0

Phần thứ nhất: PHẦN mở đầu

18 10 0
  • Phần thứ nhất: PHẦN mở đầu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 08:53

Phần thứ nhất PHẦN MỞ ĐẦU 1 Phần thứ nhất PHẦN MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý do lý luận Tiếng Anh là một môn học mới và lạ, dễ thu hút sự chú ý của học sinh Tiểu học đặc biệt là các em ở khu vực vùng sâu, vùng xa, các em học sinh người Êđê Mặc dù các loại sách ngoại ngữ có chứa nhiều hình ảnh minh họa sinh động và vốn từ ngữ gần gũi với từng lứa tuổi học sinh, nhưng Tiếng Anh vẫn là một môn học khá bỡ ngỡ Bước đầu học làm quen từ lớp 3 nhưng khi lên lớp 4, việc tiếp tục học Tiếng Anh đối với các em học. Phần thứ nhất: PHẦN MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý lý luận: Tiếng Anh môn học lạ, dễ thu hút ý học sinh Tiểu học đặc biệt em khu vực vùng sâu, vùng xa, em học sinh người Êđê Mặc dù loại sách ngoại ngữ có chứa nhiều hình ảnh minh họa sinh động vốn từ ngữ gần gũi với lứa tuổi học sinh, Tiếng Anh môn học bỡ ngỡ Bước đầu học làm quen từ lớp lên lớp 4, việc tiếp tục học Tiếng Anh em học sinh người Êđê vấn đề nan giải, không tránh khỏi nhàm chán, tập trung phải cố gắng nắm bắt kiến thức Bên cạnh đó, em cịn phải học lúc ba thứ tiếng(Tiếng Việt, Tiếng Êđê, Tiếng Anh) gây khơng khó khăn q trình dung nạp kiến thức, khó có tập trung ý tiết học Lý thực tiễn: Điều tơi nói khơng phải vấn đề mang tầm tư thời đại, theo cách mà làm thay đổi giới thay đổi giáo dục, phủ nhận rằng, tác động đến tất giáo viên, cách đơn giản, buổi sáng bắt đầu ngày với công việc giảng dạy, điều khiến cảm thấy mệt mỏi là, học sinh khơng tập trung ý giáo viên dạy Làm cho em học lớp 4B, 4C ý tập trung nghe giảng tiết học điều dễ dàng Những năm bắt đầu công việc giảng dạy, tưởng tượng viễn cảnh học sinh ngồi yên nắm bắt lời giảng giáo viên, từ buổi học cảm thấy vô căng thẳng mà số học sinh cố gắng nghe giảng, ngược lại số em lại ồn ào, tơi phải tìm đến nhiều biện pháp khác để truyền tải kiến thức đến em Cần phải ý rằng, nhiều “chiến thuật” thực thực dựa phù hợp với tính cách giáo viên Hãy hình dung bạn bước vào lớp học đông tới 30 học sinh ( đông ) việc mà bạn cố gắng dành chút sức lực cuối ngày để quát lên “KEEP SILENT, PLEASE !!! ” dường khơng phải điều lí tưởng, để giúp cải thiện tình trạng này, thân tiến hành thực nghiệm đề tài “Vài kinh nghiệm thu hút ý học Tiếng Anh em học sinh lớp người Êđê” Đối tượng nghiên cứu: em học sinh lớp 4B, 4C người Êđê Phạm vi nghiên cứu: PH1 Trường TH Ea Bơng II Mục đích nghiên cứu: Nhằm tạo tập trung học, thu hút ý em học sinh lớp người Êđê nâng cao chất lượng giảng dạy, cải thiện khả tiếp nhận kiến thức, mang lại hiệu thiết thực công tác dạy học môn Tiếng Anh cho -1SangKienKinhNghiem.net học sinh lớp người Êđê địa bàn trường Tiểu học Ea Bơng mục đích đề tài nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Làm để em ý học? Đây việc thực cách dễ dàng Những năm bắt đầu công việc giảng dạy, nghĩ học sinh ngồi yên để tiếp thu, ghi nhận lời giảng giáo viên, từ buổi học cảm thấy nhận định