0

Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ đánh giá trong dạy học trực tuyến

9 1 0
  • Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ đánh giá trong dạy học trực tuyến

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:31

Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm gợi ý giảng viên ứng dụng sáng tạo hơn nữa các phương pháp đánh giá trong các khóa học trực tuyến (online courses), cùng với những ví dụ cụ thể và một số kinh nghiệm đánh giá đánh giá trên hệ thống NTU-Elearning. Mời các bạn cùng tham khảo! Lê Văn Hảo Đinh Đồng Lưỡng Trường Đại học Nha Trang Đánh giá học tập theo phương pháp truyền thống bao gồm kiểm tra/thi viết giấy, trắc nghiệm, vấn đáp, làm dự án, làm tập nhóm nhiều hình thức khác Khi chuyển sang dạy học trực tuyến, việc đánh giá trực tuyến mở rộng khả đánh giá so với phương pháp đánh giá truyền thống cung cấp cho giảng viên nhiều cơng cụ hỗ trợ sử dụng để giúp sinh viên tương tác với tài nguyên trực tuyến theo cách thú vị Khi việc đánh giá học tập ngồi chức kiểm tra thành tích, tạo động lực cho người học, đánh giá sử dụng phương pháp dạy học hiệu Hơn nữa, hình thức đánh giá trực tuyến xác lập, công nhận quy chế đào tạo trình độ đại học (tại thông tư 08/2021/TTBGDĐT), với điều kiện không 50% trọng số điểm học phần, bảo vệ luận văn đồ án trực tuyến áp dụng Trong viết này, đưa số giải pháp nhằm gợi ý giảng viên ứng dụng sáng tạo phương pháp đánh giá khóa học trực tuyến (online courses), với ví dụ cụ thể số kinh nghiệm đánh giá đánh giá hệ thống NTU-Elearning A Một số phương pháp đánh giá đề xuất dạy học trực tuyến Tận dụng nguồn tài nguyên trực tuyến Sinh viên tham gia khóa học trực tuyến họ sử dụng cơng cụ mạnh mẽ để tìm kiếm, khai thác thu thập thông tin Hãy suy nghĩ cách mà bạn tận dụng để thực đánh giá nhằm khai thác tối đa môi trường kỹ thuật số, tạo động lực cho người học, thay thuyết giảng mà đáp ứng tốt mục tiêu học tập/chuẩn đầu khóa học Chẳng hạn bạn khảo sát mong đợi hiểu biết sinh viên qua công cụ Polling Zoom, hệ thống nhắn tin, bạn yêu cầu sinh viên tìm kiếm, giải thích đánh giá tóm tắt hay tổng hợp thơng tin từ tài nguyên tìm Google để trả lời câu hỏi giải vấn học phần Hoặc bạn u cầu họ sử dụng cơng cụ đa phương tiện để làm video, tiktok, lập sơ đồ tư duy, … để triển khai trình bày cơng việc giao 213 Ví dụ: Trong khóa học Địa lý du lịch, (nhóm) sinh viên giao thực video clip để giới thiệu thắng cảnh địa phương sinh sống  Trong khóa học Vật lý đại cương, (nhóm) sinh viên giao chuẩn bị để trình bày trước lớp học trực tuyến chủ đề ứng dụng thực tiễn liên quan đến thành tựu Vật lý học  Trong khóa học Thể dục, giảng viên yêu cầu sinh viên đánh giá chế độ dinh dưỡng tập thể dục cung cấp khóa học trực tuyến, từ đưa khuyến nghị dựa họ học  Trong mơn học lập trình, giảng viên đưa tình yêu cầu sinh viên sử dụng chức Remote Control, Team view để chỉnh sửa trực tiếp lỗi thực chạy trực tiếp để lớp quan sát đánh giá  Hướng đến thực tế đời sống/nghề nghiệp Nhiều sinh viên học trực tuyến thường đặt câu hỏi: “Học điều giúp cho tơi thực tiễn?” Dạy học dựa vấn đề/tình (Problem/Case-based learning), Đánh giá xác thực (Authentic assessment) cách để bạn trả lời câu hỏi Để thiết kế đánh giá xác thực, suy nghĩ nhà chun mơn lĩnh vực bạn thường xuyên làm sống thực tế yêu cầu sau tự hỏi làm sinh viên sử dụng kiến thức kỹ từ khóa học để áp dụng vào nhiệm vụ Cũng nên xem xét liệu bạn cung cấp cho sinh viên thông tin phản hồi từ bên liên quan sản phẩm công việc họ Chẳng hạn, bạn chuyển sản phẩm sinh viên đến doanh nghiệp để xin ý kiến đóng góp Ví dụ: Trong khóa học Kỹ thuật mơi trường, sinh viên nhận hồ sơ tình hình loại thủy sản sông bị chết nghi ngờ hóa