0

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT công ty điện lực đống đa – đội quản lý khách hàng trạm chuyên dùng

29 4 0
  • BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT  công ty điện lực đống đa – đội quản lý khách hàng trạm chuyên dùng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 16:03

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Khoa Kỹ Thuật Điện BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Sinh viên thực : HOÀNG MINH TUẤN Mã sinh viên : 19810110047 Đơn vị học tập : Phòng QLĐ QLKH trạm chuyên dùng Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Chuyên ngành : HỆ THỐNG ĐIỆN Lớp : D14H1 Khoá : 2019-2024 Hà Nội, tháng năm 2022 Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian thực tập Công Ty Điện Lực Đống Đa – Đội Quản Lý Khách Hàng Trạm Chuyên Dùng Trước hết giúp đỡ, tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo, tiếp điến đơn vị có liên quan, đặc biệt đội Quản Lý Khách Hàng Trạm Chuyên Dùng Được hướng dẫn, đạo nhiệt tình đồng chí, cán hưỡng dẫn cô chú, anh chị đơn vị công tác Em củng cố vững lý thuyết tay nghề học trường, củng cố nâng cao kiến thức, nhận thức thực tế sản xuất.Rèn luyện ý thức tổ chức, kỉ luật lao động, nâng cao tính độc lập, tự chủ, tìm tịi học hỏi kiến thức mới, tiếp xúc trược tiếp với thiết bị máy móc khác để hiểu rõ thiết bị, quản lý vận hành, quy trình quy phạm kỹ thuật an tồn, phát huy sáng tạo, sáng kiến thực tế lao động sản xuất Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí lãnh đạo, cán hướng dẫn toàn thể cố anh chị giúp em hoàn thành tốt thời gian thực tập đội Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Hoàng Minh Tuấn Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI I Giới thiệu chung Công ty Điện lực Đống Đa đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội 1.1 Thông tin chung đơn vị Tên Tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Địa chỉ: Số 274, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 04 2220 3620 - Fax: 04 2220 3620 - Mã số thuế: 0100101114-003 - Thời gian thành lập:27-11-2000 1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Điện lực Đống Đa Công ty Điện lực Đống Đa ngày nay, tiền thân Chi nhánh điện Đống Đa tách từ đội quản lý điện Hà Nội thuộc Sở quản lý phân phối điện khu vực I từ tháng Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT 04/1979 Năm 1979, Chi nhánh điện Đống Đa thành lập, đơn vị sản xuất kinh doanh điện phạm vi Quận Đống Đa Ngày 10/01/1999, Chi nhánh điện Đống Đa thành lập lại đổi tên thành Điện lực Đống Đa theo Quyết định số 20/EVN - HĐQT - TCCB ngày 13/1/1999, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Quyết định số 237/QĐ - EVN, Ngày 14/04/2010 Điện lực Đống Đa đổi tên thành Công ty Điện lực Đống Đa, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội có tư cách pháp lý mở tài khoản ngân hàng sử dụng dấu riêng Công ty Điện lực Đống Đa tiếp nhận quản lý bán điện trực tiếp cho 113 nghìn khách hàng đó: 108 nghìn hộ sinh hoạt gia đình nghìn khách hàng quan, doanh nghiệp, nơi tập trung quan đầu não Quốc hội, quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quan ngoại giao, văn phòng đại diện nước ngồi đóng địa bàn Quận Đống Đa Kinh doanh số ngành nghề kinh doanh khác theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội bảo toàn phát triển nguồn lực, tài sản giao 1.3 Cơng ty Điện lực Đống Đa bao gồm phịng ban sau: - Phòng Tổng hợp Phòng Kế hoạch - Vật tư Phịng Kỹ thuật an tồn Phịng Tài Kế tốn Phịng Quản lý đầu tư Phịng Kinh doanh Phòng Điều độ Vận hành Đội quản lý khách hàng trạm chuyên dung (phiên 9) Đội kiểm