0

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối công ty cổ phần dược trung ương mediplantex

58 72 0
  • Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối công ty cổ phần dược trung ương mediplantex

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 15:22

LỜI MỞ ĐẦU Theo xu hướng ngày nay, bất kể doanh nghiệp sản xuất hay thương mại đều tổ chức tiêu thụ hàng hóa của mình qua các trung gian, không chỉ qua một cấp mà còn có thể qua nhiều cấp trung gian Các doanh nghiệp đều cố gắng hoàn thiện kênh phân phối của mình nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc tiêu thụ hàng hóa, tiết kiệm được nhiều nguồn lực và thời gian Hiện nay, nước ta đã và đang chuyển hướng nền kinh tế theo cơ chế thị trường và hội nhập vào khu vực và quốc tế Do vậy sự cạnh tranh tr. LỜI MỞ ĐẦU Theo xu hướng ngày nay, doanh nghiệp sản xuất hay thương mại tổ chức tiêu thụ hàng hóa qua trung gian, khơng ch ỉ qua m ột c ấp mà cịn qua nhiều cấp trung gian Các doanh nghi ệp c ố gắng hoàn thiện kênh phân phối nhằm phát huy tối đa hiệu vi ệc tiêu th ụ hàng hóa, tiết kiệm nhiều nguồn lực thời gian Hiện nay, nước ta chuyển hướng kinh tế theo ch ế th ị trường hội nhập vào khu vực quốc tế Do cạnh tranh th ị trường khốc liệt Điều buộc nhà quản trị phải n ỗ lực tìm ch ỗ đứng cho doanh nghiệp thị trường để không bị đào thải Thực ti ễn kinh doanh cho thấy, thực tốt công tác phân phối mang l ại sức cạnh tranh r ất lớn cho doanh nghiệp Vì việc ảnh hưởng nhiều tới quy ết đ ịnh marketing Tuy nhiên, việc dạt lợi ạnh tranh ngày tr nên khó khăn, chí đạt lợi khó vi ệc trì lâu dài trọng giá cả, quảng cáo…vì đối thủ dễ dàng bắt chước Do hồn thiện hệ thống kênh phân phối biện pháp vừa tăng kh ả c ạnh tranh lớn cho doanh nghiệp, vừa trì lâu dài đối th ủ khó b chước ảnh hưởng tới nhiều nguồn lực Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đơn vị sản xuất kinh doanh dược phẩm có truyền thống, uy tín, chất lượng tồn quốc Trong q trình phát triển cơng ty cung cấp cho thị trường nhi ều mặt hàng tên tu ổi g ắn bó phục vụ cho cơng tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân Các s ản phẩm mà công ty sản xuất, phân phối chiếm lĩnh tin tưởng người tiêu dùng Sau trình thực tập, xuất phát từ thực trạng Công ty, em lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian thực cơng ty cịn hạn ch ế, ki ến th ức thực tế lĩnh vực chưa nhiều nên chắn không tránh kh ỏi nhi ều thiếu xót Em mong nhận đóng góp đ ể giúp em hồn thi ện chuyên đề thực tập tốt Em xin chân thành cảm ơn TS Ngô Thị Vi ệt Nga anh ch ị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tận tình giúp đỡ thời gian em tham gia thực tập Chuyên đề gồm chương: Chương I : Tổng quan Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Chương II : Thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Chương III : Giải pháp hồn thiện hệ thống kênh phân phối Cơng ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Công ty C ổ phần D ược trung ương Mediplantex 1.1.1 Thông tin chung Tên công ty: Công ty Cổ Phần Dược TW Mediplantex Tên giao dịch: Mediplantex National Pharmaceutical Joint Stock Company Tên viết tắt: Mediplantex.,JSC Địa trụ sở chính: 358 Đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà N ội Số điện thoại: P.HC:043.8643360 Fax: 04.38641584 Email: hoidap@mediplantex.com Mã số ĐTNT: 0100108430 10 Website : http://mediplantex.com 11 Đơn vị thành viên STT MÃ SỐ THUẾ 0100108430 TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ Chi nhánh công ty CP Dược TW Số 311 đường Mediplantex Thái Bình Trần Hưng đạo, 0100108430 0100108430 0100108430 0100108430 0100108430 0100108430 phường Đề Thám Chi nhánh Công ty CP Dược TW 270A Lý Thường Mediplantex Tp Hà Nội Kiệt Chi nhánh Công ty CP Dược TW Số nhà 25 đường Mediplantex Tp Hồ Chí Minh Đặng Thị Nho Chi nhánh Công ty Dược liệu TW Số 61 đường Trần Mediplantex bắc Giang Đăng Ninh, phường Tam Thanh Xưởng SX thuốc số 358 Giải Phóng Xưởng Hóa Dược Xã Mỹ Đình Nhà máy dược phẩm số Xã Tiền Phong 1.1.2 Lịch sử hình thành trình phát triển Về lịch sử hình thành Trước năm 1958 cơng ty có tên gọi Cơng ty thuốc Nam, thuốc Bắc Trung ương thuộc công thương Đến năm 1971, theo quết định thành lập s ố 170 ngày 04/1/1971 ( QĐ 170/BYT) Bộ trưởng Bộ Y tế, đổi tên thành Công ty Dược liệu cấp I – Bộ Y tế , để phù hợp với ngành nghề kinh doanh công ty s ự phát tri ển đ ất nước Sau năm 1985, Công ty đổi tên thành Công ty Dược li ệu Trung ương I, thuộc Liên hiệp xí nghiệp Dược Việt Nam ( có tên T công ty D ược Việt Nam) Ngày 07/12/2004, yêu cầu phát triển kinh tế ngày cao, Bộ trưởng B ộ y tế định số 4410/QĐBYT cổ phần hóa Cơng ty đổi tên thành Cơng ty CP Dược TW Mediplantex Về trình phát triển Ban đầu, công ty đơn vị kinh doanh buôn bán m ặt hàng thu ốc Nam, thuốc Bắc cao đơn hoàn tán, giống cấy trồng dược liệu…nhằm phục vụ cho cơng tác phịng chữa bệnh, sản xuất xuất Nhà nước Sau đ ổi tên để phù hợp với ngành nghề kinh doanh Công ty phát tri ển c đ ất nước Và đến năm 1985 sau nhiều năm thực đường l ối kinh t ế k ế ho ạch bao cấp, kinh tế đất nước bước vào thời kỳ khó khăn Nhiều ngành kinh t ế rơi vào tình trạng khủng hoảng, có cơng ty Dược liệu Trung ương I khơng nằm ngồi vùng khó khăn Nguy v ề bế tắc s ản xu ất kinh doanh hữu Công ty Bước sang th ời kỳ đổi mới, Cơng ty tr ực tiếp gặp thêm khó khăn Sản phẩm khó tiêu thụ, v ới s ự cạnh tranh quy ết liệt thị trường, Công ty đứng bờ phá sản giữ ngun mơ hình kinh doanh cũ Những năm đầu thập niên 1990, Công ty rơi vào tình trạng khó khăn Nhưng sau nhờ đạo tầm nhìn đắn Mediplantex đ ược cổ phần hóa vào năm 2004 với 28% vốn Nhà nước Công ty phép s ản xu ất kinh doanh, xuất nhập mặt hàng tân dược, đơng dược, ngun liệu hóa dược, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, bao bì, phụ liệu cao cấp cho ngành d ược mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng mặt hàng khác Mediplantex có định hướng đắn đa dạng hóa chức nhi ệm vụ, vừa sản xuất vừa kinh doanh Hiện nay, với ngơi thi ết b ị hi ện đ ại cho phép công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghi ệp s ản xuất thuốc viên công ty đạt tiêu chuẩn GMP – ASEAN, kho thu ốc đ ạt tiêu chuẩn GLP – ASEAN Tháng 06/2007, Công ty vào vận hành nhà máy s ản xu ất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP – WHO Mê Linh – Vĩnh Phúc, ngồi cịn có x ưởng chiết xuất nguyên liệu, bán tổng hợp nguyên li ệu làm t thu ốc t d ược liệu nước với trang thiết bị máy móc đại Công ty Cục quản lý dược cho phép lưu hành 300 s ản ph ẩm có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu điều trị, tất s ả ph ẩm s ản xu ất đ ều kiểm tra chất lượng hệ thống thiết bị đại nguyên li ệu s ản xu ất hóa dược chủ yếu nhập từ quốc gia có uy tín, s ản phẩm đ ược s ản xuất từ dược thảo tiêu chuẩn hóa cao, đạt tiêu chu ẩn dược ển Vi ệt Nam Quốc tế, góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu th ị tr ường thu ốc n ội địa, thay phần hàng nhập với giá thành phù hợp nước Trong thời gian vừa qua, công ty với quan khác ngồi ngành nghiên cứu thành cơng đề tài sử dụng Artermisinin chi ết xu ất từ Thanh cao hoa vàng làm thuốc chữa sốt rét Cụm cơng trình có m ột s ố đ ơn v ị khác tham giá đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, cơng ty th ực hi ện hai đ ề tài cấp Nhà nước nghiên cứu tổng hợp Artesunat nghiên cứu bán tổng h ợp Artemther để sản xuất thuốc phịng chống sốt rét Cơng ty ứng d ụng vào s ản xuất , cung cấp kịp thời lượng thuốc phục vụ cho chương trình phịng ch ống s ốt rét Quốc gia Bên cạnh đó, cơng ty khơi ph ục lại nh ững mặt hàng th ế m ạnh