0

BÁO cáo THỰC HÀNH môn hóa dược bài 6 kiểm nghiệm aspirin

19 1 0
  • BÁO cáo THỰC HÀNH môn hóa dược bài 6 kiểm nghiệm aspirin

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BÁO CÁO THỰC HÀNH MƠN HĨA DƯỢC Bài 6: Kiểm nghiệm Aspirin Nhóm thực hành – Tiểể̉u nhóm Họ Và Tên Cao Thị Hạnh Trần Thiệệ̣n Tài Vũ Thị Thu Trang Ngô Thị Xuân GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Hải Yến Năm học 2021 - 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bài 6: KIỂM NGHIỆM ASPIRIN Công thức phân tử: C9H8O4 Khối lượng mol: 180,16 g/mol Mục đích - Biệệ̣n giải phổ hồng ngoại aspirin - Trình bày nguyên tắc, thực hiệệ̣n số phép thử tinh khiết phản ứng định lượng aspirin Tính chất Tinh thểể̉ khơng màu bột kết tinh trắng, không mùi gần không mùi Khó tan nước, dễ tan ethanol 96%, tan ether cloroform Nóng chảy khoảng 143oC Các tiêu chuẩn kiểm nghiệm theo Dược điển Việt Nam V - Định tính: + Phổ hồng ngoại Phổ hấp thụ hồng ngoại (Phụ lục 4,2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hấp thụ hồng ngoại acid acetylsalicylic chuẩn + Nhiệt độ nóng chảy acid salicylic Đun sôi 0,2 g chế phẩm với ml dung dịch natri hydroxyd loãng (TT) min, đểể̉ nguội thêm ml dung dịch acid sulfuric loãng (TT) Tủa kết tinh tạo thành Tủa sau lọc, rửa với nước sấy khô 100 °C đến 105 °C, có điểể̉m chảy từ 156 °C đến 161 °C (Phụ lục 6.7) + Xác định acid acetic C Trong ống nghiệệ̣m, trộn 0,1 g chế phẩm với 0,5 g calci hydroxyd (TT) Đun hỗn hợp cho khói sinh tiếp xúc với miếng giấy lọc tẩm 0,05 ml dung dịch nitrobenzaldehyd (TT) xuất hiệệ̣n màu vàng ánh lục xanh lam ánh lục Làm ẩm miếng giấy lọc với dung dịch acid hydrocloric loãng (TT), màu chuyểể̉n thành xanh lam D Hịa tan cách đun nóng khoảng 20 mg tủa thu từ phép định tính B 10 ml nước làm nguội Dung dịch thu cho phản ứng (A) salicylat (Phụ lục 8.1) - Thử tinh khiết: + Độ màu sắc dung dịch Hòa tan 1,0 g chế phẩm ml ethanol 96 % (TT) Dung dịch phải (Phụ lục 9.2) không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com + Tạp chất liên quan: tạp chất Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3), chuẩn bị dung dịch trước dùng Pha động: Acid phosphoric – acetonitril dùng phương pháp sắc ký – nước (2 : 400 : 600) Dung dịch thử: Hoà tan 0,100 g chế phẩm acetonitril dùng phương pháp sắc ký (TT) pha loãng thành 10.0 ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 50,0 mg acid salicylic (TT) (tạp chất C) pha động pha loãng thành 50.0 ml với dung mơi Pha lỗng 1,0 ml dung dịch thu thành 100,0 ml pha động Dung dịch đối chiếu (2): Hoà tan 10 mg acid salicylic (TT) (tạp chất C) pha động pha loãng thành 10,0 ml với dung môi Hút 1,0 ml dung dịch thu 0,2 ml dung dịch thử, thêm pha động vừa đủ 100,0 ml Dung dịch đối chiếu (3): Hịa tan acid acetylsalicylic chuẩn đề định tính pic (chứa tạp chất