0

(Đồ án tốt nghiệp) ỨNG DỤNG PHẦN mềm máy TÍNH mô PHỎNG KHÍ ĐỘNG lực học ô tô 3

84 4 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) ỨNG DỤNG PHẦN mềm máy TÍNH mô PHỎNG KHÍ ĐỘNG lực học ô tô  3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:37

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH MƠ PHỎNG KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ Tống Duy Quốc; Nguyễn Hữu Tiến 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH MƠ PHỎNG KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ Người hướng dẫn: Th.S Phùng Minh Tùng Sinh viên thực hiện: Tống Duy Quốc Nguyễn Hữu Tiến Mã sinh viên: 1811504210130 1811504210245 Lớp: 18DL1 18DL2 Đà Nẵng, 08/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH MƠ PHỎNG KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC Ơ TÔ Người hướng dẫn: Th.S Phùng Minh Tùng Sinh viên thực hiện: Tống Duy Quốc Nguyễn Hữu Tiến Mã sinh viên: 1811504210130 1811504210245 Lớp: 18DL1 18DL2 Đà Nẵng, 08/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÓM TẮT Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học tơ Sinh viên thực hiện: Tống Duy Quốc Nguyễn Hữu Tiến Mã SV: 1811504210130 1811504210245 Lớp: 18DL1 18DL2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phùng Minh Tùng Sinh viên thực hiện: Tống Duy Quốc Nguyễn Hữu Tiến Mã SV: 1811504210130 Mã SV: 1811504210245 Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học ô tô Các số liệu, tài liệu ban đầu: Khơng có Nội dung đồ án: Xây dựng mơ hình mẫu xe Tesla Cybertruck Sau đưa vào tính tốn, mơ phân tích kết phần mềm Ansys Fluent Cơ sở lý thuyết mơ hình tính tốn phương trình Reynolds (RANS) với phương trình bổ sung (mơ hình STT k - ω) với phương pháp giải phương pháp thể tích hữu hạn Các sản phẩm dự kiến - Mơ hình mẫu xe Tesla Cybertruck - Kết mơ khí động lực học mẫu xe Tesla Cybertruck phần mềm Ansys Fluent Ngày giao đồ án: 18/01/2021 Ngày nộp đồ án: 18/08/2021 Trưởng Bộ môn Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2021 Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Thủy khí động lực học có mối liên hệ chặt chẽ khoa học yêu cầu thực tế Ứng dụng rộng rãi lĩnh vực từ nghiên cứu khí động lực học máy bay, khí động lực học tơ, ổn định dịng chảy tàu thủy đến ứng dụng cụ thể sống như: loại máy khuấy, kênh đào, đập nước, thuyền bè,… Từ thời xa xưa, toán thủy tĩnh lực đẩy Acsimet (287-212 TCN) gắn liền với nhiều kiện tiếng Nhà danh họa tiếng Leona Đơvanhxi (1452-1519) đưa khái niệm lực cản chất lỏng ông muốn biết chim lại bay được, phải 400 năm sau, Jucopxki Kutta giải thích được: lực nâng L.Ơle (1707-1783) Becnuli (1700-1782) đặt sở lý thuyết cho thủy khí động lực học, người mô tả chất lỏng thực chất khí phải kể đến Navier (người Pháp) Stokes (người Anh) hai ơng tìm phương trình vi phân chuyển động từ năm 1821 đến năm 1845 Khi nhà bác học người Đức L.Prandtl sáng lập lý thuyết lớp biên năm 1904, góp phần giải nhiều tốn khí động lực học Ngày thủy khí động lực học phát triển rộng rãi ứng dụng nhiều lĩnh vực nghiên cứu đời sống Với tảng sở lý thuyết rộng rãi, thêm vào phát triển nhanh chóng cơng nghệ số, nhà nghiên cứu xây dựng mô nhiều mô hình thủy khí động lực học sát với thực tế Hiện nay, khí động lực học tơ toán phổ biến, nghiên cứu phương pháp thực nghiệm ống khí động mơ mơ hình tính tốn Với mục đích giảm lực cản khí động