0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC nhóm: ocean

33 5 0
 • XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC                                          nhóm: ocean

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:10

GVHD Vũ Thanh Hiếu Nhóm Ocean GVHD Vũ Thanh Hiếu Nhóm Ocean Lời mở đầu Đào tạo và phát triển là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất cứ một loại hình tổ chức nào Một xã hội tồn tại được hay không là do đáp ứng được với sự thay đổi Một xã hội phát triển hay chậm phát triển cũng do các nhà lãnh đạo thấy trước được sự thay đổi để kịp thời đào tạo và phát triển lực lượng lao động của mình Ngày nay trước yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, yếu tố con người thực sự trở thành nhân tố quyết. GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Lời mở đầu Đào tạo phát triển nhu cầu thiếu loại hình tổ chức Một xã hội tồn hay không đáp ứng với thay đổi Một xã hội phát triển hay chậm phát triển nhà lãnh đạo thấy trước thay đổi để kịp thời đào tạo phát triển lực lượng lao động Ngày trước yêu cầu cách mạng khoa học kỹ thuật, yếu tố người thực trở thành nhân tố định, điều kiện tiên giải pháp để phát triển kinh tế xã hội Xét góc độ doanh nghiệp, đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp hoạt động cần nhiều thời gian, tiền bạc công sức, điều kiện để nâng cao xuất lao động, phát triển cán công nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh công ty Việt ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp cạnh tranh với công ty nước, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi có kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này, nhiều công ty trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên phương pháp thực cơng tác cịn có nhiều bất cập nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân nhiều cơng ty chưa có phương pháp làm công việc cách bản, hệ thống thiếu tầm nhìn dài hạn xuyên suốt hoạt động khác nhau, thiếu hoạch định kế hoạch, thiếu đồng hoạt đông khác Những vấn đề đưa bàn luận nhằm góp phần tìm ngun nhân làm cơng ty đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp hiệu GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean A XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC Đào tạo phát triển đóng vai trò quan trọng tổ chức giai đoạn nay, mà kinh tế có chuyển biến nhanh chóng nhu cầu hội nhập, tồn cầu hố trở nên cần thiết đào tạo phát triển mơt q trình liên tục, không dứt Nhà quản trị phải kiểm tra , đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu mục tiêu tổ chức đề hay chưa Ngồi ra, cịn đánh giá hiệu kinh tế chương trình mang lại cách so sánh kết trước sau đào tạo Việc xây dưng chương trình đào tạo thực theo bước sau: Trình tự xây dựng chương trình đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Lựa chọn đào tạo giáo viên Tính tốn chi phí đào tạo Thiết lập quy trình đánh giá GVHD: Vũ Thanh Hiếu I Nhóm: Ocean Xác định nhu cầu đào tạo Việc đào tạo cần thiết cho tổ chức cho đào tạo mang lại kết tốt nữa, cịn phụ thuộc vào kinh phí bỏ Chính phải xác định nhu cầu đào tạo xem nào, phận nào, đào tạo kỹ nào, cho loại lao động nào, người Nhu cầu lao động xác định dựa phân tích nhu cầu lao động tổ chức, yêu cầu kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc thực phân tích trình độ, kiến thức, kỹ người lao động Xác định nhu cầu cho công nhân kỹ thuật có phương pháp sau: Căn vào tổng hao phí thời gian lao động kỹ thuật cần thết cho loại sản phẩm quỹ thời gian lao động loại công nhân viên kỹ thuật tương ứng KT i = T Q H i i i Trong đó: KT i : Nhu cầu cơng nhân viên thuộc nghề i T i : Tổng hao phí thời gian lao động kỹ thuật thuộc nghề i cần thiết để sản xuất Q i : Quỹ thời gian lao động công nhân viên kỹ thuật thuộc nghề i H i : Khả hoàn thành vượt mức kỳ vọng nhân viên kỹ thuật thuộc nghề i Phương pháp tính tốn vào số lượng máy móc, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho trình sản xuất, mức đảm nhiệm nhân viên kỹ thuật hệ số ca làm việc máy móc thiết bị KT= SM H ca N GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Trong đó: SM : Số lượng máy móc thiết bị kỹ thuật cần thiết kỳ triển vọng H ca : Hệ số ca làm việc máy móc trang thiết bị N : Số lượng máy móc trang thiết bị cơng nhân viên kỹ thuật phải tính Đây hai phương pháp thường sử dụng doanh nghiệp sản xuất Ngồi ra, xác định nhu cầu cơng nhân viên đào tạo phải dựa vào dấu hiệu: Sản phẩm doanh nghiệp định sản xuất cần phải có kỹ mới, xem xét thị trường có mở rộng? Lợi nhuận có giảm? Tình hình thực kế hoạch kỷ luật lao động: có vi phạm? mức độ vi phạm? Sau phân tích:  Phân tích tổ chức: Mức độ đạt mục tiêu tổ chức tới đâu: doanh thu, lợi nhuận, tỉ trọng thị trường đạt đựơc so với mong đợi tổ chức Trong tương quan cấu tổ chức, xác định phận làm tốt phận chưa tốt  Phân tích tác nghiệp: Sử dụng mô tả công việc yêu cầu công việc người thực để phân tích xem cơng việc muốn thực tốt người lao động cần phải có u cầu, trình độ  Phân tích người lao động: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu người lao động sở bảng mô tả công việc yêu cầu công việc người thực II Xác định mục tiêu đào tạo phát triển Tức xác định kết hy vọng đạt sau chương trình thực Yêu cầu xác định mục tiêu đào tạo phát triển:  Phải xuất phát từ nhu cầu  Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, phục vụ cho việc đánh giá Nội dung mục tiêu:  Kỹ cụ thể cần đào tạo trình độ có sau đào tạo  Số luợng cấu học viên GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean  Thời gian đào tạo III Lựa chọn đối tượng đào tạo Để đào tạo người lao động tốn kém, vậy, trước thực chương trình đào tạo phải xác định, lựa chọn đối tượng cho đào tạo Trước hết, người phải nằm số nhu cầu cần đào tạo, sau xem xét động học tập họ có muốn tham gia khố đào tạo hay không? Tuy nhiên, phải xem xét đến khả học tập người lao động, trình độ thấp tuổi cao nên khơng có khả tiếp thu học khơng nên lựa chọn Và cuối dự đoán việc thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động tới đâu Nếu thấy có khả quan lựa chọn IV Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo Sau xác định đối tượng đào tạo, mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng cần đào tạo mục tiêu đào tạo Xác định chương trình đào tạo bao gồm:  Số lượng học môn học cần phải học  Thời lượng môn học, học  Thứ tự môn học  Phương pháp đào tạo 1.Phương pháp đào tạo: 1.1 Các phương pháp đào tạo nhân viên 1.1.1 Kèm cặp, bảo nơi làm việc ( On The Job Training) Đây phương pháp đào tạo chỗ hay nơi làm việc Cơng nhân học nghề phân công làm việc với công nhân lành nghề, có trình độ, có kinh nghiệm Người dạy trước tiên giới thiệu, giải thích mục tiêu cơng việc Sau hướng dẫn tỉ mỉ cho học viên quan sát, trao đổi, học hỏi cho học viên làm thử thành thạo giám sát chặt chẽ người dạy Người học vừa phải học vừa phải quan sát, lắng nghe lời dẫn làm theo thục thơi.Trong q trình học, người học người dạy phải có nỗ lực cao, người dạy phải có tay nghề vững chắc, tạo tin tưởng tay nghề học viên, ngồi cịn phải biết lắng nghe thắc mắc người GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean học Như vậy, phải có kết hợp người dạy người học đào tạo học viên có trình độ mong muốn Cách thức tổ chức đơn giản trình thực công việc học viên quan sát, ghi nhớ, học tập thực công việc theo cách người hướng dẫn dẫn Phương pháp áp dụng để đào tạo công nhân kỹ thuật lẫn quản trị gia Khi đào tạo công nhân kỹ thuật, q trình thực sau: - Giải thích cho cơng nhân tồn cơng việc Thao tác mẫu cách thức thực công việc Để công nhân làm thử từ tốc độ chậm đến tốc độ nhanh dần Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hướng dẫn giải thích cho cơng nhân cách thức thực tốt Để cơng nhân tự thực cơng việc, khuyến khích công nhân đến họ đạt tiêu chuẩn mẫu số lượng chất lượng công việc Ở Việt Nam, cách đào tạo thông dụng, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ nghề thủ công phổ biến mộc, khí, may, dệt,…Đào tạo theo kiểu kèm cặp, hướng dẫn chỗ có ưu , nhược điểm sau:  Ưu điểm: - Đơn giản, dễ tổ chức, lại đào tạo nhiều người lúc - Ít tốn Trong trình đào tạo, học viên đồng thời tạo sản phẩm, doanh nghiệp khơng cần có phương tiện chuyên biệt phòng học, đội ngũ cán giảng viên, dạy riêng,… - Học viên nắm cách thức giải vấn đề thực tế mau chóng có thơng tin phản hồi kết đào tạo  Nhược điểm: - Người hướng dẫn thường khơng có kinh nghiệm sư phạm, đó, hướng dẫn học viên khơng theo trình tự từ dễ đến khó, khơng theo quy trình cơng nghệ, khiến học viên khó tiếp thu Trong số trường hợp, học viên cịn học thói quen xấu người hướng dẫn, sau khó sửa lại - Người hướng dẫn cảm thấy học viên mối nguy hiểm công việc họ nên khơng nhiệt tình hướng dẫn 1.1.2 Đào tạo Học nghề (Apprenticeship Training) Đây phương pháp phối hợp lớp học lý thuyết với phương pháp đào tạo chỗ (On the job traning) nêu Phương pháp chủ yếu áp dụng nghề thủ công nghề cần khéo tay chân thợ nề, thợ khí, thợ điện…Thời gian huấn luyện từ tới năm tùy theo loại nghề Thông GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean thường nước tiên tiến, học viên nhận tiền lương nửa cơng nhân thức sau nâng lên 95% vào lúc gần kết thúc thời thời gian học nghề Huấn luyện viên thường cơng nhân có tay nghề cao, đặc biệt công nhân giỏi hưu Người học dạy lý thuyết lớp thực hành kỹ thông qua thực tế thực công việc với hướng dẫn người thầy giàu kinh nghiệm Cách thức tiến hành  Giới thiệu kiến thức  Truyền đạt hoạt động, kỹ thực hành  Cho người học làm thử kiểm tra lại  Ưu điểm - Không can thiệp (ảnh hưởng) đến việc thực công việc thực tế - Việc học dễ dàng - Học viên trang bị lượng lớn kiến thức kỹ  Nhược điểm - Mất nhiều thời gian - Có thể khơng liên quan trực tiếp đến công việc 1.1.3 Phương pháp sử dụng dụng cụ Mô (Sinulators): Học viên tập hành động với phản ứng yếu tố mô mô xe hơi, máy bay, thị trường chứng khoán Giảng viên đưa quy định cho chơi mô học viên phải định Mỗi định học viên tác động đến kết chơi Giảng viên phải hướng dẫn thảo luận sau trị chơi mơ Từ đó, học viên học cách phản ứng với tình xảy mô Phương pháp khơng có ưu điểm phương pháp đào tạo chỗ (on the Job) vài trường hợp, có ưu điểm bớt tốn bớt nguy hiểm Người ta thường sử dụng phương pháp để đào tạo phi công Các vụ tai nạn hay rớt máy bay mô không làm thiệt mạng cả, không mát tài sản thật 1.1.4 Kỹ xử lý công văn giấy tờ ( kỹ thuật giỏ): Một phương pháp khác để phát triển khả định quản trị kỹ thuật giỏi Người tham gia cung cấp vật liệu (bản ghi nhớ điển hình bảng mơ tả công việc phải làm) bao gồm phận điển hình như: thư từ danh bạ điện thoại nhà quản trị Những vấn đề quan trọng cấp thiết, chẳng hạn mức độ thiếu hàng kho, phàn nàn từ khách hàng, yêu cầu bảng báo cáo từ cấp trên, xếp lẫn lộn với lịch công tác, chẳng hạn yêu cầu phát biểu buổi ăn tối GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean định dã ngoại bốn tuần cơng ty Người đào tạo phân tích bị phê bình theo số lượng định thực theo thời gian, chất lượng định, mức độ ưu tiên việc chọn lựa chúng Để tạo hứng thú, vật liệu cho kỹ thuật phải thực tiễn, liên quan đến công việc có khả định Cách tiến hành: Phải chuẩn bị kỹ để thông tin cung cấp cho nhân viên phải thực tiễn, liên quan đến công việc có khả định 1.1.5 Đào tạo xa nơi làm việc ( Vestubule Training) Phương pháp gần giống phương pháp sử dụng mô phỏng, khác chỗ dụng cụ gần giống hệt máy móc nơi sản xuất Máy móc thiết bị thường đặt để hành lang hay phòng riêng biệt cách xa nơi làm việc Ưu điểm phương pháp so với phương pháp đào tạo chỗ (On the Job Training) chỗ cơng nhân học viên khơng gián đoạn hay trì trệ dây chuyền sản xuất Ngồi ra, có loại máy móc mà cơng nhân học việc đứng máy gây nguy hiểm đến tính mạng phá hoại sở vật chất Thông thường huấn luyện viên công nhân dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt cơng nhân có tay nghề cao hưu mời lại huấn luyện lớp thợ trẻ Người Nhật đặc biệt trọng loại công nhân hưu người Nhật thường cho hưu sớm 1.2 Các phương pháp đào tạo nhà quản trị: 1.2.1 Đào tạo nơi làm việc Là phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức từ công việc thực tế nơi làm việc hướng dẫn công nhân