0

E-service-learning và khả năng ứng dụng tại môi trường đại học Việt Nam: Trường hợp lớp thiết kế dự án tại UEF

8 1 0
  • E-service-learning và khả năng ứng dụng tại môi trường đại học Việt Nam: Trường hợp lớp thiết kế dự án tại UEF

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:41

Bài viết E-service-learning và khả năng ứng dụng tại môi trường đại học Việt Nam: Trường hợp lớp thiết kế dự án tại UEF tìm hiểu về khả năng áp dụng e- service learning (e-SL) (học tập phục vụ cộng đồng trực tuyến) thông qua trường hợp một lớp học về kỹ năng tại trường đại học. Kết quả cho thấy đa số sinh viên cảm thấy hài lòng với sự hiện diện của e-S-L và muốn tiếp tục tích hợp e-S-L trong các môn học khác trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo! Hồng Mi Trường Đại học Kinh tế - Tài thành phố Hồ Chí Minh - UEF Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu khả áp dụng e- service learning (e-SL) (học tập phục vụ cộng đồng trực tuyến) thông qua trường hợp lớp học kỹ trường đại học Kết cho thấy đa số sinh viên cảm thấy hài lòng với diện e-S-L muốn tiếp tục tích hợp e-S-L môn học khác tương lai Tuy nhiên, nghiên cứu nhận thấy e-S-L không nên tiến hành trực tuyến 100% trải nghiệm tương tác trực tiếp với cộng đồng có giá trị sinh viên Từ khóa: e-service learning, Việt Nam, UEF, sáng kiến chống biến đổi khí hậu, thiết kế dự án Giới thiệu Học tập phục vụ cộng đồng (Service Learning - SL) phương pháp giảng dạy kết hợp dịch vụ phục vụ cộng đồng với học thuật Thuật ngữ lần nêu lên vào năm 1967 đến năm 1990 chứng kiến phát triển vượt bậc SL, SL coi phần quan trọng thay đổi giáo dục Trong đó, học tập phục vụ cộng đồng trực tuyến (e-S-L) lĩnh vực phát triển bối cảnh giáo dục đại học tính linh hoạt khả tiếp cận khơng biên giới (Semenski cộng sự, 2017) Do đại dịch Covid-19, nhiều trường đại học giới sử dụng e-S-L thay học tập phục vụ cộng đồng truyền thống (Grenier, Robinson, & Harkins, 2020) Tuy nhiên, Việt Nam chưa có trường đại học chuyển sang e-S-L nhiều lý chưa ứng dụng nhiều học tập phục vụ cộng đồng trước đây, chưa có phát triển đồng mặt sở kỹ thuật bên phương pháp học Nghiên cứu nhằm xem xét một khóa học trường đại học Việt Nam, tích hợp học tập phục vụ cộng đồng trực tuyến Kết sử dụng cho khuyến nghị việc áp dụng e-S-L cấp đại học Việt Nam 590 Cơ sở lý thuyết 2.1 Các loại e-S-L 2.1.1 Loại e-S-L - hướng dẫn kiến thức online, thực phục vụ cộng đồng trực tiếp địa bàn Trong phương pháp này, sinh viên hướng dẫn online trực tiếp đến cộng đồng để thực dịch vụ Những hoạt động reflection nhận xét từ cộng đồng thực online Đã có số nghiên cứu thực theo cách nghiên cứu Bennett Green, (2001) cho khóa học quản lý thể thao trực tuyến có thực dịch vụ cộng đồng địa phương Burton (2003) thiết kế khóa học với khóa học trực tuyến với trải nghiệm nhóm 10 ngày địa phương 2.1.2 Loại e-S-L - hướng dẫn kiến thức trực tiếp, thực phục vụ cộng đồng online Trong cách học này, khóa học thực cách trực tiếp lớp dịch vụ thực hoàn toàn trực tuyến Loại service learning thường áp dụng với dịch vụ cộng đồng mang chất công nghệ thông tin xây dựng trang web, thực khảo sát online…Ví dụ Mosley (2005), khóa học Khoa Khoa học Máy tính Hệ thống Thơng tin u cầu sinh viên sử dụng kiến thức khóa học để thiết kế web cho tổ chức phi lợi nhuận địa phương mà không cần phải gặp gỡ tổ chức Lazar Preece, (1999) kết