nguồn dược liệu Công ty mà nhiều năm bị xu ống c ấp : trồng Thanh hao, bạc hà, xà, Hòe…tạo ngu ồn d ược l ớn, tập trung phát triển vũng chắc, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ nước xu ất Công ty tăng cường trao đổi dược liệu với tỉnh, doanh nghi ệp nước phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều công ty l ớn 26 n ước Canada, Pháp, đức, Đan mạch, Italia, Tây Ban nha, Hungari, Mỹ, Nam Phi, Úc, Nga, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan, Trung Quốc, lào, Campuchia…trong công tác xuất nhập dược liệu, nguyên liệu hóa dược, thành phẩm kim ngạch nhập công ty năm gần đạt khoảng 40.000.000 USD m ỗi năm thị trường trọng điểm : Pháp, Úc, Đức, Ấn Độ, Nhật, hàn Quốc Sản phẩm thuốc nhập có số Visa Cục quản lý dược với s ố lượng 200 laoij thuốc khác với nhóm đặc thù : nhóm thuốc kháng sinh, hạ sốt, đường ruột, tim mạch, thần kinh, bổ dưỡng Hiện tai, Công ty CP Dược TW – Mediplantex tham gia cung cấp thu ốc cho nhiều chương trình quốc gia Nhà nước Bộ Y tế nh cung c ấp thuốc cho bệnh viện lớn Bạch Mai, Việt Đức, Viện 10, Viện 103, Hữu Nghị, Viện 198, Viện Nhi Thụy Điển, Viện Da Liễu…và hầu hết tỉnh thành nước 1.1.3 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh NGÀNH NGHỀ KINH DOANH STT TÊN NGÀNH Trồng gia vị, dược liệu Sản xuất thục phẩm khác chưa phân vào đâu Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu Đại lý, môi giới, đấu giá Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Bán buôn thực phẩm Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Bán lẻ thuốc dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh 10 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 11 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 12 Nghiên cứu phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên kỹ thuật 13 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác 14 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu 15 Hoạt động phòng khám đa khoa, chuyên khoa nha khoa Nguồn : Cơ sở liệu Thông tin Doanh nghiệp Công ty Mediplantex doanh nghiệp hoạt động nhi ều năm chủ y ếu lĩnh vực sản xuất dược phẩm thực phẩm chức có uy tín hàng đầu Vi ệt Nam Đây lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4 Chức nhiệm vụ Công ty Chức Cơng ty có chức sản xuất kinh doanh, xuất lo ại Dược phẩm phép sản xuất đồng thời nhập sản phẩm phục v ụ cho s ản xuất nhu cầu sử dụng nước Nhiệm vụ Công ty doanh nghiệp Cổ phần có đầy đủ tư cách pháp nhân tài s ản riêng Và trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có nhiệm vụ: Thứ nhất, bảo tồn phát triển nguồn vốn cổ đông nộp ngân sách Nhà nước Thứ hai, thực chế độ thu chi hóa đơn chứng từ theo chế độ hạch tốn Nhà nước Thứ ba, Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước trình sản xuất- kinh doanh đường lối Đảng, sản xuất – kinh doanh ngành nghề cho phép Thứ tư, Nghiêm chỉnh thực chế độ bảo vệ lao động ô nhiễm môi trường 1.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 1.2.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất Công ty Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý công ty dược TW Mediplantex Nguồn : Phịng Tổ chức Hành Chủ tịch hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc P.GĐ P.GĐ Tài Chính Sản xuất cơng nghệ Phịng Tài kế tốn Phịng nghiên cứu phát triển Xưởng hóa dược P.GĐ Đảm bảo chất lượng Nhà máy dược phẩm P.Tổ chức hành P.Kế hoạch sản xuất xuất nhập Văn phòng dại diện nước ngồi Phịng kinh doanh dược liệu Phịng thị trường Market ing Các chi nhánh cơng ty Phịng đảm bảo chất lượng Kho vận NT Nam Anh NT Cường Vui KH Trần Quang Huy QT Tạ Thị Thủy CT Dược Kim Tinh Quầy thuốc Trương Thị Thu Hà KH Nhữ Đình Ái Quầy số - Nhà thuốc Nguyễn Xuân Loát, KH Lê Ngọc Hiệp NT Bùi Huy Hoàn 10 Giang Đường Bạch Đằng, P.Phương Nam, TP ng Bí, Quảng