0

thị trường tài chính

24 2 0
  • thị trường tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:20

ÔN TẬP 1 Câu 5 điểm (5 Câu) Lấy ví dụ vể lệnh dừng Lệnh dừng là một loại lệnh đcặ biệt để đảm băor cho các nhà đầu tư có thể thu lợi nuận tại một mức nhất định ( bảo vệ lợi nhuận và phòng chống rủi ro cho các nhà đầu tư trong trường hợp giá chứng khoán chuyển động theo chiều ngược lại Đặc điểm Trong lệnh dừng người ta xác định mức giá cụ thể, giá đố gọi là giá dừng khi lệnh được chuyển đên nhà môi giới nếu giá chưa đạt tới mức giá dừng thì lệnh chưa được thực hiện, người ta gọi là trạng thái tre. ÔN TẬP Câu điểm (5 Câu) Lấy ví dụ vể lệnh dừng Lệnh dừng loại lệnh đcặ biệt để đảm băor cho nhà đầu tư thu lợi nuận mức định ( bảo vệ lợi nhuận phòng chống rủi ro cho nhà đầu tư trường hợp giá chứng khoán chuyển động theo chiều ngược lại Đặc điểm : Trong lệnh dừng người ta xác định mức giá cụ thể, giá đố gọi giá dừng lệnh chuyển đên nhà môi giới giá chưa đạt tới mức giá dừng lệnh chưa thực hiện, người ta gọi trạng thái treo Sau đặt lệnh, giá thị trường đạt tới mức giá dừng lệnh dừng trở thành lệnh thị trường lệnh dừng trở thành lệnh thị trường giá chứng khoán vượt mức giá ấn định lệnh – giá dừng lệnh dừng thường dùng cho nhà đầu tư chun nghiệp khơng có bảo đảm cho giá dừng lệnh dừng khác với lệnh thị trường chỗ, lệnh giới hạn đảm bảo thwucsj với giá giới hạn tốt Lệnh dừng đước chia làm hai loại bao gồm lệnh dừng để bán lệnh dừng để mua Lênh dừng để bán loại lệnh dừng khách hàng đưa mức giá dừng để bán chứng khoán giá thị trường biến động giảm đạt hoạc thấp hớn mức giá dừng lệnh kich hoạt, nhà môi giới phait bán chứng khoán cho khách hàng Đặc điểm loại lệnh đặt giá thấp giá thị trường chứng khoán muốn bán Lệnh dừng để bán sử dụng để bảo vệ lợi ischd hya hạn chế thô lỗ nhà đầu tư thực phương sách mua chứng khốn năm giữ sau bán chứng khoán để thu lời ( mua trước bán sau) Ví dụ lẹnh dừng để bán Một khách hàng S mua cở phiếu FPT với giá 20 ngàn/ cổ phiếu sau thời gian cổ phiếu lên tới 30 ngàn/cp Khách hàng chưa muốn bán ơng ta nghĩ cổ phiếu cịn tăng Nhưng ddeer đề phịng trương hợp cổ phiếu khơng tăng mà giảm, khách hàng đặt lệnh dừng với người đại diện cơng ty chứng khốn để bán với giá 29 ngàn Nếu thực tế giá cổ phiếu không tăng mà lại giảm giá cổ phiếu giảm tới 29 ngàn người mơi giới bán cho ông ta Lệnh dừng để mua loại lệnh khách hàng đặt mức giá dừng để mua chứng khoán Nếu giá thị trường biến dộng tăng hoạc đtạ mức giá dùng lệnh kích hoạt, nhà mơi giới phải mua chứng khốn vào khách hàng Đắc điểm lệnh dùng đặt mức giá cao giá thị trường chứng khoán cần mua, Lệnh áp dụng để nhằm bảo vệ lợi ích hay hạn chế thua lỗ nhà đầu tư thực phương sách bán trước mua sau Ví dụ lệnh dùng để mua: chẳng hạn có khách hàng vay cơng ty chứng khoán số cổ phần bán với giá 30 ngàn hi vọng giảm xuong 20 dồng để mua trả lại nhwung để đề phịng khơng giảm mà lại tăng lên khách hàng đtặ lệnh dừng để mua với mức giá 32 ngàn Khi giá lên đến 32 nagnf lệnh dùng kích hoạt người mơi giới dẽ mua cổ phiesu ơng ta để hạn chế thô lỗ Để sử dụng lệnh dùng cách hiệu cần sử dụng lệnh dừng có tính chất bảo vệ bảo vệ tiền lời nguwoif kinh doanh thwuong vụ thực hiện, bảo vệ tiền lời người bán tròn thwuong vụ bán khống Sử dụng lệnh dừng để phòng ngừa : phòng nguawfviecej thua lỗ lớn trường hợp mua bán Phòng