0

(Đồ án tốt nghiệp) TÍNH TOÁN tác ĐỘNG của hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI hỗn hợp tới lưới điện TRUNG THẾ 22KV

182 1 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) TÍNH TOÁN tác ĐỘNG của hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI hỗn hợp tới lưới điện TRUNG THẾ 22KV

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:37

SV: Mai Tấn Tài - ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỖN HỢP TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ 22KV - 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỖN HỢP TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ 22KV Người hướng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp : Trương Thị Hoa : Mai Tấn Tài : 1711505210137 : 17HTD1 Đà Nẵng, 5/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỖN HỢP TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ 22KV Người hướng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp : Trương Thị Hoa : Mai Tấn Tài : 1711505210137 : 17HTD1 Đà Nẵng, 5/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Độc lập – Tự – Hạnh Phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Mai Tấn Tài Lớp: 17HTD1 Mã SV: 1711505210137 Tên đề tài: Tính tốn tác động Hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới Lưới điện trung 22 kV Người hướng dẫn: Trương Thị Hoa Học hàm/ học vị: Tiến Sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: (1đ) Đề tài đánh giá tác động Hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới lưới điện trung 22 kV thông qua việc mô phần mềm chuyên dùng Kết đánh giá nhằm tạo điều kiện đưa giải pháp giúp nâng cao chất lượng điện Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: (4đ) Các nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án hoản thành Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: (2đ) Hình thức đạt yêu cầu, cấu trúc logic, văn phong phù hợp với nội dung đồ án Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: (1đ) Đồ án tham khảo việc phân tích, mơ hoạt động tác động điện mặt trời hòa vào lưới điện điều kiện vận hành khác Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: Cần nâng cao kỹ trình bày văn III Tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: (2đ) Sinh viên có tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc, ham học hỏi V Đánh giá: Điểm đánh giá: 10/10 (lấy đến số lẻ thập phân) Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2021 Người hướng dẫn Trương Thị Hoa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục 08-Khoa/Bộ mơn xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá phù hợp với đề cương chi tiết học phần ĐATN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Mai Tấn Tài Lớp: 17HTĐ1……… Mã SV: 1711505210137 Tên đề tài: Tính tốn tác động hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới lưới điện trung 22kV Người phản biện: Trịnh Trung Hiếu.………… Học hàm/ học vị: TS…… II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: Các nguồn lượng mặt trời phát triển nhanh thời gian gần Các nguồn kết nối với lưới điện ảnh hưởng đến chất lượng điện độ tin cậy cung cấp điện Do đề tài có tính cấp thiết Mục tiêu đề tài xác định rõ ràng Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: Đề tài giải nội dung đặt ban đầu Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: Bố cục đồ án hợp lý, trình bày rõ ràng Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: Kết làm tài liệu tham khảo cho việc tính toán vận hành lưới điện thực tế Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: Tác giả cần xem xét kỹ thông số công suất phản kháng lưới điện trường hợp mô Giá trị công suất chạy từ tải nguồn khơng hợp lý cơng suất phản kháng sinh đường dây 22kV thường có giá trị nhỏ đáp ứng nhu cầu phụ tải TT Các tiêu chí đánh giá 1a Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải nhiệm vụ đồ án giao - Tính cấp thiết, tính (nội dung ĐATN có phần so với ĐATN trước đây); - Đề tài có giá trị khoa học, cơng nghệ; giá trị ứng dụng thực tiễn; Điểm Điểm tối đa đánh giá 8,0 1,0 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục 08-Khoa/Bộ mơn xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá phù hợp với đề cương chi tiết học phần ĐATN 1b - Kỹ giải vấn đề; hiểu, vận dụng kiến thức bản, sở, chuyên ngành vấn đề nghiên cứu; - Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá; - Khả thiết kế, chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đặt ra; 3,0 1c - Chất lượng sản phẩm ĐATN nội dung báo cáo, vẽ, chương trình, mơ hình, hệ thống,…; 3,0 2,4 1d 2a 2b - Có kỹ sử dụng phần mềm ứng dụng vấn đề nghiên cứu (thể qua kết tính tốn phần mềm); - Có kỹ sử dụng tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu (thể qua tài liệu tham khảo) Kỹ trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp - Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc tích; - Hình thức trình bày Tổng điểm theo thang 10 (lấy đến số lẻ thập phân) 1,0 2,0 1,0 1,0 9,4 - Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời buổi bảo vệ: ………………………………… Tại kết nối nhà máy điện mặt trời vào lưới tổn thất cơng suất chế độ cực đại lại giảm? chế độ tải cực tiếu tổn thất khơng thay đổi nhiều Vì cơng suất phản kháng lại chạy từ tải nguồn - Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 Người phản biện Trịnh Trung Hiếu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhận xét người phản biện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Tên đề tài: Tính toán tác động hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới lưới điện trung 22kV Sinh viên thực hiện: Mai Tấn Tài Mã SV: 1711505210137 Lớp: 17HTD1 Đồ án tập trung nghiên cứu tác động hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp kết nối với lưới điện trung 22kV Thực mô tải cực đại, cực tiểu xảy cố ngắn mạch lưới điện phần mềm Etap Từ phân tích thơng số đưa đánh giá kết luận trường hợp mô TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Độc lập – Tự – Hạnh Phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Trương Thị Hoa Sinh viên thực hiện: Mai Tấn Tài Mã sinh viên: 1711505210137 Tên đề tài: Tính tốn tác động Hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới Lưới điện trung 22kV Các số liệu, tài liệu ban đầu: - Sơ đồ lưới điện 22kV Nội dung đồ án: - Tổng quan điện mặt trời Hệ thống điện mặt trời hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống điện mặt trời hỗn hợp - Mơ tính toán tác động - Kết luận kiến nghị Các sản phẩm dự kiến: Báo cáo thuyết minh Ngày giao đồ án: 24/1/2021 Ngày nộp đồ án: 31/5/2021 Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2021 Trưởng Bộ môn Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NĨI ĐẦU Trong phát triển lồi người việc sử dụng lượng để phục vụ cho đời sống quan trọng Từ xưa nay, người dùng lượng ngày nhiều vào vài kỷ gần Trong cấu lượng chiếm phần lớn lượng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên Kế đến lượng thủy điện, nhiệt điện, lượng hạt nhân Còn lượng mặt trời lượng gió chiếm phần nhỏ Hiện nay, lượng tái tạo ngày cạn kiệt, giá dầu mỏ tăng ngày gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội môi trường sống Tìm kiếm nguồn lượng thay nhiệm vụ Nguồn lượng thay phải sạch, thân thiện với mơi trường, chi phí thấp, tái tạo dễ sử dụng Nguồn lượng từ mặt trời vô tận, đáp ứng hầu hết tiêu chí nêu Năng lượng mặt trời không nguồn lượng tương lai mà nguồn lượng Đề tài giải đáp ảnh hưởng lượng mặt trời tới lưới điện trung 22kV thông qua thông số chi tiết mô phần mềm Etap Phần mềm Etap không giúp người dùng mơ phỏng, thiết kế, tính tốn phân bố cơng suất, dòng ngắn mạch nút lưới điện mà cịn phân tích đánh giá lưới điện cách trực quan trường hợp cố lúc vận hành Khi biết tác động lượng mặt trời tới lưới điện trung ta hồn tồn đưa ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng điện độ tin cậy lưới điện Việt Nam nói riêng giới nói chung Trước vào nội dung đồ án chúng em xin chân thành cảm ơn Cơ Trương Thị Hoa tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em suốt trình thực để hoàn thành đồ án Do thời gian hồn thành đồ án có hạn trình độ chúng em cịn nhiều hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn sinh viên để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp “Tính tốn tác động hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới lưới điện trung 22kV“ cơng trình nghiên cứu thành viên nhóm Những phần có sử dụng tài liệu tham khảo có đồ án liệt kê nêu rõ phần tài liệu tham khảo Đồng thời số liệu hay kết trình bày đồ án mang tính chất trung thực, khơng chép, đạo nhái Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu tất kỷ luật môn nhà trường đề Sinh viên thực Mai Tấn Tài ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LONG HY 45 kVA T453 50 kVA 35 j25 35 j25 53 j39 Bus1548 22 kV Bus1537 22 kV 159 j111 MĂNG RI 22.5 kVA 70 j45 T452 100 kVA 69 j50 Bus1547 69 0.4 kV j50 7% 96.9 33 j24 Bus1506 0.4 kV ĐĂK HÀ kVA U5 600 MVAsc Bus1584 0.4 kV Bus1370 0.4 kV 17 j12 35 j26 Bus46 0.4 kV 21 j16 KONHNÔNG 28.4 kVA T3 50 kVA Bus43 0.4 kV ĐĂKTỜKAN 7% 96.0 7% 98.5 T6 31.5 kVA 21 j16 TÊ XÔ TRONG 13.5 kVA 10 Bus1559 j7 % 96 22 kV Bus51 0.4 kV 8% 95.9 4% 99.2 T66 25 kVA Bus223 0.4 kV 17 j12 17 j12 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA 17 j13 Bus31 22 kV T16 25 kVA Bus229 0.4 kV 16 j12 % 95.4 Bus231 0.4 kV 33 j24 1342 Bus1392j897 Bus1388 36 22 kV j25 69 j50 1294 j864 Bus1400 22 kV 1257 j837 Bus1401 22 kV Bus1425 0.4 kV 1138 j754 113 j82 21 j13 Bus1415 22 kV T396 25 kVA 24 17 j17 Bus1372 j11 22 kV Bus1379 0.4 kV 10 3% j7 96.8 10 j7 4% 96.8 Bus1404 22 kV 1067 j704 1066 1045 j704 j691 Bus1419 22 kV T413 15 kVA 35 j24 Bus1409 0.4 kV 4% 96.8 Bus1408 34 22 kV j23 34 j26 3% 95.8 33 j25 T407 15 kVA 68 10 j49j8 T408 50 kVA 17 j12 Bus1405 0.4 kV 4% 96.8 Bus1406 22 kV 5% 97.0 35 j24 T406 50 kVA 78 35 j57j26 LÀNG KON TUN 13.5 kVA T1 ĐĂK HÀ 45 kVA 17 j12 27% 95 Bus1407 0.4 kV 17 j13 T197 25 kVA 1% 97.0 17 j13 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1412 0.4 kV 17 j12 2% 95.8 17 j12 7% 96.0 10 j7 Bus1439 22 kV Bus770 0.4 kV Bus224 0.4 kV 68 j51 4% 98.7 Bus1580 17 0.4 kV j12 3% 96.9 17 j12 2% 95.3 18 j13 T201 100 kVA 95.3 T421 15 kVA 10 j7 7% 95.2 10 j8 Bus1445 22 kV Bus1430 183 22 kV j121 9% 96.2 16221 j16 j106 2% 96.1 498 j339 3% 98.0 Bus1470 0.4 kV Bus1579 0.4 kV Bus789 22 kV 349 j236 TTCX ĐĂK SAO 27 kVA 17 4% j12 97.1 Bus791 0.4 kV 35 j24 11% 97 % 97.9 Bus1575 0.4 kV T206 50 kVA 1% 44 97.9 j31 Bus1593 27 22 kV j18 20 j15 26 j18 68 j49 T428 50 kVA Bus1468 0.4 kV 3% 96.9 21 j16 Bus1450 0.4 kV 20 j15 0.4 kV T426 15 kVA 5% 95.1 10 j7 22 kV Bus792 21 97.84% Bus794 22 kV 97.8% j15 274 35 240 j185 j27 j159 T208 50 kVA Bus798 22 kV Bus1518 22 kV 7% 120 97.6 j81 239 j163 35 j26 T211 50 kVA 21 j16 Bus805 0.4 kV T212 15 kVA Bus807 0.4 kV 5% 96.6 MÔ BÀNH 45 kVA 10 5% j7 96.6 10 j7 Bus821 22 kV 97.64% 4% 97.6 10 53 j8 j34 17 35 j12 j22 T217 15 kVA Bus801 119 22 kV j83 5% 97.6 102 17 j70 j13 Bus1521 0.4 kV 5% 96.6 Bus815 0.4 kV T214 25 kVA 17 j13 3% Bus817 0.4 kV T447 31.5 kVA 21 j16 96.63% 21 j16 Bus824 22 kV 97.63% Bus1587 22 kV 17 18 j13 j11 Bus1463 10 4% j7 95.1 10 j7 T444 100 kVA 378 j257 34 j25 Bus1509 22 kV 9% 95.9 Bus1513 0.4 kV 3% 95.2 33 j24 Bus1510 0.4 kV TU THÓ 45 kVA 110 j79 9% 95.0 107 j75 8% 96.0 18 j11 89 j54 8% 96.0 11517 j77j13 10 2% j7 95.2 Bus1452 100.4 kV j7 Bus1493 22 kV LONG TRO 13.5 kVA Bus1455 0.4 kV 16 j12 2% 95.4 Bus1495 22 kV 16 j12 Bus1458 9% 95.3 10 0.4 kV j7 NGỌC YÊN 13.5 kVA Bus1471 22 kV Bus1498 0.4 kV 7% 96.0 Bus1491 0.4 kV 68 21 j46j16 j46 6% 96.0 6% 96.0 9% 95.2 21 j15 Bus1494 0.4 kV T433 100 kVA 69 j43 7% 69 j43 95.1 Đ.KING 1A 90 kVA % 95.3 17 j12 NGỌC LÂY 22.5 kVA T437 25 kVA 34 17 j22j13 Bus1486 0.4 kV NGỌC LÂY 28.4 kVA T436 25 kVA 51 17 j34 j13 95.1 17 j11 19% T435 31.5 kVA Bus1496 0.4 kV % 95.3 17 j12 NGỌC LÂY 22.5 kVA 5% 96.0 17 j13 T425 15 kVA 89 j62 T434 25 kVA 17 j11 9% Đ.PRÊ 22.5 kVA 17 95 j11 ĐĂK KING II 22.5 kVA Bus1490 22 kV 71 j43 T432 25 kVA 17 j11 Bus1488 0.4 kV Bus1497 17 22 kV j12 7% 95.0 16 j12 THÔN MÔ ZA 22.5 kVA Bus1499 22 kV 4% 96.0 T439 25 kVA 17 j13 6% 96.1 17 j13 8% 95.2 Bus1500 17 0.4 kV j12 LỘC BÔNG 22.5 kVA T999 25 kVA Bus1472 0.4 kV 5% 96.6 34 j25 Bus820 0.4 kV T218 25 kVA 10 j7 10 j7 4% 96.6 Bus823 0.4 kV ĐĂK NA (BA HAM) 13.5 kVA ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 45 kVA Bus825 0.4 kV 6% 95.1 16 j12 NGỌC ĐO 22.5 kVA LONG LÁY 13.5 kVA 3% 97.6 T471 25 kVA 3% 96.6 17 j12 Bus1588 0.4 kV 67 j47 67 j47 TU THÓ 90 kVA T443 50 kVA 18 j13 T219 25 kVA T216 50 kVA 34 j25 KON CHAI 45 kVA Bus818 22 kV 35 63 j26 j41 8% 96.7 35 j26 T210 50 kVA Bus803 34 0.4 kV j25 Bus816 22 kV 97.65% 5% 97.6 22 98 j15 j67 119 j82 34 j25 5% 97.6 10 j6 21 2% j1696.6 LONG LÁY 13.5 kVA 107 j65 10 j7 10 1j7 10 j7 T424 25 kVA % 96.2 88 17 j60 Bus1459 j11 22 kV Bus1481 22 kV 9% 96.0 89 107 j60j65 05% 34 97 j25 CH.TAM 45 kVA 4% 97.0 ĐĂK SAO 45 kVA Bus813 0.4 kV BA TU 45 kVA 88 1j63 j7 34 j25 T442 160 kVA Bus1484 0.4 kV 2% 96.2 13220 j89j13 7% 96.1 PU TA 27 kVA 309 j213 69 j47 Bus1511 22 kV Bus1590 0.4 kV 10 4% j7 95.4 T422 15 kVA Bus1447 22 kV T427 15 kVA 4% 95.1 Bus1466 33 j24 78 j56 10 j8 4% 96.1 Bus1536 0.4 kV 20 j15 Bus804 22 kV ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 28.4 kVA ĐĂK GIÁ 22.5 kVA Bus785 0.4 kV 34 j25 3% 96.1 Bus1461 22 kV T448 50 kVA 5% 97.0 21 j15 T207 30 kVA Bus790 36 18 22 kV j13 j26 331 295 7% 97.8 j224 j199 22 j12 26 j18 34 j25 Bus1465 22 kV 0.4 kV T213 31.5 kVA T203 37.5 kVA 3% 95.1 33 j24 BA TU 45 kVA ĐĂK SAO 45 kVA 18 j13 2% 96.1 T429 50 kVA Bus1591 44 22 kV j28 T472 25 kVA Bus1467 22 kV 21 35 j16 j26 Bus1514 22 kV 7% 96.1 LONG TRO 13.5 kVA VĂN XUÔI 28.4 kVA 2% 96.2 105 10510 j71j8 j71 2% 97.0 34 j25 5% 96.0 196 j121 1% 95.5 Bus1442 0.4 kV T438 25 kVA KẠCH LỚN II 45 kVA 22 j17 Bus1507 22 kV Bus1482 22 kV Bus1443 22 kV 152 96.28% j99 115 7% j7996.1 287 j197 92% 95 412 j280 18 j11 TAM RIM 22.5 kVA ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1504 0.4 kV 20 j14 TÂN BA 27 kVA 1% 95.3 577 522 j398 j359 Bus1502 22 kV T420 31.5 kVA Bus1572 0.4 kV Bus1469 22 kV 3% 97.9 Bus1479 22 kV VĂN XUÔI 22.5 kVA 1% 95.5 2% 97.9 34 j25 34 j24 17 j12 10 j7 Bus1441 22 kV Bus1453 22 kV Bus795 0.4 kV 3% 96.9 Bus1438 10 0.4 kV j7 Bus1436 0.4 kV Đ.VĂN 13.5 kVA T416 15 kVA 10 j7 Bus1433 1% 10 0.4 kV 95.3 j7 Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 13.5 kVA MÔ BÀNH 1,2 28.4 kVA 79 j52 Bus783 0.4 kV 2% 95.3 T417 15 kVA 10 j7 1% Bus1429 170.4 kV j12 9% 95.5 T423 15 kVA 480 j326 9% 22 97.0 j16 TÊ XĂNG 28.4 kVA 34 j25 TÊ XĂNG 144 kVA 9% 95.6 T205 25 kVA 25 kVA T200 34 j24 41 j25 10 j7 Bus1457 22 kV Bus1574 446 22 kV j301 Bus1581 22 kV Bus780 0.4 kV 30 j20 10 j7 224 17 j146j12 j146 21 j15 6% 97.9 17 j13 NĂNG LỚN 22.5 kVA % 96.3 20 j14 10 j8 T418 15 kVA 34 j25 Bus1594 22 kV 17 j13 Bus1515 0.4 kV T415 25 kVA 241 j158 2% 96.3 1% 96.3 VĂN XUÔI 13.5 kVA 501 j331 Bus1534 0.4 kV 6% 96.0 577 j395 196 j121 Bus1478 22 kV Bus1431 22 kV 1% 96.3 Đ.VĂN 1-2 13.5 kVA 2% 98.6 T430 30 kVA 55 j39 8% 96.1 % 95.5 Bus1567 22 kV 34 j25 Bus1475 22 kV 1% 96.2 774 j516 Bus1473 22 kV 66 j48 ĐĂKTỜKAN 90 kVA Bus227 % 22 kV 98.7 17 535 j13 j355 T199 25 kVA 17 j13 ĐĂK SAO 22.5 2.5 kVA j5 782 j520 241 j156 1024 j676 T15 100 kVA 552 j367 Bus1503 22 kV 10 j7 Bus1413 22 kV 97% 4% 96.9 10 j7 10 j8 T419 15 kVA 10 j7 Bus1434 22 kV 1% 96.3 3% 96.8 17 j13 3% 95.8 Bus1437 22 kV 1% 96.3 Đ.LINH 13.5 kVA T410 25 kVA Bus1426 22 kV 39% 96 3% 96.4 3% 96.3 Bus1440 0.4 kV Bus1410 17 22 kV j12 17 j10 T409 25 kVA Bus1424 22 kV VĂN XĂNG 22.5 kVA Bus767 22 kV 2% 98.0 17 463 17 25T198 kVA j13 j313 j13 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1595 0.4 kV 1034 10j683 j8 7% j5 95.4 Bus1474 0.4 kV 34 6% j25 96.0 21 j15 T440 30 kVA % 99.5 36 j27 Bus1533 22 kV 95.88% 1% 97.0 T445 31.5 kVA T431 10 kVA 10 j8 34 j25 3% 95.9 7% 95.6 Bus1428 22 kV TU MƠ RÔNG 13.5 kVA 4% 96.8 8% 96.4 9% 95.8 T.M.RÔNG 13.5 kVA 7% 96.0 TU MƠ RÔNG 45 kVA Đ.PƠ TRANG 22.5 kVA T414 15 kVA 10 j7 34 j24 TU CẤP 45 kVA ĐĂKTỜKAN 45 kVA Bus765 0.4 kV Bus1422 22 kV 4% 96.5 7% 96.6 Bus1423 0.4 kV 17 j12 Bus222 621 22 kV j418 17 j13 2% 95.9 T403 15 kVA Bus1397 0.4 kV T401 50 kVA % 98.5 % 97.7 1331 11j889 j7 22 kV 68 j47 3% 98.0 71 T400 j52 100 kVA 3% 97.0 Bus1389 0.4 kV Bus1391 0.4 kV Bus1373 22 kV 1456 j981 Bus1585 0.4 kV 7% 98.7 T17 50 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA 1564 j1059 106 Bus1385 j77 22 kV ĐĂK NĂNG 22.5 kVA 98.9 Bus225 22 kV 16 j12 45% 95 1601 j1087 Bus1382 22 kV T412 30 kVA 230 j159 56 j40 Bus1531 22 kV 34 j25 T.M.RÔNG kVA LONG LEO 13.5 kVA 20 j15 70 j50 4% 96.8 7% 97.4 20 7% j1595.7 Bus1421 0.4 kV 36 j27 MĂNG RI 45 kVA MĂNG RI 45 kVA T441 50 kVA T411 100 kVA Bus1403 22 kV 35 j25 36 j25 1% 97.8 1% 97.9 Bus1416 0.4 kV T405 50 kVA Bus1395 22 kV 113 j83 3% 98.0 4% 98.1 ĐĂK HÀ kVA ĐĂKTỜKAN 36 kVA 638 22 j428j16 7% 98.7 5% 95.3 j5 Bus1387 22 kV 35 j26 1% 98.3 9% 99.0 Bus221 22 kV T467 25 kVA 1636 j1112 Bus1380 22 kV 4% 96.9 T404 50 kVA 34 j25 9% 98.3 35 Bus1402 j24 1% 0.4 kV 96.7 35 j24 Bus1399 0.4 kV CÔNG LỘ 90 kVA 17 j12 98.5% 9% j5 97.4 110 j80 T402 160 kVA Bus220 661 22 kV j443 T13 31.5 kVA 3% 17 j13 17 j12 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA 6% 97.3 T.M.RÔNG 90 kVA 2% 97.1 Bus219 678 22 kV j454 T12 25 kVA 4% 95.8 Bus1569 0.4 kV 69 j49 % 98.5 j5 7% 96.0 35 j25 ĐĂK HÀ 45 kVA ĐĂK HÀ 45 kVA T399 50 kVA 33 j22 1706 58j1162 j40 Bus1394 0.4 kV 110 j80 9% 95.2 33 j24 ĐĂK CHUM 27 kVA 2% 99.2 17 j13 17 j12 ĐĂK TRANG 22.5 kVA TÊ XÔ TRONG 13.5 kVA 27 j19 Bus1568 696 22 kV j466 21 j11 Bus1377 0.4 kV Bus48 0.4 kV Bus1386 0.4 kV T398 50 kVA 17 j12 7% 95.2 17 j12 T395 10 kVA ĐĂKTỜKAN 45 kVA T466 40 kVA 33 j24 ĐĂK HÀ 45 kVA T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV 36 j25 8% 98.3 717 28 j477j20 7% 95.9 Bus217 0.4 kV 10 j7 7% 99.3 76637 j26 j513 2% 99.3 T8 15 kVA 10 j7 3% 99.2 10 j8 804 j538 T4 50 kVA Bus1560 745 22 kV j497 21 j16 Bus1525 22 kV 10 3% j6 99.2 Bus1573 22 kV 8% 99.5 9% 95.0 9% 95.1 Bus1369 22 kV 41 % 98.5 j28 17 j13 8% 95.2 Bus1375 0.4 kV 840 j565 4% 99.3 Bus1524 0.4 kV T9 15 kVA Bus216 22 kV 36 j27 Bus1566 22 kV 67 j47 33 j24 Bus1384 0.4 kV T397 100 kVA T393 25 kVA KON LINH 22.5 kVA 33 j24 Bus1381 0.4 kV Bus1364 22 kV 7% j5 98.8 1809 1803 j1233 Bus1362 j1228 22 kV 843 1825 j562j1244 LÀNG MÔ PẢ 22.5 kVA 45 kVA T392 50 kVA MÔ PẢ 45 kVA MÔ PẢ 90 kVA 33 j24 25% 95 4% j5 95.6 T391 10 kVA 100% 2668 j1806 Bus1558 22 kV Bus1366 0.4 kV T450 50 kVA 35 j26 Bus1542 0.4 kV TÂN BA 45 kVA T1 TUMƠRÔNG 144 kVA 37 j24 87% 95 35 j25 Bus1539 0.4 kV T451 50 kVA T.NGỌC LA 90 kVA ĐĂK HÀ 45 kVA Bus1540 22 kV 6% 95.8 17 j12Bus1554 17 0.4 kV j12 3% 97.0 T456 50 kVA LONG HY 45 kVA 6% 95.8 T454 25 kVA 37 j26 Bus1557 0.4 kV 36 j26 18 j13 7% 95.8 Bus1555 22 kV % 97.6 5% 96.6 17 j12 7% 95.1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bus1552 0.4 kV 17 j12 64% 96 ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 2) 17 22.5 kVA j12 ĐĂK NA (L.TUM) 22.5 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 22.5 kVA ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 28.4 kVA 96.6 17 j13 ĐĂK NA (H.LĂNG) 22.5 kVA ĐĂK RÊ II 13.5 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KON CUNG 33.8 kVA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT GVHD ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ CỰC ĐẠI CỦA LƯỚI ĐIỆN HUYỆN TUMƠRONG TP.KONTUM TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ LONG HY 45 kVA 33 j24 T453 50 kVA 51 j37 Bus1548 22 kV Bus1537 22 kV 152 j105 MĂNG RI 22.5 kVA 68 j43 T452 100 kVA 7% 95.2 66 j48 Bus1547 66 0.4 kV j48 33 j24 Bus1506 0.4 kV ĐĂK HÀ kVA U5 600 MVAsc Bus1584 0.4 kV Bus1370 0.4 kV 17 j12 34 j24 Bus46 0.4 kV 21 j16 KONHNÔNG 28.4 kVA T3 50 kVA Bus43 0.4 kV ĐĂKTỜKAN 8% 96.0 3% 96.3 T6 31.5 kVA Bus216 22 kV 35 j26 Bus1566 22 kV 21 j16 TÊ XÔ TRONG 13.5 kVA 10 Bus1559 j7 01% 96 22 kV 76635 j25 j513 717 28 j477j20 4% 99.2 T9 15 kVA T66 10 98% 25 kVA 95 j7 7% Bus51 95.9 Bus217 0.4 kV 17 10 0.4 kV 17 j13 j7 j12 ĐĂK TRANG T12 TÊ XÔ TRONG 22.5 kVA 25 kVA 13.5 kVA 17 5% 95 Bus1569 j13 0.4 kV 17 j12 ĐĂKTỜKAN Bus221 22.5 kVA 22 kV 4% 95.9 j5 Bus1387 22 kV 34 j26 525 j447 Bus1385 22 kV Bus1399 0.4 kV 421 j372 103 j75 22 kV 67 j49 T400 100 kVA Bus1388 35 22 kV j24 69 j51 Bus1397 0.4 kV 10 j7 T401 50 kVA Bus1391 0.4 kV T396 25 kVA 24 17 j17 Bus1372 j11 22 kV Bus1379 0.4 kV Bus1404 22 kV 34 j24 50 29 j117 j104 Bus1419 22 kV T413 15 kVA Bus1409 0.4 kV 17 j12 T406 50 kVA Bus1405 0.4 kV 5% 98.8 T407 15 kVA 67 10 j48j8 T408 50 kVA 5% 98.8 Bus1408 34 22 kV j23 34 j26 % 95.6 33 j25 Bus1407 0.4 kV Bus1412 0.4 kV 16 j12 9% 95.5 16 j12 2% 95.6 10 j7 Bus1439 22 kV 9% 99.0 Bus220 660 22 kV j443 T13 31.5 kVA 3% Bus224 0.4 kV T16 25 kVA 16 j12 46% 95 Bus227 22 kV 17 j13 16 j12 % 95.4 Bus231 0.4 kV 33 j24 68 j51 4% 98.7 552 j367 Bus765 0.4 kV 17 j13 T197 25 kVA 1% 97.0 17 j13 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus770 0.4 kV 10 j7 20 j14 10 j8 9% 95.4 Bus1438 10 0.4 kV j7 Bus1436 0.4 kV Đ.VĂN 13.5 kVA 9% 95.4 10 j7 31 j20 10 j7 41 j25 10 j7 T418 15 kVA T417 15 kVA 10 j7 7% 10 j7 T416 15 kVA 10 j7 Bus1433 10 0.4 kV j7 Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 13.5 kVA 95.4 Bus1441 22 kV T421 15 kVA 7% 95.4 MÔ BÀNH 1,2 28.4 kVA 10 j7 4% 95.4 10 j8 Bus1445 22 kV Bus1453 22 kV Bus1457 22 kV Bus1469 22 kV Bus1470 0.4 kV T201 100 kVA Bus1579 0.4 kV 17 4% j12 97.1 Bus791 0.4 kV 35 j24 11% 97 Bus1575 0.4 kV T206 50 kVA Bus790 36 18 22 kV j13 j26 331 295 7% % 97.8 97.9 j224 j199 349 j236 22 kV Bus792 21 97.84% Bus794 22 kV 97.8% j15 274 35 239 j185 j27 j159 T208 50 kVA 1% 4% 96.9 17 j12 44 97.9 j31 Bus1593 27 22 kV j18 18 j13 Bus813 0.4 kV 10 j6 21 3% j1696.6 21 j16 ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 28.4 kVA ĐĂK GIÁ 22.5 kVA T203 37.5 kVA Bus785 0.4 kV 26 j18 26 j18 KON CUNG 33.8 kVA 3% 96.9 Bus798 22 kV Bus1518 22 kV 7% 120 97.6 j81 239 j163 35 j26 T211 50 kVA Bus805 0.4 kV T212 15 kVA Bus807 0.4 kV 6% 96.6 MÔ BÀNH 45 kVA 10 6% j7 96.6 10 j7 Bus821 22 kV 97.64% 4% 97.6 10 53 j8 j34 17 35 j12 j22 T217 15 kVA Bus801 22 kV 102 j70 6% 96.6 Bus815 0.4 kV Bus817 0.4 kV T447 31.5 kVA 119 j83 17 j13 Bus1521 0.4 kV T214 25 kVA 17 j13 4% 21 j16 96.63% 21 j16 6% 96.6 34 j25 Bus820 0.4 kV T218 25 kVA 10 j7 10 j7 5% 96.6 Bus823 0.4 kV ĐĂK NA (BA HAM) 13.5 kVA 5% 97.6 Bus824 22 kV 97.63% Bus1587 22 kV 17 18 j13 j11 Bus1562 1.2 kV 1010 j626 34 j25 68 j49 T428 50 kVA 78 j56 10 j8 Bus1468 0.4 kV Bus1450 0.4 kV BA TU 45 kVA 88 1j63 j7 0.4 kV T426 15 kVA 2% 95.3 10 j7 LONG LÁY 13.5 kVA Bus1463 10 1% j7 95.3 10 j7 107 j65 Bus1484 0.4 kV 20 j15 Bus1490 22 kV 10 1j7 10 j7 11517 j77j13 10 9% j7 95.3 Bus1452 100.4 kV j7 Bus1493 22 kV LONG TRO 13.5 kVA T424 25 kVA 1% 98.6 8% 98.5 5% 95.4 33 j24 Bus1510 0.4 kV TU THÓ 45 kVA 2% 95.5 108 j75 6% 98.7 18 j11 89 j55 6% 98.7 Bus1455 0.4 kV 16 j12 7% 95.3 Bus1495 22 kV 16 j12 Bus1458 10 0.4 kV j7 NGỌC YÊN 13.5 kVA 4% 95.3 Bus1471 22 kV Bus1498 0.4 kV 5% 98.7 Bus1491 0.4 kV 68 21 j46j16 j46 4% 98.7 T436 25 kVA 51 17 j34 j13 3% 98.7 T434 25 kVA 17 j11 1% 95.6 17 j11 61% % 95.5 21 j16 Bus1486 0.4 kV T433 100 kVA 70 j43 % 70 j43 95.6 Đ.KING 1A 90 kVA NGỌC LÂY 28.4 kVA Bus1494 0.4 kV 1% 95.5 17 j12 NGỌC LÂY 22.5 kVA T437 25 kVA 34 17 j22j13 Bus1488 0.4 kV Đ.PRÊ 22.5 kVA 17 95 j11 T435 31.5 kVA Bus1496 0.4 kV % 95.5 17 j12 NGỌC LÂY 22.5 kVA 2% 98.7 17 j13 T425 15 kVA 89 j62 72 j44 T432 25 kVA 17 j11 ĐĂK KING II 22.5 kVA 10 j7 3% 98.6 13220 j88j13 88 17 j60 Bus1459 j11 22 kV Bus1481 22 kV 6% 98.7 10 9% j7 95.3 T422 15 kVA Bus1447 22 kV Bus1497 17 22 kV j12 9% 95.4 17 j12 THÔN MÔ ZA 22.5 kVA Bus1499 22 kV 2% 98.7 T439 25 kVA 17 j13 8% 98.5 17 j13 9% 95.4 Bus1500 17 0.4 kV j12 LỘC BÔNG 22.5 kVA T999 25 kVA T427 15 kVA 1% 95.3 Bus1466 33 j24 5% 98.5 T443 50 kVA T442 160 kVA Bus1590 0.4 kV Bus1472 0.4 kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 45 kVA Bus825 0.4 kV 67 j47 67 j47 % 95.4 TU THÓ 90 kVA 110 j79 98% 101 1010 j626 89 107 j60j65 LONG TRO 13.5 kVA 21 j15 VĂN XUÔI 28.4 kVA 4% 98.6 105 10510 j71j8 j71 Bus1513 0.4 kV 4% 95.3 16 j12 NGỌC ĐO 22.5 kVA LONG LÁY 13.5 kVA 3% 97.6 18 j13 T219 25 kVA T216 50 kVA 34 j25 KON CHAI 45 kVA Bus818 22 kV 35 63 j26 j41 9% 96.7 35 j26 T210 50 kVA Bus803 34 0.4 kV j25 Bus816 22 kV 97.65% 5% 97.6 22 98 j15 j67 119 j82 34 j25 5% 97.6 T213 31.5 kVA T472 25 kVA T458 1.5 MVA 5% 98.8 197 j121 34% 33 95 j24 T444 100 kVA 5% 97.0 Bus804 22 kV 22 j12 804 j449 33 j24 CH.TAM 45 kVA 20 j15 ĐĂK SAO 45 kVA Bus1591 44 22 kV j28 ĐĂK SAO 45 kVA Bus783 0.4 kV Bus1442 0.4 kV Bus1443 22 kV 152 98.69% j98 115 8% j7998.5 20 j14 PU TA 27 kVA T207 30 kVA Bus789 22 kV 3% 97.9 20 j15 3% 97.9 34 j25 34 j25 4% 98.5 Bus1461 22 kV 0.4 kV Bus795 0.4 kV 34 j24 1% 95.3 33 j24 BA TU 45 kVA 79 j52 34 j24 3% 98.5 3% 98.5 Bus1465 22 kV 3% 98.0 T205 25 kVA Bus1581 22 kV Bus1467 22 kV T429 50 kVA 498 j339 TTCX ĐĂK SAO 27 kVA Bus1507 22 kV 18 j11 T438 25 kVA KẠCH LỚN II 45 kVA 7% 98.6 Bus1536 0.4 kV 2% 98.7 563 509 j387 j347 Bus1502 22 kV 6% 95.4 TAM RIM 22.5 kVA % 98.7 364 j245 34 j25 Bus1509 22 kV T448 50 kVA 4% 95.3 398 j268 Bus1482 22 kV Bus1572 0.4 kV ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1504 0.4 kV 20 j14 TÂN BA 27 kVA 2% 95.5 20 34 j15j25 295 j201 69 j47 Bus1511 22 kV 3% 98.7 564 j384 T420 31.5 kVA 67 j48 ĐĂKTỜKAN 90 kVA Bus1574 445 22 kV j301 18 j13 NĂNG LỚN 22.5 kVA % 98.7 Bus1479 22 kV VĂN XUÔI 22.5 kVA Bus1430 183 22 kV j120 16221 j16 j105 274 j186 61% 98 Bus1514 22 kV 21 j16 1% 95.3 33 j25 TÊ XĂNG 144 kVA Bus1429 170.4 kV j12 3% 95.5 1% 95.5 6% 97.9 17 j13 25 kVA