0

TRẮC NGHIỆM nội THEO bài TỎNG hợp đề

33 3 0
  • TRẮC NGHIỆM nội THEO bài TỎNG hợp đề

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:17

Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo bài dùng cho ĐT nội Y6 2019 20120 1 TRẮC NGHIỆM NỘI THEO BÀI (Tổng hợp đề) Tốt nghiệp y13, nội trú y13, đề y13 lần 1, đề y13 lần 2, đề y12 lần 1, đề y12 lần 2, đề y11 lần 1 Contents TRẮC NGHIỆM NỘI THEO BÀI (Tổng hợp đề) 1 BÀI 1 CHOÁNG TIM, OAP 2 ĐỀ TỐT NGHIỆP Y13 2 ĐỀ Y13 THI LẦN 2 3 ĐỀ Y13 THI LẦN 1 2018 3 ĐỀ THI LẠI Y12 2018 5 ĐỀ Y11 THI LẦN 1 2016 6 TN NỘI THEO BÀI (NGUỒN CŨ) 8 8 BÀI 2 THẬN CẤP, THẬN MẠN 10 ĐỀ Y13 TỐT NGHIỆP 2019 10 ĐỀ Y12 TH. Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 TRẮC NGHIỆM NỘI THEO BÀI (Tổng hợp đề) Tốt nghiệp y13, nội trú y13, đề y13 lần 1, đề y13 lần 2, đề y12 lần 1, đề y12 lần 2, đề y11 lần Contents TRẮC NGHIỆM NỘI THEO BÀI (Tổng hợp đề) BÀI CHOÁNG TIM, OAP ĐỀ TỐT NGHIỆP Y13 ĐỀ Y13 THI LẦN ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 ĐỀ THI LẠI Y12 2018 ĐỀ Y11 THI LẦN 2016 TN NỘI THEO BÀI (NGUỒN CŨ) BÀI THẬN CẤP, THẬN MẠN 10 ĐỀ Y13 TỐT NGHIỆP 2019 10 ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 10 ĐỀ Y12 Y2017 10 ĐỀ Y11 2016 11 TN THEO BÀI (CŨ) 13 14 BÀI BIẾN CHỨNG TIM MẠCH CỦA ĐTĐ, VNTMNT (Thầy Vinh) 15 ĐỀ Y13 Y2018 15 BÀI BỆNH MNT 15 ĐỀ Y13 LẦN 2019 15 ĐỀ Y13 LẦN 2018 16 ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 17 BÀI VTC, VTM 17 ĐỀ NỘI TRÚ Y13 2019 17 ĐỀ Y13 THI LẦN 2019 18 ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 19 ĐỀ THI LẠI Y12 2018 19 ĐỀ Y12 THI LẦN 2017 20 ĐỀ Y11 THI LẦN 2016 20 BÀI IBS 22 ĐỀ Y12 THI LẦN 2017 22 BÀI LỖNG XƯƠNG, THỐI HĨA KHỚP 23 ĐỀ NỘI TRÚ Y13 2019 23 Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn ĐỀ Y13 TỐT NGHIỆP 2019 23 ĐỀ Y13 THI LẦN 2019 24 ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 25 ĐỀ Y12 TỐT NGHIỆP 2018 25 ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 26 ĐỀ Y2012 NĂM 2017 26 BÀI ĐIỀU TRỊ RLN, VÀNH CẤP K ST CHÊNH (Thầy Vinh) 27 BÀI BỆNH CẦU THẬN 27 ĐỀ NỘI TRÚ Y13 2019 27 ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 28 BÀI 10 BỆNH CƠ TIM 29 ĐỀ Y13 THI LẦN 2019 29 ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 30 ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 31 ĐỀ Y11 THI 2017 32 Năm có Thận (cơ Nghĩa), tim (thầy Hảo), suy tim cấp (thầy Vinh ppt Y2012), lại hên xui, trúng hỏi xoáy lắm, học hết cho BÀI CHOÁNG TIM, OAP ĐỀ TỐT NGHIỆP Y13 Cơ chế phù phổi cấp THA cấp tính A Tắc nghẽn đường thất (T) B Quá tải thể tích thất (T) C Suy CN tâm thu thất (T) D Suy CN tâm trương thất (T) Đặc điểm phân biệt chắn phù phổi cấp tim không tim: A Áp lực mao mạch phổi bít > 18 mmHg B Tiền sử bệnh tim C Ho máu D Rale phổi Thuốc gây tăng huyết áp, NGOẠI TRỪ: A Nitrate B Atorvastatin Bệnh lý gây suy thất P độc lập: A THA cấp tính B Thuyên tắc phổi C Hở van cấp Suy thất P điều trị cho BN không gây biến chứng: A Tổn thương nút xoang B Đợt cấp suy tim mạn C Phù phổi cấp BN nam, M 105 l/p, HA 8/5 cmHg, lơ mơ, da niêm tím tái, chi lạnh ẩm, chọn thuốc vận mạch: A Milrinone B Atropin C Dobutamin A Nifedipin B Cam thảo C Cocain D NSAIDs Thuốc nào chống chỉ định dùng BN điều trị Sildenafil: D Norepinephrine Thuốc không làm giảm hậu tải: Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 D NMCT thất P 10 Nhóm thuốc trị THA/suy tim khơng khuyến cáo: A Ức chế kênh If 11 Thuốc nào sau đã chứng minh cải thiện tiên lượng sống còn BN suy tim: A Nitroprussise B Captopril C Norepineprine D Dobutamin Dùng nitrat trường hợp nào sau đây: A OAP THA B M > 110 l/ph C HA < 90 mmHg A Lisinopril ĐỀ Y13 THI LẦN BN nam, NMCT thành trước thất T, M 112l/ p, HA 85/50 mmHg, không nên dùng thuốc sau A Furosemide TM B NTG TM C Morphine sulfate D Dopamin (CCĐ NG: suy tim thất P, mạch > 110, HA < 100) Bn bị choáng tim M 135 HA 90/ 70 dùng thuốc vận mạch A Dobutamin B Norepinephrine BN bị choáng tim, M 140, HA tụt, SD thuốc cấp cứu A Milronone B Digoxin C Dopamin D Norepinephrine Digoxin khuyến cáo dùng bệnh cảnh A PPC suy tim B HA < 85 C M > 120 D Suy tim thất P Sinh lí bệnh suy tim cấp khơng có A Giảm thể tích tuần hồn B Sung huyết phổi C Sung huyết hệ thống D Giảm tưới máu mô XQ phổi suy tim cấp khơng có A Giúp loại trừ STC khơng có dấu sung huyết phổi Dịch tễ suy tim châu Âu Bắc Mỹ A Thường THA B Có HA < 90 C nam > 90% D Trẻ > già Điều trị BB suy tim cấp A Sau BN xuất viện B Càng sớm tốt huyết động ổn định Cơ chế phù phổi cấp THA cấp tính A tắc nghẽn đường thất T B Quá tải thể tích thất T C Suy chức tâm thu thất T D Suy chức tâm trương thất T ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 Lịch giảng học CHOÁNG TIM + PHÙ PHỔI CẤP mà thi hỏi SUY TIM CẤP cũ (có file word học STC) BN OAP, nam, thở oxy 6l/p, xài Furosemide, Morphine, HA 