ngừa thô lỗ lớn việc bán trước mua sau Ưu điểm: không cần nhà dầu tư phỉa ý, để mặt đến biến động thị trường Nhược điểm: mức hía thị trường đạt tới mwusc giá dừng để thị lệnh dừng trở thành lệnh thị trường nyhuwng mức lệnh thực khác nhiều so với mức giá dùng giá thay đổi nhanh chóng thị trường đầy biến dộng Niêm yết chứng khoán đem lại khó khăn Niêm yết chứng khốn cơng bố chứng khốn đủ tiêu chuẩn tiền dịch thị trường giao dịch tập trung Để công bố trước thị trường giao dịch tập trung doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn tài chính, nhan lwuscj , cở sở hạ tầng tiêu chuẩn khác Khi niêm yêt thị trường chứng khaosn doanh nghiệp có lợi ích bất lợi , cụ thể sau: Lợi ích - Tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn: tham gia niêm yết cổ phiếu TTCK, doanh nghiệp huy động vốn cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa tính khoản cao uy tín doanh nghiệp niêm yết thị trường Huy động theo cách này, doanh nghiệp khơng phải tốn lãi vay phải trả vốn gốc giống việc vay nợ, từ chủ động việc sử dụng nguồn vốn huy động cho mục tiêu chiến lược dài hạn Đây coi yếu tố quan trọng định niêm yết cổ phiếu TTCK - Khuyếch trương uy tín doanh nghiệp: để niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện chặt chẽ mặt tài chính, hiệu sản xuất - kinh doanh cấu tổ chức Do đó, cơng ty niêm yết thị trường thường cơng ty có hoạt động sản xuất - kinh doanh tốt Thực tế chứng minh, niêm yết chứng khoán cách thức quảng cáo tốt cho doanh nghiệp, từ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác… - Tạo tính khoản cho cổ phiếu doanh nghiệp: doanh nghiệp niêm yết TTCK giúp cổ đông doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu nắm giữ, qua tăng tính hấp dẫn cổ phiếu - Gia tăng giá trị thị trường doanh nghiệp: xét dài hạn, giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết tăng so với mức giá thời điểm trước niêm yết Bất lợi - Chi phí niêm yết tốn kém: để chứng khốn niêm yết được, doanh nghiệp phải bỏ nhiều khoản chi phí hội họp, th tư vấn, kiểm tốn, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, quảng cáo - Áp lực lãnh đạo doanh nghiệp kết hoạt động sản xuất - kinh doanh: tổ chức niêm yết phải chịu áp lực giám sát xã hội, áp lực phải nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh nhằm trì tăng giá cổ phiếu TTCK người đứng đầu doanh nghiệp hiển nhiên chịu áp lực lớn - Quyền kiểm sốt bị đe doạ: niêm yết, việc giao dịch chứng khoán khiến cấu cổ đông thường thay đổi, dẫn đến biến đổi bất ổn định trình quản lý doanh nghiệp đe doạ đến quyền kiểm sốt cổ đông lớn - Chịu nhiều nghĩa vụ công bố thông tin ràng buộc khác: niêm yết chứng khốn, doanh nghiệp phải cơng bố bên ngồi thơng tin số lượng chứng khốn nhân vật chủ chốt nắm giữ; thông tin tình hình tài chính, doanh thu, chi phí, định hướng, chiến lược phát triển điều đòi hỏi nguồn lực tài người Mặt khác, việc công bố bất lợi cho doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh nắm thông tin Lưu ý Sự thành công việc niêm yết chứng khoán phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: điều kiện chung kinh tế, luật pháp, sách đặc biệt trạng thái hay xu hướng TTCK Khi TTCK lên, việc niêm yết thuận lợi giá chứng khoán tăng cao Ngược lại, trường hợp thị trường xuống, việc niêm yết gặp khó khăn định khả doanh nghiệp huy động vốn qua kênh trở nên khó khăn