0

TIỂU LUẬN TCCT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG A, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY

12 3 0
  • TIỂU LUẬN TCCT  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG A, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:41

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG A, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC, Phần VI , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Nhà trường là trái tim, là trung tâm văn hóa của cộng đồng, có tác động quan trọng đến văn hóa của địa phương Văn hóa nhà trường tạo nên đời sống tâm lý, tinh thần của tập thể nhà trường; nó có tác đ. 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG A, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC, Phần: VI , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Nhà trường trái tim, trung tâm văn hóa cộng đồng, có tác động quan trọng đến văn hóa địa phương Văn hóa nhà trường tạo nên đời sống tâm lý, tinh thần tập thể nhà trường; có tác động tích cực tiêu cực tới tinh thần thái độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên nhà trường, tác động tới chất lượng giáo dục nhà trường Nếu nhà trường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng công tác quản lý, hiệu giáo dục đào tạo mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xã hội Sự hình thành phát triển nhân cách học sinh chịu ảnh hưởng lớn từ mơi trường văn hố nhà trường, gia đình, xã hội, mơi trường văn hố nhà trường thuận lợi tạo điều kiện cho em nhanh chóng trưởng thành, tạo tảng vững cho em trở thành công dân tốt Trong năm qua, ngành giáo dục nói chung giáo dục Tiểu học nói riêng đạt kết đáng trân trọng Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi giáo dục, vấn đề xây dựng phát triển văn hóa Nhà trường bất cập cần khắc phục nhằm xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Từ vấn đề trên, đề tài: “Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Trường Tiểu học Minh Hưng A, huyện Chơn thành nay” có ý nghĩa thiết thực PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG 1.1 Khái niệm văn hóa văn hóa nhà trường * Văn hóa: Văn hóa sản phẩm người, hệ tiến hóa nhân loại Nhờ có văn hóa mà người trở nên độc đáo giới sinh vật khác biệt so với vật khác giới động vật Tuy nhiên, để hiểu khái niệm "văn hóa" đến nhiều ý kiến khác định nghĩa văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa văn hóa sau: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Tồn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu nó, mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống địi hỏi sinh tồn” Theo Unessco: Văn hoá phản ánh thể cách tổng quát, sống động mặt sống diễn khứ, diễn hiên tại, qua hàng kỉ hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thẫm mĩ lối sống, dựa đó, dân tộc thể sắc riêng * Văn hóa nhà trường: Văn hoá nhà trường hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen truyền thống hình thành trình phát triển nhà trường, thành viên nhà trường thừa nhận, làm theo thể hình thái vật chất tinh thần, từ tạo nên sắc riêng cho tổ chức sư phạm Văn hố nhà trường có đầy đủ đặc tính văn hố tổ chức song có đặc trưng riêng liên quan đến tồn đời sống vật chất, tinh thần nhà trường Nó biểu trước hết tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý bầu khơng khí tâm lý Thể thành hệ thống chuẩn mực, giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử xem tốt đẹp Trong tổ chức nói chung Nhà trường, văn hóa ln tồn hoạt động tổ chức Vấn đề người có ý thức tồn để quản lý sử dụng sức mạnh hay khơng Bản thân văn hóa đa dạng phức tạp Do đó, có tiếp cận nghiên cứu khác dẫn đến có nhiều quan niệm văn hóa, tựu chung lại, nhà nghiên cứu có nghĩa chung bản: văn hóa giáo hóa, vun trồng nhân cách người, làm cho người sống người trở nên tốt đẹp Như vậy, nói: “Văn hóa nhà trường tập hợp giá trị, niềm tin, hiểu biết, chuẩn mực thành viên Nhà trường chia sẻ tạo nên sắc Nhà trường đó” 1.2 Vai trị văn hóa nhà trường Văn hóa nhà trường coi mẫu thức bản, tạo môi trường quản lý ổn định, giúp cho Nhà trường thích nghi với