tra giám sát sử dụng điện 05 Các đội quản lý điện Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tổ chức theo cấu trực tuyến - chức Các phận có mối quan hệ gắn bó phụ thuộc lẫn chun mơn hóa theo chức có trách nhiệm quyền hạn định, bố trí thành khâu, cấp theo hệ thống quản lý nhằm đảm bảo chức quản lý Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Cơ cấu trực tuyến - chức áp dụng ưu điểm cấu trực tuyến cấu chức năng, phát huy ưu điểm cấu trực tuyến phân quyền để huy kịp thời truyền mệnh lệnh theo tuyến quy định, cán phân hệ chức phát huy tài đóng góp cho người lạnh đạo cấp cao hệ thống Và ưu điểm cấu chức chuyên sâu nghiệp vụ: đảm bảo sở, cho việc định, hướng dẫn thực định 1.4 Vai trò Giám Đốc đơn vị công ty Giám đốc người đại diện theo pháp luật đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội trước pháp luật việc quản lý, điều hành hoạt động đơn vị phạm vi quyền hạn nghĩa vụ quy định điều lệ hoạt động Giám đốc người có quyền quản lý điều hành cao đơn vị Thực việc quản lý đạo, đơn đốc phịng ban, đội quản lý điện thực có hiệu cơng tác sản xuất kinh doanh vận hành 1.4.1 Phòng Tổng hợp Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành công tác cơng tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, y tế, tra, pháp chế, quan hệ cộng đồng, văn hóa doanh nghiệp; cơng tác bảo vệ, an ninh, quốc phòng; quản lý, điều hành phương tiện vận tải; tổ chức cán bộ, tổ chức sản xuất, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chế độ sách, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng kỷ luật; công tác công nghệ thông tin; tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, hiệm vụ phòng 1.4.2.Phòng Kế hoạch - Vật tư Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành công tác lập giao kế hoạch đôn đốc thực kế hoạch; công tác mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, theo dõi, cấp phát vật tư thiết bị; công tác quản lý sản xuất kinh doanh khác; tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Phịng 1.4.3.Phịng Kỹ thuật an tồn Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành công tác quản lý kỹ thuật phù hợp với quy hoạch, xây dựng, vận hành, sửa chữa, cải tạo lưới điện Cơng ty; cơng tác an tồn - vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, hành lang bảo vệ an tồn cơng trình lưới điện cao áp, phịng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, phịng chống cháy nổ; công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến cải tiến, hợp lý hố sản xuất vào sản xuất kinh doanh; cơng tác thiết kế; công tác bảo vệ môi trường; tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Phịng 1.4.4 Phịng Tài Kế toán Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành cơng tác quản lý tài chính, hạch tốn kế tốn, giá cả, thuế, phí, lệ phí, bảo tồn phát triển vốn, phân tích hoạt động kinh tế, thống kê thông tin kinh tế; tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Phòng 1.4.5.Phòng Quản lý đầu tư Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án, sửa chữa lớn cơng trình bao gồm đơn đốc tiến độ thực hiện, lập, trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng sửa chữa lớn cơng trình; công tác quản lý xây dựng; công tác quản lý đấu thầu dự án đầu tư xây dựng sửa chữa lớn; tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Phòng 1.4.6 Phòng Kinh doanh Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành công tác kinh doanh điện tồn Cơng ty; phát hành toán hoá đơn tiền điện, lập quản lý hợp đồng mua bán điện theo phân cấp, tiếp nhận yêu cầu cấp điện; quản lý tổ chức, cá nhân làm dịch vụ bán lẻ điện năng; trực tiếp thực