0

PHÂN TÍCH VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO LIÊN QUAN đến HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÔI THÉP

48 6 0
  • PHÂN TÍCH VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO LIÊN QUAN đến HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÔI THÉP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II o0o PHÂN TÍCH VÀ ỨNG PHĨ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHƠI THÉP Mơn học: Quản lý rủi ro kinh doanh Quốc tế Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Huỳnh Đăng Khoa Mã lớp 20 - Nhóm 06 Tháng 10 năm 2021 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC STT Họ Tên Dương Văn An MSSV Lớp Cơng việc Mức độ hồn thành Nội dung chương Thiết kế slide 100% Nguyễn Văn Cường 1911115058 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% 1911115004 K58D Trần Thùy Dung 1911115093 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% Hoàng Thị Hằng 1911115135 K58D Nội dung chương Hoàn thiện báo cáo 100% Nguyễn Đức Anh Huy 1911115185 K58D Nội dung chương Hoàn thiện báo cáo 100% 1911115188 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% Diệp Trần Thanh Lam 1911115220 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% 1911115231 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% Tường Thị Yến Linh 1911115247 K58E Nội dung chương Thuyết trình chương 100% 10 Nguyễn Thành Luân 1911115261 K58D Nội dung chương Thiết kế slide 100% Nguyễn Tấn Huy Chu Thế Linh 11 Dương Lý Trà My 1911115283 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% 12 Lê Thị Bích Ngọc 1911115318 K58D Nội dung chương Thuyết trình chương 100% 13 Trần Văn Nhân 1911115347 K58D Nội dung chương Thiết kế slide 100% MỤC LỤC CHƯƠNG 1: RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG 1.1 Phân tích thị trường vĩ mơ (mơ hình PESTEL) 1.1.1 P-political 1.1.2 E-Economic 1.1.3 S-Social 1.1.4 T-Technological 1.1.5 E-Environmental 1.1.6 L-Legal 1.2 Thị trường xuất nhập phối thép 1.2.1 Tình hình xuất thép loại 1.2.2 Tình hình nhập thép loại CHƯƠNG 2: RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP 2.1 Phân tích mơ hình Năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 2.1.1 Mối đe dọa từ đối thủ 2.1.2 Sức mạnh nhà cung cấp 10 2.1.3 Sức mạnh khách hàng 10 2.1.4 Mối đe dọa từ sản phẩm thay 11 2.1.5 Cạnh tranh nội ngành 11 2.2 Phân tích mơ hình S.W.O.T 13 CHƯƠNG 3: QUẢ N TRỊ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG 14 3.1 Điều khoản phẩm chất hàng hóa 14 3.1.1 Lưu đồ 14 3.1.2 Nhận diện rủi ro 15 3.1.3 Đo lường đánh giá rủi ro 18 3.1.4 Ứng phó rủi ro 20 3.2 Điều khoản giao hàng 22 3.2.1 Lưu đồ 22 3.2.2 Nhận diện rủi ro 23 3.2.3 Đo lường rủi ro 28 3.2.4 Ứng phó rủi ro 29 3.3 Điều khoản toán 31 3.3.1 Lưu đồ: 31 3.3.2 Nhận diện rủi ro 32 3.3.3 Đo lường, đánh giá rủi ro 34 3.3.4 Ứng phó rủi ro 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 CHƯƠNG 1: RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG 1.1 Phân tích thị trường vĩ mơ (mơ hình PESTEL) 1.1.1 P-political  Trung quốc thay đổi sách thuế với sắt thép: cụ thể xóa bỏ việc hồn thuế xuất thép Mục đích để khuyến khích nhập giảm xuất thép  Chính sách cắt giảm sản lượng thép sản xuất năm để giảm lượng carbon thải từ ngành công nghiệp ô nhiễm  Thanh toán: hệ thống toán gồm cấp: ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại tổ chức phi hành tạo hệ thống đồng ngày hồn thiện, thống  Chính phủ Trung Quốc thực nới lỏng sách bảo hộ cho hoạt động Logistics Với nới lỏng cho phép công ty cung cấp dịch vụ logistics nước phép tham gia sâu rộng dịch vụ logistics  Việt Nam: o Quản lý nhà nước thị trường thép lỏng lẻo địa phương  đầu tư tràn lan, nhỏ lẻ (Việt Nam) o Nghị 11 Chính phủ Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước đưa nhằm cắt giảm đầu tư công hạn chế hoạt động cho vay phi sản xuất làm thị trường bất động sản gần đóng băng, xây dựng cơng nghiệp dân dụng sụt giảm lĩnh vực chiếm 34% tổng nhu cầu ngành thép 1.1.2 E-Economic  Năm 2020, sản lượng thép Trung Quốc tăng 6%, đạt 1,1 tỷ tấn, mức cao thời đại, hoạt động xây dựng nước tăng mạnh  Quốc gia có sản lượng thép lớn giới, lên đến tỷ thép vào năm 2020, tỷ lệ huy động chi đạt trung bình 80% năm vừa qua Trong thời gian qua, Trung Quốc tiến hành cắt giảm sản lượng thép nhằm vào doanh nghiệp nhỏ công nghệ lạc hậu, giúp cải thiện tỷ lệ huy động doanh nghiệp