lành nghề Phương pháp thường áp dụng chi phí khơng cao, người học viên nắm bắt học Họ thực hành mà tổ chức trơng mong họ sau khoá đào tạo Phương pháp tạo điều kiện cho học viên làm việc với đồng nghiệp tương lai họ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này, họ bắt chước hành vi lao động tốt đồng nghiệp Hơn nữa, học, học viên làm việc có thu nhập Tuy nhiên có nhược điểm, lý thuyết khơng trang bị đầy đủ, có hệ thống Và làm việc với công nhân lành nghề học viên bắt chước hành vi lao động xấu Hơn nữa, thực GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean hành nơi làm việc gây hỏng hóc máy móc, dẫn đến đính trệ cơng việc 1.2.1.1 Kèm cặp hướng dẫn (Coaching) Đây phương pháp đào tạo chỗ (on the Job approach) để phát triển cấp quản trị sở kèm Một số công ty lập chức vụ phụ tá hay trợ lý (assistant to) nhằm mục đích Đây phương pháp tốt sử dụng rộng rãi để đào tạo nhà quản lý trẻ nhà quản lý giỏi, kinh nghiệm hướng dẫn Quản trị cấp làm ví dụ sinh động mà nhà quản trị thực Người hướng dẫn trả lời câu hỏi lý giải phải làm Một kỹ thuật mà cấp sử dụng tạo hội nghị định với người đào tạo Cấp phải giao quyền đủ để định chí có sai lầm Cách không tạo hội để học mà đòi hỏi uỷ quyền hợp lý, tạo cảm giác tự tin Tuy nhiên phương pháp thất bại không cung cấp đủ thời gian cho học viên, học viên không phép mắc sai lầm, có tranh đua nhu cầu độc lập học viên không nhận thấy chấp nhận cấp 1.2.1.2 Kinh nghiệm trước kỳ hạn thời Khi người xác định đề bạt cho công việc cụ thể, chuẩn bị tiến hành giai đoạn ngắn trước đề bạt cương vị người học cơng việc mới, thực số nhiệm vụ thực hầu hết nhiệm vụ cũ Sự xếp trung gian có tên gọi khác công ty: trợ lý thay thế, đa quản trị thời gian học quản lý Đặc điểm loại chương trình cung cấp trước cho người phần kinh nghiệm công việc mà họ đảm nhiệm vị trí tương lai 1.2.1.3 Luân chuyển công việc Đây phương pháp luân chuyển nhân viên cấp quản trị từ công tác sang công tác khác nhằm mục đích cung cấp cho họ kiến thức kinh nghiệm rộng Kiến thức thu q trình ln chuyển cơng việc cần thiết cho họ sau để đảm nhiệm cơng việc khác vị trí cao Phương pháp ngày sử dụng rộng rãi Nhật Bản Hoa Kỳ, ngồi mục đích trên, phương pháp tạo hứng thú cho cán bộ, nhân viên nhờ thay đổi công việc nên tránh nhàm chán cơng việc, ngồi cịn đảm bảo cho cán bộ, nhân viên trở thành người đa năng, đa dụng để đối phó với tình thay đổi sau GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean 1.2.2 Đào tạo ngồi nơi làm việc 1.2.2.1 Cử học sở đào tạo Đây phương pháp mà nhà quản lý cử học sở huấn luyện, đào tạo trường Đào tạo, sở huấn luyện chuyên biệt Với nghề phức tạp, địi hỏi trình độ cao, tổ chức cử người lao động học trường dạy nghề vài tháng lên tới 2-3 năm Học viên phải tự bỏ tiền học xét thấy lợi ích to lớn việc học tổ chức hỗ trợ phần học phí Phương pháp trang bị tương đối đầy đủ kiến thức lý thuyết thực hành cho học viên Đây phương pháp đào tạo có hệ thống nhất, mang lại kiến thức toàn diện Tuy nhiên, chi phí tốn 1.2.2.2 Thảo luận giảng Đây phương pháp đào tạo cách sử dụng tài liệu biên soạn sẵn cách kỹ lưỡng hình thức sách giáo khoa băng Nội dung soạn thảo tài liệu phải thỏa mãn yêu cầu sau đây: - Phải đưa kiện, câu hỏi, nội dung vấn đề mà học viên cần nắm bắt - Phải cho phép học viên tự kiểm tra nhận thức qua học tập cách tự trả lời câu hỏi có sẵn - Phải đảm bảo thông tin phản hồi lại cho học viên kết câu trả lời mà họ trả lời Phương pháp giảng dạy dựa vào tự nghiên cứu học viên mà không cần can thiệp giảng viên Học viên đọc đoạn sách nghe đoạn băng sau họ phải trả lời câu hỏi có sẵn Khi trả lời xong học viên biết tính xác câu trả lời việc kiểm tra đối chiếu với đáp án có sẵn sách đoạn băng Nếu câu trả lời học viên tiếp tục vào nghiên cứu phần tiếp theo, câu trả lời sai, học viên phải quay lại để nghiên cứu lại phần vừa học 10 GVHD: Vũ Thanh Hiếu VI Nhóm: Ocean Đánh giá thực chương trình đào tạo phát triển Khi kết thúc chương trình đào tạo phải đánh giá việc thực chương trình đào tạo xem có đạt kết mục tiêu đặt hay khơng Từ tìm mặt