70/40, xài thuốc tiếp theo: A Nitrate B Dobutamin C Tăng liều lợi tiểu D Norepinephrine Dịch tễ học suy tim cấp, chọn câu sai: Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 A Thường gặp người trẻ B THA > 50% C BMV > 50% D Nam < 50% Suy tim P đơn độc, gặp trong: A Hở cấp B Thuyên tắc phổi C THA cấp Xquang chẩn đoán phù phổi, sai: A Rất cần thiết B Cần làm sớm C Giúp loại trừ không sung huyết phổi D Giúp chẩn đốn có bóng tim to, sung huyết Suy tim cấp Âu – Mĩ, ngoại trừ: A Nam/nữ 110, HATT < 90, đó, điều trị gì, ngoại trừ: Nitroglycerin (vì thoả chống định) 10 BN nam, M 105 l/p, HA 8/5 cmHg, lơ mơ, da niêm tím tái, chi lạnh ẩm, chọn thuốc vận mạch: A Milrinone B Atropin C Dobutamin D Norepinephrine C Giảm thể tích tuần hồn D Giảm tưới máu 12 Xquang phổi suy tim cấp: A Xquang phổi bình thường khơng loại suy tim cấp B Sung huyết C Bóng tim 13 NMCT thất (P) xử trí ko khơng gây A Phù phổi cấp tim B Choáng tim??? C Thuyên tắc phổi 14 BN Nữ nv phù phổi cấp, cho thở oxy 4l/p SpO2 < 93%, HA 90/50 (khơng thấy đề cập BN có dấu hiệu sốc LS), xử trí chưa cần làm BN này: A Nitroglycerine B Furosemide C Truyền dịch D Dopamin 15 HA 60/30 xài: Nor 16 BN nhồi máu/ chống tim, xử trí, chọn câu sai: A Can thiệp mạch vành B TSH > 2h can thiệp mạch vành 17 BN nam, M 120 l/p, HA 93/36 mmHg, tỉnh, da niêm tím, chi lạnh, vô niệu, chọn thuốc vận mạch: A Milrinone B Digoxin C Dopamin D Norepinephrine 19 Bệnh lý gây suy thất P độc lập? A Thuyên tắc phổi 20 Sinh lý bệnh suy tim cấp KHÔNG có: A Giảm thể tích tuần hoàn B Sung huyết phổi C Sung huyết hệ thống D Giảm tưới máu mô 21 X quang phổi suy tim cấp, CHỌN CÂU SAI: A Giúp loại trừ suy tim cấp không có dấu hiệu sung huyết phổi 22 Bóng đối xung nội mạch chủ KHÔNG có tác dụng nào sau đây: A Tăng tưới máu mạch vành 11 Suy tim cấp biểu nào, trừ: A Sung huyết hệ thống B Sung huyết phổi Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 B Giảm hậu tải B Quá tải thể tích thất T C Suy chức tâm thu thất T C Giảm tiền tải D Tăng cung lượng tim 23.BN nam, NMCT thành trước thất T, M 112 l/p, HA 85/50 mmHg, KHÔNG nên dùng thuốc nào sau đây: A Furosemide TM B NTG TM C Morphine sulfate D Dopamin 24 Tình hình suy tim cấp Hoa Kỳ, CHỌN CÂU SAI: A Tuổi trung bình BN nữ > nam B BN nữ > 50% 28 Suy tim tâm trương BCTPĐ dùng: A BB 29 Điều trị suy tim, dùng thêm thuốc gì nhịp tim ≥ 70 l/p dù đã dùng đủ liều BB và ACEI: A Ivabradine 30 Điều trị suy tim, dùng thêm thuốc gì triệu chứng không cải thiện dù đã dùng ACEI, BB và đối kháng thụ thể aldosterone để giảm tử vong và nguy nhập viện: A Hydralazine/Isosorbid dinitrate 31 Điều trị suy tim, vẫn còn triệu chứng dù đã dùng ACEI, BB và đối kháng thụ thể aldosterone, có thể dùng thuốc gì để thay ACEI: A Valsartan/Sacubitril 32 Cân nhắc đặt dụng cụ gì để giảm nguy đột tử và tử vong BN suy tim EF giảm còn triệu chứng dù đã điều trị nội khoa tối ưu ≥ tháng: C BN trẻ > 50% D Tiền THA > 50% 25 Điều trị hội chứng tim thận: A Truyền dịch B Ngưng ACEI hoặc ARB C Furosemid TM D Tất 26 Điều trị BB suy tim cấp: A Sau BN xuất viện B Càng sớm càng tốt tình trạng BN ổn định C Sau đã ngưng lợi tiểu và vận mạch D A và C 27 Cơ chế phù phổi cấp THA cấp tính: A Tắc nghẽn đường thất T A ICD B CRT C Máy tạo nhịp buồng tim D Máy tạo nhịp buồng tim 33 Cân nhắc đặt dụng cụ gì BN suy tim có triệu chứng, EF giảm, nhịp xoang, có LBBB và QRS ≥ 150 ms: A ICD B CRT C Máy tạo nhịp buồng tim D Máy tạo nhịp buồng tim ĐỀ THI LẠI Y12 2018 Cơ chế OAP tim trừ : a Mất máu cấp b Tổn thương thận cấp Thuốc giảm hậu tải, trừ : a Noradrenaline b Nitroprusid c Enalapril d Dobutamin ECG suy tim cấp, chọn câu sai : a Làm nhập viện b Để chẩn đoán yếu tố thúc đẩy c Để chẩn đoán xác định d Để chẩn đoán nguyên nhân Nam, 45 tuổi, NV phù phổi cấp bệnh tim dãn nở Sau giờ điều trị Oxy mũi 4l/p, Nitroglycerin TM, Furosemid TM, Morphine TM BN tỉnh, nhịp tim 105 l/p, huyết áp 105/70 mmHg, SpO2 95% Dùng thêm thuốc tiếp theo? a Bisoprolol uống Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 a Không điều trị dẫn đến VMNT co thắt b Sóng T âm trước ST đẳng điện c Tiếng cọ màng tim bình thường sau b Captopril uống c Amlodipin uống d Nitroglycerin uống Nitroglycerin dùng : a OAP THA b HA tâm thu < 85 c NMCT Thất (P) d Nhịp tim > 120 24h Cơ chế mạch nghịch Bệnh tim Fâbry, chọn câu sai : a Di truyền NST Y 10 Dịch tễ học suy tim cấp, câu sai : a Thường găp người trẻ 11 NMCT thất (P) xử trí không không gây : a OAP tim b Choáng tim c Thuyên tắc phổi 12 Cho tình OAP  dùng thuốc Chèn ép tim hội chứng : a RL Chức thu thất b Vô tâm trương cấp c Giảm cung lượng tim & ứ trệ tuần hoàn phổi d Tất Sai nói VMNT cấp ĐỀ Y11 THI LẦN 2016 1) Dịch tễ bệnh suy tim cấp… (hỏi tỉ lệ nam/nữ, tuổi thọ trung bình, % THA, % bệnh mạch vành…) 2) Cơ chế phù phổi cấp THA là: a Tắc nghẽn đường