Ninh Thanh Hóa Khối Châu, Hưng n Quảng Trị Số ngách 52/11 Quan Nhân, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 0000703 0000182 0002296 0001307 0002588 TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 0001889 Bình Giang, Hải Dương Nguyễn Thiếp, TT Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh 0002026 0000925 Số 20, Tổ 55 TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 0000372 Quản lý bệnh viện: khối bệnh viện nơi tiêu thụ ch ủ y ếu m ặt hàng bệnh viện Công ty Trong thời gian qua doanh s ố lượn hàng bán t ại b ệnh vi ện tong tổng doanh số Cơng ty cịn thấp, điều phần chứng tỏ vi ệc quản lý nhiều hạn chế Mặc dù địa bàn tr ọng ểm , Công ty có m ột l ượng khách hàng bệnh viện có định số lượng cịn khiêm tốn Công ty thực việc cung cấp đầy đủ thông tin tới bác sỹ nh ững ng ười có trách nhiệm khoa dược bệnh viện giúp vi ệc thúc đ ẩy tiêu th ụ, s d ụng hàng hóa Cơng ty bệnh viện 2.2.3.2 Đánh giá hoạt động quản trị hệ thống Về mặt kinh tế, doanh thu Công ty không ngừng tăng trưởng v ới tốc độ ổn đ ịnh cao 17% so với ngành Ngoài việc sản xuất kinh doanh n ước mà vi ệc xuất thuốc Công ty đà phát tri ển hứa hẹn tương lai sáng từ việc nghiên cứu nhiều sản phẩm có chất lượng BẢNG 15 KẾT QUẢ TIÊU THỤ GIAI ĐOẠN 2013 – 2016 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Trong nước Ngoài nước Tổng Năm 2013 Giá trị % 404.20 88,47 52.162 11,43 Năm 2014 Giá trị % 509.00 86,52 79.304 13,48 456.36 588.30 100 100 Năm 2015 Năm 2016 Giá trị % Giá trị % 649.86 85,69 832.07 85,11 108.52 14,31 145.57 14,89 758.38 100 977.64 100 Nguồn: Phịng kinh doanh Qua hình ta thấy doanh thu tiêu thụ sản phẩm Cơng ty doanh thu thị trường nước chiếm tỉ trọng lớn thị trường quốc tế: năm 2016 doanh thu tiêu thụ thị trường nội địa chiếm 85,11% thị trường quốc tế 14,89% Tuy có tăng qua năm tỷ lệ nhỏ so với tổng doanh thu, thể việc cạnh trnah với sản phẩm ngoại gặp nhiều khó khăn Về mối liên hệ thành viên kênh phân phối Tất thành viên tham gia vào kênh phân ph ối đ ều ph ải ho ạt đ ộng theo thể thống để trì lợi ích tồn hệ th ống quan tr ọng h ơn h ết đ ạt hiệu cao đem lại lợi nhuận cho Công ty Tuy nhiên thành viên không th ể tránh khỏi xung đột lợi ích • Mâu thuẫn đại lý địa bàn giá cả: công ty th ực hi ện nh ững đ ợt khuy ến mại thực số việc liên quan tới quyền l ợi nhà thu ốc bán l ẻ Nhưng lợi nhuận đại lý khơng làm theo , điều gây nên mâu thu ẫn gi ữa nhà thuốc bán lẻ với đại lý quyền lợi kinh tế họ bị chiếm d ụng Loại mâu thuẫn thường không bổ biến gay gắt Tuy nhiên Công ty ý đến việc xử lý vấn đè liên quan tới chủ trương sách chung Cơng ty nh lưu thơng dịng chảy kênh phân phối • Mâu thuẫn ve hàng lộn xộn: vấn đề cấp bách nh ững kênh tỉnh thường thấy doanh số hà Nội cao lại bán ngược lại địa bàn Hà N ội thông qua người khác với giá thấp Công ty quy định bán cho th ị tr ường khác doanh số cao Như làm thị trường đảo lộn giá làm ảnh hưởng uy tín c thị trường tiềm Công ty lúc mong muốn trì hệ th ống kênh phân ph ối ho ạt đ ộng lâu dài hiệu nhiên trình ển dụng thành viên ch ưa th ực s ự khắt khe thiếu tiêu chí cụ thể Nên chất lượng kênh chưa cao, thêm vào việc địa tạo chưa chăm chút nên thiếu hiệu 2.2.3.3 Chính sách khuyến khích trì phát tri ển h ệ th ống kênh phân ph ối Thứ nhất, sách giá Chính sách giá Công ty phương pháp định giá hệ thống biểu giá bán sản phẩm mà Công ty áp dụng với đối tượng khách hàng đại lý người tiêu dùng Việc định giá quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận Công ty Giá thành sản phẩm quan trọng để Công ty xây dựng sách giá cạnh tranh loại sản phẩm đưa tiêu thụ thị trường Giá thành sản phẩm cịn cơng cụ quan trọng để Công ty kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét biện pháp tổ chức kỹ thuật • Cơng ty vào tổng chi phí sản xuất