T200 224 17 j145j12 j145 T423 15 kVA 480 j326 34 3% j25 98.7 21 j15 T440 30 kVA 33 j25 TRẠM NLMT 9% 95.6 34 j25 Bus1594 22 kV 17 j13 8% 21 95.3 j15 TÊ XĂNG 28.4 kVA T415 25 kVA 241 j157 3% 98.7 2% 98.7 VĂN XUÔI 13.5 kVA 3% 98.6 Bus1534 0.4 kV 55 j40 5% 98.8 240 j65 Bus1478 22 kV Bus1431 22 kV 2% 98.7 Đ.VĂN 1-2 13.5 kVA 501 j332 T199 25 kVA 5% 96.9 4% 98.8 Bus1473 22 kV 8% 95.5 Bus1413 22 kV 97% 17 j13 ĐĂK SAO 22.5 kVA 233 j61 241 j155 Bus1475 22 kV 21 j15 Bus767 22 kV 2% 98.0 17 463 17 25T198 kVA j13 j313 j13 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1595 0.4 kV Bus780 0.4 kV Bus1434 22 kV 2% 98.7 10 j8 T419 15 kVA ĐĂKTỜKAN 45 kVA % 96.3 % 98.8 j90 j5 Bus1567 22 kV 34 j25 Bus1503 22 kV 10 j7 535 j355 T17 50 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA 3% 96.9 Bus1426 22 kV 8% 98 T15 100 kVA Bus229 0.4 kV 17 j12 Bus1424 22 kV VĂN XĂNG 22.5 kVA 98.9 Bus225 22 kV Bus1580 17 0.4 kV j12 Bus1437 22 kV 2% 98.7 5% 98.8 17 j13 % 95.6 Bus1515 0.4 kV T431 10 kVA 10 j8 4% 98.7 Đ.LINH 13.5 kVA T410 25 kVA 1% 98.8 19 10j97 j8 2% j5 95.6 Bus1474 0.4 kV 1% 95.3 2% 98.6 7% 95.5 Bus1428 22 kV Bus1440 0.4 kV Bus1410 17 22 kV j12 % 95.5 1% 95.3 33 j25 Bus1533 22 kV 98.57% T430 30 kVA T.M.RÔNG 13.5 kVA 2% 95.6 TU MƠ RÔNG 13.5 kVA 5% 98.8 17 j10 T409 25 kVA T414 15 kVA 10 j7 33 j24 TU CẤP 45 kVA TU MƠ RÔNG 45 kVA Đ.PƠ TRANG 22.5 kVA 16 j12 Bus222 620 22 kV j418 98.8 50 j115 78 34 j56j25 Bus1406 22 kV 2% 95.9 34 j24 T1 ĐĂK HÀ 45 kVA 17 j12 07% 96 5% 98.8 LÀNG KON TUN 13.5 kVA Bus1585 0.4 kV 7% 98.7 3% 98.8 Bus1415 22 kV 10 5% j7 95.8 ĐĂK NĂNG 22.5 kVA 638 22 j428j16 119 j163 112 j81 Bus1422 1% 22 kV Bus1423 0.4 kV Bus219 678 22 kV j454 17 j13 231 j239 Bus1401 22 kV 20 j13 T403 15 kVA ĐĂK HÀ kVA ĐĂKTỜKAN 36 kVA 266 j262 Bus1400 22 kV Bus1425 0.4 kV 69 j50 5% 98.8 9% 98.9 5% 99.0 301 10j286 j7 1% 95.6 T411 100 kVA Bus1403 22 kV 35 j25 T412 30 kVA 67 j47 T405 50 kVA 35 j25 8% 99.0 % 99.1 311 Bus1392j292 Bus1416 0.4 kV 95 Bus1395 22 kV CÔNG LỘ 90 kVA 2% 99.3 34 34 j24 Bus1402 j24 7% 95.7 83% 0.4 kV 33 j25 T.M.RÔNG kVA LONG LEO 13.5 kVA 20 j14 219 j150 54 j39 8% 98.5 T445 31.5 kVA T441 50 kVA 20 7% j1495.5 Bus1421 0.4 kV 4% 99.1 % 95.9 Bus1389 0.4 kV 17 j12 7% 96.0 17 j12 Bus1373 22 kV 107 j78 T402 160 kVA 110 j81 4% 99.1 8% 99.1 5% 99.2 559 j472 Bus1382 22 kV T.M.RÔNG 90 kVA 5% 95.8 T404 50 kVA 34 j25 8% 99.2 594 j496 Bus1380 22 kV j5 7% 96.0 34 j24 107 j78 T399 50 kVA 70 j50 3% 99.3 17 j12 99.32% 7% j5 96.0 Bus1394 0.4 kV ĐĂK HÀ 45 kVA ĐĂK HÀ 45 kVA 33 j25 MĂNG RI 45 kVA MĂNG RI 45 kVA 33 j24 ĐĂK CHUM 27 kVA 2% 99.2 T467 25 kVA 5% 95.3 Bus48 0.4 kV 27 j19 Bus1568 695 22 kV j466 21 j11 Bus1377 0.4 kV Bus1386 0.4 kV T398 50 kVA Bus1369 22 kV 41 2% 99.3 j28 17 j13 T395 10 kVA ĐĂKTỜKAN 45 kVA T466 40 kVA 96% T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV 34 j24 4% 96.1 2% 99.3 T8 15 kVA 10 j7 Bus1525 22 kV 10 3% j6 99.2 17 j12 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA 8% 99.3 Bus1560 745 22 kV j497 21 j16 17 j12 T4 50 kVA 5% 99.3 Bus1524 0.4 kV Bus223 0.4 kV 9% 99.5 803 j537 ĐĂK HÀ 45 kVA 34 j24 5% 96.0 34 j22 664 59j546 j40 T393 25 kVA 8% 96.0 Bus1375 0.4 kV 837 j562 34 j24 Bus1384 0.4 kV T397 100 kVA Bus1364 22 kV KON LINH 22.5 kVA 68 j48 Bus1381 0.4 kV 9% j5 99.4 765 758 j613 Bus1362 j608 22 kV 840 768 j559j609 LÀNG MÔ PẢ 22.5 kVA 45 kVA T392 50 kVA 33 j25 4% j5 96.2 T391 10 kVA 100% 1608 j1168 Bus1558 22 kV Bus1366 0.4 kV MÔ PẢ 45 kVA MÔ PẢ 90 kVA 33 j25 04% 96 T450 50 kVA Bus1539 0.4 kV Bus1531 22 kV 33 j25 Bus1542 0.4 kV TÂN BA 45 kVA T1 TUMƠRÔNG 144 kVA 34 j21 56% 98 34 j24 34 j25 T451 50 kVA T.NGỌC LA 90 kVA ĐĂK HÀ 45 kVA Bus1540 22 kV 5% 98.5 17 j12Bus1554 17 0.4 kV j12 3% 95.3 T456 50 kVA LONG HY 45 kVA 5% 98.5 17 j13 34 j23 Bus1557 0.4 kV 34 j25 T454 25 kVA 6% 98.5 Bus1555 22 kV 3% 95.3 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 33 j24 Bus1552 0.4 kV T471 25 kVA 4% 96.6 17 j12 Bus1588 0.4 kV 6% 96.6 17 j12 17 j12 64% 96 ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 2) 17 22.5 kVA j12 ĐĂK NA (L.TUM) 22.5 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 22.5 kVA ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 28.4 kVA 96.6 17 j13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐĂK NA (H.LĂNG) 22.5 kVA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐĂK RÊ II 13.5 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT GVHD ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ CỰC ĐẠI NỐI PIN CỦA LƯỚI ĐIỆN HUYỆN TUMƠRONG TP.KONTUM TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ LONG HY 22.5 kVA T453 50 kVA 17 j12 17 j12 26 j19 Bus1548 22 kV Bus1537 22 kV 77 j48 MĂNG RI 11.3 kVA 34 j18 T452 100 kVA 2% 96.4 34 j25 Bus1547 34 0.4 kV j25 17 j12 Bus1506 0.4 kV ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc Bus1370 0.4 kV j6 Bus46 0.4 kV KONHNÔNG 14.2 kVA 11 j8 T3 50 kVA Bus43 0.4 kV 18 j13 4% 98.1 T6 31.5 kVA 1% 98.0 Bus1364 22 kV 11 j8 Bus51 0.4 kV j4 TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA Bus1559 j4 98% 97 22 kV 2% 99.6 T66 25 kVA 6% 97.9 Bus223 0.4 kV j6 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA j2 5% 97.6 Bus1387 22 kV 18 j13 1% 99.2 3% 99.1 794 j474 Bus1382 22 kV 776 j462 Bus1385 22 kV Bus1388 18 22 kV j12 Bus221 22 kV 35 j25 j4 Bus1397 0.4 kV 566 57j324 j39 10 j5 4% 98.4 Bus1415 22 kV 531 j301 CÔNG LỘ 45 kVA Bus1391 0.4 kV T396 25 kVA % 99.3 12 j8 Bus1372 j5 22 kV j6 Bus1379 0.4 kV j6 Bus229 0.4 kV T16 25 kVA Bus224 0.4 kV j6 T17 50 kVA 2% 98.5 Bus1404 22 kV 39 17 j26j13 LÀNG KON TUN 6.8 kVA 18 j12 Bus1406 22 kV 4% 97.4 18 j12 T408 50 kVA T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1409 0.4 kV 4% 97.6 j6 8% 96.8 Bus1405 0.4 kV 2% 98.5 T407 15 kVA 34 j23j4 2% 98.5 17 j13 17 j13 T406 50 kVA 17 j10 Bus1408 22 kV Bus1407 0.4 kV 7% 96.8 j6 9% 96.8 9% 96.8 j4 Bus765 0.4 kV 17 j13 293 j170 8% 99.3 25T198 kVA j6 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 0.4 kV 3% 97.3 257 j157 3% 96.7 Bus1478 22 kV 10 j6 j4 15 j9 j3 21 j9 j3 T418 15 kVA 5% 96.6 Bus1438 0.4 kV j4 Bus1436 0.4 kV Đ.VĂN 6.8 kVA 5% 96.6 j4 8% 98.2 8% 98.2 T417 15 kVA j4 4% j4 T416 15 kVA j4 Bus1433 0.4 kV j4 Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA 96.6 Bus1441 22 kV T421 15 kVA 4% 96.6 j4 2% 96.6 VĂN XUÔI 6.8 kVA j4 Bus1445 22 kV Bus1453 22 kV j6 Bus1581 22 kV Bus1457 22 kV Bus1469 22 kV T201 100 kVA Bus1470 0.4 kV Bus789 22 kV 6% 98.9 174 j103 j6 17 j1297.3% 2% 97.3 Bus791 0.4 kV Bus1575 0.4 kV T206 50 kVA Bus790 22 kV j6 165 j97 5% 98.9 Bus812 22 kV 5% j6 22 98.9 j15 Bus1593 13 22 kV j8 j6 Bus813 0.4 kV 3% 98.8 11 j8 10 j7 147 j86 ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA ĐĂK GIÁ 11.3 kVA T203 37.5 kVA Bus785 0.4 kV 17 j13 34 j24 T428 50 kVA 9% 98.1 40 j27 j4 13 j9 13 j9 17 j12 Bus1468 0.4 kV Bus1442 0.4 kV 2% 97.3 Bus1450 0.4 kV j4 17 j12 2% 98.9 Bus798 22 kV Bus794 22 kV 98.9% 17 119 j13 j68 T208 50 kVA 4% 98.8 119 j72 Bus1518 22 kV 60 j36 17 j13 T211 50 kVA Bus805 0.4 kV Bus807 0.4 kV 9% 97.1 MÔ BÀNH 22.5 kVA j4 9% 97.1 j4 ĐĂK RÊ II 6.8 kVA 3% 98.8 Bus821 22 kV 3% 98.8 26 j4 j15 j5 T217 15 kVA 51 j32 j6 9% 97.1 Bus815 0.4 kV Bus1521 0.4 kV 11 j8 11 j8 9% 97.1 17 j12 Bus820 0.4 kV T218 25 kVA j4 j4 9% 97.1 Bus823 0.4 kV ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA 3% 98.8 T214 25 kVA j6 8% j6 Bus817 0.4 kV T447 31.5 kVA Bus801 60 22 kV j37 8% 97.1 Bus824 22 kV 98.82% 3% 98.8 18 j9 Bus1587 22 kV 9 j6 j5 Bus1484 0.4 kV 10 j7 Bus1490 22 kV 5j4 j3 58 j34j6 % j4 96.6 Bus1452 0.4 kV j4 Bus1493 22 kV LONG TRO 6.8 kVA T424 25 kVA 0.4 kV T426 15 kVA 6% 96.5 j4 LONG LÁY 6.8 kVA Bus1463 j4 6% 96.5 j4 Bus1510 0.4 kV 56 j39 4% 96.5 55 j38 j6 45 j28 7% 98.1 Bus1491 0.4 kV 7% 98.1 T436 25 kVA 26 j15 j6 11 j8 36 j20 Bus1488 0.4 kV T434 25 kVA j6 9% j6 96.5 Đ.PRÊ 11.3 kVA 9% 96.5 T435 31.5 kVA 34 11 j20j8 j20 8% 98.1 3% 96.5 Bus1486 0.4 kV T433 100 kVA 36 j22 8% 36 j22 96.5 Đ.KING 1A 45 kVA NGỌC LÂY 14.2 kVA Bus1494 0.4 kV j6 4% 96.5 NGỌC LÂY 11.3 kVA Bus1455 0.4 kV j6 j6 9% 96.5 Bus1495 22 kV Bus1458 0.4 kV j4 NGỌC YÊN 6.8 kVA 7% 96.5 Bus1498 0.4 kV j6 6% 98.1 T437 25 kVA 17 j9 j6 Bus1496 0.4 kV 3% 96.5 j6 NGỌC LÂY 11.3 kVA 6% 98.1 j6 T425 15 kVA Bus1471 22 kV T432 25 kVA j6 ĐĂK KING II 11.3 kVA j4 4% 98.2 3% 98.2 45 j27 Bus1459 j5 22 kV 17 j12 TU THÓ 22.5 kVA 8% 98.1 j5 45 j26 Bus1497 22 kV j5 3% 96.5 THÔN MÔ ZA 11.3 kVA Bus1499 22 kV 6% 98.1 T439 25 kVA j6 1% 98.2 j6 3% 96.5 Bus1500 0.4 kV j6 LỘC BÔNG 11.3 kVA T999 25 kVA Bus1472 0.4 kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA Bus825 0.4 kV j6 8% 97.1 ĐĂK j6 ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA 34 j24 8% 96.4 7% 96.5 j6 NGỌC ĐO 11.3 kVA LONG LÁY 6.8 kVA 2% 98.8 j6 T219 25 kVA T216 50 kVA 17 j12 KON CHAI 22.5 kVA Bus818 22 kV 17 31 j13 j17 17 j13 17 j13 T210 50 kVA Bus803 17 0.4 kV j12 Bus816 22 kV 3% 98.8 11 49 j7 j30 60 j36 5% 97.2 3% 98.8 T212 15 kVA 45 5j30 j4 Bus1481 22 kV 54 j31 % 96.6 T422 15 kVA Bus1447 22 kV 67 10 j39j5 1% 98.2 1% 96.5 6% 98.1 8% 98.1 LONG TRO 6.8 kVA 11 j8 VĂN XUÔI 14.2 kVA T427 15 kVA 6% 96.5 Bus1466 BA TU 22.5 kVA % 98.2 T443 50 kVA T442 160 kVA 45 54 j27j30 34 j24 TU THÓ 45 kVA 7% 97.2 137 j79 22 kV Bus792 j2 7% 97.1 11 j8 4% 98.1 Bus1507 22 kV j5 4% 98.2 53 j32j4 j32 Bus1513 0.4 kV 184 j109 17 j13 Bus1509 22 kV Bus1590 0.4 kV 3% 96.6 Bus1443 22 kV 7% 77 98.2 j41 58 1% j3698.2 T444 100 kVA 35 j22 2% 98.2 T420 31.5 kVA 82 11 j44j8 1% 98.1 149 j91 Bus1511 22 kV 7% 98.1 99 j53 6% 96.4 17 j12 Bus1514 22 kV 201 j120 285 257 j178 j159 Bus1502 22 kV 17 j12 CH.TAM 22.5 kVA 10 j8 Bus804 22 kV 11 j4 2% 98.2 T448 50 kVA Bus1536 0.4 kV 10 j7 T207 30 kVA 18 j13 3% 98.9 10 j8 ĐĂK SAO 22.5 kVA T213 31.5 kVA 2% 97.3 17 j12 9% 98.1 Bus1461 22 kV 0.4 kV Bus1591 22 22 kV j12 T472 25 kVA 6% 96.5 BA TU 22.5 kVA ĐĂK SAO 45 kVA Bus783 0.4 kV 9% 98.1 Bus1465 22 kV 1% 99.0 6% 98.9 35 j25 Bus1467 22 kV T429 50 kVA Bus1579 0.4 kV Bus1504 0.4 kV 10 j7 TÂN BA 13.5 kVA 5% 96.5 Bus1482 22 kV T438 25 kVA Bus795 0.4 kV 35 j25 Bus1430 22 kV 7% 98.2 Bus1479 22 kV VĂN XUÔI 11.3 kVA TAM RIM 11.3 kVA 57 j36 35 j25 93 j51 Bus1429 0.4 kV j6 7% 96.6 Bus1572 0.4 kV T205 25 kVA NĂNG LỚN 11.3 kVA 113 j60 j6 35 j25 ĐĂKTỜKAN 45 kVA Bus1574 239 22 kV j145 TÊ XĂNG 14.2 kVA 11 j8 MĂNG RI 22.5 kVA 9% 98.0 TÊ XĂNG 72 kVA 3% 97.7 TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA 8% 11 96.4 j8 4% 96.4 17 j13 PU TA 13.5 kVA 138 j83 T415 25 kVA 122 j66 9% 98.2 MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA KẠCH LỚN II 22.5 kVA Bus1515 0.4 kV 17 j13 6% 96.4 Bus1534 0.4 kV 28 j19 285 99j175 j53 T423 15 kVA 8% 98.9 j7 25 kVA T200 4% 98.2 384 j227 Bus1473 22 kV 2% 97.8 ĐĂK SAO 11.3 kVA T199 25 kVA j6 ĐĂK SAO 11.3 1.3 kVA 2% 98.3 Bus1475 22 kV 11 j8 Bus767 22 kV 1% 99.0 248 j7 j150 6% 97.3 j2 388 j227 122 j64 Bus1431 22 kV Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA 2% 99.3 265 j163 Bus1503 22 kV 2% 96.6 j4 Bus1413 22 kV 266 j153 Bus1594 22 kV j6 6% 97.3 Bus1595 0.4 kV Bus780 0.4 kV j3 17 j13 T197 25 kVA j6 j6 ĐĂK SAO 11.3 kVA 2% 97.3 Bus1434 22 kV 8% 98.2 8% 98.2 j4 T419 15 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA 2% 97.3 Bus1437 22 kV 2% 98.5 j6 88% 4% 98.3 510 j290 9% 98.2 Bus1439 22 kV Đ.LINH 6.8 kVA T410 25 kVA Bus1426 22 kV Bus1428 22 kV Bus1440 0.4 kV Bus1410 22 kV j6 j4 T409 25 kVA Bus1424 22 kV 17 j12 TU CẤP 22.5 kVA TU MƠ RÔNG 6.8 kVA 2% 98.5 j6 Bus1412 0.4 kV Bus1474 0.4 kV 1% 96.7 17 7% j13 98.1 10 j7 T440 30 kVA 4% 96.4 17 j13 10 17 j8 j12 T430 30 kVA 4% 96.4 T.M.RÔNG 6.8 kVA TU MƠ RÔNG 22.5 kVA Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA 6% 98.3 515 j294 j4 17 j13 T445 31.5 kVA T431 10 kVA j4 17 j13 Bus1533 22 kV 27 j18 9% 98.0 1% 98.1 Bus1567 22 kV 18 j13 7% 97.6 Bus231 0.4 kV 35 j26 Bus227 6% 22 kV 99.3 284 j6 j165 % 97.7 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA j6 98.3 531 521 j302 j297 Bus1419 22 kV T413 15 kVA T414 15 kVA j4 T15 100 kVA Bus225 22 kV Bus1580 0.4 kV j6 Bus1422 22 kV 9% VĂN XĂNG 11.3 kVA 99.4 j5 T411 100 kVA 4% 97.3 j4 96 j6 Bus222 328 22 kV j196 Bus1425 0.4 kV Bus1423 0.4 kV Bus1585 0.4 kV 9% 99.3 1% 96.6 625 j359 Bus1401 22 kV ĐĂK NĂNG 11.3 kVA 337 11 j198 j8 2% 96.8 T403 15 kVA ĐĂK HÀ 4.5 kVA ĐĂKTỜKAN 18 kVA 35 j24 j2 111 j67 Bus1531 22 kV T.M.RÔNG 4.5 kVA LONG LEO 6.8 kVA T450 50 kVA MĂNG RI 22.5 kVA T441 50 kVA 5% 96.7 10 j7 T412 30 kVA 8% 99.0 35 T400 j26 100 kVA T401 50 kVA Bus1373 22 kV 22 kV 643 j370 Bus1400 22 kV 10 j7 Bus1421 0.4 kV 35 j25 2% 98.5 1% 98.8 2% 98.9 661 j382 j3 Bus1416 0.4 kV Bus1403 22 kV 18 j12 18 j13 7% 98.9 2% 99.0 666 Bus1392j385 17 Bus1402 j12 8% 0.4 kV 97.1 T405 50 kVA Bus1395 22 kV 56 j40 8% 99.0 723 j425 53 j38 3% 97.4 Bus1389 0.4 kV 5% 97.6 % 99.3 9% 97.2 T404 50 kVA 18 j12 5% 99.2 812 j486 Bus1380 22 kV 17 j12 Bus1399 0.4 kV 5% 