mơi trường bên ngồi, tạo hồ hợp mơi trường bên Một tổ chức có văn hóa mạnh hội tụ tốt, đẹp cho xã hội Văn hóa nhà trường giúp cho Nhà trường thực trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, nơi hội tụ sức mạnh trí tuệ lịng nhân xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn diện Đối với đội ngũ cán giáo viên Nhà trường, văn hóa nhà trường thúc đẩy sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu chân thành thành viên đảm bảo cho hợp tác mục tiêu chung Thầy giáo người trực tiếp tham gia hoạt động dạy học Và hết, nhân cách Nhà giáo ảnh hưởng trực tiếp tới nhân cách học trị Vì vậy, cần Nhà giáo kiến thức chuyên môn, phải hiểu biết rộng sống, có kiến thức sâu sắc văn hóa xã hội Đối với học trị, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức có vai trị điều chỉnh hành vi Khi giáo dục mơi trường văn hóa thấm nhuần hệ giá trị văn hóa, học trị khơng hình thành hành vi chuẩn mực mà quan trọng ẩn chứa tiềm thức em niềm tin nội tâm sâu sắc vào điều tốt đẹp, từ đó, khao khát sống hướng thiện sống có lý tưởng Đồng thời, Văn hóa Nhà trường cịn giúp em khả thích nghi với xã hội Một người có văn hóa người ln hội tụ đầy đủ giá trị đạo đức bản, đức tính khiêm tốn, lễ độ, thương yêu người, sống có trách nhiệm với thân xã hội Do vậy, gặp tình xã hội phát sinh, dù tình mà em chưa trải nhờ vận dụng lực văn hóa để điều tiết hành vi cách hài hịa, em tự điều chỉnh phù hợp với hồn cảnh, ứng xử hợp lẽ, hợp với lịng người sống xung quanh CHƯƠNG II: Thực trạng văn hóa Nhà trường Tiểm học Minh hưng A, huyện Chơn Thành 2.1 Những kết đạt Trường Tiểu học Minh Hưng A trường chuẩn quốc gia xã Minh Hưng huyện Chơn thành, với 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học 30% có trình độ Thạc sĩ, nhà giáo ưu tú Nhà trường có 34 lớp học chia thành khối lớp, từ lớp đến lớp 5, có chủ thể quản lý trực tiếp hiệu trưởng Văn hóa nhà trường trường Tiểu học Minh Hưng Amang nét đặc trưng văn hóa nhà trường nói chung, có nét đặc thù riêng, hệ thống giá trị, niềm tin, chuẩn mực, hình thành phát triển q trình lâu dài, cơng nhận chi phối suy nghĩ, hành vi ứng xử cán quản lý, giáo viên, trẻ đối tượng liên quan khác hoạt động giáo dục học sinh tiểu học Trường Tiểu học Minh Hưng A nằm địa bàn xã Minh Hưng, Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Là nhà trước có bề dày lịch sử sơ với sở giáo dục địa phương Trong năm gần đây, chất lượng giáo dục, đào tạo trường giảng dạy theo chuẩn Bộ Giáo dục Hoạt động xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Trường Tiểu học Minh Hưng A có nhiều chuyển biến tích cực, nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng sở khang trang, đẹp, có đầy đủ trang thiết bị đại phục vụ nhiệm vụ giáo dục học sinh Tiểu học, phòng học trang trí đẹp, hài hịa; có nhiều loại trang thiết bị, đồ dùng, theo chuẩn sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học Đội ngũ giáo viên trường 55 thầy giáo, hầu hết tuổi đời cịn trẻ, tâm huyết với nghề, yêu nghề mến trẻ đạt chuẩn trình độ đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Tại trường Tiểu học Minh hưng, công tác công tác giáo dục niềm tin trọng, với đó, nghi lễ truyền thống, giữ gìn phong tục tổ tiên, tinh thần tơn sư trọng đạo, hiếu kính với mẹ cha quan tâm giáo dục cho trẻ Hàng năm, nhà trường tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hoá, lễ hội dân gian Trước trường, học sinh khối lớp tổ chức lễ tri ân trưởng thành để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ thầy cô Công tác tương thân tương giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trọng vun đắp Ngoài việc thăm viếng dịp hiếu hỷ năm vừa qua cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường đẩy mạnh tạo nên khí mơi trường nhân văn sư phạm sâu sắc Tích cực hưởng ứng phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Trường Tiểu học Minh Hưng A đề cao hiệu “Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo” Theo thời gian, nhiều giá trị cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Minh Hưng A thừa nhận tôn trọng như: Việc đề cao giá trị nhân