sản phẩm, nhu cầu thị trường lợi nhuận mong muốn để định giá Giá bán = Giá thành + Lợi nhuận + Thuế (nếu có) • Với uy tín chất lượng sản phẩm ổn định chi phí đầu vào nên Cơng ty nhận nhiều đơn đặt hàng Dưới bảng giá số sản phẩm mà Công ty áp dụng thời gian qua so sánh với thị trường lấy sản phẩm Công ty cổ phần TRAPHACO Bảng 16 GIÁ THÀNH MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY NĂM 2016 (Đơn vị tính: đồng/hộp) STT Loại SP Tên thuốc Tên Công ty Thuốc điều trị cảm Comazil Mediplantex cúm Traphaco Traflu Chống khô mắt, mỏi Mediroten Mediplantex mắt Traphaco Ofloxacin Chữa lị, rối loạn tiêu Antesik Mediplantex hoá Traphaco TRADIN Extra Giá bán 39.000 6.500 21.500 Điều trị nghẹt mũi, Esha Mediplantex viêm mũi dị ứng Tricare Traphaco 15.500 Roxithromyci Mediplantex 16.000 Clarithromycin Traphaco 29.400 Kháng sinh Rối loạn tiền đình Dumazil Mediplantex 30.000 thiếu máu não Traphaco 10.000 Hoạt huyết dưỡng não (Nguồn: Phịng Marketing) Cơng ty cổ phần dược TW Mediplantex sử dụng phương pháp định giá chủ yếu sau: Định giá dựa vào chi phí : Giá trị sản phẩm tổng hợp chi phí sản xuất kỳ theo đối tượng cộng thêm giá trị dở dang đầu kỳ trừ giá trị dở dang cuối kỳ Đây phương pháp định giá đơn giản cần cộng thêm mức lời vào chi phí cho đơn vị sản phẩm để có mức giá bán Các mức lời thay đổi tùy theo loại sản phẩm nên giá bán loại sản phẩm khác Cơng ty khó áp dụng chiến lược định giá linh hoạt bị chi phối tương đối lớn yếu tố đầu vào, kỹ thuật đối thủ cạnh tranh Thứ hai, sách vận chuyển Chính sách nhằm tạo động lực để thành viên kênh ho ạt đ ộng t ốt tất thành viên hỗ trợ vận chuy ển, chiết khầu giá theo khoảng cách địa lý Nếu thành viên tự vận chuy ển hàng hóa Cơng ty tr ả chi phí v ận chuyển mức hỗ trợ với đại lý tỉnh Tại Hà N ội, Công ty giao hàng t ận đại lý khách có nhu cầu 2.3 Đánh giá hoạt động kênh phân phối công ty 2.3.1 Ưu điểm Thứ nhất, đảm bảo uy tín Cơng ty thương trường có mối quqn h ệ gắn bó chặt chẽ với đại lý khách hàng truyền thống Thứ hai, thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ qu ản lý kênh đ ội ngũ trình dược viên nhân viên bán hàng Thứ ba, đưa sách giá chiết khấu hợp lý cho vùng, khu v ực nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm Công ty đại lý đầu mối tiêu th ụ Thứ tư, Công ty coi trọng lấy chất lượng sản phẩm làm thước đo uy tín c sản phẩm thị trường Thứ năm, giảm bớt số đại lý khơng có hiệu quả, giảm s ự c ạnh tranh gi ữa đại lý khu tiến hành xây dựng số đại lý, cửa hàng m ới ln tính đ ến hiệu đại lý 2.3.2 Nhược điểm Cơng tác kiểm sốt hoạt động kênh phân phối địa bàn Hoạt động nghiên cứu thị trường nghiên cứu Marketing đạt hiệu chưa cao Các hoạt động xúc tiến bán hàng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khuyến với nội dung gần giống gây tượng nhàm chán khách hàng, chất lượng hàng khuyến mại cịn vấn đề mà cơng ty phải quan tâm có nhiều ý kiến phản ảnh từ khách hàng Khoảng 80% đại lý công ty khơng có vốn vốn họ thường kinh doanh chiếm dụng vốn, mua chỗ bán chỗ khơng có khả bán giá công ty thu lợi cao mà phá giá để lấy tiền thành tốn Cơ sở vật chất cơng ty cịn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới việc nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Do lực lượng làm công tác nghiên cứu thị trường cịn mỏng nên cơng tác nghiên cứu thị trường chưa thực thi sâu rộng Chưa thực tốt cơng tác kiểm sốt thị trường Cịn có khách hàng chưa thực tốt điều khoản thời hạn toán dẫn đến nợ hạn kéo dài ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.3.3 Nguyên Nhân Cơ chế quản lý lỏng lẻo chưa thực chặt chẽ Như đề cập, công ty đội ngũ điều tra khảo sát thị trường cịn yếu Nhân viên kinh doanh kiêm ln nhiệm vụ marketing sản phẩm họ khơng có đủ thời gian trình độ để thực hoạt động điều tra Thêm vào sách