0

Văn hóa ứng xử của Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào việc ứng xử của sinh viên trên không gian mạng ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng hiện nay

8 2 0
  • Văn hóa ứng xử của Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào việc ứng xử của sinh viên trên không gian mạng ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:41

Bài viết Văn hóa ứng xử của Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào việc ứng xử của sinh viên trên không gian mạng ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng hiện nay tập trung vào nghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa ứng xử của Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào việc ứng xử của sinh viên trên không gian mạng xã hội ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Hồ Thanh Hải Nguyễn Tam Quang Võ Phi Long Nguyễn Thị Tố Nga Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Tóm tắt: Cách ứng xử có văn hóa, phép lịch giao tiếp cần thiết đời sống xã hội Việt Nam Đó biểu tốt đẹp lối sống chung, ý thức tôn trọng lẫn nhau, trao đổi cân quan tâm người với người gia đình cộng đồng xã hội Phép lịch việc ứng xử tổng hợp nghi thức biểu giao tiếp, ứng xử cách máy móc, mà việc làm, lời ăn tiếng nói linh hoạt, nhiều vẻ gắn với hồn cảnh, mơi trường cụ thể tùy theo đối tác gặp gỡ Trong thời đại cơng nghệ 4.0 nay, văn hóa ứng xử ở giảng đường đại học sinh viên có vai trị quan trọng Bài tham luận tập trung vào nghiên cứu sở lí luận văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh việc vận dụng vào việc ứng xử sinh viên không gian mạng xã hội trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng giai đoạn Từ khóa: Văn hóa; ứng xử; sinh viên; Sư phạm; khơng gian mạng Đặt vấn đề Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm, vấn đề lí luận mang chất khoa học tính cách mạng Tư Tưởng Hồ Chí Minh văn hố mang đậm tính chắt lọc, kế thừa, tổng hợp từ giá trị mang tính văn hố phương diện, phương Đơng lẫn phương Tây Cũng tư tưởng người ln mang tính hài hồ, tính sáng tạo, tính phát huy giữ đậm đà sắc dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hố cịn giao thoa truyền thống đại, cũ không lỗi thời phát huy, lạc hậu tất yếu bị đào thải Những thực phù hợp với văn hoá nước nhà người áp dụng cách triệt để Một nét văn hóa đặc sắc Hồ Chí Minh văn hóa ứng xử Nghiên cứu sở lý luận vấn đề yêu cầu cấp thiết Đối tượng sinh viên sinh viên ngành Sư phạm, giáo viên tương lại cần có kiến thức kỹ cần thiết giao tiếp, ứng xử hoạt động không gian mạng 598 Giải vấn đề 2.1 Một số khái niệm Văn hóa - “culture”, có gốc chữ Latin “trồng cấy” Ở theo nghĩa bóng culture có nghĩa: Văn hố q trình ni dưỡng thành người thể gieo trồng chăm sóc mầm Cịn văn hố theo nghĩa Hán tự q trình người hố người Văn hoá giá trị, ý nghĩa, lối sống bất khả phân với người Con người người có văn hố; văn hố văn hoá từ người cho người Muốn trở thành văn hoá, người, gia đình, xã hội phải đào luyện, chắt lọc cử chỉ, hành vi, thể thức, thái độ Sự chắt lọc tạo nên sắc Như vậy, văn hoá tạo nên sắc sắc tạo nét riêng đặc thù cho văn hoá Và giáo dục phải nhắm đến mục đích đào tạo người có lĩnh cho xã hội khao khát theo đuổi giá trị văn hoá Đào luyện người văn hoá, trước hết đào luyện văn hố tồn diện cho người, sau người mang theo hành trang văn hố gia nhập hành trình xã hội Một cơng dân giáo dục văn hố cơng dân có khả tham dự vào xã hội lòng nhân ái, thái độ cư xử lịch lãm, mực, tâm hồn cao thượng Một xã hội trở thành văn hố với cơng dân đào luyện văn hố, văn hố giúp cho người sống ánh sáng nhân Đảng ta coi việc bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhân dân có tác dụng vô quan trọng Tại Đại hội VII, Đảng