hợp service learning khóa học hệ thống thơng tin u cầu sinh viên phát triển nhóm cộng đồng trực tuyến cho nhóm cộng đồng cần giúp đỡ nhóm vận động xã hội cho hội chứng Down, nhóm cộng đồng bác sĩ gây mê… 2.1.3 Loại e-S-L - hướng dẫn kiến thức thực phục vụ cộng đồng phần online phần trực tiếp Theo phương pháp này, khóa học thực theo hình thức, online offline Service learning thực theo hình thức khóa học Ví dụ Blackwell (2008) kết hợp giảng dạy kiến thức y khoa lâm sàng lớp với hướng dẫn kinh nghiệm trực tuyến để cung cấp cho sinh viên hội thực hành chăm sóc điều dưỡng tồn diện chương trình giáo dục điều dưỡng Ơng u cầu sinh viên phải tham dự năm giảng lớp bốn phịng khám Ngồi ra, sinh viên tham gia hệ thống quản lý khóa học trực tuyến cho phép sinh viên truy cập để tải tài liệu, nộp tập lên kế hoạch trước đến phịng thí nghiệm Đối với phần phục vụ cộng đồng, sinh viên phải luân chuyển sở điều dưỡng y tế cộng đồng, điều dưỡng sức khỏe tâm thần cộng đồng, đơn vị chăm sóc dài hạn Trong khóa học nghiên cứu tiếp thị, McGrett (2006) giao nhiệm vụ cho sinh viên phát triển kế 591 hoạch tiếp thị cho tổ chức lịch sử địa phương Các sinh viên gặp gỡ khách hàng trực tuyến trực tiếp suốt học kỳ Khóa học thực trực tuyến lớp học, sinh viên gặp mặt trực tiếp với người hướng dẫn lần tuần McGrett nhận thấy hiệu suất sinh viên khóa học khơng khác biệt đáng kể so với khóa học nghiên cứu tiếp thị khác cung cấp hoàn toàn trực tuyến dạng truyền thống 2.1.4 e-S-L - hướng dẫn kiến thức thực phục vụ cộng đồng online 100% Theo phương pháp này, khóa học hướng dẫn kiến thức dịch vụ phục vụ cộng đồng tiến hành trực tuyến hồn tồn Đã có số nghiên cứu cách thực hành trước bao gồm Malvey at al (2006) cho khóa học giáo dục quản lý sức khỏe, Hunter (2007) với lớp tiếp thị trực tuyến Trong khóa học Hunter (2007), Học sinh giao trách nhiệm thực phương pháp nghiên cứu tiếp thị Sinh viên soạn thảo tờ giới thiệu, tài liệu quảng cáo, tờ rơi, trang web, quảng cáo, mẫu thư cảm ơn cho người nhận nuôi / tặng vật ni cho tổ chức xã hội chăm sóc thú ni 2.2 Tác dụng e-S-L Mơ hình Service-learning chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho giáo dục cho giảng viên sinh viên bao gồm phát huy chấp nhận tính đa dạng, trách nhiệm, tin cậy quan tâm đến người khác, cải thiện hài lòng sinh viên, tăng gắn bó sinh viên, phát triển mối quan hệ trường đại học với cộng đồng Nhìn chung, nghiên cứu trước (Yusof, Atan and Harun, 2018) cho thấy e-S-L có hiệu tích cực việc học tập Mơ hình eS-L cung cấp tảng để phát triển công cụ giúp nhà giáo dục trao quyền người hướng dẫn, sinh viên tự chủ tự định hướng, trở thành người tích cực tham gia đầy đủ vào việc thực hành phản hồi 2.3 Mơ hình áp dụng e-S-L Mơ hình kết hợp mơ hình áp dụng hình thức (1) Mơ hình học tập phục vụ cộng đồng (Dewey, 1938): phục vụ cộng đồng tích hợp với giáo dục để tạo trải nghiệm học tập đích thực (2) Mơ hình u cầu Cộng đồng (Garrison Arbaugh, 2007): kết học tập tốt kết hợp của giảng dạy, trải nghiệm xã hội nhận thức (3) Lý thuyết tự định (Ryan Deci, 1985): việc giảng dạy diện xã hội tạo động lực bên bên tương ứng trình học tập học sinh (4) Khung Mơ Hình Tích hợp Học tập Dịch vụ với Khóa học Trực tuyến (Yusof, Atan Harun, 2018): Các sinh viên nghiên cứu nội dung học thuật, thực dịch vụ cộng đồng đánh giá tương tự mơ hình học tập phục vụ cộng 592 đồng truyền thống (Dewey, 1938) mơ hình u cầu Cộng đồng (Garrison Arbaugh, 2007), với tự định (Ryan Deci, 1985) Những điều khác biệt phương tiện, môi trường trực tuyến, với mục đích tối ưu hóa kết học tập Phương pháp: Đối tượng tham gia: 39 sinh viên UEF, tuổi từ 18 - 19 Nội dung học tập: khóa học thiết kế dự án, sinh viên yêu cầu phát triển dự án theo bước Khóa học tiến hành trực tiếp lớp Bên cạnh đó, sinh viên nhận thơng tin, thảo luận diễn đàn trực tuyến (UEF LMS - https://lms.uef.edu.vn/) trao đổi nhóm Zalo (một tảng mạng xã hội Việt Nam) gửi tập lên UEF LMS Phục vụ cộng đồng: sinh viên yêu cầu sử dụng kỹ năng, kiến thức học để đưa sáng kiến giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, giảm thiểu rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu Ý tưởng em đóng góp thi “Gia đình an tồn trước thiên tai biến đổi khí hậu”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Các em tìm hiểu thông tin cần thiết cộng đồng chủ yếu môi trường trực tuyến Đánh giá: Trong suốt khóa học, sinh viên viết đánh giá, cảm nhân trải nghiệm hai lần, phần yêu cầu khóa học Bên cạnh đó, học viên hỏi trải nghiệm khảo sát trực tuyến sau kết thúc khóa học Dữ liệu phân tích số lượng chất lượng để tìm xu hướng lý nằm sau trải nghiệm sinh viên Kết Trải nghiệm tảng trực tuyến dành cho việc học: 95,8% người trả cảm thấy hài lòng với việc sử dụng UEF LMS để gửi làm nhận tài liệu học tập, điều cho thấy tiềm tích hợp phần học tảng trực tuyến Nền tảng trực tuyến UEF LMS 593 Nhóm lớp mạng xã hội Zalo để thảo luận Các sáng kiến giải pháp học sinh cho cộng đồng khu vực bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu thiên tai đa dạng, từ chiến dịch truyền thông đến lớp học kỹ dành cho người dân Trong đó, 33,3% sáng kiến tập trung vào sản phẩm công nghệ giếng khoan có lõi lọc, máy hút rác tự động Điều cho thấy khả đóng góp sinh viên cộng đồng từ hoạt động phục vụ cộng đồng trực tuyến Mở lớp dạy kỹ sinh tồn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng Chiến dịch truyền thông để trồng rừng 594 Làm giếng có lõi lọc Mở lớp học cho người dân khu vực bị ảnh hưởng để hướng dẫn cách tiết kiệm đầu tư tiền Kết phản ánh vào cuối khóa học cho thấy phần lớn sinh viên hài lịng với e-S-L tích hợp môn học Thiết kế Dự án 95.8% Tỷ lệ sinh viên hài lòng với e-S-L 100% Tỷ lệ sinh viên muốn khóa học có hoạt động phục vụ cộng đồng tương tự 100% Tỷ lệ sinh viên quan tâm đến cộng đồng nhiều sau khóa học Tuy nhiên, 95,8% người trả lời muốn có hội gặp gỡ trực tiếp cộng đồng để hiểu nhu cầu họ 25% sinh viên cho biết họ hài lòng với hoạt động phục vụ cộng đồng trực tuyến, họ muốn có nhiều hoạt động 595 thực tế lĩnh vực Điều cho thấy hoạt động phục vụ cộng đồng không phù hợp để tiến hành trực tuyến 100% khơng đem lại trải nghiệm học tập kỳ vọng cho sinh viên Thảo luận Kết cho thấy e-S-L phương pháp phù hợp giáo dục đại học Việt Nam tảng cơng nghệ đủ chín muồi để đưa vào áp dụng Tuy nhiên, thực e-S-L theo trường phái cực đoan (100% online) không tạo kết học tập tốt sinh viên muốn có thêm kinh nghiệm thực tế e-S-L mở hội lớn để nhiều sinh viên tiếp xúc đối tác cộng đồng để thu kinh nghiệm học tập quý giá từ cộng đồng Việc phát triển phương thức phù hợp để phát triển e-S-L trường đối tác mang lại hội trau dồi kỹ chuyên môn phù hợp dễ thực Ngày nay, lúc có nhiều sinh viên theo học khóa học trực tuyến, số tiếp xúc với