0

Đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí xây dựng công trình tháp trao đổi nhiệt tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà

22 1 0
  • Đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí xây dựng công trình tháp trao đổi nhiệt tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:08

1 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm tốn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, xây dựng ngày khẳng định vị quan trọng với vai trò ngành tạo sở vật chất hạ tầng cho tồn xã hội (với cơng trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, khu công nghiệp, khu thị, cơng trình quốc phịng, cơng trình dân dụng…) Kéo theo đó, ngày xuất nhiều công ty xây dựng thuộc thành phần kinh tế với nguồn đầu tư phong phú, góp phần làm tính cạnh tranh thị trường xây dựng nước tăng lên rõ rệt Đặc điểm riêng ngành xây dựng giá bán có trước tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nên việc tính tốn quản lý chi phí sản xuất có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp xây lắp Nó định đến khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường phản ánh lực, trình độ quản lý chi phí doanh nghiệp từ ảnh hưởng cách trực tiếp đến thu nhập lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt Chính mà ngồi vấn đề cần quan tâm việc thoả thuận ký kết Hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp xây lắp cịn phải ý đến việc quản lý chi phí thật tốt để hạ giá thành sản phẩm xây lắp trình kinh doanh Để thực nhiệm vụ đó, doanh nghiệp phải thơng qua Kế tốn - công cụ hữu hiệu quản lý kinh tế Trong đó, kế tốn chi phí sản xuất ln xác định khâu trọng tâm công tác kế tốn doanh nghiệp xây lắp Để q trình xây lắp diễn cách thuận lợi từ khâu lập dự toán đến khâu tổ chức thực hiện, nhà quản trị doanh nghiệp cần phải cập nhật thông tin tình hình chi phí đơi với kết hoạt động xây lắp Qua số liệu phận kế tốn chi phí xây lắp cung cấp, nhà quản trị theo dõi chi phí cho cơng trình theo giai đoạn, từ đối chiếu, so sánh với số liệu định mức, số liệu dự tốn, tìm ngun nhân chênh lệch để đưa định điều chỉnh phù hợp Xét góc độ này, kế tốn nói chung kế tốn chi phí xây lắp nói riêng khẳng định vai trị quan trọng, khơng thể thiếu hoạt động doanh nghiệp xây lắp Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Trong thời gian thực tập tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, với kết điều tra thu được, em nhận thấy cơng tác kế tốn cơng ty tồn số điểm bất cập, chưa hợp lý về: Quá trình tập hợp luân chuyển chứng từ nói chung; Hạn chế cơng tác kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, đặc biệt kế tốn chi phí xây lắp cơng trình, bất cập việc kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt Chính lý đó, em nhận thấy việc nghiên cứu kế tốn chi phí xây dựng doanh nghiệp xây dựng nói chung Cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà cần thiết Mục tiêu nghiên cứu đề tài Về mặt lý luận, mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa, làm rõ vấn đề kế toán CPXD Qua nghiên cứu thực tế, phân tích đánh giá thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, từ đámh giá ưu điểm, hạn chế để đưa đề xuất hồn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng ty Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài thực phương diện sau: Về không gian: Cơng trình Tháp trao đổi nhiệt cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng xây dựng hạ tầng Sông Đà Về thời gian: Tháng năm 2011 Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn CHƯƠNG I: TĨM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số định nghĩa, khái niệm * Khái niệm chi phí: Xét góc độ kế tốn, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – Chuẩn mực số 01 “Chuẩn mực chung”: Chi phí tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sở hữu Theo quan điểm trường đại học khối kinh tế: Chi phí doanh nghiệp hiểu tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp trình hoạt động kinh doanh, biểu tiền tính cho thời kỳ định Các khái niệm có khác cách diễn đạt