lực học, giảm độ ồn gió, giảm thiểu tiếng ồn phát giới hạn lực nâng không mong muốn vùng tốc độ cao Đối với loại tơ thể thao, người ta cịn thiết kế chi tiết khí động lực học để tăng lực nén ô tô xuống đường ổn định khả chuyển hướng tơ Nghiên cứu khí động lực học tơ có đặc điểm khác với máy bay như: đặc điểm hình dạng tơ gồm mặt dốc, tơ chạy mặt đất với vận tốc thấp hơn, chuyển động tơ bậc tự bị ảnh hưởng khí động lực học so với máy bay Trong giới hạn đồ án này, Nhóm em tìm hiểu phương pháp xây dựng mơ hình tính tốn máy tính để mơ đưa nhận xét ảnh hưởng vùng khí động lực học với mẫu xe Tesla Cybertruck Trong suốt trình tìm hiểu, hướng dẫn tận tình Th.S Phùng Minh Tùng giúp đỡ Thầy Bộ môn Cơ khí Ơ tơ – Khoa Cơ Khí – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, nhóm em hồn thành đồ án tốt nghiệp Đại học Tuy nhiên, i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com trình làm đồ án kiến thức chuyên ngành nhóm em cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi vài thiếu sót trình bày, thực phân tích kết mơ Rất mong nhận góp ý, đánh giá Thầy mơn Cơ khí Ơ tơ để đề tài nhóm em thêm hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CAM ĐOAN Nhóm em xin cam đoan đề tài “Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học ô tô” tiến hành cách minh bạch, công khai Mọi thứ dựa cố gắng nỗ lực thân với giúp đỡ không nhỏ từ Th.S Phùng Minh Tùng Thầy Bộ mơn Cơ khí Ơ tơ – Khoa Cơ Khí – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng Các số liệu kết nghiên cứu đưa đồ án trung thực không chép hay sử dụng kết đề tài nghiên cứu tương tự Nếu phát có chép kết nghiên cứu đề tài khác Nhóm em xin chịu hồn tồn trách nhiệm Sinh viên thực TỐNG DUY QUỐC NGUYỄN HỮU TIẾN iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Nhận xét người hướng dẫn Nhận xét người phản biện Tóm tắt Nhiệm vụ đồ án Lời nói đầu i i Lời cam đoan ii ii Mục lục iv iii Danh sách bảng, hình vẽ .vi Danh sách ký hiệu, chữ viết tắt .ix MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan .2 iv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Inlet Outlet Hình 3.43 Xác định vùng khơng gian mơ miền tính tốn Opening Opening Opening Wall – No slip Hình 3.44 Xác định vùng khơng gian mơ miền tính tốn Vùng khơng gian mơ xác định Hình 3.13 3.14 hình hộp chữ nhật Các giá trị L, V, H chiều dài, chiều rộng chiều cao xe Tesla Cybertruck Biên cách phần cao vỏ xe 3H, biên phía trước cách phần đầu xe 2L, biên sau cách phần cuối xe 5L biên bên cách mép xe 3V Vì kích thước vùng khơng gian mơ là: 8L x 7V x 4H Tương ứng với biên điều kiện biên Hình 3.13 3.14, Inlet vùng cho khơng khí thổi vào vng góc với mặt phẳng Inlet, biên Outlet vùng khơng khí chảy ra, biên bên xe biên mở Opening để giá trị tính SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 53 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ tốn khơng bị ảnh hưởng vùng bên, mặt phẳng tiếp giáp với bánh xe thực tế mặt đường nên mô lựa chọn vùng tường với điều kiện không trơn trượt (Wall - No slip) 3.4 Chia lưới đặt điều kiện ràng buộc tốn mơ Như trình bày Chương 2, sau phân tích sở lý thuyết khí động lực học, nhóm em định chọn mô đun Fluent (Fluent with Meshing) để chia lưới cho tốn mơ khí động lực học xe Tesla Cybertruck Hình 3.45 Mơ hình vỏ xe Tesla Cybertruck sau chia lưới với dạng lưới Với phần tử nằm sát bề mặt vỏ xe, kích thước lưới tiêu chuẩn 50mm với hệ số phát triển lưới 1.2, tổng số phần tử 25606 Sở dĩ kích thước phần tử lưới sát bề mặt vỏ xe chọn khu vực lớp biên, thơng số dịng chảy thay đổi nhanh không gian nên cần mô tả cách chi tiết để đảm bảo độ xác kết tính tốn mơ Tuy nhiên, trì bước chia tồn khơng gian tính tốn số lượng phần từ khối lượng tính tốn cực lớn, vượt q khả xử lý máy tính thơng thường Vì vậy, kích thước phần tử vùng biên phải đủ nhỏ, đủ mịn để đảm bảo độ xác kết mô phỏng, vùng xa biên bước lưới chọn phải thưa dần để có số lượng phần tử phù hợp với khả xử lý máy tính SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 54 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Hình 3.46 Chia lưới vùng biên không gian mô Những phần tử nằm vùng biên không gian mơ phỏng, kích thước lưới nhỏ 50mm lớn 300mm với hệ số phát triển lưới 1.2, tổng số phần tử 108510 Đối với phần tử nằm vùng không gian mô phỏng, kích thước lưới lớn 300mm với hệ số phát triển lưới 1.2, tổng số phần tử nằm vùng khơng gian mơ 586889 Hình 3.47 Chia lưới phần tử nằm vùng không gian mơ Sau có mơ hình chia lưới, sinh viên tiến hành gán đặt thuộc tính (điều kiện ràng buộc) cho mơ hình (như trình bày Chương 2), bao gồm: - Thuộc tính khơng khí: khối lượng riêng khơng khí 1,225 kg/m 3, độ nhớt động học 1,7894.10-5 (kg.m/s-1) - Vận tốc dịng khí đầu vào (tại vị trí mặt cắt ngang vùng không gian mô mà ANSYS-FLUENT bắt đầu thực việc tính tốn mơ phỏng) - Giá trị vận tốc dịng khí đầu vào người dùng tự lựa chọn hồn tồn xác định, coi vận tốc tương đương vận tốc dịng khí ổn định ∞ (V ∞) SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 55 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ - Áp suất khơng khí đầu vùng không gian mô Khi dịng khí đầu vùng khơng gian mơ chuyển động ổn định (khơng cịn ảnh hưởng tượng xốy dịng khí) áp suất xác định áp suất khí (áp suất mơi trường xung quanh) - Thuộc tính bề mặt mơ hình vỏ xe mặt đường: lựa chọn thuộc tính “wall no slip” nghĩa dạng “tường - khơng trượt”, đảm bảo tính chất bề mặt vỏ xe phù hợp với giả thiết không biến dạng có ma sát nhớt dịng khí bề mặt vỏ xe - Thuộc tính thành giới hạn vùng không gian mô Opening: lựa chọn thuộc tính “Specified Shear” để loại bỏ ảnh hưởng tường bao lên dịng khí tác động lên vỏ xe 3.5 Đặt điều kiện tính tốn Như trình bày Chương 2, sau phân tích sở lý thuyết khí động lực học, mơ hình chọn để giải tồn mơ hình mơ “SST k-ω” Hình 3.48 Thiết lập mơ hình mơ “SST k-ω”trên phần mềm Với mơ hình mơ “SST k-ω” lựa chọn, sinh viên xác định gán đặt số thuộc tính cần thiết cho toán sau: - Lựa chọn đơn vị đại lượng q trình tính tốn mơ phỏng:  Kích thước: mm  Vận tốc: m/s  Áp suất: N/m2  Lực: N SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 56 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ - Lựa chọn điểm bắt đầu thực mô phỏng: lựa chọn vùng khơng gian mà từ tốn mơ bắt đầu lấy liệu để nội suy thông số vùng không gian lân cận Trong Đồ án, khu vực lựa chọn mặt phía trước vùng khơng gian mơ phỏng, nơi khơng khí xem bắt đầu chuyển động vào vùng không gian mơ với vận tốc hướng ổn định người dùng gán đặt Việc lựa chọn đảm bảo ổn định thông số ban đầu, giúp cho việc mô thuận lợi - Lựa chọn vận tốc dịng khí điểm bắt đầu thực mơ phỏng: vận tốc dịng khí điểm bắt đầu mô 30 m/s (tương đương với 108 km/h) Việc lựa chọn vận tốc