Đơi khi, doanh nghiệp chủ động tạm dừng niêm yết để chờ tín hiệu tích cực từ thị trường, chí số doanh nghiệp cấp phép niêm yết chần chừ chưa muốn lên sàn Song, theo quy định, vòng 90 ngày kể từ ngày cấp định chấp thuận đăng ký niêm yết, tổ chức niêm yết buộc phải thức giao dịch chứng khốn niêm yết Phân biệt/ so sánh cp tp/ thị trường tập trung, phi tập trung/ vay ngân hàng phát, hành trái phiếu Cổ phiếu, trái phiếu Trái phiếu cổ phiếu chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu tài sản phần vốn tổ chức phát hành – Đều gọi chứng khoán – Đều thể hình thức chứng chỉ, bút tốn ghi sổ liệu điện tử – Đều trao đổi mua bán, chuyển nhượng cầm cố, chấp, thừa kế – Đều nhận lãi (cổ tức cổ phiếu, trái tức trái phiếu) – Trái phiếu cổ phiếu phương tiện thu hút vốn nhà phát hành – Đều có loại: Ghi tên không ghi tên Trong nội dung cổ phiếu trái phiếu có ghi:  Tên, trụ sở cơng ty phát hành;  Số ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD;  Ngày phát hành;  Tên người sở hữu (cổ đông)  Điểm khác cổ phiếu trái phiếu Tính chất Cổ phiếu Trái phiếu Cổ phiếu chứng bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu phần vốn điều lệ Trái phiếu chứng bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu phần vốn vay Bản chất Cổ phiếu chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu chủ sở hữu công ty), làm tăng vốn chủ sở hữu công ty Trái phiếu chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu chủ nợ công ty), không làm tăng vốn chủ sở hữu công ty Về tư cách người sở hữu Người sở hữu cố phiếu cổ đông, thành viên công ty, sở hữu phần lợi nhuận cơng ty hình thức lãi cổ phiếu Người sở hữu trái phiếu chủ nợ công ty trái phiếu loại giấy ghi nhận nợ Về vấn đề hưởn g lợi nhuậ n Về vấn đề trách nhiệ m – Cổ phiếu có độ rủi ro cao – Cổ tức thay đổi tùy thuộc vào khả sản xuất kinh doanh công ty Khi cơng ty làm ăn có lãi chia lợi tức, cơng ty làm ăn thua lỗ không chi trả cổ tức – Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm khoản nợ công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào cơng ty – Khi cơng ty bị giải thể hay phá sản cổ đơng trả lại phần vốn góp sau tốn hết nghĩa vụ, khoản nợ công ty – Trái phiếu có độ rủi ro thấp – Lợi tức thường không thay đổi, không phụ thuộc vào việc sản xuất kinh doanh cơng ty có lãi hay khơng có lãi – Người sở hữu trái phiếu khơng phải chịu trách nhiệm khoản nợ công ty – Khi công ty bị giải thể hay phá sản chủ sở hữu trái phiếu ưu tiên toán gốc lãi trái phiếu trước (cổ phiếu) chủ sở hữu cổ phần Việc tham gia vào hoạt động cơng ty Người có cổ phiếu có quyền tham gia vào Đại hội đồng cổ đông công ty, vào quan quản lý điều hành cơng ty Người có trái phiếu khơng có quyền tham gia vào quan quản lý công ty, không quyền bỏ phiếu định vấn đề liên quan đến hoạt đông công ty Thời gian Cổ phiếu khơng có thời hạn xác định, khơng có tính hồn trả trực Trái phiếu hồn vốn có thời hạn xác định Thời hạn đáo hạn Hậu pháp lí việc phát hành cơng ty   tiếp trái phiếu ngắn hạn dài hạn Kết việc phát hành cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ công ty cổ phần làm thay đổi quyền quản trị cổ đông Kết việc phát hành trái phiếu làm tăng vốn vay cơng ty cổ phần khơng ảnh hưởng đến quyền quản trị cổ đơng Ngồi ra, so sánh cổ phiếu trái phiếu dựa tiêu chí sau:  Phi tập trung, tập trung Đều thị trường có tổ chức, chịu