0

Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau mỗi tiết học

22 8 0
  • Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau mỗi tiết học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1 Tên giải pháp Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau mỗi tiết học 2 Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu Năm học 2021 2022 3 Các thông tin cần bảo mật Không 4 Mô tả các giải pháp cũ thường làm Trước đây để củng cố bài mới sau mỗi tiết học tôi chủ yếu cho các em chữa các bài tập trong sách giáo khoa Chính vì vậy mà hoạt động củng cố bài mới còn chưa thực sự. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN Tên giải pháp: Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau tiết học Ngày giải pháp áp dụng lần đầu: Năm học 2021-2022 Các thông tin cần bảo mật: Không Mô tả giải pháp cũ thường làm: Trước để củng cố sau tiết học chủ yếu cho em chữa tập sách giáo khoa Chính mà hoạt động củng cố chưa thực đem lại hiệu Vì vấn đề đặt giáo viên phải biết tìm tịi, sáng tạo cách thức, biện pháp củng cố học cách hấp dẫn, lạ hiệu để lơi học sinh tích cực tham gia hoạt động củng cố học môn toán lớp Xuất phát từ kinh nghiệm, thử nghiệm thân đồng nghiệp sau nhiều năm giảng dạy mạnh dạn nghiên cứu giải pháp: “Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho HS sau tiết học” Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp: Qua thực tế giảng dạy mơn Tốn trường THCS thời gian giảng dạy trường chưa lâu tơi nhận thấy cịn số học sinh chưa thực hứng thú chưa có niềm vui học tập mơn Tốn, thân số em có cảm giác ngại học Tốn, xem Tốn mơn khó, nghe đến tiết Toán em cảm thấy chán nản, áp lực Chính điều dẫn đến kết học tập học sinh thể qua kiểm tra thấp, nhiều em có xếp loại trung bình mơn Tốn học kì năm 5,0 năm học trước Kết khảo sát chất lượng mơn Tốn lớp 8A3, đầu năm học 2021 - 2022: Lớp Tổn g số HS Số HS dự kiểm tra 8A 42 42 Giỏi SL Khá Trung bình Tỉ lệ Tỉ lệ SL SL % % 4,76 Tỉ lệ % 19,05 Yếu Kém SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 15 35,7 17 40,4 Qua kết khảo sát chất lượng đầu năm đa phần học sinh thuộc thành phần trung bình - yếu Vì vậy, việc khắc phục tình trạng học sinh yếu vấn đề nhức nhối hầu hết giáo viên với cấp lãnh đạo, không riêng mơn Tốn mà mơn học khác Theo tôi, để nâng cao hiệu dạy học môn Toán cho học sinh giáo viên cần: - Nắm rõ đối tượng học sinh, phân loại học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu từ có phương pháp dạy học phù hợp - Chuẩn bị phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh - Chuẩn bị tốt hoạt động củng cố để học sinh khắc sâu kiến thức - Có thể dựa vào đặc trưng mơn tốn mà đưa phương pháp dạy học tích cực … Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn trường THCS qua thực tế dạy học tìm tịi áp dụng số giải pháp đem lại thành cơng Vì tơi mạnh dạn đưa giải pháp “Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau tiết học Mục đích giải pháp - Giúp HS hệ thống hóa kiến thức bản, rèn luyện kĩ tư duy, thực hành môn - Giúp GV đánh giá mức độ hiểu học sinh sửa chữa, bổ sung kiến thức kịp thời - Giúp GV có định hướng