khơng đúng, để có tiết dạy mong đợi, phải sử dụng nhiều biện pháp khác Hình 1- Lí luận dạy học Nhận thức vai trò ngoại ngữ cần thiết việc đổi dạy học ngoại ngữ chưa đầy đủ, chưa tạo động lực, mục tiêu phấn đấu cho học sinh tiểu học Các em thiếu động lực học, thụ động tương tác học, chưa ý thức tầm quan trọng việc học Tiếng Anh mà học cho đủ môn chương trình Là giáo viên trước bạn bắt đầu học bạn phải chắn học sinh lớp ý nghe bạn giảng dạy Đừng cố gắng dạy học sinh ồn khơng ý, điều làm phí sức bạn mà Nhà nước Bộ GD-ĐT phê duyệt nhiều đề án liên quan đến dạy học Tiếng Anh, có: -2SangKienKinhNghiem.net Quyết định 1400/QĐ-TTg Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" Quyết định 2658/QĐ-BGDĐT Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 II Thực trạng vấn đề: Thực trạng Trường Tiểu học Ea Bông nằm vùng khó khăn Huyện Krơng Ana, hầu hết học sinh người Êđê việc giao tiếp Tiếng Việt em gặp nhiều khó khăn Học sinh bậc tiểu học cịn nhỏ nên tốc độ viết – nói Tiếng Việt em cịn chậm Đây lí chủ yếu dẫn đến việc hạn chế thời gian tổ chức trò chơi Hạn chế trang thiết bị dạy học, hình thức tổ chức, loại hình hoạt động giao lưu Tiếng Anh chưa phổ biến Đa số phụ huynh học sinh chưa ý thức tầm quan trọng môn học này, cho môn Tiếng Anh bậc tiểu học mơn học tự chọn, em trọng học chưa có tập trung cao việc học, phần từ vựng Việc nhận biết mặt chữ Tiếng Việt em học sinh lớp người Êđê cịn gặp nhiều khó khăn 1.1 Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi Ban giám hiệu quan tâm đến công tác chuyên môn, coi chuyên môn ưu tiên hàng đầu hoạt động nhà trường Bản thân giáo viên Tiếng Anh người Êđê, hiểu trở ngại em giao tiếp Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh Khoảng cách trường Tiểu học địa bàn xã Ea Bông gần nên việc dự giờ, trao đổi ý kiến chuyên môn với đồng nghiệp, nội dung trò chơi để vận dụng dạy Tiếng Anh bậc tiểu học, cách thức tổ chức tiến hành dạy thực nghiệm có phần dễ dàng thuận tiện nhiều * Khó khăn Là trường có 70% học sinh dân tộc Êđê, đa số em nói Tiếng Việt chưa chuẩn, giao tiếp Tiếng Việt hạn chế (sai dấu) Thiếu phòng học chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu dạy tiết/ tuần theo chương trình Bộ Giáo Dục, việc thực cơng tác dạy học Tiếng Anh cịn hình thức, chưa có điều kiện giảng dạy chuyên sâu -3SangKienKinhNghiem.net Cha mẹ em học sinh người Êđê địa bàn trường chưa nhận thức tầm quan trọng việc học Tiếng Anh, xem Tiếng Anh mơn phụ chương trình học, chưa trọng đầu tư , mua sắm sách phục vụ học Tiếng Anh cho em Đây bước cản lớn công tác dạy học Tiếng Anh trường Tiểu học Ea Bông Trường TH Ea Bơng có giáo viên Tiếng Anh nên việc dự trao đổi để tìm hướng cơng tác giảng dạy cịn hạn chế III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Nhiều giáo viên vào nghề nghĩ bắt đầu học học sinh trật tự, ý nghe giảng Thế nhưng, lúc cách cho kết tốt, lẽ bạn không để tâm đến điều khiến cho em nghĩ bạn chấp nhận việc em làm ồn cho phép em nói chuyện bạn giảng Vậy phải để khắp phục tình trạng này? Một gợi ý nhỏ là: giáo