nghiệp vụ kinh doanh phân công; tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Phòng Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT 1.4.7.Phòng Điều độ Vận hành Tham mưu cho Giám đốc quản lý, đạo, điều hành công tác điều độ lưới điện; trực điều hành lưới điện thuộc Công ty quản lý, xử lý tượng bất thường cố xảy lưới điện Công ty theo quy định, quy trình, quy phạm, hạn chế thấp thời gian điện khách hàng, chủ động phân tích nguyên nhân cố đề biện pháp phịng ngừa; cơng tác thí nghiệm điện; Quản lý vận hành, thao tác, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung áp, thiết bị trung áp đến hàm thiết bị đóng cắt bảo vệ máy biến áp trạm phân phối 0,4kV Công ty quản lý theo quy định, quy trình, quy phạm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, chất lượng; Trực sửa chữa điện cho khách hàng xử lý cố đột xuất lưới điện hạ Công ty theo quy định; Thực sủa chữa, thay toàn thiết bị trung thế, MBA tủ điện có cố (gồm TBA F9), đảo chuyển, nâng công suất yêu cầu khác Lãnh đạo Công ty Tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Phòng 1.4.8.Đội quản lý khách hàng trạm chuyên dung (phiên 9) Thực công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng, quản lý vận hành trạm biến áp chuyên dùng (theo hợp đồng Công ty với khách hàng) từ thiết bị đóng cắt bảo vệ máy biến áp đến khách hàng; ghi số công tơ, quản lý khách hàng trạm biến áp chuyên dùng (khách hàng Phiên 9); ghi số công tơ đầu nguồn trạm công cộng, quản lý hệ thống đo đếm đầu nguồn trạm công cộng; chịu trách nhiệm quản lý tổn thất trung áp theo quy định số công việc khác giao 1.4.9.Đội kiểm tra giám sát sử dụng điện Thực công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm sử dụng điện, trộm cắp điện, gian lận thực hợp đồng mua bán điện, công tác áp giá bán điện theo quy định Luật Điện lực văn hướng dẫn thi hành; kiểm tra công tác quản lý hệ thống đo đếm điện 1.9.10.Các đội quản lý điện Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Vai trò Đội Quản lý điện đầu mối thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu điện khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày tốt Đội Quản lý điện có trọng trách đại diện cho Cơng ty Điện lực giao dịch với khách hàng, góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh, thương hiệu chất lượng dịch vụ Công ty Điện lực Đống Đa, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đội quản lý điện có trụ sở địa bàn giao quản lý gần với khách hàng hơn, tổ chức thành đội quản lý tổng hợp với nhiều chức năng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng để đảm bảo đáp ứng nhanh yêu cầu khách hàng Chức năng: Thực công tác quản lý vận hành trạm biến áp, thiết bị lưới điện trạm biến áp cơng cộng từ sau thiết bị đóng cắt bảo vệ máy biến áp công cộng đến khách hàng; quản lý toàn lưới điện hạ áp địa bàn giao, xử lý cố, thực thi cơng cơng trình SCL, SCTX lưới điện hạ thế; công tác kinh doanh điện bao gồm ghi số, thu tiền điện; tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo sát, lập hồ sơ cấp điện, lắp đặt, treo tháo công tơ, tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn giải đáp, hỗ trợ giải theo quy trình kinh doanh điện Tập đồn, quy định Tổng cơng ty Cơng ty 1.5.Vai trị, nhiệm vụ, chức Công ty Công ty Điện Lực Đống Đa có số chức nhiệm vụ sau: Quản lý vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho tổ chức kinh tế, trị, xã hội sinh hoạt nhân dân địa bàn quận Đống Đa;Kinh doanh điện dịch vụ khách hàng; Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo phát triển lưới điện phân phối địa bàn quận; Xây dựng kế hoạch đại tu sửa chữa lưới điện, kế hoạch giảm tổn thất điện năng; Thực thủ tục xin phép xây dựng, xin cấp đất theo quy định nhà nước để phát triển nguồn lưới điện PHẦN II CẤU TRÚC PHẦN ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA 2.1 Hiện trạng hệ thống điện Công ty: Hệ thống điện tập hợp trạm biến áp, trạm phân phối, đường dây khơng có nhiệm vụ tiếp nhận biến đổi từ cấp điện áp sang cấp điện áp khác cho Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT phù hợp phân phối điện cho hộ dùng điện.Hiện Công ty Điện lực Đống Đa quản lý khối lượng đường dây trạm biến áp lớn Sau vài hình ảnh trạm biến áp cơng ty quản lý: Trạm kiểu treo Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Hình 2.1 Trạm Biến Áp L Trạm kiểu xây Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Hình 2.7 Easergy Flair hãng Merlin (Đức) sản xuất Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT PHẦN III PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA 3.1 Công tác điều độ Công ty Điện lực Đống Đa Nhiệm vụ Phịng điều độ Cơng ty: Chấp hành huy điều độ lưới điện Hà Nội việc huy điều độ lưới điện thuộc quyền điều khiển.Chỉ huy điều độ lưới điện nhằm mục đích cung cấp điện an tồn, liên tục, ổn định, chất lượng đảm bảo kinh tế.Lập phương thức vận hành hàng ngày, hàng tuần bao gồm: + Dự kiến nhu cầu phụ tải lưới điện thuộc quyền điều khiển + Phối hợp với phận liên quan thông báo khách hàng địa bàn quản lý lịch cắt điện theo quy định + Đăng ký đưa sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ đưa vào vận hành đường dây, thiết bị thuộc quyền điều khiển điều độ B1 theo quy định + Giải đăng ký sửa chữa điện nóng, đăng ký cắt điện theo kế hoạch, lập phiếu thao tác đưa sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ đưa vào vận hành đường dây, thiết bị thuộc quyền điều khiển theo yêu cầu đơn vị quản lý vận hành khách hàng, đơn vị thi công lưới điện Hà Nội thuộc quyền điều khiển + Phối hợp đội sửa chữa điện nóng X06 đăng ký sửa chữa điện nóng đường dây, thiết bị thuộc quyền điều khiển theo yêu cầu đơn vị quản lý vận hành khách hàng lưới điện Hà Nội thuộc quyền điều khiển + Điều chỉnh nấc phân áp máy biến áp lưới điện thuộc quyền điều khiển để giữ điện áp điểm nút theo quy định cấp điều độ B1 công ty điện lực Huy động nguồn điện nhỏ (bao gồm trạm Diesel, …) lưới điện Hà Nội thuộc quyền điều khiển cần thiết + Theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình nguồn Diesel khách hàng có nối với lưới điện để có biện pháp xửa lý huy động cần thiết.Tính tốn chỉnh định rơ le bảo vệ, tự động, đo lường, điều khiển tín hiệu lưới điện Hà Nội thuộc quyền điều khiển + Báo cáo tình hình cố, tượng bất thường mạch bảo vệ, đo lường, điều khiền Trạm cắt, trạm trung gian, RECLOSER lưới điện cho điều độ B1 để phối hợp phân tích, tìm ngun nhân đề biện pháp phịng ngừa cố Đặt trị số chỉnh định cho hệ thống rơ le bảo vê, tự động, đo lường, điều khiển tín hiệu theo phiếu chỉnh định cấp độ có quyền điều khiển.Tham gia hội đồng nghiệm thu thiết bị cơng trình theo u cầu Cơng ty Điện lực Sinh viên thực hiện: Hồng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT + Chủ trì (hoặc tham gia) biên soạn chỉnh lý tài liệu, quy trình liên quan đến công tác điều độ lưới điện phù lợp với thực tế sản xuất.Tham gia cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến cơng tác điều độ chiến lược phát triển lưới điện thuộc quyền điều khiển Nhiệm vụ phận phương thức thuộc phòng điều độ Công ty Điện lực + Dự báo phụ tải lưới điện thuộc quyền điều khiển Điều độ Công ty Điện lực Lập phương thức vận hành bản, phương thức kết dây phù hợp với kế hoạch sửa chữa thiết