nhằm đảm bảo mục đích vận tốc dịng khí đủ lớn để tạo ảnh hưởng đáng kể lực cản khí động tới chuyển động xe - Kết tính tốn thể dạng hình ảnh: hình ảnh phân bố vận tốc, áp suất, đường dịng bao quanh vỏ xe Sau hoàn tất bước đặt điều kiện ràng buộc, sinh viên bắt đầu thực q trình tính tốn mơ với vận tốc dịng khí 30m/s, kết mơ thể từ hình 3.19 – 3.20 Hình 3.19 Đường dịng thể vận tốc tồn khơng gian mô SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 57 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Hình 3.20 Đường dịng thể áp suất tồn khơng gian mơ SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 58 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MƠ PHỎNG 4.1 Vận tốc Hình 4.49 Vectơ vận tốc bề mặt vỏ xe Hình 4.50 Đường dịng vận tốc bề mặt vỏ xe Các vectơ vận tốc đường dòng thể vận tốc bề mặt vỏ xe xếp hợp lý, thể được thay đổi vận tốc khơng khí bề mặt vỏ xe Điều thể Hình 4.1 Hình 4.2 SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 59 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Hình 4.51 Phân bố vận tốc mặt phẳng đối ứng dọc xe Hình 4.3 thể phân bố vận tốc mặt phẳng đối xứng dọc xe cho thấy phân tách dịng chảy xảy phía trước sau dòng chảy tự gắn lại Các hiệu ứng dòng chảy cục xảy xung quanh xe tải, điều cân hiệu ứng cục xảy nửa trước xe Mặt khác, phía sau xe, tức phía sau khoang hành lý nơi quan sát thấy hầu hết nhiễu động dự kiến (như thường thấy hầu hết xe tơ) Hình 4.52 Phân bố đường dòng vận tốc mặt phẳng đối ứng dọc xe Hình 4.4 cho thấy đường dịng bao quanh vỏ xe rõ nơi hình thành xốy thấp áp có ảnh hưởng lớn đến lực cản khí động lực học Loại bỏ giảm kích thước vùng xoáy đồng nghĩa với việc giảm hệ số cản Cd SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 60 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Hình 4.53 Phân bố vận tốc mặt cắt ngang qua điểm vỏ xe Hình 4.54 Phân bố đường dịng vận tốc mặt cắt ngang qua điểm vỏ xe Các hình chiếu hình 4.5 4.6 cho thấy hình thành xốy có kích thước lớn vùng tiếp giáp mặt đầu xe với thành bên vùng phía đuôi xe với thành bên vỏ xe SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 61 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ 4.2 Áp suất Hình 4.55 Vectơ áp suất bề mặt vỏ xe Hình 4.56 Đường dịng áp suất bề mặt vỏ xe Hình 4.7 4.8 miêu tả vectơ áp suất đường dòng thể áp suất bề mặt vỏ xe xếp hợp lý, cho thấy thay đổi áp suất khơng khí bề mặt vỏ xe SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 62 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Hình 4.57 Phân bố áp suất bề mặt vỏ xe Hình 4.58 Phân bố áp suất mặt phẳng đối ứng dọc xe Hình 4.59 Đường dịng phân bố áp suất mặt phẳng đối ứng dọc xe SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 63 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Các hình 4.9, 4.10 4.11 cho thấy phía trước xe, khơng khí bị đẩy dẫn đến vùng áp suất cao tạo lực cản Trên vỏ xe tồn vùng có áp suất dương, vùng áp suất âm xốy thấp áp Chính chênh áp yếu tố để tạo nên lực cản khí động lực học Hình 4.60 Phân bố áp suất mặt cắt ngang qua điểm vỏ xe Hình 4.61 Đường dịng phân bố áp suất mặt cắt ngang qua điểm vỏ xe Các hình chiếu hình 4.12 4.13 cho thấy hình thành vùng xốy thấp áp xung quanh vỏ xe Các vùng xoáy thấp áp ảnh hưởng xấu đến khí động lực học vỏ xe SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 64 