0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO của Công ty Cổ phần

52 1 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO của Công ty Cổ phần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:29

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM TẨY RỬA SUKO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC ĐẠI THÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ tên: ThS Vũ Thị Hồng Phượng - Họ tên: Phạm Thùy Linh - Bộ môn: Quản lý kinh tế - Lớp: K54F2 HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 Tóm lược Nền kinh tế phát triển với cạnh tranh ngày gay gắt thị trường địi hỏi doanh nghiệp khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, phát triển thương mại sản phẩm hoạt động quan trọng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, thị phần giúp doanh nghiệp phát triển cách bền vững nên doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành không ngoại lệ Với đề tài khóa luận: “Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc”, đề tài sâu nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO năm gần Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành Về lý thuyết, khóa luận tổng hợp lý thuyết phát triển thương mại, phát triển thương mại sản phẩm nói chung phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa nói riêng Cùng với lý thuyết hệ thống tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại Đây sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Về thực tiễn, sở vận dụng phương pháp thu thập số liệu tiến hành phân tích, đề tài khái quát thực trạng phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty theo tiêu quy mô, chất lượng hiệu quả; đánh giá thành công hạn chế Công ty, từ đưa số giải pháp cụ thể cho Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành giải pháp phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, hình thành hệ thống kênh phân phối, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại Cùng với số đề xuất với Nhà nước tạo điều kiện môi trường thuận lợi để phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa tương lai document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 Lời cảm ơn Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, phía Nhà trường công ty tạo điều kiện thuận lợi, em có q trình nghiên cứu tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại quan tâm, tạo điều kiện giúp em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Kinh tế - Luật, đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn mình, ThS Vũ Thị Hồng Phượng thuộc môn Quản lý kinh tế Trong suốt thời gian tháng vừa qua, cô dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em mặt phương pháp, lý luận nội dung giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành tạo điều kiện cung cấp thông tin số tài liệu tham khảo để em thuận lợi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù em cố gắng song điều kiện thời gian, kinh nghiệm lực thân cịn hạn chế nên đề tài khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận góp ý quý báu thầy bạn để tài khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2021 Sinh viên thực Phạm Thùy Linh document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 Mục lục iiiv document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 Danh mục bảng Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành năm 2018 – 2020 19 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành giai đoạn 2018 – 2020 21 Bảng 2.3 Sản lượng tiêu thụ sản phẩm tẩy rửa SUKO thị trường miền Bắc Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành giai đoạn 2018 – 2020 24 Bảng 2.4 Doanh thu lợi nhuận kinh doanh sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành giai đoạn 2018 – 2020 (cần thêm chi phí) 25 Bảng 2.5 Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành năm 2018 – 2020 28 Bảng Danh sách khách hàng Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành 30 Bảng 2.7 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành năm 2018 – 2020 32 Bảng 2.8 Hiệu sử dụng vốn lao động Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành 33 i document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 Danh mục biểu đồ - hình vẽ Biểu đồ 2.1 Thị phần Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc năm 2018 27 Biểu đồ 2.2 Thị phần Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc năm 2019 27 Biểu đồ 2.3 Thị phần Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc năm 2020 27 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu doanh thu theo thị trường Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành năm 2020 thị trường miền Bắc 31 ii document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 Danh mục viết tắt Chữ viết tắt STT Nội dung viết tắt CNH - HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa DN Doanh nghiệp PTTM Phát triển thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp THPT Trung học phổ thông iii document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 Phần mở đầu Tính cấp thiết