0

(LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

180 38 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM: KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUỲNH LAM Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM: KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Quỳnh Lam Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Phương Chi Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn thạc sĩ trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Lam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Phương Chi tận tình hướng dẫn, góp ý giúp đỡ để tác giả hồn thành luận văn thạc sĩ Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại thương Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh nhiệt tình hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hồn thành chương trình thạc sĩ trường Lời cảm ơn cuối tác giả xin gửi đến gia đình, người thân bạn bè ln bên cạnh, động viên hỗ trợ tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên luận văn không tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận góp ý q báu từ phía Q thầy để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Học viên Nguyễn Thị Quỳnh Lam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.2.3 Khoảng trống nghiên cứu 13 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 14 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 14 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 14 1.4 Đối tượng pham vi nghiên cứu 14 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 14 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 14 1.5 Phương pháp nghiên cứu 15 1.6 Tính đề tài nghiên cứu 16 1.7 Kết cấu đề tài 17 Sơ kết Chương 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 2.1 Tổng quan ứng dụng giao đồ ăn 18 2.1.1 Khái niệm giao đồ ăn trực tuyến ứng dụng giao đồ ăn 18 2.1.2 Đặc điểm ứng dụng giao đồ ăn 19 2.1.3 Tổng quan thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam 19 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv 2.2 Tổng quan ý định mua hàng người tiêu dùng 21 2.2.1 Khái niệm ý định mua hàng người tiêu dùng 21 2.2.2 Lý thuyết ý định mua hàng người tiêu dùng 22 2.3 Các mơ hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 25 2.3.1 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 25 2.3.2 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ mở rộng (UTAUT2) 27 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn 28 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn áp dụng lý thuyết TAM, TPB 28 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn áp dụng lý thuyết UTAUT, UTAUT2 35 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 38 2.5.1 Kỳ vọng hiệu 38 2.5.2 Kỳ vọng nỗ lực 40 2.5.3 Ảnh hưởng xã hội 41 2.5.4 Điều kiện thuận lợi 42 2.5.5 Động lực thụ hưởng 42 2.5.6 Giá trị giá 43 Sơ kết Chương 45 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 3.1 Quy trình nghiên cứu 46 3.2 Xây dựng thang đo 47 3.2.1 Xây dựng thang đo Kỳ vọng hiệu 48 3.2.2 Xây dựng thang đo Kỳ vọng nỗ lực 48 3.2.3 Xây dựng thang đo Ảnh hưởng xã hội 49 3.2.4 Xây dựng thang đo Điều kiện thuận lợi 49 3.2.5 Xây dựng thang đo Động lực thụ hưởng 49 3.2.6 Xây dựng thang đo Giá trị giá 50 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v 3.2.7 Xây dựng thang đo Ý định sử dụng 50 3.3 Giai đoạn nghiên cứu sơ 51 3.3.1 Phương pháp vấn nhóm 51 3.3.2 Thiết kế bảng hỏi 52 3.3.3 Khảo sát thử nghiệm 53 3.4 Giai đoạn nghiên cứu thức 53 3.4.1 Phương pháp thu thập liệu cỡ mẫu 54 3.4.2 Phương pháp phân tích liệu 54 Sơ kết Chương 57 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 58 4.1.1 Phân tích mẫu 58 4.1.2 Phân tích đặc điểm người dùng 58 4.1.3 Phân tích đặc điểm nhân học 61 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu 63 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả biến độc lập 63 4.2.2 Phân tích thống kê mơ tả biến phụ thuộc 65 4.3 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 65 4.3.