marketing – mix chưa đem lại nhiều lượng khách hàng Công ty chủ yếu phân phối cho nhà bán bn hiệu thuốc bán lẻ Hệ thống kênh phân phối chưa hồn hiện, Cịn thiếu sót cách tổ chức Lực lượng nhân lành nghề cơng ty cịn mỏng, với số lượng trung gian lớn khó để nhân kiểm soát hết dẫn đến chất lượng kênh khơng cao Cơng ty cịn áp dụng mơ hình truyền thống chính, điều khiến cơng ty nhiều thời gian chi phí để đàm phán thương lượng có trường hợp khách hàng đột xuất CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 3.1.1 Định hướng chung Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu s ắc m ạnh mẽ, để hướng tới tương lai công ty chủ động xây dựng chiến lược phát tri ển năm tới phấn đấu trở thành công ty sản xuất phân phối thuốc hàng đầu nước Định hướng chiến lược lâu dài Công ty chủ yếu tăng cường s ản xu ất công nghiệp Dược sản phẩm thuốc từ hóa dược, thuốc từ dược li ệu, tập trung mũi nh ọn sản phẩm đặc thù tăng cường xúc tiến thị trường nội địa để tạo bước phát tri ển bền vững đồng thời trì sản xuất kinh doanh dược liệu thuốc nam, thu ốc b ắc, trì xuất thuốc nước ngồi, phát tri ển thị trường, tăng cường hi ệu kinh t ế Đặc biệt phát triển sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu Công ty đề phương hướng phát triển giai đoạn 2016 – 2020 sau: Thứ nhất, mở rộng số lượng nhà thuốc tiêu thụ hàng Công ty lên 10000 nhà thuốc Thứ hai, phát triển hệ thống cộng tác viên nhà thuốc, nhà thuốc có nhân viên c Mediplantex lên 300 nhà thuốc Thứ ba, tổ chức 1000 hội thảo cộng đồng, trì hoạt động PR, Marketing, TVC nhằm giữ vững giá trị gia tăng hình ảnh Mediplantex Đồng th ời tổ chức giới thiệu sản phẩm, tặng quà, tài trợ trực tiếp tất b ệnh vi ện toàn quốc Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị để tăng suất lao động, đặc biệt phần mềm “quản trị bán hàng” nhằm tăng cường lực đội ngũ trình dược viên, giám sát bán hàng tốt Thứ năm, tập trung nguồn lực đầu tư sở vật chất, dây chuy ền s ản xu ất nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP-EU mở rộng nhà máy sản xuất vào phía Nam Thứ sáu, Tiếp tục xếp hoàn thiện cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, cấu phân bố lại l ực l ượng lao động ngành nghề khu vực sản xuất Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng k ịp th ời trình phát tri ển lâu dài Công ty Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát tri ển sản phẩm đặc bi ệt sản phẩm từ dược liệu 3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống kênh phân phối Phát triển hệ thống lưu thông phân phối cung ứng thuốc từ trung ương đến địa phương nhằm chủ động điều tiết ổn định thị trường thuốc, phục vụ tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo người có nhu cầu tiếp cận nguồn thuốc có chất lượng giá hợp lý Công ty đẩy mạnh bán hàng thúc đẩy cân thị trường thuốc ba miền, đến năm 2020 tỷ trọng thị trường miền Nam miền Bắc Tuyển dụng đào tạo đội ngũ nhân viên có lực cốt lõi phát triển hệ thống thông tin Công ty dự định đầu tư vào hệ thống vận chuyển để tiết kiệm thời gian, tăng hiệu kinh tế, cụ thể giảm tỷ lệ thuê vận chuyển ngồi xuống cịn 50% Tổ chức nhiều chương trình khuyến mại tri ân khách hàng sau quý năm 3.2 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 3.2.1 Mở rộng thị trường Trong số phân khúc thị trường thị trường bệnh viện đối tượng mở rộng tối ưu Mở rộng thị trường theo cách tiết kiệm thời gian nguồn lự nhiều thị trường tiêu thụ khối lượng sản phẩm lớn thời gian cố định đặn khiến công ty chủ động sản xuất Để làm dược điều Công ty cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với bệnh viện để đảm bảo đủ thuốc phục cụ nhu cầu kịp thời với giá cạnh tranh Tăng cường quan hệ với Cong ty cấp tỉnh tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn để giữ vững thị trường Xây dựng