nội dung thể chất chi phí hao phí phải bỏ để đổi lấy thu dạng vật chất định lượng số lượng sản phẩm thu dạng tinh thần hay dịch vụ phục vụ * Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp: Q trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp xây lắp kết hợp yếu tố trình sản xuất, là: Sức lao động người, tư liệu lao động đối tượng lao động Sự tham gia yếu tố vào trình sản xuất hình thành nên khoản chi phí tương ứng Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định chi phí khấu hao TSCĐ, tương ứng với sử dụng nguyên vật liệu chi phí nguyên vật liệu, tương ứng với sử dụng lao động chi phí tiền lương, tiền cơng Trong kinh tế hàng hóa khoản chi phí biểu tiền Như vậy, chi phí sản xuất xây lắp biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ để tiến hành hoạt động sản xuất xây lắp thời kỳ định Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Trong doanh nghiệp xây lắp, hoạt động sản xuất xây lắp tạo sản phẩm cịn có hoạt động khác Do đó, khoản chi phí phát sinh liên quan đến trình sản xuất xây lắp nhằm tạo sản phẩm xây lắp coi chi phí xây lắp * Căn vào mục đích loại hoạt động doanh nghiệp vào cơng dụng kinh tế chi phí chi phí sản xuất chia thành: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây lắp: Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, phận kết cấu cơng trình, vật liệu ln chuyển tham gia cấu thành thực thể cơng trình xây lắp giúp cho việc hoàn thành khối lượng xây lắp như: Sắt, thép, xi măng, gạch, gỗ, cát, đá, cốp pha, không bao gồm vật liệu, nhiên liệu sử dung cho máy thi công sử dụng cho quản lý đội cơng trình - Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công phải trả cho số ngày công lao động công nhân trực tiếp thực khối lượng công tác xây lắp, công nhân phục vụ xây lắp kể công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu phạm vi mặt thi công công nhân chuẩn bị, kết thúc thu dọn trường thi công, không phân biệt công nhân danh sách hay th ngồi - Chi phí sử dụng máy thi cơng: Là chi phí vật liệu, nhân cơng chi phí khác có liên quan đến sử dụng máy thi công gồm: tiền lương khoản phải trả cho công nhân điều khiển máy thi cơng, chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao máy thi cơng - Chi phí sản xuất chung hoạt động xây lắp chi phí có liên quan đến việc tổ chức, phục vụ quản lý thi công đội xây lắp công trường xây dựng gồm: tiền lương nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, kinh phí cơng đồn tính theo tỷ lệ quy định tiền lương công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân sử dụng máy thi công nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp), khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động đội chi phí khác liên quan đến hoạt động chung đội xây lắp Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán 1.2 Phân định nội dung nghiên cứu đề tài Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, tác giả nhằm thực đề tài cách triệt để nội dung sau:  Thứ nhất, nghiên cứu mặt lý luận kế toán chi phí xây dựng cơng trình với nội dung: Các khái niệm chi phí, chi phí sản xuất xây lắp, chi phí NVLTT xây lắp, chi phí NCTT xây lắp, chi phí sử dụng máy thi cơng, chi phí SXC; quy định số chuẩn mực kế tốn chi phối đến kế tốn chi phí xây dựng (VAS 01, 15); kế tốn CPXD cơng trình theo quy định chế độ kế toán DN hành (Chế độ kế toán ban hành theo định số 15/2006)  Thứ hai, đánh giá thực trạng kế toán chi phí xây dựng cơng trình cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sơng Đà nói chung thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt nói riêng để từ làm rõ ưu điểm, tồn việc vận dụng chuẩn mực chế độ kế toán hành  Thứ ba, đưa giải pháp nhằm khắc phục tồn công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sơng Đà cơng tác kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm tốn CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG SƠNG ĐÀ 2.1 Các phương pháp nghiên cứu * Phương pháp điều tra Phương pháp điều tra phương pháp thu thập liệu thực thông qua việc phát phiếu điều tra có mẫu thiết