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha biến độc lập 65 4.3.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 66 4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 67 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 67 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 70 4.5 Phân tích hệ số tương quan Pearson 70 4.6 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính 72 4.6.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 73 4.6.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 74 4.7 Kiểm định khác biệt yếu tố nhân học 76 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 85 Sơ kết Chương 89 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Triển vọng phát triển thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam doanh nghiệp 90 5.2.1 Cơ hội 90 5.2.2 Thách thức 92 5.3 Một số hàm ý quản trị cho doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến 93 5.3.1 Hàm ý quản trị yếu tố Kỳ vọng hiệu 94 5.3.2 Hàm ý quản trị yếu tố Kỳ vọng nỗ lực 95 5.3.3 Hàm ý quản trị yếu tố Ảnh hưởng xã hội 96 5.3.4 Hàm ý quản trị yếu tố Điều kiện thuận lợi 97 5.3.5 Hàm ý quản trị yếu tố Động lực thụ hưởng 98 5.3.6 Hàm ý quản trị yếu tố Giá trị giá 99 5.4 Kiến nghị phủ 100 5.4.1 Cơ sở đề xuất 100 5.4.2 Nội dung cách thực 100 5.4.3 Kết dự kiến 101 5.5 Những điểm hạn chế đề tài 101 5.6 Đề xuất hướng nghiên cứu 102 Sơ kết Chương 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 114 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Analysis of Variance Phân tích phương sai DOI Diffusion Of Innovations Theory Lý thuyết khách tán đổi EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá KMO Kaiser-Meyer-Olkin Hệ số kiểm định KMO SEM Structural Equation Modeling Mơ hình cấu trúc tuyến tính TAM Technology Acceptance Model Mơ hình chấp nhận công nghệ TPB Theory of Planned Behavior Lý thuyết hành vi dự định Technological-Personal- Khung Công nghệ, Cá nhân ANOVA TPE Environmental Framework Môi trường TRA Theory of Reasoned Action Thuyết hành động hợp lý 10 USD United States Dollars Đô la Mĩ Unified Theory of Acceptance Mơ hình chấp nhận sử dụng and Use of Technology công nghệ Unified Theory of Acceptance Mơ hình chấp nhận sử dụng and Use of Technology công nghệ mở rộng 11 12 UTAUT UTAUT2 TIẾNG VIỆT STT Từ viết tắt CNTT TP.HCM Nghĩa tiếng Việt Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 3.1 Thang đo Kỳ vọng hiệu 48 Bảng 3.2 Thang đo Kỳ vọng nỗ lực 48 Bảng 3.3 Thang đo ảnh hưởng xã hội 49 Bảng 3.4 Thang đo điều kiện thuận lợi 49 Bảng 3.5 Thang đo động lực thụ hưởng 50 Bảng 3.6 Thang đo giá trị giá 50 Bảng 3.7 Thang đo ý định sử dụng 51 Bảng 3.8 Bảng điều chỉnh bổ sung thang đo 52 Bảng 4.1 Số lượng mẫu 58 10 Bảng 4.2 Đặc điểm nhân học 61 11 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến độc lập 63 12 Bảng 4.4 Thống kê mô tả biến phụ thuộc 65 13 Bảng 4.5 Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập 65 14 Bảng 4.6 Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 67 15 Bảng 4.7 Kiểm định KMO Bartlett cho phân tích EFA biến độc lập 67 16 Bảng 4.8 Kết phân tích tổng phương sai trích 68 17 Bảng 4.9 Ma trận nhân tố xoay kết EFA 69 18 Bảng 4.10 Kiểm định KMO Barlett cho phân tích EFA biến phụ thuộc 70 19 Bảng 4.11 Ma trận nhân tố xoay kết EFA biến phụ thuộc 70 20 Bảng 4.12 Tương quan biến phụ thuộc biến độc lập 71 21 Bảng 4.13 Kết hồi quy đa biến 72 22 Bảng 4.14 Kiểm định F, Durbin-Watson R bình phương hiệu chỉnh 73 23 Bảng 4.15 Kiểm định đa cộng tuyến 73 24 Bảng 4.16 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 76 25 Bảng 4.17 Phân tích T-test biến GTN (giới tính) 76 26 Bảng 4.18 Phân tích ANOVA biến DTI (độ tuổi) 77 27 Bảng 4.19 Kiểm định post-hoc biến DTI (độ tuổi) 78 28 Bảng 4.20 Phân tích T-Test biến HNN (hơn nhân) 80 29 Bảng 4.21 Phân tích ANOVA biến HVN (trình độ học vấn) 81 30 Bảng 4.22 Phân tích ANOVA biến NNP (nghề nghiệp) 81 31 Bảng 4.23 Kiểm định post-hoc biến NNP (nghề nghiệp) 82 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 154 Levene