mạnh, mặt yếu để tăng cường khắc phục cho đợt sau Việc thực chương trình đào tạo đánh giá qua ba góc độ: - Đánh giá xem mục tiêu đào tạo đạt đến đâu: so sánh trước sau đào tạo - Đánh giá xem mặt mạnh, mặt yếu q trình đào tạo Để từ rút học làm sở cho đợt đào tạo sau - Đánh giá hiệu kinh tế chương trình đào tạo phát triển: so sánh lợi ích đạt với chi phí bỏ Để thực việc đánh giá, thường lấy thông tin từ kết học tập, từ thăm dò ý kiến người học người dạy; Sau đó, so sánh kết thực người học trước sau trình đào tạo cách thăm dò ý kiến người quản lý trực tiếp phận có người đào tạo Trong thực tế, bược thực song song với nhau, hỗ trợ điều chỉnh lẫn Đây vai trò quan trọng phòng quản lý nhân lực, với ủng hộ phịng ban khác B Mục tiêu chương trình đào tạo FPT FPT Leadership Institute: Là chương trình đào tạo MBA đặc biệt dành cho cán quản lý cấp cao FPT với tham gia đội ngũ giảng viên suất sắc I Bối cảnh chung: 19 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Với thay đổi tồn cầu lớn lao giới phẳng, cạnh tranh công ty trở nên khốc liệt hết Xu hướng phân biệt hóa cơng ty diễn nhanh chóng, cơng ty lớn ngày lớn mạnh, công ty nhỏ ngày nhỏ Trước xu đó, Học viện Lãnh đạo FPT thiết kế Chương trình Leadership Program dành cho đối tượng quản lý cấp cao Tập đồn Chương trình đời với kỳ vọng cung cấp cho Tập đoàn FPT đội ngũ cán quản lý cấp cao có kiến thức tồn diện vể quản trị kinh doanh kỹ cần thiết người lãnh đạo II Thông tin chi tiết: Chương trình đào tạo: Leadership program - excutive Mini MBA cho quản lý cấp cao - Trình độ đào tạo: Mini - MBA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hình thức đào tạo: Tập trung Thời gian đào tạo: năm III Kế hoạch thực hiện: Mục tiêu đào tạo: Chương trình cung cấp cho đội ngũ quản lý cấp cao FPT tổng thể kiến thức kỹ quản trị đồng thời bổ sung tính thực tiễn nâng cao lực quản lý cách hiệu Chương trình đào tạo hướng tới nhu cầu phát triển tập đoàn với mục tiêu theo kịp tiến khoa học kỹ thuật, tiến tới hội nhập với khu vực giới Sau hoàn thành,các học viên tiếp tục đảm nhiệm vị trí cấp cao phạm vi Tập đoàn FPT Đối tượng đào tạo: - Cán ký hợp đồng thức với cơng ty - Học viên có MBA quản trị kinh doanh, tùy trường hợp xem xét miễn đào tạo nội dung trùng chương trình - Điều kiện khác: theo quy chế, quy định tuyển sinh Học viện FPT Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: - Đào tạo theo hệ tập trung theo hệ thống học phần - Điều kiện tốt nghiệp: học viên cơng nhận tốt nghiệp hồn thành 100% học phần đại cương học phần chuyên ngành theo tiến độ chương trình đào tạo quy định Nội dung chương trình đào tạo: 20 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Chương trình đào tạo thiết kế bao gồm 51 buổi học Các môn học chương trình lựa chọn theo chuẩn mực chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc Tế thiết kế riêng cho cán quản lý cấp cao Tập đoàn FPT Leadership Program học tối đa vòng 24 tháng thiết kế cho phép học viên theo học mà không gián đoạn công việc họ Mỗi môn học 13 Modules gồm 12-15h, trung bình tuần học mơn 3-5 buổi tối từ 18h-21h ngày thứ có Tài liệu học gửi tới sinh viên trước môn học bắt đầu tuần để học viên chuẩn bị lĩnh hội kiến thức cách tối đa 4.1 Cấu trúc Chương trình STT HỌC PHẦN Năm thứ Năm thứ (số buổi) (số buổi) RESIDENCE WEEK YEAR 1 Kế toán Quản trị Quản trị Dịch vụ Quản trị Marketing Truyền thông Doanh nghiệp Quản trị Nhân Quản trị Dự án YEAR RESIDENCE WEEK Quản trị Chiến lược Tài Doanh nghiệp Hệ thống Thông tin 21 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Quản trị 10 Nghệ thuật Lãnh đạo 11 Kỹ Đàm phán / Thương lượng 12 Quản trị Thay đổi Môn Bản phái (FPT Học) + FPT Way + Chiến tranh Nhân dân + Bản sắc Văn hóa FPT + Bí kíp FPT + Thành công học 13 + Tư tưởng HCM Quản trị Kinh doanh Tổng chương trình 4.2 thời lượng 24 27 Khác biệt chương trình so với khóa học public QTKD Khóa học MBA truyền thống vốn đem lại cho người học chương trình học đa dạng truyền đạt tư quản lý nghiệp lĩnh vực Ngược lại, chương trình Executive Mini-MBA chuyên ngành Quản trị