kế sẵn Em thiết kế mẫu phiếu điều tra với 10 câu hỏi trắc nghiệm để tìm hiểu tổng quan đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị thực tập, đặc điểm cơng tác quản lý kế tốn CPXD đơn vị thực tập Tất câu hỏi mang tính trọng tâm, trọng điểm đem lại thông tin cần thiết cho chuyên đề Phiếu điều tra thiết kế theo mẫu phụ lục 2.1 Em gửi phiếu điều tra cho cán bộ, nhân viên đơn vị: phiếu cho kế toán trưởng, phiếu cho kế toán viên, phiếu cho trưởng phịng tổ chức hành chính, phiếu cho nhân viên phịng kỹ thuật thi cơng Sau nhận câu trả lời từ phiếu điều tra phát, em tổng hợp câu trả lời khái quát bảng tổng hợp phiếu điều tra phụ lục 2.2 để từ sử dụng thông tin cần thiết cho luận văn * Phương pháp vấn Phương pháp vấn sử dụng để tìm hiểu chuyên sâu chủ đề cụ thể, nhằm thu thập thông tin chi tiết thông tin thu thập từ phiếu điều tra Phương pháp sử dụng câu hỏi chuận bị sẵn có liên quan đến đề tài nghiên cứu, đặt để vấn trực tiếp đối tượng có hiểu biết rõ vấn đề nghiên cứu ban giám đốc, phịng ban kế tốn, phịng kỹ thuật, phịng tổ chức hành đơn vị để thu thập thông tin cần thiết khác công tác tổ chức kế tốn, nắm bắt tình hình hoạt động đơn vị, hiểu rõ môi trường làm việc cơng ty trình độ chun mơn nhân viên Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán * Phương pháp quan sát thực tế Với phương pháp này, em trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình thực kế tốn CPXD đơn vị thực tập tất khâu: Lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, cập nhật chứng từ, ghi sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết CPXD; xem xét phương pháp kế tốn, trình tự hạch tốn, cách thức biện pháp xử lý nghiệp vụ kế tốn, việc điều hành quản lý cơng tác tổ chức kế toán đơn vị * Phương pháp nghiên cứu tài liệu Là việc tập hợp thơng tin có sẵn phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Thơng qua tạp chí kế tốn, kiểm tốn, tập hợp thơng tin kế tốn sổ kế tốn, báo cáo tài chính, qua luận văn, chuyên đề nội dung nghiên cứu năm trước Đề tài nghiên cứu công tác kế tốn CPXD cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà nên phần lớn tài liệu công ty cung cấp, thơng tin thu thập thông qua giấy phép đăng ký kinh doanh, tài liệu cấu máy tổ chức, máy kế tốn cơng ty Bên cạnh thơng tin kế tốn thể thơng qua chứng từ, sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2.2 Kết phân tích thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sơng Đà 2.2.1 Đặc điểm kế tốn chi phí xây dựng công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sơng Đà Kết điều tra trắc nghiệm Phịng kế tốn cơng ty cho thấy phần hành kế tốn tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp nói chung công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sơng Đà thực sau: * Chi phí xây lắp chi tiết thành khoản mục: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm trị giá nguyên vật liệu (gạch, cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép ), nguyên vật liệu phụ (sơn, vôi, đinh, dây buộc ), vật liệu kết cấu (cột, kèo, khung ), sử dụng trực tiếp Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn trình xây lắp, khơng bao gồm trị giá vật liệu xuất dùng sử dụng cho máy thi công trị giá thiết bị lắp đặt chủ đầu tư cung cấp - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm khoản phải trả cho nhân công trực tiếp thi công xây lắp (tiền lương chính, tiền lương phụ, phụ cấp, tiền thưởng…) - Chi phí sử dụng máy thi cơng: Bao gồm tồn chi phí vật liệu, nhân cơng chi phí khác có liên quan đến sử dụng máy thi cơng - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm khoản chi phí có liên quan đến việc tổ chức, phục vụ quản lý thi công đội xây lắp công trường xây dựng tiền lương nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định tiền lương nhân viên quản lý đội, khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động đội, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất chi phí khác liên quan đến hoạt động chung đội xây lắp * Đối tượng tập hợp chi phí xây lắp: Tại Công ty cổ phần cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, đối tượng tập hợp chi phí xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình Các đối tượng hiển thị lựa chọn thao tác phù hợp mục “Vụ việc” phần mềm kế toán * Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: Kế tốn cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà áp dụng đồng thời phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp (với chi phí liên quan tới đối tượng chi phí: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung liên quan tới đối tượng) phương pháp tập hợp chi phí phân bổ gián tiếp (với khoản chi phí liên quan tới nhiều đối tượng) Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho Do điều kiện giới hạn thời gian số lượng trang viết nên chuyên đề em đề cập đến cơng trình: Tháp trao đổi nhiệt Số liệu cập nhật lấy thực tế phát sinh tháng 3/2011 ví dụ để khái qt cơng tác hạch tốn chi phí sản phẩm xây lắp cơng ty 2.2.2 Kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn 2.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp a) Chứng từ sử dụng Khi tập hợp chi phí NVLTT cơng ty sử dụng chứng từ: Giấy đề nghị cấp vật tư, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, phiếu chi b) Tài khoản sử dụng Để hạch toán CPNVLTT phát sinh trình thi cơng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt, kế tốn sử dụng Tài khoản 621 – Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Tài khoản chi tiết cho cơng trình, hạng mục xây lắp cơng ty Ngồi ra, kế tốn cịn sử dụng tài khoản khác như: TK111 – Tiền mặt, TK112 – Tiền gửi ngân hàng, TK331 – Phải trả người bán, TK1331 – Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ… c) Trình tự kế tốn * Đối với NVL nhập, xuất qua kho Căn nhu cầu kế hoạch sản xuất, phận sử dụng NVL lập Giấy đề nghị cấp vật tư trình Phịng quản lý vật tư giới Phó tổng giám đốc (được ủy quyền) ký duyệt chuyển cho phận lập phiếu Phòng quản lý vật tư giới Bộ phận lập phiếu lập Phiếu xuất kho (Biểu 2.1) trình Trưởng phịng quản lý vật tư giới, Kế tốn trưởng, Phó tổng giám đốc ký duyệt giao 01 liên cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng Sau xuất kho, Thủ kho ghi vào cột “số lượng thực xuất” thứ NVL, ghi ngày tháng năm xuất kho người nhận hàng ký tên vào Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho lập thành 03 liên: 01 liên lưu phận lập phiếu Phòng vật tư giới, 01 liên Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau chuyển cho kế toán để ghi sổ Nhật ký chung, 01 liên người nhận NVL giữ để theo dõi phận sử dụng Trường hợp kho công ty cịn tồn đọng vật tư mà cơng trình có nhu cầu sử dụng vật tư khơng mua mà xuất kho cơng ty, kế tốn phiếu xuất kho để hạch toán Căn vào Phiếu xuất kho, Kế toán ghi sổ Nhật ký chung sau: Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 10 Khoa Kế toán – Kiểm toán Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán (Biểu 2.2) Sau bấm vào nút “ghi”, chương trình máy tính xử lý cung cấp sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ nêu theo yêu cầu người sử dụng, sổ, thẻ sau: Sổ chi tiết TK621010101 – Tháp trao đổi nhiệt (Biểu 2.3), Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.20), Sổ TK621 – Chi phí NVL (Biểu 2.4) , Thẻ kho loại NVL… * Đối với NVL không nhập, xuất qua kho Là đơn vị hoạt động lĩnh vực xây dựng nên số NVL sử dụng công ty không sử dụng nhập xuất qua kho mà thường xuất thẳng vào cơng trình, hạng mục cơng trình như: Bê tơng thương phẩm, đất cát loại mua dùng để đắp… Căn vào Hợp đồng mua bán vật liệu; Biên giao nhận hàng hóa bên: Bên bán, bên mua (Phịng quản lý vật tư giới) phận sử dụng vật liệu, biên lập trường xây dựng Hóa đơn GTGT bên bán cung cấp Kế toán ghi sổ Nhật ký chung sau: Kế tốn vào hóa đơn GTGT nhập liệu vào phần mềm kế toán theo biểu 2.5 Sau bấm vào nút “ghi”, chương trình máy tính xử lý tự động cập nhật vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.20) 2.2.2.