Statistic df1 13.326 df2 Sig 297 000 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 23.770 5.942 Within Groups 308.976 297 1.040 Total 332.746 301 F 5.712 Sig .000 Robust Tests of Equality of Means YD Statistica Welch df1 df2 3.578 Sig 22.550 021 a Asymptotically F distributed Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: YD Tamhane 95% Confidence Interval Mean Difference (I) DTI (J) DTI 63654* 17075 003 1469 1.1262 08072 32070 1.000 -1.0739 1.2353 07794 32947 1.000 -1.1516 1.3075 63350 42803 855 -.9783 2.2453 -.63654* 17075 003 -1.1262 -.1469 -.55582 35324 773 -1.7248 6132 -.55860 36122 797 -1.7864 6692 -.00304 45291 1.000 -1.6020 1.5960 -.08072 32070 1.000 -1.2353 1.0739 55582 35324 773 -.6132 1.7248 -.00278 45186 1.000 -1.4556 1.4501 55278 52804 976 -1.1733 2.2789 -.07794 32947 1.000 -1.3075 1.1516 55860 36122 797 -.6692 1.7864 00278 45186 1.000 -1.4501 1.4556 (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 155 5 55556 53341 977 -1.1919 2.3030 -.63350 42803 855 -2.2453 9783 00304 45291 1.000 -1.5960 1.6020 -.55278 52804 976 -2.2789 1.1733 -.55556 53341 977 -2.3030 1.1919 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích ANOVA biến HVN (trình độ học vấn) Oneway Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 241 3.9170 1.05986 06827 3.7825 4.0515 1.00 5.00 10 4.2250 1.15740 36600 3.3970 5.0530 1.25 5.00 33 4.0152 89691 15613 3.6971 4.3332 1.75 5.00 10 3.9750 1.03044 32585 3.2379 4.7121 2.25 5.00 3.4688 1.35908 48051 2.3325 4.6050 1.50 5.00 302 3.9280 1.05141 06050 3.8089 4.0470 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic df1 817 df2 Sig 297 515 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 2.871 718 Within Groups 329.875 297 1.111 Total 332.746 301 F Sig .646 630 Robust Tests of Equality of Means YD Statistica Welch df1 439 df2 21.611 Sig .779 a Asymptotically F distributed TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 156 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: YD Tamhane 95% Confidence Interval Mean Difference (I) HVN (J) HVN -.30799 37232 996 -1.6496 1.0336 -.09814 17041 1.000 -.5996 4034 -.05799 33293 1.000 -1.2519 1.1360 44826 48533 992 -1.4681 2.3646 30799 37232 996 -1.0336 1.6496 20985 39791 1.000 -1.1388 1.5585 25000 49004 1.000 -1.3142 1.8142 75625 60402 928 -1.2494 2.7619 09814 17041 1.000 -.4034 5996 -.20985 39791 1.000 -1.5585 1.1388 04015 36133 1.000 -1.1669 1.2472 54640 50524 975 -1.3409 2.4337 05799 33293 1.000 -1.1360 1.2519 -.25000 49004 1.000 -1.8142 1.3142 -.04015 36133 1.000 -1.2472 1.1669 50625 58058 994 -1.4504 2.4629 -.44826 48533 992 -2.3646 1.4681 -.75625 60402 928 -2.7619 1.2494 -.54640 50524 975 -2.4337 1.3409 -.50625 58058 994 -2.4629 1.4504 (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Phân tích ANOVA biến NNP (nghề nghiệp) Oneway Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N 151 Mean 4.2119 Std Deviation Std Error 70637 05748 Lower Bound 4.0983 Upper Bound 4.3255 Minimum Maximum 1.50 5.00 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 157 45 3.5167 1.33293 19870 3.1162 3.9171 1.25 5.00 55 3.3864 1.36322 18382 3.0178 3.7549 1.00 5.00 19 4.3026 59266 13596 4.0170 4.5883 3.25 5.00 18 4.2222 72705 17137 3.8607 4.5838 3.25 5.00 6 3.3750 1.22219 49896 2.0924 4.6576 1.75 5.00 3.4688 1.35908 48051 2.3325 4.6050 1.50 5.00 302 3.9280 1.05141 06050 3.8089 4.0470 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic df1 19.287 df2 Sig 295 000 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 43.668 7.278 Within Groups 289.078 295 980 Total 332.746 301 F Sig 7.427 000 Robust Tests of Equality of Means YD Statistica Welch df1 5.153 df2 Sig 34.243 001 a Asymptotically F distributed Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: YD Tamhane 95% Confidence Interval Mean Difference (I) NNP (J) NNP (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound 69525* 20685 030 0359 1.3546 82556* 19260 001 2181 1.4330 -.09071 14762 1.000 -.5884 4070 -.01030 18075 1.000 -.6326 