chất thải từ nhà máy Sinh viên giao nhiệm vụ xác định xem nhà máy có chịu trách nhiệm hay khơng Họ phải làm nghiên cứu câu trả lời  Trong khóa học Hành vi tổ chức, nhóm sinh viên làm việc với công ty địa phương để nghiên cứu vấn đề tổ chức đưa khuyến nghị giải pháp   Trong mơn học Cấu trúc máy tính, sinh viên sử dụng cấu hình máy tính cụ thể lấy mạng để thực phân tích, đánh giá so sánh hiệu suất có phù hợp yêu cầu công việc phù hợp giá thành, đưa khuyến nghị cho người dùng 214 Khai thác kinh nghiệm môi trường sống người học Một lợi ích khóa học trực tuyến hội tập hợp thông tin kinh nghiệm môi trường sống sinh viên từ địa phương khác để từ họ chia sẻ, học hỏi lẫn Hãy suy nghĩ cách bạn thiết kế đánh giá cho phép tận dụng đặc điểm môi trường sống trải nghiệm đa dạng sinh viên để làm phong phú thêm việc học tập họ Ví dụ:  Trong khóa học Marketing, (nhóm) sinh viên yêu cầu thống kê phân loại phương pháp quảng bá sản phẩm doanh nghiệp diện địa phương họ sinh sống, từ đề xuất khuyến nghị cho doanh nghiệp Trong khóa học Tiếng Việt, (nhóm) sinh viên yêu cầu tập hợp phương ngữ sử dụng vùng/miền họ sinh sống giải thích ý nghĩa, cách dùng  Trong mơn học kỹ mềm, sinh viên chia sẻ tình phát sinh gia đình mình, mối quan hệ cách giải  Thúc đẩy hợp tác người học Trong khóa học trực tuyến, cần quan tâm xây dựng ý thức làm việc nhóm tính kết nối cá nhân chúng phẩm chất, kỹ quan trọng sống công việc Một cách để làm điều phân công nhiệm vụ dự án theo nhóm sinh viên Các dự án nhóm thiết kế tốt giúp sinh viên kết nối với để tìm hiểu nội dung khóa học sâu thơng qua thảo luận thực nhiệm vụ Tuy nhiên, cần quan tâm đến phân cơng làm việc nhóm hiệu cơng việc cá nhân để có đánh giá cơng Ví dụ:  Trong khóa học Tự động hóa, sinh viên tổ chức theo nhóm để thiết kế phần mềm cho robot có khả thực số công việc Các sinh viên nhóm giao nhiệm vụ chuyên sâu lập trình, thiết kế phần cứng, …  Trong khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học, nhóm sinh viên tự hình thành đề tài nghiên cứu, thực khảo sát vấn đề lựa chọn phân công triển khai thực hiện, lập báo cáo kết Tăng cường đánh giá trình Khi bàn đánh giá khóa học, giảng viên thường quan tâm nhiều đến đánh giá thành tích, tổng kết/cuối khóa (summative assessment) Nhưng quan trọng không đánh giá trình (formative assessment) việc 215 giúp giảng viên kịp thời hiểu rõ sinh viên, tính hiệu giảng, quan trọng chúng góp phần lớn việc thúc đẩy học tập Trong mơi trường học tập trực tuyến địi hỏi tính tự giác cao người học điều trở nên quan trọng hơn, thay việc giám sát hay thực đánh giá trình ngắn, cho kết sau khi hồn thành Hãy suy nghĩ cách bạn kết hợp đánh giá q trình vào khóa học trực tuyến bạn Hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio) online blog hai hình thức thể trình, nỗ lực kết học tập nên quan tâm cho đánh giá trình đánh giá tổng kết/cuối khóa Ngồi ra, tính tích cực sinh viên tham gia vào q trình chuẩn bị bài, chịu khó phát biểu xây dựng bài, chịu khó giải thích trả lời diễn đàn học trực tuyến cần ý để ghi nhận điểm đánh giá q trình Ví dụ:  Giảng viên yêu cầu sinh viên lập e-portfolio blog để tập hợp tất tập câu hỏi trả lời suốt trình học, thông tin/tài liệu liên quan đến chủ đề giảng viên giao tìm hiểu suốt khóa học nội dung phân tích/đánh giá Dựa vào sản phẩm này, giảng viên chấm điểm trình cho sinh viên nhóm sinh viên  Trong q trình giảng online, giảng viên dừng lại sau đơn vị/phần giảng mời sinh viên cho ý kiến giải thích lại vấn đề Giảng viên cho điểm thưởng điểm trừ dựa vào kết trả lời sinh viên  Giảng viên đưa chủ đề, câu hỏi lên diễn đàn, sinh viên tham gia bình luận, đặt câu hỏi, hỗ trợ việc trả lời câu hỏi, dựa vào kết bình luận trả lời