0

Những đặc điểm thị trường trong sự phát triển sinh kế của các dân tộc thiểu số: Kinh nghiệm từ dự án xóa đói giảm nghèo lần hai tại khu vực miền núi phía Bắc

5 7 0
  • Những đặc điểm thị trường trong sự phát triển sinh kế của các dân tộc thiểu số: Kinh nghiệm từ dự án xóa đói giảm nghèo lần hai tại khu vực miền núi phía Bắc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:45

Mục đích của bài viết Những đặc điểm thị trường trong sự phát triển sinh kế của các dân tộc thiểu số: Kinh nghiệm từ dự án xóa đói giảm nghèo lần hai tại khu vực miền núi phía Bắc là nhằm trang bị cho người nông dân những điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định bán nông sản tại trang trại hoặc trên thị trường cùng với chuỗi giá trị hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo! NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ: KINH NGHIỆM TỪ DỰ ÁN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO LẦN HAI TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc dự án, Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Dự án xóa đói giảm nghèo thứ hai khu vực miền núi phía Bắc, Vụ Kinh tế Nơng nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư Tóm tắt: Nâng cao sinh kế dân tộc thiệu số sống khu vực vùng núi tây bắc Việt Nam thông qua mối liên kết thị trường cải thiện mục tiêu dự án xóa đói giảm nghèo khu vực vùng núi phía bắc lần hai Các nhóm Lợi Ích Chung (LIC) gồm 15 thành viên hỗ trợ phát triển phương thức sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động nông nghiệp phổ biến khu vực địa phương thông qua nhu cầu thị trường thiết lập sẵn Bằng cách lựa chọn cách tiếp cận phát triển xuất phát từ phía cộng đồng, thành viên nhóm định đưa hoạt động sinh kế mà người dân theo đuổi Nguồn tài trợ từ dự án hỗ trợ mặt kỹ thuật giúp cho nhóm LIC phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh phương pháp thị trường Khoảng 6000 nhóm thành lập nhằm khắc họa quy mô đa dạng hoạt động sinh kế, tổng số thành viên nhóm gồm khoảng 80,000 người Mặc dù hầu hết nhóm cịn q trình hình thành phát triển (Nhóm thành lập sớm khoảng năm) họ bắt đầu đóng góp vào việc gia tăng thu nhập hộ gia đình Các hoạt động sinh kế ngắn hạn nuôi lợn, trồng rau, ni gà dê đạt đợt giúp mở rộng số lượng sản phẩm dự trữ qua chu kỳ liên tiếp Tuy nhiên, người nông dẫn tiếp tục quảng bá sản phẩm sản xuất nông trại họ, giống công việc họ làm trước dự án Lý đường xá cải thiện thơng qua dự án chương trình quốc gia, giúp cho người bn bán nhỏ tiếp cận họ dễ dàng Số lượng tiểu thương tăng lên tạo đầu vào cho người dân, đồng thời cung cấp dịch vụ buôn bán trao đổi Các hoạt động liên kết thị trường tương lai bao gồm việc phát triển kỹ thương lượng người nông dân kỹ phân tích giá thị trường cho họ Mục đích nhằm trang bị cho người nông dân điều cần thiết trước đưa định bán nông sản trang trại thị trường với chuỗi giá trị hàng hóa Từ khóa: Nhóm lợi ích chung, Sự phát triển xuất phát từ cộng đồng, dân tộc thiểu số, thu nhập, sinh kế, liên kết thị trường, thương nhân, chuỗi giá trị năm 2012 tỉnh thực đề án GIỚI THIỆU Những thách thức phát triển vùng 2.375.271 [1] Tỷ lệ nghèo đói nhìn chung tây bắc Việt Nam lớn thường kết hợp khu vực 60,1% tổng thể địa hình bị bị chia cắt, Trong nghiên cứu