Kinh doanh đem đến cho người học tinh thông rõ rệt phương thức chuyên nghiệp cho lĩnh vực Quản trị mà không gián đoạn công việc Quản lý Vào thời điểm mà MBA dường trở nên thơng dụng Việt Nam, ý kiến khơng tồi tìm thấy khác biệt hướng đến Executive MiniMBA Và kinh tế phát triển, doanh nghiệp cần ngày nhiều nhà quản lý có bề dày kinh nghiệm thực tiễn kiến thức cô đọng Xu hướng thời đại nghiêng phía chương trình đào tạo có cân lý thuyết thực tiễn Khóa học Leadership Program FPT 22 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean hướng đến chuẩn mực Ngồi ra, Leadership Program thiết kế theo kiểu tập trung môn học chuyên biệt yêu cầu lĩnh vực Quản trị Điều hành Trong kinh tế đại, dịch vụ phân khúc phát triển nhanh chóng mặt cơng ăn việc làm lẫn giá trị Nhà quản lý có chun mơn cao thật quan trọng cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam Có thể nói Leadership Program dạng chương trình điều hành thiết kế dành riêng cho người làm nhà quản lý giàu tiềm với kinh nghiệm đáng kể lĩnh vực quản trị (marketing, quan hệ công chúng, bán hàng dịch vụ) mong muốn phát triển kĩ nghề nghiệp đẩy mạnh nghiệp mình, nhà điều hành muốn cập nhật củng cố kiến thức họ với công cụ kiến thức mẻ muốn có hiểu biết sâu rộng sức mạnh động Thị trường, làm để chế ngự Những mạnh Leadership Program gì? Thứ nhất, chương trình Leadership Program giảng dạy đội ngũ giảng viên, chuyên gia tư vấn hàng đầu lĩnh vực đào tạo quản lý khu vực quốc tế Thứ hai, giá trị cốt lõi chương trình hưởng lợi từ kinh nghiệm phát triển học thành công Cơng ty FPT Thứ ba, chương trình bao gồm cách chuyên sâu hệ thống kiến thức kĩ quản trị Quản trị Chiến lược, Quản trị tài chính, Quản trị Truyền thơng, … nhiều môn học chuyên biệt Nghệ thuật Lãnh đạo, Thành cơng học Có thể nói, chương trình L6 Executive MiniMBA FLI có khác biệt tính thực tiễn so với khóa học public QTKD thơng thường Trong đó, 1/4 nội dung chương trình Lãnh đạo cấp cao FPT trực tiếp giảng dạy, chia sẻ Tính thực tiễn Chương trình thể qua hệ thống tập tình xen kẽ chương trình, học viên có hội đọc thảo luận sâu tình huống/ví dụ thực tế (đã xảy ra) FPT liên quan đến Chiến lược FPT; Quản trị Tài chính, Kế toán, Nhân sự, Quản trị Marketing; Quản trị Dự án; Truyền thơng Chương trình Leadership Program bao gồm tảng kiến thức quản lý dự trù ngân sách lên kế hoạch, quản lý dự án, nghệ thuật lãnh đạo, đàm phán… Tuy nhiên, chương trình thực với nhiều cải tiến, buổi học xen kẽ với buổi chia sẻ với diễn giả nước để đảm bảo tính 23 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean học thuật với tính thực Học viên tổng hợp kiến thức theo hiệu ứng hai chiều trao đổi thu nhận 4.3 Các phương pháp áp dụng chương trình Chương trình Leadership Program khơng mang tính hàn lâm Nó có thiên hướng chuyển đổi học viên qua việc cung cấp cho họ kĩ quản trị cần thiết, giúp họ xuất sắc Nó khơng bao gồm hệ thống kiến thức kĩ quản trị chuyên sâu mà nhằm mục đích cung cấp cho học viên kĩ ứng xử giúp họ hoàn thiện Ngay từ bắt đầu, hội đồng tuyển sinh tập hợp kỹ học viên tài học tập có động với tính cách cá nhân thú vị nhờ vấn tuyển sinh - - Bài tập tình huống: Cho tình thực tế mà cơng ty gặp phải để học viên giải Trình bày theo nhóm: Tăng cường trao đổi thảo luận học viên giảng viên, giúp học viên vận dụng kỹ kiến thức học vào thực tế cơng việc Dụng cụ mơ Thảo luận : Mỗi mơn học có thời gian thảo luận phân tích chỗ vấn đề mà học viên phải giải cơng việc mình, từ tìm giải pháp giải vấn đề Nhằm kích thích suy nghĩ cá nhân nơi người học, kĩ giải vấn đề định môn học “Kỹ thương lượng” sử dụng video nhằm phát triển kĩ “mềm” người học Trước diễn khóa học (01 tuần), FLI gửi e-mail tới học viên đề nghị nêu vấn đề mà họ gặp phải thực tế có liên quan đến chủ đề học Sau FLI tổng hợp lại gửi cho giảng viên để chuẩn bị trước lên lớp Hình thức thảo luận case "sống" trọng tâm chương trình học tập 4.4 Đội ngũ Giảng viên & Diễn giả Tham gia giảng dạy chương trình Leadership Program đội ngũ giảng viên chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực đào