99.5 T467 25 kVA j6 % 99.3 j6 j6 55 j40 T402 160 kVA T399 50 kVA 36 j25 T.M.RÔNG 45 kVA 7% 97.3 Bus220 348 22 kV j204 T13 31.5 kVA 7% j6 j6 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA 8% 97.4 55 j40 Bus219 357 22 kV j208 T12 25 kVA 9% 97.8 Bus1569 0.4 kV j3 Bus1394 0.4 kV 17 j13 Bus1386 0.4 kV T398 50 kVA j3 1% 98.0 ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA 1% 99.6 j6 j6 ĐĂK TRANG 11.3 kVA Bus48 0.4 kV 14 j10 Bus1568 366 22 kV j215 11 j4 Bus1377 0.4 kV 17 j13 1% 97.6 j6 T395 10 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA T466 40 kVA 6% 97.5 T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV 18 j12 5% 98.0 377 14 j217j10 2% 99.6 Bus217 0.4 kV TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA 9% 99.6 40218 j13 j235 6% 99.6 T8 15 kVA j4 6% 97.9 j4 T4 50 kVA Bus1560 391 22 kV j227 11 j8 Bus1525 22 kV j2 % 99.8 420 j245 35 j25 Bus1369 22 kV 21 % 99.3 j13 j6 5% 97.6 17 j9 848 30j511 j19 T393 25 kVA Bus1375 0.4 kV 438 j258 8% 99.6 Bus1524 0.4 kV T9 15 kVA Bus216 22 kV 18 j13 Bus1566 22 kV 17 j13 Bus1384 0.4 kV T397 100 kVA KON LINH 11.3 kVA ĐĂKTỜKAN 17 j13 Bus1381 0.4 kV 7% j3 99.4 900 896 j541 Bus1362 j538 22 kV 439 904 j253j537 LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA 22.5 kVA T392 50 kVA MÔ PẢ 45 kVA 3% 97.6 2% 97.8 T391 10 kVA 100% 1343 j790 Bus1558 22 kV j3 Bus1584 0.4 kV Bus1366 0.4 kV 17 j13 ĐĂK CHUM 13.5 kVA T1 TUMƠRÔNG 72 kVA 4% 96.5 17 j12 17 j13 8% 98.0 17 j11 17 j12 Bus1542 0.4 kV TÂN BA 22.5 kVA MÔ PẢ 22.5 kVA 17 j9 Bus1539 0.4 kV T451 50 kVA T.NGỌC LA 45 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1540 22 kV 8% 98.0 j6 Bus1554 0.4 kV j6 5% 96.4 T456 50 kVA LONG HY 22.5 kVA 8% 98.0 j6 17 j10 Bus1557 0.4 kV 17 j12 T454 25 kVA 8% 98.0 Bus1555 22 kV 5% 96.4 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bus1552 0.4 kV T471 25 kVA 8% 97.1 j6 Bus1588 0.4 kV 9% 97.1 j6 NA (ĐĂKRIÊ'P 2) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 97.1 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ KON CUNG 16.8 kVA GVHD SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ CỰC TIỂU CỦA LƯỚI ĐIỆN HUYỆN TUMƠRONG TP.KONTUM TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ LONG HY 22.5 kVA 18 j13 T453 50 kVA 27 j19 Bus1548 22 kV MĂNG RI 11.3 kVA 36 j19 T452 100 kVA 2% 98.8 36 j26 Bus1547 36 0.4 kV j26 18 j13 Bus1506 0.4 kV ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc Bus1364 22 kV 71 j16 Bus1362 22 kV LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA Bus1370 0.4 kV j6 22.5 kVA 18 j13 Bus46 0.4 kV KONHNÔNG 14.2 kVA 11 j8 T3 50 kVA Bus43 0.4 kV 1% 98.0 Bus216 22 kV 8% 98.3 18 j13 4% 98.1 420 j245 Bus1566 22 kV T6 31.5 kVA 11 j8 6% 99.6 377 14 j217j10 2% 99.6 T66 25 kVA 6% 97.9 j4 6% 97.9 Bus217 0.4 kV j6 j4 j6 ĐĂK TRANG T12 TÊ XÔ TRONG 11.3 kVA 25 kVA 6.8 kVA 9% 97 Bus1569 j6 0.4 kV j6 ĐĂKTỜKAN Bus221 11.3 kVA 22 kV Bus51 0.4 kV 18 j13 Bus1386 0.4 kV 1% 98.4 159 j69 07% 100 06% 100 177 j81 Bus1385 22 kV Bus1382 22 kV j2 8% j3 98.3 Bus1387 22 kV 18 j13 2% 98.4 306 j171 329 j184 348 j192 Bus1401 22 kV Bus1425 0.4 kV T411 100 kVA 36 j26 41% 100 36% 100 59 j40 11 j6 407 443 j230 j256 Bus1415 22 kV 444 j254 Bus1419 22 kV Bus1389 0.4 kV T400 100 kVA 35 j26 7% j4 98.4 Bus1397 0.4 kV Bus1391 0.4 kV T396 25 kVA 12 j8 Bus1372 j5 22 kV j6 Bus1379 0.4 kV j6 Bus229 0.4 kV T16 25 kVA j4 T406 kVA Bus1404 22 kV 18 j12 41 18 j27j13 Bus1406 22 kV 3% 98.4 18 j12 T408 50 kVA T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1409 0.4 kV 8% 98.3 j6 Bus1405 0.4 kV T407 36%15 kVA 100 35 j23j4 36% 100 Bus1408 18 22 kV j10 18 j13 8% 98.6 18 j13 Bus1407 0.4 kV % 97.7 j6 Bus224 0.4 kV 465 j266 35 j26 293 j170 8% 99.3 17 j13 Bus765 0.4 kV j4 TU MƠ RÔNG 6.8 kVA Bus1412 0.4 kV 36% 100 j7 8% 98.6 j7 Bus1437 22 kV 48% 100 j3 j4 T419 15 kVA j6 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus1595 0.4 kV Bus1434 22 kV 48% 100 11 j6 j4 Bus1438 0.4 kV j4 Bus1436 0.4 kV Đ.VĂN 6.8 kVA 1% 98.8 j4 36% 100 j7 Bus1431 22 kV 25T198 kVA j6 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 0.4 kV 265 j163 257 j157 16 j9 j4 21 j10 j3 T417 15 kVA j4 % j4 Bus1441 22 kV T416 15 kVA j4 Bus1433 0.4 kV j4 Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA 98.8 T421 15 kVA % 98.8 Bus1413 22 kV j4 9% 98.7 VĂN XUÔI 6.8 kVA MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA j4 Bus1445 22 kV Bus1453 22 kV 3% 97.3 Bus1457 22 kV Bus1469 22 kV Bus1470 0.4 kV j6 Bus1581 22 kV NĂNG LỚN 11.3 kVA Bus789 22 kV 6% 98.9 174 j103 T206 50 kVA Bus790 22 kV j6 165 j97 5% 98.9 Bus1575 0.4 kV 147 j86 22 kV Bus792 10 98.92% Bus794 22 kV 98.9% j7 137 17 119 j79 j13 j68 T208 50 kVA Bus804 22 kV 11 j4 5% 22 98.9 j15 Bus1593 13 22 kV j8 j6 2% 97.3 j6 Bus813 0.4 kV j2 11 7% j8 97.1 11 j8 ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA ĐĂK GIÁ 11.3 kVA T203 37.5 kVA Bus785 0.4 kV 13 j9 13 j9 2% 97.3 Bus798 22 kV Bus1518 22 kV 60 17 j13 T211 50 kVA Bus805 0.4 kV 11 49 j7 j30 60 j36 T212 15 kVA Bus807 0.4 kV 9% 97.1 MÔ BÀNH 22.5 kVA 9% j4 97.1 j4 ĐĂK RÊ II 6.8 kVA Bus821 22 kV 98.83% 3% 98.8 26 j4 j15 j5 T217 15 kVA 51 j32 j6 9% 97.1 Bus1521 0.4 kV j6 j6 11 j8 11 j8 9% 97.1 17 j12 Bus820 0.4 kV T218 25 kVA j4 j4 9% 97.1 Bus823 0.4 kV ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA 3% 98.8 T214 25 kVA Bus815 0.4 kV Bus817 0.4 kV T447 31.5 kVA Bus801 60 22 kV j37 8% 97.1 18 j9 Bus824 22 kV 98.82% Bus1587 22 kV 9 j6 j5 18 j13 36 j25 T428 50 kVA 39% 100 Bus1461 22 kV 41 j28 j4 2% 98.7 18 j13 Bus1468 0.4 kV Bus1450 0.4 kV 18 j13 47 5j32 j4 44% 100 11 j7 0.4 kV T426 15 kVA 2% 98.7 j4 LONG LÁY 6.8 kVA Bus1463 2% j4 98.7 j4 57 j32 61 j35j6 Bus1484 0.4 kV 41% 100 Bus1490 22 kV 6% j4 98.7 Bus1452 0.4 kV j4 Bus1493 22 kV LONG TRO 6.8 kVA 18 j13 TU THÓ 22.5 kVA 5% 98.9 58 j40 62% 100 j5 47 j27 j6 Bus1486 0.4 kV Bus1491 0.4 kV 61% 100 j6 99% 4% 98.9 T433 100 kVA 37 j23 9% 37 j23 98.9 Đ.KING 1A 45 kVA NGỌC LÂY 14.2 kVA T436 25 kVA 27 j16 j7 11 j8 T434 25 kVA j6 99% T435 kVA 36 11 j21j9 j21 38 j22 Bus1488 0.4 kV Đ.PRÊ 11.3 kVA 62% 31.5 100 47 j30 62% 100 Bus1494 0.4 kV j6 4% 98.9 NGỌC LÂY 11.3 kVA Bus1455 0.4 kV j7 j7 5% 98.7 Bus1495 22 kV Bus1458 0.4 kV j4 NGỌC YÊN 6.8 kVA 4% 98.7 Bus1498 0.4 kV j6 61% 100 T437 25 kVA 18 j10j7 Bus1496 0.4 kV 4% 98.9 j6 NGỌC LÂY 11.3 kVA 61% 100 j7 T425 15 kVA Bus1471 22 kV T432 25 kVA j6 ĐĂK KING II 11.3 kVA j4 5j4 j3 T424 25 kVA 43% 100 47 j29 Bus1459 j5 22 kV Bus1481 22 kV 63% 100 47 57 j28j32 6% j4 98.7 T422 15 kVA Bus1447 22 kV Bus1497 22 kV j6 4% 98.9 THÔN MÔ ZA 11.3 kVA Bus1499 22 kV 61% 100 T439 25 kVA j7 41% 100 j7 3% 98.9 Bus1500 0.4 kV j6 LỘC BÔNG 11.3 kVA T999 25 kVA T427 15 kVA 2% 98.7 Bus1466 BA TU 22.5 kVA 4% 100 1% 98.9 Bus1510 0.4 kV T442 160 kVA Bus1590 0.4 kV Bus1472 0.4 kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA Bus825 0.4 kV 36 j25 9% 98.8 TU THÓ 45 kVA T443 50 kVA 59 j41 75% 103 1010 j626 36 j25 3% 98.7 j7 NGỌC ĐO 11.3 kVA LONG LÁY 6.8 kVA 2% 98.8 j6 T219 25 kVA T216 50 kVA 17 j12 KON CHAI 22.5 kVA Bus818 22 kV 17 31 j13 j17 5% 97.2 17 j13 T210 50 kVA Bus803 17 0.4 kV j12 Bus816 22 kV 98.83% 3% 98.8 4% 98.8 j36 119 j72 17 j13 3% 98.8 T213 31.5 kVA T472 25 kVA 58% 100 Bus1513 0.4 kV 7% 97.2 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1591 22 22 kV j12 ĐĂK SAO 45 kVA Bus783 0.4 kV 11 j8 VĂN XUÔI 14.2 kVA 70 11 j40j5 56 j33j4 j33 193 j115 18 j13 Bus1509 22 kV Bus1507 22 kV j6 44% 100 61 41% j38100 37 j23 10 j8 6% 98.9 35 j25 35 j25 1010 j626 6% 98.8 18 j13 T444 100 kVA 157 j95 Bus1511 22 kV T207 30 kVA 18 j13 3% 98.9 10 j8 Bus795 0.4 kV T201 100 kVA 18 j13 39% 100 Bus1465 22 kV 0.4 kV 57 j36 35 j25 39% 100 BA TU 22.5 kVA T205 25 kVA 25 kVA T200 Bus1467 22 kV 1% 99.0 17 j12 3% 97 Bus1562 1.2 kV LONG TRO 6.8 kVA T438 25 kVA 2% j6 97.3 Bus791 0.4 kV T458 1.5 MVA 67% 100 104 j56 9% 98.7 Bus1442 0.4 kV Bus1443 22 kV 46% 80 100 j43 35 j25 ĐĂKTỜKAN 45 kVA Bus1579 0.4 kV 896 j516 18 j13 CH.TAM 22.5 kVA 61% 100 299 270 j187 j167 Bus1502 22 kV T420 31.5 kVA 86 11 j46j9 11 j8 55% 100 211 j126 Bus1482 22 kV TAM RIM 11.3 kVA T429 50 kVA Bus1574 239 22 kV j145 Bus1504 0.4 kV 11 j8 TÂN BA 13.5 kVA 5% 98.9 Bus1536 0.4 kV Bus1514 22 kV 61% 100 299 j183 Bus1479 22 kV VĂN XUÔI 11.3 kVA Bus1430 97 22 kV j53 47% 100 Bus1429 0.4 kV j6 3% 98.8 Bus1572 0.4 kV 8% 98.9 j7 j6 ĐĂK SAO 11.3 kVA 119 j63 j6 3% 97.7 TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA 18 61% j13 100 11 j8 T440 30 kVA T448 50 kVA 6% 98.8 TÊ XĂNG 72 kVA T423 15 kVA KẠCH LỚN II 22.5 kVA TÊ XĂNG 14.2 kVA 11 j8 11 18 j8 j13 TRẠM NLMT 2% 97.8 ĐĂK SAO 11.3 kVA T199 25 kVA 8% 11 98.8 j8 4% 98.8 18 j13 PU TA 13.5 kVA 145 j87 T415 25 kVA 128 j69 49% 100 48% 100 48% 100 Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA 2% 99.3 Bus1534 0.4 kV 29 j20 67% 100 597 j333 11 j8 Bus767 22 kV 1% 99.0 248 j7 j150 6% 97.3 64% 100 Bus1473 22 kV Bus1478 22 kV T418 15 kVA 1% 98.8 Đ.LINH 6.8 kVA T410 25 kVA 8% 98.6 Bus1440 0.4 kV Bus1410 22 kV j6 j4 T409 25 kVA 266 j153 Bus1594 22 kV j6 6% 97.3 594 j330 128 j67 Bus1475 22 kV 2% 98.8 49% 100 Bus1439 22 kV 18 j13 T197 25 kVA j6 j3 Bus1567 22 kV 18 j13 7% 97.6 Bus1503 22 kV j4 Bus1428 22 kV ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA Bus780 0.4 kV 5% 100 460 j263 Bus1424 22 kV j4 VĂN XĂNG 11.3 kVA 99.4 T17 50 kVA Bus231 0.4 kV 2% 97.3 48% 100 Bus1426 22 kV 0.52% 10 4% 98.8 T.M.RÔNG 6.8 kVA 9% 98.6 9% 98.6 Bus1515 0.4 kV T431 10 kVA j4 18 j13 TU CẤP 22.5 kVA TU MƠ RÔNG 22.5 kVA Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA j7 Bus227 6% 22 kV 99.3 284 j6 j165 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA 2% 97.3 454 j259 36% 50 100 LÀNG KON TUN 6.8 kVA 5% 99.5 Bus225 22 kV j6 100 T414 15 kVA 8% j3 98.9 Bus1474 0.4 kV 3% 98.8 T15 100 kVA ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus1580 0.4 kV j6 Bus1422 22 kV 46% j4 T430 30 kVA 55% 100 T413 15 kVA Bus1585 0.4 kV Bus222 328 22 kV j196 6% 98.7 Bus1423 0.4 kV Bus220 348 22 kV j204 T13 7% 31.5 kVA j5 2% 100 15% 100 Bus219 357 22 kV j208 9% 99.3 Bus1403 22 kV 18 j13 ĐĂK NĂNG 11.3 kVA 337 11 j198j8 36 j25 T403 15 kVA ĐĂK HÀ 4.5 kVA ĐĂKTỜKAN 18 kVA Bus1416 0.4 kV T405 50 kVA 311 j173 Bus1400 22 kV j3 18 Bus1402 j13 5% 0.4 kV 98.5 18 j13 12% 100 1% 100 248 j130 Bus1392 22 kV Bus1388 18 22 kV j12 36 j26 T401 50 kVA 04% 100 9% 98.4 Bus1395 22 kV CÔNG LỘ 45 kVA 04% 100 18 j12 Bus1399 0.4 kV 18 j13 18 j13 Bus1533 % 22 kV 100.53 29 j19 53% 100 T.M.RÔNG 4.5 kVA LONG LEO 6.8 kVA 11 j8 T412 30 kVA 4% 98.9 4% 98.8 18 j13 MĂNG RI 22.5 kVA 117 j70 Bus1531 22 kV 18 j13 T445 31.5 kVA T441 50 kVA 11 9% j8 98.7 Bus1421 0.4 kV 08% 100 Bus1369 22 kV 21 04% 100 j13 8% 98.3 Bus1373 22 kV 57 j41 T402 160 kVA 57 j41 08% 100 194 54j93 j38 T.M.RÔNG 45 kVA 4% 98.4 T404 50 kVA 18 j13 05% 100 123 j44 Bus1380 22 kV j6 j6 57 j41 T399 50 kVA 36 j26 04% 100 j3 1% 98.0 18 j13 T398 50 kVA Bus1394 0.4 kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA 1% 99.6 T467 25 kVA 1% 96.6 Bus48 0.4 kV 14 j10 Bus1568 366 22 kV j215 11 j4 Bus1377 0.4 kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA 9% 98.3 % 98.4 j6 T395 10 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA T466 40 kVA 18 j13 Bus1384 0.4 kV T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV 18 j12 5% 98.0 Bus1560 391 22 kV j227 T8 15 kVA j4 T9 15 kVA j6 9% 99.6 40218 j13 j235 11 j8 TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA Bus1559 j4 98% 97 22 kV Bus1525 22 kV 2% j2 99.6 j6 T4 50 kVA 8% 99.6 Bus1524 0.4 kV Bus223 0.4 kV % 99.8 18 j9 30 j19 j7 Bus1375 0.4 kV 438 j258 75 j16 T393 25 kVA KON LINH 11.3 kVA ĐĂKTỜKAN 36 j25 Bus1381 0.4 kV 03% j3 100 439 71 j253j24 17 j13 T397 100 kVA T391 10 kVA 100% T392 50 kVA MÔ PẢ 45 kVA 7% j3 98.3 Bus1584 0.4 kV 368 j229 Bus1558 22 kV Bus1366 0.4 kV 17 j13 36% 98 T450 50 kVA MĂNG RI 22.5 kVA 18 j13 ĐĂK CHUM 13.5 kVA T1 TUMƠRÔNG 72 kVA 18 j13 53% 100 18 j12 18 j13 Bus1542 0.4 kV TÂN BA 22.5 kVA MÔ PẢ 22.5 kVA 18 j9 Bus1539 0.4 kV T451 50 kVA T.NGỌC LA 45 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1537 22 kV 81 j51 Bus1540 22 kV 52% 100 j6 Bus1554 0.4 kV j6 5% 98.8 T456 50 kVA LONG HY 22.5 kVA 52% 100 T454 25 kVA 18 j11 Bus1557 0.4 kV 18 j13 j7 52% 100 Bus1555 22 kV 5% 98.8 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 18 j13 Bus1552 0.4 kV T471 25 kVA 8% 97.1 j6 Bus1588 0.4 kV 9% 97.1 j6 j6 18% 97 ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 2) 11.3 kVA j6 ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA 8% 97.1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KON CUNG 16.8 kVA GVHD ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ CỰC TIỂU NỐI PIN CỦA LƯỚI ĐIỆN HUYỆN TUMƠRONG TP.KONTUM TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ Bus1552 Bus1551 kV 40 0.99 kV 70 0.02 LONG HY 22.5 kVA T453 50 kVA kV 40 0.99 Bus1555 