6120 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 158 83692 50226 971 -1.9405 3.6144 74317 48393 979 -1.4608 2.9471 -.69525* 20685 030 -1.3546 -.0359 13030 27069 1.000 -.7126 9732 -.78596* 24077 037 -1.5469 -.0250 -.70556 26239 181 -1.5392 1281 14167 53707 1.000 -2.3923 2.6757 04792 51997 1.000 -2.0728 2.1687 -.82556* 19260 001 -1.4330 -.2181 -.13030 27069 1.000 -.9732 7126 -.91627* 22864 003 -1.6360 -.1965 -.83586* 25131 032 -1.6340 -.0377 01136 53174 1.000 -2.5482 2.5710 -.08239 51447 1.000 -2.2096 2.0448 09071 14762 1.000 -.4070 5884 78596* 24077 037 0250 1.5469 91627* 22864 003 1965 1.6360 08041 21875 1.000 -.6378 7987 92763 51715 940 -1.7239 3.5792 83388 49937 950 -1.3236 2.9914 01030 18075 1.000 -.6120 6326 70556 26239 181 -.1281 1.5392 83586* 25131 032 0377 1.6340 -.08041 21875 1.000 -.7987 6378 84722 52756 973 -1.7393 3.4337 75347 51015 982 -1.3839 2.8909 -.83692 50226 971 -3.6144 1.9405 -.14167 53707 1.000 -2.6757 2.3923 -.01136 53174 1.000 -2.5710 2.5482 -.92763 51715 940 -3.5792 1.7239 -.84722 52756 973 -3.4337 1.7393 -.09375 69271 1.000 -2.7686 2.5811 -.74317 48393 979 -2.9471 1.4608 -.04792 51997 1.000 -2.1687 2.0728 08239 51447 1.000 -2.0448 2.2096 -.83388 49937 950 -2.9914 1.3236 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 159 -.75347 51015 982 -2.8909 1.3839 09375 69271 1.000 -2.5811 2.7686 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích ANOVA biến TNP (thu nhập) Oneway Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Maximum Upper Bound Minimum 35 3.7714 1.24908 21113 3.3424 4.2005 1.00 5.00 57 4.1447 1.06481 14104 3.8622 4.4273 1.00 5.00 141 3.9415 99626 08390 3.7756 4.1074 1.25 5.00 58 3.9181 96585 12682 3.6641 4.1721 1.25 5.00 11 3.1818 1.19943 36164 2.3760 3.9876 1.50 5.00 302 3.9280 1.05141 06050 3.8089 4.0470 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic df1 1.699 df2 Sig 297 150 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 9.692 2.423 Within Groups 323.054 297 1.088 Total 332.746 301 F 2.227 Sig .066 Robust Tests of Equality of Means YD Statistica Welch df1 1.730 df2 55.452 Sig .156 a Asymptotically F distributed Post Hoc Tests TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 160 Multiple Comparisons Dependent Variable: YD Tamhane 95% Confidence Interval Mean Difference (I) TNP (J) TNP -.37331 25391 795 -1.1097 3631 -.17006 22719 998 -.8386 4985 -.14667 24629 1.000 -.8632 5699 58961 41876 857 -.7511 1.9303 37331 25391 795 -.3631 1.1097 20325 16411 915 -.2668 6733 22663 18967 931 -.3151 7684 96292 38817 242 -.3373 2.2632 17006 22719 998 -.4985 8386 -.20325 16411 915 -.6733 2668 02339 15206 1.000 -.4111 4579 75967 37125 490 -.5308 2.0501 14667 24629 1.000 -.5699 8632 -.22663 18967 931 -.7684 3151 -.02339 15206 1.000 -.4579 4111 73629 38323 554 -.5601 2.0327 -.58961 41876 857 -1.9303 7511 -.96292 38817 242 -2.2632 3373 -.75967 37125 490 -2.0501 5308 -.73629 38323 554 -2.0327 5601 (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 161 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 162 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 163 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 164 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 165 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 166 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 167 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 168 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... yếu tố tác động đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn người dùng Việt Nam, tác giả định chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn người tiêu dùng Việt. .. khung lý thuyết áp dụng để phân tích yếu tố tác động đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn người tiêu dùng - Hai là, yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng giao đồ ăn người tiêu dùng Việt Nam. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM: KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH ,

