0

BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG

18 32 0
  • BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 18:10

BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG Giảng viên hướng dẫn : Trần Thị Minh Dung Sinh viên thực : Nguyễn Xuân Thái Mã số sinh viên : : : : Lớp Nhóm Năm học 105190312 19TDHCLC3 19.34 2020 – 2021 Mục Lục I TỔNG QUAN VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV Lịch Sử Hình Thành Cấu Trúc II TRẠM Mục Lục BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN 1.Sơ đồ tổ chức quản lí 2.Quy trình hoạt động TBA 220KV Ngũ Hành Sơn 2.1 Vận hành Máy Biến Áp: 2.2Quy trình vận hành : 2.2.1Chế độ vận hành theo đặc tính máy biến áp 2.2.2 Kỹ sư giám sát phải 2.2.3 Các trường hợp cần dừng khẩn cấp máy biến áp 3.Quy mô trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn 3.1Dự án nâng công suất trạm từ 375MVA lên 500MVA 3.2Mục đích dự án cơng suất trạm 4.Cơ sở kỹ thuật, mạng truyền thông công nghiệp sử dụng TBA 220kv Ngũ Hành Sơn: 4.1 Cơ sở kỹ thuật: 4.2Mạng truyền thông công nghiệp I TỔNG QUAN VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV Lịch Sử Hình Thành Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/2015), ngày 9-3, Trạm biến áp 110 kV Quận (Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng), Công ty Truyền tải điện (PTC2) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn tọa lạc 370 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Ảnh: Vị trí tọa lạc trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn Để phù hợp với phương thức cấp điện 220 kV từ Trạm biến áp 500 kV: Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Thạnh Mỹ Nhà máy thủy điện khu vực, tăng cường cấp điện cho trạm biến áp 110 kV Bắc Mỹ An, An Đồn, Liên Trì (Đà nẵng) Điện Nam - Điện Ngọc, Hội An (Quảng Nam), Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư gần 343 tỷ đồng giao PTC2 quản lý dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn đường dây 220 kV Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn sở nâng cấp Trạm biến áp 110 kV quận đường dây 110 kV Đà Nẵng – Quận hữu Cấu Trúc  Trạm biến áp 220kv bao gồm thiết bị sau: - Máy biến áp 220kv - Thiết bị đầu nối: có cáp điện, đầu cốt… - Khoang trung thế: có thiết bị tủ trung thế, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ tải máy biến áp - Khoang hạ thế: Át tổng, thiết bị đóng cắt bảo vệ, cáp hạ thế, hệ thống nối đất Ngồi ra, cịn có thiết bị phụ khác công tơ, cầu chỉ, đèn báo, van chống sét… Ảnh: Kỹ sư hướng dẫn vận hành số thiết bị (15/04/2021)  Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn có quy mơ lắp đặt MBA 220 kV - 125 MVA; ngăn lộ 220 kV, ngăn lộ 110 kV; Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ toàn trạm; xây dựng thêm 6,6 km đường dây 220 kV (trong có 3,31 km đường dây mạch, mạch 220 kV, mạch 110 kV chung cột) 2,45 km cáp ngầm 110 kV đoạn cầu Tiên Sơn vào trạm dự kiến đóng điện quý 2-2015  Trước đó, đường dây 220 kV PTC2 khởi cơng tháng 12-2012 hồn thành đóng điện 4,7 km đoạn nằm vùng dự án khu du lịch sinh thái ven sơng Hịa Xn, để đồng quy hoạch đô thị Đà Nẵng TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN 1.Sơ đồ tổ chức quản lí II Hiện nay, trạm biến áp 220KV điểu hành quản lí bới Cơng ty Truyền tải điện Sơ đồ tổ chức Công ty truyền tải điện Văn Văn phòng phòng Tổ Tổ chức chức và nhân nhân sự kế kế hoạch hoạch công công nghệ nghệ thông thông tin tin kỹ kỹ thuật thuật Giám Giám Đốc Đốc Phó Phó Giám Giám Đốc Đốc an an toàn toàn điều điều độ độ tài tài chính kế kế tốn tốn vật vật tư tư đầu đầu tư tư xây xây dựng dựng • • • • • + Hiện nay, TBA 220KV Ngũ Hành Sơn hoạt động theo mơ hình TBA bán người trực, trạm thường có đến người trực, gồm bảo vệ, kỹ sư giám sát trạm trưởng + Các cấp phận TBA 220KV Hoà Khánh: Trạm trưởng (thường trực): Là kỹ sư giám sát, quản lý, điều phối hoạt động TBA Kỹ sư giám sát (thường