T456 50 kVA kV 10 0.02 Bus1557 LONG HY 22.5 kVA kV 40 0.99 Bus1540 Bus1554 T452 100 kVA T451 50 kVA MĂNG RI 22.5 kVA Bus1366 ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc kV MÔ PẢ 45 kVA Bus1381 kV R I> Relay -15 9.25 kV 2.95 CB172 9.25 11 ± ± 9.25 CB184 kV kV 0.1 -71 Bus1362 SW20 kV kV 0.13 kV 0.15 0.070.073 073 0.070.073 073 Bus1382 kV 0.1 kV Bus1389 KON LINH 11.3 kVA T3 50 kVA Bus43 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA Bus46 kV -5 0.19 Bus1375 Bus216 -22 kV 10.5 6 -22 kV 10.5 Bus1566 T66 -52 kV31.5 kVA 0.19 T4 50 kVA 0.19 -22 kV 10.5 Bus1560 KONHNÔNG 14.2 kVA kV -5 0.19 Bus1524 6T466 -22 40 kVA kV 10.5 Bus1559 Bus1377 Bus48 kV -5 0.19 T8 15 kVA Bus1525 -22 kV 10.5 Fuse1 T9 15 kVA kV -5 0.19 Bus51 T66 6kVA Bus217 ĐĂK TRANG 11.3 kVA TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA kV -5 0.19 Bus1569 38.3 kV 0.1 38.3 T403 15 kVA T400 100 kVA 0.79 SW10 0.073 CB149 kV 0.81 0.0730.073 0.01 kV CB148 0.66 T406 38.3 kV50 kVA Bus1406 Bus1409 0.01 T407 kVA kV 38 0.66 kV 0.97 0.073 kV 0.99 0.073 0.073 0.01 40.8 TU MƠ RÔNG 6.8 kVA 0.01 0.073 1.35 0.01 kV 69 0.02 Bus1429 Bus1481 kV 40 0.99 T434 25 kVA kV kV T417 15 kVA Bus1438 Đ.LINH 6.8 kVA 0.02 T416 15 kVA kV 0.02 Đ.VĂN 6.8 kVA kV Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA kV 69 0.02 Bus1442 Bus1433 T421 15 kVA Bus1444 kV 38 0.66 kV 0.86 kV 40 0.99 T420 39.8 31.5 kVA Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA Bus1413 0.02 VĂN XUÔI 6.8 kVA VĂN XUÔI 14.2 kVA Bus1443 Bus1484 kV 69 0.02 Bus1450 Bus1445 kV 39 0.86 Bus1447 kV 39 0.86 Fuse88 T422 15 kVA Bus221 ĐĂK KING II 11.3 kVA -22 kVA 31.5 kV 10.5 0.19 kV Bus1491 0.02 T423 15 kVA kV Bus1452 Bus222 NGỌC LÂY 14.2 kVA T436 kVA T16 25 kVA kV -5 0.19 Bus227 T17 50 kVA kV -5 0.19 Bus231 Bus1595 kV 0.19 SW12 Bus1572 Bus1457 Bus1469 kV 39 0.86 -22 kV 10.5 Bus1470 Bus767 kV -5 0.19 TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA ĐĂK SAO 11.3 kVA -22 kV 10.5 T199 25 kVA Bus1574 Bus1579 0.19 KẠCH LỚN II 22.5 kVA kV Bus791 NGỌC YÊN 6.8 kVA Bus1461 kV 39 0.86 kV 39 0.86 -22 kV 10.5 kVA T200 SW4 Bus1581 Bus789 CB97 Bus1575 T206 50 kVA 0.19 kV -5 0.19 Fuse48 Fuse45 T213 31.5 kVA -22 kV 10.5 Bus813 kV -5 0.19 T211 50 kVA kV -5 0.19 Bus805 Fuse46 Bus803 Bus801 kV -5 0.19 ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA Bus807 ĐĂK GIÁ 11.3 kVA Bus785 kV -5 0.19 MÔ BÀNH 22.5 kVA kV -5 0.19 ĐĂK RÊ II 6.8 kVA KON CHAI 22.5 kVA -22 kV 10.5 -22.Bus821 kV 10.5 kV -5 Bus820 0.19 T218 25 kVA kV -5 0.19 Bus1468 0.02 Bus1466 0.02 T426 15 kVA BA TU 22.5 kVA LONG LÁY 6.8 kVA 0.02 kV ± Bus1472 0.02 Relay9 Relay11 R R CB175 kV 70 0.02 ± Bus1499 kV 40 0.99 T999 25 kVA kV Relay10 R THÔN MÔ ZA 11.3 kVA kV 39 0.86 T427 15 kVA kV ± CB185 Bus1500 T439 25 kVA LỘC BÔNG 11.3 kVA kV NGỌC ĐO 11.3 kVA LONG LÁY 6.8 kVA ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA Bus825 kV -5 0.19 Bus1588 -22 kV 10.5 T471 25 kVA kV -5 0.19 6 Bus823 T447 31.5 kVA kV -5 0.19 2.6 -2Bus824 -22.Bus1587 kV kV 10.5 10.5 T219 25 kVA T217 15 kVA Bus1521 T210 50 kVA 2.6 Bus818 -2 kV 10.5 T216 50 kVA Fuse93 6 kV -5 0.19 ĐĂK NA ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA (ĐĂKRIÊ'P 2) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP T214 25 kVA Bus1593 T212 15 kVA Bus816 Bus817 -22 kV Fuse47 10.5 Bus804 T203 37.5 kVA -22 kV Fuse94 10.5 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1591 Bus1518 -22 kV 10.5 T208 50 kVA -22 kV 10.5 T472 25 kVA Bus798 SW5 -22 kV 10.5 Bus795 kV -5 0.19 Bus1471 kV 10 0.02 kV -22 kV Bus794 -22 10.5 kV 10.5 Bus790 -22 kV 10.5 Bus792 T201 100 kVA T428 50 kVA kV Bus1497 T207 30 kVA NĂNG LỚN 11.3 kVA ĐĂK SAO 45 kVA kV 39 0.86 Fuse89 Bus1498 NGỌC LÂY 11.3 kVA kV 40 0.99 CB176 Bus1458 kV 70 0.02 kV 0.19 T205 25 kVA kV -5 0.19 25 0.02 BA TU 22.5 kVA T198 25 kVA Bus783 Bus1465 kV 39 0.86 Bus1463 -22 kV 10.5 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus780 Bus1467 T429 50 kVA ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 kV 0.86 T425 39.8 15 kVA Bus1459 Bus1594 kV -5 0.19 Bus1495 T438 25 kVA -22 kV 10.5 T437 kVA kV 4025 0.99 TAM RIM 11.3 kVA ĐĂKTỜKAN 45 kVA -22 kV 10.5 kV 69 0.02 Bus1496 -22 kV 10.5 SW3 T197 25 kVA kV -5 0.19 ĐĂK SAO 11.3 kVA kV -5 0.19 NGỌC LÂY 11.3 kVA Bus1455 Bus1567 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA Bus1580 kV 0.86 kV 69 0.02 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus765 Bus1453 kV 70 0.02 LONG TRO 6.8 kVA T424 25 kVA 39.8 T15 100 kVA Bus225 Đ.KING 1A 45 kVA kV 70 0.02 kV 40 25 0.99 Bus1493 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus229 MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA -22 kV 10.5 Fuse4 kV -5 0.19 kV 10 0.02 Bus1486 T435 kV 40 31.5 kVA 0.99 Bus1490 Bus1494 Bus223 Đ.PRÊ 11.3 kVA kV 10 0.02 VĂN XĂNG 11.3 kVA Bus224 T467 25 kVA kV 10 0.02 T433 100 kVA Fuse91 kV 39 0.86 kV Bus1488 T432 25 kVA LONG TRO 6.8 kVA T13 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA kV 40 0.99 Fuse90 VĂN XUÔI 11.3 kVA Bus1430 Bus1441 Bus1436 kV .8 kV 39 Fuse87 0.86 kV 39 0.86 TÊ XĂNG 72 kVA CB156 kV 39 0.86 kV 10 0.02 Bus1590 CB163 Bus1479 Bus1431 TU THÓ 22.5 kVA T442 160 kVA kV 93 0.18 1.35 SW14 T418 15 kVA 0.02 T410 25 kVA Bus1585 Bus220 0.02 T409 25 kVA ĐĂK NĂNG 11.3 kVA Bus1434 Bus1562 Bus1482 T419 15 kVA Bus1440 Bus1410 kV .8 kV 39 0.86 kV 39 0.86 Bus1408 kV .3 kV 38 0.66 Bus1412 Bus1437 Bus1439 kV 40 0.99 Bus1510 TRẠM NLMT T458 1.5 MVA 0.073 kV 40.8 0.99 Bus1478 T415 25 kVA kV 70 0.02 Bus1507 Bus1502 SW13 kV 39 0.86 kV 68 0.01 kV 40 0.99 CB158 SW17 0.073 Bus1473 SW11 kV TU CẤP 22.5 kVA Bus1407 TU MƠ RÔNG 22.5 kVA Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA 0.073 Bus1428 kV 38 15 0.66 68.3 0.073 kV 40 0.99 kV 70 0.02 TU THÓ 45 kVA T443 50 kVA Bus1509 TÂN BA 13.5 kVA Bus1475 40.8 T.M.RÔNG 6.8 kVA kV 68 0.01 Bus1405 8.3 T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA kV 0.84 0.073 Bus1424 Bus1419 Bus1423 LÀNG KON TUN 6.8 kVA kV kV 39 0.0.073 073 kV 39 0.86 Bus1513 Bus1504 kV 70 0.02 T431 10 kVA Bus1426 39.6 T444 100 kVA Fuse92 Bus1511 kV 10 0.02 CH.TAM 22.5 kVA kV 40 0.99 Bus1514 40.8 T440 30 kVA CB152 Bus1404 kV kV 0.73 0.073 Bus1415 T408 50 kVA Bus1379 0.070.073 073 39.4 Bus1536 PU TA 13.5 kVA kV 10 0.02 TÊ XĂNG 14.2 kVA kV 0.99 Bus1503 kV 69 0.02 T414 15 kVA Bus1422 38.3 Fuse85 Bus1397 T396 25 kVA Bus1372 kV 0.66 38.3 T448 50 kVA kV 10 0.02 kV 40 0.99 kV 70 0.02 Bus1474 Bus1425 Fuse86 Bus1401 -22 kV 10.5 0.00.073 73 LONG LEO 6.8 kVA T413 15 kVA Bus219 T12 25 kVA kV 38 0.34 0.073 0.073 0.073 Bus1400 -22 kV 10.5 25 kV -5 0.19 kV 38 0.43 T441 50 kVA T412 30 kVA kV 68 0.01 Bus1515 T.M.RÔNG 4.5 kVA kV 69 T411 100 kVA Bus1403 0.0730.073 ĐĂK HÀ 4.5 kVA ĐĂKTỜKAN 18 kVA Bus1568 -22 kV 10.5 kV kV 0.1 T405 50 kVA 38.3 0.01 Bus1421 kV 38 0.23 Bus1391 Bus1373 8.3 kV 0.31 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 Bus1392 T401 50 kVA T395 10 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA kV 0.27 38.3 Bus1416 kV 68 0.01 CÔNG LỘ 45 kVA 68.3 kV 38.3 Bus1388 8.3 T.M.RÔNG 45 kVA Bus1395 kV 0.23 0.0730.073 T394 25 kVA Bus1571 kV kV 0.2 38.3 Bus1385 38.3 Bus1402 kV 68 0.01 T404 50 kVA 38.3 Bus1369 8.3 Bus1399 T402 160 kVA 68.3 SW9 T393 25 kVA 68.3 Bus1387 38.3 Bus1380 SW8 Bus1370 LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA kV kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA T399 50 kVA 38.3 0.0730.073 00.073 073 Bus1394 Bus1386 T397 100 kVA SW7 Bus1364 ± 9.25 C0.073 B182 9.28 Bus1583 kA Bus1563 CB3 SW6 T391 10 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA 68.3 68.3 T398 50 kVA Relay Relay 9.25 Bus1384 kV T392 50 kVA Bus1584 -22 kV 10.5 R Bus1558 68.3 ĐĂK CHUM 13.5 kVA SW15 T445 31.5 kVA kV 70 0.02 MĂNG RI 22.5 kVA kV 40 0.99 T430 30 kVA kV 10 0.02 Bus1534 TÂN BA 22.5 kVA Bus1506 kV 40 0.99 Bus1542 T.NGỌC LA 45 kVA T1 TUMƠRÔNG 72 kVA Bus1533 Bus1531 Bus1547 kV 10 0.02 Bus1539 SW16 kV 10 0.02 MÔ PẢ 22.5 kVA T450 50 kVA kV 40 0.99 10.8 MĂNG RI 11.3 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA kV 40 0.99 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bus1548 T454 25 kVA kV 0.02 Bus1537 Bus815 kV -5 0.19 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA GVHD TS TRƯƠNG THỊ HOA ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG NGẮN MẠCH PHA 1583 KON CUNG 16.8 kVA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ Bus1552 Bus1551 kV -1 7.64 kV 19 0.14 LONG HY 22.5 kVA T453 50 kVA kV -1 7.64 Bus1555 T456 50 kVA kV -4 0.14 Bus1557 kV -4 0.14 Bus1547 T451 50 kVA kV 0.34 Bus1366 ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc Relay R 0.928 I> Relay -2.5 kV 20.3 CB172 0.928 ± CB3 T391 10 kVA ± 0.928 CB182 Bus1583 Bus1362 kV -3 0.34 SW20 T3 50 kVA Bus43 22.5 kVA Bus46 kV -3 0.38 T64 -32 kV31.5 0.38 -2.4 kV 21.0 2.4 -2.4 kV 21.0 Bus1566 T4 50 kVA kV 27 0.38 -2.4 kV 21.0 kVA Bus1560 KONHNÔNG 14.2 kVA Bus1382 kV -3 0.38 Bus1524 T466 -2.4 40 kVA kV 21.0 Bus1559 Bus1377 Bus48 kV -3 0.38 T8 15 kVA Bus1525 -2.4 kV 21.0 Fuse1 T9 15 kVA kV -3 0.38 Bus51 T66 4kVA 17.1 0.31 ĐĂK TRANG 11.3 kVA TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA MĂNG RI 22.5 kVA 0.928 Bus1400 T403 15 kVA Bus1415 kV -3 0.29 11.7 T406 -4.2 kV50 kVA Bus1406 kV -3 0.21 Bus1409 Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA T407 kV -4 15 kVA 11.7 kV -4 11.7 kV 25 0.21 Bus1407 Bus1437 Bus1439 TU MƠ RÔNG 6.8 kVA kV -4 11.7 kV -3 0.17 kV -6 9.25 T417 15 kVA Bus1438 Bus1436 Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA T421 15 kVA kV -3 0.17 T420 kVA 4.98 0.964 kV -1 Bus1413 Bus1481 VĂN XUÔI 6.8 kVA kV 23 0.17 Bus1450 T422 15 kVA Bus1447 kV -6 9.25 Fuse88 kV -3 0.38 Bus224 kV 27 0.38 Bus1490 0.964 Bus222 kV -3 0.38 Bus229 Bus227 T17 50 kVA kV -3 0.38 Bus231 kV -3 0.17 Bus1452 2.97 0.964 Bus1493 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus1595 SW12 Bus1572 -2.4 kV 21.0 Bus1457 Bus1469 Bus767 -2.4 kV 21.0 kV -3 0.38 T198 25 kVA T199 25 kVA kV -3 0.38 ĐĂK SAO 11.3 kVA -2.4 kV 21.0 Bus1574 Bus1579 TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA KẠCH LỚN II 22.5 kVA kV 27 0.38 Bus791 -2.4 kV 21.0 SW4 Bus1581 T206 50 kVA Bus789 CB97 -2.4 kV Bus794 -2.4 21.0 kV 21.0 Bus790 -2.4 kV 21.0 kV -3 0.38 kV -3 0.38 Fuse46 Fuse48 T213 31.5 kVA -2.4 kV 21.0 Bus813 kV -3 0.38 T211 50 kVA kV -3 0.38 Bus805 Bus803 Bus801 kV -3 0.38 T212 15 kVA ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA Bus807 ĐĂK GIÁ 11.3 kVA T203 37.5 kVA Bus785 kV -3 0.38 T437 0.2 kV -125 kVA Bus1498 Bus1458 NGỌC YÊN 6.8 kVA kV -6 9.25 kV -6 9.25 Fuse89 Bus1471 kV 9.25 kV -4 0.01 T428 50 kVA Bus1468 kV -3 0.17 BA TU 22.5 kVA LONG LÁY 6.8 kVA kV -3 0.17 CB1763 kV -3 0.17 Relay10 ± R Relay9 Relay11 ± R R CB175 CB1752 Bus1499 Bus1472 T426 15 kVA NGỌC LÂY 11.3 kVA 0.964Bus1497 THÔN MÔ ZA 11.3 kVA -6.9 T999 25 kVA T427 15 kVA kV -3 0.17 Bus1466 kV -1 0.72 kV 19 0.05 kV 0.964 ± CB185 0.964 T439 25 kVA Bus1500 LỘC BÔNG 11.3 kVA 9 NGỌC ĐO 11.3 kVA LONG LÁY 6.8 kVA MÔ BÀNH 22.5 kVA kV -3 0.38 ĐĂK RÊ II 6.8 kVA KON CHAI 22.5 kVA kV -3 Bus820 0.38 T218 25 kVA kV -3 0.38 ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA Bus825 kV -3 0.38 Bus1588 -2.4 kV 21.0 T471 25 kVA kV -3 0.38 4 Bus823 T447 31.5 kVA kV -3 0.38 -2Bus824 -2.4Bus1587 kV kV 21.0 21.0 kV -3 0.38 ĐĂK NA ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA (ĐĂKRIÊ'P 2) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA T214 25 kVA Bus1593 -2.4 kV 21.0 -2.4Bus821 kV 21.0 T219 25 kVA T217 15 kVA Bus1521 T210 50 kVA Bus818 -2 kV 21.0 T216 50 kVA Fuse93 Bus817 -2.4 kV Fuse47 21.0 Bus804 Fuse45 Bus816 -2.4 kV Fuse94 21.0 ĐĂK SAO 22.5 kVA Bus1591 T472 25 kVA Bus1518 -2.4 kV 21.0 T208 50 kVA -2.4 kV 21.0 -32 ĐĂK SAO 45 kVA Bus798 SW5 -2.4 kV 21.0 Bus795 Bus783 T425 kVA kV -6 15 9.25 Bus1461 kV -6 9.25 kV 19 0.05 T207 30 kVA Bus792 kV 0.38 Đ.KING 1A 45 kVA kV 19 0.07 kV 27 0.38 Bus1575 NĂNG LỚN 11.3 kVA T201 100 kVA kV 27 0.38 T205 25 kVA 25 kVA T200 kV -3 0.17 BA TU 22.5 kVA Bus780 Bus1465 kV -6 9.25 Bus1463 -2.4 kV 21.0 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus1580 Bus1467 T429 50 kVA ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 2.65 0.964 Bus1495 Bus1459 Bus1470 kV -3 0.38 kV 23 0.17 T438 25 kVA kV -6 9.25 Bus1594 kV -4 0.09 Bus1486 NGỌC LÂY 14.2 kVA T436 kVA TAM RIM 11.3 kVA ĐĂKTỜKAN 45 kVA -2.4 kV 21.0 Đ.PRÊ 11.3 kVA kV -1 25 Bus1496 kV 27 0.38 -2.4 kV 21.0 SW3 T197 25 kVA kV -3 0.38 NGỌC LÂY 11.3 kVA Bus1455 Bus1567 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA Bus765 Bus1453 kV 23 0.17 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA kV -4 0.09 LONG TRO 6.8 kVA T424 25 kVA kV -6 9.25 T15 100 kVA T16 25 kVA Bus1488 T435 kV -1 31.5 kVA 3.75 Bus225 kV -4 0.09 ĐĂK KING II 11.3 kVA Bus1491 T423 15 kVA MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA -2.4 kV 