quản lý, giám sát Nhà nước Hoạt động thị trường chịu chi phối hệ thống Luật chứng khoán văn pháp luật khác có liên quan 3 Vay ngân hàng, phát hành trái phiếu Giống ; - doanh nghiệp muốn vay ngân hàng muốn phát hành trái phiếu cần đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe tài chính, nhân lực, sở hạ tầng, - doanh nghiệp phải trả số phí định cho nguồn vốn huy động, tiền lãi tính theo lãi suất ngân hàng vay vốn - chia thành nhiều loại dựa thời hạn vay - cần phải có dộ uy tín vay vốn phát hành công chúng Vay ngân hàng Có kiểm sốt cao ngân hàng mục didhcsj tình hình sử dụng vốn vay - khơi lượng tín dụng lướn Phát hành trái phiếu - nhà đầu tư mua trái phiếu quyền kiểm sốt tiền mà doanh gnhiepej vay - vay chia nhỏ cho nhà đầu Phạm vi mở rộng cho ngành lĩnh vực nhờ yêu cầu đảm bảo không phức tạp phát hành trái phiếu tư Trái phiếu định khó khắn nhiều so với tín dụng ngân hàng Phân loại thị trường tài Thị trường tài hiểu rõ thị trường mà nguồn tài chuyển từ người có vốn dư thừa sang người thiếu vốn Đây thị trường tổng hòa mối quan hệ cung – cầu vốn, chế để đưa tiền tiết kiệm đến với người đầu tư cuối Thị trường tài đưa vốn trực tiếp gián tiếp từ khu vực tiết kiệm đến khu vực đầu tư thông qua trung gian tài Trong đó, trung gian tài tổ chức tồn người cho vay người vay, họ mua chứng khoán sơ cấp phát hành chứng khoán thứ cấp – Thị trường tài tăng khả khoản cho chứng khốn – Thị trường tài cung cấp thơng tin kinh tế đánh giá giá trị doanh nghiệp Dựa vào cách thức huy động vốn a) Thị trường nợ Thị trường nợ bao gồm: – Công cụ nợ ngắn hạn: Là cơng cụ nợ có thời gian đáo hạn 01 năm – Công cụ nợ trung hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 01 – 10 năm – Công cụ nợ dài hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 10 năm trở lên b) Thị trường cổ phần Là thị trường người cần vốn huy động vốn cách phát hành cổ phiếu Các cổ phiếu quyền chia phần tài sản cơng ty phát hành cổ phiếu lãi rịng Thị trường cổ phần thị trường người cần vốn huy động vốn cách phát hành cổ phiếu Dựa vào việc mua bán chứng khoán mới, chứng khoán lần đầu mua bán chứng khoán sau phát hành lần đầu a) Thị trường sơ cấp (thị trường cấp 1) Là thị trường tài chứng khốn phát hành tổ chức bán cho người mua b) Thị trường thứ cấp (Thị trường cấp 2) Là nơi diễn hoạt động chuyển nhượng, mua bán lại chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp Dựa vào cách thức giao dịch thị trường tài chính, thị trường thứ cấp chia làm 02 loại: Thị trường phi tập trung sở giao dịch Căn vào chức năng, chất cách thức hoạt động cơng cụ tài chính, chủ thể tài hệ thống tài a) Thị trường tiền tệ Thị trường tiền tệ thị trường phát hành mua bán lại cơng cụ tài ngắn hạn 01 năm Thị trường bao gồm: Khoản vay ngắn hạn ngân hàng, tín phiếu kho bạc, thương phiếu, thỏa thuận mua lại, chứng tiền gửi,… Thị trường tiền tệ thị trường phát hành mua bán lại cơng cụ tài ngắn hạn 01 năm b) Thị trường hối đoái Thị trường hối đoái giống thị trường tiền tệ, nơi giao dịch cơng cụ tài tương đối ngắn hạn Tuy nhiên, chúng định giá loại đồng tiền khác nhau, có đồng tiền khác thực giao dịch c) Thị trường vốn Thị trường vốn thị trường phát hành mua bán lại cơng cụ tài có kỳ hạn từ 01 năm trở nên Đây nơi giải quan hệ cung – cầu vốn dài hạn Ngồi ra, thị trường vốn cịn có tồn cơng cụ chứng khốn phát sinh Trên viết