đề tài khóa luận Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế, nhu cầu người ngày tăng lên rõ rệt, đặc biệt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình nói chung nhu cầu sản phẩm tẩy rửa nói riêng Đứng trước nhu cầu ngày cao người dân, thị trường cung cấp sản phẩm tẩy rửa ngày sôi động hơn, phong phú mẫu mã chủng loại sản phẩm Cùng với đó, ngày có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành, việc mở rộng giữ vững thị trường điều không dễ dàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng Một sản phẩm muốn tồn phải phát triển toàn diện, từ khâu marketing, khâu xúc tiến sản phẩm đến phát triển thị trường Đẩy mạnh phát triển thương mại sản phẩm xu tất yếu doanh nghiệp góp phần quan trọng việc thúc đẩy đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tạo thị trường hàng hóa sơi động cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có vị trí đứng kinh tế thị trường Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp phải khai thác triệt để khai thác nguồn lực, tận dụng hội, nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, đổi công nghệ, cách thức kinh doanh, đào tạo nhân sự, phát triển thương hiệu, hợp tác, liên doanh, liên kết, v.v nhằm hạ chi phí sản xuất, giá bán sản phẩm, đẩy mạnh tăng doanh số, thị phần giúp doanh nghiệp bước gia tăng tốc độ tăng trưởng, mở rộng quy mô thị trường Thị trường miền Bắc phận thị trường nước, tỉ lệ dân số độ tuổi lao động cao, thể rõ tiềm với sức tiêu thụ đáng kể, với sản phẩm tẩy rửa không ngoại lệ Trước kinh tế biến động nay, công ty doanh nghiệp gặp khơng khó khăn Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành không ngoại lệ Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm tẩy rửa cho kênh Horeca Xuất phát từ xí nghiệp nhỏ, sau 10 năm hoạt động, Công ty đạt thành công định Công ty trở thành nhà sản xuất chuyên cung cấp sản phẩm tẩy rửa lớn với thị phần hàng đầu Hà Nội tình phía Bắc Sản phẩm Cơng ty có mặt bếp ăn công nghiệp, bệnh viên, căng tin, trường học, khách sạn,… lớn địa bàn Hà Nội địa bàn miền Bắc Tuy nhiên trình tìm hiểu Cơng ty, em nhận thấy q trình hoạt động Cơng ty cịn gặp nhiều vấn đề trình phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng chưa đẩy mạnh, hệ thống phân phối Cơng ty cịn chưa trọng, tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận Công ty không qua năm giai đoạn 2018-2020, việc tối ưu document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 nguồn lực sẵn có Cơng ty chưa thật tốt đặc biệt chi trả cho chi phí quản lý cịn mức cao Mặt khác, sản phẩm tẩy rửa Công ty chịu sức ép cạnh tranh gay gắt chất lượng sản phẩm với sản phẩm nội địa sản phẩm đến từ Trung Quốc, Thái Lan,… Vì vậy, em nhận thấy việc tìm giải pháp phát triển thương mại sản phẩm vấn đề cần thiết Công ty Do vậy, em chọn “Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc” làm đề tài cho Khóa luận tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề phát triển thương mại sản phẩm, khái qt số cơng trình nghiên cứu sau: - Phan Thị Kim Oanh (2018), đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm nước rửa chén Công ty TNHH Winnmark Việt Nam thị trường Hà Nội”, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại Luận văn nghiên cứu góc độ kinh tế thương mại giải vấn đề phát triển thương mại sản phẩm hóa chất gia dụng Cơng ty TNHH Winnmark Việt Nam thị trường Hà Nội giai đoạn 2013-1017 Nội dung đề tài: Tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển Công ty TNHH Winnmark Việt Nam, đặc biệt phát triển thương mại sản phẩm hóa chất gia dụng (nước xả vải FERO) thông qua quy mô phát triển chất lượng phát triển thương mại Tác giả sử dụng số phương pháp: phương pháp thu thập liệu, phương pháp phân tích xử lý số liệu, phương pháp so sánh để làm rõ vấn đề nghiên cứu Từ đưa số giải pháp nhằm phát triển thương mại mặt hàng năm tới Mặc dù sản phẩm nghiên cứu sản phẩm tẩy rửa so với hóa chất gia dụng sản phẩm có tính đặc thù, nhiên sản phẩm tẩy rửa SUKO sản phẩm tương đối chưa thấy xuất nhiều cơng trình nghiên cứu, mà em tập trung sâu mặt hàng - Nguyễn Tiến Đạt (2020), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm vật tư tiêu hao cho phịng Cơng ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Systech thị trường miền Bắc, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại Luận văn nghiên cứu góc độ kinh tế thương mại giải vấn đề phát triển thương mại sản phẩm vật tư tiêu hao cho phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Systech thị trường miền Bắc giai đoạn 2016 – 2019 Nội dung đề tài: Tập trung nghiên cứu việc phát triển thương mại sản phẩm vật tư tiêu hao cho phòng Tác giả sử dụng số phương pháp: phương pháp thu document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 thập liệu, phương pháp xử lý liệu, phương pháp so sánh phương pháp phân tích để làm rõ vấn đề Vấn đề nghiên cứu quy mô phát triển, chất lượng hiệu sản phẩm vật tư tiêu hao cho phịng Cơng ty Systech Từ đưa số giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm giai