21.0 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA T433 100 kVA Fuse91 kV -6 9.25 Bus1445 T432 25 kVA Bus1484 Bus1494 Bus223 kV -1 4.98 Fuse90 LONG TRO 6.8 kVA VĂN XUÔI 14.2 kVA Bus1443 kV -6 9.25 kV -4 0.14 Bus1590 VĂN XĂNG 11.3 kVA -2.4 kVA 31.5 kV 21.0 Fuse4 0.924 kV 23 0.17 T13 T467 25 kVA T442 160 kVA kV 31 0.42 kV -1 4.98 kV -6 31.5 9.25 TU THÓ 22.5 kVA TÊ XĂNG 72 kVA Bus1429 Bus1442 Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA -2.4 kV 21.0 Bus221 kV -1 7.64 Bus1510 T434 25 kVA T416 15 kVA Bus1444 kV 0.14 kV 19 0.14 TU THÓ 45 kVA 19.9 VĂN XUÔI 11.3 kVA Bus1430 kV -3 9Bus1433 0.17 kV -3 0.17 Đ.VĂN 6.8 kVA -4.2 kV 11.7 kV -6 9.25 kV -6 Fuse87 9.25 Bus1507 CB156 kV 23 0.17 Bus1479 Bus1431 Bus1441 kV -3 0.17 Đ.LINH 6.8 kVA T410 25 kVA Bus1585 Bus1434 T418 15 kVA 25 kVA ĐĂK NĂNG 11.3 kVA Bus220 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA 0.924 Bus815 kV -3 0.38 ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 4 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KON CUNG 16.8 kVA GVHD ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG NGẮN MẠCH PHA TẠI PHÍA SƠ CẤP MÁY BIẾN ÁP T439 TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 T444 100 kVA Bus1513 Bus1482 T419 15 kVA Bus1440 Bus1410 kV -6 9.25 kV -6 9.25 Bus1562 kV -4 0.14 CH.TAM 22.5 kVA T443 50 kVA kV -1 7.64 CB163 kV -6 9.25 PU TA 13.5 kVA Fuse92 Bus1509 SW14 TU CẤP 22.5 kVA Bus1408 kV -3 T409 0.21 Bus1412 kV -3 0.21 kV -1 7.61 T458 1.5 MVA 0.2 0.05 T415 25 kVA T448 50 kVA Bus1536 TRẠM NLMT 0.928 Bus1478 Bus1428 TU MƠ RÔNG 22.5 kVA kV kV -4 0.14 Bus1504 kV 19 0.14 Bus1502 SW13 -36 T.M.RÔNG 6.8 kVA kV 25 0.21 Bus1405 kV -3 T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1473 SW11 0.18 kV -1 7.64 CB158 SW17 0.928 CB152 CB148 Bus1404 kV 27 0.34 kV -1 7.64 0.1 Bus1514 Bus1511 TÂN BA 13.5 kVA Bus1475 kV -9 7.91 0.928 0.928 T408 50 kVA Bus1379 kV -6 9.49 kV -6 kV -1 7.64 1 MĂNG RI 22.5 kVA kV -1 7.64 T440 30 kVA kV -6 9.25 Bus1424 Bus1423 LÀNG KON TUN 6.8 kVA 0.31 9.77 kV -1 7.64 Bus1503 Bus1426 0.928 Bus1419 Fuse85 Bus1397 T396 -2.8 25 kVA kV 18.8 -5.4 kV 10.1 0.928 CB149 TÊ XĂNG 14.2 kVA T431 10 kVA T414 15 kVA Bus1422 SW10 0.928 kV 20 0.14 Bus1474 Fuse86 kV -4 0.14 kV -1 7.64 kV 23 0.17 Bus1425 T413 15 kVA T400 100 kVA Bus1391 T412 30 kVA 25.5 -4.5 kV 10.8 kV -4 11.7 0.928 Bus1401 CÔNG LỘ 45 kVA Bus1372 -3.4 kV 14.6 -3.2 kV 15.6 0.928 kV 0.2 SW15 T.M.RÔNG 4.5 kVA LONG LEO 6.8 kVA kV -4 0.14 T430 30 kVA T445 31.5 kVA Bus1515 T441 50 kVA T411 100 kVA Bus1403 0.928 T401 50 kVA Bus1373 T405 50 kVA Bus1421 kV -3 Bus1388 kV -3 Bus1416 kV 26 0.27 kV 26 0.28 -3.2 kV 16.1 0.928 Bus1392 Bus219 T12 25 kVA kV -3 0.38 Bus1569 kV 27 0.34 kV -3 16.6 kV -3 -2.4 kV 21.0 25 kV -3 0.38 Bus217 17.1 0.928 Bus1385 Bus1389 Bus1402 T.M.RÔNG 45 kVA Bus1395 ĐĂK HÀ 4.5 kVA ĐĂKTỜKAN 18 kVA Bus1568 -2.4 kV 21.0 kV 0.34 -3 kV 17.5 Bus1369 -2.8 kV 18.8 -32 Bus1399 Bus1387 SW9 -2.8 kV 18.8 T395 10 kVA ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA 26.9 T402 160 kVA kV 27 0.928 T394 25 kVA Bus1571 kV 0.3 T404 50 kVA 0.928 Bus1380 Bus1375 Bus216 0.32 -2.9 kV 18.1 -2.8 kV 18.4 0.928 KON LINH 11.3 kVA ĐĂKTỜKAN Bus1394 T399 50 kVA 0.928 T393 25 kVA LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA Bus1386 T397 100 kVA SW8 Bus1370 kV 27 0.34 -2.8 -2.7 kV kV 18.8 20.0 0.928 ĐĂK HÀ kVA kV 27 22.5 0.33 T398 50 kVA SW7 Bus1364 -2.7 kV 20.0 SW6 ± 0.928 Bus1563 CB184 Bus1381 Relay -2.4 kV 21.0 R Bus1558 T392 50 kVA kV -3 0.36 Bus1584 Bus1384 kV -4 0.14 Bus1534 kV 19 0.14 ĐĂK CHUM 13.5 kVA -10 kV 7.64 Bus1542 TÂN BA 22.5 kVA kV 24 0.18 Bus1533 Bus1531 Bus1506 ĐĂK HÀ 22.5 kVA T450 50 kVA Bus1539 T452 100 kVA T.NGỌC LA 45 kVA MÔ PẢ 27.2 45 kVA SW16 kV -4 0.14 T1 TUMƠRÔNG 72 kVA kV -1 7.64 Bus1540 kV -1 7.64 Bus1554 MĂNG RI 11.3 kVA MÔ PẢ 22.5 kVA Bus1537 Bus1548 T454 25 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA LONG HY 22.5 kVA TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com kV -1 7.64 SỐ BẢO VỆ LONG HY 22.5 kVA Bus1552 0.4 kV T453 50 kVA Bus1556 kV 0.56 Bus1555 22 kV kV 0.01 -141 86 deg -108 94 deg T456 50 kVA Bus1557 0.4 kV Bus1551 kV 0.01 -8 1.81 de g LONG HY 22.5 kVA Bus1554 0.4 kV -8 Bus1543 T452 100 kVA Bus1547 Bus1506 0.4 kV MÔ PẢ 22.5 kVA MÔ PẢ ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc -98 19 T391 10 kVA CB1 deg Bus1583 Bus1362 22 kV CB3 Bus1358 Bus1370 0.4 kV LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA SW20 T3 50 kVA Bus43 0.4 kV ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA -71 51 kV Bus46 0.4 kV T6 31.5 kVA kV KONHNÔNG 14.2 kVA Bus51 0.4 kV -98 85 Bus1382 22 kV Bus48 0.4 kV 22 kV SW9 Bus1388 22 -1 kV kV Bus1389 0.4 kV CÔNG LỘ 45 kVA kV -140 53 -107 Bus1373 22 kV kV 0.2 de g Bus1372 22 kV Bus1378 deg Bus1379 0.4 kV deg T408 50 kVA Bus1409 0.4 kV kV -140 53 deg T12 25 kVA Bus1412 0.4 kV Bus1585 0.4 kV Bus220 Bus221 22 kV -99 22 deg 17 deg deg kV 0.01 Bus1407 0.4 kV T415 25 kVA -108 93 deg kV 0.5 Bus1439 22 kV -142 09 deg Bus1437 22 kV kV 0.5 T418 15 kVA kV 0.01 -81 88 de g -108 95 deg T16 25 kVA Bus229 0.4 kV kV -72 31 Bus227 22 kV Bus224 0.4 kV kV 0.01 deg Đ.LINH 6.8 kVA Bus1435 Bus1432 T417 15 kVA Bus1438 kV -80.4 1.88 deg Bus1436 0.4 kV T416 15 kVA Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA kV 0.42 Bus1433 0.4 -81 kV kV 0.01 kV -81 83 de 0.01 g Đ.VĂN 6.8 kVA Bus1441 22 kV T421 15 kVA 83 de g Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA -109 Bus1413 17 deg 22 kV kV 0.01 -81 85 VĂN XUÔI 6.8 kVA kV 0.5 T17 50 kVA Bus231 0.4 kV kV -72 43 de g ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA kV -72 84 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus1595 0.4 kV deg Bus1445 22 kV -132 32 deg Bus1457 22 kV deg Bus1470 0.4 kV deg -7T198 252.kVA 85 de g kV 0.05 -99 98 TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA KẠCH LỚN II 22.5 kVA Bus1574 22 kV -100 Bus1579 0.4 kV 02 deg deg kV Bus791 Bus1581 22 kV SW4 Bus789 CB97 22 kV kV 0.05 T206 50 kVA Bus777 T201 100 kVA kV -100 0.05 07 deg kV Bus794 Bus796 0.05 22 kV 0.05 kV Bus1591 kV -122 00 05 deg -100 deg -100 11 deg 22 kV Bus792 Bus1592 kV 0.05 T472 25 kVA 0-7kV 3.04 Bus1593 kV -122 00 07 deg deg Bus813 0.4 kV kV -73 14 Bus1529 kV -73 03 deg deg T212 15 kVA Bus803 -7 0.4 3.17kV deg MÔ BÀNH 22.5 kVA kV -73 17 deg -100 25 deg -100 26 deg T216 50 kVA Bus800 Bus801 22 kV -73 17 0.4 kV Bus814 KON CHAI 22.5 kVA T214 25 kVA deg Bus815 0.4 kV kV -73 13 kV Bus822 T218 25 kVA Bus820 0.4 kV kV -73 Bus823 18 de 0.4 gkV -73 18 deg ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA kV -73 13 Bus821 22 kV 0.05 kV T217 15 kVA ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA kV 0.05 -100 25 deg Bus1521 kV Bus817 0.4 kV T447 31.5 kVA kV 0.05 -100 26 deg Bus819 Bus1522 Bus1520 T210 50 kVA kV Bus805 0.4 kV T203 37.5 kVA Bus785 0.4 kV Fuse46 -100 25 deg T211 50 kVA Bus816 Bus818 22 kV 0.05 kV 22 kV -100 24 deg Fuse93 kV -73 02 kV Fuse47 0.05 T213 31.5 kVA ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA Bus807 0.4 kV Bus784 -100 15 deg T208 50 kVA Bus804 22 kV Bus812 Bus1518 22 kV kV Fuse94 05 kV 0.05 ĐĂK SAO 22.5 kVA Fuse48 Fuse45 ĐĂK SAO 45 kVA Bus798 22 kV SW5 kV 0.05 deg ĐĂK GIÁ 11.3 kVA Bus1448 Bus1454 Bus1449 Bus1491 0.4 kV Bus1452 -81.kV 0.4 Bus1493 22 kV -109 04 deg kV 0.01 -1 41.9 de g T425 15 kVA kV 0.5 -109 09 deg Fuse89 -109 Bus1460 08 deg T428 50 kVA kV 0.01 -82 01 deg Bus1468 0.4 kV T427 15 kVA kV 0.01 -82 0.4 kV 01 -82 01 BA TU 22.5 kVA LONG LÁY 6.8 kVA Bus1459 22 kV -109 06 deg Bus1471 22 kV g Bus1463 kV 0.01 0.4 kV -81 95 de Bus1458 kV -10.4 41 Bus1495 22 kV Bus1498 0.4 kV 01 kV -81 59 93 deg kV 25 kVA 0.56 -108 66 deg Bus1494 0.4 kV kV 25 kVA 0.56 -108 66 deg Bus1496 0.4 kV kV 0.01 -141 58 deg kV 0.01 -141 58 deg NGỌC LÂY 11.3 kVA kV 0.56 Bus1497 22 -108kV deg THÔN MÔ ZA 11.3 kVA Bus1499 22 kV kV 0.56 T439 25 kVA -108 67 deg kV 0.01 Bus1500 0.4 -141 kV 59 deg LỘC BÔNG 11.3 kVA -109 06 deg T999 25 kVA Bus1472 0.4 kV T426 15 kVA deg NGỌC LÂY 14.2 kVA kV 0.5 Bus1464 kV 0.01 Bus1466 deg kV 0.5 g Đ.KING 1A 45 kVA 67 deg kV 0.01 NGỌC YÊN 6.8 kVA kV 0.5 kV 0.01 -81 77 de T437 Bus1455 0.4 kV T438 25 kVA -109 06 deg T433 100 kVA Bus1486 0.4 kV NGỌC LÂY 11.3 kVA TAM RIM 11.3 kVA kV 0.5 kV 0.01 -141 53 g Bus1485 deg kV 0.56 31.5 kVA -108 65 deg kV 0.01 -81 76 de Đ.PRÊ 11.3 kVA ĐĂK KING II 11.3 kVA T436 kV 0.01 LONG TRO 6.8 kVA T424 25 kVA 01 kV -81 76 0.4 kV Bus1488 kV 0.01 -81 94 deg NGỌC ĐO 11.3 kVA deg LONG LÁY 6.8 kVA Bus1528 Bus790 22 kV Bus795 0.4 kV Bus783 0.4 kV -109 09 deg Bus1461 22 kV kV 0.56 -108 65 deg kV -132 99 deg kV -133 T207 07 deg 30 kVA -133 0.4 kV 04 deg T205 25 kVA -100 kV 05 de g 0.05 NĂNG LỚN 11.3 kVA Bus1575 0.4 kV kV 0.05 Bus1527 -72 98 Bus1465 22 kV kV 0.5 kV 0.5 BA TU 22.5 kVA deg ĐĂK SAO 11.3 kVA T199 25 kVA deg Bus780 0.4 kV Bus1467 22 kV T429 50 kVA kV 0.05 -99 97 de g ĐĂK SAO 11.3 kVA 25 kVA T200 kV 0.5 Bus1487 kV 0.56 Bus1482 22 kV T435 Bus1490 22 kV Bus1456 -109 09 deg Bus767 22 kV -109 02 deg Bus1489 deg kV 0.5 Fuse88 Bus1567 22 kV Bus1594 22 kV -141 Fuse91 T422 15 kVA Bus1447 22 kV SW12 Bus1572 0.4 kV SW3 kV kV -72 89 kV 0.5 -109 02 deg kV 0.01 Bus1450 0.4 kV -108 kV de g Bus1453 22 kV ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 0.4 kV VĂN XUÔI 14.2 kVA Bus1484 0.4 kV deg g Bus1481 22 kV T432 25 kVA LONG TRO 6.8 kVA -141 84 deg T423 15 kVA Bus1561 Bus764 T197 25 kVA Bus765 0.4 kV Bus1442 0.4 kV kV Bus1469 22 kV Bus1480 -108 64 deg kV 0.01 Bus1443 22 kV ĐĂKTỜKAN 45 kVA kV 0.05 -9 9.51 de Fuse90 -108 64 deg T420 31.5 kVA -108 96 deg deg ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA TÊ XĂNG 72 kVA HMN Single-Tuned T434 25 kVA -132 14 deg kV kV 0.05 07 kV kV 0.56 kV 0.01 -81 de g battery - 6800 Ah de g MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA 05 kV -90 9.4 deg -128 49 deg Bus1590 0.4 kV Open Bus1451 deg -99 44 Bus38 CB156 Bus1479 22 kV de g VĂN XUÔI 11.3 kVA Bus1430 -122 kV 08.9 -108 95 deg Bus1429 0.4 -141kV kV 0.01 -141 71 deg T442 160 kVA -108 58 degCB163 SW14 kV 0.5 kV Fuse87 0.5 T15 100 kVA Bus225 22 kV T458 1.5 MVA Bus1483 T419 15 kVA Bus1440 0.4 kV Bus1431 22 kV kV 0.5 -108 96 deg -108 96 deg TU MƠ RÔNG 6.8 kVA Bus1434 22 kV kV 0.5 kV 0.01 kV 0.56 -108 73 deg Bus1507 22 kV SW24 TU CẤP 22.5 kVA kV 0.42 deg kV 0.56 1.2 kV Bus1428 22 kV -108 79 deg kV 0.56 Bus824 22 kV 0.05 kV -100 26 deg Bus1587 22 kV -100 27 deg kV 0.05 T471 25 kVA kV -73 19 Bus1588 0.4 kV deg kV -73 24 deg kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 2) -73 18 de11.3 kVA g ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA deg ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG deg ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA kV 0.01 -141 84 deg -100 27 deg T219 25 kVA Bus825 0.4 kV g TU THÓ 45 kVA Bus1510 0.4 kV TRẠM NLMT CB170 CB152 Bus1513 0.4 kV TU THÓ 22.5 kVA Bus1502 -108 22 kV 72 de g Bus1427 kV -922 9.37 deg Bus31 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA kV -81 91 T444 100 kVA T443 50 kVA Bus1509 22 kV kV 0.56 CB158 Bus1501 SW17 -108 59 deg Bus1478 22 kV VĂN XĂNG 11.3 kVA kV 0.05Bus222 kV -79 25 de g kV -72 97 SW11 -142 09 deg Bus1410 -1 2209kV 01 kV -82 04 -108 57 deg Bus1473 22 kV T13 kV31.5 kVA 0.05 Fuse4 Bus1570 Bus1408 22 kV -1 09 T410 25 kVA kV 0.05 deg T467 25 kVA -109 17 deg 01 kV T409 -82 kVA 0425 deg ĐĂK NĂNG 11.3 kVA kV 0.56 kV 0.55 -108 89 deg -141 69 deg TÂN BA 13.5 kVA Bus1475 22 kV kV 0.01 T.M.RÔNG 6.8 kVA kV 0.01 Bus1405 0.4 kV kV 0.42 15 kVA kV 0.42 Bus1411 -922 9.07kV deg -71 99 kV 0.01 -82 04 kV 0.49 -108 93 deg Bus1504 0.4 kV kV 0.01 30 kVA Bus1562 TU MƠ RÔNG 22.5 kVA Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA ĐĂK HÀ 4.5 kVA ĐĂKTỜKAN 18 kVA -109 17 deg Bus1406 22 kV deg kV 0.5 kV 0.48 -108 99 deg Bus1424 -108 72 T440 deg T431 10 kVA Bus1426 22 kV Bus1512 -108 86 deg kV 0.56 -141 54 deg deg T414 15 kVA Fuse92 Bus1511 22 kV kV 0.01 -8 1.84 de CH.TAM 22.5 kVA kV 0.56 -108 Bus1514 87 deg 22 kV kV 0.56 Bus1503 22 kV kV 0.01 Bus1474 0.4 kV T448 50 kVA PU TA 13.5 kVA kV -801 1.8 deg TÊ XĂNG 14.2 kVA Bus1545 kV 0.01 Bus1536 -81 84 de 0.4 kV g Bus1534 0.4 kV g SW15 Bus1505 T406 Bus1404 22 kV deg kV 0.01 -141 86 22 kV kV50 kVA 0.42 T407 kV -8 1.25 -109 07 deg Bus1423 0.4 kV CB148 kV -81 49 T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA -107 Bus1419 22 kV 22 kV LÀNG KON TUN 6.8 kVA T401 50 kVA T396 25 kVA 0.47 Fuse85 Bus1397 0.4 kV Bus1391 0.4 kV Bus1418 SW10 CB149 Bus1422 kV22 kV T413 15 kVA Bus1390 deg Bus1417 kV 0.45 -109 -109 17 23 deg deg Bus1415 22 kV T403 15 kVA 08.2 de g T400 -81 100 kVA Bus1425 0.4 kV Bus1396 kV 0.25 -107 kV de g Bus1420 deg Fuse86 kV 0.42 -108 -108 81 63 deg deg Bus1400 Bus1401 -141 99 deg T411 100 kVA Bus1403 22 kV -108 52 deg 22 kV Bus1369 22 kV