0

BTL Xác suất thống kê

9 2 0
  • BTL Xác suất thống kê

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 20:36

Bài 2 – Đánh giá độ tin cậy của hệ thống nguồn điện (6 điểm) 0 Mô tả bài toán Hệ thống nguồn điện gồm n tổ máy, mỗi tổ có công suất P MW, mỗi tổ máy có hệ số FOR, dự báo phụ tải đỉnh là Pmax MW ,đường cong đặc tính tải trong năm là đường thẳng nối từ 100% đến x% so với đỉnh như hình 2 1 Yêu cầu 1 Xác định thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn LOLE (Loss of Load Expectation) trong năm 1 Xác định lượng điện năng kỳ vọng bị thiếu LOEE (Loss of Energy Exectation) trong năm 2 2 Sinh viên cần tì. Bài – Đánh giá độ tin cậy hệ thống nguồn điện (6 điểm) Mơ tả tốn Hệ thống nguồn điện gồm n tổ máy, tổ có cơng suất P MW, tổ máy có hệ số FOR, dự báo phụ tải đỉnh Pmax MW ,đường cong đặc tính tải năm đường thẳng nối từ 100% đến x% so với đỉnh hình 2.1 Yêu cầu: a Xác định thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn LOLE (Loss of Load Expectation) năm b Xác định lượng điện kỳ vọng bị thiếu LOEE (Loss of Energy Exectation) năm 2.2 Sinh viên cần tìm hiểu a Các khái niệm nguồn điện (nhà máy điện), hệ số ngừng cừng cưỡng FOR, tải đỉnh, đường cong đặc tính tải b Các kiến thức thống kê phân phối chuẩn phân phối nhị thức Hình Đặc 2.1 tính tải năm I Các khái niệm nguồn điện (nhà máy điện), hệ số ngừng cưỡng FOR, tải đỉnh, đường cong đặc tính tải 1 Nguồn điên thực tế: - Nhà máy điện: là nhà máy sản xuất điện quy mô cơng nghiệp Bộ phận yếu hầu hết các nhà máy điện là máy phát điện Đó là thiết bị biến đổi thành điện thông thường sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ Tuy nhiên nguồn lượng để chạy các máy phát điện này lại khơng giống Nó phụ thuộc phần lớn vào loại chất đốt và cơng nghệ mà nhà máy tiếp cận - Hiện có loại nhà máy điện phân loại theo nguồn gốc lượng chuyển hóa: nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện nguyên tử Hệ số ngừng cưỡng bức FOR: - Khái niệm: xác suất tổ máy bị ngừng hoạt động khoảng thời gian nào tương lai, thường gọi là cường độ ngừng cưỡng - Forced Outage Rate HTĐ Tải đỉnh: - Phụ tải cực đại chia thành hai nhóm: a Phụ tải cực đại ổn định, Pmax Phụ tải cực đại ổn định là phụ tải trung bình lớn tính khoảng thời gian tương đối ngắn (thường lấy 10, 15 30 phút) (hình 2-5) Trị số này dùng để chọn các thiết bị theo điều kiện phát nóng Nó cho phép ta đánh giá giới hạn phụ tải tính toán Thường ta tính phụ tải cực đại ổn định là phụ tải trung bình lớn xuất hiện thời gian 10, 15 30 phút ca có phụ tải lớn ngày Đôi người ta dùng phụ tải cực đại ổn định xác định làm phụ tải tính toán b Phụ tải đỉnh nhọn, Pdn Là phụ tải cực đại xuất hiện khoảng (1¸2)s Phụ tải định nhọn để kiểm tra độ dao động điện áp, điều kiện tự khởi động động cơ, kiểm tra điều kiện làm việc cầu chì, tính dịng điện khởi động rơle bảo vệ Phụ tải đỉnh nhọn thường xuất hiện động khởi động Ta không quan tâm tới trị số phụ tải đỉnh nhọn mà phải quan tâm tới số lần xuất hiện 30 Số lần xuất hiện phụ tải đỉnh nhọn càng tăng càng ảnh hưởng xấu đến làm việc bình thường các thiết bị dùng điện khác mạng điện Đường cong đặc tuyến tải: - Là giá trị công suất cần thời điểm năm II Sơ lược kiến thức phân phối chuẩn phân phối nhị thức Phân phối chuẩn - Phân phối chuẩn là gì? Phân phối ch̉n, cịn gọi là phân phối Gauss, là phân phối xác suất quan trọng nhiều lĩnh vực Nó là họ phân phối có dạng tổng quát giống nhau, khác tham số vị trí (giá trị trung bình μ) và tỉ lệ (phương sai σ2) - Tính chất phân phối chuẩn Phân phối chuẩn chuẩn hóa (standard normal