lượng ● Rủi ro toán ● Rủi ro tín dụng Ngồi ra, ngân hàng phải cạnh tranh với mua bán ngoại tệ nên chênh lệch tỷ giá mua – bán nhỏ, mua bán không chuyên nghiệp (mua bán không thông qua ngân hàng) phát sinh lỗ so với mua bán qua ngân hàng - Các ngân hàng thương mại & Ngân hàng đầu tư: Các NHTM tiến hành giao dịch ngoại hối nhằm mục đích: Thứ nhất, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cách mua hộ bán hộ cho khách hàng mua bán lẻ Vì mua bán hộ nên ngân hàng khơng phải bổ vốn, không chịu rủi ro tỷ giá không làm thay đổi kết cấu bảng cân đối tài sản nội bảng Thông qua dịch vụ mua bán hộ, ngân hàng thu khỏan phí phổ biến dạng chênh lệch tỷ giá mua bán Thứ hai, kinh doanh cho mình, tức mua bán ngoại hối nhằm kiếm lãi tỷ giá thay đổi, Hoạt động kinh doanh tạo trạng thái ngoại hối, ngân hàng phải bỏ vốn, chịu rủi ro tỷ giá làm thay đổi bảng cân đối nộị bảng ngoại bảng ngân hàng Trên interbank, ngân hàng giao dịch với theo phương thức: ● Giao dịch trực tiếp ngân hàng với ● Giao dịch gián tiếp với qua môi giới Tham gia mua bán ngoại tệ cho chính họ thực hiện mục tiêu kinh doanh hoặc là mua bán thay cho khách hàng thực hiện vai trò môi giới - Những nhà mơi giới ngoại hối: Ngày nay, ngồi hình thức mua bán ngoại hối trực tiếp ngân hàng với hình thức giao dịch giáo tiếp thông qua nhà môi giới ngoại hối rât phát triển Phương thức giao dịch qua mơi giới có ưu điểm chỗ: nhà môi giới thu thập hầu hết lệnh đặt mua lênh đặt bán ngoại tệ từ ngân hàng khác nhau, sở cung cấp tỷ giá chào mua tỷ giá chào bán cho khách hàng cách nhanh chóng, rộng khắp với giá tay Tuy nhiên, giao dịch qua mơi giới có nhược điểm là: ngân hàng phải trả cho nhà mơi giới khoản phí, làm cho chênh lệch tỷ giá mua bán hẹp lại Những muốn hành nghề mơi giới ngoại hối phải có giấy phép Tại trung tâm tài quốc tế thường có số nhà mơi giới chun nghiệp định để giúp ngân hàng thực lệnh mua bán ngoại hối Điểm cần lưu ý nhà môi giới cung cấp dịch vụ môi giới khơng mua bán cho - Các ngân hàng trung ương: NHTW tham gia thị trường ngoại hối nhằm mục đích: Thứ nhất, can thiệp lên tỷ giá: Nhìn chung, ngân hàng trung ương không thờ trước biến động tỷ giá đồng tiền NHTW lên thị trường ngoại hối bắt buộc nhằm trì tỷ giá biên độ định NHTW tiến hành mua nội tệ vào cung nội tệ lớn cầu, bán nội tệ cầu lớn cung thị trường ngoại hối , nhờ tỷ giá trì cố định Thứ hai, mua bán, chuyển đổi tiền tệ nhằm bảo toàn gia tăng giá trị dự trữ ngoại hối quốc gia Ngày nay, NHTW giới ln trì lượng ngoại hối định Do tỷ giá đồng tiền dụ trữ thường xuyên biến động, nên NHTW mặt phải đa dạng hóa cấu dự trữ, mặt khác tận dụng hội biến động tỷ giá nhằm gia tăng giá trị dự trữ ngoại hối Thứ ba, NHTW cịn đại lý việc mua hộ, bán hộ ngoại tệ cho phủ Căn hình thái tổ chức tham gia FOREX, mối quan hệ thành viên tham gia thị trường ngoại hối biểu diễn sơ đồ Đặt lệnh Đặt lệnh Đấu giá mở chiều Đặt lệnh Giá tay Đặt lệnh Giá tay Đặt lệnh Đặt lệnh KH mua bán lẻ NHTW NHTM MÔI GIỚI NHTM KH mua bán lẻ Các nghiệp vụ thị trường ngoại hối FOREX Nghiệp vụ sơ cấp Nghiệp vụ phái sinh SPOT FORWARD SWAP OPTION FUTURE OTC EXCHANGE 6.1 Nghiệp vụ giao (SPOT): Là giao dịch hai