lớn từ 68% năm 2016 lên 90% năm 2020  Vận chuyển: Theo báo cáo số Logistics Trung Quốc đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thị trường Logistics với sở Logistics đánh giá vào hàng phát triển giới  Ngồi ra, Trung Quốc có nhiều cảng biển lớn giới cảng Thượng Hải, cảng Thâm Quyến, cảng Quảng Châu, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa đa dạng với số lượng lớn  Việt Nam: Nhu cầu thép từ năm 2019 trở có tiến triển tốt tốc độ tăng chậm, nguồn nguyên liệu chủ yếu phải nhập 70-80% từ nước ngồi 1.1.3 S-Social  Trung Quốc nước đơng dân giới, người dân coi trọng việc sở hữu nhà nên nhu cầu công trình nhà ở, xây dựng sở hạ tầng cơng trình khác cao Do đó, nhu cầu ngành thép để sử dụng cho cơng trình cao  Tốc độ thị hóa cao  Thúc đẩy hệ thống toán liên ngân hàng Nhân dân tệ  Lực lượng lao động thiếu trình độ chiếm tỷ trọng tương đối lớn Cuối năm 2020, số lao động có tay nghề cao chiếm 30%, tỷ lệ chưa bắt kịp phát triển, số hóa cấu sản xuất  Việt Nam có cấu dân số trẻ với tốc độ tăng dân số nhanh dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà lớn tác động đáng kể đến nhu cầu sử dụng thép Trong dài hạn, q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa phát triển sở hạ tầng tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành Thép Việt Nam 1.1.4 T-Technological  Tỷ lệ tiếp cận Internet cao (khoảng 71,6%), tăng trưởng việc toán điện tử nhờ phát triển thần tốc ngành công nghiệp thương mại điện tử  Trung Quốc cấm sử dụng lị nung cảm ứng (IF) Đóng nhà máy sử dụng lị cao cơng nghệ cũ lạc hậu, thay nhà máy có công nghệ đại, tuân thủ quy định môi trường, bên cạnh nhà máy luyện thép lò hồ quang điện  Số hóa thị trường Logistics : ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào tồn q trình logistics từ lên kế hoạch, áp dụng kiểm sốt luồng chuyển dịch hàng hóa, thơng tin liên quan tới nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tới sản phẩm cuối từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ  Việt Nam: Việc ứng dụng công nghệ mới, xu hướng chuyển giao công nghệ ngành thép, sản phẩm từ thép ngày nâng cao đơn giản hơn, công nghệ chuyển giao ngày đại 1.1.5 E-Environmental  Thép ngành gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Trung Quốc, thải 10-20% lượng carbon nước Thêm vào đó, hoạt động ngành thép tăng nóng để giúp vượt qua cú sốc đại dịch Covid-19 khiến lượng carbon thải tăng Trung Quốc vạch kế hoạch để giảm thiểu lượng carbon thải ngành thép xuống 30% vào năm 2030  Luật Bảo vệ Môi trường ủy quyền cho phận bảo vệ môi trường thu giữ, ngăn chặn đóng cửa sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng, lệnh cho sở thải lượng chất ô nhiễm mức phải hạn chế ngừng sản xuất để khắc phục  Đường Sơn thành phố ô nhiễm Trung Quốc tập hợp nhà máy sản xuất công nghiệp nặng Do quyền Đường Sơn (thc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) yêu cầu 23 nhà sản xuất địa phương phải cắt giảm sản lượng thép năm 2021 để giảm phát thải carbon 30-50%  Bộ Môi trường Trung quốc tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế việc ô nhiễm ngày nghiêm trọng  Việt Nam: Năm 2020, ngành thép thải 174 triệu CO2 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sức khỏe người dân 1.1.6 L-Legal  Tại Trung Quốc có “Luật kiểm sốt xuất khẩu” có hiệu lực từ ngày 1/12/2020 cung cấp sở pháp lý để Trung Quốc bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia giao lưu kinh tế quốc tế Luật tăng cường việc kiểm sốt Trung Quốc với dịng chảy hàng hóa, cơng nghệ dịch vụ  Việt Nam yêu cầu áp thuế chống bán phá giá từ 20-40% với nguồn hàng từ Trung Quốc 1.2 Thị trường xuất nhập phối thép 1.2.1 Tình hình xuất thép loại Trung Quốc thị trường xuất sắt thép lớn thứ với khoảng 1/5 tổng xuất sắt thép Việt Nam Trong tháng đầu năm nay, xuất sắt thép sang thị trường đạt 571.587 tấn, tương đương 298,83 triệu USD, giá 522,8 USD/tấn, tăng 88% lượng, tăng 135,9% kim ngạch tăng 25,3% giá so với kỳ năm 2020; chiếm 19,6% tổng lượng chiếm 14,6% tổng kim ngạch xuất nhóm hàng nước Thị trường lớn thứ Liên minh Châu Âu (EU), chiếm 16,8% tổng lượng tổng kim ngạch, đạt 410.994 tấn, tương đương 342,65 triệu USD, giá 833,7 USD/tấn, tăng mạnh lượng, kim ngạch giá so với kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 550,4%, 613,2% 9,7% Cũng quý I năm nay, Đông Nam Á thị trường tiêu thụ nhiều loại sắt