0

Xây dựng văn hoá sáng tạo » dr sme. edu

4 12 0
  • Xây dựng văn hoá sáng tạo » dr sme. edu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 16:21

Digital Transformation XÂY DỰNG VĂN HOÁ SÁNG TẠO     Áp dụng khái niệm P R I C E trong chuyển đổi kỹ thuật số giúp doanh nghiệp của bạn tăng trưởng trong năm lĩnh vực trọng tâm Khi nói chuyện với các công ty về chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp của họ, tôi muốn bắt đầu với một khuôn khổ đơn giản dựa trên khái niệm P R I C E Trong Vui lòng liên hệ tại đây ạ https drsme edu vndigital transformation https drsme edu vnchuyen doi so la gi https drsme edu vn trường hợp này, P R I C E Digital Transformation XÂY DỰNG VĂN HOÁ SÁNG TẠO     Áp dụng khái niệm P.R.I.C.E chuyển đổi kỹ thuật số giúp doanh nghiệp bạn tăng trưởng năm lĩnh vực trọng tâm Vui lòng liên hệ ! Khi nói chuyện với cơng ty chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp họ, muốn bắt đầu với khuôn khổ đơn giản dựa khái niệm P.R.I.C.E.  Trong trường hợp này, P.R.I.C.E đề cập đến năm lĩnh vực trọng tâm cần thiết cho tăng trưởng: • P: Con người Tạo trải nghiệm thực động, hấp dẫn lấy nhân viên làm trung tâm để thu hút giữ chân nhân tài (thuê để nghỉ hưu) Điều bao gồm khả tiếp cận hội dẫn đầu đồng cảm • R: Doanh thu Thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận khối lượng Mở rộng kênh bán hàng cải thiện mức độ tương tác khách hàng • I: Sự đổi Tạo giá trị kinh doanh công nghệ (RPA, máy học, AI, phân tích nâng cao) • C: Chi phí Giảm lãng phí kinh doanh, tối ưu hóa đầu vào, cải tiến kế hoạch doanh nghiệp tự động hóa quy trình • E: Kinh nghiệm Cá nhân hóa đơn giản hóa trải nghiệm người dùng cho nhân viên khách hàng thiết bị Năm lĩnh vực bao gồm thách thức phần thưởng cho vai trò lãnh đạo nào, toàn doanh nghiệp Chúng thứ giúp thức đêm Chúng câu đố vui không kết thúc cơng nghệ liên quan khơng ngừng thay đổi ngày nhanh Từ quan điểm chuyển đổi kỹ thuật số, mục tiêu sử dụng công nghệ để trang bị cho người bạn công cụ thông tin cần thiết để họ đưa định tốt cho doanh nghiệp bạn Bài viết loạt giúp đưa khn khổ cho văn hóa đổi chuyển đổi kỹ thuật số mà cuối xây dựng công ty xếp hạng hàng đầu tương lai HÃY BẮT ĐẦU VỚI MỌI NGƯỜI Tác giả  Elvin Turner  nói đổi bền vững địi hỏi khn khổ lãnh đạo, quy trình, lực, nguồn lực văn hóa Thành cơng liên tục tổ chức cần tất điều làm việc nhau, đặc biệt trạng dễ dàng Vì vậy, làm để bạn trang bị cho nhân viên để cung cấp đổi tạo môi trường nuôi dưỡng nỗ lực họ? Theo McKinsey, điều quan trọng phải làm điều hầu hết chuyển đổi thất bại lý liên quan đến con người văn hóa  Thành cơng phụ thuộc vào việc xây dựng tổ chức hiệu linh hoạt cách tạo nhóm chức chéo với mục tiêu cụ thể đề xuất giá trị thiết kế Vui lòng liên hệ ! để thu hút giữ chân nhân tài phù hợp Khi nói đến việc xác định kim kim thích hợp để di chuyển, trước tiên xem xét mối quan tâm người lao động rời bỏ cơng việc gần ba đến sáu tháng tới, theo McKinsey:  công việc có ý nghĩa  Nếu bạn bắt đầu việc quan tâm đến sức khỏe, an toàn tương lai nhân viên, khoản đầu tư bạn cần tập trung trở nên rõ ràng Chắc chắn, bồi thường lợi ích phần gói đó, việc tiếp cận nguồn lực Hai mục tiêu quan trọng có tác dụng lâu dài tự động hóa thứ mà tơi thích gọi trí thơng minh tăng cường Nếu bạn tự động hóa nhiệm vụ đơn giản vai trị cụ thể nào, người tập trung vào mục tiêu bổ ích hơn, đồng thời chuyển thành mức độ tương tác lợi nhuận nhiều Trí thơng minh tăng cường có nghĩa chia sẻ liệu tài nguyên nhóm làm việc để người định có thơng tin họ cần thời điểm họ cần Với hai điều đó, người có cơng cụ để tạo khác biệt Mọi người thắng CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ Nhưng bạn đạt điều sớm chiều Chuyển đổi kỹ thuật số phải diễn theo giai đoạn, bạn hướng tới mốc quan trọng sau: • Hiện đại hóa hệ thống nhân để quản lý tổng lực lượng lao động bạn (FTE, nhân viên dự phịng, từ xa) • Phát triển lực lượng lao động bạn đo lường kết • Điều chỉnh nhân viên theo mục tiêu chiến lược • Bồi thường khen thưởng hiệu cho nhân viên • Hỗ trợ quản lý thay đổi tổ chức tồn tổ chức • Ln cập nhật việc tuân thủ quy định bảo vệ liệu • Theo dõi tất thơng tin nhân quan trọng phù hợp với yêu cầu cụ thể quốc gia • Cung cấp cơng cụ tự phục vụ cho nhân viên để quản lý lĩnh vực kinh doanh họ Việc đạt cột mốc quan trọng bắt đầu với nhóm nhân sựđây ! Vui CNTT, lòng liên hệ tài bạn Sau đó, bạn mở rộng phần lại tổ chức, tạo văn hóa trao quyền cho nhân viên đưa định giải vấn đề, cộng tác với người khác có khơng nhóm làm việc họ Cơng nghệ coi cơng cụ hỗ trợ nỗ lực xóa bỏ rào cản Nó đơi với văn hóa, bạn đầu tư vào cơng nghệ, bạn thực đầu tư vào người lực Cơng nghệ mang lại lợi tức đầu tư cung cấp công cụ liệu phù hợp toàn tổ chức bạn thời gian thực Bạn biết bạn đổi xảy mà không lãnh đạo thúc đẩy, chức khác sở liên tục Đổi tập hợp hành động liên tục thúc đẩy văn hóa, ý tưởng tĩnh đầu tư lần Đó điều làm cho bền vững — đổi trở thành tất yếu người tổ chức bạn có văn hóa cơng cụ họ cần để trì Điều giúp bạn thu hút giữ nhân tài tốt có nhiều khả để đóng góp cách có ý nghĩa, phát triển vai trò giao đồng thời phục vụ cho công việc kinh doanh Reference: Steve Niesman (May 4, 2022) Building A Culture Of Innovation: Start With People Supported By Digital Transformation, from https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/05/04/building-a-culture-of-innovationstart-with-people-supported-by-digital-transformation TRONG THANH VU Search  2022 THÁNG NĂM  WEEK   T2 T3 T4 T5 T6 10 11 12 13 NO EVENTS  T7 CN Vui14lòng liên hệ 15 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hoá sáng tạo » dr sme. edu,

Từ khóa liên quan