này, khu vực hạn chế cho phát triển thương mại tập trình bày kinh nghiệm với việc phát triển trung, khoảng cách tới thị trường hàng hóa kết nối thị trường cho người nông dân dân tộc nông sản xa, phát triển nguồn vốn xã hội thiểu số dự án xóa đói giảm nghèo thấp dân tộc thiểu số Nạn nghèo đói vùng núi phía bắc lần thứ hai (NMPRP-2) thách thức lớn khu vực vùng Điểm nhấn mạnh báo cáo làm núi tây bắc khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao để người nông dân dân tộc thiểu số đáp nước Theo số liệu thống kê Ngân lại hội thị trường mở rộng hàng giới, số liệu thống kê quan từ đầu tư vào sở vật chất phát phủ tổng số hộ nghèo khu vực triển sinh kế dự án Một số sách 66 phát triển khu vực nơng thơn dự án NMPRP-2 khởi nguồn kinh nghiệm liên kết thị trường trình bày thảo luận ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN Nhằm hướng tới khu vực nghèo đói Việt Nam, nơi mà phần đông người lợi từ dự án từ 30 nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, sống khu vực xa xôi hẻo lánh xã khó tiếp cận, mục tiêu dự án NMPRP-2 nâng cao mức sống người dân cách cải thiện (i) tiếp cận họ tới sở vật chất sản xuất; (ii) Khả sản xuất nội quyền cộng đồng địa phương; (iii) liên kết thị trường đổi kinh doanh Tiến hành với cộng tác Sở kế hoạch đầu tư, NMPRP-2 hỗ trợ với nguồn vốn vay cụ thể 150 nghìn la Mỹ Sáu tỉnh chịu trách nhiệm triển khai dự án bao gồm: Điện Biên, Lao Cai, Yên Bai, Sơn la, Lai Châu, Điện Biên NMPRP2 khắc họa dự án phát triển xuất phát từ cộng đồng (CDD) phương thức tiếp cận xuất phát từ nhu câù dự án nhằm nâng cao mức sống người dân 230 xã, thuộc 27 huyện tỉnh thực dự án NMPRP-2 tiến hành từ tháng năm 2010 theo kế hoạch đặt hồn thành vào tháng năm 2015 Hiện dự án kéo dài cuối năm 2017 2.1 Phương thức phát triển xuất phát từ cộng đồng Việc hoạch định dựa yếu tố cộng đồng đặc điểm chủ yếu dự án Mỗi năm, thành viên dự án NMPRP-2 hỗ trợ việc chuẩn bị cho xã kế hoạch năm xã dự án bao gồm nguồn đầu tư vào sở vật chất lẫn sinh kế Các họp lên kế hoạch làng diễn suốt tháng tháng 7, nhà trợ giúp xã dự án hỗ trợ buổi họp cung cấp thông tin nguồn ngân quỹ đầu tư sẵn có, lựa chọn sinh kế có tiềm Dự án khuyến khích tham gia chủ động thành viên làng, đặc biệt phụ nữ Việc quản lý tất khía cạnh chương trình đầu tư vào xã trách nhiệm xã: Dự án nhằm khuyến khích trao quyền cho thành viên xã 2.2 Cơ sở vật chất: Phát triển sở vật chất hoạt động đầu tư thuộc dự án Đầu tư vào sở vật chất nhằm mục đích giúp xã hưởng lợi ích trực tiếp từ dự án Phần lớn đầu tư bao gồm tuyến đường xã (Gồm tuyến đường dẫn vào nông trại sản xuất), chế tưới tiêu quy mô nhỏ, hệ thống nước dùng công cộng 2.3 Sinh kế Phát triển sinh kế nằm dự án bao hồm hai cách tiếp cận giống nhau: “Tiếp cận dựa nguồn tài nguyên” “ tiếp cận dựa thị trường” Mục đích để hỗ trợ nông dân nghèo sử dụng tốt nguồn tài nguyên có hạn họ, đồng thời phát triển liên kết thị trường cải thiện thông qua địa phương chuỗi giá trị dài Các chiến lược dựa thị trường nhấn mạnh kết hợp nông dân quy mô nhỏ quanh sản phẩm với thị trường đầy tiềm cho phát triển, liên kết với đối tác kinh doanh nông nghiệp Việc hỗ trợ người nông dân nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, nhằm đạt giá thành cao hơn, mà xảy chuỗi xa