A, B, D, E F) có lọ chuẩn 1,0 ml acetonitril (TT) siêu âm Điều kiệệ̣n sắc ký: Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) nhồi pha tĩnh C (5 µm) Detector quang phổ tử ngoại đặt bước sóng 237 nm Tốc độ dịng: 1,0 ml/min Thểể̉ tích tiêm: 10 µl Cách tiến hành: Tiến hành sắc ký với thời gian gấp lần thời gian lưu acid acetylsalicylic Định tính tạp chất: Sử dụng sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (1) đểể̉ xác định pic tạp chất C Sử dụng sắc ký đồ cung cấp kèm theo acid acetylsalicylic chuẩn dùng đểể̉ định tính pic sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (3) đểể̉ xác định pic tạp chất A, B, D, E F Thời gian lưu tương đối so với acid acetylsalicylic (thời gian lưu khoảng min): Tạp chất A khoảng 0,7; tạp chất B khoảng 0,8; tạp chất C khoảng 1,3; tạp Chất D khoảng 2,3; tạp chất E khoảng 3,2; tạp chất F khoảng 6,0 Kiểể̉m tra tính phù hợp hệệ̣ thống: Trên sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (2), độ phân giải pic acid acetylsalicylic với pic tạp chất C 6,0 Giới hạn: Tạp chất A, B, C, D, E, F: Với tạp chất, diệệ̣n tích pic khơng lớn 1,5 lần diệệ̣n tích pic thu sắc ký đồ dung dịch đối chiếu ( 1) (0,15 %), Các tạp chất khác: Diệệ̣n tích pic tạp chất khơng lớn 0,5 lần diệệ̣n tích píc sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (1) (0,05 %) Tổng diệệ̣n tích tất pic tạp chất không lớn 2,5 lần diệệ̣n tích pic thu sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (1) (0,25 %) Bỏ qua pic có diệệ̣n tích nhỏ 0,3 lần diệệ̣n tích pic thu sắc ký đồ dung dịch đối chiếu ( 1) (0,03 %) Ghi chú: Tạp chất A: Acid 4-hydroxybenzoic TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tạp chất B: Acid 4-hydroxybenzen-1,3-dicarboxylic (acid -hydroxyisophthalic) Tạp chất C: Acid 2-hydroxybenzencarboxylic (acid salicylic) Tạp chất D: Acid 2-[[2-(acetyloxy)benzoyl] oxy] benzoic (a acetylsalicylsalicylic) Tạp chất E: Acid 2-[(2-hydroxybenzoyl) oxy] benzoic (salsalat, a salicylsalicylic) Tạp chất F: 2-(acetyloxy)benzoic anhydrid (acetylsalicylic anhydrid) + Kim loại nặng Không 20 phần triệệ̣u (Phụ lục 9.4.8) Hòa tan 1,0 g chế phẩm 12 ml aceton (TT) pha loãng với nước thành 20 ml Lấy 12 ml dung dịch thu đem thử theo phương pháp Pha loãng dung dịch chì mẫu 100 phần triệệ̣u Pb (TT) hỗn hợp aceton – nước (9:6) đểể̉ dung dịch chì mẫu phần triệệ̣u đểể̉ chuẩn bị mẫu đối chiếu + Mất khối lượng làm khô Không 0,5 % (Phụ lục 9.6) (1,000 g; chân không) + Tro sulfat Không 0,1 % (Phụ lục 9.9, phương pháp 2) Dùng 1,0 g chế phẩm - Định lượng Hòa tan 1,000 g chế phẩm 10 ml ethanol 96 % (TT) bình nón nút mài Thêm 50,0 ml dung dịch natri hydroxyd 0,5 N (CĐ) Đậy nút bình đểể̉ yên h Chuẩn độ dung dịch acid hydrocloric 0,5 N (CĐ), dùng 0,2 ml dung dịch phenolphthalein (TT) làm thị Song song làm mẫu trắng ml dung