bên thực mua/bán lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao thị trường thời điểm giao dịch kết thúc tốn vịng 02 ngày làm việc + Những lợi ích chính: - Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ để phục vụ cho tốn xuất nhập hàng hóa, dịch vụ, cước vận tải, bảo hiểm - Góp vốn liên doanh với nước ngồi - Đóng hội phí cho tổ chức quốc tế - Đi công tác, học tập, chữa bệnh, du lịch nước - Có thể tốn ngày (today), tốn vào ngày hơm sau (tom) tốn vịng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (spot) + Những đặc điểm bản: - Tỷ giá mua/bán tỷ giá giao thị trường thời điểm giao dịch - Thời gian thực toán tối đa không 02 ngày làm việc sau ngày giao dịch - Đáp ứng đa dạng nhu cầu ngoại tệ khách hàng 6.2 Nghiệp vụ kỳ hạn (FORWARD): Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận thực sau thời gian định theo tỷ giá thỏa thuận lúc ký kết hợp đồng + Những lợi ích chính: - Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ để phục vụ cho toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền nước ngồi đầu tư - Phịng ngừa rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng xấu tới thu nhập chi phí tương lai khách hàng + Những đặc điểm bản: - Tỷ giá kỳ hạn: - Được xác định tỷ giá giao chênh lệch lãi suất hai đồng tiền - Tỷ giá không phụ thuộc vào dự báo thị trường chiều hướng biến động tỷ giá giao tương lai - Thời gian toán: Đối với giao dịch VNĐ với ngoại tệ kỳ hạn toán tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày kề từ ngày giao dịch Đối với giao dịch hai loại ngoại tệ với kỳ hạn toán dựa sở thỏa thuận NHTM khách hàng 6.3 Nghiệp vụ hoán đổi (SWAP): Là nghiệp vụ ngoại hối phối hợp hai nghiệp vụ giao dịch ngoại hối giao giao dịch ngoại hối có kỳ hạn để kiếm lợi nhuận + Những lợi ích chính: - Giúp doanh nghiệp XNK quản l‎ý‎dòng tiền hiệu - Sử dụng nguồn ngoại tệ có tương lai - Có thể hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất đồng tiền - Phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng xấu tới thu nhập chi phí tương lai + Những đặc điểm bản: - Giao dịch hốn đổi có hai dạng gồm giao dịch giao giao dịch kỳ hạn giao dịch kỳ hạn giao dịch kỳ hạn - Tỷ giá giao dịch: giao dịch hoán đổi bao gồm tỷ giá khác nhau, tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn tỷ giá kỳ hạn tỷ giá kỳ hạn tương ứng với hai dạng giao dịch - Thời hạn tốn có đặc điểm tương tự gồm toán giao toán kỳ hạn toán kỳ hạn toán kỳ hạn 6.4 Nghiệp vụ tương lai (FUTURE): Là hợp đồng mua bán ngoại tệ giao sau Hợp đồng giao sau là một thỏa thuận mua bán một số lượng ngoại tệ đẫ biết theo tỷ giá cố định tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực và việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện vào một ngày tương lai được xác định bởi sở giao dịch 6.5 Nghiệp vụ quyền chọn (OPTION): Là giao dịch bên mua quyền bên bán quyền, bên mua quyền có quyền khơng có nghĩa vụ mua bán lượng ngoại tệ xác định mức tỷ giá xác định khoảng thời gian thỏa thuận trước Nếu bên mua quyền chọn thực quyền bên bán quyền có nghĩa vụ bán mua lượng ngoại tệ hợp đồng theo tỷ giá thỏa thuận trước + Những lợi ích chính: - Bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khách hàng, đồng thời giúp khách hàng thu thêm lợi nhuận tỷ giá biến động theo chiều có lợi - Xác định trước mức chi phí tối đa (quyền chọn mua) hay mức lãi tối thiểu (quyền chọn bán) giao dịch ngoại tệ tương lai - Giúp khách hàng lựa chọn mức tỷ giá mong muốn + Những đặc điểm chính: - Có kiểu quyền chọn: - Quyền chọn kiểu Châu âu, loại quyền chọn mà bên mua thực quyền vào ngày đáo hạn hợp đồng - Quyền chọn kiểu Mỹ, loại quyền chọn mà bên mua thực quyền vào ngày thời gian hiệu lực hợp đồng - Kỳ hạn hợp đồng: từ – 365 ngày - Tỷ giá thực hiện: Tỷ người mua quyền mua bán ngoại tệ Tỷ giá khách hàng tự lựa chọn - Phí quyền chọn: số tiền mà người mua phải trả cho người bán để có quyền mua quyền bán ngoại tệ II/ KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM: Lịch sử hình thành phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam: Từ năm 1989, công Đổi Mới đẩy mạnh với chủ trương phát triển kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước; phát triển kinh tế đối ngoại, mở cửa, hợp tác hội nhập, phù hợp với xu hướng quốc tế hóa kinh tế giới ngày mạnh mẽ Nhằm bôi trơn thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển, đặc biệt hoạt động XNK, việc hình thành đưa vào hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam cần thiết Quá trình hình thành phát triển trường ngoại hối Việt Nam tóm tắt sau: 1.1 Giai đoạn trước năm 1991: - Đặc trưng giai đoạn trước 1991 Việt Nam phát triển kinh tế hướng nội, đóng cửa, mối quan hệ với bên ngồi thơng qua hệ thống độc quyền Nhà nước ngoại thương ngoại hối Trước yêu cầu đổi mới, ngày 26/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 53/HĐBT việc tách hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ cấp thành hai cấp, bao gồm: ● Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ● Hệ thống Ngân hàng Thương mại (NHTM) - NHNN Ngân hàng Trung Ương (NHTW) thực chức quản lý vĩ mơ, ban hành sách tiền tệ, tín dụng ngân hàng… - Hệ thống NHTM thực chức kinh doanh tiền tệ tín dụng; đó, có Ngân hàng Ngoại thương (NHNT) phép hoạt động kinh doanh ngoại hối, toán quốc tế mở tài khoản nước ngoài; ngân hàng khác hoạt động nước Như vậy, thời điểm sau có Nghị định 53/HĐBT, thị trường ngoại hối có tổ chức Việt Nam chưa hình thành Nhằm đáp ứng nhu cầu đổi đất nước, ngày 18/10/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 161/HĐBT “Điều lệ quản lý ngoại hối” Một điểm quản lý kinh doanh ngoại hối theo tinh thần Nghị định 161 là: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua NHNN thực thống quản lý Nhà nước ngoại hối kinh doanh ngoại hối Mọi việc kinh doanh ngoại hối thực theo quy định NHNN NHNT quan phép kinh doanh ngoại hối Ngoài ra, Ngân hàng chuyên doanh khác, Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh Ngân hàng nước Việt Nam, tổ chức kinh tế nước muốn kinh doanh ngoại hối dịch vụ thu ngoại tệ phải NHNN-TW Việt Nam cho phép” Có thể nói lần Việt Nam độc quyền kinh doanh ngoại hối dỡ bỏ Từ nay, NHTM nói chung muốn kinh doanh ngoại hối làm thủ tục để NHNN cấp phép Đây xem khởi đầu tạo môi trường điều kiện cho hoạt động thị trường ngoại hối có tổ chức, hình