hướng dẫn cách phân loại thị trường tài nhanh chóng, xác Nếu bạn quan tâm đến chủ đề tương tự, tiếp tục đồng hành Quản Lý Bất Động Sản để có thêm nhiều kiến thức đầu tư hiệu Vì TTTC nơi cung cấp đầu tư cho dân chúng (tttc gì/ đầu tư gì) Thị trường tài thị trường người thể chế trao đổi chứng khốn tài chính, hàng hóa, giá trị thay khác với chi phí giao dịch thấp giá ph ản ánh cung cầu Đầu tư kinh doanh việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; mua cổ phần, đầu tư góp vốn, phần vốn góp tổ chức kinh tế; đầu t theo hình thức hợp đồng thực dự án đầu tư Phân loại tt tiền tệ (k/n, đặc điểm, hàng hóa cơng cụ, ngắn hạn an toàn chủ thể tham gia chủ yếu ngân hàng tm) Thị trường tiền tệ – Money market thị trường vốn ngắn hạn ( năm) diễn hoạt động cung cầu vốn ngắn hạn vay vốn ngân hàng, mua bán chứng khoán, chứng tiền gửi, tín phiếu kho bạc Vốn ngắn hạn gồm có loại giấy tờ có giá ngắn hạn, có kỳ hạn, rủi ro thấp tính khoản cao • Thị trường tiền tệ khơng có quy định cụ thể không chịu giám sát quan, tổ chức • Thị trường tiền tệ mang tính tồn cầu hóa, giao dịch quy mơ quốc tế thơng qua mạng internet chủ yếu • Thị trường tồn phòng giao dịch tiền tệ, ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại tồn giới • Thị trường nơi trung gian người vay bên cho vay ngân hàng thương mại • Thị trường tiền tệ chủ yếu thực giao dịch mua bán cơng cụ tài có thời gian đáo hạn vịng năm, ln chuyển vốn ngắn hạn • Các cơng cụ thị trường tiền tệ có tính khoản cao, mang lại lợi tức, lãi suất, lợi nhuận cho nhà đầu tư • Nghiệp vụ thị trường tiền tệ quyền chọn kỳ hạn, đáo hạn, hốn đổi Thị trường tiền tệ có chức là: • Huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn nhà đầu tư • Giúp nhà đầu tư có hội đầu tư mua bán giao dịch tiền tệ để phát triển tài • Tăng trưởng kinh tế ổn định tài đất nước thơng qua đầu tư chứng khốn, tài chính, tiền tệ • Tạo điều kiện lưu tốn quốc tế lưu thơng hàng hóa giới cách dễ dàng Các chủ thể tham gia vào thị trường tiền tệ gồm có: • Chính phủ: tham gia với tư nhà phát hành tín phiếu, nhà quản lý • Ngân hàng trung ương: tham gia để điều tiết thị trường • Ngân hàng thương mại tổ chức tài chính: tham gia thị trường để huy động vốn từ người dân thơng qua gói tiền gửi tiết kiệm, phát hành mua bán trao đổi giấy tờ có giá trị, chuyển hóa nguồn tiền thành vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thơng qua cấp tín dụng • Doanh nghiệp tổ chức kinh tế: tham gia thị trường cương vị bên có nhu cầu vốn kinh doanh • Cá nhân, tổ chức đoàn thể xã hội: tham gia để giao dịch mua bán tiền tệ giấy tờ có giá vay vốn để đầu tư kinh doanh Các Công Cụ Lưu Thông Trên Thị Trường Tiền Tệ công cụ lưu thông thị trường tiền tệ tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng, chứng tiết kiệm, thương phiếu • Tín phiếu kho bạc: chứng khốn nợ ngắn hạn nhà nước phát hành để lưu thông tiền tệ, cân đối thu chi ngân sách, chống lạm phát thúc đẩy phát triển kinh tế sản xuất Loại tín phiếu có kỳ hạn năm nhận lãi đáo hạn • Kỳ phiếu ngân hàng: loại chứng khoán kỳ hạn tháng, tháng, tháng đến 12 tháng ngân hàng thương mại tổ chức tài phát hành để huy động vốn thực cho vay với đặc điểm rủi ro khơng chịu tác động giá thay đổi • Chứng tiết kiệm: công cụ vay nợ ngắn hạn cho ngân hàng bán cho người gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cố định theo