thất (T) b Quá tải thất (T) c Tắc nghẽn đường nhĩ (T) 3) Triệu chứng suy tim cấp Chọn câu SAI: a Giảm tưới máu mô b Giảm thể tích tuần hồn c Sung huyết phổi d Sung huyết hệ thống 4) Đăc ̣ điểm lâm sàng suy tim bù cấp taị My,̃ Âu: a Nam < 50% b Tiền BMV < 50% c Tiền THA < 50% d HA 110 mmHg < 50% 5) Hôị ng tim thận, điều trị: a Truyền dịch b Ngưng ACEI hoặc ARB c Lợi tiểu furosemid d Tất 6) Yếu tố quan trọng để chẩn đoán phù phổi cấp tim hay không tim: a Áp lực phổi bít > 18 b Bệnh tim c Có ran phổi 7) Chẩn đoán xác điṇ h suy tim cấp: a Bằng chứng suy tim (triệu chứng, dấu hiệu ĐH suy tim; bất thường CT CN lúc nghỉ) b Mới KP hay nặng dần cần NV 8) Các thuốc nào sau có tác dụng giảm tiền tải, NGOẠI TRỪ: a Nitroglycerin b Furosemide c Morphin d Dobutamine 9) Các thuốc nào sau có tác dụng giảm hậu tải, NGOẠI TRỪ: a Norepinephrine b Dobutamine c ACEI d Nitroprusside 10) Chống chỉ định Nitroglycerin, NGOAỊ TRỪ : a Suy CN thu thất (T) b NMCT thất (P) c Mạch > 100 l/p Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 b Giảm ½ liều β-blocker c Cho liều thấp β-blocker d Tất sai 15) Ra nhiều tình lâm sàng suy tim cấp => Học kỹ Phác đờ 16) BN nhập viện với triệu chứng chống tim, huyết áp 70/20, có triệu chứng chống, xử trí: a Dopamin b Norepinephrine c Dobutamin 17) BN nhập viện với triệu chứng chống tim, huyết áp 80/30, có triệu chứng chống, xử trí: a Dopamin b Epinephrine c Dobutamin 18) BN nhập viện với triệu chứng choáng tim, huyết áp 80/30, khơng có triệu chứng chống, xử trí: a Dopamin b Norepinephrine c Dobutamin d HA < 90 mmHg 11) Điều trị β-blocker suy tim cấp Chọn câu đúng: a Khi huyết động học ổn định b Khi bn xuất viện c Khi ngưng dùng lợi tiểu vận mạch d A và C 12) Cơ chế tác dụng bóng đối xung ĐMC Chọn câu SAI: a Giảm hậu tải b Giảm tiền tải c Tăng cung lượng tim d Tăng tưới máu mạch vành 13) BN phù phổi cấp đã điều trị Furosemid, Morphin, Nitroglycerin ngậm lưỡi Hiện Mạch 100l/p, Huyết áp 105/70mmHg Xử trí là: a Nitroglycerin tĩnh mạch b Captopril c Amlodipine tĩnh mạch 14) BN nhập viện suy tim cấp, điều trị βblocker tháng Xử trí: a Ngưng β-blocker Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 TN NỘI THEO BÀI (NGUỒN CŨ) Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn BÀI THẬN CẤP, THẬN MẠN ĐỀ Y13 TỐT NGHIỆP 2019 ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 Bệnh thận mạn diễn tiến: A Chậm, âm thầm Thay đổi sinh lý CKD, ngoại trừ: A Tăng PTH B Giảm canxi máu C Tăng phospho máu D Toan hóa máu BN vào phù, buồn nôn, thở mùi nước tiểu, GFR =10 chẩn đoán nghĩ nhiều: A A HC urê huyết cao B Suy thận cấp Điều trị hội chứng tim thận: A Không lợi tiểu quai B Truyền dịch nhanh C Có thể lọc thận Tổn thương thận cấp, hạn chế đạm : a Tất BN b … Nguyên nhân nào làm tăng K máu : a Stress b Glucagon c Ăn nhiều Glucid d Catecholamin Điều trị suy thận cấp giai đoạn đa niệu : a Uống nhiều nước theo thể tích nước tiểu b Ăn nhiều đạm c Dùng lợi tiểu quai để thải muối d Ăn nhiều trái BN giảm K máu Điều trị hoại tử ống thận cấp + đa niệu : ĐỀ Y12 Y2017 Enalapirl sau đó tiêu chảy nhiều lần, bị biến chứng A Suy thận cấp BN xài Captopril sau đó creatinin tăng nhiều lần: A Hẹp động mạch thận bên Bệnh nhân phù, Na 125, điều trị A Bù Na ưu trương B Bù Na đằng trương C Hạn chế muối Na6 A Kayexalat+sorbitol B Insulin + Glucose Suy thận mạn, đau ngực, cọ màng tim A Chạy thận nhân tạo Biến đổi ecg sớm vmnt A T cao nhọn đối xứng Sau nong mạch vành suy thận, chẩn đoán suy thận cản quang: A Lọc máu huyết động ổn định B Vơ niệu, phù, q tải tích tuần hồn C Lọc sau nong mạch vành D Theo dõi nong mạch vành Bệnh nhân đau khớp, NSAID, Suy thận, có dặc điểm A Rối loạn vi tuần hoàn thận B Protein =4 B BISAP>=4 C Creatinine >=100 D CTSI Để tiên lượng VTC (2 câu) A CRP, BISAP thứ 48 B HCT lúc nhập viện (thiếu ý sau 24h) C … D … Yếu tố tiên lượng nặng viêm tụy cấp: A CRP > 100 mg/l sau khởi phát 48h B Tiêu chuẩn BISAP ≥ điểm C Tiêu chuẩn Glasgow ≥ điểm D CTSI ≥ điểm Các tiêu chuẩn tiên lượng viêm tụy cấp: A BISAP vòng 48h, APACHE II B BISAP, SIRS sau 24h C CRP, SIRS sau 48h D Hct sau 48h, SIRS sau 24h nhập viện Các tiêu chuẩn tiên lượng viêm tụy cấp: A BISAP vòng 48h, APACHE II B Glasgow, CRP giờ thứ 24 C CRP giờ thứ 24, Hct lúc nhập viện D SIRS, CRP thứ 48 sau khởi phát BN nam, 65 tuổi, nhập viện với tình trạng tỉnh táo, M 110 l/p, NĐ 37,5℃, NT 18 l/p, BC 12 K/mm3, BUN 23 g/dl, X quang phổi bình thường Đánh giá theo thang điểm BISAP: A điểm BN nam, 65 tuổi, nhập viện với tình trạng tỉnh táo, M 110 l/p, NĐ 37,5℃, NT 22 l/p, BC 12,5 K/mm3, BUN 30 g/dl, X quang phổi bình thường Đánh giá theo thang điểm BISAP: A điểm ĐỀ THI LẠI Y12 2018 Cần nghĩ đến & loại Viêm tụy mạn : a Đau bụng mạn chưâ rõ nguyên nhân, nghiện rượu b Suy dinh dưỡng, tiêu phân mỡ Tốc độ truyền dịch bân đầu viêm