Hình ảnh liên quan

Mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

h.

ình chấp nhận và sử dụng công nghệ Xem tại trang 9 của tài liệu.
1 Sơ đồ 2.1. Mô hình TRA 22 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

1.

Sơ đồ 2.1. Mô hình TRA 22 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Sơ đồ 2.1. Mô hình TRA - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.1..

Mô hình TRA Xem tại trang 34 của tài liệu.
Sơ đồ 2.3. Mô hình TAM hiệu chỉnh - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.3..

Mô hình TAM hiệu chỉnh Xem tại trang 36 của tài liệu.
Sơ đồ 2.4. Mô hình TPB 2.3. Các mô hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.4..

Mô hình TPB 2.3. Các mô hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xem tại trang 37 của tài liệu.
Sơ đồ 2.5. Mô hình UTAUT - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.5..

Mô hình UTAUT Xem tại trang 38 của tài liệu.
Sơ đồ 2.6. Mô hình UTAUT2 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.6..

Mô hình UTAUT2 Xem tại trang 40 của tài liệu.
Sơ đồ 2.7. Mô hình nghiên cứu đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.7..

Mô hình nghiên cứu đề xuất Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng hỏi chính thức - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng h.

ỏi chính thức Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thang đo Kỳ vọng hiệu quả - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.1..

Thang đo Kỳ vọng hiệu quả Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 3.5. Thang đo động lực thụ hưởng - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.5..

Thang đo động lực thụ hưởng Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.6. Thang đo giá trị giá cả - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.6..

Thang đo giá trị giá cả Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.7. Thang đo ý định sử dụng - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.7..

Thang đo ý định sử dụng Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 3.8. Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.8..

Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo Xem tại trang 64 của tài liệu.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

4.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu Xem tại trang 70 của tài liệu.
Biểu đồ 4.3. Hình thức thanh toán - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

i.

ểu đồ 4.3. Hình thức thanh toán Xem tại trang 71 của tài liệu.
4.1.3. Phân tích đặc điểm nhân khẩu học - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

4.1.3..

Phân tích đặc điểm nhân khẩu học Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.2. Đặc điểm nhân khẩu học - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.2..

Đặc điểm nhân khẩu học Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.3. Thống kê mô tả biến độc lập - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.3..

Thống kê mô tả biến độc lập Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 4.5. Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập Kỳ vọng hiệu quả: Cronbach’s Alpha =0,975 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.5..

Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập Kỳ vọng hiệu quả: Cronbach’s Alpha =0,975 Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bảng 4.8. Kết quả phân tích tổng phương sai trích Total Variance Explained - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.8..

Kết quả phân tích tổng phương sai trích Total Variance Explained Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 4.9. Ma trận nhân tố đã xoay trong kết quả EFA biến độc lập Rotated Component Matrixa - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.9..

Ma trận nhân tố đã xoay trong kết quả EFA biến độc lập Rotated Component Matrixa Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 4.17. Phân tích T-test biến GTN (giới tính) Group Statistics - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.17..

Phân tích T-test biến GTN (giới tính) Group Statistics Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 4.18. Phân tích ANOVA biến DTI (độ tuổi) Test of Homogeneity of Variances - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.18..

Phân tích ANOVA biến DTI (độ tuổi) Test of Homogeneity of Variances Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 4.19. Kiểm định post-hoc biến DTI (độ tuổi) Descriptives  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.19..

Kiểm định post-hoc biến DTI (độ tuổi) Descriptives Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 4.20. Phân tích T-Test biến HNN (tình trạng hôn nhân) Group Statistics - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.20..

Phân tích T-Test biến HNN (tình trạng hôn nhân) Group Statistics Xem tại trang 92 của tài liệu.
Bảng 4.21. Phân tích ANOVA biến HVN (trình độ học vấn) Test of Homogeneity of Variances - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.21..

Phân tích ANOVA biến HVN (trình độ học vấn) Test of Homogeneity of Variances Xem tại trang 93 của tài liệu.
Bảng 4.22. Phân tích ANOVA biến NNP (nghề nghiệp) Test of Homogeneity of Variances - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.22..

Phân tích ANOVA biến NNP (nghề nghiệp) Test of Homogeneity of Variances Xem tại trang 93 của tài liệu.
Bảng 4.24. Phân tích ANOVA biến TNP (thu nhập) Test of Homogeneity of Variances - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG ỨNG DỤNG GIAO đồ ăn của NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO sát tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.24..

Phân tích ANOVA biến TNP (thu nhập) Test of Homogeneity of Variances Xem tại trang 96 của tài liệu.

Từ khóa liên quan