thỏa thuận đáo hạn hồn trả hết mệnh giá ban đầu • Thương phiếu: chứng có giá ghi nhận lệnh yêu cầu tốn cam kết tốn khơng có thêm điều kiện thời gian định Người trả tiền có trách nhiệm tốn hạn, khơng trì hỗn Cơng cụ quan trọng, chức quan trọng (đầu tiên) Giải pháp thay để sử dụng tiền quay trở lại hệ thống hàng đổi hàng Tuy nhiên, với tư cách hệ thống trao đổi, hệ thống hàng đổi hàng ngày khó khả thi Ví dụ, người thợ làm bánh cung cấp bánh mì cho người bán tạp hóa xanh phải trả tiền hành tây cà rốt, khơng thích thực phẩm có đủ dự trữ Do đó, người thợ làm bánh phải bán lại sản phẩm, điều thời gian bất tiện Bằng cách thay mua bán phức tạp cách sử dụng tiền, tiết kiệm nhiều rắc rối Nếu thợ làm bánh chấp nhận tốn tiền, bạn chi tiêu theo cách mà thợ làm bánh muốn Việc sử dụng tiền phương tiện trao đổi khắc phục hạn chế hàng đổi hàng chức quan trọng tiền tệ Do đó, tiền cung cấp phương tiện hiệu để thỏa mãn mong muốn chức quan trọng tiền tệ Mỗi người tiêu dùng có nhóm mong muốn khác Tiền cho phép (cơ ta) định muốn thỏa mãn điều gì, xếp hạng mong muốn theo thứ tự mức độ khẩn cấp lực (thu nhập) hành động phù hợp Loại hệ thống cho phép mở rộng chuyên mơn hóa Lấy ví dụ, người thực nhiệm vụ nhà máy sản xuất giày Anh không thực tự sản xuất thứ Vậy trao đổi hệ thống hàng đổi hàng hoạt động? Với hệ thống tiền tệ, vấn đề loại bỏ Anh ta trả tiền dùng số tiền để mua thứ muốn Tín phiếu kho bạc Tín phiếu kho bạc tiếng Anh gọi Treasury bills Tbills Tín phiếu kho bạc cơng cụ vay nợ ngắn hạn Chính phủ thường phát hành với kì hạn tốn 3, 12 tháng Tín phiếu kho bạc loại chứng khốn tài Mỹ Ngân hàng Dự trữ Liên bang đứng phát hành cho Bộ tài Mỹ với tư cách cơng cụ vay tiền ngắn hạn (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Chúng trả lãi với mức lãi suất cố định hoàn trả vốn đến hạn toán toán lãi việc bán lần đầu có giảm giá, tức là, với giá thấp so với khoản tiền định toán hết hạn (hình thức chiết khấu) Đặc điểm Tín phiếu kho bạc có đặc điểm sau: Tín phiếu kho bạc loại có tính lỏng an tồn tất cơng cụ thị trường tiền tệ, vậy, chúng ưa chuộng mua bán nhiều thị trường Sở dĩ tín phiếu kho bạc loại cơng cụ an tồn tất tất loại công cụ thị trường tiền tệ bảo đảm chi trả Chính phủ Lãi suất phát hành - Đối với tín phiếu Kho bạc phát hành theo phương thức đấu thầu, lãi suất phát hành Kho bạc Nhà nước định khung lãi suất Bộ Tài qui định - Đối với tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất phát hành lãi suất thỏa thuận Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo qui định khoản Điều 12 Nghị định 95/2018/NĐ-CP Đối tượng sở hữu Tín phiếu kho bạc công cụ nắm giữ chủ yếu ngân hàng thương mại, ngồi có lượng nhỏ hộ gia đình, cơng ty trung gian tài khác nắm giữ tín phiếu kho bạc Chức Các ngân hàng thương mại nắm giữ tín phiếu kho bạc ngồi mục đích đầu tư nguồn vốn bị đóng băng để hưởng lợi tức cịn sử dụng tín phiếu kho bạc khoản tiền dự trữ cấp hai Ngoài ra, Ngân hàng trung ương sử dụng cơng cụ tín phiếu kho bạc để thực nghiệp vụ thị trường mở nhằm điều chỉnh lượng tiền cung ứng lưu thông kiểm soát thị trường tiền tệ TT chứng khoán, sơ cấp, thứ cấp, dài hạn, lợi nhuận lớn, chủ thể tham gia chủ yếu doanh nghiệp Làm rõ/ phân biệt: riêng lẻ công chúng 2.1 Phát hành riêng lẻ Phát hành riêng lẻ: việc phát hành chứng khoán bán phạm vi số người định (thông thường cho nhà đầu