tốt nội dung phương pháp giảng dạy học - Học sinh vận dụng vào giải tốn, chủ động, tự giác tìm tịi, phát giải nhiệm vụ học tập Nội dung 7.1: Thuyết minh giải pháp cải tiến: 7.1.1: Nội dung cải tiến, sáng tạo để khắc phục nhược điểm Trong tốn học khâu củng cố có vai trị vơ quan trọng để giúp em khắc sâu kiến thức bài, chương, tổng quan kiến thức toán Với sáng kiến này, đưa giải pháp để củng cố giúp em học sinh hiểu kiến thức vững vàng Các giải pháp mà đưa để củng cố gồm: + Củng cố kiến thức câu hỏi hệ thống tập phù hợp + Củng cố kiến thức sơ đồ tư + Củng cố học câu hỏi trắc nghiệm khách quan + Củng cố kiến thức thông qua hoạt động tổ chức trò chơi + Củng cố câu hỏi nêu vấn đề từ tình thức tế 7.1.2: Quy trình thực giải pháp 7.1.2.1: Củng cố kiến thức câu hỏi hệ thống tập phù hợp Đây hoạt động cuối để kết thúc học tạo ấn tượng lâu dài học tạo nên suy ngẫm cho học sinh nhằm nâng cao hiệu giảng dạy học tập Sau dạy xong kiến thức GV đưa hệ thống tập phù hợp, từ dễ đến khó phù hợp với đối tượng HS để HS vận dụng, khắc sâu kiến thức vừa học Từ giúp HS hiểu chắc, nhớ lâu kiến thức Ví dụ 1: Sau học xong “phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung” giáo viên đưa hệ thống tập từ dễ đến khó để giúp học sinh củng cố kiến thức dễ dàng Bài tập: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x  y b) x  x 2 2 c) x y  xy  x y d) x ( x  3)  x( x  3) x ( x  y )  x ( y  x) e) Hình ảnh minh họa * Ví dụ 2: Sau học xong kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử tiết luyện tập giáo viên tóm tắt lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng: + Phương pháp đặt nhân tử chung; + Phương pháp dùng đẳng thức; + Phương pháp nhóm hạng tử; + Phối hợp nhiều phương pháp, Giáo viên hệ thống tập phù hợp đối tượng học sinh, phân dạng tập dễ đến khó 2 2 Bài tập 1: Phân tích đa thức 10 x y  15 xy  20 x y thành nhân tử Gợi ý: - Tìm nhân tử chung hệ số 10,15,20 2 2 - Tìm nhân tử chung biến x y , xy , x y - Nhân tử chung hạng tử đa thức cho 5xy x x  y   y  y  x  thành nhân tử Bài tập 2: Phân tích đa thức  Gợi ý: - Tìm nhân tử chung hệ số 6? - Tìm nhân tử chung x(x-y) y(y-x)? 9x  x  y  y  y  x  để có nhân tử chung - Hãy thực đổi dấu  y  x   x  y  2 Bài tập 3: Phân tích đa thức x  12 x y  xy  y thành nhân tử Bài tập 4: Phân tích đa thức x  y  ax  ay thành nhân tử Gợi ý: - Các hạng tử có nhân tử chung hay khơng - Làm để xuất nhân tử chung? Cách 1: nhóm (5x-5y) (ax-ay) Cách 2: nhóm (5x+ax) (-5y-ay) 2 Bài tập 5: Phân tích đa thức x  xy  y  z thành nhân tử Gợi ý: Trong hạng tử ta nên nhóm hạng tử để xuất đẳng thức? Bài tập 6: Phân tích đa thức x  x  x  x thành nhân tử Gợi ý: Xét phương pháp: Đặt nhân tử chung Dùng đẳng thức Nhóm nhiều hạng tử Bài tập 7: Phân tích đa thức x  x  thành nhân tử Phương pháp áp dụng hầu hết tiết học Với phương pháp HS hiểu rõ kiến thức trọng tâm bài, củng cố kiến thức cách có hệ thống giúp em hiểu Từ em ham học u thích mơn tốn Hình ảnh minh họa 7.1.2.2 Củng cố kiến thức sơ đồ tư Sơ đồ tư kỹ thuật minh họa, với kết hợp từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp, tương thích với cấu