viên cần yêu cầu em phải ý trước bắt đầu học cách quát thật to hay mắng em, bạn đứng yên đợi không bắt đầu người ngồi n, trật tự Biện pháp đứng im khơng nói đánh giá hiệu Thông thường, bạn nên đợi sau lớp im lặng (khoảng 10 giây) nói giọng điệu vừa đủ nghe Trước bạn bắt đầu học phải chắn tất em học sinh lớp ý nghe bạn giảng dạy Đừng cố giảng dạy em ồn khơng ý Hình minh họa Đơi số thầy kinh nghiệm nghĩ bắt đầu học lớp ý thơi Có thể cách có kết quả, làm em nghĩ bạn chấp nhận việc em không tập trung cho phép em nói chuyện bạn giảng -4SangKienKinhNghiem.net Dưới vài biện pháp giúp học sinh ý học Tiếng Anh Việc sử dụng hiệu đến đâu cịn phụ thuộc vào lực giảng dạy, tính cách, sở thích, phong cách học tập đối tượng học sinh Giải pháp 1: Sử dụng trò chơi, câu chuyện kể liên quan đến nội dung học kèm theo hát, “chant” vào tiết học Trong chương trình đổi phương pháp giáo dục có nhiều hình thức tổ chức tiết học hay chẳng hạn như: tổ chức trò chơi, thi đua tổ, thi đua cá nhân, thảo luận nhóm… Với hình thức tổ chức tiết học tạo khơng khí sơi nổi, hứng thú cho học sinh Thơng qua trị chơi, thảo luận nhóm, thỏa mãn nhu cầu chơi giao tiếp học sinh Việc sử dụng trò chơi dạy học Ngoại ngữ nhằm thu hút ý học sinh học nhiệm vụ quan trọng, giáo viên cần phải biết vận dụng cho phù hợp, linh hoạt cho học sinh theo hình thức ” học mà chơi, chơi mà học” Tuy nhiên, tùy vào cụ thể mà giáo viên chọn trò chơi phù hợp với nội dung học Hình minh họa - Trị chơi Slap the board Chúng ta sử dụng trị chơi “Slap the board” để kiểm tra từ vựng củng cố kiến thức Ví dụ: Khi dạy Unit 13: Would you like some milk? Giáo viên ghi từ bài, dán lên bảng, sau gọi cặp học sinh lên chia nhóm, giáo viên hơ to từ Tiếng Việt, em học sinh đập lên bảng vào từ Tiếng Anh tương ứng, nhóm vỗ nhiều dành chiến thắng -5SangKienKinhNghiem.net Ngồi ra, giáo viên cịn lồng ghép trị chơi Guessing game – hỏi đoán, giáo viên cho học sinh mơ tả để em học sinh cịn lại lớp đốn Hình minh họa - Slap the board and guessing game Đối với lứa tuổi thiếu nhi, giới cổ tích ln điều hấp dẫn nhất, câu huyện thần bí, chi tiết li kì nhân vật hài hước, cô bé, cậu bé ngoan bà tiên giúp đỡ… câu chuyện cổ tích ln có sức hút mạnh mẽ tất trẻ em độ tuổi Các giáo viên nên tận dụng điểm để rèn cho em thói quen trật tự, ý thời gian dài Những rãnh rỗi hay tiết sinh hoạt lớp thời điểm thích hợp để giáo viên kể cho học sinh, hay lồng ghép vào tiết học câu chuyện có liên quan đến mơn học Hình minh họa - The Fairy tales -6SangKienKinhNghiem.net Mặt khác, giáo viên tổ chức cho em đóng vai theo câu chuyện để tạo phấn khích Chắc chắn q trình giúp em có thói quen tập trung ý khoảng thời gian lâu Thơng qua đó, học sinh giữ trật tự suốt tiết học mà khơng bị gị bó hay gượng ép Và khắp phục tình trạng trật tự hay nói chuyện riêng học học sinh trở nên ngoan hơn, học tập tốt hơn, học em tham gia nghiêm túc Chính thế, chất lượng giáo dục ngày cải thiện Một phần thiếu giảng dạy Tiếng Anh âm nhạc Tiết học có chứa âm điệu cộng hưởng nhạc điệu làm kích thích ý, tăng mức độ hào hứng học cho em Điều không làm em tích cực học mà cịn tạo hiệu ứng tốt cho thầy lẫn trò tiết học Hình minh họa - The Song and Chant Giải pháp 2: Linh hoạt việc xếp chỗ ngồi Đối với cấp học nào, chọn chỗ ngồi lớp xem việc quan trọng em học sinh khơng xếp chỗ ngồi thích hợp khoa học cho HS gây hậu không mong muốn Bởi lẽ, điều không ảnh hưởng đến khả tập trung em học mà kéo theo nhiều yếu tố khác Tùy theo giới tính, cá tính, lực -7SangKienKinhNghiem.net học tập, thể chất học sinh, giáo viên xếp chỗ ngồi cho HS theo hướng sau: Xếp em hiếu động, hay nói chuyện riêng ngồi dãy với em trầm tính, ngoan khơng nói chuyện, bàn xen kẽ nam nữ( nhằm bình đẳng giới, hạn chế HS làm việc riêng, dung hịa cá tính hiếu động HS nam) Xếp theo nhóm đối tượng: học sinh giỏi ngồi dãy, dãy, trung bình dãy để dễ hoạt động giao theo nhóm cá thể hóa ( khơng để HS biết cách chia theo nhóm trình độ để tránh gây mặc cảm cho em học chưa tốt tự kiêu cho em học giỏi) Xếp học sinh khá, giỏi ngồi em trung bình yếu: mục đích cho em học giỏi giúp đỡ, chia sẻ với bạn câu hỏi, tập khó Giải pháp 3: Xây dựng nội dung giảng cho thật hấp dẫn, lôi kết hợp lồng ghép tam ngữ giao tiếp(Anh-Việt-Êđê) Nội dung học tập nhàm chán, thiếu hấp dẫn điều dễ khiến em chán nản, biết nói chuyện cho nhanh hết Để học sinh ý học tập, không ồn gây trật tự tiết học địi hỏi ngườii giáo viên phải thật nỗ lực thật sáng tạo giảng Nếu gõ thước nhắc “ Các em im lặng đi, em không nói chuyện gọi tên liên tục: Duy, Nam, Bảo” khơng có hiệu mà ngược lại giáo viên thời gian, từ tạo thêm căng thẳng học Nếu giáo viên biết kết hợp hình thức, phương pháp dạy học cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp thu hút học sinh ý vào học, khắp phục tình trạng trật tự, nói chuyện riêng cách nhanh chóng -8SangKienKinhNghiem.net Hình 2- Vai trị giáo viên cơng tác dạy học Tuy nhiên, nhiều giáo viên dạy theo kiểu cũ mà họ cho an tồn, khơng nhiều cơng sức soạn giảng hoạt động trình dạy Điều dẫn tới học rập khuôn, máy móc, khơng có thay đổi hình thức, điều làm cho học sinh khơng có hứng thú học, thường học để đối phó, kết học tập khơng cao, học sinh ln tình trạng bị động học Nếu giáo viên chưa chịu thay đổi, việc hướng tới học thu hút theo phong cách ngoại ngữ vấn đề nằm lý thuyết Giáo viên áp dụng PPDH, cách giải vấn đề là: Học sinh – Trật tự Hoặc, giáo viên có xu hướng nói câu mệnh lệnh như: Stop! Be quiet! Ở khía cạnh đó, cách làm nhận kết học sinh tạm thời giữ trật tự, ý khơng lâu, theo thói quen học sinh miệng trả lời: Trật tự sau lại nói chuyện riêng Kết là, học sinh trả lời thói quen mà khơng ý thức nói Một khía cạnh nữa, tơi muốn đề cập đến việc sử dụng tam ngữ trình dạy Bản thân người Êđê, hiểu trở ngại mà em học sinh gặp phải, trường hợp em không hiểu nhanh nội dung tơi sử dụng Tiếng Êđê để giải nghĩa cho em hiểu với mức độ vừa phải, không lạm dụng để tính chất việc dạy học mơn Tiếng Anh Giải pháp 4: Sử dụng dụng cụ dạy học trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin Theo quan điểm tôi, tất đồ dùng dạy học loa, đài, máy