kV 0.2 kV -80 53 deg Bus1385 22 kV kV 0.33 kV 0.3 01 kV -142 T.M.RÔNG 4.5 kVA LONG LEO 6.8 kVA kV 0.01 -8 1.81 de Bus1515 0.4 kV g -108 92 deg T430 30 kVA T445 31.5 kVA T441 50 kVA kV 0.01 Bus1421 0.4 kV T412 30 kVA Bus1416 0.4 kV T405 50 kVA kV 0.28 -108 -108 28 42 de deg Bus1392 g Bus219 ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus1580 0.4 kV kV 0.24 -108 15 deg kV -922 8.94 deg deg kV Bus1569 0.4 kV Bus223 0.4 kV kV 0.22 -107 91 deg T.M.RÔNG 45 kVA kV -101 41.7 de g Bus1395 22 kV kV 0.27 kV 0.25 kV 0.21 Bus1402 01 kV0.4 kV -1 41.6 deg T404 50 kVA Bus1387 22 kV -107 79 deg Bus1399 0.4 kV Bus1393 kV 0.05 kV -71 87 ĐĂK TRANG 11.3 kVA TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA Bus1377 0.4 kV kV -701 77 -922 8.93kV deg T66 25 kVA Bus217 SW8 T395 10 kVA Bus1376 deg Bus1568 -98 kV 93 de g 0.05 -71 kV 850.4 deg Bus1380 22 kV Bus1374 -131 76 deg ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA T466 40 kVA kV 0.05 Fuse1 kV deg kV -141 34 deg T402 160 kVA 0-1kV 41.0 de g T399 50 kVA T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV kV deg kV 0.05 T8 deg 15 kVA Bus1525 22 kV Bus1573 -9 228.kV 82 Bus1559 22 kV kV -71 T4 50 kVA -98 79 de g kV 0.05 Bus1560 TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA Bus1524 0.4 kV T9 15 kVA Bus1566 22 kV Bus1596 -71 de g kV 0.2 -107 Bus1394 0.4 kV deg Bus1375 0.4 kV kV 0.05 -98 59 de kV g 0.05 Bus1386 0.4 kV Bus1383 KON LINH 11.3 kVA Bus216 22 kV deg kV 0.16 -106 82 deg deg kV Bus1565 kV -1 40.7 de T398 g T397 100 kVA deg T393 25 kVA -80 52 ĐĂK HÀ 22.5 kVA kV -140 84 deg 50 kVA SW7 Bus1364 22 kV SW6 Bus1563 Bus1381 0.4 kV kV -79 75 kV 0.05 Bus1558 22 kV T392 50 kVA Bus1365 Bus1584 0.4 kV Bus1384 0.4 kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA -108 91 deg kV 0.56 MĂNG RI 22.5 kVA kV 0.01 -141 64 deg ĐĂK CHUM 13.5 kVA Bus1533 22 kV 0.56 kV Bus1531 22 kV Bus1542 0.4 kV TÂN BA 22.5 kVA 45 kVA kV -140 48 deg kV 0.01 -81 81 de MĂNG RI 22.5 kVA T451 50 kVA 0.4 kV -8 1.9 deg T.NGỌC LA 45 kVA Bus1366 0.4 kV Bus1539 0.4 kV Bus1546 kV 0.01 T1 TUMƠRÔNG 72 kVA T450 50 kVA -1kV 08.9 de 0.56 g SW16 86 de g MĂNG RI 11.3 kVA Bus1538 kV 0.56 -108 93 deg Bus1540 22 kV TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bus1548 22 kV kV 0.01 ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1537 22 kV kV 0.56 -108 94 deg Bus1553 T454 25 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐĂK RÊ II 6.8 kVA deg SƠ ĐỒ MƠ PHỎNG SĨNG HÀI LƯỚI ĐIỆN KHƠNG CĨ KẾT NỐI BỘ LỌC SÓNG HÀI FILTER VÀ PIN LƯU TRỮ KON CUNG 16.8 kVA GVHD ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ LONG HY 22.5 kVA Bus1552 0.4 kV T453 50 kVA Bus1556 kV 0.64 Bus1555 22 kV kV 0.01 -119 63 deg -86 71 deg T456 50 kVA Bus1557 0.4 kV Bus1551 kV 0.01 -5 9.59 de g LONG HY 22.5 kVA Bus1554 0.4 kV -5 -86 kV 71 deg 0.64 Bus1543 Bus1547 Bus1506 0.4 kV Bus1366 0.4 kV ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc Bus1558 22 kV -75 97 T391 10 kVA CB1 Bus1583 Bus1362 22 kV CB3 Bus1358 Bus1370 0.4 kV LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA SW20 kV Bus1565 T3 50 kVA Bus43 0.4 kV ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA -49 29 kV Bus46 0.4 kV T6 31.5 kVA kV -49 47 KONHNÔNG 14.2 kVA deg T9 15 kVA Bus51 0.4 kV Bus1559 22 kV -49 64 kV 0.24 kV 0.25 kV 0.27 -85 56 -85 69 -85 92 deg Bus1380 22 kV SW8 Bus1382 22 kV deg deg Bus1385 22 kV Bus1387 22 kV deg kV 0.29 kV 0.31 -86 05 -86 19 deBus1392 g Bus1388 22 -86.kV kV Bus1389 0.4 kV CÔNG LỘ 45 kVA -85 38 Bus1373 22 kV T396 25 kVA de g Bus1372 22 kV kV 0.01 -59 27 Bus1378 deg Bus1379 0.4 kV kV -118 CB148 B148 kV 0.51 -87 deg -86 94 deg Bus1415 22 kV Bus1417 kV kV22 kV 0.55 0.54 kV 0.56 -86 84 -86 71 Bus1419 22 kV -86 77 deg deg T408 50 kVA Bus1409 0.4 kV kV 0.01 -59 81 deg kV 0.48 Bus1408 kV -822 94 de g deg Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA Bus1411 ĐĂK HÀ 4.5 kVA Bus1412 0.4 kV Bus1585 0.4 kV deg kV 0.01 Bus1407 0.4 kV -119 86 deg -86 73 TU MƠ RÔNG 6.8 kVA Bus1437 22 kV -86 73 deg -86 71 T418 15 kVA kV 0.01 -59 65 -86 73 deg 68 deg -86 72 deg Bus1430 -8 22 kV 6.72 kV 0.01 deg Bus1435 Bus1432 T417 15 kVA Bus1438 kV -50.4 65 de g Bus1436 0.4 kV T416 15 kVA Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA kV 0.48 Bus1433 0.4 -59 kV kV 0.01 kV -59 de 0.01 g Đ.VĂN 6.8 kVA Bus1441 22 kV T421 15 kVA de g Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA -86 Bus1413 94 de g 22 kV kV 0.01 -59 62 VĂN XUÔI 6.8 kVA -77 deg Bus224 0.4 kV T16 25 kVA Bus227 22 kV deg Bus1445 22 kV -86 79 T17 50 kVA Bus1453 22 kV kV 0.57 -86 81 21 de g ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA kV -50 62 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus1595 0.4 kV -110 09 deg Bus1457 22 kV deg g kV 0.06 -77 74 de g Bus1470 0.4 kV deg Bus767 22 kV kV -5T198 250.kVA 62 de g kV 0.06 -77 75 TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA KẠCH LỚN II 22.5 kVA Bus1574 22 kV -77 Bus1579 0.4 kV 79 de g deg kV Bus791 -77 kV 83 de g 0.06 Bus1527 deg Bus1581 22 kV SW4 -110 82 deg Bus789 CB97 22 kV T206 50 kVA Bus780 0.4 kV -50 75 kV -7 7.85 0.06 deg kV 0.06 kV Bus794 Bus796 0.06 22 kV 0.06 kV Bus1591 kV -722 83 de g -77 89 22 kV deg Bus792 deg -77 92 Bus804 22 kV Bus812 Bus1592 kV 0.06 T472 25 kVA 0-5kV 0.81 ĐĂK GIÁ 11.3 kVA Bus1593 22 kV -77 Bus813 0.4 kV kV -50 91 ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA Bus784 T211 50 kVA Bus1529 deg Bus807 0.4 kV Bus785 0.4 kV kV -50 de g Bus803 -5 0.4 0.95kV deg MÔ BÀNH 22.5 kVA kV -50 95 T203 37.5 kVA ĐĂK RÊ II 6.8 kVA T210 50 kVA kV Bus805 0.4 kV T212 15 kVA 84 de g deg kV -50 79 -78 03 T213 31.5 kVA deg deg -78 03 -78 03 deg T216 50 kVA Fuse93 Fuse46 deg Bus801 22 kV deg KON CHAI 22.5 kVA T447 31.5 kVA kV 0.06 -78 03 Bus814 T214 25 kVA deg Bus815 0.4 kV kV 0.06 -78 04 kV kV -50 de g Bus821 22 kV 0.06 kV deg Bus822 T217 15 kVA T218 25 kVA Bus820 0.4 kV kV -50 Bus823 96 de 0.4 gkV -50 95 deg ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA de g Bus1521 0.4 kV kV -50 95 Bus1522 Bus817 0.4 kV deg Bus819 Bus800 Bus1520 kV Fuse47 0.06 Fuse48 Bus816 Bus818 22 kV 0.06 kV 22 kV -78 02 deg T208 50 kVA Bus1518 22 kV kV Fuse94 06 kV 0.06 ĐĂK SAO 22.5 kVA deg ĐĂK SAO 45 kVA Bus798 22 kV SW5 -77 87 kV 0.06 Fuse45 Bus783 0.4 kV -86 87 Bus1465 22 kV kV 0.57 -86 86 deg Bus1461 22 kV Bus1454 Bus1482 22 kV deg kV 0.57 T428 50 kVA deg Bus1468 0.4 kV T427 15 kVA kV 0.01 Bus1466 kV 0.01 -59 78 LONG LÁY 6.8 kVA kV 0.57 Bus1459 22 kV -86 83 deg Bus1493 22 kV kV 0.01 -1 19.6 de g T425 15 kVA Bus1491 0.4 kV g Bus1463 kV 0.01 0.4 kV -59 73 de T433 100 kVA Bus1486 0.4 kV kV 0.01 -59 55 de g Đ.KING 1A 45 kVA deg NGỌC LÂY 14.2 kVA T436 kV 25 kVA 0.64 -86 43 kV 0.01 -119 g Bus1485 deg ĐĂK KING II 11.3 kVA deg kV 0.01 -59 54 de Đ.PRÊ 11.3 kVA kV 0.64 31.5 kVA -86 43 g Bus1494 0.4 kV deg kV 0.01 -119 35 deg Bus1495 22 kV kV 25 kVA 0.64 -86 44 deg Bus1496 0.4 kV kV 0.01 -119 36 deg NGỌC LÂY 11.3 kVA kV 0.64 Bus1497 22 -86.kV 44 de g Bus1458 kV -10.4 19 kV 0.01 Bus1471 22 kV Bus1498 0.4 kV 01 kV -59 36 de 71 deg THÔN MÔ ZA 11.3 kVA g Bus1499 22 kV kV 0.64 -86 45 T439 25 kVA deg kV 0.01 Bus1500 0.4 -119 kV 37 deg kV 0.57 -86 84 LỘC BÔNG 11.3 kVA deg T999 25 kVA Bus1472 0.4 kV T426 15 kVA 01 kV -59 54 0.4 kV Bus1488 T437 Bus1455 0.4 kV Bus1464 -59 0.4 kV 79 de g BA TU 22.5 kVA Fuse89 kV 0.64 -86 42 de NGỌC LÂY 11.3 kVA NGỌC YÊN 6.8 kVA -86 Bus1460 85 de g deg deg kV 0.01 -59 71 deg NGỌC ĐO 11.3 kVA deg LONG LÁY 6.8 kVA Bus1528 Bus790 22 kV Bus795 0.4 kV Bus777 T201 100 kVA Bus1452 -59.kV 0.4 67 T438 25 kVA -86 83 deg Bus1487 kV 0.64 -86 42 Bus1489 TAM RIM 11.3 kVA kV 0.57 deg kV -110 76 deg kV -110 T207 84 deg 30 kVA 0.4 kV T205 25 kVA NĂNG LỚN 11.3 kVA Bus1575 0.4 kV kV 0.06 ĐĂK SAO 11.3 kVA 25 kVA T200 kV 0.57 deg kV 0.01 -59 79 BA TU 22.5 kVA deg ĐĂK SAO 11.3 kVA T199 25 kVA kV -50 67 Bus1467 22 kV T429 50 kVA ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 0.4 kV kV 0.57 -86 87 SW3 Bus1481 22 kV deg LONG TRO 6.8 kVA T424 25 kVA Bus1567 22 kV Bus1594 22 kV kV 0.01 Bus1456 Bus1469 22 kV Bus1480 T435 Bus1490 22 kV Bus1449 -86 de g SW12 Bus1572 0.4 kV Bus1561 Bus764 T197 25 kVA kV 0.57 Bus1448 -119 67 deg T422 15 kVA Bus1447 22 kV Fuse88 deg ĐĂKTỜKAN 45 kVA kV 0.06 kV 0.06 -7 7.29 de HMN Single-Tuned Fuse90 Bus1484 0.4 kV Fuse91 deg deg ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus765 0.4 kV deg Bus1510 0.4 kV -119 49 deg TÊ XĂNG 72 kVA T432 25 kVA kV 0.01 Bus1450 0.4 kV T423 15 kVA kV 06 kV -70 7.17 deg -77 21 Bus38 kV -50 VĂN XUÔI 14.2 kVA -86 57 kV 0.75 deg T15 100 kVA Bus225 22 kV kV 0.08 Open -86 41 -59 47 battery - 6800 Ah kV 0.64 LONG TRO 6.8 kVA -119 61 deg kV kV -722 7.14 deg Bus31 Bus231 0.4 kV Bus1442 0.4 kV Bus1443 22 kV kV 0.57 kV 0.01 kV 0.01 Bus1590 0.4 kV -105 54 deg kV 0.01 -109 92 deg MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA kV 0.06Bus222 deg kV -50 08 deg deg ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA -78 04 Bus824 22 kV 0.06 kV deg -78 04 Bus1587 22 kV T219 25 kVA Bus825 0.4 kV kV 0.06 -78 04 deg kV 0.01 -119 62 deg TU THÓ 45 kVA T434 25 kVA T420 kV 31.5 kVA 0.57 -86 74 kV 0.64 -86 Bus1507 22 kV deg deg Bus1513 0.4 kV T442 160 kVA deg CB163 Bus1451 kV31.5 kVA 0.06 Bus221 22 kV Fuse4 Bus229 0.4 kV VĂN XUÔI 11.3 kVA kV 0.57 kV Fuse87 0.57 T13 deg -86 35 CB156 Bus1479 22 kV -86 57 kV 0.64 T458 1.5 MVA SW14 Bus1429 0.4 -119kV kV 0.01 deg T444 100 kVA TRẠM NLMT kV 0.64 1.2 kV T415 25 kVA Bus1512 deg T443 50 kVA Bus1509 22 kV SW24 VĂN XĂNG 11.3 kVA deg Bus1473 22 kV Fuse92 -86 64 TU THÓ 22.5 kVA Bus1502 -86 22 kV 49 deg Bus1427 Bus1431 22 kV kV 0.57 -119 46 deg g deg kV 0.64 CB158 Bus1501 SW17 deg Bus1483 T419 15 kVA Bus1440 0.4 kV Bus1434 22 kV kV 0.57 kV 0.57 Đ.LINH 6.8 kVA deg kV 0.63 -86 36 deg CB152 kV 0.57 Bus1439 22 kV Bus1504 0.4 kV kV 0.01 T440 deg 30 kVA CB170 Bus1428 22 kV deg 01 kV -59 81 Bus1475 22 kV kV 0.63 -86 35 deg Bus1478 22 kV -119 86 deg Bus1410 -8 226.kV 94 T410 25 kVA -86 66 SW11 -59 69 -86 49 kV 0.01 -5 9.61 de CH.TAM 22.5 kVA kV 0.64 -86 Bus1514 65 de 22 kV g Bus1511 22 kV TÂN BA 13.5 kVA kV 0.01 TU CẤP 22.5 kVA kV 0.48 01 kV T409 -59 kVA 82 25 deg ĐĂK NĂNG 11.3 kVA kV 0.57 T.M.RÔNG 6.8 kVA kV 0.01 Bus1405 0.4 kV TU MƠ RÔNG 22.5 kVA deg Bus1424 22 kV Bus1503 22 kV T431 10 kVA deg T448 50 kVA kV 0.64 Bus1562 T407 -86 94 deg kV -501 9.57 TÊ XĂNG 14.2 kVA deg PU TA 13.5 kVA kV 0.64 -119 32 deg Bus1426 22 kV g Bus1545 kV 0.01 Bus1536 -59 61 de 0.4 kV g Bus1534 0.4 kV g SW15 Bus1505 kV 0.01 Bus1474 0.4 kV kV 0.01 -119 63 deg T414 15 kVA Bus1422 Bus1418 SW10 CB149 kV 0.48 15 kVA Bus1406 22 kV kV 0.06 kV -49 77 kV 0.48 -86 94 T406 kV50 kVA 0.48 Bus1404 22 kV deg kV -5 9.02 deg T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA -85 38 Fuse86 Bus1423 0.4 kV LÀNG KON TUN 6.8 kVA T401 50 kVA kV 0.23 Bus1401 22 kV Bus1425 0.4 kV T411 100 kVA Bus1403 22 kV deg Bus1420 Fuse85 Bus1390 Bus1391 0.4 kV kV 0.37 -86 58 01 kV -119 97 deg T413 15 kVA Bus1397 0.4 kV deg kV 0.23 Bus1400 22 kV kV 0.34 -86 de g T403 15 kVA 05 de g T400 -58 100 kVA 97 Bus1416 0.4 kV kV -101 19.5 de g T.M.RÔNG 4.5 kVA LONG LEO 6.8 kVA -119 77 deg T412 30 kVA Bus1515 0.4 kV -86 69 deg T430 30 kVA T445 31.5 kVA T441 50 kVA kV 0.01 Bus1421 0.4 kV Bus1396 deg kV -118 -86 de g 22 kV kV 0.29 -85 23 kV 37 de g kV 0.32 deg T.M.RÔNG 45 kVA T405 50 kVA Bus1395 22 kV SW9 Bus1369 22 kV T395 10 kVA kV T404 50 kVA 72 de g ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA kV deg Bus1402 01 kV0.4 kV -1 19.3 de g Bus220 -722 6.84kV T467 25 kVA kV -50 75 kV 0.23 -85 37 Bus1399 0.4 kV T402 160 kVA Bus1393 kV 0.06 deg ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus1580 0.4 kV kV 0.19 -58 de g ĐĂKTỜKAN 18 kVA Bus1568 T12 25 kVA Bus1570 kV -409 54 T399 50 kVA kV 0.01 -119 12 deg Bus219 kV -722 ĐĂK TRANG 11.3 kVA Bus1569 0.4 kV Bus1377 0.4 kV Bus48 0.4 kV deg -722 6.7 kV deg T66 25 kVA kV Bus1383 -84 de g -58 de g Bus1376 T466 40 kVA kV 0.06 Fuse1 Bus217 TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA -76 62 -109 54 deg Bus1394 0.4 kV 0-1kV 18.8 de g Bus1374 ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA kV 0.06 Bus1386 0.4 kV T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV kV -7 226.kV de g -76 kV 71 de g 0.06 kV T4 50 kVA deg kV 0.06 Bus1560 T8 67 deg 15 kVA Bus1525 22 kV kV -57 02 -76 57 TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA -49 kV 630.4 deg Bus223 0.4 kV kV 0.06 -76 37 de kV g 0.06 Bus1566 22 kV kV -49 deg T393 25 kVA Bus1375 0.4 kV Bus1596 Bus1524 0.4 kV Bus1573 deg T397 100 kVA KON LINH 11.3 kVA Bus216 22 kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA kV -118 61 deg 50 kVA SW7 Bus1364 22 kV SW6 Bus1563 Bus1384 0.4 kV kV -1 18.5 de T398 g kV -57 52 deg Bus1381 0.4 kV Bus1365 Bus1584 0.4 