tụy cấp : a 100 – 200 ml/h b 250 – 500 ml/h c 600 – 750 ml/h d 850 – 1000 ml/h Nguyên nhân viêm tụy mạn thường gặp a ERCP b Sỏi mật c Rượu d HTL Tốc độ bù dịch viêm tụy cấp, HA 80/50 Thuốc giảm đau nào ưu tiên dùng viêm tụy cấp? a Acetaminophen b Meloxicam c Pethidine d Morphine 19 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 ĐỀ Y12 THI LẦN 2017 Nguyên tắc điều trị cho mọi BN viêm tuỵ cấp trừ : giảm tiết men Giảm đau viêm tuỵ cấp dùng : Meperidine Nguyên tắc điều trị viêm tuỵ cấp : Bù dịch băng dung dịch nước muối đẳng trương Nguyên tắc điều trị viêm tuỵ cấp : dùng kháng sinh chỉ định Điều tri viêm tụy mạn: A Dùng viên tụy không cỏ bọc + PPI để điều trị giảm hấp thu B Dùng viên có vỏ bọc để giảm đau C Dùng giảm đau đường chích Bệnh sử chẩn đoán VTM: A Đau bụng mạn không rõ nguyên nhân, nghiện rượu B Đau bụng cấp, suy dinh dưỡng… C DTD tiêu phân mỡ D DTD suy dinh dưỡng Đặc trưng viêm tụy mạn: Vơi hóa Biến chứng VTM trừ: A Hoại tử tụy B DTD C SDD D K tụy Viên tụy 30K ĐỀ Y11 THI LẦN 2016 Học RẤT KỸ các đánh giá Tiên lượng nặng Atlanta 2012 (ra nhiều câu hỏi lâm sàng đánh giá Atlanta thời điểm đánh giá chỉ số tiên lượng nặng, điểm BISAP) 1) Ba nguyên nhân chính thường gặp VTC: a Sỏi mật, rượu, tăng TG b Sỏi mật, rượu, chấn thương tụy 2) Triệu chứng VTC thường gặp nhất: a Đau bụng b Nơn ói c Sốt d Mức nước X-quang 3) Đặc điểm nào sau phù hợp với VTC: a Đau bụng liên tục kéo dài b Đau → nôn ói → hết → đau lại c Mức nước X-quang 4) Dấu hiệu gợi ý VTC: a XQ có mực nước b BN đau bụng phải nằm nghiêng co chân c Đau hạ sườn phải 5) Tính chất đau bụng VTC: (A) a Đau bụng liên tục tăng dần 6) Tiêu chuẩn chẩn đoán VTC: a Thỏa triệu chứng sau: đau bụng, men tụy tăng, bất thường SA, CT, MRI 7) VTC chọn câu đúng: VTC có gây biến chứng toàn thân 8) Thang điểm tiên lượng VTC… a BISAP 48h, APACHE II b BISAP 24h, APACHE II c CRP, SIRS 24h d BISAP 48h, CRP 24h 9) Thang điểm tiên lượng VTC… a CRP, SIRS 48h b BISAP 24h, APACHE II c CRP 24h, SIRS 10) Các dạng câu hỏi nguyên tắc điều trị VTC (thường cho chọn câu đúng, với các ý sau): a Cho kháng sinh chỉ định b Quan trọng bù dịch c Truyền dịch nước muối đẳng trương d Lactate Ringer 11) Nguyên tắc điều trị VTC: a Truyền LR b Truyền dịch nhanh c KS sớm d Hội chẩn mổ khẩn 12) Điều trị nào sau KHƠNG ln có VTC: 20 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 a Bù dịch b Cân điện giải c Giảm tiết men tụy d Giảm đau 13) Thuốc ưu tiên để điều trị giảm đau VTC: a Acetaminophen b Meperidin c Morphin 14) BN 65 tuổi nhập viện với tình trạng tỉnh táo, sau nhập viện 12 giờ ngủ gà, Mạch 110l/p, Nhiệt Độ 37.5℃ , Nhịp Thở 18 l/p, BC 12K, BUN 23, Xquang phổi bình thường Đánh giá theo thang điểm BISAP: 15) BM 65 tuổi nhập viện với tình trạng lơ mơ, Mạch , Huyết Áp 85 mmHg, BC 12K, BUN 23, Xquang ngực bình thường Đánh giá theo thang điểm BISAP: a b c 15) BN 55 tuổi nhập viện với tình trạng tỉnh táo, Mạch 101 l/p, Nhiệt Độ 37.5℃, Nhịp Thở 22 l/p, BC 12k, BUN 27, X-quang phổi bình thường Đánh giá theo thang điểm BISAP: 16) BN 56 tuổi nhập viện với tình trạng tỉnh táo, Mạch 105 l/p, Huyết Áp 85 mmHg, BC 12K, BUN 25, X-quang ngực bình thường Đánh giá theo thang điểm BISAP: a b c d 17) BN chẩn đoán VTC sau ngày siêu âm có ổ tụ dịch Đánh giá mức độ VTC: a Nhẹ b Trung bình c Nặng d Rất nặng 18) BN nhập viện chẩn đoán VTC với Triglycerid 1000, xử trí: a Fibrate + Statin b Ezetimibe 19) Nguyên nhân thường gặp gây VTM: (A) a Rượu 20) Dấu hiệu nghĩ đến loại trừ VTM: a Đau bụng không rõ nguyên nhân, nghiện rượu b ĐTĐ và suy dinh dưỡng c Đau bụng cấp, suy dinh dưỡng d Rối loạn hấp thu 21) Dấu hiệu VTM: a Vơi hóa tụy 22) Biến chứng VTM, NGOẠI TRỪ: a Đái tháo đường b Suy dinh dưỡng c Hoại tử tụy d K tụy 23) Phương pháp giảm đau hiệu điều trị VTM: a Men tụy không vỏ + PPI b Men tụy có vỏ c Morphine d Thuốc chống oxy hóa 24) Liều điều trị viên men tụy VTM là: a 5,000 UI b 10,000 UI c 20,000 UI d 30,000 UI 21 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 BÀI IBS ĐỀ Y12 THI LẦN 2017 Crohn VN cần phân biệt với: A Lao B Lỵ C VLDT D Tất Điểm khác biệt giữa bệnh Crohn và viêm loét đại tràng, chọn câu sai : A Sang thương bệnh Crohn xảy đoạn ống tiêu hoá B Bệnh Crohn ít cầu máu XHTH viêm loét đại tràng C Bệnh Crohn thường gây biến chứng sẹp hẹp dò HM D.Toxic megacolon biến chứng nặng viêm loét đại tràng Phẫu thuật VLDT: A Toxic megacolon B XHTH C Không đáp ứng ASA_corticoid ASA A Td niêm mạc đại tràng B 4v/d C HQ_ tác dụng phụ D All Corticoid: A TDP nhiều B Phải phối hợp với ASA hiệu C Kháng viêm niêm mạc Độc tế bào A Thuốc ưu tiên : không đáp ứng ASA B Thuốc ươu tiên: lệ thuộc corticoid C ALL FOBT: A 5ml máu B Thịt bò 2N C Vit C Tầm soát người 50t A FOBT/ 3th B Đại tràng năm C Trực tràng năm D XQ Lý tầm soát K đại tràng A Phát sớm điều trị tốt B