distribution) là phân phối chuẩn với giá trị trung bình và phương sai (đường cong màu đỏ hình bên phải) Phân phối chuẩn gọi là đường cong chng (bell curve) đồ thị mật độ xác suất có dạng chng - Biến ngẫu nhiên X gọi là có phân phối ch̉n, kí hiệu X ~ N ( a, σ ) , Hàm mật độ xác suất X có dạng: f ( x) = e σ 2π - Nếu X ~ N ( a, σ ) − ( x −a )2 2σ ,σ > 0, x ∈ R thì: β P(α < X < β ) = ∫ α σ 2π e − ( x − a )2 2σ dx Trung bình Phương sai Ứng dụng phân phối chuẩn: • • - Phân phối chuẩn là phân phối quan trọng thống kê, định lý hội tụ trung tâm (central limit theorem) nói phân phối trung bình mẫu mẫu tiến tới phân phối chuẩn ta tăng cỡ mẫu Phân phối chuẩn thường dùng thống kê suy luận dùng suy luận trung bình tổng thể và kiểm định giả thiết thống kê Phân phối nhị thức - Phân phối nhị thức là gì? Phân phối nhị thức là phân phối xác suất rời rạc với hai tham số n và p, kí hiệu số lượng lượt thử thành cơng n lượt thử độc lập tìm kết CĨ hayKHƠNG thành cơng - Biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là có phân phối nhị thức, kí X ~ B(n, p ) hiệu với n ∈ N , p ∈ (0,1) P(X=k)= Trung bình: Phương sai: Ứng dụng phân phối nhị thức • • - Phân phối Nhị thức sử dụng nhiều thực tế để tính số lượng lượt thử thành cơng n lượt thử độc lập tìm kết CĨ hay KHƠNG thành cơng III Bài giải Hệ thống nguồn điện gồm 12 tổ máy 5.2 MW, tổ máy có hệ số FOR = 0.007; dự báo phụ tải đỉnh là 56.3 MW với độ lệch chuẩn σ = 2%; đường cong đặc tính tải năm đường thẳng nối từ 100% đến 58% so với đỉnh Theo sơ đồ và bảng sau chia thành trường hợp khác Trường hợp 1: PMax = 52.922, PMin = 30.69476 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 1.271431913 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 1.05722339 (MWh) Trường hợp 2: PMax = 54.048, PMin = 31.34784 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 2.586141795 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 3.19209906 (MWh) Trường hợp 3: PMax = 55.174, PMin = 32.00092 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 3.847190030 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 6.71920577 (MWh) Trường hợp 4: PMax = 56.3, PMin = 32.654 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 5.057796335 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 11.55500964 (MWh) Trường hợp 5: PMax =57.426, PMin = 33.30708 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 12.603205743 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 18.34372588 (MWh) Trường hợp 6: PMax = 58.552, PMin = 33.96016 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 44.785785739 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 50 (MWh) Trường hợp 7: PMax = 59.678, PMin = 34.61324 - Thực hiện các bước tính toán excel ta bảng sau: → Thời gian kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOLE là 75.753928753 (h) Điện kỳ vọng thiếu hụt công suất nguồn năm LOEE là 116.60612601 (MWh) ... quan trọng thống kê, định lý hội tụ trung tâm (central limit theorem) nói phân phối trung bình mẫu mẫu tiến tới phân phối chuẩn ta tăng cỡ mẫu Phân phối chuẩn thường dùng thống kê suy luận... luận trung bình tổng thể và kiểm định giả thiết thống kê Phân phối nhị thức - Phân phối nhị thức là gì? Phân phối nhị thức là phân phối xác suất rời rạc với hai tham số n và p, kí hiệu... công suất cần thời điểm năm II Sơ lược kiến thức phân phối chuẩn phân phối nhị thức Phân phối chuẩn - Phân phối chuẩn là gì? Phân phối ch̉n, cịn gọi là phân phối Gauss, là phân phối xác suất
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL Xác suất thống kê,