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ KẾT LUẬN Đồ án sử dụng phần mềm chuyên dụng ANSYS - Fluent để nghiên cứu khí động học vỏ xe Tesla Cybertruck Bài tốn xây dựng dựa phương trình Navier - Stokes đơn giản hóa dạng RANS với giả thiết chất khí khơng chịu nén kết hợp với mơ hình dịng rối nhớt Trên sở mơ hình tính tốn lựa chọn “SST k - ”, nhóm em xây dựng mơ hình mơ vỏ xe Tesla Cybertruck Fluent để tính tốn thơng số dịng chảy khơng khí bao quanh vỏ xe Kết mơ phỏng, tính tốn khí động lực học mơ hình vỏ xe Tesla Cybertruck tốt Tuy nhiên, hình ảnh phân bố áp suất, vận tốc đường dòng bao quanh vỏ xe cho thấy nhiều khiếm khuyết vỏ xe cần cải thiện để giảm lực cản khí động lực học Khí động lực học quan trọng xe điện với thiết kế Tesla Cybertruck khiến trở thành trường hợp khí động lực học gây tị mị Hình dạng hình hộp Tesla Cybertruck khơng có đường cong, đường thẳng với mặt trước Tesla Cybertruck nghiêng điểm tựa đầu ghế trước, nơi giao với đường nghiêng dài phía sau Các kết nghiên cứu đề tài hình thành phương trình đánh giá khí động học lực học vỏ xe tơ, hồn tồn khả thi điều kiện Việt Nam Nếu tiếp tục hoàn thiện, cơng cụ hiệu giúp cho nhà thiết kế cải thiện hướng tới tối ưu hóa dạng khí động lực học vỏ xe nhằm giảm thiểu lực cản khơng khí q trình chuyển động Điều có ý nghĩa quan trọng, giảm lực cản đồng nghĩa với việc giảm mức tiêu hao nhiên liệu giảm phát thải độc hại môi trường Dựa kết nghiên cứu đề án, sinh viên đề xuất số hướng nghiên cứu phát triển sau: - Hoàn thiện mơ hình tính tốn: bổ sung thêm gương chiếu hậu, mô tả gờ, khe cửa, hốc bánh xe, mô tả bánh xe quay, mô tả chuyển động tương đối vỏ xe mặt đường… - Nghiên cứu ảnh hưởng lực nâng, ảnh hưởng gió ngang tới tính ổn định chuyển động tơ, đặc biệt tơ có chiều cao lớn SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 65 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “Thủy khí động lực học ứng dụng” – GS.TSKH.Vũ Duy Quang, Nhà xuất xây dựng 2006 [2] Nguyen Van Thang, Ha Tien Vinh, Bui Dinh Tri, Nguyen Duy Trong (2018) Numerical simulation of airflow around vehicle models Vietnam Journal of Science and Technology [3] T.Cebeci, J.RShao, F Kafyeke, E Laurendeau (2005) Computational Fluid Dynamics for Engineers Springer [4] Laurent Dumas (2008) CFD-based Aerodynamics Université Pierre et Marie Curie SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến Optimization for Automotive GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 66 Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ PHỤ LỤC Thơng số xe Tesla Cybertruck SVTH: Tống Duy Quốc, Nguyễn Hữu Tiến GVHD: Th.S Phùng Minh Tùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 67 ...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH MƠ PHỎNG KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ Người... hạn Cấu trúc đồ án tốt nghiệp Đồ án gồm nội dung sau:  Tổng quan  Xây dựng mơ hình mơ khí động lực học ô tô  Nghiên cứu mô khí động lực học mẫu xê ô tô Tesla Cybertruck phần mềm Ansys – Fluent... : skknchat@gmail.com Ứng dụng phần mềm máy tính mơ khí động lực học Ơ tơ Hình 1.5 Hệ số cản khơng khí số loại ô tô tải Đối với ô tơ chở khách, hệ số lực cản khí động lực học lớn thường nằm khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) ỨNG DỤNG PHẦN mềm máy TÍNH mô PHỎNG KHÍ ĐỘNG lực học ô tô 3 ,

Từ khóa liên quan