thêm hàng, đại lý để sản phẩm có hội tiếp xúc với khách hàng nhiều Nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu đa dạng người tiêu dùng Tăng cường khuyến khích thành viên kênh phân phối Việc công ty cần làm để khuyến khích thành viên kênh tìm hiểu nhu cầu 3.2.2 ước muốn họ Muốn làm điều cần tiến hành kiểm tra, đánh giá thường xuyên thành viên kênh, tổ chức hội nghị định kỳ hàng năm Từ đó, cơng ty hiểu rõ nhân viên Trong phân phối thuốc để khuyến khích tiêu thụ, cơng ty dược thường sử dụng marketing đẩy, tác động mạnh vào hệ thống đại lý, trung gian marketing, bác sĩ…, thay tác động vào hành vi mua khách hàng Cơng ty cần đưa sách khác việc khuyến khích tiêu thụ cho phù hợn với loại thành viên kênh nhằm tạo động lực thúc đẩy thành viên kênh hoạt động tích cực Cơng ty thành viên nên tìm hướng khắc phục tồn đọng phát huy ưu điểm tốt kênh Một nhà quản trị tốt phải biết lắng nghe góp ý thành viên Song cơng ty phải sử dụng quyền lực cách có hiệu để làm cho hoạt động thành viên kênh đạt hiệu cao, có trách nhiệm phân phối Quản trị xung đột: Để cung cấp sản phẩm đến tay khách hàng tốt đối thủ cạnh tranh, công ty cần phải giải xung đột phận kênh từ thiết kế trình vận hành hệ thống kênh Để làm điều công ty cần quan tâm tới cơng tác: Hồn thành hệ thống văn sách quản lý kênh, văn hướng dẫn giải xung đột cách qn Hồn thiện dịng chảy thơng tin thức kênh Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng khu vực để tạo cho họ kỹ cần thiết giải xung đột, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để tìm cách thức hợp lý Cương trình giải xung đột, nguyên tắc tôn trọng quy chế cơng ty, đảm bảo cơng lợi ích công ty gian hệ thống kênh phân phối Việc quản lý, khuyến khích thành viên tốt công ty thứ giúp việc hoạt động kênh trở nên hiệu mạch lạc Quan trọng có sách động viên hợp lý công ty giảm nhiều chi phí phát sinh việc điều hành sửa chữa lại kênh phân phối gặp vấn đề 3.2.3 Ứng dụng marketing Mix vào quản lý mạng lưới Trong q trình phân phối xét riêng sách phân phối chi nhánh mà khơng có phối hợp với chi nhánh khác : sản phẩm, giá cả, khuếch trương… q trình phân phối khơng thể thực Chính sách sản phẩm Dược phẩm mặt hàng liên quan đến sức khỏe người, vấn đề chất lượng phải đặt lên hàng đầu Hiện Công ty theo đuổi chiến lược sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín thị trường Quốc tế Do từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào phải theo quy trình để kiểm sốt chất lượng tốt Sức khỏe thứ khơng mua tiền nên khơng có không coi trọng Không giống mặt hàng khác, người ta lựa chọn sản phẩm rẻ cơng dụng tương tự Cịn thuốc, sản phẩm lựa chọn phải tốt nhất, Do đầu tư vào chất lượng đường đắn thị trường dược phẩm Việc lựa chon sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thương hiệu sản xuất Hiện với thương hiệu tồn 50 năm với thành sản phẩm xã hội, Nhà nước cơng nhận, Cơng ty có bước đà vững để trì phát triển thương hiệu lớn mạnh thuộc top đầu nước Chính sách giá Cơng ty theo đuổi sách giá vừa phải, quan tâm đến quyền lợi khách hàng, khuyến khích trung gian tích cực tham gia vào hoạt động phân phối, tiêu thụ nhiều sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận Theo chủng loại hàng hóa Cơng ty có sách phù hợp với tình hình thị trường tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Chiết khấu tốn: chiết khấu toán cho nhà phân phối toán sớm trước hạn Chẳng hạn bảng sau BẢNG 17 CÁC MỨC CHIẾT KHẤU THANH TOÁN Mức chiết khấu 1% 2% 3% 4% Thời gian toán Nếu toán trước ngày Nếu toán trước 10 ngày Nếu toán trước 15 ngày Nếu toán trước 20 ngày Chiết khấu thương mại: Phương thức chiết khấu tính sở doanh thu bán hàng tốn cơng nợ Hỗ trợ chi phí vận chuyển bảng sau: Bảng 18 CÁC MỨC HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN Khoảng