đoạn 2020 – 2025 - Trần Thị Quỳnh Trâm (2015), Phát triển thương mại thiết bị vệ sinh Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caessar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thị trường miền Bắc, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại Luận văn nghiên cứu góc độ kinh tế thương mại giải vấn đề phát triển thương mại thiết bị vệ sinh Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caessar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thị trường miền Bắc giai đoạn 2010 – 2014 Nội dung đề tài: Tập trung nghiên cứu phát triển thương mại thiết bị vệ sinh Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caessar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thị trường miền Bắc thông qua tiêu quy mô, chất lượng hiệu phát triển thương mại Tác giả sử dụng số phương pháp: phương pháp thu thập liệu, phương pháp xử lý liệu, phương pháp so sánh để làm rõ vấn đề Từ đưa số giải pháp nhằm phát triển thương mại thiết bị vệ sinh Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caessar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thị trường miền Bắc thời gian tới năm 2017 - Bùi Thị Phương (2011), Giải pháp phát triển thương mại dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí thị trường nội địa, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại Luận văn nghiên cứu góc độ kinh tế thương mại giải vấn phát triển thương mại dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí thị trường nội địa Nội dung đề tài: Tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí (lấy TCT dung dịch khoan dầu khí làm đơn vị nghiên cứu) thông qua quy mô phát triển chất lượng phát triển thương mại Tác giả sử dụng số phương pháp: phương pháp thu thập liệu, phương pháp phân tích xử lý số liệu, phương pháp so sánh để làm rõ vấn đề nghiên cứu Từ đưa số giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm giai đoạn 2011- 2015 - Đinh Quốc Hà (2016), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm LIX Công ty Cổ phần bột giặt LIX, Luận văn tốt nghiệp - Đại học Công nghệ Tp HCM Nội dung đề tài: nghiên cứu thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần bột giặt LIX phát triển thị trường gắn với đẩy mạnh tiêu thụ Cơng ty Từ đưa giải pháp đẩy mạnh hiệu tiêu thụ sản phẩm Mặc dù đề tài nghiên cứu sản phẩm bột giặt LIX – sản phẩm thương document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van38 of 98 Từ bảng trên, ta thấy khách hàng Công ty chủ yếu công ty bếp ăn công nghiệp tập trung khu công nghiệp, bệnh viện lớn nhỏ khu vực Hà Nội, nhà hàng, tiệc cưới, đại lý phân phối khắp tỉnh thành Nhờ có uy tín kinh doanh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà ngày có tăng lên lượng đối tác, khách hàng đến với Cơng ty Tuy nhiên thấy đối tác, khách hàng Công ty chủ yếu khu vực Hà Nội, rải rác tỉnh thành khác đặc biệt khu vực miền Bắc Tại khu công nghiệp, bệnh viện, nhà hàng, bếp ăn có mức nhu cầu khác sản phẩm tẩy rửa SUKO Thị trường tiêu thụ sản phẩm tẩy rửa lớn với quy mô ngày mở rộng Với thị trường tiêu thụ lớn Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành khai thác nhiều theo chiều rộng chiều sâu, mặt mở rộng số lượng tiêu thụ, mặt khác nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ góp phần tăng doanh thu Có thể thấy rõ cấu thị trường sản phẩm tẩy rửa SUKO thị trường miền Bắc qua biểu đồ sau: 100% 90% 80% 70% 60% Khác 50% Hưng Yên Bắc Ninh 40% Hà Nội 30% 20% 10% 0% Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 (Nguồn: Phòng Kinh doanh Công ty) Biểu đồ Cơ cấu doanh thu theo thị trường Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành năm 2020 thị trường miền Bắc Thị trường tiêu thụ sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty chủ yếu khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, bệnh viện, nhà hàng, tiệc cưới,… khu vực miền Bắc hay gọi kênh Horeca miền Băc 31 document, khoa luan38 of 98 tai lieu, luan van39 of 98 Qua biểu đồ 2.4 thấy thị trường Cơng ty Hà Nội với doanh thu đạt cao nhất, chiếm 60% Còn tỉnh khác Công ty đẩy mạnh phát triển Mặc dù Công ty mở rộng đầu tư khu vực thị trường Khác, nhiên cấu thị trường chênh lệch lớn Nguyên nhân thành phố với mật độ dân số cao, với khu công nghiệp lớn Với mật độ phân phối hàng hóa tập trung chủ yếu thành phố lớn trụ cột cho mở rộng hoạt động kinh doanh sau Công ty Để làm điều này, Công ty cần đưa hướng phát triển nhằm tích cực khẳng định vị thị trường phía Bắc, đặc biệt cần mở rộng đầu tư thêm vào tỉnh thành khác để tăng sức cạnh tranh thị trường đồng thời mở rộng thị trường tỉnh thành nước 2.2.3 Hiệu phát triển thương mại Hiệu thương mại công ty đánh giá dựa vào tiêu tỷ suất lợi nhuận, hiệu sử dụng nguồn lực vốn lao động 2.2.3.1 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp cơng cụ đo lường, xác định xem doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng Tỷ số cho biết lợi nhuận chiếm phần trăm doanh thu Tỷ số mang giá trị dương nghĩa cơng ty kinh doanh có lãi, tỷ số lớn nghĩa lãi lớn Tỷ số mang giá trị âm nghĩa