Tầm soát rẻ nhiều so với chẩn đoán C Tất chẩn đoán điều trị qua nội soi 10 Nữ ly dị, 3th tiêu phân lỏng 3-4l/d, tiêu xong giảm đau… A Rome B Cần them CLS 3th C Koegnig D ALL 11 Polyp 10mm BN có polyp , phân tầng A> Nguy cao 12 Bệnh polyp đại tràng A.Có thể cắt bỏ qua nội soi đại tràng trường hợp ung thư B.Tiền sử có anh trai bị polyp đại tràng polyp nguy cao C.Hơn 60% có đau bụng rối loạn cầu D.Bệnh thường gây thiếu máu mãn tính 13 ( câu nào ) A Theo hiệp hội j đó định nghĩa Tiêu chảy >2w B Phân mỡ = RN 14 VLDT không tiêu phân mỡ 15 Biến chứng ngồi tiêu hóa VLDT: A Sỏi thận B Sỏi mật C VKDT D ALL 16 Điều trị IBS: A AN thần B Sorbitol điều trị tiêu chảy C Thuốc viêm loét dày 17 Sinh thiết VLDT: A 10-15 B 12-15 C Ít 10 năm 22 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn BÀI Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 LỖNG XƯƠNG, THỐI HĨA KHỚP ĐỀ NỘI TRÚ Y13 2019 Biến chứng xảy sử dụng biphosphonat kéo dài A Viêm xương tủy xương hàm B Gãy xương đùi không đặc hiệu C Hoại tử chỏm xương đùi vô trùng D Tất biến chứng Đo mật độ xương phương pháp siêu âm gót nhân sử dụng để A Chẩn đoán loãng xương B Tiên lượng gãy xương C Tầm soát loãng xương D Tất T score chẩn đoán loãng xương định nghĩa: A Sự thay đổi mật độ xương cá nhân so với mật độ xương đỉnh chính cá nhân đó B Sự thay đổi mật độ xương cá nhân so với mật độ xương đỉnh quần thể cá nhân sống C Sự thay đổi mật độ xương cá nhân so với mật độ xương đỉnh quần thể D Sự thay đổi mật độ xương cá nhân so với xương đỉnh bất kì cài đặt máy Chỉ định đo mật độ xương các trường hợp sau A Nữ nam > 50 tuổi B Nữ sau mãn kinh nam > 50 tuổi C Nữ sau mãn kinh nam > 60 tuổi D Nữ >=65 nam >=70 Theo hướng dẫn Hiệp hội loãng xương Hoa Kì NOF, chỉ định chụp XQ cho tất phụ nữ sau mãn kinh có YTNC ngoại trừ A Tiền gãy xương chấn thương trước 50 tuổi B Giảm chiều cao > cm so với lúc 20 tuổi C Giảm chiều cao gần > 2,5 cm D Đang dùng corti liều cao kéo dài Chỉ định điều trị loãng xương nam > 50 tuổi các trường hợp sau ngoại trừ A gãy cổ xương đùi không chấn thương B Gãy xương đốt sống không chấn thương C Gãy Colle xương cẳng tay D T score < - 2.5 Phương pháp nào sau thường dùng THLS để chẩn đoán gãy xương đốt sống A Định lượng B Bán định lượng Genant C VFA D MRI ĐỀ Y13 TỐT NGHIỆP 2019 Phương pháp điều trị nhiều mong đợi cho thối hóa khớp: A Ghép sụn tự thân B Cấy tế bào tự thân C Biện pháp gen di truyền Thuốc chứng minh không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tim mạch thận: A Celecoxib B Naprofen C Ibuprofen D etoricoxib Khởi đầu điều trị cho mọi bệnh nhân RA: A Giảm cân hoặc trì cân nặng hợp lý A B Vận động, hạn chế ảnh hưởng khớp gối C Dùng kháng viêm, giảm đau phù hợp Bệnh nhân dùng MTX tháng triệu chứng không giảm CDAI = 12, điều trị tiếp theo: A Tiếp tục dùng MTX đủ tháng B Tăng liều MTX C Bổ sung sufalazin C Việc dùng glucocorticoids thối hố khớp có vai trị gì? 23 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 a Giảm đau toàn thân b Giảm đau chỗ c Kháng viêm đợt cấp ĐỀ Y13 THI LẦN 2019 Yếu tố dịch tễ loãng xương và thoái hóa khớp: A Quá cân hay béo phì C Không vận động đầy đủ không uống sữa Yếu tố nguy quan trọng loãng xương A Không vận động đầy đủ không uống sữa B Mãn kinh C suy giảm nội tiết (ở nam nữ) Loãng xương còn gọi A Kẻ đánh cắp xương thầm lặng (Silent bone thief) B Bệnh thầm lặng (Silent disease) C Bệnh dịch thầm lặng (Silent Epidemic disease) D Cả ba 10 Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán loãng xương 11 Các marker quan trọng chẩn đoán loãng xương A Marker tạo xương B Marker hủy xương C Marker tao xương và hủy xương 12 Dịch tễ học loãng xương: A Chỉ phụ nữ B Chỉ phụ nữ >50 tuổi C Có thể mắc mọi giới tính, mọi lứa tuổi 13 Chẩn đoán loãng xương nặng: A 50t 18 Yếu tố nguy viêm tụy cấp Việt Nam: A Rượu B Suy dinh dưỡng C gãy xương toàn thân loãng xương D giảm chiều cao biến dạng lồng ngực 15 Liều Ca Vit D cần dùng người trưởng thành 16 Liều Ca Vit D cần dùng người > 50t ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 Cô Thư ko cịn câu Lan nên nghe ghi âm Thư ko hỏi thuốc kĩ mà hỏi tình trạng bệnh ntn Nguyên nhân giảm hiệu điều trị loãng D Uống tuần, tháng, năm xương VN: Thuốc trị loãng xương chưa có ở VN: A Không tuân thủ điều trị A Thuốc uống, tuần, tháng B Thuốc nhiều tác dụng phụ B Thuốc truyền TM, lần tháng C Phải dùng nhiều loại thuốc C Thuốc tiêm da, lần mỗi tháng Mục tiêu điều trị lỗng xương: A Giảm nguy gãy xương D Thuốc truyền TM, lần năm Loãng xương thời gian tối ưu để đánh giá Đánh giá hiệu điều trị loãng xương: sau lại theo thử nghiệm nghiên cứu lâm năm sàng: Chống chỉ định nhóm BPs: A năm A BN loãng xương nặng B năm C năm B BN > 85 tuổi D năm C BN bệnh thận mạn gđ 3a (eGFR > 45 Mục tiêu điều trị quan trọng loãng ml/p) xương: D Dị ứng với thành