dịch natri hydroxyd 0,5 N (CĐ) tương đương với 45,04 mg C9H804 Định tính Phổ hồng ngoại Nguyên tắc: Dựa vào hấp thu hồng ngoại chất Yêu câu: Phô hông ngoai cua chê phâm phai phu hơp vơi phô hông ngoai cua acetylsalicylic chuân Tiến hành (kiến tập, phụ lục 4.2 – Dược điểể̉n Việệ̣t Nam IV): Đo phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp acid salicylic nguyên liệệ̣u So sánh phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp với phổ chuẩn aspirin với phổ acid salicylic nguyên liệệ̣u Nghiền 1-2 mg chất thử với 300-400 mg bột mịn Kali bromid (IR) Kali clorid (IR) sấy khô Lượng thường đủ đểể̉ tạo viên nén có đường kính 13mm cho phổ có cường độ phù hợp Nghiền hỗn hợp cẩn thận rải khn thích hợp Nén khn có hỗn hợp chất thử tới áp suất khoảng 800 MPa điều kiệệ̣n chân không Viên nén không đạt yêu cầu kiểể̉m tra mắt thường thấy viên nén không đồng không suốt hay độ truyền quang khoảng 2000 cm -1 nhỏ 75% khơng có băng hấp thu đặc hiệệ̣u vùng khơng có bù trừ bên tia đối chiếu trừ có dẫn khác TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com - Ghi phổ từ 4000 cm-1 đến 670 cm-1 Cực tiểể̉u độ truyền qua (cực đại hấp thụ) phổ chất thử chất đối chiếu phải tương đương vị trí cường độ Cách biện giải phổ hồng ngoại: Quan sát vùng số sóng cao (>1500 cm-1 , vùng nhóm chức), tập chung vào băng Đối với băng chính, vào cấu trúc dự kiến chất đểể̉ xác định băng có thểể̉ tương ứng với cực đại hấp thu nhóm chức Sử dụng số sóng thấp đểể̉ khẳng định cấu trúc có thểể̉ có Lưu ý: Khơng hi vọng có thểể̉ xác định tất băng phổ Sử dụng chứng âm tính dương tính Kiểể̉m tra chéo có thểể̉ Cường độ băng có thểể̉ thay đổi trường hợp định Số sóng có thểể̉ thay đổi tùy theo dạng chất (lỏng, rắn, dung dịch) Loại trừ băng dung mơi Hình ảnh phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp Kết qua - Nhận xét Phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp aspirin nguyên liệu Aspirin tổng hợp -1 + 1681,0 cm → C=O (-COOH) -1 + 2549,5 cm → C-H (nhân thơm) -1 + 2955,8 cm → O-H (-COOH) -1 + 1092,1 cm → C-O (-COOH) -1 + 1751,8 cm → C-O (-COO) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1602,8 cm-1 → vòng benzen Phổ chuẩn Aspirin -1 + 1684,1 cm → C=O (-COOH) -1 + 2544,7 cm → C-H (nhân thơm) -1 + 3015,3 cm → O-H (-COOH) -1 + 1751,1 cm → C-O (-COO) -1 + 1604,9 cm → vòng benzen + => Phổ hồng ngoại chế phẩm phù hợp với phổ hồng ngoại acetylsalicylic chuẩn - Khơng có khác nhiều phơ hơng ngoai cua aspirin tổng hợp aspirin chuẩn - Có số điểể̉m khác phổ aspirin tổng hợp với phổ chuẩn aspirin nguyên nhân có thểể̉ sai sô hoăc thao tác ki thuât tiên hanh đo phô Thử tinh khiết 5.1 Độ màu sắc dung dịch Hòa tan 1,0 g chế phẩm ml ethanol 96% (TT) Dung dịch phải không màu Kết qua - Nhận xét TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Độ trong: Quan sat thây dung dich suôt, độ tương đương với độ dung dịch ethanol 96% - Màu sắc: Quan sat thây dung dich không mau tương đương với dung dịch ethanol 96% - 5.2 Mất khối lượng làm khô Yêu cầu: Không 0,5% Tiến hành: Cân 1,000g chế phẩm Làm khô chân không đến khối lượng không đổi Kêt qua: Hàm ẩm: 1.41 % Yêu cầu: Ham âm không đươc qua 0,5% Nhận xét: Đô âm cua chê phâm đo đươc lơn so vơi yêu câu co thể môt sô nguyên nhân sau: + Chê phâm chưa đươc lam khô va bao quan đung tiêu chuân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com + Tiên trinh, thao tac thưc hiện đo ham âm thưc hiện chưa đung vơi ki thuât Định lượng Yêu cầu: Phải chứa 99,5-101,0% C9H8O4 tính theo chế phẩm làm khô Nguyên tắc: chuẩn độ ngược acid-base Dùng NaOH dư đểể̉ thủy phân chức ester aspirin Sau chuẩn độ lượng NaOH lại HCl 0,5 M Phản ứng xảy sau: Tiến hành: Hòa tan 1,000 g chế phẩm 10 ml ethanol 96% bình nón 250ml nút mài Thêm 50,0 ml dung dịch natri hydroxide 0,5 M Đậy nút bình đểể̉ yên Chuẩn độ dung dịch acid hydrocloric 0,5 M, dùng 0,2 ml dung dịch phenolphtalein làm thị Song song làm mẫu trắng Mẫu trắng: Lấy 10ml ethanol 96% thêm 50,0 ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 ml dung dịch phenolphthalein ml dung dịch natri hydroxide 0,5 M tương đương với 45,04 mg C9H8O4 Tiểu nhóm VHCL (mẫu trắng) VHCL (mẫu thử) Hàm lượng Thực hành: - Pha mẫu thử TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com - Song song làm mẫu trắng Kêt qua - Nhận xét Kết quả: Do NaOH HCl có nồng độ nên bước tính tốn theo thểể̉ tích: V HCl chuẩn độ chất thử = 34ml V HCl chuẩn độ mẫu trắng = 40.5ml Vì V NaOH ban đầu = 25+20=45 ml V HCl chuẩn độ chất thử = V NaOH dư = 34ml → V NaOH tham gia phản ứng = 45 - 34= 11ml Mà ml dung dịch natri hydroxide 0,5 M tương đương với 45,04 mg C9H8O4 → Lượng Aspirin chế phẩm 11 x 45.04= 495.44 mg =0.49544g TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ● ● ● ● ● → Hàm lượng Aspirin= 0.49544/0.5 x 100%=99.1% Nhậậ̣n xéé́t: Hàm lượng Aspirin = 99.1% nằm khoảng 99.5-101.0% nên chưa đạt yêu cầu Nguyên nhân có thểể̉ sai số thực hiệệ̣n phép chuẩn độ, kỹ thuật chưa mực dẫn đến pha chất thử chưa xác Câu hỏi 7.1 Trình bày cấu tạo máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại kỹ thuật phân tích hiệệ̣u Phương pháp cung cấp thơng tin cấu trúc phân tử nhanh, khơng địi hỏi phương pháp tính tốn phức tạp Kỹ thuật dựa hiệệ̣u ứng đơn giản là: hợp chất hố học có khả hấp thụ chọn lọc xạ hồng ngoại Phương pháp phân tích phổ hồng ngoại nói vùng phổ nằm khoảng 2,5 25 Micro vùng có số sóng 4000 - 400 cm-1 Máy quang phổ dụng cụ quang học dùng đểể̉ phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc khác (PHỔ) Nguyên lý hoạt động: Dựa vào khả hấp thụ chọn lọc xạ rọi vào dung dịch chất nghiên cứu đặt dung môi định Sơ đồ cấu tạo