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp a) Chứng từ sử dụng - Biên lý hợp đồng giao khoán - Bảng chấm cơng cho cơng nhân xây lắp - Bảng tính tiền lương tiền cơng phải trả - Bảng tính BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN phải nộp - Phiếu chi b) Tài khoản sử dụng Để hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp phát sinh q trình thi cơng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt, kế toán sử dụng TK622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp Tài khoản chi tiết riêng cho cơng trình, hạng mục cơng trình xây lắp cơng ty, cụ thể TK622010101 – Chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 11 Khoa Kế tốn – Kiểm tốn cơng trình Tháp trao đổi nhiệt Ngồi ra, kế tốn cịn sử dụng tài khoản như: TK111, TK112, TK334, TK 338 (Chi tiết TK3382, TK3383, TK3384,…) c) Trình tự kế tốn Căn vào chứng từ xác nhận khối lượng công việc hoàn thành đội cá nhân người lao động đơn giá nội công ty quy định cho loại cơng việc hồn thành có đầy đủ chữ ký, họ tên người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng người duyệt Căn vào Biên lý hợp đồng giao khoán có đầy đủ chữ ký, họ tên bên giao khoán, bên nhận khoán, kế toán tiền lương lập Bảng tính tiền lương, tiền cơng phải trả cho người lao động (Biểu 2.6) trình kế tốn trưởng sốt xét tổng giám đốc ký duyệt Căn Bảng tính tiền lương, tiền công thực tế phải trả cho người lao động tháng BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích nộp tháng cho đối tượng sử dụng lao động (có đăng ký đóng BHYT, BHXH) Kế tốn tiền lương lập Bảng phân bổ tiền lương BHXH (Biểu 2.7) trình kế tốn trưởng sốt xét tổng giám đốc ký duyệt Căn vào Bảng phân bổ tiền lương BHXH kế toán trưởng tổng giám đốc ký duyệt, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế tốn (Biểu 2.8), máy tính tự động cập nhật đến sổ: Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.20), sổ chi tiết TK622010101 (Biểu 2.9), sổ TK622 (Biểu 2.10) 2.2.2.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng a) Chứng từ sử dụng - Bảng trích khấu hao TSCĐ - Hợp đồng thuê máy thi công - Biên nghiệm thu - Hóa đơn tốn khách hàng phục vụ cơng trình b) Tài khoản sử dụng Để tập hợp phân bổ chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp, kế toán sử dụng TK 623 – “Chi phí sử dụng máy thi cơng” Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 12 Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Khơng hạch tốn vào tài khoản khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) công nhân sử dụng máy thi công Tài khoản chi tiết riêng cho cơng trình, hạng mục cơng trình xây lắp cơng ty, cụ thể TK623030101 – Chi tiết chi phí sử dụng máy thi cơng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt Ngồi ra, kế tốn cịn sử dụng tài khoản như: TK111, TK112, TK152, TK153,… c) Trình tự kế tốn Về bản, loại chi phí NVL chi phí dịch vụ mua liên quan đến việc sử dụng máy thi cơng hạch tốn tương tự quy trình hạch tốn chi phí NVLTT, sau phân bổ cho đối tượng sử dụng theo tiêu thức chi phí NCTT Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, cơng ty mở mã số đăng ký mức trích khấu hao hàng tháng cho TSCĐ theo đối tượng sử dụng: Văn phịng cơng ty, đội sản xuất… Cuối tháng, kế toán cần bấm vào nút: “Khấu hao TSCĐ”, chương trình máy tính tự động lên cửa sổ chứng từ biểu 2.11 Sau bấm nút “Ghi”, chương trình máy tính xử lý cung cấp sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ nêu theo yêu cầu người sử dụng, sổ sau: Sổ chi tiết TK623030101 – Chi phí khấu hao TSCĐ (Biểu 2.12), sổ Nhật ký chung (Biểu 2.20), sổ tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi cơng (Biểu 2.13), sổ tài khoản 2113, 2114, 2115… 2.2.