văn, trung thực tơn trọng, tính kỷ luật, tính ổn định, tính thực chất hiệu Một số giá trị mà giáo viên, nhân viên mong muốn xây dựng đạt thời gian tới dân chủ, đổi mới, tinh thần hợp tác, chia sẻ công việc tinh thần hợp tác, chia sẻ phụ huynh với nhà trường Điều chứng tỏ, họ có niềm tin môi trường giáo dục lành mạnh, với người lãnh đạo khơng tham nhũng, tập thể, biết tôn trọng nhân viên, họ cố gắng làm việc cống hiến cho nhà trường 2.2 Những hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân Bên cạnh yếu tố tích cực, nhà trường cịn biểu tiêu cực, khơng lành mạnh (phi văn hố), cụ thể là: Một số giáo viên thiếu quan tâm, gần gũi học sinh, không thấu hiểu tâm tư nguyện vọng em; thiếu động viên khuyến khích, chưa phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh học tập, áp đặt kiến thức cho trẻ cách chủ quan; có giáo viên thường xuyên quát mắng học sinh cácem khơng có tiến khiến cho em mặc cảm, lo sợ; có giáo viên sử dụng hình thức trách phạt thiếu tính sư phạm ép đứng úp mặt vào tường Một số giáo viên thiếu kiến thức kỹ giao tiếp với phụ huynh học sinh; số giáo viên thiếu chủ động cơng việc; cịn tượng việc làm, thiếu hỗ trợ cho nhau; số giáo viên chưa tích cực tham gia hoạt động văn hoá xã hội * Nguyên nhân tồn yếu là: Tâm lý trẻ lứa tuổi Tiểu học giai đoạn có biến chuyển phức tạp, ảnh hưởng từ nhiều nguồn khác nhau, việc giáo dục gia đình đơi lúc khơng bậc cha mẹ quan tâm mức Nhiều gia đình có tâm lý “khốn trắng” việc chăm sóc, giáo dục học sinh cho Nhà trường Các em nhỏ, chưa thể bày tỏ mong muốn, cảm nghĩ mình… Cơng tác bồi dưỡng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiến thức tâm lý sư phạm, kỹ xử lý tình phát sinh dạy học nhà trường có lúc chưa thường xun Đơi lúc tâm q nhiều đến chất lượng dạy mà xem nhẹ việc giáo dục kĩ sống Một số giáo viên lực chuyên môn cịn hạn chế, chậm đổi phương pháp, hình thức giảng dạy nên cịn gặp nhiều khó khăn q trình tương tác với trẻ CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Giải pháp Một là, cần xây dựng bầu khơng khí dân chủ, tạo động lực làm việc, cởi mở, hợp tác, chia sẻ hỗ trợ lẫn Trước hết, chuyên môn yếu tố tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tường Tiểu học Vì cần tạo hội cho giáo viên tham gia hoạt động tổ chun mơn nói chung hoạt động chuyên đề nói riêng để họ cống hiến thể tài sáng tạo Xây dựng mơi trường khuyến khích người làm việc Phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo tổ chuyên môn nhằm tạo động lực để giáo viên phấn đấu nâng cao trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ đường tự học, tự nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhà trường Tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ vào ngày kỉ niệm: 20/10; 20/11; 8/3… Lựa chọn cán hoạt động cơng tác đồn thể thật động, người tiên phong, có sức lơi kéo thuyết phục người Đồng thời phải có sách động viên với cá nhân Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cho cá nhân nhóm làm việc cần có hướng dẫn thảo luận trực tiếp để giúp họ hiểu rõ tìm cách thức thực cơng việc tốt nhất, từ tạo tin tưởng thoải mái cho giáo viên hồn thành cơng việc cách tốt Hai là, Nâng cao nhận thức nghiêm túc thực qui tắc ứng xử văn hóa Nhà trường Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác xây dựng văn hóa nhà trường cán bộ, giáo viên học sinh, phụ huynh, đồng thời đưa nội dung công tác xây dựng văn hóa nhà trường vào kế hoạch hoạt động nhà trường, tổ chuyên môn, tổ giáo viên, nhân viên, tiêu trí xếp loại thi đua tập thể, cá nhân trường Tổ chức lớp tập huấn nội dung, phương pháp, kỹ xây dựng văn hóa nhà trường cho giáo viên, nhân viên học sinh Định kỳ hàng năm lần hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên sâu vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường Ứng xử văn hóa truyền thống quý báu khơng chỉ nhà trường mà truyền thống dân tộc ta Khi gặp tình khó đến đâu, giữ vững ngun tắc ứng xử có văn hóa dù việc có kết tốt đẹp Thực Quy tắc ứng xử nhà trường nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phong mỹ tục; tạo mơi trường thân thịên gần gũi