hơn, đặc điểm cách tiếp cận phát triển sinh kế dự án ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Việc tiếp thị trang trại phương pháp mà sử dụng người nông dân tham gia dự án Cách thức thích hợp với tỉnh mà có sẵn số liệu biểu thị hình Việc bán sản phẩm chợ/ thị trường sử dụng số người dân, giá thành sản phẩm thấp nhiều so với việc bán nơng trại 67 Hình Đặc điểm Marketing nơng dân nhóm Lợi ích chung tỉnh Tạo hội cho nông dân nhóm lợi ích chung để họ nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm đặc điểm thiết kế thành tố sinh kế dự án NMPRP-2’s Cách tiếp cận dựa nguồn tài nguyên bắt nguồn từ hoạt động tổ chức đề án cách logic, quanh sinh kế chia theo hộ nghèo khu vực địa phương nhằm đưa người sản xuất người mua lại gần Tuy nhiên, nơng dân nhóm Lợi ích chung chưa hồi đáp lại hội nâng cao chuỗi giá trị Thay vào đó, họ gia tăng cơng tác marketing nông trại Trong nghiên cứu số liệu tham khảo dự án tiến hành năm 2010 khoảng 70% người nơng dân bán sản phẩm họ nông trại Giả thuyết người nơng dân hưởng lợi ích từ việc nâng cao chuỗi giá trị cần phải đánh giá thơng qua phân tích tài lựa chọn thị trường sẵn có cho người nơng dân Lý thuyết chuỗi giá trị nhấn mạnh việc đưa định định mua sản phẩm Trong bối cảnh nơng dân nhóm Lợi ích chung, họ cần phải định liệu tập trung vào công việc nông trại thương nhân giúp họ làm công việc quảng bá, họ vừa canh tác vừa làm công tác thị trường chuỗi giá trị [2] Quyết định chiến lược thị trường để theo đuổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Đầu tiên, mục tiêu, lực người nơng dân gì? Một sơ 68 nơng dân thích tập trung vào cơng việc nơng trại, số khác có nhu cầu tiến xa chuỗi giá trị Thứ hai, nguồn tài ngun người nơng dân họ sử dụng để khai thác tốt nhất? Liệu nơng dân trong nhóm lợi ích chung có đủ nguồn vốn để di chuyển chuỗi chẳng hạn xe máy không? Và quan trọng hơn, liệu cơng việc marketing có giúp họ khỏi hoạt động nông nghiệp khác không? Và họ đủ nguồn nhân lực để tiến hành hoạt động nơng nghiệp việc kìm hãm nguồn lao động? Cuối cùng, có vấn đề liên quan đến tài Liệu vấn đề tài có mang lại trị khơng có nhiều lợi ích tập trung vào hoạt động nông nghiệp mà để người thương nhân đảm nhiệm công việc marketing khơng? Khơng có phân tích lựa chọn marketing tiến hành dự án Tuy nhiên, người ta định yếu tố định nguồn tài nguyên khan đề cập yếu tố quan trọng việc buôn bán mức độ cao Cho đến nay, dự án NMPRP-2 làm công tác đào tạo marketing cho nơng dân nhóm Lợi ích chung Một người nông dẫn đào tạo marketing, phương thức họ thay đổi Những người nơng dân với trình độ giáo dục cao tìm kiếm để nhận giá thành cao cho sản phẩm họ Điều dường họ có hiểu biết nhiều vấn đề tài kỹ thương thuyết tốt Một yếu tố khác người đóng góp tiềm vào mức độ cao việc marketing nông trại, nâng cao hệ thống giao thông, đẩy mạnh số lượng thương nhân ghé thăm người nông dân Hệ thống tuyến đường nghèo nàn yếu tố căng thẳng khu vực miền núi phía bắc Dự án NMPRP-2 dự án khác đầu tư đáng kể vào cải thiện đường xá Trêm 4,230 km đường nơng thơng nâng cấp tính dự án NMPRP-2 Việc giám sát dự án liệu đánh giá cho thấy từ sau đường xá nâng cấp, số lượng thương nhân đến tận nông trại tăng lên 48% Theo nghiên cứu nông dân trồng ngô tỉnh Sơn la, người