công ty kinh doanh thua lỗ Dưới bảng tỷ suất lợi nhuận sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty: Bảng Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành năm 2018 – 2020 Đơn vị: Triệu đồng, % Đơn vị 2018 2019 2020 Tổng doanh thu Triệu đồng 5.920 6.680 9.530 Tổng chi phí Triệu đồng 4.715 5.160 7.465 Lợi nhuận Triệu đồng 1.205 1.520 2.065 20,35 22,75 21,67 25,55 29,45 27,66 Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận doanh thu % Tỷ suất lợi nhuận chi phí % (Nguồn: Phịng kinh doanh Cơng ty) 32 document, khoa luan39 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 Nhìn chung việc kinh doanh sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty ngày phát triển ổn định Tỷ suất lợi nhuận qua năm mức 20% Tỷ suất lợi nhuận có xu hướng tăng vào năm 2019 giảm vào năm 2020 Trong đó, tỷ suất lợi nhuận doanh thu đạt 20,35%, tăng lên 22,75% năm 2019 Đến năm 2020, tỷ lệ giảm xuống 21,67%, nguyên nhân chủ yếu diễn biến phức tạp đại dịch Covid 19 dẫn đến việc gia tăng chi phí lưu kho sản phẩm, chi phí thuê mặt chi phí cách thức vận chuyển hàng hóa q trình dịch bệnh đồng thời sức ép cạnh tranh đối thủ nước lớn nên tỷ suất lợi nhuận có giảm nhẹ Kết luận: Trong giai đoạn 2018 – 2020, Cơng ty kinh doanh có lãi sở để tiếp tục phát triển Mặc dù có ảnh hưởng đại dịch Covid 19 vào năm 2020 tỷ suất lợi nhuận Công ty cao ổn định Cơng ty có máy quản lý dày dặn kinh nghiệm, nhân viên làm việc hiệu suất cao, sản phẩm Công ty có uy tín thị trường giúp sản lượng doanh thu tiêu thụ tăng lên năm 2.2.3.2 Hiệu sử dụng vốn lao động Đánh giá hiệu sử dụng vốn lao động công ty dựa vào số liệu tình hình lao động vốn thể bảng sau: Bảng Hiệu sử dụng vốn lao động Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành Đơn vị: Triệu đồng, % Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Doanh thu Triệu đồng 7.508,1 8.608,2 12.322,0 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.628,3 1.792,9 2.472,9 Vốn kinh doanh Triệu đồng 4.367,5 4.665 5.505 42 50 54 37,28 38,43 44,92 Lao động bình quân Hiệu sử dụng vốn Năng suất lao động Người % Triệu đồng/ người 178,8 172,2 228,2 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành giai đoạn năm 2018-2020) Từ bảng 2.8 thấy hiệu sử dụng nguồn lực công ty tốt tăng qua năm, đặc biệt tăng mạnh vào năm 2020  Về hiệu sử dụng nguồn vốn: Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp tăng giai đoạn 2018 – 2019 từ 33 document, khoa luan40 of 98 tai lieu, luan van41 of 98 37,28% lên 38,43% Đến giai đoạn 2019 – 2020, hiệu sử dụng vốn lại tăng mạnh lên 44,92% Có thể thấy chịu tác động đại dịch Covid 19 vào năm 2020 nhờ có hướng kinh doanh đắn, sử dụng nguồn vốn hơp lý máy lãnh đạo mà Công ty vươn lên phát triển mạnh mẽ thời gian khó khăn  Về hiệu nguồn lao động: Hiệu nguồn lao động Công ty thể qua suất lao động biến đổi Số lao động tăng lên suất lao động thay đổi không đồng qua năm Trong giai đoạn năm 2018 – 2019, suất lao động giảm xuống từ 178,8 triệu đồng/người xuống 172,2 triệu đồng/người, giảm 6,6 tương ứng với 3,7% Năng suất lao động giảm Công ty tuyển thêm số lao động mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, thích nghi với cơng việc Đến năm 2020, suất lao động có tiến triển hơn, tăng lên 228,2 triệu đồng/người Có điều Cơng ty có sách đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ làm việc cho cán cơng nhân viên, nhằm xây dựng nề nếp tác phong làm việc, nâng cao hiệu sử dụng lao động cho tồn cơng ty Trong năm gần đây, ban lãnh đạo ưu tiên tuyển nhân viên có trình độ cao, điều góp phần tăng suất lao động 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc 2.3.1 Kết đạt Trong giai đoạn 2018 – 2020, Cơng ty có cố gắng lớn hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao doanh thu sản lượng, khẳng định vị trí thị trường Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO đạt thành công sau:  Về quy mô doanh thu thương mại: - Qua năm, Công ty bổ sung vốn kinh doanh giúp mở rộng quy mô Công ty Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty đạt kết tương đối qua năm, có xu hướng tăng quy mơ tốc độ tăng trưởng Doanh thu sản lượng từ hoạt động kinh doanh sản phẩm tẩy rửa SUKO nhìn chung tăng so với năm trước - Hệ thống phân phối ngày mở rộng phát triển rộng khắp khu vực miền Bắc nước ta Công ty góp phần khơng nhỏ việc tạo nguồn hàng đảm bảo nhu cầu tiêu dùng khách hàng Số lượng khách hàng thuộc kênh Horeca đại lý, nhà phân phối ngày tăng lên  Về chất lượng: - Chất lượng sản phẩm tẩy rửa SUKO ngày đổi mới, nâng cao Sản 34 document, khoa luan41 of 98 tai lieu, luan van42 of 98 phẩm Cơng ty ln có thay đổi nhằm đáp ứng với nhu cầu khách hàng thêm mùi hương, thêm mẫu mã, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt Điều phản ánh qua phản hồi tích cực sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty - Công ty khẳng định thương hiệu uy tín thị trường miền Bắc Cơ cấu thị trường Công ty ngày mở rộng phát triển, đến Công ty có đối tác khách hàng hầu khắp tỉnh thành toàn miền Bắc  Về hiệu quả: - Hiệu thương mại sản phẩm SUKO Công ty ngày nâng cao đạt hiệu cao Điều cho thấy Công ty đầu tư hướng sản phẩm tẩy rửa SUKO, biến trở thành sản phẩm tiềm chủ đạo công ty - Đặc biệt hiệu việc sử dụng vốn lao động Công ty cải thiện đáng kể nguồn nhân lực vốn sử dụng cách hợp lý Có điều nhờ sách phù hợp từ máy quản lý Công ty giúp Công ty phát triển họat động hiệu Để đạt kết nhờ nỗ lực lớn ban lãnh đạp tập thể cán nhân viên Công ty q trình mở rộng quy mơ thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO, góp phần tăng thị phần Công ty thị trường miền Bắc, đưa nhiều hướng phát triển cho Công ty 2.3.2 Hạn chế ngun nhân Bên cạnh thành cơng đạt trình phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO, hoạt động phát triển thương mại sản phẩm Cơng ty cịn số hạn chế:  Về quy mơ thương mại: - Mặc dù có gia tăng sản lượng tiêu thụ doanh thu thị trường miền Bắc chưa thật cao ổn định - Quy mô kinh doanh mở rộng hạn chế: Doanh thu, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận có tăng giá trị thực tế cịn nhỏ chưa tương xứng với khả thực tế Bên cạnh Cơng ty chưa khai thác hết nguồn lực Công ty nguồn nhân lực, nguồn vốn, dẫn đến lượng sản phẩm tiêu thụ tăng không đáng kể giai đoạn 2018 – 2019  Về chất lượng: - Chuyển dịch cấu thị trường chậm Thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung thành phố lớn tập trung khu vực phía bắc.Tốc độ tăng tỷ trọng tỉnh cịn chậm với quy mơ nhỏ Hệ thống sở vật chất, kho bãi, vận tải chưa 35 document, khoa luan42 of 98 tai lieu, luan van43 of 98 đại - Hoạt động phát triển thương mại sản phẩm chưa thể bền vững Xét hoạt động phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Cơng ty gần tập trung cho mở rộng địa lý, khách hàng đa dạng hóa sản phẩm Chưa có tập trung chuyên sâu cho nhóm khách hàng định tập trung nghiên cứu phát triển chất lượng sản phẩm đưa dòng sản phẩm phân cấp khác nhằm gia tăng hài lòng khách hàng chất lượng sản phẩm hướng tới gắn kết lâu dài với khách hàng - Hình thức kinh doanh Cơng ty chưa thật tốt Công ty chưa sử dụng website thức để thúc đẩy q trình quảng cáo nâng tầm thương hiệu Cùng với hệ thống phân phối sản phẩm tẩy rửa SUKO cịn nhỏ lẻ Cơng ty có văn phịng Hà Nội khiến cho q trình từ tìm kiếm đến phân phối sản phẩm đến với đối tác khách hàng cịn hạn chế khơng gian, thời gian  Về hiệu quả: - Mặc dù hiệu sử dụng vốn lao động công ty tương đối tốt chưa thật kỳ vọng chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty mức cao Bên cạnh tồn đọng số hạn chế như: lao động Công ty dù qua đào tạo chưa thật phát huy mạnh Nguyên nhân hạn chế: - Do doanh nghiệp cịn thiếu kinh nghiệm cơng tác phát triển thị trường Cơng tác địi hỏi phải tiến hành liên tục, thường xuyên khoa học đảm bảo hiệu lâu dài bền vững, Công ty hoạt động với quy mô vừa nhỏ với nguồn nhân lực không nhiều Hoạt động xúc tiến thương mại Công ty chưa trọng, hình thức quảng cáo dịch vụ chưa thực thu hút ý khách hàng Từ dẫn đến khơng khai thác khách hàng tiềm - Chi phí cho việc sản xuất kinh doanh sản phẩm Cơng ty cịn cao, bên cạnh lượng vốn Cơng ty cịn hạn chế, chưa có khả mở rộng, áp dụng phần mềm, kênh bán hàng giúp Công ty tiết kiệm chi phí mà phát triển mạnh - Mạng lưới kênh phân phối phát triển chiều rộng mà khơng phát triển chiều sâu Mặc dù có nhiều ưu điểm kênh phân phối truyền thống cịn nhiều hạn chế - Tình hình cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Các doanh nghiệp nước tung nhiều chiến lược, sử dụng nhiều biện pháp khôn ngoan nhằm chiếm lĩnh thị trường, bên cạnh thâm nhập thương hiệu nước 36 document, khoa luan43 of 98 tai lieu, luan van44 of 98 trở ngại - Hệ thống quản lý Nhà nước nước ta cịn nhiều bất cập điển hình văn pháp luật nhiệm vụ ngành liên quan cịn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh Công ty 37 document, khoa luan44 of 98 tai lieu, luan van45 of 98 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM TẨY RỬA SUKO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC ĐẠI THÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc - Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO phù hợp với quy luật khách quan kinh tế thị trường, tự chủ, tự kinh doanh cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp quản lý Nhà nước - Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng thị trường, đặc biệt thị trường miền Bắc - Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO sở huy động tối đa nguồn lực Cơng ty, trọng khuyến khích khả tích tụ tập trung nguồn lực doanh nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới kinh doanh Mục tiêu, định hướng phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc  Mục tiêu: - Mục tiêu quan trọng nâng cao vị công ty thị trường thông qua việc nâng cao sức tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thiện cấu sản phẩm với chất lượng bảo đảm đa dạng - Tối đa hóa nguồn lực có sẵn, nguồn vốn vay theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh Hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm tẩy rửa lớn, có uy tín với mức