trẻ Có nếp sống cởi mở văn minh, trách nhiệm, trung thực, dân chủ trường, giao tiếp với Bậc phụ huynh, đồng nghiệp, khách cụ thể như: *Ứng xử với cấp trên: Các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ phân công chấp hành nghiêm túc, thời gian Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực nhiệm vụ Thực chức trách, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Trung thực, thẳng thắn báo cáo Đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp Thái độ chân thành Dù không nói nhiều hễ nói nói đến nơi; ngơn ngữ đơn giản; mộc mạc đủ ý; lời nói chân thực, giản dị, kiên nhẫn lắng nghe Bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp Khơng lợi dụng việc góp ý, phê bình dùng đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín cấp Khi gặp cấp có thái độ tơn trọng, chào hỏi thân mật, nghiêm túc lịch - Ứng xử với cấp dưới: Hướng dẫn cấp triển khai thực tốt nhiệm vụ giao Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực quy chế chuyên môn Tôn trọng cấp dưới, cởi mở thân tình Khơng cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, thành kiến với cấp Gương mẫu cho cấp học tập, noi theo mặt Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh cấp dưới; chân thành động viên, chia sẻ khó khăn vướng mắc cơng việc, sống cấp Lắng nghe cấp nói khuyến khích họ nói họ Lắng nghe bao hàm ý ta cần phải mở rộng tai, mắt, lòng hòa làm với cấp Muốn cấp quan tâm đến ta ta phải quan tâm đến họ; hỏi câu mà họ thích trả lời, khuyến khích họ nói họ thành tích họ Bởi cảm thơng chia sẻ cịn mạnh lời nói, niềm vui với chân thành thật bền vững ta biết quan tâm - Ứng xử với đồng nghiệp Coi đồng nghiệp người thân gia đình Thấu hiểu chia sẻ khó khăn cơng tác sống 9 Khiêm tốn, chân thành, tôn trọng sở thích cá nhân; bảo vệ uy tín danh dự đồng nghiệp, không ghen ghét, đố kỵ, lôi bè kéo cánh, phe nhóm gây đồn kết nội Ln có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý cơng việc, sống Tơn trọng ý kiến đồng nghiệp, hợp tác, giúp đỡ hồn thành tốt nhiệm vụ giao Ln ơn hoà, nhã nhặn, đoàn kết tương thân tương trợ có bất hồ dùng lời nói để giải quyết, không dùng hành vi bạo lực khiến việc thêm mâu thuẫn - Ứng xử với học sinh: Thương yêu học sinh, xem học sinh cháu ruột thịt gia đình Tơn trọng nhân cách học sinh, mềm mỏng kiên quyết, nghiêm khắc xử lý vi phạm học sinh Luôn tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, tích cực hoạt động, phát triển tồn diện Khơng có biện pháp giáo dục phản văn hoá: Quát, phạt, lăng mạ, xúc phạm tinh thần thân thể - Ứng xử với phụ huynh học sinh tập thể cá nhân đến làm việc Văn minh lịch giao tiếp, công tâm, tận tụy thi hành công vụ Khơng móc ngoặc, thơng đồng, tiếp tay cho kẻ xấu làm trái với quy định để vụ lợi Giải cơng việc phải nhanh chóng, xác Tơn trọng, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp phụ huynh học sinh tập thể cá nhân đến làm việc trường Trong thi hành công vụ, để cá nhân đến làm việc phải chờ đợi phải giải thích rõ lý Ba là, Không ngừng quan tâm đến trẻ, phát huy vai trò phụ huynh học sinh tham gia xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Yêu thương, quan tâm cách giúp cá em cảm thấy an tâm nhanh chóng làm quen với mơi trường Phần lớn trẻ nhỏ khóc nhiều ngày đầu đến lớp lo lắng, sợ hãi phải xa vòng tay bố mẹ gặp gỡ người lạ Đây điều khiến nhiều phụ huynh cảm thấy không an tâm cho học 10 Để trẻ cảm nhận yêu thương, gần gũi an toàn từ ngày đến lớp, giáo viên giúp em dễ dàng làm quen với bạn bè, giáo Ngồi việc tìm hiểu thơng tin sở thích, thói quen học sinh, giáo viên cần chăm sóc dìu dắt em tất yêu thương em cảm nhận lớp chăm sóc quan tâm người cha, người mẹ thứ hai Từ đó, học sinh cảm thấy gần gũi yêu thích việc đến trường Giáo viên không áp đặt em phải thực yêu cầu mà tạo cho trẻ tâm thích làm theo lời giáo Chính vậy, khơng khí lớp học tổ chức thân thiện gia đình nhỏ, giáo viên học sinh gắn bó với thành viên gia đình Đồng thời vận dụng phương pháp trực quan, nghe nhìn, vận động tương tác nhằm mang lại môi trường học tập tự nhiên tôn trọng đa dạng em Ngoài ra, học sinh tiểu