nông dân sống gần đường bán ngô với giá thành cao [3] Nghiên cứu người nông dân có khả thường xuyên thương thuyết với thương nhân có khoảng thương nhân cho họ lựa chọn bán sản phẩm cho KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH Chương trình sinh kế phát triển nhanh chóng nhóm lợi ích chung thành lập sớm trì năm Đây chương trình lớn, trải rộng địa bàn tỉnh Trong cịn sớm để đạt thành cơng nhận thấy nhiều điểm tích cực Việc tìm kiếm marketing từ năm đầu dự án NMPRP- có số điều khoản sách, đặc biệt cho nông dân người dân tộc thiểu số khu vực xa xôi hẻo lánh Việc tăng cường công tác marketing nông trại phát quan trọng Tăng cường kết nối thị trường thông qua cách tiếp cận chuỗi giá trị đặc điểm phổ viến dự án phát triển khu vực nông thơn Việt Nam Những dự án có xu hướng nhấn mạnh nhu cầu tham gia người nông dân vào chuỗi giá trị lâu dài, kết nối với nhiều thị trường xa hơn, người nông dân tham gia sâu vào chuỗi giá trị Tuy nhiên, kinh nghiệm có từ dự án đặt thách thức cách tiếp cận dự án khác, đồng thời đặt đề án phát triển không nên đặt giả thuyết cách thức markting tốt cho người nông dân Tuy nhiên, cần phân tích nguồn tài nguyên người nông dân lựa chọn marketing họ trước đặt phương thức marketing Các nhóm dân tộc thiểu số phản hồi lại việc phát triển sinh kế marketing nhiều cách khác Trong dự án NMPRP – 2, nhóm thiểu số Mường, Dao, Thái hồi đáp lại hội sinh kế cung cấp dự án thông qua việc phát triển hoạt động nơng nghiệp có lợi ích Điều có kết hợp thống họ với người Kinh, việc sử dụng tiếng Kinh (ngôn ngữ quốc gia), địa điểm họ gần với trục đường thị trấn Các nhóm thiểu số khác Nhang Cong sống khu vực xa xôi hẻo lánh, tiềm phát triển kinh tế xã hội bị giới hạn cô lập xã hội, kinh tế thể chất Bởi vậy, can thiệp hoạch định tiến hành dự án cần nhận khác biệt đặc điểm xã hội văn hoa, đặc điểm khác nhóm người khác Việc nâng cấp đường xã cần thiết kết nối với thị trường Trong đó, tuyến đường cải thiện mang lại cho người nông dân hội vận chuyển sản phẩm đến với điểm bn bán khác chuỗi giá trị, đồng thời tạo hội cho doanh nghiệp thương nhân địa phương tăng nguồn cung cấp dịch vị dịch vụ marketing đến người dân Những dịch vụ bao gồm nguồn cung đầu vào, dịch vụ marketing Sự tăng lên số lượng thương nhân cạnh tranh cao họ yếu tố khiến người nông dân định bán nông sản nông trại Các nghiên cứu khác cho thấy phản hồi tương tự công tác marketing nông trại nông dân người dân tộc thiểu số để tăng cường tiếp cận tăng số lượng thương nhân [4,5] Do sách phát triển khu vực nông thôn không nên giả định người nông dân phản hồi lại việc tiếp cận đường xã cách marketing sản phẩm họ xa chuỗi giá trị Các doanh nghiệp địa phương nhân tố quan trọng chuỗi giá trị đồng thời họ cấp dịch vụ nông nghiệp thiết yếu tới người nông dân quy mơ nhỏ Những doanh nghiệp thương nhân nhỏ mà cung cấp đầu vào nông trại, đồng thời lại thu mua sản phẩm người dân Một số họ người dân địa phương Sự tiến hóa 69 chuỗi giá trị thường xuyên xảy từ hộ gia đình làm kinh doanh Mặc dù đề án nhấn mạnh việc phát triển chuỗi giá trị, có sách khơng rõ rang để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương Tài căng thẳng phổ biến phát triển hộ gia đình làm công tác kinh doanh, họ phải phụ thuộc vào khoản tiết