e-S-L Để trì tính phù hợp, học tập phục vụ cộng đồng phải thực trực tuyến Do đó, cần có nhiều nghiên cứu lĩnh vực này, sở lý thuyết lẫn thực hành thực tế để tìm cách áp dụng e-S-L đơn giản phù hợp với môi trường Việt Nam Tài liệu tham khảo: [1] Blackwell, C W (2008) Meeting the objectives of community-based nursing education In A Dailey-Hebert, E Donnelli-Sallee, & L DiPadovaStocks (Eds.), Service-eLearning: Educating for citizenship (pp 87-94) Charlotte, NC: Information Age Publishing [2] Bennett, G., & Green, F P (2001) Promoting service learning via online instruction College Student Journal, 35(4), 491-497 [3] Burton, E (2003) Distance learning and service-learning in the accelerated format New Directions for Adult and Continuing Education, 2003(97), 63-72 [4] Dewey, J., Education and Experience Indianapolis, IN: Kappa Delta Pi, 1938 [5] Hunter, D (2007) The virtual student/client experience Journal of American Academy of Business, 12(1), 88-92 [6] Lazar, J., & Preece, J (1999) Implementing service learning in an online communities course In 14th Annual Conference International Academy for Information Management (pp 22-27) Charlotte, NC Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Jennifer-Preece/publication/249863058_Implementing_Service_Learning_in_an_Online_Communities_Course/links/543bc55b0cf24a6ddb979e80/Implementing-Service-Learning-in-an-Online-Communities-Course.pdf [7] Malvey, D M., Hamby, E F., & Fottler, M D (2006) E-service learning: A pedagogic innovation for healthcare management education Journal of Health Administration Education, 33(2), 181-198 [8] Mosley, P (2005) Redesigning web design Academic Exchange Quarterly Retrieved from http://csis.pace.edu/csis/data/comArchive/techReport216.pdf 596 [9] Grenier, L., Robinson, E., & Harkins, D A (2020) Service-learning in the COVID19 era: Learning in the midst of crisis Pedagogy and the Human Sciences, (1) Retrieved from https://scholarworks.merrimack.edu/phs/vol7/iss1/5 [10] Garrison, D R., & Arbaugh, J., Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions The Internet and Higher Education, 10(3), 157-172, 2007.doi:10.1016/j.iheduc.2007.04.001 [11] Ryan, R M., & Deci, E L., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being American Psychologist, 55, 68-78, 2000 [12] Semenski, Sara & Harte, Aidan & Mikelic Preradovic, Nives (2017) Service-learning and digital technologies 283-289 10.17234/INFUTURE.2017.28 [13] Yusof, Azizah & Atan, Noor & Harun, Jamalludin & Doulatabadi, Mehran (2018) Towards A Conceptual Framework for Service-Learning in Online Learning Environment 597 ... tối ưu hóa kết học tập Phương pháp: Đối tượng tham gia: 39 sinh viên UEF, tuổi từ 18 - 19 Nội dung học tập: khóa học thiết kế dự án, sinh viên yêu cầu phát triển dự án theo bước Khóa học tiến hành... lớp học cho người dân khu vực bị ảnh hưởng để hướng dẫn cách tiết kiệm đầu tư tiền Kết phản ánh vào cuối khóa học cho thấy phần lớn sinh viên hài lịng với e-S-L tích hợp mơn học Thiết kế Dự án. .. Phụ nữ Việt Nam Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Các em tìm hiểu thơng tin cần thiết cộng đồng chủ yếu môi trường trực tuyến Đánh giá: Trong suốt khóa học, sinh viên viết đánh giá,
- Xem thêm -

Xem thêm: E-service-learning và khả năng ứng dụng tại môi trường đại học Việt Nam: Trường hợp lớp thiết kế dự án tại UEF,