phần của thuốc A Giảm đau, nâng cao chất lượng sống Khó khăn điều trị loãng xương hiện B Ngăn ngừa gãy xương tái phát nay: C Tăng khối lượng xương A BN không tuân thủ điều trị D Tăng mật độ xương B Thuốc hiệu Loại thuốc lỗng xương chưa có VN C Thuốc uống nhiều lần (2018): D Thuốc gây nhiều TDP A Tiêm da tháng B Tiêm TM tháng C Tiêm TM 12 tháng ĐỀ Y12 TỐT NGHIỆP 2018 Thối hóa khớp nhóm thuốc sử dụng lâu dài A Giảm đau B Nsaids C Corticoid D Thuốc gì đó bổ sung Giảm đau Thoái hóa khớp A Giảm đau thông thường Nsaids B Nsaids Nsaids khác C Giảm đau + nsaids+corti D Nsaids + corti Các yếu tố nguy có thể can thiệp Thối hóa khớp A Tuổi giới gen B Cytokin C Enzym phân hủy chất MMP 25 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 d Mãn kinh, suy sinh dục Nam nữ Chống chỉ định Biphosphonate? a Dị ứng với thành phần thuốc Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán loãng xương 10 Thuốc loãng xương nào ko có VN? a Tiêm da 6m b Tiêm TM 3m 11 Bệnh loãng xương còn gọi là? a Bệnh ăn cắp xương thầm lặng b Bệnh dịch thầm lặng c Bệnh thầm lặng d Tất 12 Chẩn đoán quan trọng loãng xương : a BMD trung tâm b BMD ngoại vi c Định lượng Marker chu chuyển xương d XQ cột sống thắt lưng 13 Nguyên nhân giảm hiệu điều trị loãng xương VN? a Không tuân thủ điều trị b Thuốc nhiều TDP c Phải dùng nhiều loại thuốc 14 Loãng xương, thời gian tối ưu để đánh giá lại : a năm b năm c năm d năm D Áp lực lên sụn khớp ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 Để giảm 50% nguy gãy xương, thì phải tăng khối lượng xương đỉnh %? Kỹ thuật đánh giá khối lượng xương nào là KT vàng? a MRI b Siêu âm phân giải cao c QCT d DXA trung tâm Điều trị loãng xương VN : a Calcium, vitamin D, thuốc tăng tạo xương b Calcium, vitamin D, thuốc tăng tạo xương + giảm hủy xương c Calcium, vitamin D, thuốc giảm hủy xương d Thuốc tăng tạo + giảm hủy xương Loãng xương & Thoái hóâ khớp có chung YTNC : a Không vận động, không uống sữâ đủ b Nữ già c Béo phì d Mãn kinh, suy sinh dục (cả nam & nữ) Nhu cầu Calci, Vitamin D người 18 – 50 tuổi? Nhu cầu Calci, Vitamin D người > 50 tuổi? YTNC Loãng xương quân trọng : a Bố, mẹ loãng xương b Ít vận động, khơng uống đủ sữa c Khối lượng xương đỉnh thấp ĐỀ Y2012 NĂM 2017 Thuốc nào khơng dùng để chích khớp A Methylpred B Hydrocortisone C Betamesone D Trime… Theo dõi MDX: A 12-24th B 12-18 C 6-12 Thời gian điều trị trung bình: 3-5 năm Thời gian cần đo marker A Trước, 3,12th sau điều trị B Marker A Tạo PINP_hủy CTX YTNC can thiệp được, chọn câu sai A BMI 30’ B Lạo xạo C Gai xương D Chọn câu sai thối hóa khớp: mật độ xương giảm 10 XQ thối hóa khớp, chọn câu sai A Hẹp khe khớp B Đặc xương sụn C Bào mòn sụn khớp D Gai xương 11 Không bơm corticoid vô khớp khi: A Khớp viêm B RLDM 12 Vị trí thoa thuốc thối hóa khớp A Gối B Háng C CS D ALL 13 Thuốc nào không dùng để thoa: BÀI A Glucocorticoid B Lidocain C Capsaicin D Nsaid 14 PP khơng dùng thuốc thối hóa khớp sai A Xông B Thủy trị liệu C 15 Phương pháp khơng dùng thuốc ln có A Giảm cân B NSAID + COX 16 PP không thuốc sai: A Dụng cụ hỗ trợ kéo dài 17 Liều vit D: 800 18 Liều Ca: 1000 19 Thuốc khơng dùng THối khóa khớp A Acetaminophen B Duloxentine C Sulfalazine D NSAID 20 Thối hóa khớp: A Là ngun nhân thay khớp hang đầu B Bệnh lý khớp hang đầu ng lớn tuổi C Nguyên nhân giới hạn vạn động hang đầu D Kèm loãng xương ĐIỀU TRỊ RLN, VÀNH CẤP K ST CHÊNH (Thầy Vinh) BÀI BỆNH CẦU THẬN ĐỀ NỘI TRÚ Y13 2019 BN điều trị với chẩn đoán HCTH, ngày BN thấy chi trái phù nhiều, đau nhức, tím đỏ, sờ chi ấm mạch rõ Thuốc điều trị thích hợp A Warfarin B Aspirin C Vit K D Transamin XN nào sau ít có giá trị chẩn đoán và theo dõi lupus tổn thương thận A C3 C4 B Anti DsHNA C LE cell D.Protein niệu 24h, cặn Addis BN nữ 17 tuổi, nhập viện tiểu máu Bệnh sử cách nhập viện tuần viêm họng, sau đó nước tiểu màu hờng nhạt, xét nghiệm nước tiểu có kết quả: cặn Addis HC 35k/ phút, BC 1000/phút, trụ HC, protein niệu 24h 0,8g, ASO +, XN khác giới hạn bình thường Chẩn đoán A Viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu B Bệnh thận IgA C Viêm BQ xuất huyết D XH đường tiết niệu Trong bệnh cầu thận, chỉ định ST thận thường qui bệnh lí chọn câu sai 27 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 A Lupus tổn thương thận B Viêm cầu thận tiến triển nhanh C Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu D Bệnh thận IgA Nguyên nhân thường gặp HCTH sang thương tối thiểu A Thuốc NSAIDS B Bệnh Lupus tổn thương thận C Viêm gan siêu vi B, C D Vô BN chẩn đoán HCTH ĐTĐ type Ngoài insulin kiểm soát đường huyết, thuốc cần ưu tiên điều trị A Corticoidde B UCMC / UCTT C UCMC + UCTT D Corti + UCMC/ UCTT ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 Bài cô nghĩa năm hỏi câu file word, mở Harrison thấy có ghi Nguyên nhân nước nội bào hội Hội chứng