tư có tổ chức), với điều kiện hạn chế khối lượng phát hành phải đạt mức định Việc phát hành chứng khốn riêng lẻ thơng thường chịu điều chỉnh Luật cơng ty Chứng khốn phát hành hình thức khơng phải đối tượng niêm yết giao dịch thị trường chứng khốn sơ cấp Luật pháp nước có quy định cụ thể hình thức phát hành riêng lẻ Ví dụ nhưở Mỹ, trường hợp phát hành tiêng lẻ khơng quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng hội thảo rộng rãi nhà đầu tưtham gia mua khơng mang tính chun nghiệp số lượng khơng vượt 35 người phải cử đại diện mua Tại Thái Lan, tổng số tiền huy động qua phát hành riêng lẻ không 20 triệu Bath cho 35 người Các doanh nghiệp thường lựa chọn phát hành riêng lẻ số nguyên nhân sau: Công ty không đủ tiêu chuẩn để phát hành công chúng; Số lượng vốn cần huy động nhỏ, mục đích chọn phát hành riêng lẻ để giảm chi phí Cơng ty phát hành cổ phiếu nhằm mục đích trì mối quan hệ kinh doanh Ví dụ nhưphát hành cổ phiếu cho nhà cung cấp hay tiêu thụ sản phẩm, phát hành cho đối tác… Phát hành cho cán công nhân viên chức cơng ty 2.2 Phát hành chứng khốn cơng chúng Là hình thức phát hành chứng khốn phát hành rộng rãi cơng chúng cho số lượng lớn nhà đầu tưnhất định, phải đảm bảo tỷ lệ cho nhà đầu tưnhỏ Ngoài ra, tổng khối lượng phát hành chứng khoán phải đạt tỷ lệ theo quy định Việc phát hành chứng khốn cơng chúng phải quan quản lý Nhà nước chứng khoán cấp giấy phép chấp thuận Sau phát hành thị trường sơ cấp, chứng khoán giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đáp ứng quy định niêm yết chứng khoán SGDCK Tổ chức phát hành chứng khốn cơng chúng phải thực chế độ báo cáo, công bố thông tin công khai chịu quản lý, giám sát riêng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Việc phát hành cơng chúng phân biệt thành hai hình thức: phát hành cổ phiếu công chúng pháthành trái phiếu công chúng Trường hợp phát hành cổ phiếu công chúng, việc phát hành thực theo hai phương thức sau: + Phát hành lần đầu cơng chúng (IPO):là việc phát hành cổ phiếu công ty lần bán rộng rãi cho công chúng đầu tư Nếu cổ phần bán lần đầu cho cơng chúng nhằm tăng vốn IPO sơ cấp, cịn cổ phần bán lần đầu từ số cổ phần hữu IPO thứ cấp + Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): đợt phát hành cổ phiếu bổ sung công ty cho rộng rãi công chúng đầu tư Trường hợp phát hành trái phiếu công chúng, việc phát hành thực phương thức nhất, chào bán sơ cấp Biên độ/ đơn vị giao động giá Đơn vị giao dịch - Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư - Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư trở lên - Không quy định đơn vị giao dịch phương phức giao dịch thỏa thuận b Đơn vị yết giá: - Đối với phương thức khớp lệnh: Mức giá Đơn vị yết giá £ 49.900 100 đồng 50.000 – 99.500 500 đồng ³ 100.000 1.000 đồng - Không quy định đơn vị yết giá phương thức giao dịch thỏa thuận Biên độ dao động giá: a Biên độ dao động giá quy định ngày giao dịch giao dịch cổ phiếu chứng quỹ đầu tư 5% b Biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư xác định sau: Giá tối đa (Giá trần) = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá) Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá) c Không áp dụng biên độ dao động giá giao dịch trái phiếu d Biên độ dao động giá không áp dụng chứng khoán số trường hợp sau: - Ngày giao dịch cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư niêm yết; - Cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư giao dịch trở lại sau bị tạm ngừng giao dịch 30 ngày; - Các trường hợp khác theo định TTGDCK TP.HCM Câu điểm (1 câu tập) Dạng khớp lệnh định kỳ (sắp xếp giá từ cao đến thấp/ thấp đến cao) Dạng định giá cổ phiếu Dạng trái phiếu (C= lãi suất danh nghĩa x mệnh giá, năm đổi sang tháng) Câu điểm (Câu hỏi thực hành) Phân tích tăng giảm cổ phiếu Phân tích ngành bạn quan tâm Key: Biến động giá ngày gần đó, so sánh ngành, thuộc ngành gì, lý chọn ngành/ cổ phiếu Thị trường tài Câu hỏi 5-3-2 Câu 5đ: câu, câu 1đ: Anh chị trả lời câu hỏi sau: Vd: có lí để doanh nghiệp định gia tăng cổ phiếu quỹ? Phân biệt thị trường tiền tệ thị trường vốn? Lí để doanh nghiệp lựa chọn hình thức chào bán riêng lẻ? Câu 3đ: dạng tập: loại tập: - khớp lệnh định kỳ - Trái phiếu - Cổ phiếu Câu 2đ: Dạng báo cáo thực hành: (đề mở) Vd: phân tích tình hình tăng giảm giá cổ phiếu mà bạn quan tâm? (trong có liên hệ so sánh với cổ phiếu khác) Phân tích nhân tố tác động đến giá cổ phiếu mà bạn quan tâm? Theo bạn, năm 2022 ngành có tính khoản cao nhất? Phân tích yếu tố vi mô, vĩ mô tác động đến giá, ngành? Theo quan điểm bạn, ngành có xu hướng tăng/giảm? (đồng ý/ khơng đồng ý) Câu hỏi sách Chương 1: Tổng quan Cấu trúc phân loại TTTC (phân biệt TTTT &TTV, tập trung & phi tập trung, sơ cấp & thứ cấp - Vai trò TTTC Chương 2: Thị trường tiền tệ - Khái niệm, đặc điểm, phân loại - Chủ thể tham gia chính: ngân hàng thương mại Đặc trưng: (ngắn hạn, an tồn, rủi ro, lợi nhuận thấp) - Hàng hóa: nhiều loại hàng hóa, tín phiếu qtrong nhất, Tại tín phiếu lại có tính lỏng cao nhất? (chủ thể: nhà nước, ngắn hạn, an toàn ) Tại thương phiếu khơng pahir chứng khốn? (là hối phiếu kỳ phiếu, ngắn hạn, thuộc tiền tệ, sử dụng xuất nhập ) Chương 3: TTCK - Lịch sử hình thành, khái niệm, đặc điểm - Thị trường sơ cấp, thứ cấp - OTC (phi tập trung) SGD (tập trung) - Chứng khoán niêm yết(SGD) chưa niêm yết(OTC) - Cổ phiếu trái phiếu: (nợ/vốn, ) Niêm yết chứng khốn: thuận lợi khó khăn? Tốt? Có trường hợp xin hủy niêm yết (không muốn huy động )? Phân biệt phát hành riêng lẻ chào bán công chúng? Nên lựa chọn riêng lẻ hay công chúng (tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích, trường hợp lựa chọn)? - Theo anh chị, việt nam có OTC hay chưa? (Có/ khơng, chứng minh) UPCOM (OTC) thuộc SGD chứng khốn Hà Nội, nhiều chịu điều chỉnh Chu trình: tự – OTC – SGD(bị bảo hộ) - Đơn vị yết giá, đơn vị giao dịch, biên độ giao động - Tách gộp, loại cổ phiếu Bài tập: định kỳ: chưa xếp xếp giá cao – thấp/ thấp – cao Trái phiếu: vẽ dịng tiền, tóm tắt bài, ghi cơng thức tổng qt, Cổ phiếu: xác định giai đoạn (cthuc), không (công thức) ... cách thức hoạt động cơng cụ tài chính, chủ thể tài hệ thống tài a) Thị trường tiền tệ Thị trường tiền tệ thị trường phát hành mua bán lại cơng cụ tài ngắn hạn 01 năm Thị trường bao gồm: Khoản vay... tiền gửi,… Thị trường tiền tệ thị trường phát hành mua bán lại cơng cụ tài ngắn hạn 01 năm b) Thị trường hối đoái Thị trường hối đoái giống thị trường tiền tệ, nơi giao dịch cơng cụ tài tương... so với tín dụng ngân hàng Phân loại thị trường tài Thị trường tài hiểu rõ thị trường mà nguồn tài chuyển từ người có vốn dư thừa sang người thiếu vốn Đây thị trường tổng hòa mối quan hệ cung –
- Xem thêm -

Xem thêm: thị trường tài chính,