Nguồn đèn Nernst, đèn global, phát xạ hồng ngoại liên tục Bộ giao thoa kế: Gồm gương cố định M2, gương di động M1 tách quang Bộ tách quang kính phân tách sáng chế tạo từ số vật liệệ̣u khác tùy thuộc vào vùng hồng ngoại xa hay gần, loại vật liệệ̣u sử dụng cho vùng giới hạn bước sóng Đầu thu (detector): Nguyên tắc detector photon đậậ̣p vào mặt chất rắn làm bậậ̣t electron, sau electron chuyển động đậậ̣p vào bề mặt chất rắn lại làm bậậ̣t electron với số lượng lớn nhiều lầầ̀n Chất rắn phải chất bán dẫn chất tương ứng với vùng xạ hồng ngoại khác Một số chất bán dẫn làm detector vùng phổ hồng ngoại tương ứng Buồng mẫu nơi chứa mẫu cần đo, đặt trước đầu thu (detector) đểể̉ sáng sáng qua buồng mẫu đến detector Hệệ̣ điệệ̣n tử: gồm khuếch đại, điều khiểể̉n lọc, chuyểể̉n đổi Cấu tạo thoa kế Michelson gồm gương phẳng di động M1, gương cố định M2 kính phân sáng S Ánh sáng từ nguồn chiếu vào kính S tách làm hai phần nhau, phần chiếu vào gương M1 phần khác chiếu vào gương M2, sau phản xạ trở lại qua kinh S, nửa trở nguồn, nửa chiếu qua mẫu đến detector Do gương M1 di động làm cho đoạn đường tia TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com sáng đến gương M1 quay trở lại có độ dài lớn đoạn đường tia sáng đến gương M2 quay trở lại gọi trễ Do trễ làm ánh sáng sau qua thoa kế biến đổi từ tần số cao xuống tần số thấp Sau ánh sáng qua mẫu bị hấp thụ phần đến detector, nhờ kỹ thuật biến đổi Fourier nhận phổ hồng ngoại bình thường ghi phổ kế hồng ngoại tán sắc có độ phân giải tỷ số tín hiệệ̣u/nhiễu (S/N) cao hơn, nghĩa phổ nhận có chất lượng tốt hơn, đặc biệệ̣t thời gian ghi phổ nhanh, khoảng 30 giây So sánh khác bản: Máy quang phổ hồng ngoại chùm tia Bộ tạo đơn sắc Có mơi trường đo (dung dịch ) Cường độ xạ không thay đổi theo thời gian Các máy phổ hồng ngoại hệệ̣ chế tạo theo kiểể̉u biến đổi Fourier (Fourier Transformation Infrared Spectrometer-FTIR Spectrometer) Trong máy này, người ta dùng giao thoa (giao thoa kế) Michelson thay cho tạo đơn sắc Giao thoa kế Michelson thiết bị tách chùm xạ thành hai thành phầầ̀n có cường độ sau kết hợp trở lại thành xạ có cường độ thay đổi theo thời gian - ● ● ● ● ● Ưu điểm Độ phân giải tương đối cao Đo phổ cường độ yếu Toàn phổ thu cách đồng thời Phổ không bị nhiễu trình thu Ứng dụng: Nhận dạng vật liệệ̣u định lượng: Hợp chất hữu Cấu trúc số hợp chất vô Giám định pháp y Xác định vật liệệ̣u đồng Khả phân tích: Hiệệ̣u suất kết dính TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ● ● ● ● ● ● Định lượng thiết bị đúc nhỏ Phân lớp vật liệệ̣u Ăn mịn hố học Chất lượng điều khiểể̉n hiểể̉n thị: So sánh mẫu Cách thức quét định lượng So sánh vật liệệ̣u từ nhiều mẫu khác 7.2 Biện giải phổ hồng ngoại aspirin, so sánh với phổ hồng ngoại acid salicylic Biện giải phổ IR Aspirin 3015,3 cm-1: liên kết OH2544,7 cm-1: liên kết C-H 1751,1 cm-1: liên kết COO1684,1 cm-1: liên kết C=O (acid) 1604,9 cm-1: vòng benzen Biện giải phổ IR acid salicylic TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3496,0 cm-1: liên kết OH- (phenol) 3235,9 cm-1 2612,3 cm-1: liên kết OH- (acid) 1659,9 cm-1: liên kết C=O (carbocylic) 1612,4 cm-1: vịng benzen 7.3 Có thể chuẩn độ trực tiếp aspirin phương pháp acid-base không? Tại sao? So sánh với phương pháp tiến hành Có thểể̉ Tiến hành định lượng trực tiếp aspirin phương pháp thủy phân sau trung hòa hết axit tự (axit salicylic axetic) Giai đoạn 1: trung hòa axit dung dịch NaOH 0,1N với thị phenolphtalein Giai đoạn 2: dùng lượng kiềm dư thủy phân aspirin sau trung hịa kiềm dư dung dịch HCl 0,1N, số đương lượng gam NaOH tiêu tốn trình thủy phân số đương lượng gram aspirin chế phẩm Chú ý: trình trung hịa cần phải giữ nhiệệ̣t độ ln ln 10oC đểể̉ tránh thủy phân aspirin Câu hỏi thêm: Mô tả cách xác định độ màu sắc dung dịch sau xem dược điển (trích cụ thể vị trí dược điển phương pháp xác định) Xác định độ dung dịch Theo dươc điên Viêt Nam - phu luc 9.2 Độ dung dịch xác định cách so sánh dung dịch với hỗn dịch đối chiếu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Dung dịch Hydrazin Sulfat: Hịa tan 1,0 g HydrazinSulfat (TT) nước, pha lỗng với nước thành 100,0 ml đểể̉ yên thời gian 4h đến 6h Dung dịch hexamethylentetramin: Trong bình nón thủy tinh nút mài dung tích 100 ml, hịa tan 2,5 g hexamethylentetramin 25,0 ml nước Hỗn dịch đục gốc: Thêm 25,0 ml dung dịch hydrazine Sulfat vào 25.0 ml dung dịch hexamethylentetramin, lắc kỹ đểể̉ yên 24h Nếu bảo quản lọ thủy tinh tốt (khơng có khuyết tật bề mặt) hỗn dịch đục gốc bền vững vòng tháng Hỗn dịch phải khơng bám dính vào thủy tinh phải lắc kỹ trước dùng Chuẩn đục: Pha loãng 15,0 ml hỗn dịch đục gốc thành 1000.0 ml với nước Chuẩn đục chuẩn bị trước dùng có thểể̉ bảo quản tối đa vòng 24h Hỗn dịch đối chiếu Các hỗn dịch đối chiếu từ I tới IV chuẩn bị dẫn Bảng 9.2 Mỗi hỗn dịch phải trộn kỹ lắc trước sử dụng Bảng 9.2 – Các hỗn dịch đối chiếu Chuân đuc (ml) Nươc Cách thử Việệ̣c so sánh tiến hành ống nghiệệ̣m giống nhau, thủy tinh trung tính, trong, khơng màu, đáy bằng, có đường kính khoảng từ 15 mm đến 25 mm, Chiều dày lớp dung dịch thử hỗn dịch đối chiếu 40 mm Hỗn dịch đối chiếu sau pha phải so sánh với dung dịch cần thử cách quan sát chất lỏng từ xuống ống nghiệệ̣m đen ánh sáng khuếch tán ban ngày Ánh sáng khuếch tán phải phù hợp đểể̉ có thểể̉ phân biệệ̣t hỗn dịch đối chiếu I với nước cất với hỗn dịch đối chiếu II Cách đánh giá kết Một chất lỏng coi tương đương với độ nước cất hay dung môi dùng thử nghiệệ̣m điều kiệệ̣n mô tả, chất lỏng đục nhẹ khơng đục hỗn dịch đối chiếu I Các yêu cầu khác độ đục biểể̉u thị theo hỗn dịch đối chiếu I, II, III, IV Cu thê ưng dung bai thưc