thép nước ta, chiếm 40,4% tổng lượng chiếm 39,3% tổng kim ngạch xuất sắt thép nước, đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 802,2 triệu USD, giá trung bình 679,9 USD/tấn, giảm 0,6% lượng, tăng 25,3% kim ngạch tăng 26% giá so với kỳ năm trước Lượng tiêu thụ thép tăng mạnh toàn cầu, bối cảnh kinh tế giới hồi phục sau cú sốc COVID -19, đưa giá quặng sắt tiến tới mức cao chưa có tiền lệ ( trước tháng đến cuối tháng 7) Các mỏ quặng lớn hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu.Trong nhu cầu giới tăng cao, nhà sản xuất thép lớn giới Trung Quốc có số động thái làm giảm lượng xuất giới sách như: Nhu cầu thép cho nội địa Trung Quốc giai đoạn phục hồi sau COVID-19 mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021-2025; sản lượng thép giảm theo sách chung phủ Trung Quốc kết hợp với sách kiểm sốt nhiễm Như vậy, nhu cầu tăng, nguồn cung giảm làm cho giá sản phẩm bị đẩy lên cao Diễn biến thị trường giới tác động mạnh đến ngành thép Việt Nam Bởi, thép Việt Nam phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập nước ngồi như: phơi thép, quặng sắt, thép phế liệu, than mỡ luyện cốc, điện cực graphite giá nguyên liệu đầu vào biến động làm giá thép thành phẩm nước phải điều chỉnh theo Dịch bệnh COVID -19 bùng phát nhiều địa phương khiến cho nhu cầu xây dựng giảm sút, trình giản ngân vốn đầu tư cơng gặp nhiều trở ngại, với chuẩn bị bước vào mùa mưa khiến cho tiêu thụ thép nước gặp khó khăn.Để giải khó khăn vướng mắc trên, doanh nghiệp ngành phải tìm hướng đẩy mạnh xuất khẩu.Đại diện Hiệp hội thép Việt Nam VSA cho hay, sản lượng tiêu thụ có mức tăng chủ yếu nhờ vào sản lượng xuất thép doanh nghiệp tăng.Giá thép liên tục tăng mạnh, nhu cầu tiêu thụ tăng theo, dẫn đến doanh thu lợi nhuận hầu hết doanh nghiệp ngành thép sàn tăng Điểm nhấn số nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận "tăng lần" Một nguyên nhân tác động lên kết kinh doanh ngành thép vừa qua giá thép liên tục tăng, doanh nghiệp chuẩn bị tốt nguồn hàng tồn kho hưởng lợi lớn Theo VDSC, nhà sản xuất Việt Nam hưởng lợi áp lực cạnh tranh giảm giá thép trì cao nửa đầu năm 2022 chi phí sản xuất tăng sản lượng giảm Trung Quốc; nhu cầu thị trường Mỹ EU mạnh mẽ Hoạt động xuất tôn mạ đem lợi nhuận cho Hoa Sen (HSG) Tại HSG, nhu cầu mạnh mẽ từ nước cho phép doanh nghiệp vận hành nhà máy tôn mạ mức công sức tối đa nửa sau năm 2021 Công ty nhận đủ đơn đặt hàng nước để sản xuất tháng 11-12, theo sản lượng xuất quý tăng 10% so với quý trước, sản lượng tiêu thụ thị trường nội địa giảm 11% Thép Nam Kim (NKG): Xuất động lực tăng trưởng Trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu, hoạt động xuất mạnh bù đắp NKG nhận đủ đơn đặt hàng xuất tháng 11, cho phép nhà máy hoạt động hết công suất năm 2021 Hịa Phát (HPG) trì lợi nhuận tốt nhờ giá thép cao nhu cầu HRC mạnh VDSC nhận định, giá thép cán nóng (HRC) HPG quý tiếp tục tăng lên 960 USD/tấn, đồng thời kỳ vọng trì mức 900 USD/tấn quý 4/2021 Do đó, HPG đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 38,5% tháng cuối năm Dù vậy, chênh lệch giá thép Việt Nam so với thị trường khác giới, nhu cầu tăng cao mở hội cho doanh nghiệp thép Việt – hội từ xuất Trong báo cáo nhất, VDSC dự báo tăng trưởng từ xuất đủ để bù đắp cho giảm nhiệt thị trường nội địa Dự báo, tháng cuối năm, nhu cầu thép châu Âu Bắc Mỹ tiếp tục trì mức cao, nhờ thúc đẩy phục hồi hoạt động xây dựng dịch bệnh kiểm soát tốt Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa cơng bố báo cáo tình hình thị trường thép Việt Nam tháng đầu năm 2021 Tính chung tháng đầu năm 2021, tiêu thụ thép đạt 14.055.289 tấn, tăng 35% so với kỳ 2020; đó, xuất thép loại đạt 3.420.869 tấn, tăng 84,4% so với tháng năm 2020 Mặc dù kết kinh doanh có khởi sắc ngành thép xuất nói chung, cịn phụ thuộc vào nguồn cung nguyên vật liệu bên ngoài, kết vừa qua có đóng góp khơng từ lợi khoản tồn kho từ trước nay, lượng hàng tồn kho doanh nghiệp dần cạn kiệt Ngồi ra, Thống kê Cục Phịng vệ thương mại cho thấy, thép mặt hàng có số vụ kiện phòng vệ thương mại nhiều tất ngành hàng Tại thị trường Indonesia, ngày 17/2/2021, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) kết luận điều tra cuối vụ việc điều tra chống bán phá giá tơn lạnh có xuất xứ từ Việt Nam Qua đó, KADI cho hàng hóa bị điều tra bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất tôn lạnh nội địa