bị lưới điện thuộc quyền điều khiển + Lập kế hoạch công tác vận hành ngày theo lịch cắt điện Giám đốc Công ty duyệt Đảm bảo phạm vi cắt điện, phạm vi công tác, nội dung công tác, thời gian cắt điện theo kế hoạch đảm bảo phạm vi công tác, nội dung công tác, thời gian công tác việc sửa chữa điện nóng + Viết phiếu thao tác để phục vụ công tác theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị vận hành không tải, đảm bảo điện… theo quy định Tập hợp đăng ký cắt điện, đăng ký sửa chữa điện nóng đơn vị ngồi Cơng ty lưới điện trung thuộc quyền quản lý Công ty Điện lực, lập đăng ký cắt điện tuần, tháng, năm, đăng ký cắt điện kế hoạch bổ sung, đột xuất trình Giám đốc Cơng ty Điện lực duyệt đăng ký với Điều độ B1 để trình Tổng giám đốc Tổng cơng ty phê duyệt + Tập hợp đăng ký cắt điện đơn vị ngồi Cơng ty lưới điện hạ thế, vào lịch cắt điện cao, trung Tổng công ty lập lịch cắt điện tuần, tháng, năm, lịch cắt điện kế hoạch bổ sung, đột xuất của Cơng ty Điện lực trình Giám đốc Cơng ty phê duyệt Thông báo kịp thời cho đơn vị liên quan lịch cắt điện Đăng ký đưa sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ đưa vào vận hành, đăng ký sửa chữa điện nóng đường dây, thiết bị thuộc quyền điểu khiển điều độ B1 + Lập phương thức đảm bảo cho ngày Lễ, Tết, địa điểm tổ chức hoạt động trị, văn hóa, xã hội địa bàn Công ty điện lực quản lý có lệnh đảm bảo điện Giám đốc yêu cầu đột xuất khác + Lập biểu cắt điện biểu hạn chế phụ tải, danh sách phụ tải cần đặc biệt ưu tiên, cung cấp cho Điều độ B1 có u cầu Tính tốn chỉnh định rơ le bảo vệ, tự động, đo lường, điều khiển tín hiệu cho thiết bị thuộc quyền điểu khiển + Theo dõi công suất lộ đường dây trạm biến áp tình trạng vận hành bình thường cố Đưa biện pháp tránh tải thiết bị nhằm đảm bảo độ an toàn cao việc cung cấp điện Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Phối hợp phận liên qua tính tốn tổn thất điện đề biện pháp giảm tổn thất điện lưới điện phân phối thuộc quyền điều khiển + Tham gia biên soạn quy trình tài liệu tham khảo, sổ tay số liệu cần thiết cho công tác điều độ lưới điện + Tham gia điều tra phân tích cố lưới điện thuộc quyền điều khiển đề biện pháp phòng ngừa + Báo cáo Tổng kết công tác điều độ lưới điện hàng tháng, quý, năm Quy trình xử lý cố: + Tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng báo cố Tổng đài 22222000 yêu cầu + Tiếp nhận, giải đáp xử lý thông tin khách hàng sử dụng điện lĩnh vực cung ứng điện theo phân cấp Công ty Điện lực + Chỉ huy xử lý cố tượng bất thường, nhanh chóng khơi phục tình trạng làm việc bình thường lưới điện thuộc quyền điều khiển, hạn chế đến mức thấp thời gian ngừng cung cấp điện cho khách hàng Khi xảy cố lớn lưới điện thuộc quyền điều khiển phải kịp thời báo cáo cho ĐĐV B1, Lãnh đạo Cơng ty Điện lực, Trưởng, Phó phịng điều độ + Tham gia phân tích cố lưới điện đề nghị biện pháp phòng ngừa Một số cố điện Công ty + Sự cố hạ Hỏng ATM tổng: hỏng ATM tổng, đóng ATM tổng Hỏng ATM nhánh: hỏng ATM nhánh, đóng ATM nhánh Chập cáp đường trục Hỏng cáp ngầm hạ Hỏng hộp đấu dây, tủ Pilar Hỏng càu đấu hịm cơng tơ Hỏng ATM hịm cơng tơ + Sự cố trung Hỏng tủ RMU ( hỏng dao đầu cáp ) Sự cố máy biến áp : nổ máy biến áp, tràn dầu Quá dòng cấp 1, cấp 2, cấp Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Chạm đất pha, pha, pha + Hỏng cáp ngầm trung Các biện pháp ứng dụng vận hành tối ưu + Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra hệ thống đo đếm toàn địa bàn Điện lực quản lý bao gồm lộ dây trung Trong tập trung khu vực có mạng điện sinh hoạt dày đặc, mạng lưới điện cũ nát nơi có phụ tải lớn.Thực cách hốn đổi vị trí, Điện