tăng trưởng nhanh bền vững để đạt quy mô thị trường lớn  Định hướng phát triển: - Trên sở nhận định tình hình phát triển thị trường thành tựu phát triển kinh doanh Công ty đạt được, tiếp tục hồn thiện cơng tác phát triển thị trường, tăng cường khai thác tìm kiếm thơng tin thị trường để mở rộng thị trường tiêu thụ công ty, phấn đấu mở rộng thị trường theo chiều rộng chiều sâu - Tiếp tục phấn đấu để mức sản lượng tăng qua năm, Công ty phấn đấu để tốc độ tăng trưởng hoạt động phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO cao ổn định qua năm - Công ty nỗ lực tối đa việc trì phát triển mối quan hệ hợp tác đối tác, khách hàng nhà cung cấp Cùng làm việc sở hợp tác, tôn 3.1.2 38 document, khoa luan45 of 98 tai lieu, luan van46 of 98 trọng giá trị quyền lợi hợp pháp khách hàng, công ty thành viên Phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững lâu dài kinh doanh - Đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực cho nhân viên điều công ty cần chủ động coi trọng Cập nhật thông tin thị trường liên tục, đội ngũ nhân viên cần có thái độ làm việc tốt giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mở rộng thêm mối quan hệ bạn hàng Đồng thời có sách đãi ngộ tốt nhân viên để kích thích nhân viên cho công việc cải thiện, nâng cao đời sông người lao động Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO 3.2 Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường phát triển hệ thống kênh phân phối Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mình, cơng tác lập kế hoạch điều tra nghiên cứu thị trường đóng vai trị quan trọng doanh nghiệp Việc điều tra, nghiên cứu thị trường phát thiện nhu cầu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá thị trường việc phân phối sản phẩm nhằm thõa mãn nhu cầu thị trường Do đó, cơng ty phải có quan tâm đến hoạt động Muốn làm tốt công tác nghiên cứu dư báo thị trường, doanh nghiệp cần: - Thành lập phận chuyên trách nghiên cứu dự báo thị trường Bộ phận đảm nhận công việc liên quan đến phân tích dự báo nắm bắt nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh Hoạt động phận cần gắn kết chặt chẽ với phận khác - Tăng cường ngân sách cho công tác nghiên cứu dự báo thị trường Để làm tốt công tác này, doanh nghiệp cần có khoản đầu tư phù hợp, tăng ngân sách cho đào tạo nguồn nhân lực trang thiết bị đại phục vụ nghiên cứu… - Phải nắm số lượng đối thủ cạnh tranh, lực đối thủ cạnh tranh thị trường Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, điều tra nghiên cứu phân tích điểm mạnh điểm yếu để có sách phát triển thương mại phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường cạnh trạnh với đối thủ 3.2.2 Mở rộng phát triển mạng lưới phân phối Hệ thống phân phối đóng vai trị quan trọng phát triển thương mại sản phẩm Với điều kiện xã hội phát triển ngày có nhiều kênh phân phối cho người tiêu dùng lựa chọn kênh mua sắm online, hay giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng Hệ thống kênh phân phối định tới quy mô doanh thu, hệ thống kênh phân phối lớn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh 39 document, khoa luan46 of 98 tai lieu, luan van47 of 98 doanh sản phẩm SUKO Hiện hệ thống kênh phân phối Cơng ty cịn nhỏ hẹp Do doanh nghiệp kinh doanh muốn nâng cao doanh thu, phát triển thương mại sản phẩm Cơng ty nói chung sản phẩm tẩy rửa SUKO nói riêng, Cơng ty cần: - Tiếp tục trì phát triển mạng lưới phân phối có cách nâng cao quy mô chất lượng sản phẩm thị trường miền Bắc tỉnh thành lân cận Đây khu vực đem lại doanh thu lớn cho cơng ty thị trường Ngồi Công ty cần đẩy mạnh, phát triển số lượng đối tác mới, làm tăng số lượng chất lượng nhà phân phối sản phẩm - Gia tăng số lượng đơn vị phân phối, đồng thời tăng cường biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý để kiểm sốt đảm bảo giá cung cấp cho khách hàng phù hợp - Áp dụng biện pháp ưu đãi, mức giá hợp lý, chương trình khuyến mại để khuyến khích trung gian phân phối nổ lực tiêu thụ sản phẩm cơng ty, kích cầu từ người tiêu dùng 3.2.3 Phát triển thị trường tiêu thụ thông qua tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại Muốn thương mại phát triển ổn định bền vững thị trường có tính cạnh tranh cao cần xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển thương hiệu xúc tiến thương mại Cụ thể là: Gia tăng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm, thu hút quan tâm khách hàng đến sản phẩm Công ty thông qua hoạt động như: - Áp dụng biện pháp ưu đãi hợp lý đa dạng hình thức toán - Tăng ngân sách cho hoạt động quảng cáo truyền hình, báo đài, quảng cáo phương tiện công cộng xe bus hay bảng quảng cáo… - Ngồi cần đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng qua mạng thông qua marketing, quảng cáo qua mạng internet 3.