hanh: - So sanh dung dich chưa mâu thư vơi dung môi Ethanol 96% TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Cach quan sat: Quan sat hai ông nghiêm theo hương từ xuông, nên đen - Xác định màu sắc dung dịch Theo dươc điên Viêt Nam - phu luc 9.3 Việệ̣c xác định màu sắc dung dịch phạm vi nâu – vàng – đỏ tiến hành theo hai phương pháp đây, tùy theo dẫn chuyên luận Một dung dịch coi khơng màu giống nước cất hay dung mơi dùng đểể̉ pha dung dịch đó, có màu không thẫm dung dịch màu đối chiếu N9 Phương pháp Dùng ống thủy tinh trung tính, khơng màu, suốt giống hệệ̣t nhau, có đường kính 12mm đểể̉ so sánh 2,0 ml dung dịch thử với 2,0 ml nước cất, dung môi, dung dịch màu đối chiếu (Bảng 9.3.2a tới 9.3.2e) theo dẫn chuyên luận Quan sát màu dung dịch theo chiều ngang ống nghiệệ̣m, ánh sáng khuếch tán, trắng Phương pháp Dùng ống thủy tinh trung tính, đáy bằng, khơng màu, suốt, giống hệệ̣t có đường kính từ 15 mm đến 25 mm đểể̉ so sánh lớp dung dịch thử với nước cất, dung môi; dung dịch màu đối chiếu (Bảng 9.3.2 a tới Bảng 9.3.2 e) theo dẫn chuyên luận, bề dày lớp chất lỏng 40 mm Quan sát màu dung dịch dọc theo trục ống, ánh sáng khuếch tán trắng Pha chế dung dịch gốc Dung môi A: 25 ml acid hydrochloric (TT) hòa tan 975 ml nước cất Dung dịch gốc màu vàng: Hòa tan 46g sắt (III) clorid (TT) 900 ml dung môi A, cho vừa đủ dung môi A thành 1000 ml Chuẩn độ điều chỉnh dung môi A đểể̉ có dung dịch chứa 45 mg FeCl3 6H2O ml Bảo quản tránh ánh sáng Chuẩn độ: Cho vào bình nón dung tích 250 ml có nút mài 10 ml dung dịch gốc màu vàng, 15 ml nước, ml acid hydrochloric (TT) 4g kali iodid (TT) Đậy nút, lắc đểể̉ yên 15 chỗ tối Thêm vào bình 100 ml nước chuẩn độ iod giải phóng dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CD), thị 0,5 ml dung dịch hồ tinh bột (TT) cho vào lúc gần cuối chuẩn độ ml dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CD) tương đương với 27,03 mg FeCl3 6H2O Dung dịch gốc màu đỏ: Hòa tan 60 g cobalt (II) clorid (TT) 900 ml dung môi A, cho vừa đủ dung môi A thành 1000 ml Chuẩn độ, điều chỉnh dung mơi A đểể̉ có dung dịch chứa 59,5 mg CoCl2 H 2O ml Chuẩn độ: Cho vào bình nón dung tích 250ml có nút mài ml dung dịch gốc màu đỏ, ml dung dịch hydrogen peroxyd 10 tt (TT) 10 ml dung dịch natri hydroxyd 30 % (TT) Đun sôi nhẹ 10 min, đểể̉ nguội thêm 60 ml dung dịch acid sulfuric 1M (TT) g kali iodide (TT) Đậy bình lắc nhẹ cho tan tủa, chuẩn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com độ iod giải phóng dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CD) với thị 0,5 ml dung dịch hồ tinh bột (TT) cho vào lúc gần cuối chuẩn độ Dung dịch chuyểể̉n thành màu hồng chuẩn độ đến điểể̉m tương đương ml dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CD) tương đương với 23,79 mg CCoCl2 H 2O Dung dịch gốc màu xanh: Hòa tan 63 g đồng (II) Sulfat (TT) 900 ml dung môi A, cho vừa đủ dung môi A thành 1000 ml Chuẩn độ, điều chỉnh dung mơi A đểể̉ có dung dịch chứa 62,4 mg CuSO4 H2O ml Chuẩn độ: Cho vào bình nón dung tích 250ml có nút mài 10 ml dung dịch gốc màu xanh, 50 ml nước, 12 ml dung dịch acid acetic 2M (TT) 3g kali iodid (TT) Chuẩn độ iod giải phóng dung dịch natri thiosulfat 0,1N (CD) đến có màu nâu nhạt, thị 0,5 ml dung dịch hồ tinh bột (TT) cho vào lúc gần cuối chuẩn độ ml dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CD) tương tương với 24,97 mg CuSO4 H2O Pha chế dung dịch màu chuẩn Dùng dung dịch gốc đổ pha dung dịch màu chuẩn theo Bảng 9.3.1 Bang 9.3.1 - Các dung dịch màu chuẩn Dung dich mau chuân N (nâu) VN (vang nâu) V(vàng) VL (vàng lục) Đ (đo) Pha chế dung dịch màu đối chiếu (dung dịch màu mẫu) Dùng dung dịch màu chuẩn pha dung dịch màu đối chiếu theo Bảng 9.3.2 a đến 9.3.2 e sau đây: Bảng 9.3.2 a - Dung dịch màu đổi chiếu N Dung dịch m TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bảng 9.3 b - Dung dịch màu đối chiếu VN Dung dịch m V V V V V V V Bàng 9.3.2 c - Dung dịch màu đối chiếu V Dung dịch m TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bảng 9.3.2 d- Dung dịch màu đối chiếu VL Dung dịch m V V V V V V V Bảng 9.3.2 e - Dung dịch màu đối chiếu Đ Dung dịch m Bảo quản Với phương pháp 1, dung dịch màu đối chiếu cần bảo quản ống thủy tinh trung tính, khơng màu, suốt có đường kính ngồi 12 mm, hàn kín tránh ánh sáng Với phương pháp 2, dung dịch màu đối chiếu phải chuẩn bị trước dùng từ dung dịch màu chuẩn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Cu thê ưng dung bai thưc hanh ta thưc hiên theo phương phap 1: Phương pháp Dùng ống thủy tinh trung tính, khơng màu, suốt giống hệệ̣t nhau, có đường kính ngồi 12mm đểể̉ so sánh 2,0 ml dung dịch thử với 2,0 ml nước cất, dung môi, dung dịch màu đối chiếu theo dẫn chuyên luận Quan sát màu dung dịch theo chiều ngang ống nghiệệ̣m, ánh sáng khuếch tán, trắng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com .. .Bài 6: KIỂM NGHIỆM ASPIRIN Công thức phân tử: C9H8O4 Khối lượng mol: 180, 16 g/mol Mục đích - Biệệ̣n giải phổ hồng ngoại aspirin - Trình bày nguyên tắc, thực hiệệ̣n số phép... chuân Tiến hành (kiến tập, phụ lục 4.2 – Dược điểể̉n Việệ̣t Nam IV): Đo phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp acid salicylic nguyên liệệ̣u So sánh phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp với phổ chuẩn aspirin. .. băng dung mơi Hình ảnh phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp Kết qua - Nhận xét Phổ hồng ngoại aspirin tổng hợp aspirin nguyên liệu Aspirin tổng hợp -1 + 168 1,0 cm → C=O (-COOH) -1 + 2549,5 cm →
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC HÀNH môn hóa dược bài 6 kiểm nghiệm aspirin ,

Từ khóa liên quan