Indonesia định áp dụng thuế chống bán phá giá từ 3,01 - 49,2% Việt Nam Ngày 25/2/2021, Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá số sản phẩm thép cán nguội có xuất xứ/xuất từ nước, có Việt Nam Mức thuế bán phá giá cáo buộc DN Việt Nam 27,98% Hiện nay, số sản phẩm thép Việt Nam xuất sang EU, có nhóm sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ hình thức hạn ngạch thuế quan bao gồm: nhóm (thép cán nguội), nhóm (thép mạ, phủ, tráng), nhóm (thép khơng gỉ), nhóm 24 (ống thép đúc) 30  Mua bảo hiểm cho hàng hóa loại A nhằm tránh rủi ro Người chuyên chở cố ý phá hoại hàng hay gặp cướp biển 3.2.3.2 Rủi ro hàng giao chậm: Né tránh:  Quy định tuyến đường vận tải xảy tắc nghẽn, chọn khoảng thời gian tránh lúc cao điểm vận tải biển Ngăn ngừa:  Quy định hợp đồng công ty vận tải thật uy tín có kinh nghiệm lâu năm  Quy định mức phạt hợp đồng cao nhằm răn đe Người bán khắc phục vấn đề tài xảy cho ta hàng giao chậm Giảm thiểu:  Yêu cầu bên bán giải trình lý thương lượng đền bù  Dự trữ sẵn hàng để xoay xở trường hợp hàng đến chậm  Đề nghị thương lượng cách thức xử lý với bên đối tác làm ăn bị thiệt hại việc ta chưa kịp có hàng 3.2.3.3 Rủi ro dịch vụ vận tải Né tránh rủi ro  Quy định với bên bán việc lựa chọn dịch vụ vận tải uy tín, có kinh nghiệm, u cầu bên bán cung cấp giấy chứng nhận chất lượng tàu, quy định tuổi tình trạng tàu hợp đồng để người bán thỏa thuận riêng với công ty vận tải việc trang bị cho tàu phù hợp với việc vận chuyển phôi thép Ngăn ngừa  Bên mua nên thỏa thuận quy định việc giám định cảng đến, hàng hóa khơng phù hợp với yêu cầu nêu hợp đồng yêu cầu bên bán giảm giá, bồi thường Giảm thiểu  Nếu có lỗi xảy q trình giao hàng bên vận tải không hợp tác tốt với bên mua yêu cầu bên vận tải chịu trách nhiệm, có đền bù phù hợp Tài trợ  Mua bảo hiểm hàng hóa loại A để giảm thiểu tổn thất xảy q trình giao hàng 31 3.3 Điều khoản toán Thanh toán L/C - Bên mua phải mở L/C muốn vào ngày 22.06.2015 phải mở ngân hàng uy tín BIDV, ViettinBank MBBank - Ngay ngân hàng nhận chứng từ hợp lệ từ người xuất khẩu, ngân hàng phải toán 100% tổng giá trị đơn hàng cho người xuất vịng 30 ngày - Đồng tiền tốn: USD Hạn mở L/C: - L/C cho lần giao hàng (3.450.000USD) phải phát hành trước 25.06.2015 - L/C cho lần giao hàng thứ hai (3.450.000USD) phải toán trước 10.07.2015 - L/C cho lần giao hàng thứ ba (5.175.000USD) phải phát hành trước 15.07.2015 3.3.1 Lưu đồ: Những bước mà nhà Nhập phải thực quy trình tốn L/C Hình 3.4: Lưu đồ quy trình tốn Từ điều khoản tốn hợp đồng lưu đồ trên, nhóm chúng em nghiên cứu tìm nhóm rủi ro chính, bao gồm:  Rủi ro liên quan đến tài 32  Rủi ro liên quan đến bảo hiểm  Rủi ro liên quan đến chứng từ 3.3.2 Nhận diện rủi ro Sử dụng phương pháp biểu đồ xương cá mơ hình 5-Whys, nhóm chúng em phân tích nguyên nhân cụ thể rủi ro thuộc ba nhóm rủi ro kể trình bày sơ đồ đây: Biểu đồ: 3.3: Phân tích rủi ro liên quan đến điều khoản tốn 3.3.2.1 Nhóm rủi ro liên quan đến tài  Rủi ro 1: Tiền phải toán thực tế nhiều dự tính theo giá trị hợp đồng o Why 1: Biến động tỷ giá ngoại tệ  Why 2: Các biến động kinh tế - trị hai quốc gia, hai quốc gia quốc gia có liên quan  Rủi ro 2: Khơng chuẩn bị đủ ngoại tệ thời gian quy định thời hạn tốn o Why 1: Thời hạn toán  Why 2: Khả quản lý tài doanh nghiệp  Rủi ro 3: Chênh lệch số tiền phải toán hàng hóa nhận o Why 1: Quy định dung sai khơng rõ ràng  Why 2: q trình vận chuyển bảo quản hàng hóa chưa đảm bảo 33 3.3.2.2 Nhóm rủi ro liên quan đến bảo hiểm  Rủi ro 1: Công ty bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn o Why 1: Khơng tìm hiểu kỹ trước ký kết hợp đồng bảo hiểm  Why 2: Nhà XK không cung cấp đủ thông tin cần thiết công ty bảo hiểm cho nhà NK  Why 3: Nhà NK phụ thuộc nhiều vào nhà XK việc mua bảo hiểm  Rủi ro 2: Công ty bảo hiểm khơng bồi thường hàng hóa gặp rủi ro o Why 1: Rủi ro mà hàng hóa gặp phải nằm phạm vi bồi thường bảo hiểm o Why 1: Rủi ro mà hàng hóa gặp phải thuộc trường hợp bảo hiểm miễn trách 3.3.2.3 Nhóm rủi ro liên quan đến chứng từ  Rủi ro 1: Thất lạc chứng từ o o  Why 1: Thất lạc trình chuyển phát  Why 2: Lỗi người chuyển phát  Why 2: Xảy tai nạn với phương tiện chuyển phát Why 1: Xảy từ nơi bên bán: lỗi nhân viên Rủi ro 2: Giao chứng từ (B/L) chậm trễ o o o Why 1: Nguyên nhân khách quan  Why 2: Phương tiện chuyển phát chậm  Why 2: Gặp bất khả kháng (thời tiết, kiểm dịch) Why 1: Bên bán chuẩn bị chứng từ chậm trễ  Why 2: Thủ tục lấy chứng từ khó khăn  Why 2: Thời gian quy định hợp đồng ngắn Why 1: Cố tình giao trễ   Why 2: Người bán có âm mưu lừa đảo Rủi ro 3: Giả mạo chứng từ  Why 1: Ngân hàng tốn cho chứng từ giả o Why 2: Sai sót nhân viên   Why 3: Nhà xuất cấu kết với hàng vận chuyển Why 1: Nhà NK thiếu hiểu biết đối tác 34 o Why 2: Đối tác làm ăn  o  Why 3: Thiếu sở xác minh thông tin đối tác Why 2: Đối tác có quan hệ làm ăn  Why 3: Động lừa dối đến từ bất ổn tài đối tác  Why 3: Đối tác cố tình gài bẫy Rủi ro 4: Thiếu sót/Sai lệch chứng từ o o Why 1: Không quy định hợp đồng  Why 2: Thiếu sót trình đàm phán  Why 2: Chủ quan Why 1: Có quy định hợp đồng khơng thống  Why 2: Sai sót bên XK  Why 2: Hàng thực giao chênh lệch lớn 3.3.3 Đo lường, đánh giá rủi ro Sau bước nhận dạng rủi ro mục 3.3.1, nhóm chúng em tiếp tục đo lường đánh giá rủi ro phát sinh từ ba nhóm: Rủi ro liên quan đến tài - Rủi ro liên quan đến bảo hiểm - Rủi ro liên quan đến chứng từ Mức độ Tần suất Rất cao (5) Cao (4) Trung bình (3) Thấp (2) H Rất nghiêm trọng (5) B,I F D,E Nghiêm trọng (4) A Trung bình (3) Ít nghiêm trọng (2) C Rất thấp (1) G A,G 35 Không nghiêm trọng (1) Bảng 3.3: Đo lường rủi ro liên quan đến điều khoản toán Đo lường = Mức độ nghiêm trọng x Tần suất xảy  Mức độ rủi ro “Tiền tốn nhiều dự tính” = x = 12 (A)  Mức độ rủi ro “Khơng đủ ngoại tệ tốn” = x = 16 (B)  Mức độ rủi ro “Chênh lệch số tiền toán” = x = 10 (C)  Mức độ rủi ro “Công ty bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn” = x = (D)  Mức độ rủi ro “Bảo hiểm không bồi thường số loại rủi ro” = x = (E)  Mức độ rủi ro “Thất lạc chứng từ” = x = (F)  Mức độ rủi ro “Chậm trễ chứng từ” = x = (G)  Mức độ rủi ro “Giả mạo chứng từ” = x = 15 (H)  Mức độ rủi ro “Thiếu sót/Sai lệch chứng từ” = x = 16 (I) Tính tốn sơ lược ta thấy mức độ rủi ro xếp sau: (B)=(I) > (H) > (A) > (C) > (G) > (D)=(E) > (F) Từ đó, nhóm định rủi ro ưu tiên giải trước là:  Khơng đủ ngoại tệ tốn  Thiếu sót sai lệch chứng từ  Giả mạo chứng từ  Số tiền phải toán nhiều dự tính 3.3.4 Ứng phó rủi ro Trước tiên, nhóm ưu tiên giải rủi ro cao theo bảng đo lường đánh giá mục 3.3.2 Từ đó, nhóm có đề xuất biện pháp ứng phó rủi ro cụ thể sau 3.3.4.1 Rủi ro khơng đủ ngoại tệ tốn Rủi ro khơng đủ ngoại tệ toán xảy doanh nghiệp không chuẩn bị đủ ngoại tệ cần thiết để toán theo thỏa thuận hợp đồng, dẫn đến việc doanh nghiệp phải vay chịu phạt chậm toán Nguyên nhân rủi ro khả quản lý tài doanh nghiệp không tốt, chưa thu hút quản lý 36 vốn đầu tư hiệu việc phân phối sản phẩm đầu chưa tối ưu, khiến lượng doanh thu thu không kịp đáp ứng lượng ngoại tệ cho việc nhập Đánh giá: Đây rủi ro nghiêm trọng, xảy doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất mặt tài phải gánh thêm nợ Trong trường hợp xấu hơn, để việc chậm toán xảy cách nghiêm trọng, uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tác động xấu đến vị doanh nghiệp mắt đối tác Hơn nữa, với tình hình thị trường thép nay, vốn đầu tư thị phần chưa thật tiềm dồi cho doanh nghiệp nước Chính vậy, tần suất xảy rủi ro mức cao Ứng phó rủi ro: Chủ động né tránh:  Doanh nghiệp cần có sách quản lý tài hiệu quả, đảm bảo hiệu sử dụng vốn từ khâu nhập đến phân phối đầu Ngoài ra, doanh nghiệp cần liên tục nâng cao khả cạnh tranh để thu hút thêm vốn đầu tư, đảm bảo nguồn lực vốn cho trình kinh doanh sản xuất  Sau sản xuất thành phẩm nhập sản phẩm, doanh nghiệp cần đảm bảo khâu phân phối thực trơn tru hiệu quả, để việc thu lại vốn chuẩn bị cho khâu nhập nguyên liệu tránh rủi ro Ngăn ngừa tổn thất  Doanh nghiệp hạn chế chấp nhận điều khoản tốn khơng thể đảm bảo có đủ lượng ngoại tệ dự trữ 3.3.4.2 Rủi ro thiếu sót, sai lệch chứng từ Rủi ro thiếu sót/ sai lệch thơng tin chứng từ xuất phát từ sơ sót người, trình đàm phán, nhà nhập chưa thể yêu cầu chi tiết, chặt chẽ với nội dung xuất chứng từ B/L, hóa đơn thương mại, dẫn đến việc thiếu thơng tin nhằm giúp nhà nhập kiểm tra tính chân thực chứng từ Ví dụ trường hợp hóa đơn thương mại khơng thể điều kiện giao hàng (trong trường hợp CFR) thông tin mặt hàng khơng trùng khớp L/C (về kích thước, tổng khối lượng, giá trị toán) xem lỗi lớn lập Invoice, bị hải quan bắt lỗi ảnh hưởng đến trình thơng quan hàng hóa 37 Ứng phó với rủi ro: Chủ động né tránh  Đưa yêu cầu cụ thể chi tiết bên xuất chứng từ Ví dụ hai bên thỏa thuận cụ thể tên