thành sân chơi chứa đựng yếu tố cạnh tranh thị trường 1.2 Giai đoạn từ 1991 đến 1994: Ngày 16/8/1991, Thống đốc NHNN Quyết định 107-NH/QĐ, ban hành Quy chế hoạt động Trung tâm giao dịch ngoại tệ; sở đó, hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ thành lập vào hoạt động TP HCM Hà Nội Như nói, năm 1991 năm đánh dấu mốc lịch sử việc hình thành móng thị trường ngoại hối có tổ chức VN Qua thời gian hoạt động từ 16/8/1991 đến 1/12/1994, số nét hoạt động hai Trung tâm nêu sau: a Bước đầu hình thành phương thức xác định tỷ giá tương đối linh hoạt thông qua việc cân đối cung cầu ngoại tệ Trung tâm b Qua hoạt động hai Trung tâm tạo tập quán, kiến thức kinh doanh ngoại hối cho NHNN, NHTM tổ chức kinh tế c NHNN bước hồn thiện sách quản lý vĩ mơ tỷ giá, khâu tổ chức, điều hành hoạt động thị trường ngoại hối 1.3 Giai đoạn từ 1994 đến 2004 Trước nhu cầu phát triển thị trường ngoại hối hoàn chỉnh Việt Nam, Thống đốc NHNN định chấm dứt hoạt động hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội TP Hồ Chí Minh từ 1/12/1994 để nhường chỗ cho thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngày 20/10/1994, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định 203/QĐ-NH thành lập Thị trường Ngoại tệ Liên ngân hàng (Interbank) ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động Interbank, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trình hình thành phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế 1.4.Giai đoạn 2004 đến Kể từ ngày 8/12/2004, Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN điều chỉnh giao dịch hối đoái tổ chức tín dụng (TCTD) phép hoạt động ngoại hối thức có hiệu lực thi hành thay Quyết định số 17/1998/QĐ-NHNN7 Quy chế giao dịch hối đoái năm 1998 - Mở rộng quyền giao dịch ngoại tệ - Thị trường đảm bảo an toàn Trong năm qua, thị trường ngoại hối có bước phát triển đáng ghi nhận trước hết là: Chính sách quản lí ngoại hối hoàn thiện phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở, nhân tố thị trường trở nên định với việc xác định tỷ giá hối đoái, bước đầu đưa số giao dịch kinh doanh ngoại hối vào sống : giao ngay, kì hạn hốn đổi Tuy nhiên, thị trường ngoại hối non trẻ sơ khai trình độ quy mơ hoạt động kĩ thực nghiệp vụ kinh doanh Ta thấy rằng: thị trường ngoại hối Việt Nam thị trường ngoại hối quốc tế có khoảng cách xa tổ chức , quy mô, nghiệp vụ kĩ giao dịch Tình trạng đơla hóa tiếp diễn thị trường ngoại tệ ngầm phát triển, xét giải pháp lâu dài để hạn chế hạn chế mặt trái định giá cao nội tệ hướng tới tỷ giá thị trường linh hoạt tỷ giá phải sản phẩm quan hệ cung cầu thị trường ngoại hối Tuy nhiên điều kiện thị trương Việt nam gây hiệu ứng “sốc” khốc liệt cho kinh tế gây bất ổn định cho xã hội Vì vậy, NHTW cần đẩy mạnh sách ngoại hối ổn định tỷ giá phát triển kinh tế Tổng quan thị trường ngoại hối năm 2010: 2.1 Tỷ giá USD/VND: Trong nhiều năm trở lại đây, Ngân hàng nhà nước (NHNN) kiên trì sách ổn định đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la Mỹ Diễn biến tỷ giá năm 2010 phức tạp Mặc dù NHNN điều chỉnh nâng tỷ giá liên ngân hàng hai lần vào tháng tháng 10, khoảng cách tỷ giá thức tỷ giá thị trường