coi nội dung lớn cơng tác “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng” nhằm chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Tại Đại hội XII, Đảng coi việc học tập phong cách Hồ Chí Minh nhằm: “chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hố”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói khơng đơi với làm Từ thấy, phong cách Hồ Chí Minh Đảng đề cập từ sớm nội dung quan trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Ứng xử cách quan hệ giao tiếp, đối xử người với người, cá nhân với cộng đồng, ứng xử qua lời nói, cử chỉ, nét mặt bề mà chủ yếu chân thành tình cảm mối quan hệ chủ thể với đối tượng Vì vậy, ứng xử coi biểu tổng hợp văn hóa - đạo đức, qua cách ứng xử thẩm định nhân cách người Phản ánh nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức sáng Người, nét chung tạo nên tính quán phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chân thành, 599 bình dị, tự nhiên Đó khơng phải “nghệ thuật xã giao”, mà phản ánh trung thực tâm hồn, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh hệ thống ứng xử xuyên suốt đời nghiệp cách mạng, thể tầm vóc trí tuệ lớn lao tình cảm sâu sắc Người; đa dạng, phong phú hấp dẫn, bật tính qn mục tiêu, nguyên tắc ứng xử Hồ Chí Minh có cách ứng xử tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân tình, vừa chủ động, linh hoạt, lại vừa ân cần, tế nhị nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em, làm cho gặp Người thấy khơng khí chan hịa, ấm cúng, thoải mái, không cảm thấy cách biệt lãnh tụ quần chúng Bàn “Không gian mạng” Theo quy định Khoản Điều Luật An ninh mạng 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thuật ngữ khơng gian mạng quy định cụ thể sau: Không gian mạng mạng lưới kết nối sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thơng tin, hệ thống xử lý điều khiển thông tin, sở liệu; nơi người thực hành vi xã hội không bị giới hạn không gian thời gian [4] 2.2 Sự cần thiết việc giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên không gian mạng Việt Nam đánh giá nước phát triển, với thành tựu khoa học - cơng nghệ - kĩ thuật Ngồi với nước q trình thực cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước xu hội nhập quốc tế tồn cầu hố Đã có tác động tích cực đến kinh tế quốc gia Bên cạnh đó, nảy số vấn đề đặt xã hội Quá trình thực thị hố làm nảy sinh số vấn đề có ảnh hưởng nhiều mặt tầng lớp sinh viên Việc “du nhập” vốn văn hoá, tư tưởng từ nước phương Tây, nước phát triển tác động đến sinh viên nhiều phương diện từ hoạt động, suy nghĩ, hành động đến lối sinh hoạt Sự chuyển tiếp từ hệ sang hệ khác đặt nhiều vấn đề việc kế thừa, phát huy vốn truyền thống văn hoá quý báu, giá trị mặt trận tư tưởng, văn hoá dần mai thay vào nguồn văn hố “ sính ngoại” Vấn đề đặt bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cho đảm bảo phát triển đất nước nhiều mặt, tránh lạc hậu so với nước khu vực nước phát triển giới Trên sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Việc bảo vệ, phát huy vốn truyền thống văn hoá quý báu dân tộc vấn đề đáng quan tâm thời đại sinh viên, tầng lớp tri thức Ở trường đại học nay, văn hóa ứng xử thường quy định văn hóa học đường trường Có đơn vị xây dựng 600 nội quy trường lớp… có đơn vị xây dựng quy chế đặc biệt liên quan đến vấn đề Hiện không gian mang, sinh viên thường sử dung nhiều Gmail, facebook, zalo,… ứng dụng hữu ích khơng biết cách xử lý hài hịa khơng gian mạng dễ dấn đến hậu đáng tiếc 2.3 Vận dụng đặc trưng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh việc ứng xử sinh viên trường Đại học Sư phạm 2.3.1 Đặc trưng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh a Ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch lãm