chiếu, máy tính phương tiện dạy học trực quan tranh ảnh minh họa, rối, đồ vật thật thu hút ý cho học sinh học Việc sử dụng đồ dùng trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin phương pháp gây ý hiệu việc giảng dạy Ngoại ngữ phương tiện trực quan đóng vai trị quan trọng việc thiết lập mối quan hệ ngôn ngữ ý nghĩa, giúp học sinh liên tưởng -9SangKienKinhNghiem.net ý nghĩa ngôn ngữ cách dễ dàng, dễ khắc sâu mà không cần phiên dịch Giáo cụ trực quan giảng dạy ngoại ngữ chia làm ba loại: Giáo cụ trực quan thị giác (giáo cụ “nhìn”): vật, tranh ảnh, mơ hình, bảng biểu, đồ họa; giáo cụ trực quan thính giác (giáo cụ “nghe”): cát sét, máy ghi âm, loa; giáo cụ tổng hợp: máy chiếu, phim ảnh, tivi, camera, phịng thực nghiệm ngơn ngữ Hình minh họa - Giáo cụ trực quan Việc giảng dạy ngoại ngữ cần lấy thực tiễn làm sở, sử dụng giáo cụ trực quan cách khoa học đạt hiệu mong muốn Để phát huy vai trò phương pháp ứng dụng giáo cụ trực quan giảng dạy ngoại ngữ, cần ý số vấn đề sau đây: • Một là, giáo cụ trực quan cần lưu ý lứa tuổi người học • Hai là, lựa chọn giáo cụ trực quan vào tính chất, nội dung giảng • Ba là, huy động lúc nhiều giác quan vào việc học • Bốn là, phát huy hết mức vai trị chủ đạo giáo viên • Năm là, ứng dụng giáo cụ trực quan cần hợp lý, có giới hạn Với chủ đề gần gũi, xác thực với sống sách giáo khoa Tiếng Anh tiểu học Bộ giáo dục từ khối đến khối 5, giáo viên giới thiệu từ thơng qua đồ dùng trực quan hình ảnh hay đồ vật thật Ví dụ: Khi dạy Unit 12: What does your father do? Giáo viên sử dụng hình chụp thật giới thiệu: My mother is a teacher.; My father is a factory worker; My sister is a clerk; My brother is a farmer - 10 SangKienKinhNghiem.net Sau giáo viên dùng máy chiếu để chiếu lại đồ vật bị khuyết để học sinh nhắc lại từ vựng học Tuy nhiên khơng phải lúc có sẵn đồ vật thật trường giáo viên phải chuẩn bị tranh ảnh minh họa kèm theo Trong sách giáo khoa Tiếng Anh mới, hình ảnh đưa giới thiệu sẵn, sống động hình ảnh thật sống Vì vậy, giáo viên khơng phải biết khai thác sử dụng cách triệt phải sử dụng cách linh hoạt sáng tạo tranh ảnh Đây cách dạy nhẹ nhàng dễ hiểu em học sinh Tiểu học, vừa khêu gợi trí tị mò, ý mang lại hiệu tối đa cho tiết học Tiếng Anh Ví dụ: dạy Unit 19: What animal you want to see? Giáo viên dùng tranh sách phóng to tranh lên giấy rơki treo lên bảng nhằm tạo ý em, sau đưa câu hỏi gợi mở chủ đề học GV: Em nhìn vào tranh cho biết đặc tính vật HS: Giáo viên đưa chủ đề: animal you want to see Ngoài việc sử dụng đồ dùng trực quan để giới thiệu từ mới, chủ đề hay tình bài, giáo viên sử dụng lại chúng để củng cố học nhằm giúp học sinh khắc sâu nội dung học sơi Ví dụ: sau dạy xong Unit 12, giáo viên sử dụng tranh để củng cố lại từ kiến thức mà em học cách: Giáo viên treo tranh nói gia đình cơng việc - 11 SangKienKinhNghiem.net Sau giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách lại, nhìn vào tranh nói nghề nghiệp Ví dụ: Picture a: My mother is a nurse Picture b: My brother is a worker Qua thực tế giảng dạy lớp, thấy