trực): Điều khiển từ xa thu thập liệu thông qua phần mềm SCADA Giám sát việc đóng cắt, vận hành thiết bị Kỹ sư bảo trì (khơng thường trực): Bảo trì máy biến áp, thiết bị truyền tải điện, đóng cắt bên ngồi TBA • Bảo vệ (thường trực): ngăn không cho người không phận vào khu vực TBA 2.Quy trình hoạt động TBA 220KV Ngũ Hành Sơn 2.1 Vận hành Máy Biến Áp: + Máy biến áp điện lực (máy biến thế) thiết bị thiếu hệ thống truyền tải điện quốc gia khu vực Ngũ Hành Sơn Các máy biến áp cấp 220KV, 110KV,… (nhỏ 220KV) nhận điện từ máy phát từ hệ thống lưới điện cao (lớn 220KV) biến đổi thành cấp điện áp thấp để cung cấp điện áp cho hộ gia đình doanh nghiệp + Máy biến áp thiết bị từ tĩnh nên tuổi thọ máy thường từ 17 đến 20 năm + Vận hành máy biến áp cần theo quy trình, tuân thủ yêu cầu nhà sản xuất cần lưu ý điều đây: - Cho phép máy biến áp làm việc với điện áp cao mức định mức nhưng: • Thời gian dài 5% phụ tải không vượt phụ tải định mức 10% phụ tải không 0,25% phụ tải định mức • Ngắn hạn 10% phụ tải không định mức - Máy biến áp chịu tải theo chuẩn nhà sản xuất đề theo tiêu chuẩn EVN (Vietnam Electricity) - Phụ tải máy biến áp vượt giá trị ghi nhãn máy không vượt 1,5 lần so với dòng điện định mức Thời gian chịu ngắn mạch không giây - Nếu máy biến áp chịu ngắn mạch khẩn cấp, dòng điện ngắn mạch lớn gấp 25 lần so với dịng điện định mức Thời gian chịu ngắn mạch không giây - Nhiệt độ lớp dầu không không 90°C - Máy biến áp phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi trình vận hành Cần lưu ý ghi chép số liệu nhiệt độ, điện áp, màu sắc dầu, … - Xem xét kiểm tra định kỳ, kiểm tra có thay đổi đột ngột - Trong thời gian tháng vận hành, định kỳ tháng lấy mẫu dầu kiểm tra, sau tháng định kỳ tháng lần 2.2Quy trình vận hành : 2.2.1Chế độ vận hành theo đặc tính máy biến áp + Là chế độ vận hành bình thường lâu dài, máy biến áp làm việc chế độ tải Bội số tải theo định mức Thời gian tải (giờ - phút) với mức tăng nhiệt độ lớp dầu so với nhiệt độ khơng khí trước q tải 0°C 13,5°C 18°C 1,05 1,10 22,5°C 27°C 31,5°C 36°C 1-25 1-10 Lâu dài 3-50 3-25 2-50 2-10 1,20 2-50 2-25 1-50 1-20 1,25 2-05 1-40 1-15 0-45 1,30 1-35 1-15 0-50 0-25 1,35 1-10 0-50 0-30 1,40 0-55 0-35 0-15 1,45 0-25 0-10 1,5 0-15 0-35 2.2.2 Kỹ sư giám sát phải + Ghi thông số máy biến áp: - Mực dầu máy biến áp - Nhiệt độ dầu - Nhiệt độ cuộn dây => Kỹ sư giám sát ghi thơng số thơng qua phần mềm hệ thống phịng điều khiển trung tâm + Kiểm tra: - Tình trạng bên máy biến áp - Hệ thống làm mát - Tủ điện kiểm sốt - Tình trạng: sứ, dẫn, mực dầu, cáp, tiếp địa, vỏ máy, dao cách ly,… 2.2.3 Các trường hợp cần dừng khẩn cấp máy biến áp + Tiếng kêu lớn, không rung chuyển bên + Dầu biến áp tràn ngồi + Sự phát nóng biến áp tăng lên bất thường + Sứ bị bể, phóng điện bề mặt sứ + Có tai nạn hay cháy phạm vi biến áp 3.Quy mô trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn 3.1Dự án nâng công suất trạm từ 375MVA lên 500MVA Dự án Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư với quy mô: - Thay MBA 220/110/11kV – 125MVA (AT3 hữu) MBA 220/110/22kV – 250MVA - Thay biến dòng ngăn lộ tổng 110kV MBA 220kV AT3 đảm bảo dòng định mức tỉ số đo lường phù hợp nâng công suất máy biến áp lên 250MVA - Lắp chống sét van 220kV C21, C22 - Hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, hệ thống SCADA có phù hợp với MBA lắp - Tổng chi phí cho dự án 53,4 tỷ đồng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư giao cho PTC2 triển khai thực dự án 3.2Mục đích dự án cơng suất trạm + Giảm tình trạng q tải thời gian gần đây, trạm Ngũ Hành Sơn thường xuyên vận hành tình trang đầy, tải + Dự áp góp phần nâng cao khả mang tải, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực nói chung sở du lịch Ngũ Hành Sơn nói riêng + Việc triển khai thực dư án phù hơp với quy hoạch phát triển lưới điện địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đến năm 