Trong tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, khơng đặt cao người khác, mà trái lại, ln hịa nhã, quan tâm chu đáo đến người chung quanh Đến thăm lớp học hay dự buổi nói chuyện, Người ý hỏi thăm vị nhân sĩ, trí thức có danh vọng, bậc cao tuổi, đại biểu phụ nữ, trân trọng mời ngồi lên trên, thể phong cách tao nhã, mực Á Đông Tiếp khách khách sạn Paris năm 1946, Hồ Chí Minh bắt tay người, nói chuyện thân mật, tự nhiên, kèm theo lời khen, câu ca tụng nước Pháp Người Pháp có cảm tình với Bác b Ứng xử chân tình, nồng hậu Khi gặp gỡ người, với cử thân mật, lời hỏi thăm chân tình, hay câu nói đùa, Người tạo bầu khơng khí thân mật, thoải mái, thân thiết gia đình Khơng đùa vui người khác, đơi lúc Người nói đùa thân Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến thăm lớp chỉnh huấn lúc mưa to, hội trường vang lên tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, Người hiệu im lặng, nói: Mn năm làm gì? Trăm năm Còn bây giờ, Bác “muốn nằm” tí thơi! Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới kết hợp hài hịa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, nên linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng lớn mà châm chước nhỏ Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm thức nước Pháp Khi tới thành phố Biarít, sân bay đón Người có ơng Tỉnh trưởng, sau họ đưa Người nghỉ khách sạn sang, bên ngồi cịn sơn phết dang dở Chị Phương Tiếp, trí thức Việt kiều, cử làm phiên dịch cho Người, tỏ ý thắc mắc đón tiếp khơng trịnh trọng: “Tại họ chưa có phủ mà Cụ sang?” Người trả lời hóm hỉnh: “Thế có phủ rồi, họ đổi ý khơng mời sang sao?” Với tầm suy nghĩ vừa xa rộng, vừa uyển chuyển, Người tranh thủ hội đưa cờ đỏ vàng Tổ quốc ta tới Paris, vào lúc nước ta chưa quốc gia công nhận 601 c Ứng xử linh hoạt, chủ động, biến hóa Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới kết hợp hài hịa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, nên linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng lớn mà châm chước nhỏ d Ứng xử có lý, có tình Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh uyển chuyển tư khống đạt Người, xa lạ với cứng nhắc, khiên cường, sẵn sàng lớn mà châm chước nhỏ Đáp từ buổi chiêu đãi Thủ tướng Pháp Biđôn (2/7/1946), Người nói: “Chúng ta kích thích tinh thần Triết lý đạo Khổng, triết lý phương Tây tán dương nguyên tắc đạo đức: “Kỷ sở bất dục, vật thi nhân” Tôi tin điều kiện ấy, hội nghị tới tới kết tốt đẹp” e Ứng xử thành tâm, thật lòng Thành tâm, thật lòng điểm bật phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Với người, người Việt Nam hay người nước ngồi, thuộc giai tầng nào, giới nào, có kiến, khứ hay sao,… Hồ Chí Minh ln lấy thành tâm, thật lịng để ứng xử f Ứng xử tôn trọng, quý mến, thương yêu người Tôn trọng, quý mến, thương yêu người điểm tạo nên phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Các giáo lý nhiều tơn giáo coi trọng tình thương yêu người Tuyên ngôn Tôn giáo năm 1517 Lude (người Đức) viết: “Khởi nguồn chân lý yêu thương tha thứ” Còn Phật giáo cho sống từ bi hỷ xả, g Ứng xử khoan dung, độ lượng Trong giao tiếp, ứng xử Chủ tịch Hồ Chí Minh thể lịng khoan dung, độ lượng với tất người Người nhắc nhở: “Đối với tất người tầng lớp dân chúng, ta phải có thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết nhân nhượng, biết trọng nhân cách người ta Phải tỏ cho người biết công việc cơng việc chung, thiếu người gánh vác ra, có người thay, nghỉ để làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho muốn làm làm được” Đối với người lầm lạc hay cộng tác với đối phương, Người khuyên không nên đào bới chuyện cũ làm án Đối với người khơng nguy hiểm nên dùng sách cảm hóa, khoan dung h Nụ cười - nét ứng xử văn hóa đặc biệt Hồ Chí Minh Ở Hồ Chí Minh, lạc quan ln thể sống ứng xử hàng ngày Người có nụ cười với nhiều cung bậc khác nhau, thể văn thơ truyện ngắn, văn nói, văn luận 602 Đặc biệt, ứng xử đời thường, Người thể hóm hỉnh, tính hài hước để đùa vui, để nhắc nhở, để giáo dục, phá nghi thức, trịnh trọng không cần thiết để tạo khơng khí giao hịa, gần gũi quần chúng với lãnh tụ [2] 2.3.2 Giải pháp việc vận dụng vào văn hóa ứng xử sinh viên thời đại công nghệ số * Giải pháp chung: Một là, cần đẩy mạnh thực Chỉ thị 05 Bộ Chính trị học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hai là, yêu cầu tất sinh viên, đảng viên (là sinh viên) phải rèn luyện phong cách ứng xử chân tình, thân thiện, tơn trọng đồng chí đồng nghiệp, biết thương yêu hướng tới việc thiện, giúp đỡ tiến Ba là, xây dựng văn hóa ứng xử có văn hóa quan, đơn vị; đặc biệt trọng quan hệ ứng xử với giảng viên, cán sinh viên qua năm (năm nhất, năm hai, năm ba năm tư) Bốn là, tổ chức Đảng ủy, Đoàn thể cấp khối trường học phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tác phong ứng xử sinh viên, lấy làm để nhận xét, đánh giá, kiểm điểm Đoàn viên, đảng viên (là sinh viên) hàng năm Năm là, việc học tập văn hóa ứng xử Bác thể cách chân thực, giản dị gần gũi công việc sinh hoạt hàng ngày thể qua nhiều kênh khác qua sinh hoạt chi Đồn Lớp Trong quan hệ ứng xử với khóa trước khóa sau, sinh viên thầy cơ, thể thái độ kính trọng, khiêm nhường; đồn kết, chân tình, cởi mở có tinh thần cầu tiến Đồng thời, nhận xét góp ý cho tinh thần thẳng thắn, chân thành, có tính xây dựng, lợi ích chung khơng quan điểm cá nhân mà trù dập, kéo bè, kéo cánh, nói xấu, hạ bệ lẫn Đó động lực để đoàn viên trưởng thành, tự tin giải công việc giao Đối với nhân dân, cán bộ, đảng viên cần có lịng bao dung, độ lượng, lòng yêu thương người mối quan hệ giao tiếp, ứng xử Sự thân thiện, cởi mở, gần gũi, chân tình hướng dẫn, giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn, có thái độ tích cực phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân quan nơi cư trú sở, tảng cho thành công người thực nhiệm vụ giao Sáu là, tự thân phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, có phẩm chất trị, đạo đức lối sống giản dị sáng, ln gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực học tập, xây dựng văn hóa ứng xử theo phong cách Hồ Chí Minh 603 ** Giải pháp cụ thể: Thời đại công nghệ số có ảnh hưởng lớn đến văn hóa giao tiếp ứng xử, giải pháp cụ thể giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức kinh nghiệm để tham gia hoạt động không gian mạng Thứ nhất, sinh viên cần tập huấn hoạt động diễn không gian mạng, cách giao tiếp với thầy cô, bạn giáo sinh trường Thay đổi thói quen kỹ trả lời câu hỉu giảng viên qua lớp học trực tuyến Viết gửi nội dung mail, Zalo, facebook, MS teams, …đều có chủ ngữ, nội dung chi tiết hóa nộ dung cần diễn đạt… Thứ hai, sinh viên tránh tiếp xúc với trang Wed khơng thống, bình luận chia sẻ nội dung chưa kiểm duyệt gây hoang mang dư luận Khơng đưa tranh ảnh, hình ảnh, video cá nhân lên mạng xã hội, không xúi dục bạn khác tham gia nhóm có tính chất nhạy cảm không gian mạng Thứ ba, tổ chức trị xã hội trường tạo kênh truyền thơng cho sinh viên chia sẻ viết hay, hành động đẹp, chia sẻ kiến thức, kỹ học cho bạn trường Tạo sân chơi bổ ích, tăng tính thi đua, cạnh tranh lành mạnh khoa, lớp, ngành sinh viên thơng qua thi Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia hội thảo giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, tiếp xúc với nhiều mơi trường khác để qua thể phát triển thân Thứ tư, có phối hợp đoàn niên với Hội sinh viên trường tổ chức hoạt động đào tạo, hoạt động ngày hội việc làm, hoạt động tình