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm tẩy rửa SUKO tiến đến kinh doanh dài lâu, bền vững Chất lượng sản phẩm yếu tố định đến phát triển lâu dài công ty Công ty muốn phát triển lâu dài sản phẩm cần có thay đổi cải tiến liên tục để theo kịp nhu cầu thị trường ngày đòi hỏi cao Do vậy, phát triển sản phẩm yêu tố vơ quan trọng từ tạo lợi so sánh với đối thủ để phát triển thương mại sản phẩm 3.2.5 Nâng cao nguồn lực Công ty cho hoạt động phát triển thị trường 40 document, khoa luan47 of 98 tai lieu, luan van48 of 98  Nâng cao nguồn lực tài chính: Muốn phát triển thị trường cần có nhiều vốn Nguồn vốn giúp Cơng ty có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô thị trường miền Bắc Để làm điều Công ty cần: - Mở rộng đa dạng hóa kênh, hình thức huy động vốn bên ngồi Cơng ty - Minh bạch hóa báo cáo tài chính, đảm bảo tính chân thực, xác báo cáo tài để tạo niềm tin với khách hàng - Xúc tiến biện pháp thu hồi cơng nợ nhằm tăng vịng quay vốn  Hiện đại hóa sở vật chất: Trong trình sản xuất phân phối sản phẩm, Cơng ty nên trọng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật, công nghệ nhằm tăng suất, giảm thiểu bớt chi phí làm tăng sức cạnh tranh sản phẩm thị trường  Nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ nhân viên: Đào tạo cán bộ, nhân viên thành thạo nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân marketing Tuyển dụng người tài có sách đãi ngộ tốt nhân viên có lực Trong điện kiện kinh tế thị trường nhân tố người yếu tố quan trọng doanh nghiệp Nó tạo lợi cạnh tranh, giúp doanh nghiệp phát huy tiềm để tồn phát triển thương trường Công ty cần tiến hành hoạt động thường xuyên, đồng thời tuyển dụng thêm người giỏi, có trình độ chun mơn cao, hiểu biết thị trường, pháp luật để nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân viên nhằm đáp ứng đòi hỏi khắt khe hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.6 Phát triển mối quan hệ với khách hàng Công ty cần xây dựng mối quan hệ tốt lâu dài với khách, tạo yên tâm tin tưởng khách hàng vào khả kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm phát triển công ty Khách hàng người gắn bó song song với q trình hoạt động kinh doanh công ty, đảm bảo cho tồn phát triển cơng ty Khi có khách hàng tiềm gắn bó lâu dài giúp Cơng ty có nguồn doanh thu định, tạo điều kiện phát triển lâu dài Công ty Để giữ chân khách hàng khơng cung ứng sản phẩm tốt mà cần có hệ thống chăm sóc khách hàng, nắm bắt tâm lý yêu cầu khách hàng để có sách phát triển hợp lý Tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng lâu năm xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành 41 document, khoa luan48 of 98 tai lieu, luan van49 of 98 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Thứ nhất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng Cũng hoạt động thương mại khác, hoạt động thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO chịu điều chỉnh hệ thống luật kinh tế nhà nước như: Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật cạnh tranh,… Hệ thống luật pháp phải đảm bảo đồng bộ, minh bạch, thơng thống, đảm bảo lợi ích đối tượng phạm vi điều chỉnh với lợi ích quốc gia Khi luật sửa đổi, ban hành ảnh gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, Nhà nước cần cân nhắc kỹ lưỡng trước điều chỉnh hướng dẫn thi hành cụ thể, tránh gây chồng chéo, bất cập, gây phiền hà cho doanh nghiệp.Bên cạnh đó, cần cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa để tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, hệ thống hóa điều ước quốc tế ký kết với nước, tổ chức kinh tế thương mại khu vực, hoàn thiện hệ thống thuế quan theo quy định WTO Thứ hai, hồn thiện sách hỗ trợ vốn cho công ty, doanh nghiệp kinh doanh Hoạt động kinh doanh diễn hiệu nhờ có trợ giúp hệ thống ngân hàng hệ thống thơng tin liên lạc Hiện nay, có dịch vụ chuyển tiền ngân hàng tạo thuận lợi nhiều cho công ty kinh doanh đối tác Giảm chi phí q trình mua bán Hơn nữa, hệ thống ngân hàng nơi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp kinh doanh Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn, lãi suất cho vay để cơng ty đảm bảo nguồn tài q trình kinh doanh Hệ thống thơng tin liên lạc Nhà nước nâng cao chất lượng, đại hóa phương thức tốn, giao nhận thơng tin Giúp cơng ty nắm bắt thơng tin xác nhất, trao đổi thông tin cách nhanh nhất, tạo hiệu cao cho hoạt động phát triển thương mại Thứ ba, hoàn thiện sở hạ tầng cho hoạt động thương mại sản phẩm Nhà nước cần hoàn thiện sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phương tiện vận tải, hệ thống giao thông, bảo hiểm, ngân hàng…Đây yếu tố hỗ trợ nhiều cho phát triển giao thương doanh nghiệp nói chung phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành nói riêng 3.3.2 Kiến nghị với Bộ, ban ngành Công ty muốn đứng vững thương trường, kinh doanh có hiệu đủ sức cạnh tranh chế thị trường Ngoài lực, nỗ lực nội cơng ty ngành hóa chất cần thiết lập mục tiêu hàng năm cho ngành, qua trọng 42 document, khoa luan49 of 98 tai lieu, luan van50 of 98 nguồn vốn đầu tư vào sản phẩm tiềm năng, mạnh thị trường Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh, có uy tín Ngành hóa chất cần tăng cường công tác dự báo ngành để doanh nghiệp làm xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu thị trường Đồng thời, ngành giúp