lực cử người ghi trực tiếp phần, khu vực trọng điểm, khu vực có sản lượng lớn, tổ chức phúc tra thường xuyên từ phòng kinh doanh đến đội quản lý + Điện lực phối hợp với quyền địa phương để xử lý trường hợp trộm cắp điện.Củng cố lực lượng kiểm tra viên Điện lực, thường xuyên bồi huấn công tác kiểm tra xử lý chống ăn cắp điện Phổ biến kinh nghiệm kiểm tra cho địa phương, dạng vi phạm thường gặp số vụ vi phạm nghiêm trọng, điển hình hình thức vi phạm mới.Việc thực tốt công tác quản lý vận hành kinh doanh bán điện giảm đáng kể tổn thất cho toàn Điện lực.Đưa người (bộ phận) chịu trách nhiệm quản lý điện khu vực, tạo cho họ quan tâm đến cơng việc + Ngồi hai giải pháp giảm tổn thất cần tuyên truyền đến người dân sử dụng thiết bị điện tiết kiệm điện năng, tránh sử dụng thiết bị cũ tiêu tốn điện sử dụng điện mục đích, tránh lãng phí q trình sử dụng điện.Quản lý đường dây truyền tải Công ty cần thực nghiêm túc công tác kiểm tra kỹ thuật thường xuyên định kỳ đảm bảo lưới điện vận hành ổn định Tính tốn đưa phương thức kết dây tối ưu, để tổn thất điện thấp nhất.Giảm suất cố, kết hợp cắt điện sửa chữa lưới điện với mục tiêu giảm tổn thất điện Và phát kịp thời công tơ cháy kẹt, ghi số xác lịch Kiểm tra theo phụ tải TBA, tránh để TBA vận hành tải non tải Bảo dưỡng hệ thống Công ty cần lập thực phương án sửa chữa tiếp xúc, thay dây điểm có đường dây khơng đảm bảo cấp điện gây tổn thất cao, thay công tơ chất lượng kịp thời Nâng công suất TBA tải, nâng tiết diện dây dẫn lưới điện hạ lộ đường dây hạ tải Cần trì kiểm tra ngày, đêm phát khuyết tật lưới điện trung hạ nhằm đảm bảo cấp điện giảm tổn thất điện Chú trọng triển khai khu vực lưới điện xuống cấp khu vực có mức tiêu thụ điện cao Một số phương thức cải tạo lưới điện Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng: + Nhanh chóng củng cố bảo dưỡng hệ thống cầu dao phân đoạn, dao đầu cáp có Cơng ty có kế hoạch lập đội chuyên trách với công nhân bậc thợ cao, lành nghề có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra công suất trạm biến áp, san tải nâng công suất kịp thời trạm biến áp, đường dây hạ có nguy đầy tải nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho phụ tải + Thực kế hoạch đại tu sửa chữa lưới điện, đường dây cao Trong năm 2002 Điện lực Đống Đa thực thi công đường cáp ngầm theo kế hoạch đại tu năm 2002 đảm bảo tiến độ Các trạm biến áp đại tu theo kế hoạch Điện lực tiến hành giám sát cách sát bên B việc đôn đốc thi cơng 12 cơng trình sửa chữa lớn lưới điện hạ cơng tơ, tạo điều kiện giải phóng mặt Đôn đốc bên B đẩy nhanh tốc độ thi công đại tu khu hạ nhằm đảm bảo an tồn cấp điện góp phần giảm tổn thất điện đảm bảo an toàn cấp điện.Về lâu dài muốn giảm tổn thất điện đòi hỏi Công ty cần phải đầu tư trang thiết bị đại nhằm thay trạm biến áp hoàn thiện kết cấu lưới điện tiêu chuẩn.Để từ đảm bảo cung cấp điện chất lượng cao, an tồn đời sống người, khơng có nguy xuất cháy nổ để đảm bảo độ tin cậy việc cung cấp điện, Điện lực Đống Đa cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết Cần lựa chọn loại dây dẫn cáp cho phù hợp với điều kiện môi trường sử dụng Hà Nội khô hanh, ẩm ướt xem xét có chất ăn mịn hay khơng, nhiệt độ cao hay thấp thay đổi nào;Đối với loại dây dẫn (dây nhôm trần, dây đồng, dây thép bọc) mục đích sử dụng điện (cho mắc điện ngồi trời, đường dây khơng) cần phải xác định thơng số kỹ thuật xác, đặc biệt tiết diện dây dẫn, đảm bảo thoả mãn tổn thất điện áp cho phép đường dây để độ chênh áp nơi dùng điện không số cho phép, đảm bảo thiết bị dùng điện hoạt động bình thường khơng ảnh hưởng đáng kể đến tính quản lý.Có kế hoạch đầu