nguyện, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động cộng đồng, hoạt động tri ân qua mạng xã hội… nhằm hướng sinh viên tích cực, chủ động tham gia, tự giác rèn luyện bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống cho thân Thứ năm, chi bộ, Khoa, Trung tâm, phòng ban cần phối hợp chặt chẽ với phịng cơng tác học sinh sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, cán lớp công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt định hướng chuẩn văn hóa ứng xử sinh viên Phải coi nhiệm vụ trọng tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội Hàng tuần, hàng tháng cần triển khai đánh giá hoạt động công tác sinh viên có văn hóa ứng xử Tổ chức tuyên dương hành vi đẹp, hành động xấu cần phải phê bình rộng rãi mang tính cảnh báo, răn đe áp chế Thứ sáu, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Khoa, Trung tâm phải nhận thức tầm quan trọng tính cấp thiết việc giáo dục văn hóa ứng xử nói chung văn hóa ứng xử sinh viên nói riêng Nhà trường phải ban hành qui định, nội qui giao tiếp, ứng xử môi trường giáo dục đại học Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tổng kết cơng tác thực văn hóa học đường Tổ chức 604 chuyên đề buổi nói chuyện, sinh hoạt ý thức văn hóa học đường cho sinh viên.Tổ chức hoạt động, phong trào văn hóa ứng xử thi sinh viên lịch, thi nói lời hay làm việc tốt, ngày hành động Kết luận Đội ngũ nhà giáo phải người gương mẫu đạo đức, lối sống, nhân cách, gương văn hóa ứng xử để người học noi theo Các giáo sinh ngồi ghế nhà trường cần thể lực chuyên môn, đổi phương pháp giảng dạy, ln có hành vi thái độ chuẩn mực giao tiếp, ứng xử Đây tính tất yếu q trình đổi tồn diện đại học Việt Nam Chính vậy, bên cạnh việc giao tiếp, ứng xử chuẩn mực theo văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh nhà trường, gia đình xã hội việc giao tiếp ứng xử mạng xã hội thời đại thiết bị dạy học thông minh sinh viên cần có chuẩn bị chu đáo mặt để hình thành văn hóa đẹp trước học sinh, đối tượng sau giáo sinh thực tập giảng dạy theo yêu cầu nghề giáo viên Tài liệu tham khảo: [1] Ban Chấp hành Trung ương (2016), Nghị số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ, Hà Nội [2] Lê Thị Ngọc Hoa, Hồ Thanh Hải,Tống Kim Đồng, Hồ Thị Luyện (2020), Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, Nxb Đại học Huế [3] Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 4,5,8,12 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [4] https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/van-hoa xa-hoi/khong-gianmang-la-gi-251164 http://hict.edu.vn/khoa-kinh-te/mot-so-giai-phap-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-sinhvien-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-noi.htm Luật An Ninh mạng (2020), Nxb Hồng Đức [5] [6] 605 ... khơng gian mạng dễ dấn đến hậu đáng tiếc 2.3 Vận dụng đặc trưng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh việc ứng xử sinh viên trường Đại học Sư phạm 2.3.1 Đặc trưng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh a Ứng xử khiêm... pháp việc vận dụng vào văn hóa ứng xử sinh viên thời đại công nghệ số * Giải pháp chung: Một là, cần đẩy mạnh thực Chỉ thị 05 Bộ Chính trị học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ... ứng xử Đây tính tất yếu q trình đổi tồn diện đại học Việt Nam Chính vậy, bên cạnh việc giao tiếp, ứng xử chuẩn mực theo văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh nhà trường, gia đình xã hội việc giao tiếp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa ứng xử của Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào việc ứng xử của sinh viên trên không gian mạng ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng hiện nay,

Từ khóa liên quan