thận hư phù nhiều, truyền: chứng thận hư: A Cần ăn nhiều đạm bệnh nhân nhiều A Tăng Natri máu đạm qua nước tiểu B Tăng Protid máu B Truyền albumin albumin máu thấp C Sử dụng lợi tiểu quai kéo dài C Truyè n protid… D Tăng Kali máu D DD đẳng trương Bệnh nhân FAV (chỗ rò động – tĩnh mạch BN dùng enalapril, sau tiêu chảy, chạy thận nhân tạo) ko hoạt động, xử lí: tụt HA, suy thận Nguyên nhân: A Heparin pha nước muối truyền A Suy thận cấp trước thận B Stretokinase có liều B Hoại tử ống thận cấp C Thẩm phân phúc mạc C Viêm cầu thận D Hỏi ý kiến BS thủ thuật mạch máu D Viêm ống thận mô kẽ Điều trị tăng Canxi máu: BN suy thận, vô niệu, Kali 6,0 mEq, xử trí: A Thiazide A Insulin pha glucose B Furosemide B Sonde dày bơm Kayexalate C Acetazolamide C Natribicarbonate D Canxi gluconate ĐTĐ kèm microalbumin niệu, lựa chọn thuốc: 10 Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu, điều trị: A ACEI ARB B CCB A Corticoid C Lợi tiểu B ACEI để làm giảm đạm niệu … D Chẹn beta 11 Kháng trị corticoid nào? Suy thận cấp, dinh dưỡng: A Đạ m niẹ u khong giả m < g A Cho ăn sớm đường miệng B Đạ m niẹ u khong giả m < g sau liè u tan đường tĩnh mạch công (ppt thầy Thuận ghi < 3,5g/dl) B Ăn nhiều trái tươi, rau C Khi giả m liè u corticoid thì đạ m niẹ u tang C Năng lượng cần cung cấp 30-50 trở lạ i kcal/kg/ngày, nên cho ăn nhiều đạm 12 Chọn câu sai: Hội chứng thận hư, phù nhiều, Natri máu A Aminoglycoside gây tổn thương ống thận 125 mEq, điều trị: gần A Bù Natri cách cho ăn mặn B Cyclosporin gây tổn thương cầu thận B Truyền Natri ưu trương C Dùng Cephalosporin người có bệnh C Truyền Natri đẳng trương thận cần cẩn thận D Hạn chế ăn Natri ( 1000 điều trị đầu tiên? A Khong bá t buọ c điè u trị ở tat cả bẹ nh nhân B Statin C Fibrate kết hợp statin D Lọc huyết tương 17 Ko dùng UCMC bệnh thận nào? A ĐTĐ B Bệnh thận IgA có tiểu đạm? C Protein niệu > 1g/ngày D Viêm thận trào ngược 18 Điều trị giảm đạm niệu bn THA: A UCMC + UCTT B UCMC UCTT C Beta blocker D Chẹn kênh Canxi 19 Toan hoá máu + tăng K máu dùng: Furosemide 20 Có thai 22 tuần, tiền chẩn đoán bệnh thận IgA, HA 125/80, tiểu đạm 3,2 Câu A Bắt đầu điều trị UCMC/UCTT B Tăng nguy tiền sản giật C Tăng dị tật D Không làm tăng nguy sảy thai 21 Bệnh thận có nốt tophy, Ca2+ máu cao, chọn câu đúng: A Khơng thấy hình ảnh nốt tophy bệnh thận B Lắng đọng urat ống thận C Lắng đọng Ca 22 Bệnh đa u tủy có Ca máu tăng, gây tổn thương thận bằng chế nào? A Thuyên tắc mạch máu thận B Lắng đọng canxi gây xơ vữa mạch thận C Tăng acid uric máu D Chuỗi nhẹ đa u tủy gắn với protein Tamm – Horsfall tạo trụ gây tắc nghẽn ống thận 23 Bệnh thận điều trị UCMC, creatinine tăng cao mức nhiều: A Hẹp ĐM thận bên B Suy thận cấp hoại tử ống thận 24 Bệnh nhân nữ tiền xạ trị vùng chậu, NV mệt, vơ niệu, creatinin mg/dl Cần làm tiếp cho BN này: A Chụp CT hệ niệu có cản quang B Siêu âm thận C Furosemide BÀI 10 BỆNH CƠ TIM ĐỀ Y13 THI LẦN 2019 Điều trị suy tim EF giảm BCTPĐ: A Captopril B Verapamil Điều trị BCTDN vô căn, NGO I TRỪ: A Tái thông mạch vành Bệnh cảnh BCTHC giống với: tim co thắt Bệnh Fabry, chọn câu sai A Là bệnh di truyền liên kết NST Y B Do thiếu men alpha galactosidase dẫn đến tích tụ glycolipid tim, da, thận C Gây BCTHC, PĐ, DN, hở van lá, BTTMCB, thoái hóa ĐMC D Điều trị thay men alpha galactosidase Điều trị BCTHC amyloidosis, chọn câu sai A Nhịp chậm có triệu chứng hay block AV cao độ → đặt máy tạo nhịp 29 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 B Điều trị UCMD với melphalan, dexamethasone, lenalidomide, bortezomib thể tiên phát AL C Ghép TB gốc và ghép tim chỉ định số BN D Dùng digoxin ĐỀ Y13 THI LẦN 2018 Phác đồ suy tim EF giảm + slide khuyến cáo ICD CRT (dịch học thuộc lưu đồ) Thầy Hảo có nhấn chỗ thi thật, học phác đồ suy tim EF giảm (phác đồ B.CT dãn nở) Bệnh tim dãn nở, điều trị thuốc Giảm nguy tử vong bệnh nhân bệnh ACEI, beta blocker, lợi tiểu, spinorolactone tim dãn nở, suy tim có EF Dung nạp ACEI, triệu 150ms, block nhánh trái: → CRT chứng, nên đổi ACEI thành thuốc nào: IABP, chọn câu sai: A Nitrate A Giảm hậu tải B Nifedipine B Giảm tiền tải C Nitroglycerine C Tăng tưới máu vành D Valsartan/sacubitril D Tăng cung lượng tim Bệnh nhân không dung nạp ACEI, ARB Nên 10 Điều trị bệnh tim dãn nở thiếu máu dùng thuốc nào? cục bộ, ngoại trừ A Spirononlactone A Captopril (ACEI) B Isosorbid dinitrat B Metoprolol (B-blocker) C Isosorbid mononitrat C CCB non DHP (verapamil, ditiazem) D Valsartan/sacubitril D Tái lưu thơng mạch vành BN có bệnh tim dãn nở kèm suy tim tâm 12 Điều trị bệnh tim dãn nở không thu, không dùng thuốc sau đây: thiếu máu cục bộ, ngoại trừ: Tái lưu thông A Captopril mạch vành B Bisoprolol 13 Bệnh tim Pompe, chọn câu đúng: C Nifedipine A Di truyền NST lặn D Spinorolactone B Thiếu acid maltase gây tích tụ glycogen BN