tạo Leadership Program khu vực quốc tế Đặc biệt đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chuyên gia hàng đầu lĩnh vực 24 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Ngồi ra, nói trên, chương trình cịn có tham gia đội ngũ giảng viên FPT lãnh đạo cao cấp Tập đồn đến thuyết trình, chia sẻ với học viên vấn đề liên quan đến chủ đề mơn học Tóm lược đội ngũ Giảng viên & Diễn giả chương trình : Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa – Chuyên gia hàng đầu lĩnh vực Quản trị Chiến lược/Tài Tiến sỹ William Rothwell Pen State – Diễn giả hàng đầu lĩnh vực Quản trị Nhân Tiến sỹ Nguyễn Nghi - Ph.D., P.E., PMP Tiến sỹ Hà Tuấn Anh (Swinburne University of Technology – Melbourne, Australia) Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc khu vực - Công ty QMS Australia Công ty TNHH QMS Việt Nam 25 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Chuyên gia trưởng Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế - International Register of Certified Auditors IRCA (London-England) Giảng viên chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Curtin (Australia), Đại học ACU (USA) Viện Trưởng (RIMT Vietnam) Tiến sỹ Vũ Trí Dũng Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh , Đại học Monction, Canada Giảng viên khoa Quản trị Marketing, trường Đại học KTQD Giảng viên Trung tâm Pháp – Việt Quản lý (CFVG), DH LTQD Hà Nội Và số giảng viên khác… 4.5 Địa điểm thời gian học - Hà Nội Hồ Chí Minh - Thời gian học quy định: 03 tiếng/ buổi học vào tối thứ 6, thứ 7, Chủ nhật 4.6 Chi phí đào tạo Mức học phí cho học viên/khóa học 50,000,000 VND, FLI hỗ trợ 50%, đơn vị cử học viên học chịu 40% học viên đóng 10% Trước khai giảng lớp học, đơn vị cử học viên học cần nộp đủ 50% tiền học phí theo quy định (bao gồm 10% nộp hộ cho học viên) đơn vị thu lại 10% học viên sau 4.7 Đánh giá học viên Thang điểm đánh giá: có mức A,B,C,D, F (Trong A cao nhất, F thấp nhất) Học viên FLI xem xét miễn cho mơn học chương trình học viên xuất trình chứng tham gia khóa học tương 26 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean tự trước Việc xét miễn trừ thực sở trường hợp trước khai giảng 30 ngày Kết thúc môn học có kiểm tra kết thúc mơn học Học viên cấp bảng điểm cá nhân kết thúc chương trình học Bảng điểm có dấu xác nhận phê duyệt Giám đốc Điều hành FLI KẾT LUẬN Qua nghiên cứu vấn đề ta thấy tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển tổ chức kinh tế nước Hiện nay, công tác đào tạo cho người lao động đóng vai trị then chốt tổ chức người nguồn tài nguyên quý giá nhất, muốn khai thác nguồn tài nguyên mà khơng lo bị cạn kiệt phải thường xuyên bổ sung kiến thức, kiến thức rộng nguồn tài nguyên người dồi Hơn kinh tế đòi hỏi người lao động ngày phải có trình độ cao Vì vậy, tổ chức quan tâm đến vấn đề đào tạo phát triển người lao động, tổ chức phát triển, thắng lợi lĩnh vực 27 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Cũng qua nghiên cứu vấn đề đào tạo phát triển công nhân cho thấy điểm mạnh, điểm yếu công tác đào tạo doanh nghiệp nói riêng nước nói chung Để từ phát huy mặt tích cực tìm cách khắc phục mặt hạn chế, bổ sung mặt thiếu sót Danh sách nhóm OCEAN: NGUYỄN VĂN HÙNG (NT) 0954010172 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 0954010029 TRẦN NGỌC LAN 0954010210 BÙI THỊ HƯƠNG MAI 0954010263 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 0954010512 NGUYỄN THỊ CẨM HUYỀN 0954010168 PHẠM TRẦN QUỐC ĐẠI 0954010088 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 28 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Cơng việc Người thực - Phương pháp đào tạo Huyền, Mai, Thương, Hùng - Lựa chọn đội ngũ giảng viên Hùng, Bích, Mai - Phương tiện đào tạo Lan, Đại, Bích - Làm PowerPoint Lan, Đại, Hùng - Tổng hợp Word Mai, Hùng, Bích - Tài liệu bổ sung thêm Thương, Huyền - Thuyết trình + Lý thuyết + Thực tiễn công ty FPT Đại Hùng Tài liệu tham khảo Nguồn Sách: - Sách Quản trị nguồn nhân lực PGS.TS Trần Kim Dung NXB Giáo dục xuất 1997 ( tái lần 8) Sách Quản trị nhân TS Nguyễn Hữu Thân nhà