hãng vận chuyển hay đại lý, thông tin người trực tiếp chuyên chở, số tàu, loại tàu, lộ trình đi, vận đơn phải có chữ ký, chức vụ người phát hành, phải đóng dấu “on board”, cước phí prepaid Điều cho phép bên nhập kiểm soát sai sót xảy chủ động việc kiểm tra tính xác thực chứng từ Ngăn ngừa tổn thất  Cần thỏa thuận trước bên bán phí rủi ro mình, để bổ sung, chỉnh sửa hay cấp chứng từ Và chi phí phát sinh việc hàng hóa gặp trở ngại thơng quan phải bên bán chịu 3.3.4.3 Rủi ro giả mạo chứng từ i Về vận tải đơn (B/L): B/L bị làm giả cách chép toàn nội dung B/L thật, giả mạo form giả mạo chữ ký hãng tàu sử dụng vận đơn để xin chiết khấu ngân hàng Người xuất lập nhiều chứng từ nhiều B/L cho L/C xuất trình xin chiết khấu nhiều ngân hàng khác ii Về hóа đơn thương mại Việc làm giả gian lận hóа đơn thương mại сhủ уếu liên quаn đến hаi nội dung: trị giá hóа đơn mơ tả hàng hóа hóа đơn Gian lận xảy người xuất giao hàng thiếu kê khai đủ trị giá mô tả hàng hóa hóa đơn phù hợp với L/C để đòi tiền Thủ đoạn gian lận hay giả mạo chứng từ hóa đơn thương mại cách mà nhiều đối tượng xuất lợi dụng nhận thấy doanh nghiệp nhập Việt Nam muốn mua nguyên vật liệu giá rẻ Khi nhận thấy doanh nghiệp nhập nước thiếu thông tin thị trường, giá cả, số doanh nghiệp xuất nước chào bán hàng giá rẻ với dịch vụ hấp dẫn Để lừa đảo, kèm theo giá chào hàng thấp, người xuất thỏa thuận để người nhập dùng phương thức tốn tín dụng chứng từ ngặt nghèo chứng từ xuất khẩu, sau trả tiền xong, người xuất hàng hoá biến 38 iii Về giấy chứng nhận xuất xứ Tình trạng làm giả C/O cho hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc ngày trở nên phổ biến Việc làm giả C/O nước thực thời điểm Trước cấp C/O làm giả trường hợp doanh nghiệp cung cấp chứng sai (chứng từ giả) sửa chữa chứng từ: Hóa đơn, Bảng kê, Tờ khai Hải quan xuất/nhập Trong cấp C/O, doanh nghiệp làm giả cán cấp C/O tiến hành kiểm tra phát hàng hóa khơng đáp ứng tiêu chuẩn, doanh nghiệp thay bổ sung chứng từ qua sửa chữa quay vòng sử dụng chứng từ nhiều lần Và sau C/O cấp doanh nghiệp gian lận việc sửa chữa liệu C/O thay đổi số lượng trị giá thấp (để giảm thuế), tên hàng… Đánh giá: Rủi ro giả mạo chứng từ chủ ý từ nhà xuất trở thành hiểm họa gặp thiếu sót nhân viên ngân hàng việc kiểm tra phối hợp với người mua để đối chiếu Rủi ro đặt yêu cầu cho nhà nhập việc lựa chọn đối tác làm ăn thỏa thuận rõ ràng, định cụ thể bên thứ ba tham gia vào việc cung cấp chứng từ Rủi ro trở nên đáng lưu tâm bối cảnh khiến nhà nhập chủ quan thoáng việc chọn đối tác từ Trung Quốc khiến rủi ro có tần suất xuất (dịch COVID nên tìm đối tác mạng, khơng thể tham gia hội chợ, tòa đàm, ) Thị trường thép thuộc bên bán; tổng lượng thép nhập vào Việt Nam phần lớn từ Trung Quốc, doanh nghiệp TISCO phụ thuộc vào nguồn cung thép từ Trung Quốc chưa thể tự sản xuất mặt hàng thép nước Không thế, thị trường thép Việt Nam tương đối cạnh tranh TISCO chiếm thị phần thứ trở nên yếu dần so với đối thủ đầu ngành Hòa Phát Formosa Điều đặt áp lực cho doanh nghiệp TISCO tìm kiếm đối tác làm ăn với mức giá chào hàng thấp để tối thiểu hóa chi phí đầu vào Nhưng rủi ro phát sinh doanh nghiệp khơng có đủ nguồn thông tin để xác minh đối tác Trung Quốc gặp khó khăn việc ràng buộc đối phương vào điều kiện bảo vệ cho nhà nhập như: định đơn vị giám định hàng hóa, định cơng ty bảo hiểm Thậm chí có vụ việc đối tác lừa đảo tinh vi việc thực giao dịch nhỏ để lấy lịng tin nhà nhập khẩu, sau thể hành vi lừa đảo với đơn hàng lớn 39 Những năm gần doanh nghiệp Trung Quốc thường dùng công ty offshore thành lập Hồng Kông để giao dịch thương mại để đầu tư vào Việt Nam nhằm tránh quản lý chặt chẽ Chính phủ Trung Quốc việc chuyển ngoại tệ từ Trung Quốc nước doanh nghiệp nước họ, đồng thời để hưởng lợi thuế giao dịch Do сhế hоạt động сơ сủа L/С: hоàn tоàn сơ sở сhứng từ: Việс thаnh tоán hау сhấр nhận thаnh tоán L/С сủа ngân hàng hоàn tоàn сơ sở сhứng từ хuất trình сó рhù hợр hау khơng Mối quаn hệ hợр đồng giữа ngân hàng рhát hành người thụ hưởng L/С hоàn tоàn độс lậр với сáс mối quаn hệ hợр đồng сơ sở để tạо nên L/С ấу dù сhо сhúng đượс dẫn сhiếu đến trоng L/С Vì vậу, người thụ hưởng хuất trình сhứng từ mà thỏа mãn сáс уêu сầu đặt rа trоng L/С сáс quу định сủа UСР đượс dẫn сhiếu ngân hàng сó nghĩа vụ thаnh tоán сhо L/С nói Сơ сhế hоạt động tạо rа сơ hội thựс ý đồ lừа đảо сủа người thiếu trung thựс