tư cải tạo cụ thể, chi tiết để sử dụng vốn đầu tư hiệu Ưu tiên đầu tư cải tạo lưới điện khu vực có dự án phát triển, tập trung đông dân cư.Cần tiến hành mua sắm vật tư, kỹ thuật, xây dựng để chuẩn hoá (loại dây dẫn, chất lượng dây dẫn, loại trụ cột, khoảng cách cột, ) góp phần nâng cao chất lượng lưới điện chất lượng điện cung cấp Giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện: Đẩy mạnh công tác kiểm tra hành lang lưới điện trạm biến áp Thường xuyên kiểm tra lập biên đề xuất với hội đồng xử lý vi phạm hành lang lưới điện Quận Đống Đa xử Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT lý trường hợp vi phạm, có thơng báo nhắc nhở trường hợp vi phạm lập biên để phòng tai nạn điện Công ty cần kết hợp với công ty công viên xanh chặt phát quang quanh hành lang tuyến đường dây cao trạm biến áp Giải pháp công tác nhân sự: Con người chủ thể hoạt động kinh tế xã hội trình độ người định hiệu hoạt động cải tạo giới Cần có sách đãi ngộ người có trình độ, có biện pháp thu hút nhân tài Kết hợp với trung tâm, trường đào tạo để có người cơng nhân, kỹ sư có tay nghề cao trình độ chun mơn giỏi đảm đương tốt công việc PHẦN IV MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA Trong thời gian thực tập em theo quan sát Đội QLĐ QLKH Trạm Chuyên Dùng sửa chữa làm việc địa điểm sau : Trạm biến áp Khách sạn Đồng Lợi sửa hệ thống đo xa Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Trạm biến áp C3 điện lực Đống Đa hệ thông trạm treo tháo công tơ đầu nguồn Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Trạm biến áp ao phe thay MBA tủ hạ nâng cơng suất Sinh viên thực hiện: Hồng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Trạm biến áp cột nhạc viện thay MBA tủ hạ hạ công suất Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Trạm biến áp thể thao Hoàng Cầu kiểm tra tủ hạ Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập thực tế Công ty điện lực Đống Đa bảo hướng dẫn tận tình Thầy anh chị Công ty Điện Lực Đống Đa kiến thức học trường, Em nhận thấy kinh nghiệm quý báu chuyên ngành Lắp đặt đường dây tải điện trạm biến áp có điện áp từ 22 KV trở xuống, từ đề biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận Do thời gian thực tập tìm hiểu thực tế khơng dài, trình độ lý luận thực tiễn cịn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi sai sót, Em mong đóng góp ý kiến Ban giám đốc Công ty điện lực Đống Đa, thầy, cô giáo Trường Đại học Điện Lực để viết hoàn thiện Qua em xin chân thành cảm ơn thầy cô cán Cơng ty Điện Lực Đống Đa nhiệt tình giúp đỡ em việc hoàn thành báo cáo Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn MSV : 19810110047 BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đống Đa, ngày 27 tháng 04năm 2022 Xác nhận đơn vị thực tập (kí ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Tuấn Xác nhận Điện Lực Đống Đa (kí ghi rõ họ tên) MSV : 19810110047 ... PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI I Giới thiệu chung Công ty Điện lực Đống Đa đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà... lập:27-11-2000 1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Điện lực Đống Đa Công ty Điện lực Đống Đa ngày nay, tiền thân Chi nhánh điện Đống Đa tách từ đội quản lý điện Hà Nội thuộc Sở quản lý phân... phụ thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Quyết định số 237/QĐ - EVN, Ngày 14/04/2010 Điện lực Đống Đa đổi tên thành Công ty Điện lực Đống Đa, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Cơng ty Điện lực
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT công ty điện lực đống đa – đội quản lý khách hàng trạm chuyên dùng ,