xuất Lao động – xã hội xuất ( tái lần thứ 8) Clark, Rodney The Japanese Company Bản dịch Hà nội: Viện Kinh Tế Thế Giới Dolan, Shimon L and Randall S Schuler Human Resource Management Ontario, Canada : Nelson Canada , 1994 Tập slide giảng Thầy Vũ Thanh Hiếu Nguồn Internet: - http://leadman.edu.vn/quan-tri-nguon-nhan-luc/ - http://vietbao.vn/Viec-lam/Mot-so-quy-tac-quan-ly-nguon-nhanluc/40101015/269/ - http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Kien-thuc360/Kien_thuc/Dao_tao_va_phat_trien_nguon_nhan_luc/ 29 GVHD: Vũ Thanh Hiếu - - Nhóm: Ocean http://www.doko.vn/luan-van/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc97358 http://sba.ueh.edu.vn/nckh/bai-bao-nc-hay/dao-t%E1%BA%A1o-vaphat-tri%E1%BB%83n-ngu%E1%BB%93n-nhan-l%E1%BB%B1ctrong-cac-doanh-nghi%E1%BB%87p-tren-d%E1%BB%8Ba-ban-tphcm.html http://www.365ngay.com.vn/index.php? option=com_content&task=view&id=1731&Itemid=14 www.Lanhdao.com Mục lục Lời mở đầu .1 A XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC I Xác định nhu cầu đào tạo .3 Căn vào tổng hao phí thời gian lao động kỹ thuật cần thết cho loại sản phẩm quỹ thời gian lao động loại công nhân viên kỹ thuật tương ứng .3 Phương pháp tính tốn vào số lượng máy móc, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho trình sản xuất, mức đảm nhiệm nhân viên kỹ thuật hệ số ca làm việc máy móc thiết bị .3 II Xác định mục tiêu đào tạo phát triển III Lựa chọn đối tượng đào tạo .5 IV Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo .5 1.Phương pháp đào tạo: .5 1.1 Các phương pháp đào tạo nhân viên 1.1.1 Kèm cặp, bảo nơi làm việc ( On The Job Training) 1.1.2 Đào tạo Học nghề (Apprenticeship Training) 1.1.3 Phương pháp sử dụng dụng cụ Mô (Sinulators): 1.1.4 Kỹ xử lý công văn giấy tờ ( kỹ thuật giỏ): .7 30 GVHD: Vũ Thanh Hiếu 1.1.5 1.2 Nhóm: Ocean Đào tạo xa nơi làm việc ( Vestubule Training) .8 Các phương pháp đào tạo nhà quản trị: 1.2.1 Đào tạo nơi làm việc 1.2.1.1 Kèm cặp hướng dẫn (Coaching) .9 1.2.1.2 Kinh nghiệm trước kỳ hạn thời 1.2.1.3 Luân chuyển công việc 1.2.2 Đào tạo nơi làm việc 10 1.2.2.1 Cử học sở đào tạo 10 1.2.2.2 Thảo luận giảng 10 1.2.2.3 Giảng dạy nhờ máy tính .11 1.2.2.4 Phương pháp tình .11 1.2.2.5 Phương pháp đóng vai 11 1.2.2.6 Tham dự hội nghị, thảo luận ( Conference Method): 12 1.2.2.7 Trò chơi quản trị 13 1.2.2.8 Đào tạo theo phương thức từ xa 14 1.2.2.9 Đào tạo theo kiểu phịng thí nghiệm 14 1.2.2.10 Mơ hình hành vi 14 1.2.2.11 Chương trình định hướng ngồi trời 15 Lựa chọn đội ngũ giảng viên .16 3.1 Phương tiện dạy học 17 3.2 Thiết bị dạy học (training equipment) 17 3.3 Học liệu (teaching and learning materials) 18 Mô hình 18 Mô .18 V Dự tính chi phí đào tạo .19 VI B Phương tiện đào tạo .17 Đánh giá thực chương trình đào tạo phát triển 19 Mục tiêu chương trình đào tạo FPT 20 31 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean I Bối cảnh chung: 20 II Thông tin chi tiết: 20 III Kế hoạch thực hiện: .20 Mục tiêu đào tạo: 20 Đối tượng đào tạo: 21 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 21 Nội dung chương trình đào tạo: .21 4.1 Cấu trúc Chương trình 21 4.2 Khác biệt chương trình so với khóa học public QTKD 23 4.3 Các phương pháp áp dụng chương trình 24 4.4 Đội ngũ Giảng viên & Diễn giả .25 4.5 Địa điểm thời gian học 26 4.6 Chi phí đào tạo .27 4.7 Đánh giá học viên 27 Tài liệu tham khảo 30 32 ... chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo Sau xác định đối tượng đào tạo, mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng cần đào tạo mục tiêu đào tạo Xác định chương trình đào. .. chương trình mang lại cách so sánh kết trước sau đào tạo Việc xây dưng chương trình đào tạo thực theo bước sau: Trình tự xây dựng chương trình đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo Xác định mục tiêu đào. .. theo tiến độ chương trình đào tạo quy định Nội dung chương trình đào tạo: 20 GVHD: Vũ Thanh Hiếu Nhóm: Ocean Chương trình đào tạo thiết kế bao gồm 51 buổi học Các mơn học chương trình lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC nhóm: ocean,