giáo cụ trực quan làm cho tiết học trở nên sôi nổi, học sinh ý học hơn, đạt hiệu cao gây hứng thú học cho học sinh Giải pháp 5: Sử dụng hình thức dạy học “mở” pha chút “hài hước” tiết học Có định lý giáo dục học là: Tâm trạng học sinh học ảnh hưởng lớn đến khả tiếp thu kết học tập Trạng thái tâm lý thuận lợi cho việc học là: thoải mái, vui vẻ, phấn khích, tập trung Học mà vui sướng, tập trung hăng say chơi trò thú vị, học nhanh vào Ngược lại, rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi, cáu kỉnh, bực bội, buồn chán, lơ đãng khó dung nạp kiến thức Ảnh minh họa Theo báo nhan đề “Humour as means to make mathematics enjoyable” Shmakov & Hannula (Univ of Turku, Finland): One “fundamental principle of human behavior is that emotions energize and organize perception, thinking and action” (Ref: Izard, The psychology of emotions, N.Y.: Plenum Press, 1991) Research has confirmed a positive relationship between positive affect and achievement It seems that the affective outcomes are most important during the first school years, as they are less likely to be altered later on Two key elements of a desired affective disposition are selfconfidence and motivation to learn (Ref: Hannula, Affect in Mathematical Thinking - 12 SangKienKinhNghiem.net and learning In: J Ma & W Schlưglmann eds., New mathematics education research and practice, 2006) Nhiều phương pháp giáo dục cổ điển trọng đến phần kiến thức, nhồi nhét kiến thức, mà không quan tâm đến tâm lý học sinh Các phương pháp giáo dục đại ý đến việc cho học sinh “học mà phấn khởi chơi”, nhằm tăng hiệu trình tiếp thu kiến thức Một phương pháp chí có tên ngộ CheCha (viết tắt hai chữ Cheerful Challenging gép lại với nhau), giới thiệu báo có nhắc tới phía Shmakov & Hannula Phương pháp CheCha dựa câu truyện tranh ảnh hài hước “riddles” (bài tốn đố) trị chơi để kích thích trí tị mị học sinh, tạo khơng khí vui vẻ q trình học Những giáo viên ln tìm kiếm cách thức vui nhộn, hài hước để tạo động lực cho học sinh Chúng ta biết trường Sư phạm giáo viên thường không lựa chọn hay đào tạo để trở thành “diễn viên hài Tuy nhiên, không khí tích cực học tập hứng thú học có mối liên hệ mật thiết với lực ghi nhớ thông tin khả ứng dụng kiến thức vào tình sống hàng ngày (bao gồm kiểm tra) Hình - Ý nghĩa phương pháp dạy học “mở” pha chút “hài hước” Nhưng hết, hài hước mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu, tạo đồng cảm, trải nghiệm tích cực liên quan đến cảm xúc mà học sinh chia sẻ với giáo viên bạn lớp Đôi tiếng cười lại giúp "kéo" mạch lớp học trở lại cũ Tuy nhiên, nhiều GV nhầm lẫn câu hỏi hài hước với lời châm chọc Trong hóm hỉnh nhanh chóng "hóa giải" tình sư phạm lời mỉa mai làm tổn thường mối quan hệ giáo viên với học sinh Hãy dùng việc đánh giá tối ưu giáo viên phải có tinh tế lẽ, điều học trò nghĩ vui học trị lại nhận thấy bị xúc phạm Do đó, giáo viên phải thực - 13 SangKienKinhNghiem.net khéo léo sử dụng biện pháp Việc đưa phương pháp học “mở” giúp học sinh tự tin thể thân, vừa phát huy cá tính học sinh, vừa