giảng viên cho điểm tạo động lực cho sinh viên Chú trọng phương thức đánh giá hạn chế gian lận Cho đến đánh giá trực tuyến chưa khẳng định đáp ứng tốt yêu cầu công bằng, khách quan phương pháp kiểm tra/đánh giá trực tiếp, riêng phương pháp vấn đáp đánh giá tương đương Khi mà thành tích quan trọng việc gian lận kiểm tra, thi vấn đề gây nhức nhối giáo dục Một số phương thức lựa chọn để hạn chế gian lận đánh giá trực tuyến là:  Kiểm tra/thi vấn đáp trực tuyến có sử dụng camera  Đánh giá thông qua e-portfolio, việt blog diễn đàn sinh viên  Đánh giá thông qua sản phẩm (ví dụ phần mềm, video clip, tác phẩm nghệ thuật, …) hình thành sau trình có theo dõi giảng viên  Tóm tắt lý thuyết liên hệ thân, đánh giá thơng qua hoạt động nhóm có hỗ trợ giám sát từ sinh viên khác 216 Tăng cường cung cấp thông tin phản hồi cho người học Thông tin phản hồi kết học tập điều đại đa số người học mong đợi trình học, lại điều đáp ứng giáo dục đại học Người học cần có thơng tin phản hồi kịp thời để nhận biết hay chưa Môi trường học tập trực tuyến hạn chế gặp gỡ trực tiếp thầy-trị trị-trị, việc cung cấp thông tin phản hồi thường xuyên kịp thời cho người học trở nên quan trọng Một số phương thức lựa chọn để tăng cường thông tin phản hồi đào tạo trực tuyến là:  Công khai Rubric chấm điểm kiểm tra, thi đáp án kiểm tra, thi  Cho nhận xét kết kiểm tra cá nhân sinh viên hệ thống đào tạo trực tuyến  Lựa chọn số kiểm tra có hạn chế mang tính phổ biến để trao đổi chung với lớp Thiết lập Diễn đàn Q&A trực tuyến để trao đổi chung lớp học giải đáp thắc mắc sinh viên  Tổ chức buổi giải đáp thắc mắc chung cho lớp môn học  B Một số kinh nghiệm triển khai đánh giá dạy học trực tuyến Ở phần trên, viết tập trung giới thiệu bảy giải pháp nhằm gợi mở cho việc đánh giá kết hợp giảng dạy đánh giá dạy học trực tuyến cách hiệu Trong phần này, chia sẻ số kinh nghiệm triển khai đánh giá trình đối người học dạy học trực tuyến hệ thống quản lý giảng dạy trường Đại học Nha Trang (NTUElearning) Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, trường Đại học Nha Trang thực triển khai giảng dạy trực tuyến cho hầu hết môn học ngoại trừ học phần thực hành giáo dục thể chất Nhà trường sử dụng hệ thống quản lý lớp học trực tuyến tự phát triển tảng Moodle (Open Source), phần mềm sử dụng giảng dạy trực tuyến Zoom meeting Google meet Trường Đại học Nha Trang trường đào tạo đa lĩnh vực, lĩnh vực, chun mơn khơng hồn tồn giống nên triển khai cần có linh hoạt để đáp ứng mục tiêu mong đợi, triển khai cịn số thầy/cơ muốn áp dụng ngun xi cách đánh truyền thống, điểm trừ tất hệ thống quản lý dạy học trực tuyến nay, từ thực tế triển khai thành công việc dạy học trực tuyến học kỳ 1, năm học 2019-2020, muốn chia sẻ số kinh nghiệm triển khai, tập trung đến khâu đánh giá người học hệ thống NTU Elearning Trường Đại học Nha Trang 217 Tập trung việc xây dựng ban hành văn quy định, hướng dẫn, hỗ trợ cho giảng viên người học, quan trọng phương pháp sư phạm, cách tiếp cận dạy học trực tuyến, lưu ý việc quản lý người học đánh giá trình người học thực hàng tuần, quan tâm đến chuẩn mực, quy định lớp học trực tuyến giảng viên sinh viên, có chế xây dựng chế giám sát, thành lập tổ hỗ trợ sư phạm kỹ thuật Tăng cường công tuyên truyền, thay đổi nhận thức để người ủng hộ Để làm tốt việc việc hỗ trợ Tổ kỹ thuật, Nhà trường quan tâm buổi tập huấn trực tuyến, tập huấn sư phạm số, mở phân hệ hệ thống NTU elearrning để hỗ trợ trực tiếp giảng viên, có thời gian hỏi đáp trực tuyến, Tổ hỗ trợ kỹ thuật có đại diện đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ cho đơn vị hỗ trợ chung toàn trường Khi triển khai dạy học trực tuyến, nhà trường quy định tuần giảng viên tập trung hướng