có bệnh tim dãn nở, suy tim, điều tim trị Spinorolactone, ACEI, chẹn beta C thể bệnh LAM-P Danon, nhóm mạch > 70 lần/phút Thêm thuốc nào: với Fabry Pompe biểu A Veprapamil tim B Diltiazem D Cả C Ivabradine 14 Bệnh tim Fabry, chọn câu sai: D Digoxin A Di truyền liên kết NST giới tính Y Thuốc dùng giảm tử vong nguy B Thiếu men alpha galactosidase nên tích tụ nhập viện suy tim cho BN EF ≤ 35 %, dãn Glycogen tim, da thận thất T, NYHA 3-4, điều trị với ACEI, BC Gây bệnh tim hạn chế, phì đại, dãn nở, blocker ARB: hở lá, bệnh tim thiếu máu cục bộ, thoái A Hydralazine/Isosorbid mononitrate hoá động mạch chủ B Hydralazine/Isosorbid dinitrate D Điều trị thay men alpha galactosidase Phòng ngừa đột tử BN tim phì đại: chọn CRT 15 Bệnh tim hạn chế giống với bệnh nào? Phòng ngừa đột tử bệnh nhân bệnh A Bệnh viêm màng ngồi tim co thắt tim dãn nở, suy tim có triệu chứng, EF≤35%, B Bệnh tim dãn nở điều trị nội khoa tối ưu vòng C Bệnh tim phì đại tháng: → ICD D Viêm tim 30 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 A Biểu suy tim phải nhiều: điều trị chủ yếu lợi tiểu dù thận trọng B Cần phối hợp lợi tiểu với liều từ thấp đến cao C Cần giảm nhanh khối lượng tuần hoàn D Bệnh amyloidosis digoxin có thể gây ngộ độc 16 BN có bệnh tim Amyloidsis không dùng thuốc nào sau đây: (Điều trị BCTHC amyloidosis, CHỌN CÂU SAI) A Nhịp chậm có triệu chứng hay block AV cao độ → đặt máy tạo nhịp B Điều trị UCMD với melphalan, dexamethasone, lenalidomide, và bortezomib thể tiên phát AL C Ghép TB gốc và ghép tim chỉ định số BN 18 Suy tim tâm trương BCTPĐ dùng: A BB 19 Điều trị suy tim, dùng thêm thuốc gì nhịp tim ≥ 70 l/p dù đã dùng đủ liều BB và ACEI: A Ivabradine D Dùng digoxin 17 Điều trị triệu chứng BCTHC, CHỌN CÂU SAI: ĐỀ Y12 THI LẠI 2018 Không chỉ định bệnh tim dãn nở TMCB : a Nifedipin b Carvedilol Phù phổi, HA 80, tim dãn nở, đã oxy furosemide morphine, điều trị A Furosemide tiếp tục B Chờ C Vận mạch không dãn mạch Nam 30t suy hô hấp, phù hổi cấp A Oxy B NKQ C A trước B sau D B trước A hoặc AB lúc Suy tim cấp HA 180, NSAID _ đau khớp: A Do Huyết áp cao B Do NSAID C DO D A+B Chẩn đóan tim hạn chế: A Thất bt, nhĩ dãn B Sung huyết C D All Chọn câu sai A Phẫu thuật tất bệnh nhân Bệnh tim anthracylline: không dùng ibuprofen Bệnh tim dãn nở , kháng trị với UCMC, UC beta dùng thuốc : Hydralazine isosorbide dinitrate Phòng ngừa đột tử tim BN có bệnh tim dãn nở , EF nhỏ hoặc 35% triệu chứng NYHA độ II-III mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu hoặc tháng dùng : Đặt máy phá rung tim cấy ICD 10 Điều trị BN suy tim có triệu chứng, nhịp xoang, EF nhỏ hoặc 35 , có block nhánh trái QRS lớn hoặc 150 ms dùng : Tái đồng tim CRT 11 Tiên lượng bệnh tim dãn nở, chọn câu sai A.EF thấp B.Hạ Natri máu C.Block nhánh phải D.NYHA III hoặc IV 12 Điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ, ngoại trừ D.Tái thông động mạch vành 13 Cơ tim chu sinh: A Nên có thai lại B Khơng nên có thai lại C th đầu 14 Cơ tim rượu: ngưng rượu 15 Bệnh tim Chagas, chọn câu sai A.Do ký sinh trùng Trypanoma cruzi B.Có thể lây qua truyền máu C.Gặp Việt Nam 31 Edited by MiMy + Hoki Nguyễn Trắc nghiệm nội theo dùng cho ĐT nội Y6 2019-20120 D.Điều trị tương tự bệnh tim dãn nở vô 16 Bệnh tim phì đại, chọn câu sai: A bệnh tim bẩm sinh thường gặp B Đột tử người trẻ 17 Triệu chứng tim phì đại: A Ngất loạn nhịp_ tắc nghẽn B Khó thở gắng sức, nằm đàu thấp C Hời hộp lo lắng D Đau ngực đặc hiêu không đặc hiệu ĐỀ Y11 THI 2017 1) Bệnh tim Chagas Chọn câu SAI: a Do Tripanosoma cruzi b Khởi đầu gây viêm tim c Lây qua truyền máu d Thường gặp Việt Nam 2) Bệnh tim rượu Chọn câu đúng: (A) a Ngưng rượu 3) Bênh tim chu sinh Chọn câu đúng: a Xảy tháng đầu thai kỳ b Nên có thai lại c Khơng hời phục hồn tồn d Khơng nên có thai lại 4) Bệnh tim vô Điều trị KHƠNG thích hợp: (A) a Tái thơng mạch vành b Nitroglycerin c Furosemide d ACEI 5) Bệnh tim bệnh tim thiếu máu cục bộ/NMCT Điều trị KHƠNG thích hợp: a Tái thơng mạch vành b Ibuprofen c Nitroglycerin d Furosemide 6) Tiên lượng nặng bệnh tim dãn nở, NGOẠI TRỪ: a Tăng Natri b Block nhánh (P) c Suy thật (T) d NMCT thất (P) 7) Bệnh tim Anthrcycline KHÔNG nên sử dụng: (A) a Ibuprofen 8) Biến chứng loạn nhịp thường gặp bệnh tim phì đại: (A) a Rung nhĩ 9) Chất nào sau dùng để làm mỏng vách liên thất: (A) a Cồn 10) Điều trị nào sau giúp cải thiện đột tử & tử vong bệnh tim phì đại tắc nghẽn: a CRT b Tạo nhịp buồng c Tạo nhịp buồng d ICD 11) Điều trị nào sau giúp cải thiện tình trạng gắng sức & triệu chứng bệnh tim dãn nở với EF giảm & QRS > 150 ms: a CRT b Tạo nhịp buồng c Tạo nhịp buồng d ICD 12) BN bệnh tim dãn nở, EF 35 mm, EF >70% Xử trí tiếp theo: (A) a Máy phá rung??? 15) BN bệnh tim phì đại với EF
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM nội THEO bài TỎNG hợp đề,