trúc, hoạt động chức não Sơ đồ tư hoạt động dựa hai nguyên tắc chủ chốt tưởng tượng liên kết Do dạy học có sử dụng sơ đồ tư mơn tốn góp phần tích cực định thành cơng việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm Khắc phục tình trạng học sinh lĩnh hội kiến thức cách bị động, rời rạc học sinh Hình thành cho học sinh khả tìm tịi, đào sâu suy nghĩ có khoa học làm chủ kiến thức Dạy học có sử dụng sơ đồ tư giúp cho học sinh tự hình thành, lĩnh hội khắc sâu kiến thức cách hiệu thông qua tự nghiên cứu, tự hệ thống kiến thức cách hình thành sơ đồ tư Từ giúp học sinh có tư duy, phân tích để đưa cách giải dạng tập cách hợp lý - Quy trình vẽ sơ đồ tư gồm bước sau: + Xác định rõ mục tiêu trọng tâm bài; + Chọn hình ảnh làm hình ảnh trung tâm cho phù hợp với nội dung trọng tâm; + Đặt mẫu vẽ theo trang ngang vẽ từ vẽ ra; + Vẽ nhánh từ nhánh cấp đến nhánh tiếp theo, nhánh vẽ theo kiểu khác tùy thuộc vào nội dung ghi nhánh, ta chọn nhánh kiểu ghi chữ nhánh, ghi chữ khung nhánh nhánh nét đứt ghi chữ màu với nhánh không trùng lặp lại màu sắc, tạo bố cục hài hòa, khoa học mối quan hệ chúng (nếu có); + Sử dụng cụm từ then chốt, cơng thức, ví dụ minh họa, hình vẽ nhánh theo nội dung nhánh; + Lập bảng thuyết minh cho đồ, * Ví dụ: Khi dạy hình bình hành GV tổ chức hoạt động sau: - Kiểm tra cũ - Bài + GV xây dựng hình ảnh trung tâm (dạng hình bình hành) sau GV u cầu HS nêu nhánh (nếu HS nêu k đầy đủ k nêu GV trợ giúp) Cần nêu sau: + Định nghĩa, lấy vài hình ảnh hình bình hành thường gặp thực tế + Tính chất hình bình hành + Dấu hiệu nhận biết Với nhánh học sinh xây dựng GV tổ chức hoạt động để tìm hiểu chi tiết Như bảng GV xây dựng đồ tư theo đơn vị kiến thức, bên HS thực đồ tư giấy A4 theo trình tư Kết thúc hoạt động GV xóa sơ đồ vẽ bảng tiến hành tổ chức cho HS hoạt động nhóm hình thành nhanh (2 phút) bảng phụ giấy khổ A0 GV thu kết goiun đại diện nhóm lên bảng thuyết trình Trong trường hợp vẽ thường thống Sau GV giới thiệu thêm sơ đồ có cách thể khác cho HS tham khảo * Hình ảnh minh họa Như đồ tư trường hợp HS xây dựng xuyên suốt q trình học tập Do dó tiết học kiểu lôi HS vào trạng thái tự nghiên cứu, tư nên hình thức học tập tích cực phương pháp dạy học tích cực Đối với học có tính tương tự hình chữ nhật, hình thoi, hình vng GV nên soạn giảng theo phương pháp *Ví dụ 2: Sơ đồ tư hệ thống tiết dạy bài: “tính chất phân thức” Phương pháp áp dụng hầu hết tiết dạy Đặc biệt tiết ôn tập chương Khi học hình đặc biệt chương tứ giác hình chữ nhật, hình thoi, hình vng em khó nhớ nhầm lẫn hình với đặc biệt dấu hiệu nhận biết Để tránh điều GV nên sử dụng sơ đồ tư tiết học Như dạy học có sử dụng sơ đồ tư giúp em hiểu sâu kiến thức biết chuyển kiến thức từ sách giáo khoa theo cách trình bày thơng thường thành cách hiểu, cách ghi nhớ riêng 7.1.2.3 Củng cố học câu hỏi trắc nghiệm khách quan Đây hình thức củng cố có ưu điểm tiết kiệm thời gian kiểm tra nhận thức nhiều học sinh, đồng thời phù hợp với yêu cầu đổi kiểm tra, đánh giá Đối với loại trắc nghiệm có nhiều lựa chọn giáo viên chiếu ti vi máy chiếu cho học sinh dơ tay thể lựa chọn phương án Bằng cách