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung a) Chứng từ sử dụng - Hóa đơn GTGT hóa đơn mua hàng, bảng kê chi tiết hàng hóa - Phiếu chi - Hợp đồng thuê sử dụng máy thi cơng - Bảng tốn tiền lương - Bảng theo dõi khấu hao TSCĐ b) Tài khoản sử dụng Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 13 Khoa Kế toán – Kiểm toán Để hạch tốn chi phí SXC phát sinh q trình thi cơng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt, kế tốn sử dụng TK627 – Chi phí sản xuất chung Tài khoản mở chi tiết thành tài khoản cấp 2: TK6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ TK6277 – Chi phí dịch vụ mua ngồi TK6278 – Chi phí tiền khác Và chi tiết riêng cho cơng trình, hạng mục cơng trình xây lắp cơng ty Ngồi ra, kế tốn cịn sử dụng tài khoản khác như: TK111, TK112, TK338… c) Trình tự kế tốn Về bản, loại chi phí NVL chi phí dịch vụ mua ngồi liên quan đến chi phí chung phạm vi đội sản xuất hạch tốn tương tự quy trình hạch tốn nêu trên, sau phân bổ cho đối tượng sử dụng theo tiêu thức chi phí NCTT cập nhật vào sổ: Sổ chi tiết TK627010101 – Chi phí sản xuất chung (Biểu 2.14), Nhật ký chung (Biểu 2.20), sổ Cái tài khoản 627 (Biểu 2.15) 2.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp cuối kỳ Tài khoản sử dụng: Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tài khoản: 621, 622, 627 * Đối với chi phí NVLTT Cuối kỳ, kiểm kê khơng phát NVL thừa cịn tồn trường xây lắp không xuất phần chi phí NVLTT vượt lên mức bình thường (Nếu có, cơng ty tiến hành xem xét ngun nhân quy trách nhiệm cá nhân nguyên nhân chủ quan hạch toán vào giá thành kỳ nguyên nhân khách quan, bất khả kháng), Kế toán thực bút toán kết chuyển (Biểu 2.16) * Đối với chi phí NCTT Cuối kỳ, kế tốn thực bút toán kết chuyển biểu 2.17 * Đối với chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí SXC Cuối tháng, kế tốn lập Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi cơng cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo đối tượng sử dụng phân bổ theo tiêu thức chi phí NCTT (Biểu 2.18) Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 14 Khoa Kế toán – Kiểm toán Căn vào Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi cơng, kế tốn nhập chứng từ vào phần mềm kế toán Biểu 2.19 Cách lập Bảng phân bổ chi phí chung cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo đối tượng sử dụng quy trình hạch toán tương tự Số dư Tài khoản chi phí (Tài khoản 621, Tài khoản 622, Tài khoản 623, Tài khoản 627) đến ngày kết chuyển dẫn nguyên vẹn đến tài khoản đích Tài khoản 154 (Biểu 2.21) Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 15 Khoa Kế toán – Kiểm toán CHƯƠNG III: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 3.1 Những phát qua nghiên cứu Trong thời gian ngắn thực tập công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, em tìm hiểu nghiên cứu cơng tác kế tốn cơng ty nói chung kế tốn chi phí xây dựng nói riêng Qua thời gian thực tập cơng ty giúp ích em nhiều, em có hội vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế, so sánh với thực tế để bổ sung điểm hạn chế tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế giúp ích cho cơng việc sau Qua thời gian thực tập, cá nhân em xin có số nhận xét đánh giá cơng tác kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà sau: 3.1.1 Những kết đạt công tác hạch tốn chi phí sản xuất cơng ty - Về máy quản lý: Công ty xây dựng mơ hình quản lý khoa học, tổ chức máy quản lý gọn nhẹ hiệu Các phịng ban chức có hoạt động có hiệu quả, phối hợp với chặt chẽ - Về hình thức kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, hình thức kế tốn có ưu điểm đơn giản, dễ áp dụng Mặc dù nhược điểm hình thức kế tốn Nhật ký chung làm cho khối lượng ghi chép nhiều, nghiệp vụ phát sinh phải ghi vào nhiều sổ khác nhau, công ty sử dụng phần mềm kế toán nên khắc phục nhược điểm Chính vậy, hình thức kế tốn Nhật ký chung hồn tồn phù hợp với cơng ty - Về hình thức sổ sách kế tốn sách kế tốn áp dụng: Theo quy định phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Về cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp: Cơ áp ứng yêu cầu quản lý cơng ty Việc áp dụng hình thức giao thầu Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 16 Khoa Kế toán – Kiểm toán phụ giao khoán xây dựng giúp cơng ty quản lý chi phí cách có kế hoạch, xác định trước chi phí giá thành sản phẩm 3.1.2 Những điểm tồn nguyên nhân 3.1.2.1 Về công tác tập hợp ln chuyển chứng từ Cơng ty có trụ sở Hà Nội cơng trình thi cơng thường xa (Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh…) nên việc luân chuyển