giúp cho giáo viên nhận diện đối tượng học sinh, thơng qua có linh hoạt phương pháp dạy để đạt hiệu tốt mơn học IV Tính giải pháp: Tính thời điểm tại( gần hết học kì) tình hình học tập em có nhiều tiến triển, hầu hết em ý học hơn, khắc sâu kiến thức lĩnh hội kiến thức cách linh hoạt hơn, phát huy tính tích cực học Tiếng Anh Hình - Các hình thức dạy học Có phận không nhỏ giáo viên lựa chọn hình thức truyền thống để trì ý học sinh với tâm lý e ngại thay đổi, sợ thời gian thực Giáo viên đạt phần mục đích lại khơng thỏa mãn u cầu đổi cho mơn học mà dạy, khơng kích thích động, sáng tạo học sinh hết chưa tạo khơng khí học ngoại ngữ đặc trưng Đây hạn chế đưa từ thực tế dạy học Bản thân nhận thấy rằng, phần lớn học Tiếng Anh trường Tiểu học tồn kiểu trì tập trung, ý học sinh biện pháp truyền thống như: giáo viên gõ thước lên bảng lên bàn, quát to Đối với giáo viên, nhắc nhở học sinh mà học sinh không thay đổi nhiều, dẫn tới nhiều lúc kiểm soát mà quát mắng học sinh, thân ức chế mà học sinh căng thẳng Quan trọng khơng khí lớp học chưa thể phong cách ngoại ngữ đặc trưng, chưa thu hút ý học tập học sinh hiệu Giáo viên chưa có thói quen sử dụng câu chuyện hay trò chơi làm chủ đề xuyên suốt học Các hoạt động thiết kế theo mạch câu chuyện để tạo lôi - 14 SangKienKinhNghiem.net V Hiệu SKKN: Qua trình giảng dạy thực tế hai lớp 4B, 4C sau áp dụng biện pháp thu hút ý em học sinh lớp người Êđê vào tiết học Tiếng Anh, tơi thấy có hiệu rõ rệt: Thứ nhất, tâm sinh lý em mơn học có thay đổi rõ rệt, em học sinh hai lớp ý học, đa số em thể tinh thần học tập cách chủ động Những giáo viên kiên trì áp dụng biện pháp thu kết khả quan Bản thân người giáo viên linh hoạt việc sử dụng phương pháp giảng dạy, đó, chất lượng giảng dạy nâng cao nhiều Lớp Chưa áp dụng phương Đã áp dụng phương pháp thu pháp thu hút ý hút ý ( cuối kì I 2018-2019) (giữa kì II 2018-2019) 4B: 20 HS T H C T H C MĐHT SL % SL % SL % SL % SL % SL % 15 16 80 30 14 70 0 4C: 18 HS T H C T H C MĐHT SL % SL % SL % SL % SL % SL % 5.6 16 89 5.4 16.7 15 83.3 0 Hình - Kết thực nghiệm thu Thứ hai, điều quan trọng kết học tập em tiến theo tuần Các biện pháp có sức hấp dẫn, lôi học sinh, gây hứng thú thu hút ý em tiết học, giúp cho giáo viên truyền đạt kiến thức cách hiệu Phần thứ ba: PHẦN KẾT LUẬN I Kết luận Thông qua sáng kiến này, giáo viên ngoại ngữ tạo khơng khí thoải mái, học nhẹ nhàng kích thích sáng tạo phát triển tư cho học sinh, thực tế giảng dạy cho thấy vơ hình họ bị chi phối cách đứng lớp giáo viên tác phong, thái độ Bên cạnh đó, thân nhiều giáo viên ngoại ngữ khơng tự thay đổi mình, khơng người cho thân thiện q khiến học sinh “nhờn mặt”, dẫn đến tiếng nói giáo viên khơng cịn có uy Quan sát thái độ thầy giáo người nước ngồi giảng dạy, thấy họ ln khen ngợi, động viên học sinh học sinh nói làm chưa đúng, ln sử dụng óc hài hước để giải vấn đề học để tạo cảm giác thân thiện, cởi mở với học sinh khiến học sinh không sợ học Điều giáo viên người Việt dạy Tiếng Anh làm - 15 SangKienKinhNghiem.net Bài học kinh nghiệm: Khi sử dụng