2020 10 11 12 4.Cơ sở kỹ thuật, mạng truyền thông công nghiệp sử dụng TBA 220kv Ngũ Hành Sơn: 4.1 Cơ sở kỹ thuật: + Trong giới kỹ thuật số ngày nay, TBA tìm kiếm hội để tự động hố tăng tốc quy trình làm việc Chính TBA 220kV Ngũ Hành Sơn đưa vào hệ thống SCADA + Hệ thống SCADA: hệ thống điều khiển từ xa thu thập liệu, viết tắt Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA sử dụng hệ thống giao diện người máy – HMI (Human Machine Interface) cho mục đích điều khiển giám sát chỗ - SCADA có server riêng phân bố cho tất tủ điều khiển, gồm máy tính dùng server chạy trung gian kết nối tủ điều khiển - Máy tính xử lý liệu cho phép kỹ sư phụ trách giám sát đạo trạng thái hệ thống điện cách sử dụng liệu thu - Điều khiển SCADA đề cập đến việc gửi tin nhắn lệnh đến thiết bị để vận hành hệ thống Thiết bị đo lường điều khiển (I&C) thiết bị hệ thống điện khác Thông thường, SCADA dựa vào trạm trưởng để bắt đầu lệnh từ bảng điều khiển tốn tử máy tính + Các thành phần chức SCADA: 13 - Cảm biến: đầu dò phát thay đổi số lượng vật lý Những cảm biến tương tự kỹ thuật số, giúp người dùng đo lường thu thập liệu từ vị trí khác - Đơn vị chuyển đổi: đơn vị máy tính triển khai vị trí cụ thể, kết nối với cảm biến Chuyển đổi thông tin nhận sang định dạng số, sau gửi đến hệ thống tập trung để hiển thị Có hai loại đơn vị chuyển đổi phổ biến sử dụng PLC RTU • Bộ điều khiển logic lập trình (PLC): lập trình tốt cho tình kiểm sốt cục Là máy tính kỹ thuật số cơng nghiệp thiết kế để xếp đầu nhiều đầu vào • Thiết bị đầu cuối từ xa (RTU): thiết bị điện tử điều khiển vi xử lý Mục đích giao tiếp với hệ thống SCADA qua cảm biến Thông thường họ truyền thông tin qua giao tiếp khơng dây - Đơn vị chính: bảng điều khiển máy tính lớn hoạt động trung tâm xử lý cho toàn hệ thống SCADA Thiết bị trung tâm giao tiếp giao diện người máy HMI tự động điều chỉnh hệ thống quản lý dựa phản ứng đầu vào cung cấp cảm biến Máy chủ giao tiếp từ xa (RCS): nơi lưu trữ sở liệu an toàn mặt kỹ thuật số vật lý Giao diện người – máy tính (HCI HMI) 14 thường yêu cầu liệu từ máy tính chủ chịu trách nhiệm thu thập liệu Một thành phần phần cứng sử dụng để kết nối dịch vụ phần mềm với đơn vị chuyển đổi + Các ứng dụng hệ thống SCADA: - Cung cấp điện không bị gián đoạn môi trường bảo vệ - Cung cấp tình trạng hệ thống điện phức tạp thời gian thực - Giám sát kiểm soát hệ thống vùng sâu vùng xa - Giám sát liên tục tốc độ tần số máy biến áp - Kiểm soát công suất hoạt động phản ứng - Lên lịch tải - Xử lý liệu lịch sử tất tham số liên quan đến hệ - Mơ hình hố thời gian thực - Điều khiển cách ly tự động hiển thị điều khiển công tắc tương tác - Nhật ký vận hành bảo trì trực tuyến - Giám sát tình trạng ngắt mạch, rơle bảo vệ thiết bị an toàn khác 15 4.2 + Mạng truyền thông công nghiệp SCADA cung cấp thông tin cho trung tâm liệu Một mạng truyền thông vận chuyển tất liệu thu từ cảm biến truyền qua giao thức Internet Ethernet + Chức mạng truyền thông hệ thống SCADA kết nối đơn vị chuyển đổi với trạm Hầu hết sở trạm biến áp có bus kết nối mạng tích hợp chun dụng riêng lý bảo mật 16 17 18 ... 31,5°C 36°C 1-2 5 1-1 0 Lâu dài 3-5 0 3-2 5 2-5 0 2-1 0 1,20 2-5 0 2-2 5 1-5 0 1-2 0 1,25 2-0 5 1-4 0 1-1 5 0-4 5 1,30 1-3 5 1-1 5 0-5 0 0-2 5 1,35 1-1 0 0-5 0 0-3 0 1,40 0-5 5 0-3 5 0-1 5 1,45 0-2 5 0-1 0 1,5 0-1 5 0-3 5 2.2.2... 370 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Ảnh: Vị trí tọa lạc trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn Để phù hợp với phương thức cấp điện 220 kV từ Trạm biến áp 500 kV: Đà Nẵng, ... 9-3 , Trạm biến áp 110 kV Quận (Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng) , Công ty Truyền tải điện (PTC2) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn tọa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI BÁO CÁO VỀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV NGŨ HÀNH SƠN - ĐÀ NẴNG,

Từ khóa liên quan