học thường tiếp thu kiến thức kỹ thơng qua trị chơi hoạt động thực tiễn Vì giáo viên phải ln tìm tịi sáng tạo phương pháp giảng dạy để trẻ tiếp thu cách hứng thú, hiệu Giáo dục nhà trường chỉ phần, cịn cần có giáo dục ngồi xã hội gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt đến mấy, thiếu giáo dục gia đình ngồi xã hội kết khơng hồn tồn Ngay từ lứa tuổi Tiểu học, cha mẹ cần phối hợp với nhà trường quan tâm đến mặt sau học sinh: Chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, việc rèn luyện giác quan, phát triển ngôn ngữ, việc dạy trẻ cách ứng xử đắn, giáo dục lòng thương yêu vật người xung quanh 3.2 Kiến Nghị * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chơn Thành Trong năm học tiếp theo, nhà trường mong muốn tiếp tục cập nhật thơng tin mới, mơ hình xây dựng, mơi trường văn hóa để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Phòng Giáo dục Đào tạo tiếp tục tạo điều kiện cho nhà trường tham quan, học hỏi nhiều trường bạn ngồi huyện 11 Bên cạnh đó, Phòng giáo dục tổ chức số chuyên đề gương điển hình văn hóa nhà trường để trường chúng tơi nói riêng bạn đồng nghiệp nói chung triển khai tốt nội dung * Đối với quyền địa phương: Tăng cường công tác phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống địa phương, giữ gìn giá trị văn hoá dân tộc Hỗ trợ kinh phí cho nhà trường để tổ chức tốt hoạt cho học sinh: Trung thu, tết thiếu nhi 1/6, em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng văn hóa nhà trường Đối với nhà trường: Ban Giám hiệu cần chủ động xây dựng kế hoạch, kế hoạch văn hóa nghệ thuật, tham quan , triển khai thực cách có hệ thống; xây dựng tầm nhìn chia sẻ với thành viên nhà trường Thường xuyên hâm nóng bầu khơng khí tâm lý, tạo mơi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác, chia sẻ, lắng nghe.Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá tinh thần hiệu thiết thực, tăng cường giáo dục kỹ sống cho giáo viên học sinh KẾT LUẬN Văn hóa nhà trường có ảnh hưởng vơ to lớn chất lượng hiệu hoạt động nhà trường nói chung trường Tiểu học nói riêng Phát triển văn hóa nhà trường có ý nghĩa tích cực học sinh, giáo viên lãnh đạo nhà trường Việc xây dựng văn hóa nhà trường cịn tùy thuộc vào điều kiện thực tế trường Xây dựng văn hóa nhà trường thành công tạo nên chất lượng thương hiệu nhà trường Tiểu học Quá trình xây dựng phát triển trường Tiểu học nói chung, trường Tiểu học Minh Hưng A nói riêng thời gian quan thu hút quan tâm đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh phụ huynh tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên đồng thuận nhà trường để bảo vệ giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, xây dựng giá trị văn hố mới, góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách cho học sinh, tạo nên chuyển biến bước đầu quan trọng làm tiền đề để nghiệp giáo dục đạo đức, văn hoá trường Tiểu học tiếp tục phát triển hướng vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, II 12 Phạm Hữu Lộc (2015), Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thơng – từ sở lý luận đến thực tiễn, Nxb Trẻ TP.HCM Trường Đại học Sư phạm (2012), Kỷ yếu Hội thảo Văn hoá học đường, Nxb ĐHSP Đỗ Huy (2011) - Viện triết học, Xây dựng mơi trường văn hóa nước ta từ góc nhìn giá trị học, Viện văn hóa, Nxb Thơng tin, HN ... Trường Tiểu học Minh Hưng A, huyện Chơn thành nay? ?? có ý nghĩa thiết thực PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG 1.1 Khái niệm văn hóa văn hóa nhà trường * Văn hóa: Văn hóa. .. Việc xây dựng văn hóa nhà trường cịn tùy thuộc vào điều kiện thực tế trường Xây dựng văn hóa nhà trường thành công tạo nên chất lượng thương hiệu nhà trường Tiểu học Quá trình xây dựng phát triển. .. CHƯƠNG II: Thực trạng văn hóa Nhà trường Tiểm học Minh hưng A, huyện Chơn Thành 2.1 Những kết đạt Trường Tiểu học Minh Hưng A trường chuẩn quốc gia xã Minh Hưng huyện Chơn thành, với 100% giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TCCT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG A, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY,

Từ khóa liên quan