tự mức cao Tỷ giá thức có thời điểm thấp tỷ giá thị trường tự tới 10% Đến cuối tháng 11 năm 2010, tỷ giá thị trường tự đạt mức 21.500 đồng/USD Diễn biến tỷ giá USD/VND năm 2010 Về cuối năm tỷ giá biến động giá mạnh, thị trường ngoại hối ln có biểu căng thẳng Những bất ổn tỷ giá có nguyên nhân sâu xa từ bất ổn kinh tế vĩ mơ bội chi cao, nhập siêu lớn hiệu đầu tư công thấp… làm cho cầu ngoại tệ lớn cung ngoại tệ Bên cạnh tượng đầu tâm lý gây áp lực mạnh mẽ lên tỷ giá Sau có biểu căng thẳng tháng 11/2010, từ tháng 12 trở lại đây, thị trường ngoại hối có chuyển biến tích cực Điều thể ở: - Sự sụt giảm mạnh tỷ giá thị trường “chợ đen” sau thị trường khơng có giao dịch mức tỷ giá cao bất thường có yếu tố đầu thời điểm tháng 11/2010 - Khả đáp ứng ngoại tệ hệ thống ngân hàng, thể chủ yếu trạng thái ngoại hối tăng đáng kể từ đầu tháng 12 tới Cụ thể trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống cải thiện đáng kể từ mức âm 300 triệu USD vào cuối tháng 11 âm khoảng 100 triệu USD - Doanh số mua ngoại tệ ngân hàng thương mại với khách hàng có xu hướng tăng, đặc biệt ngày gần đây, doanh nghiệp xuất bán mạnh ngoại tệ cho hệ thống NHTM… 2.2 Thị trường vàng: Cùng với tỷ giá USD, năm 2010 thị trường vàng ghi nhận nhiều kỷ lục biến động từ trước tới Giá vàng nước lập kỷ lục 38,2 triệu đồng/lượng vào ngày 9/11/2010, thiếu hai ngày trước “kỷ niệm năm” ngày giá vàng “nổi loạn” năm trước - 11/11/2009 Sốt vàng năm 2010 lặp lại gần kỷ lục năm 2009: tăng vài triệu đồng/lượng buổi sáng, người dân ạt chen lấn mua vàng, doanh nghiệp thi thông báo hết hàng bán… Kết quả, giá vàng nước bị đẩy cao giá giới quy đổi triệu đồng/lượng lúc đỉnh điểm Biểu đồ giá vàng giới tính đến 8h50 sáng 9/11/2010 (đường màu xanh cây) Tính từ cuối năm 2009 tới ngày 21/12, giá vàng quốc tế tăng 26%, giá vàng nước tăng 46%.Việc giá vàng nước tăng với tốc độ cao nhiều so với giá vàng giới lý giải việc giá nước hỗ trợ tích cực leo thang giá USD thị trường tự năm Đến tháng 12, với thị trường ngoại hối, thị trường vàng nước dần vào ổn định, giá vàng nước khơng có biểu tăng bất thường giá vàng giới thiết lập mốc tăng kỷ lục, chênh lệch giá vàng giới giá vàng nước khơng cịn đáng kể 2.3 Cán cân toán dự trữ ngoại hối: Nếu năm 2009, cán cân toán tổng thể thâm hụt 8,8 tỷ USD, năm 2010 có cải thiện đáng kể Phần thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai năm 2010 thực tế bù đắp hoàn toàn thặng dư cán cân tài khoản vốn Tuy nhiên, dự báo cán cân toán năm 2010 thâm hụt khoảng tỷ USD phần “lỗi sai sót” cán cân tài khoản vốn gây Thực tế, tình trạng căng thẳng thị trường ngoại hối việc giá vàng liên tục leo thang khiến doanh nghiệp người dân găm giữ la vàng Như vậy, việc bố trí lại danh mục đầu tư doanh nghiệp người dân sang loại tài sản ngoại tệ vàng tiếp tục gây vấn đề “lỗi sai sót” thâm hụt cán cân tốn năm 2010 Bên cạnh đó, cán cân toán cải thiện năm 2010, lượng dự trữ ngoại hối không tăng mặt Ngân hàng nhà nước can thiệp vào thị trường để giữ ổn định tỷ giá, mặt khác có lượng ngoại tệ lớn lưu thơng ngồi hệ thống ngân hàng Một số biện pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam: ● Hướng tới sách