giáo viên kiểm tra nhận thức lớp Sau HS học xong kiến thức GV cho HS làm tập trắc nghiệm chuẩn bị chiếu lên máy chiếu (ti vi) gọi HS có câu trả lời nhanh khoảng thời gian cho phép *Ví dụ 1: Sau học xong hình vng GV củng cố kiến thức qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Hình vng tứ giác có A Có bốn cạnh B Có bốn góc C Có góc vng bốn cạnh D Cả A, B, C sai Câu 2: Nếu ABCD hình vng thì: A AC = BD B AC, BD giao trung điểm đường C AC ⊥ BD D Cả A, B, C Câu 3: Một hình vng có độ dài cạnh 4cm độ dài đường chéo hình vng ? A 8cm B 32 cm C 5cm 10 D 4cm Câu 4: Nếu ABCD hình vng có: A.2 trục đối xứng B.4 trục đối xứng C.Vô số trục đối xứng D.Khơng có trục đối xứng Đối với loại trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm đối chiếu – cặp đôi GV nên phát phiếu học tập có ghi sẵn câu hỏi trắc nghiệm cho HS làm, sau GV kiểm tra xác suất cho điểm chỗ * Ví dụ 2: Điền vào chỗ trống Câu 1: Hình thoi tứ giác………………………………bằng Câu 2: Hai đường chéo hình thoi……………………………… Câu 3: Hình thoi hình bình hành có đường chéo……………… Câu 4: Hình thoi hình bình hành có cạnh kề ……………………… Câu 5: Hình thoi hình bình hành có hai đường chéo………………… Hoặc củng cố tập ghép đơi Tứ giác có canh a Hình thoi Hai đường chéo hình thoi 6cm 8cm b Tâm đối xứng Cạnh hình thoi hình thoi Hình bình hành có hai đường chéo vng c Hai đường chéo góc với hình thoi hình thoi Trục đối xứng hình thoi d Dấu hiệu 11 Giao điểm hai đường chéo hình thoi e cm Hình ảnh minh họa Phương pháp áp dụng hầu hết tiết học Ngoài cịn có cách thức khác tùy thuộc vào vận dụng sáng tạo GV tùy vào điều kiện thực tế cho phép Cần lưu ý việc phân chia hình thức củng cố mang tính tương đối, GV nên phối hợp, đan xen hình thức cách linh hoạt sáng tạo để tạo thêm yếu tố bất ngờ, thú vị học sinh Như vậy, hoạt động củng cố nhận thức cho HS GV tâm thực cách sáng tạo không tạo hứng thú học tập nâng cao chất lượng học tập HS mà cịn nâng cao tay nghề chun mơn GV 7.1.2.4 Củng cố kiến thức thông qua hoạt động tổ chức trị chơi Sau hồn thành học giáo viên tổ chức trị chơi để kích thích hứng thú học tập học sinh, học tránh khơng khí căng thẳng trở thành “chơi mà học, học mà chơi” sinh động 12 Giáo viên lựa chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức trị chơi Để trị chơi góp phần hiệu học xây dựng thiết kế trò chơi thường tuân thủ quy tắc sau: - Phải dựa vào nội dung học, điều kiện thời gian tiết học; - Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu học; - Trị chơi phải phù hợp tâm lý, gây hứng thú với học sinh; - Trò chơi phát triển tư duy, khả phản ứng nhanh học sinh, Sau số trị chơi tiêu biểu tơi giảng dạy học sinh lớp thời gian qua: *Ví dụ 1: Trị chơi “thi làm tốn nhanh” a) Mục đích: Rèn luyện khả tính tốn nhanh nhẹn, khẩn trương cho HS b) Chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị sẵn số toán trắc nghiệm cho HS c) Cách chơi Sau Gv dạy xong GV củng cố lại kiến thức qua trò chơi GV phổ biến luật chơi cách chơi Sau GV chiếu câu hỏi cho HS trả lời khoảng thời gian 20s Bạn giơ tay nhanh giành quyền trả lời Nếu trả lời phần quà, trả lời sai nhường quyền trả lời cho bạn