chứng từ cịn chậm, làm cho cơng tác kế tốn nhiều lúc bị dồn dập làm giảm chất lượng cơng tác kế tốn 3.1.2.2 Về kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Cơng ty tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp bình qn gia quyền có ưu điểm đơn giản, giảm bớt cơng việc cho cơng tác kế tốn Nhưng điều kiện lạm phát cao năm 2010, giá loại vật tư chủ yếu đầu vào phục vụ SXKD tăng lên nhanh (Đặc biệt giá thép, xăng dầu, gạch…), tính giá vật liệu theo phương pháp đích danh chi phí sản xuất giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình phản ánh xác Những cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng cơng ty thường xa nên nguyên, nhiên vật liệu thường chuyển thẳng tới chân cơng trình, cơng tác quản lý nguyên, nhiên vật liệu thường không chặt chẽ Đặc biệt, điều kiện nay, nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến kinh tế giá cả, lạm phát… việc phải có kế hoạch cất trữ, dự trữ vật tư điều kiện cần thiết doanh nghiệp Có kế hoạch dự trữ vật tư hợp lý có điều kiện để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Cơng ty chưa tốn loại vật liệu chủ yếu theo đầu thu cách kịp thời chưa xây dựng định mức nội theo thành phần công việc 3.1.2.3 Về kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty chưa tính tốn trả lương kịp thời cho cán cơng nhân viên, hàng tháng kế tốn thường phải tạm trích phân bổ tiền lương vào chi phí SXKD theo cơng trình, hạng mục cơng trình Điều dẫn đến việc tập hợp Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 17 Khoa Kế tốn – Kiểm tốn chi phí chưa xác có thay đổi số thực chi số tạm ứng, ảnh hưởng đến việc tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty chưa xây dựng đơn giá nhân công nội theo thành phần công việc để làm sở trả lương cho cán công nhân viên mà chủ yếu dựa vào hợp đồng giao khoán nhân tỷ lệ % theo đầu thu 3.2 Các quan điểm hoàn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà Trong doanh nghiệp, công tác kế tốn nói chung phần hành kế tốn định không tránh khỏi tồn cần khắc phục Tuy nhiên, việc hoàn thiện cần phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy định nhà nước đặc điểm quản lý, sản xuất doanh nghiệp Hồn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà cần dựa quan điểm sau: Hồn thiện sở tơn trọng chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán nhà nước Sự phát triển kinh tế với chế quản lý ảnh hưởng mạnh mẽ đến tổ chức kế toán doanh nghiệp, nhiên để phù hợp đáp ứng yêu cầu chế quản lý việc tổ chức cơng tác kế tốn phải tuân theo nguyên tắc định Một ngun tắc việc tổ chức cơng tác kế tốn phải phù hợp với chế độ, sách kế tốn hành nhà nước nhà nước có thống quản lý, điều hành kinh tế quốc dân với xu quốc tế hóa kinh tế Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh khác có đặc điểm tổ chức kinh doanh đặc điểm quản lý kinh doanh khác Vì để quản lý kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt hợp lý Hồn thiện kế tốn phải đảm bảo cung cấp cách xác cụ thể thông tin kinh tế phát sinh doanh nghiệp Kế toán phải cung cấp đầy đủ kịp thời thơng tin xác kế tốn CPXD kỳ hạch toán Trên sở Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 18 Khoa Kế toán – Kiểm tốn đó, nhà quản lý đưa định đắn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu Hoàn thiện sở tinh thần tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế Bất kỳ phương án kinh doanh hay phương án tổ chức quản lý phải tính đến hiệu tính khả thi Vì vậy, việc hồn thiện kế tốn CPXD ý đến việc tiết kiệm chi phí Đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả, phương pháp hoàn thiện phải khả thi Xuất phát từ quan điểm hồn thiện trên, tồn cơng tác kế tốn tập hợp CPXD cơng ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà, em xin đưa số ý kiến với mong muốn đóng góp q trình củng cố, hồn thiện kế tốn CPXD cơng ty 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà Xuất phát từ thực trạng cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà, để bước hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản lý cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, Cơng ty cần phát huy mặt mạnh, khắc phục vấn đề tồn để nâng cao chất lượng công tác quản lý, phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng cơng trình xây lắp Trong phạm vi nghiên cứu Chuyên đề này, em xin tập trung vào số giải pháp với mong muốn đạt tính xác, kịp thời cơng tác tập hợp chi phí sản xuất mục tiêu hạ giá thành sản phẩm xây lắp, sau : 3.3.1 Đối với công tác tập hợp, luân chuyển chứng từ ban đầu Công ty nên quy định rõ trách nhiệm Đội, phận (cụ thể tổ trưởng, đội trưởng) thời hạn Đội, phận phải tiến hành tổng hợp, gửi chứng từ Phịng Tài - Kế tốn Cơng ty Ví dụ : Quy định rõ thời gian hoàn tạm ứng, số ngày quy định chứng từ hồn tạm ứng bị phạt theo tỷ lệ Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp 19 Khoa Kế toán – Kiểm toán 3.3.2 Đối với kế toán chi phí ngun vật liệu trực tiếp Cơng ty mở Sổ theo dõi tình hình sử dụng nguyên vật liệu cơng trình, ghi rõ số lượng mua, số lượng sử dụng, số lượng lại cuối kỳ nhằm quản lý cách chặt chẽ vật tư sử dụng cơng trình Căn vào số lượng nguyên vật liệu sử dụng thực tế cơng trình định mức tiêu hao vật tư để thực toán vật tư sử dụ ng vào cơng trình Qua giúp Cơng ty biết việc sử dụng vật tư có tiết kiệm hay khơng, từ có biện pháp quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng cơng trình Kế tốn đội theo dõi tình hình sử dụng vật tư cơng trình theo mẫu sổ sau : Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 20 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Sổ theo dõi chi tiết vật tư sử dụng Tên vật tư : …………… Đơn vị tính : …………… Tháng…… năm…… Chứng từ Số Ngày Nhập Số Xuất Đơn lượng giá Thành Số tiền Tồn Đơn lượng giá Thành Số tiền Đơn lượng giá Thành tiền 3.3.3 Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp Căn vào định mức hao phí lao động Nhà nước đặc thù đơn vị, Công ty nên xây dựng Bộ đơn giá nhân công để áp dụng nội Công ty để làm sở tính tốn tiền lương, tiền cơng phải trả cho người lao động theo thành phần công việc cách kịp thời, làm sở để Kế tốn phân bổ tiền lương khoản trích theo lương vào chi phí SXKD theo cơng trình, hạng mục cơng trình cách xác, qua làm cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp xác Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài CHƯƠNG I: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .3 1.1 Một số định nghĩa, khái niệm 1.2 Phân định nội dung nghiên cứu đề tài CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 2.1 Các phương pháp nghiên cứu 2.2 Kết phân tích thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 2.2.1 Đặc điểm kế tốn chi phí xây dựng công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 2.2.2 Kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà CHƯƠNG III: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 15 3.1 Những phát qua nghiên cứu 15 3.1.1 Những kết đạt công tác hạch tốn chi phí sản xuất cơng ty 15 3.1.2 Những điểm tồn nguyên nhân 16 Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán 3.2 Các quan điểm hồn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 17 3.3 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 18 3.1.1 Những kết đạt cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất cơng ty 16 3.3.1 Đối với công tác tập hợp, luân chuyển chứng từ ban đầu…………… 18 3.3.2 Đối với kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 19 3.3.3 Đối với chi phí nhân công trực tiếp 20 Lưu Văn Hà Lớp K40DK11 ... 2.2 Kết phân tích thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 2.2.1 Đặc điểm kế tốn chi phí xây dựng công ty cổ phần xây dựng hạ tầng. .. 2.2 Kết phân tích thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 2.2.1 Đặc điểm kế tốn chi phí xây dựng công ty cổ phần xây dựng hạ. .. chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 17 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Tháp trao đổi nhiệt công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí xây dựng công trình tháp trao đổi nhiệt tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà ,