0

mẫu hợp đồng Hợp tác kinh doanh

4 16 0
  • mẫu hợp đồng Hợp tác kinh doanh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG XXX Trụ sở Điện thoại E mail Số công chứng quyển số2021 01 TPCC SCCHĐGD Ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC Chúng tôi gồm BÊN THỨ NHẤT (sau đây gọi tắt là Bên A) Công ty TNHH Nam Địa chỉ trụ sở chính Số nhà 11, ngõ 13526 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Mã số doanh nghiệp 0102758466 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 Sở Kế hoạch. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VĂN PHỊNG CƠNG CHỨNG XXX Trụ sở: ……………………………… Điện thoại: ………………………… E-mail: ……………………………… Số công chứng: số/2021 01 TP/CC-SCC/HĐGD Ngày tháng năm 20… HỢP ĐỒNG HỢP TÁC Chúng gồm: BÊN THỨ NHẤT (sau gọi tắt Bên A): Công ty TNHH Nam - Địa trụ sở chính: Số nhà 11, ngõ 135/26 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0102758466 Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 23/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/4/2016 - Người đại diện là: Ông Phan Xuân Hùng - Chức vụ: Giám đốc Công ty Ông Phan Xuân Hùng sinh năm 1955, mang CMND số 145345810 Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25/8/2005 BÊN THỨ HAI (sau gọi tắt Bên B): Ông Trần Minh Cường, sinh năm 1970, mang CMND số 011356921 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 21/3/2014, đăng ký hộ thường trú số 74 phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Bà Đào Huyền Trang (vợ ông Trần Minh Cường), sinh năm 1982, mang CMND số 012143450 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 21/3/2014, đăng ký hộ thường trú số 36 Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Sau đây, Bên A Bên B gọi chung bên) NGƯỜI LÀM CHỨNG: Ông Đào Danh Trung, sinh năm 1955, mang CMND số 001055001714 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG Dân cư cấp ngày 16/12/2014, đăng ký hộ thường trú số 36 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Các bên tự nguyện giao kết hợp đồng để hợp tác theo thỏa thuận sau đây: Điều 1: Mục đích, thời hạn hợp tác Các bên thống góp tiền, công sức để thực việc kinh doanh mặt hàng: Đèn trang trí Nội dung cụ thể sau: - Bên A có trách nhiệm tìm nguồn hàng, mua hàng nhập hàng từ Iran vào thị trường bán - Bên B có trách nhiệm phân phối bán hàng Thời hạn hợp tác là: 20 (hai mươi) năm tính kể từ ngày bên giao kết hợp đồng Điều 2: Tài sản đóng góp Mỗi bên góp số tiền Đ (bằng chữ: đồng) Toàn số tiền đóng góp tài sản chung bên 2 Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân chung tài sản chung; tài sản chung không đủ để thực nghĩa vụ chung thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác luật có quy định khác Tài sản thành viên đóng góp, tạo lập tài sản khác theo quy định pháp luật tài sản chung theo phần thành viên hợp tác Trường hợp có thỏa thuận góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực phải có trách nhiệm trả lãi phần tiền chậm trả theo quy định Điều 357 Bộ luật phải bồi thường thiệt hại Việc định đoạt tài sản quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận văn tất thành viên; việc định đoạt tài sản khác đại diện thành viên định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Không phân chia tài sản chung trước chấm dứt hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp tất thành viên hợp tác có thỏa thuận Việc phân chia tài sản định khoản không làm thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ xác lập, thực trước thời điểm tài sản phân chia Điều 3: Phương thức phân chia lợi nhuận Viết sau Điều 4: Quyền, nghĩa vụ thành viên hợp tác Được hưởng lợi nhuận thu từ hoạt động hợp tác Tham gia định vấn đề liên quan đến thực hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác Bồi thường thiệt hại cho thành viên hợp tác khác lỗi gây Thực quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng Điều 5: Điều kiện tham gia rút khỏi hợp đồng hợp tác thành viên Trường hợp hợp đồng hợp tác khơng quy định khác cá nhân, pháp nhân trở thành thành viên hợp đồng đồng ý nửa tổng số thành viên hợp tác Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trường hợp sau đây: a) Theo điều kiện thoả thuận hợp đồng hợp tác; b) Có lý đáng đồng ý nửa tổng số thành viên hợp tác Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đóng góp, chia phần tài sản khối tài sản chung phải toán nghĩa vụ theo thoả thuận Trường hợp việc phân chia tài sản vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác tài sản tính giá trị thành tiền để chia Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ người xác lập, thực trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp quy định khoản Điều thành viên rút khỏi hợp đồng xác định bên vi phạm hợp đồng phải thực trách nhiệm dân theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan a) b) c) Điều 6: Điều kiện chấm dứt hợp tác Hợp đồng hợp tác chấm dứt trường hợp sau đây: Theo thoả thuận thành viên hợp tác; Hết thời hạn ghi hợp đồng hợp tác; Mục đích hợp tác đạt được; d) đ) Theo định quan nhà nước có thẩm quyền; Trường hợp khác theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải tốn; tài sản chung khơng đủ để trả nợ phải lấy tài sản riêng thành viên hợp tác để toán theo quy định Điều 509 Bộ luật Trường hợp khoản nợ toán xong mà tài sản chung cịn chia cho thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp người, trừ trường hợp có thoả thuận khác Điều 7: Điều khoản cuối 9.1 Hai bên cam kết tôn trọng thỏa thuận Hợp đồng trí hợp tác sở tơn trọng lẫn nhau, hai bên có lợi 9.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết thúc bên hoàn thành tất nghĩa vụ theo Hợp đồng 9.3 Bất kỳ điều khoản điều kiện hợp đồng này, khơng hợp pháp, khơng có giá trị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật áp dụng coi khơng có khơng cần thực bên điều khoản lại giữ nguyên giá trị hiệu lực 9.4 Tất phụ lục kèm theo, văn điều chỉnh cấu thành Hợp đồng có giá trị pháp lý hiệu lực tương đương với Hợp đồng 9.5 Hợp đồng với tất Phụ lục văn kèm theo cấu thành thỏa thuận đầy đủ bên thay tất văn bản, thỏa thuận ghi nhớ, trao đổi, giải thích trước vấn đề có liên quan Khơng có điều chỉnh và/hoặc bổ sung hợp đồng có hiệu lực trừ điều chỉnh và/hoặc bổ sung làm thành văn ký người đại diện hợp pháp hai bên công chứng 9.6 Hợp đồng làm thành 05 (năm) bản, bên giữ 02 (hai) để thực hiện, 01 (một) lưu Văn phịng Cơng chứng XXX, thành phố Hà Nội BÊN THỨ NHẤT BÊN THỨ HAI (Bên A) (Bên B) ... Điều 6: Điều kiện chấm dứt hợp tác Hợp đồng hợp tác chấm dứt trường hợp sau đây: Theo thoả thuận thành viên hợp tác; Hết thời hạn ghi hợp đồng hợp tác; Mục đích hợp tác đạt được; d) đ) Theo định... thành viên hợp tác Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trường hợp sau đây: a) Theo điều kiện thoả thuận hợp đồng hợp tác; b) Có lý đáng đồng ý nửa tổng số thành viên hợp tác Thành viên... khác theo hợp đồng Điều 5: Điều kiện tham gia rút khỏi hợp đồng hợp tác thành viên Trường hợp hợp đồng hợp tác khơng quy định khác cá nhân, pháp nhân trở thành thành viên hợp đồng đồng ý nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu hợp đồng Hợp tác kinh doanh,