kiệm để tự đầu tư cho p hát triển kinh doanh Những đề án chương trình mà làm bật tính kết nối thị trường cần đảm bảo vai trò doanh nghiệp nhỏ chuỗi giá trị ghi nhận Cần phải có can thiệp cụ thể nhằm giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ phát triển Dịng thơng tin xun suốt chuỗi giá trị đặc điểm quan trọng đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ giữ nhà nông thành viên khác chuỗi Thông tin không bao gồm giá cả, mà cần phải tổng hợp phản hồi khía cạnh chất lượng sản xuất, yêu cầu an toàn thực phẩm Số lượng lớn người nơng dân có điện thoại di động (Trên 90% dự án NMPRP2) cần sử dụng để cải thiện nguồn thông tin Những kết công tác Markteing thừ dự án cho thấy người nông dân định marketing họ thay đổi chuỗi gía trị có khả đáng kể việc thay đổi Điều làm tăng lên vấn đề chị quan trọng mà can thiệp nội để trực tiếp hỗ trợ người dân phát triển liên kết thị trường thay chuỗi tiến triển chuỗi khác mà khơng làm tăng tính tiếp cận thị trường tăng tính hiệu [7] Chính vậy, dự án cần nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị hay họ nên tạo môi trường cho phép để hỗ trợ tiến triển chuỗi giá trị có? Tài liệu tham khảo [1] Ngân hàng giới , 2012 Một khởi đầu tốt chưa hoàn thiện, Ngân hàng giới, Hà Nội [2] Martin, S, Jagadish, A, Xuân, M.V., B.D., Hà P.T.H., 2008 Hiểu biết nâng cao hiệu suất chuỗi cung cấp rau tỉnh Miền Trung Việt Nam, Acta Hort 794, 199-212 [3] Zeller, M, Ufer, S, 2012 Chính sách phát triển bền vững: Q trình thương mại hóa người làm nông nghiệp quy mô nhỏ, việc sử dụng đất phát triển vùng nông thôn bền vững Đông Nam Châu Á Frohlich, H.L, ISSN 2194-3222 (điện tử) [4] Nghiên cứu tham vấn Trung Ấn, 2011 Sự ảnh hưởng tiến triển kinh tế xã hội việc phát triển sở vật chất hỗ trợ chương trình AusAID chương trình 135-II Quảng Ngãi Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ngãi [5] Đại học Nông Lâm Huế, 2011 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hoạt động phát triển sản xuất, Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ngãi [6] Quân, T.T, 2009 Sự chuyển đổi từ sinh kế nông nghiệp sang thương mại nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, Việt Nam Luận văn tiến sỹ, Đại học Lincoln, New Zealand [7] Shepherd, A.W., 2008 Kinh nghiệm kết nối người nông dân với tiếp cận thị trường việc nâng cao hiệu suất chuỗi cung cấp làm vườn kinh tế độ Acta Hort 794:309-316 70 .. .phát triển khu vực nông thôn dự án NMPRP-2 khởi nguồn kinh nghiệm liên kết thị trường trình bày thảo luận ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN Nhằm hướng tới khu vực nghèo đói Việt Nam, nơi mà... sản phẩm đặc điểm thiết kế thành tố sinh kế dự án NMPRP-2’s Cách tiếp cận dựa nguồn tài nguyên bắt nguồn từ hoạt động tổ chức đề án cách logic, quanh sinh kế chia theo hộ nghèo khu vực địa phương... phát triển sinh kế dự án ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Việc tiếp thị trang trại phương pháp mà sử dụng người nông dân tham gia dự án Cách thức thích hợp với tỉnh mà có sẵn số liệu biểu thị hình Việc bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đặc điểm thị trường trong sự phát triển sinh kế của các dân tộc thiểu số: Kinh nghiệm từ dự án xóa đói giảm nghèo lần hai tại khu vực miền núi phía Bắc,