kV kV 0.06 kV -118 26 deg T392 50 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA -86 68 kV 0.64 kV 0.01 -5 9.58 de MĂNG RI 22.5 kVA kV 0.01 -119 41 deg ĐĂK CHUM 13.5 kVA Bus1533 22 kV 0.64 kV Bus1531 22 kV Bus1542 0.4 kV TÂN BA 22.5 kVA MÔ PẢ 45 kVA kV 0.01 -59 58 de MĂNG RI 22.5 kVA T451 50 kVA 0.4 kV -5 9.67 deg T.NGỌC LA 45 kVA T1 TUMƠRÔNG 72 kVA Bus1539 0.4 kV Bus1546 T452 100 kVA kV 0.01 MÔ PẢ 22.5 kVA Bus1538 T450 50 kVA g SW16 63 de g MĂNG RI 11.3 kVA kV 0.64 -86 71 de Bus1540 22 kV TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bus1548 22 kV kV 0.01 ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1537 22 kV kV 0.64 -86 71 de g Bus1553 T454 25 kVA deg T471 25 kVA kV -50 96 Bus1588 0.4 kV deg kV -51 01 deg kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 2) -50 11.3 kVA 96 de g ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP kV -50 de g ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ KON CUNG 16.8 kVA GVHD SƠ ĐỒ MƠ PHỎNG SĨNG HÀI LƯỚI ĐIỆN KHƠNG KẾT NỐI BỘ LỌC SĨNG HÀI FILTER TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ LONG HY 22.5 kVA Bus1552 0.4 kV Bus1556 kV 0.14 Bus1555 22 kV kV 151 de g -175 87 deg T456 50 kVA T453 50 kVA Bus1557 0.4 kV Bus1551 kV -1 48.7 de g LONG HY 22.5 kVA Bus1554 0.4 kV -1 48 MĂNG RI 11.3 kVA -1kV 75.8 de 0.14 g Bus1543 Bus1547 Bus1366 0.4 kV ĐĂK HÀ 4.5 kVA U5 600 MVAsc Bus1558 22 kV CB1 Bus1583 Bus1563 Bus1358 Bus1370 0.4 kV LÀNG MÔ PẢ 11.3 kVA SW20 kV Bus1565 ĐĂKTỜKAN Bus43 0.4 kV T3 50 kVA kV -138 45 deg 22.5 kVA Bus46 0.4 kV T6 31.5 kVA kV KONHNÔNG 14.2 kVA Bus1566 22 kV Bus1559 22 kV kV -138 T8 84 de g Bus1573 T9 15 kVA Bus51 0.4 kV Bus217 -138 70.4 dekV g T12 25 kVA MĂNG RI 22.5 kVA Bus1389 0.4 kV CÔNG LỘ 45 kVA Bus48 0.4 kV kV 0.05 T396 25 kVA -174 -174 54 deg de Bus1378 Bus1372 g Bus1373 22 kV kV -147 46 deg kV 152 54 de g Bus1415 22 kV Bus1422 Bus1418 kV kV22 kV 0.12 0.11 SW10 -176 17 deg CB149 Bus1419 22 kV -176 01 deg Bus1426 22 kV kV 0.12 kV 0.12 -175 93 deg Bus1424 -175 87 deg -175 82 deg Bus1406 22 kV kV -1 48.1 de g T408 50 kVA Bus1409 0.4 kV kV -148 98 Đ.PƠ TRANG 11.3 kVA -176 deg Bus1412 0.4 kV -176 11 deg kV 0.1 11 deg deg kV Bus1405 0.4 kV 150 97 kV Bus1585 0.4 kV 150 97 deg Bus1437 22 kV kV 0.12 kV 0.12 -175 87 deg -148 82 kV deg Bus1432 T417 15 kVA Bus1438 kV -10.4 48 81 deg Bus1436 Đ.VĂN 1-2 6.8 kVA kV 0.1 Bus1433 0.4 -148 kV kV -148 77 kV deg 0.4 kV Đ.VĂN 6.8 kVA Bus1441 22 kV T416 15 kVA T421 15 kVA 76 deg Bus1444 0.4 kV Đ.VĂN 1-1 6.8 kVA -176 Bus1413 11 deg 22 kV kV -148 79 VĂN XUÔI 6.8 kVA -175 -166 16 deg kV 0.01Bus222 T16 25 kVA Bus227 22 kV kV -139 25 deg T17 50 kVA ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus231 0.4 kV kV -139 37 deg ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA deg Bus1445 22 kV kV -139 78 ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus1595 0.4 kV Bus1572 0.4 kV Bus1457 22 kV Bus1469 22 kV Bus767 22 kV kV 0.01 -166 92 deg Bus1470 0.4 kV T199 25 kVA deg TTCX ĐĂK SAO 13.5 kVA KẠCH LỚN II 22.5 kVA Bus1574 22 kV -166 96 deg deg Bus1579 0.4 kV kV Bus791 kV 160 deg 160 0.4 kV 02 de g T205 25 kVA -166 kV 99 de g 0.01 Bus1581 22 kV NĂNG LỚN 11.3 kVA SW4 Bus789 CB97 22 kV T206 50 kVA Bus1575 0.4 kV kV 160 07 Bus777 T201 100 kVA kV -1 67.0 0.01 kV 0.01 deg Bus1592 kV 0.01 T472 25 kVA Bus1593 22 kV -167 deg 0-1kV 39.9 de g -167 05 deg T203 37.5 kVA Bus785 0.4 kV Bus813 0.4 kV kV Bus1529 kV -139 97 deg KON CUNG 16.8 kVA Bus805 0.4 kV -140 08 deg Fuse46 T212 15 kVA Bus803 -1 0.4 40.1kV de g MÔ BÀNH 22.5 kVA kV -140 11 deg -167 19 deg T216 50 kVA T214 25 kVA Bus815 0.4 kV kV -140 06 kV kV -140 07 deg Bus821 22 kV 0.01 kV deg Bus822 T217 15 kVA T218 25 kVA Bus820 0.4 kV kV -140 Bus823 12 0.4dekV g -140 11 deg ĐĂK NA (BA HAM) 6.8 kVA kV 0.01 -167 19 Bus814 -140 11 deg Bus817 0.4 kV T447 31.5 kVA deg Bus1521 0.4 kV kV KON CHAI 22.5 kVA Bus1522 Bus1520 Bus801 22 kV kV 0.01 -167 Bus819 Bus800 -167 19 deg T210 50 kVA kV -167 19 deg Fuse93 kV -139 96 deg kV Fuse47 0.01 T211 50 kVA Bus816 Bus818 22 kV 0.01 kV 22 kV -167 18 deg ĐĂK SAO 22.5 kVA T213 31.5 kVA Bus1518 22 kV kV Fuse94 01 kV 0.01 -167 08 deg T208 50 kVA Bus804 22 kV Bus812 ĐĂK NA (ĐĂKRE 1,2) 14.2 kVA Bus807 0.4 kV Bus784 Bus798 22 kV SW5 Fuse48 Fuse45 ĐĂK KING II 11.3 kVA Bus1449 Bus1491 0.4 kV kV Bus1452 -148kV 0.4 Bus1493 22 kV Bus1455 0.4 kV -176 03 deg -176 Bus1460 02 deg T428 50 kVA Bus1468 T427 15 kVA Bus1495 22 kV deg T438 25 kVA T425 15 kVA T426 15 kVA kV Bus1466 kV -148 95 deg Bus1463 LONG LÁY 6.8 kVA kV 0.12 Bus1459 22 kV -176 deg kV -148 89 deg Bus1485 deg T433 100 kVA Bus1486 0.4 kV kV -148 71 deg Đ.KING 1A 45 kVA deg Bus1494 0.4 kV deg kV 151 48 deg kV 25 kVA 0.14 -175 deg Bus1496 0.4 kV kV 151 48 deg NGỌC LÂY 11.3 kVA kV 0.14 Bus1497 22 -175kV 61 deg Bus1458 kV 150.4 kV Bus1471 22 kV Bus1498 0.4 kV 0-1kV 48.5 13 de g THÔN MÔ ZA 11.3 kVA deg Bus1499 22 kV kV 0.14 T439 25 kVA -175 61 deg kV Bus1500 0.4 151 kV 47 de g kV 0.12 LỘC BÔNG 11.3 kVA -176 deg T999 25 kVA Bus1464 -148 0.4 kV 95 deg BA TU 22.5 kVA Fuse89 deg T437 kV 15 1.15 TAM RIM 11.3 kVA -176 deg kV -148 NGỌC LÂY 14.2 kVA T436 kV 25 kVA 0.14 -175 kV 151 53 deg Đ.PRÊ 11.3 kVA kV 0.14 31.5 kVA -175 59 deg 0.4 kV Bus1488 NGỌC LÂY 11.3 kVA NGỌC YÊN 6.8 kVA kV 0.12 kV 0.14 -175 58 Bus1472 0.4 kV kV -148 87 deg NGỌC ĐO 11.3 kVA LONG LÁY 6.8 kVA deg kV Bus794 Bus796 0.01 22 kV 0.01 kV -167 22 kV 03 deg Bus792 Bus1591 22 kV -166 99 deg -139 92 deg kV Bus1482 22 kV Bus1528 Bus790 22 kV kV 0.01 ĐĂK SAO 45 kVA Bus1454 0-1kV 48.7 T435 Bus1490 22 kV LONG TRO 6.8 kVA T424 25 kVA -175 98 deg kV 0.12 Bus1487 kV 0.14 T207 30 kVA Bus795 0.4 kV ĐĂK GIÁ 11.3 kVA -176 03 deg Bus1461 22 kV kV 0.12 0.4 kV kV 0.01 Bus1527 Bus783 0.4 kV Bus1465 22 kV kV 0.12 -148 0.4 kV 95 deg BA TU 22.5 kVA ĐĂK SAO 11.3 kVA deg Bus780 0.4 kV Bus1467 22 kV T429 50 kVA kV 0.01 -166 91 deg ĐĂK SAO 11.3 kVA 25 kVA T200 kV 0.12 -176 03 deg deg -1T198 2539kVA 79 kV 0.12 ĐĂKTỜKAN 45 kVA SW3 kV -175 96 deg Bus1448 Bus1489 deg T422 15 kVA kV 0.12 Bus1567 22 kV Bus1594 22 kV kV -139 83 -175 96 deg Fuse91 151 16 Bus1447 22 kV Fuse88 Bus1484 0.4 kV kV Bus1456 deg ĐĂK SAO 11.3 kVA Bus770 0.4 kV kV 0.12 SW12 kV Bus1561 Bus764 T197 25 kVA Bus765 0.4 kV Bus1450 0.4 kV -175 12 kV de g Bus1453 22 kV kV 0.01 -1 66.4 de g Bus1481 22 kV T432 25 kVA de g -166 37 deg Bus38 deg T423 15 kVA 160 74 Bus1480 -175 58 deg LONG TRO 6.8 kVA deg MÔ BÀNH 1,2 14.2 kVA 01 kV -10 66.3 de g kV 0.01 151 22 VĂN XUÔI 14.2 kVA Bus1443 22 kV T15 100 kVA Bus225 22 kV Fuse90 kV kV 160 92 kV -122 66.3 de g Bus31 kV 0.14 -175 58 deg Bus1451 Bus224 0.4 kV TÊ XĂNG 72 kVA HMN Single-Tuned T434 25 kVA Bus1442 0.4 kV deg kV -148 64 deg battery - 6800 Ah kV 0.03 Bus1483 Bus1435 Bus1510 0.4 kV 151 35 T442 160 kVA Bus1590 0.4 kV 67.5 de g T420 kV 31.5 kVA 0.12 T13 Fuse4 Bus229 0.4 kV VĂN XUÔI 11.3 kVA kV kV 0.14 -175 67 deg Bus1507 22 kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 1) 22.5 kVA -167 Bus824 22 kV 0.01 kV deg Bus1587 22 kV -167 21 deg kV 0.01 T471 25 kVA kV Bus1588 0.4 kV -140 13 deg kV -140 18 deg kV ĐĂK NA (ĐĂKRIÊ'P 2) -140 12 11.3 kVA deg ĐĂK NA (L.TUM) 11.3 kVA ĐĂK NA 10 (V.LĂNG) 11.3 kVA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐĂK NA (MÔ BÀNH 1) 14.2 kVA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG deg ĐĂK NA (H.LĂNG) 11.3 kVA deg -167 21 deg T219 25 kVA Bus825 0.4 kV kV 151 22 TU THÓ 45 kVA TU THÓ 22.5 kVA de g VĂN XĂNG 11.3 kVA kV31.5 kVA 0.01 Bus221 22 kV CB156 Bus1479 22 kV 16 de g Bus1430 -1 22 kV 75.8 -175 89 deg Bus1429 0.4 151.kV kV T444 100 kVA Bus1513 0.4 kV -175 73 deg kV 0.14 T458 1.5 MVA -175 52 degCB163 SW14 kV 0.12 kV Fuse87 0.12 -175 89 deg T418 15 kVA kV Đ.LINH 6.8 kVA Bus1431 22 kV kV 0.12 -175 89 deg -175 89 deg T419 15 kVA Bus1440 0.4 kV Bus1434 22 kV Bus1512 deg T443 50 kVA Bus1509 22 kV SW24 kV 0.12 de g 0-1kV 48.9 de g kV 0.14 1.2 kV T415 25 kVA -175 TRẠM NLMT CB170 Bus1428 22 kV Bus1439 22 kV deg Bus1502 -175 22 kV 66 de g Bus1427 deg TU MƠ RÔNG 6.8 kVA Bus1410 -1 2276kV T410 25 kVA SW17 -175 52 deg CB152 TU CẤP 22.5 kVA Bus1407 0.4 kV kV 0.1 kV T409 0-1 48.925 kVA de g ĐĂK NĂNG 11.3 kVA -175 51 deg Fuse92 Bus1511 22 kV kV 0.14 CB158 Bus1501 Bus1562 T407 kV 15 kVA 0.1 Bus1408 kV -122 76 Bus1411 kV 0.14 Bus1478 22 kV T.M.RÔNG 6.8 kVA TU MƠ RÔNG 22.5 kVA deg Bus1475 22 kV Bus1473 22 kV SW11 151 37 TÂN BA 13.5 kVA kV -148 85 deg Bus1504 0.4 kV kV 30 kVA T406 kV 50 kVA 0.1 Bus1404 22 kV -175 66 T440 deg deg kV 0.13 22 kV Bus1423 0.4 kV CB148 B148 kV ĐĂK HÀ 4.5 kVA T414 15 kVA kV 0.14 kV 0.14 T431 10 kVA kV -1 48.7 de g CH.TAM 22.5 kVA -175 Bus1514 81 deg 22 kV kV 0.14 Bus1503 22 kV 151 52 deg TÊ XĂNG 14.2 kVA T448 50 kVA kV Bus1536 -148 0.4 kV 77 deg PU TA 13.5 kVA 0-1kV 48.7 de g deg Bus1505 kV Bus1474 0.4 kV kV 151 21 T413 15 kVA T1 ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1379 0.4 kV 22 kV -176 Bus1417 kV 0.11 kV 0.1 LÀNG KON TUN 6.8 kVA T401 50 kVA Bus1391 0.4 kV Bus1425 0.4 kV Fuse86 22 kV -148 43 deg Bus1390 Bus1374 Bus1420 deg Fuse85 Bus1397 0.4 kV de g LONG LEO 6.8 kVA deg T411 100 kVA Bus1403 22 kV -175 -175 75 56 deg degBus1401 T403 15 kVA 75.2 de g T400 -148 100 kVA 015kV 0.86 Bus1396 Bus1388 22 -1 kV Bus220 kV -146 18 deg kV SW9 kV deg kV 0.05 Bus1400 22 kV 22 kV 151 07 T.M.RÔNG 4.5 kVA Bus1534 0.4 kV SW15 Bus1545 -175 85 deg T430 30 kVA T445 31.5 kVA T441 50 kVA kV Bus1421 0.4 kV T412 30 kVA Bus1416 0.4 kV deg kV 0.08 kV 0.07 -175 46 deg -175 -175 22 36 de deg Bus1392 g kV 0.06 -174 kV 05 de g kV 0.07 -122 66.0kV de g ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA kV -139 91 -175 09 deg 015kV 1.28 Bus1395 22 kV kV 0.07 kV 0.06 T.M.RÔNG 45 kVA T405 50 kVA kV 0.01 kV T467 25 kVA Bus1580 0.4 kV Bus1385 22 kV Bus1387 22 kV 88 deg deg ĐĂKTỜKAN 11.3 kVA Bus223 0.4 kV -174 85 deg Bus1382 22 kV Bus1402 kV 0.4 kV 015 1.47 deg T404 50 kVA kV 0.01 -138 93 deg Bus1570 -174 73 deg Bus1399 0.4 kV Bus219 kV -122 65 -138 Bus1569 0.4 kV Bus1377 0.4 kV ĐĂKTỜKAN 18 kVA Bus1568 -122 65.8kV de g T66 25 kVA ĐĂK TRANG 11.3 kVA TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA Bus1380 22 kV Bus1369 22 kV kV 152 54 T395 10 kVA kV -1038 71 deg kV 0.01 Fuse1 kV -174 54 deg SW8 T393 25 kVA Bus1376 -165 79 deg -165 kV 87 de g 0.01 kV -173 76 deg kV 0.06 kV 0.05 kV 0.05 deg Bus1393 deg 161 de g ĐĂKTỜKAN 22.5 kVA T466 40 kVA kV 0.01 15 kVA Bus1525 22 kV kV 0.05 kV 151 72 T402 160 kVA 015kV 1.99 ĐĂK HÀ 22.5 kVA ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1394 0.4 kV T399 50 kVA T394 25 kVA Bus1571 0.4 kV kV -1 2265kV 76 deg TÊ XÔ TRONG 6.8 kVA Bus1524 0.4 kV T4 50 kVA -165 73 deg kV 0.01 Bus1560 Bus1596 -138 63 deg kV 0.04 -147 46 deg Bus1375 0.4 kV kV 0.01 -165 53 kVdeg 0.01 Bus1386 0.4 kV Bus1383 KON LINH 11.3 kVA Bus216 22 kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA kV 152 23 de g 50 kVA T397 100 kVA SW7 Bus1364 22 kV Bus1362 22 kV Bus1384 0.4 kV kV 15 2.3 deg T398 kV SW6 CB3 Bus1381 0.4 kV -146 68 deg T391 10 kVA -165 13 deg deg Bus1365 Bus1584 0.4 kV kV 0.01 kV 152 58 T392 50 kVA MÔ PẢ 45 kVA ĐĂK CHUM 13.5 kVA -175 85 deg kV 0.14 kV -1 48.7 de g Bus1515 0.4 kV kV 151 42 Bus1533 22 kV 0.14 kV Bus1531 22 kV Bus1542 0.4 kV TÂN BA 22.5 kVA Bus1506 0.4 kV MĂNG RI 22.5 kVA T451 50 kVA 0.4 kV -1 48.8 de g T.NGỌC LA 45 kVA T1 TUMƠRÔNG 72 kVA kV -148 75 deg Bus1546 T452 100 kVA kV MÔ PẢ 22.5 kVA T450 50 kVA Bus1539 0.4 kV SW16 de g Bus1538 kV 0.14 -175 87 deg Bus1540 22 kV TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bus1548 22 kV kV ĐĂK HÀ 22.5 kVA Bus1537 22 kV kV 0.14 -175 87 deg Bus1553 T454 25 kVA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐĂK RÊ II 6.8 kVA GVHD ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SƠ ĐỒ MƠ PHỎNG SĨNG HÀI LƯỚI ĐIỆN CĨ KẾT NỐI BỘ LỌC SÓNG HÀI FILTER TS TRƯƠNG THỊ HOA NGÀY BẢO VỆ SVTH MAI TẤN TÀI MSV: 1711505210137 SỐ BẢO VỆ deg ... skknchat@gmail.com Tính tốn tác động hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới lưới điện trung 22kV − Tổng quan điện mặt trời Hệ thống điện mặt trời hỗn hợp − Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống điện mặt trời hỗn hợp − Mô tính. .. skknchat@gmail.com 27 Tính tốn tác động hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp tới lưới điện trung 22kV Chương MÔ PHỎNG VÀ TÍNH TỐN TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỖN HỢP TỚI LƯỚI ĐIỆN 22KV 3.1 Lưới phân... Hệ thống điện mặt trời độc lập − Hệ thống lượng mặt trời nối lưới hoàn toàn − Hệ thống lượng mặt trời hỗn hợp (hybrid) 2.4.1.1 Hệ thống lượng mặt trời nối lưới hoàn toàn Hệ thống lượng mặt trời
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) TÍNH TOÁN tác ĐỘNG của hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI hỗn hợp tới lưới điện TRUNG THẾ 22KV ,