cách Từ 50 Km – 100 Km Từ 100 Km – 200 Km Từ 200 Km trở lên Mức hỗ trợ xe 100.000 đồng 200.000 đồng 350.000 đồng Chính sách xúc tiến Để tồn phát triển mạnh mẽ, xúc tiến bán hàng khâu quan trọng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việc tiêu thụ sản phẩm doanh ngiệp nhanh hay chậm phụ thuộc vào hình thức xúc tiến bán hàng doanh nghiệp Thơng qua hình thức xúc tiến bán mà người tiêu dùng nhận biết sản phẩm doanh nghiệp nhanh cụ thể Các hình thức xúc tiến phù hợp: Quảng cáo: Quảng cáo phương tiện truyền thơng đại chúng như: truyền hình, đài phát thanh, …được Công ty trọng Vào buổi tối hàng ngày thời gian mà tỉ suất bạn xem đài cao Bán hàng trực tiếp: Cơng ty áp dụng hình thức thông qua hệ thống thông tin Internet Cơng ty website để khách hàng đặt hàng qua mạng Với hình thức Cơng ty đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng: tiết kiệm chi phí, thời gian cơng sức Quan hệ cơng chúng: Doanh nghiệp khơng phải có quan hệ với khách hàng, nhà cung ứng nhà phân phối mà phải có quan hệ với cơng chúng có quan tâm Cơng chúng tạo điều kiện cản trở khả doanh nghiệp đạt đến mục tiêu Cơng ty nên tham gia tài trợ cho chương trình khuyến học, "Vì người nghèo", phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo,….hay Cơng ty có Đại hội cổ đơng hay có kiện đặc biệt, mời báo, đài đến tham gia đưa tin để thông tin Công ty cập nhật thường xuyên tới người Chính sách phân phối Trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm việc phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng cuối việc khó khăn mà khơng mang lại hiệu cao, Cơng ty phải thực phân phối hàng hố qua trung gian Kết luận Trong q trình tồn phát triển doah nghiệp xây dựng kênh phân phối quản lý kênh phân phối quản lý kênh phân phối hoạt động quan trọng thiếu Xã hội phát triển, thị trường ngày cạnh tranh kênh phân phối lại thể tầm quan trọng nó, trở thành vũ khí chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển khả cạnh tranh thương trường Tuy nhiên, để hồn thiện kênh phân phối việc làm khó khăn đòi hỏi nhiều thời gian nỗ lực doanh nghiệp Trong năm qua, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex thực có nhiều cố gắng việc bình ổn mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, tăng doanh số bán hàng, cải thiện đời sống CBCNV, đồng thời hoàn thành kế hoạch giao thực nghĩa vụ nạp thuế cho Nhà nước Với giới hạn kiến thức, khả thời gian mình, q trình tìm hiểu khơng tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý đ ể em hồn thi ện h ơn n ữa chuyên đề Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng d ẫn TS Ngô Vi ệt Nga cán công nhân viên Công ty CP Dược TW Mediplantex giúp đ ỡ em hoàn thành tốt báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Tài liệu tham khảo Báo cáo thường niên Công ty CP dược TW Mediplantex năm 2013, 2014, 2015, 2016 Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty CP Dược TW Mediplantex năm 2013, 2014, 2015, 2016 Website cơng ty: http://mediplantex.com/ Giáo trình Quản trị Marketing – PGS.TS Trương Đình Chiến Diễn đàn Doanh nghiệp: báo “ Thị trường Dược: “ Sân chơi” n ội cho doanh nghiệp ngoại” – Phan Nam , ngày 29/10/2016 Link báo: http://enternews.vn/thi-truong-duoc-san-choi-noi-cho-dn-ngoai103004.html ... Chương II : Thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Chương III : Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. .. hưu 2.2 Thực trạng hoạt động kênh phân phối Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 2.2.1 Một số kết hoạt động hệ thống kênh phân phối Là công ty trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam v ới... mức trung bình Tỷ suất lợi nhuận thấp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối công ty cổ phần dược trung ương mediplantex,

Từ khóa liên quan