dẫn cách dạy học trực tuyến hiệu có đánh giá hiệu biết người học Trong tuần đầu giảng viên cần thống với người học cách tiếp cận dạy học, tăng nhiều thời gian trao đổi giải đáp thay cho việc thuyết giảng, người học cần tự nghiên cứu nhiều (theo cách tiếp cận theo lớp học đảo ngược) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giám sát đánh giá kết người học cần đôi với nhau, sử dụng tối đa hỗ trợ hệ thống NTU elearning, zoom meeting hay google meet:  Thực đa dạng hoạt động đánh giá người học việc khảo sát ý kiến, hỏi đáp qua hệ thống tin nhắn, tự luận, thống kê cách hoạt động tương tác người học, diễn đàn, hội thảo, trắc nghiệm, đánh giá tham gia, … số minh họa Hình 1-4 Hình 1: Một phần phân hệ hỗ trợ triển khai dạy học đánh giá trực tuyến hệ thống NTU elearning 218 Hình 2: Các hoạt động triển khai để đánh giá người học Hình 3: Sử dụng hệ thống để thống kê tương tác người học lên chủ đề, nội dung giảng viên cung cấp Hình 4: Chức thống kê tham gia người học 219  Tất đánh giá cần công bố tiêu chí cơng bố từ đầu để người học chủ động, việc làm thực việc định nghĩa rubric hệ thống, minh họa cụ thể Hình Việc kết hợp giao tập, thực đánh giá phản hồi trực tiếp người học qua hệ thống quản lý học tập có sử dụng rubric nghiệp vụ sư phạm số quan tâm Hình 5: Định nghĩa Rubric Hình 6: Giao diện thực đánh giá phản hồi trực tiếp hệ thống NTU elearning có sử dụng rubric 220 C Kết luận Dạy học trực tuyến khai thác sức mạnh công nghệ để giúp sinh viên tương tác với tài liệu khóa học theo cách Thay sử dụng bút, giấy đánh giá hướng đến khai thác đa dạng công cụ tài liệu trực tuyến để giúp sinh viên hình thành kiến thức phát triển lực cần thiết xác định mục tiêu học tập/chuẩn đầu khóa học Ngồi ra, giảng viên tận dụng công cụ giao tiếp trực tuyến để giúp sinh viên kết nối với kết nối với doanh nghiệp, cộng đồng Đánh giá dạy học trực tuyến khơng cịn kỳ kiểm tra, thi khơ khan, căng thẳng mà sinh viên thường sợ hãi; mà thay vào đó, hội cho sáng tạo trải nghiệm thú vị dành cho họ Việc chuyển từ việc đánh giá trực tiếp giấy thay sử dụng công cụ hỗ trợ nội dung quan trọng chuyển đổi số giáo dục Tài liệu tham khảo: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Conrad, D & Openo, J (2018) Strategies for Online Learning - Engagement and Authenticity AU Press, Athabasca University Cường, T Q (2020) Xu hướng triển khai dạy học bối cảnh ứng dụng công nghệ giáo dục Giang, V T., & Nam, N H (2019) Dạy học kết hợp: hình thức phù hợp với dạy học đại học Việt Nam thời đại kỷ nguyên số Lê V Hảo, Đinh Đ Lưỡng Phạm Th Yến (3/2021) hướng dẫn thiết kế, sử dụng rubric rubric mẫu dùng cho đánh giá hoạt động học tập Walker, D J (2007) Principles of Good Online Assessment Design Assessment design for learner responsibility, 29-31, May 07 https://ctl.wiley.com/creative-methods-of-assessment-in-online-learning/ https://elearningindustry.com/qualitative-elearning-assessment-methods-track-onlinelearners-progress https://sites.psu.edu/onlineassessment/gather-evidence/ 221 ... giảng dạy đánh giá dạy học trực tuyến cách hiệu Trong phần này, chia sẻ số kinh nghiệm triển khai đánh giá trình đối người học dạy học trực tuyến hệ thống quản lý giảng dạy trường Đại học Nha... buổi giải đáp thắc mắc chung cho lớp môn học  B Một số kinh nghiệm triển khai đánh giá dạy học trực tuyến Ở phần trên, viết tập trung giới thiệu bảy giải pháp nhằm gợi mở cho việc đánh giá kết... đơn vị hỗ trợ chung tồn trường Khi triển khai dạy học trực tuyến, nhà trường quy định tuần giảng viên tập trung hướng dẫn cách dạy học trực tuyến hiệu có đánh giá hiệu biết người học Trong tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ đánh giá trong dạy học trực tuyến,