khác d) Ví dụ Khi dạy xong “tính chất phân thức” GV tổ chức trò chơi cho HS để củng cố lại kiến thức A x  Câu hỏi 1: Đa thức A đẳng thức x  16 x  là: 2 A x  x B x  x C x  D x  Câu hỏi 2: Hai phân thức không là: x2  x  y 20 xy   28 x A B x  x  x( x  5) x  2( x  5) C x  ( x  2)( x  1)  x2  D x  13 14 15 16 * Ví dụ 2: Trị chơi “Ai thấy sai giúp” Trò chơi “Ai thấy sai giúp” a) Mục đích: - Thơng qua việc suy nghĩ, lập luận để tìm chỗ sai lời giải toán Học sinh hiểu chắc, hiểu sâu kiến thức học - Khơi dậy cách mạnh mẽ khả tích cực tư học sinh b) Chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị sẵn số tốn có lời giải sai vài bước bảng c) Cách chơi - Tùy lúc thích hợp tiết học, giáo viên đưa tốn có lời giải nói lên máy chiếu - Các đội hội ý phút để tìm chỗ chưa xác lơi giải - Đội chiến thắng đội tìm trước chỗ sai giải lại xác d) Ví dụ 17 Khi dạy “Luyện tập” phân tích đa thức thành nhân tử Giáo viên đưa lời giải số toán phân tích đa thức thành nhân tử sau: a) 6x  9xy  3x  3x(2x  3y) b) 4x  9y  (4x  9y)(4x  9y) c) x  4x  x(x  4)  x(x  2 )  x(x  2) d) x  y  2y   x  (y  2y  1)  x  (y  1)  (x  y  1)(x  y  1) - Cho học sinh đội bàn bạc trao đổi để tìm chỗ sai tốn Hình ảnh minh họa 7.1.2.5 Củng cố câu hỏi nêu vấn đề từ tình thực tế Lứa tuổi học sinh THCS lứa tuổi hiếu động, thích tị mị, ưa khám phá muốn người cơng nhận lực mình, khơng thích bị áp đặt, phê bình Điều dẫn đến truyền thụ kiến thức giáo viên phải lựa chọn 18 phương pháp phù hợp, nhẹ nhàng, kích thích tính tị mị em để xuất nhu cầu khám phá, từ em có tâm lý để chinh phục kiến thức Như phải làm để tạo hứng thú cho em học? Rõ ràng để làm điều giáo viên phải đầu tư thật kỹ cho tiết dạy Riêng tơi dạy thường chọn cho phương pháp tạo tình từ vấn đề thực tiễn như: Đưa tình thực tế kể câu chuyện có liên quan mật thiết với mơn Tốn Từ học sinh tham gia tiết học tích cực, hào hứng hơn, em khơng cịn cảm giác bị gò ép, căng thẳng chán nản, đồng thời em nhận thức tính thực tiễn mơn Chẳng hạn: Khi dạy “Đường trung bình tam giác” tối đưa vấn đề làm để gián tiếp đo khoảng cách hai điểm A, B hai bên bờ ao? Khi dạy : “Đối xứng trục” vấn đề cần giải làm để cắt hình chữ H nhanh từ tờ giấy hình chữ nhật Với “Diện tích hình thang” để học sinh nhớ cơng thức tơi cho em ghi nhớ theo câu nói vần: “Muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn đáy bé ta mang cộng vào, đem nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa ra” Rồi yêu cầu học sinh đưa cơng thức tính SABCD Mỗi kiểu có đặc thù riêng phương pháp dùng hình ảnh trực quan thích hợp hình học: Mơ hình, vật thật, tranh vẽ… yếu tố khơng thể thiếu thực tiết dạy Ngồi giáo viên nên tìm vật thật thực tế để tạo lạ thú vị cho học sinh Khi dạy đường thẳng song song cách tơi cho học sinh hình ảnh song cửa sổ, vệt cỏ sân bóng đá Vận dụng cách làm lớp học vui vẻ, học sinh tham gia xây dựng tích cực, đồng thời em nhớ lâu vận dụng làm tập nhanh Trong tiết dạy chủ động phân chia đối tượng học sinh theo mức độ: Khá giỏi, trung bình, yếu để giao nhiệm vụ phù hợp với đối tượng, từ lơi tất em tham gia xây dựng Câu hỏi giáo viên phải gợi mở, dễ hiểu để kích thích suy nghĩ em 7.1.3 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Khi áp dụng biện pháp củng cố học sinh thực tiễn nhà trường, tơi thấy có nhiều kết khả quan + Bước đầu tạo ý thức tự học cho em + Các em hào hứng hơn, sôi nổi, tự tin hơn, khơng cịn sợ sệt tiếp xúc với số phép tính, giúp em có niềm tin học tập Phương pháp 19 khả thi thực tế tiếp tục phát triển tìm tịi phương pháp mới, để hiệu dạy học ngày cao + Ở học kì I năm học 2021 - 2022 áp dụng phương pháp củng cố Qua đợt kiểm tra thường xuyên, học kì I tơi thấy học sinh có tiến bộ, giải toán bản, đơn giản chương trình tốn Cụ thể Kết thu Lớp 8A3 Sĩ số 42 Giỏi SL Tỉ lệ 2,38 Khá SL 15 Tỉ lệ Trung bình SL 35,7 20 20 Yếu Kém Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 47,6 9,52 4,76 Biểu đồ Sales Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Điểm thi khảo sát đầu học kì I lớp 8A3 (%) Sales Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Điểm thi cuối học kì I lớp 8A3 (%) 7.2: Thuyết minh phạm vi áp dụng sáng kiến - Các giải pháp áp dụng với học sinh 8A3 trường THCS Mai Trung Các giải pháp áp dụng cho kết tốt học mới, luyện tập, ôn tập chương 7.3: Thuyết minh lợi ích kinh tế, xã hội sáng kiến 21 - Khi triển khai áp dụng sáng kiến vào thực tế giảng dạy nhà trường, thu nhiều kết khả quan Phát huy kết tích cực đạt được, đồng thời với tinh thần trách nhiệm cao công việc, xây dựng mục tiêu giải pháp thực thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy học, cụ thể sau: + Thứ nhất: Nâng cao hiệu tính bền vững áp dụng sáng kiến vào thực tiễn giảng dạy môn Thường xuyên cập nhật nội dung kiến thức khác chương trình lớp + Thứ hai: Triển khai nhân rộng nội dung và biện pháp hiệu áp dụng thực tiễn môn học khác nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS Mai Trung + Thứ ba: Tiến hành rà soát để điều chỉnh, cập nhật, bổ sung nội dung thiếu phù hợp theo tình hình thực tế học sinh + Thứ tư: Phối hợp với đơn vị, đồng nghiệp mở rộng phạm vi áp dụng; tăng tính linh hoạt áp dụng với nhiều mơn đơn vị khác Bản thân nhận thấy rằng, thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm giảng dạy với bạn bè, đồng nghiệp nhằm chia sẻ thơng tin, cách làm mới; tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao hiệu công tác * Cam kết: Chúng cam kết điều khai thật không chép, vi phạm quyền Xác nhận quan, đơn vị Tác giả sáng kiến (Chữ ký dấu) (Chữ ký họ tên) Vũ Thị Thúy 22 ... thực tế dạy học tơi tìm tịi áp dụng số giải pháp đem lại thành cơng Vì tơi mạnh dạn đưa giải pháp ? ?Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau tiết học Mục đích giải pháp - Giúp... vững vàng Các giải pháp mà đưa để củng cố gồm: + Củng cố kiến thức câu hỏi hệ thống tập phù hợp + Củng cố kiến thức sơ đồ tư + Củng cố học câu hỏi trắc nghiệm khách quan + Củng cố kiến thức thông... tốn học khâu củng cố có vai trị vô quan trọng để giúp em khắc sâu kiến thức bài, chương, tổng quan kiến thức tốn Với sáng kiến này, tơi đưa giải pháp để củng cố giúp em học sinh hiểu kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh sau mỗi tiết học,

Từ khóa liên quan