biện pháp thu hút ý học Tiếng Anh, giáo viên cần lưu ý số điểm sau: Sử dụng biện pháp phải lưu ý tới thời gian Sử dụng hình thức, trị chơi phải mục đích, tình huống, lơgic dạy cụ thể, phải phù hợp với khả giáo viên, môi trường học tập, sinh hoạt thực tế học sinh Tránh lạm dụng Tiếng Êđê sử dụng tam ngữ giảng dạy môn Tiếng Anh II Kiến nghị Sau thực đề tài vài kinh nghiệm thu hút ý học Tiếng Anh em học sinh lớp người Êđê, tơi xin kính đề xuất vài ý kiến sau: Về phía Nhà trường: Cần đầu tư trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh phòng học chuyên dụng, tạo điều kiện áp dụng phát triển biện pháp vào cơng tác dạy học để em học sinh có đam mê học loại ngôn ngữ thứ ba Về phía giáo viên: cần áp dụng linh hoạt phương pháp để nâng cao chất lượng đại trà mơn Tiếng Anh Về phía thơn bn quyền địa phương: Phối hợp tốt nhà trường, địa phương cha mẹ học sinh giáo dục ý thức tầm quan trọng việc theo học TA Tiểu học, trì sĩ số động viên, khuyến khích em theo học cho đúng, đủ chương trình đề Về phía Cha mẹ học sinh: Thay đổi nhận thức môn Tiếng Anh, quan tâm đến việc mua sắm sách vở, trì hoạt động đến trường em Trên số kinh nghiệm quan điểm cá nhân tơi q trình giảng dạy, đặc biệt số phương pháp thu hút ý học Tiếng Anh Vì sáng kiến có phạm vi rộng thời gian nghiên cứu hạn chế nên chưa minh họa hết nội dung khía cạnh đề tài Rất mong đồng nghiệp hội đồng nghiệm thu sáng kiến góp ý thêm để sáng kiến tơi hồn thiện áp dụng rộng rãi Tôi xin chân thành cảm ơn! Ea Bông, ngày 25 tháng 03 năm 2019 NGƯỜI THỰC HIỆN H’ Bé Ya Hđơk - 16 SangKienKinhNghiem.net NHẬN XÉT HĐKH TRƯỜNG TIỂU HỌC EA BÔNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… P CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN Trần Năng Hiếu NHẬN XÉT CỦA HĐKH HUYỆN KRÔNG ANA ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - 17 SangKienKinhNghiem.net TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Super Mind Cambridge Giáo trình, Phần mềm SmartStart level Sách giáo khoa, tập Tiếng Anh - Nhà xuất Giáo Dục Việt Nam( Macmillan Education) Sách giáo viên Tiếng Anh - Nhà xuất Giáo Dục Việt Nam( Macmillan Education) Trang chủ Đề án ngoại ngữ Quốc gia Trang web học Tiếng Anh cho trẻ em Little Fox Kênh ChuChu TV, Super Simple Song, PinkFong TV Trang Web isl.worksheet.com Từ điển Êđê - Việt Ban tuyên giáo Tỉnh Đăk lăk - 18 SangKienKinhNghiem.net ... đến phần kiến thức, nhồi nhét kiến thức, mà không quan tâm đến tâm lý học sinh Các phương pháp giáo dục đại ý đến việc cho học sinh “học mà phấn khởi chơi”, nhằm tăng hiệu trình tiếp thu kiến thức... hơn, khắc sâu kiến thức lĩnh hội kiến thức cách linh hoạt hơn, phát huy tính tích cực học Tiếng Anh Hình - Các hình thức dạy học Có phận không nhỏ giáo viên lựa chọn hình thức truyền thống để... Thứ hai, điều quan trọng kết học tập em tiến theo tuần Các biện pháp có sức hấp dẫn, lơi học sinh, gây hứng thú thu hút ý em tiết học, giúp cho giáo viên truyền đạt kiến thức cách hiệu Phần thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần thứ nhất: PHẦN mở đầu,