tỷ giá cân cung cầu ● Hoàn thiện phát triển thị trường liên ngân hàng ● Nâng cao vai trò ngân hàng nhà nước thị trường ngoại hối ● Hồn thiện phương pháp cơng bố tỷ giá ● Chuyển biện pháp kết hối sang công cụ tỷ giá thị trường ● Hoàn thiện mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ ● Chuẩn hóa tổ chức kinh doanh ngoại tệ NHTM ● Các giải pháp hỗ trợ khác hình thành cơng ty môi giới ngoại hối, đào tạo cán trang bị kĩ thuật đại, hướng thị trường ngoại hối hội nhập với giới… Điều kiện để phát triển công cụ phái sinh ngoại hối Việt Nam để ứng dụng phát triển công cụ phái sinh Việt Nam cần phải có điều kiện sau: Thứ nhất, khách quan: Tỷ giá thị trường phải biến động tới mức đủ để doanh nghiệp phải quan tâm ý tới vấn đề bảo hiểm rủi ro tỷ giá Các NHTM muốn triển khai sản phẩm dịch vụ "cố ép" khách hàng sử dụng thực họ nhu cầu Hai là, phía NHTM : Cần tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu tư vấn nhằm mục đích vừa nâng cao nhận thức khách hàng rủi ro tỷ giá vừa giúp cho khách hàng hiểu biết công cụ phái sinh ngoại hối Phát triển công cụ phái sinh thị trường phái sinh giúp cho doanh nghiệp có thêm hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đối phù hợp với mục tiêu kinh doanh Khi sử dụng công cụ phái sinh doanh nghiệp có lựa chọn tỷ giá mong muốn Mặt khác, cần tập trung ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cho cán trực tiếp kinh doanh thị trường hối đoái quốc tế cơng cụ phái sinh nói chung phái sinh ngoại hối nói riêng, sản phẩm mới, phức tạp lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng Ngoài cần trang bị thêm kiến thức kinh nghiệm thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ quốc tế, kỹ phân tích kỹ thuật, phân tích sở chọn lọc, tổng hợp phân tích thơng tin để dự đoán xu hướng diễn biến thị trường nhằm sử dụng công cụ phái sinh cách hiệu Thơng qua để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ cho khách hàng hiểu biết thị trường ngoại hối Ba là, phương tiện, thiết bị: Ngoài phương tiện, thiết bị có Reuters, Thomson, SowJones News hay Metastock, cần trang bị thêm phần mềm xử lý, quản lý rủi ro tính phí nghiệp vụ phái sinh Mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng nước thị trường ngoại hối quốc tế, để tranh thủ hỗ trợ kiến thức, hệ thống phân tích quản lý rủi ro cơng cụ phái sinh nói chung cơng cụ quyền chọn ngoại hối, công cụ tương lai ngoại hối nói riêng .. .Đề tài: Sự biến động thị trường ngoại hối Việt Nam I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Sự đời thị trường ngoại hối Sự đời thị trường ngoại hối gắn liền với nhu cầu giao dịch trao đổi ngoại. .. kinh tế đối ngoại phát triển, đặc biệt hoạt động XNK, việc hình thành đưa vào hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam cần thiết Quá trình hình thành phát triển trường ngoại hối Việt Nam tóm tắt... hoạt động thị trường ngoại hối 1.3 Giai đoạn từ 1994 đến 2004 Trước nhu cầu phát triển thị trường ngoại hối hoàn chỉnh Việt Nam, Thống đốc NHNN định chấm dứt hoạt động hai Trung tâm giao dịch ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Sự biến động thị trường ngoại hối Việt Nam,

Từ khóa liên quan