đỡ hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm Ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, trao đổi cán để nhận hỗ trợ tài chính, cơng nghệ đại tiên tiến nước phát triển Quy định nội dung cụ thể quy trình sản xuất kinh doanh, giám sát, chương trình đào tạo nhân viên ngành để doanh nghiệp lấy mà thực 3.4 Một số vấn đề đặt Đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc” thành tựu, hạn chế tồn việc phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Cơng ty thị trường miền Bắc Qua em có đưa số giải pháp để hạn chế tồn đó, nhằm giúp Cơng ty phát triển thương mại sản phẩm tốt Tuy nhiên, trình nghiên cứu hạn chế thời gian nhận thức, em thấy số vấn đề tồn cần tiếp tục nghiên cứu thời gian tới sau: Trong trình nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Cơng ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành, có nhiều tiêu đánh giá phát triển thương mại khác Nhưng trình làm luận em phân tích số tiêu bản, có ảnh hưởng trực tiếp quan trọng đến phát triển thương mại sản phẩm Cơng ty Ngồi tiêu cịn nhiều tiêu khác ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm Công ty mà em chưa phân tích hết Vì vậy, em cố gắng tiếp tục nghiên cứu vấn đề cơng trình nghiên cứu 43 document, khoa luan50 of 98 tai lieu, luan van51 of 98 Kết luận Phát triển thương mại sản phẩm vấn đề công ty quan tâm tìm cách phát triển Đây coi vấn đề quan trọng trình tồn tại, hoạt động nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bối cảnh cạnh tranh khốc liệt Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành, em nhận thấy Công ty đạt thành công định việc phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Song bối cảnh cạnh tranh gay gắt nay, mà xu toàn cầu hóa, khu vực hóa ngày tác động mạnh mẽ đến ngành kinh tế, lĩnh vực thành cơng Cơng ty phải không ngừng củng cố phát triển Có Cơng ty trì vị vốn có bước phát triển mạnh Với hướng dẫn tận tình Th.S Vũ Thị Hồng Phượng tạo điều kiện cung cấp thơng tin, số liệu từ phía Cơng ty, em hoàn thành đề tài Trên số đề xuất em nhằm phát triển thương mại sản phẩm sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Với đề xuất này, em mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào phát triển chung công ty tương lai Trong trình thực hiện, thời gian kinh nghiệm cịn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy để luận văn em hoàn thiện 44 document, khoa luan51 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 Danh mục tham khảo Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành (2018, 2019, 2020), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành (2018, 2019, 2020), Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành (2018, 2019, 2020), Bảng tiết bán hàng Nguyễn Tiến Đạt (2020), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm vật tư tiêu hao cho phịng Cơng ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Systech thị trường miền Bắc, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại Đinh Quốc Hà (2016), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm LIX Công ty Cổ phần bột giặt LIX, Luận văn tốt nghiệp - Đại học Công nghệ Tp HCM Luật thương mại 2005, Quốc hội ban hành ngày 27/06/2005 Nguyễn Văn Ngọc (2006), Từ điển kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Phan Thị Kim Oanh (2018), Phát triển thương mại sản phẩm nước rửa chén Công ty TNHH Winnmark Việt Nam thị trường Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại TS.Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước thương mại, Đại học Thương Mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 10 Bùi Thị Phương (2011), Giải pháp phát triển thương mại dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí thị trường nội địa, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại 11 PGS.TS Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, Đại học Thương Mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 12 Trần Thị Quỳnh Trâm (2015), Phát triển thương mại thiết bị vệ sinh Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caessar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thị trường miền Bắc, Luận văn tốt nghiệp – trường Đại học Thương Mại 13 Website Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành: https://tayruasuko.com.vn/ 14 Website Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn iii document, khoa luan52 of 98 ... luận: ? ?Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc”, đề tài sâu nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO năm gần Công ty Cổ phần. .. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM TẨY RỬA 1.1 Một số khái niệm liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa 1.1.1 Khái niệm sản phẩm tẩy rửa Sản phẩm tẩy rửa mặt hàng sản xuất từ thành phần. .. để phát triển thương mại sản phẩm 2.2 Thực trạng phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO Công ty Cổ phần Kinh Bắc Đại Thành thị trường miền Bắc 2.2.1 Quy mô thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm tẩy rửa SUKO của Công ty Cổ phần,