Đối với kẻ lừа đảо сhứng từ сhính tiền Và với рhát triển không ngừng сủа сông nghệ ngàу nау, việс làm giả сhứng từ khơng сịn vấn đề q khó Bằng сáсh lậр rа сhứng từ giả trоng giао dịсh quốс tế kẻ lừa đảo сó thể thựс giао dịсh khống: сó сhứng từ khơng сó сhuуển giао hàng hóа; hоặс сáсh để lậр rа сhứng từ сó thơng tin sаi lệсh Cơng ty muốn tối đa hoá lợi nhuận, cắt giảm chi phí, nên phận khơng nhỏ công ty xuất nhập khẩu, đặc biệt công ty nhập thường bỏ qua công đoạn không bắt buộc th quan giám định có uy tín thẩm quyền để kiểm tra hàng hóa cảng Nhiều doanh nghiệp xuất lợi dụng điều để giao hàng phẩm cấp, không hợp đồng ngoại thương Họ sửa chữa lập chứng từ khống mơ tả hàng hố với qui cách, phẩm chất mơ tả hàng hố hợp đồng Do đа dạng, рhứс tạр сủа hệ thống рháр luật liên quаn hạn сhế сủа biệt lệ giаn lận, giả mạо trоng рhương thứс thаnh tоán L/С Sự kháс biệt tốс độ рhát triển сủа kinh tế сũng сáсh thứс giải quуết vấn đề lừа đảо L/С không hоàn tоàn thống trоng hаi hệ thống luật đаng trở ngại lớn việс giải quуết trаnh сhấр Hơn nữа, hình рhạt сủа số quốс giа hành vi giаn dối сòn nhẹ, không đủ để răn đе người thiếu trung thựс 40 Bên cạnh đó, сhưа сó thơng lệ quốс tế сhung nàо điều сhỉnh hành vi сủа tòа, thựс tế trоng nhiều trường hợр khó сó thể хin đượс lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để dừng việc thаnh tоán nhằm bảо vệ quуền lợi сủа người bị hại Ứng phó với rủi ro: Ngăn ngừa tổn thất Trong trình đàm phán giao kết hợp đồng với doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định làm rõ đối tác, có nội dung quan trọng mấu chốt việc thành lập tồn hợp pháp doanh nghiệp Trung Quốc theo pháp luật nước sở tại, lực tài chính, thành ý lực thực giao dịch, mức độ tin cậy, người chủ đích thực doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, khả cung cấp hàng hóa, khả giao nhận hàng theo tiến độ , nhằm tránh thiệt hại tranh chấp xảy cho doanh nghiệp Việt Nam trường hợp giao kết hợp đồng với pháp nhân không rõ ràng, chủ thể ký kết không rõ ràng, giao kết người không đủ thẩm quyền doanh nghiệp Trung Quốc, với doanh nghiệp Trung Quốc tạm ngừng kinh doanh, làm thủ tục giải thể, chuyển địa điểm trụ sở, họ khơng có lực cung cấp hàng hóa, chí lừa đảo… kiểm tra qua cổng thông tin điện tử doanh nghiệp, qua quan quản lý thuế Trung Quốc, Hồng Kong, kiểm tra qua quan ngoại giao Việt Nam nước ngoài… Nên ghi đầy đủ thực biện pháp kiểm tra xác thực thông tin đối tác Trung Quốc chủ thể ký kết, tên doanh nghiệp, mã số thuế, giấy phép/quyết định thành lập, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, điện thoại, email, wechat… Bên mua phối hợp với ngân hàng việc kiểm tra lơ hàng có thực hay không thông qua chứng từ hải quan, chứng từ vận tải phối hợp với quan hải quan hãng tàu để xác minh cần thiết Giảm thiểu tổn thất Khi phát chứng từ bị làm giả bị lừa đảo, người mua nên tiến hành biện pháp sau: Trước tốn người mua cần phải biết hàng hóa đâu Trường hợp khơng có tàu có tàu mà khơng có hàng phải báo với ngân hàng khẩn trương làm việc với tòa án khởi kiện xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng tốn Trường hợp tốn phải xin lệnh bắt giữ tàu 41 Trường hợp giao hàng thiếu hàng phẩm chất lỗi người bán khởi kiện xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng toán để tìm cách xử lý Các trường hợp tổn thất trình chuyên chở nên nghiên cứu hợp đồng bảo hiểm chứng từ bảo hiểm để có cách xử lý thích hợp 3.3.4.4 Rủi ro tiền phải tốn nhiều dự tính Rủi ro xảy có biến động tỷ giá hối đoái, làm cho đồng USD tăng giá mạnh, doanh nghiệp Việt Nam cần phải tốn nhiều dự tính Nguyên nhân rủi ro biến động liên tục thị trường tài nước quốc tế, kéo theo biến động tỷ giá USD Sâu xa hơn, diễn biến kinh tế - trị quốc gia có liên quan, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc Hoa Kỳ tác động đến thị trường hàng hóa thị trường tài chính, gây thay đổi đồng tiền bên, đặc biệt đồng USD đồng VND Đánh giá: Rủi ro có tần suất xảy cao, biến động liên tục tỷ giá tác động yếu tố kinh tế - trị Tuy nhiên, thay đổi tỷ giá không lớn nên mức độ nghiêm trọng rủi ro mức trung bình Ứng phó: Ngăn chặn tổn thất: Cần có theo dõi sát biến động kinh tế - trị hai quốc gia, dự đốn trước biến động tài diễn kịp thời có chuẩn bị Trước ký hợp đồng, cơng ty Việt Nam nên có tham khảo mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Trung Quốc Trung Quốc - Hoa Kỳ, với nắm bắt kiện trị quan trọng diễn biến kinh tế ba nước Như vậy, công ty Việt Nam lường trước rủi ro xảy liên quan đến tỷ giá USD kịp thời ứng phó, khơng để rơi vào trạng thái bị động Giảm thiểu tổn thất: Ngoài ra, để giảm nhẹ rủi ro, cơng ty Việt Nam cịn sử dụng giải pháp hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng tương lai, 3.3.4.5 Các rủi ro khác Bên cạnh đó, nhóm đưa cách ứng phó cho rủi ro cịn lại, cụ thể sau: Rủi ro chênh lệch số tiền phải tốn hàng hóa nhận 42 Người mua cần thương lượng cụ thể với người bán để hiểu rõ tình trạng hàng trước giao điều khoản người bán cam kết để bảo quản hàng hóa nguyên vẹn đến nơi người mua Khi quy định dung sai, người mua cần xem xét kỹ đảm bảo quy định rõ ràng, cụ thể, dung sai nằm mức chấp nhận, khơng thất q nhiều Ngồi ra, người mua cần tìm hiểu kĩ đặc tính hàng hóa điều kiện vận chuyển Cụ thể, thép dễ bị rỉ sét ăn mịn tiếp xúc lâu với nước Vì vậy, người bán cần đảm bảo phôi thép khô vận chuyển lên tàu, không để phôi thép tiếp xúc trực tiếp với nước suốt trình vận chuyển Rủi ro thất lạc chậm trễ chứng từ Rủi ro chứng từ đến chậm trễ hay thất lạc chứng từ q trình chuyển phát nguyên nhân khách quan lỗi nhân viên chuyển phát, lỗi chuẩn bị chứng từ bên nhà xuất khẩu, khiến cho nhà nhập không nhận hàng Còn rủi ro thất lạc chứng từ xảy xảy ảnh hưởng nhiều đến việc thực hợp đồng, địi hỏi nhiều cơng tác chuẩn bị lại chứng từ, vận đơn Lỗi xảy sơ suất người chủ ý bên bán nhằm thực hành vi gian lận Để ngăn ngừa rủi ro này, cần yêu cầu bên bán thông báo công tác chuyển phát chứng từ quy định thời gian chuyển chứng từ hợp lý để tạo điều kiện cho nhà xuất chuẩn bị gửi chứng từ hạn Rủi ro công ty bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn Nhà NK nên chủ động việc tìm kiếm thơng tin để ký hợp đồng bảo hiểm với cơng ty có uy tín Bảo hiểm khơng bồi thường số loại rủi ro  Nhà NK nên mua bảo hiểm loại A để bảo hiểm bồi thường nhiều trường hợp  Nhà NK nên kiểm tra kỹ khả biển tính thích hợp cho việc chuyên chở hàng hóa tàu  Nhà NK nên chủ động lựa chọn lộ trình chuyên chở tối ưu nhằm né tránh vùng biển có tranh chấp hay thường xuyên xảy chiến tranh  Nhà NK nên tìm hiểu kỹ tình hình trị nước nhà XK để loại trừ rủi ro liên quan đến đình cơng, bạo loạn, khủng bố 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2021 Báo cáo triển vọng ngành thép, Quý 1/2021 VietnamBiz, 2021 Báo cáo thị trường thép tháng năm 2021 WEBSITE Đoàn Ngọc Ninh, 2020 Nghiên cứu phát triển hệ thống logistics Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam [online] Tạp chí Công Thương [Truy cập ngày 11/10/2021] An Huy, 2021 Trung Quốc quay cuồng toán kiểm soát ngành thép [online] VnEconomy [Truy cập ngày 11/10/2021] Trang Trần, 2021 Trung Quốc số hóa thị trường logistics nào? [online] Báo Giao Thông [Truy cập ngày 11/10/2021] Thanh Hà, 2021 Nhà đất đô thị Trung Quốc “đắt khét” giá không ngừng tăng, chuyên gia quốc tế giải thích sao? [online] Viettimes [Truy cập ngày 11/10/2021] Nguyễn Ngọc Tú, 2020 Trung Quốc thúc đẩy hệ thống Thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới đồng Nhân dân tệ [online] Bộ Ngoại giao Việt Nam [Truy cập ngày 11/10/2021] Báo Hịa Bình, 2021 Trung Quốc thúc đẩy đào tạo nhân tài lao động tay nghề cao [Truy cập ngày 11/10/2021] 10 Phương Đông, 2021 Ngành thép trụ vững qua tháng dịch [online] VNExpress 44 [Truy cập ngày 13/10/2021] 11 Phan Trang, 2021 Kỳ 3: Bảo vệ ngành thép trước xu hướng kiện phòng vệ thương mại [online] Báo Chính Phủ [Truy cập ngày 14/10/2021] 12 Cục Đăng kiểm Việt Nam,2020 Cướp biển tăng mạnh, năm 80 vụ công tàu [Truy cập ngày 14/10/2021] ... chúng em nghiên cứu tìm nhóm rủi ro chính, bao gồm:  Rủi ro liên quan đến tài 32  Rủi ro liên quan đến bảo hiểm  Rủi ro liên quan đến chứng từ 3.3.2 Nhận diện rủi ro Sử dụng phương pháp biểu đồ... nguyên nhân cụ thể rủi ro thuộc ba nhóm rủi ro kể trình bày sơ đồ đây: Biểu đồ: 3.3: Phân tích rủi ro liên quan đến điều khoản toán 3.3.2.1 Nhóm rủi ro liên quan đến tài  Rủi ro 1: Tiền phải toán... 3.3.1, nhóm chúng em tiếp tục đo lường đánh giá rủi ro phát sinh từ ba nhóm: Rủi ro liên quan đến tài - Rủi ro liên quan đến bảo hiểm - Rủi ro liên quan đến chứng từ Mức độ Tần suất Rất cao (5) Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO LIÊN QUAN đến HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÔI THÉP ,