0

Những vấn đề cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay

8 1 0
  • Những vấn đề cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:26

Bài viết phân tích và làm rõ những nội dung có liên quan đến chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay;tính tất yếu khách quan của chuyển đổi số trong giáo dục đại học; những vấn đề đặt ra khi thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học, bài viết chỉ ra các giải pháp cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Trần Mai Ước Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tóm tắt: Việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả hội nhập quốc tế đáp ứng tốt với yêu cầu thời đại có vị trí, vai trị quan trọng giáo dục đại học Chuyển đổi số với nội dung chất xúc tác quan trọng để góp phần quan trọng biến mục tiêu thành thực Từ việc vào phân tích làm rõ nội dung có liên quan đến chuyển đổi số giáo dục đại học nay;tính tất yếu khách quan chuyển đổi số giáo dục đại học; vấn đề đặt thực chuyển đổi số giáo dục đại học, viết giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học giai đoạn Dẫn nhập Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh rõ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số tảng khoa học công nghệ, đổi sáng tạo”33 Tiếp đến, đột phá chiến lược, Đảng ta khẳng định:”Tạo tảng chuyển đổi số quốc gia, bước phát triển kinh tế số, xã hội số”34 Ở Việt Nam, với dân số 96 triệu dân, kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, nắm giữ dân số trẻ, động có khả tiếp cận cơng nghệ cao, nhanh chóng việc áp dụng mơ hình chuyển đổi số tạo nhiều dịch vụ có ích cho nhân dân tận dụng hiệu nguồn lực nhàn rỗi xã hội Thích ứng với thay đổi tận dụng hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), ngày 27/9/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị số 52-NQ/TW số chủ trương, sách chủ động tham gia CMCN 4.0, nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh q trình chuyển đổi số Trên sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030, giáo dục đào tạo (GD&ĐT) lĩnh vực ưu tiên hàng đầu triển khai thực Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 01/03/2021, (Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 34 Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 01/03/2021, (Chinhphu.vn) - Cổng Thơng tin điện tử Chính phủ 33 40 Nội dung 2.1 Chuyển đổi số giáo dục đại học Thực tiễn thời gian vừa qua góp phần chứng minh rõ rằng, chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng suất lao động, chuyển đổi mơ hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi sáng tạo, từ nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Đối với GD&ĐT nói chung, chuyển đổi số góp phần quan trọng đổi cách thức giảng - dạy truyền thống hướng tới phổ cập hoá cá nhân hoá dịch vụ học tập suốt đời tới người học Hay nói cách khác, chuyển đổi số hỗ trợ đổi GD&ĐT theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển lực người học, tăng khả tự học, tạo hội học tập lúc, nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo xã hội học tập học tập suốt đời Đối với bậc giáo dục đại học35, chuyển đổi số tạo đà quan trọng cần thiết việc áp dụng mô hình giáo dục thơng minh, liên kết chủ yếu yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp Đây môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho người học giảng viên thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gắn kết giáo dục đại học với doanh nghiệp nỗ lực phát triển kinh tế xã hội Ngoài ra, với hệ sinh thái giáo dục mở giúp cho hoạt động giảng dạy diễn thuận lợi lúc nơi, người học cá nhân hóa, hồn tồn định việc học tập mà khơng cần lệ thuộc thời gian, địa điểm trước Hiện nay, có nhiều định nghĩa cách hiểu chuyển đổi số (Digital transformation) Theo Gartner, chuyển đổi số việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mơ hình kinh doanh, tạo hội, doanh thu giá trị mới36 Microsoft cho chuyển đổi số việc tư lại cách thức tổ chức tập hợp người, liệu quy trình để tạo giá trị mới37 Có thể hiểu khái quát, chuyển đổi số chuyển hoạt động từ giới thực sang giới ảo mơi trường mạng, theo đó, người tiếp cận thơng tin nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp khơng gian, tiết kiệm thời gian Cịn chuyển đổi số giáo dục đại học việc chuyển đổi cách dạy, cách học, quản trị quản lý giáo dục đại học dựa công nghệ số hướng tới hệ thống giáo dục chất lượng tốt, chi phí thấp tiếp cận dễ dàng với đối tượng xã hội Ở hiểu hình thức tổ chức giáo dục cho bậc học sau giai đoạn bậc phổ thơng với trình độ đào tạo: gồm trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ trình độ tiến sĩ 36 https://amis.misa.vn/5577/chuyen-doi-so-la-gi/, truy xuất ngày 13/4/2021 lúc 23h30’ 37 http://www.hawa.vn/vi/article/20200304-chuyen-doi-so-la-gi, truy xuất ngày 19/4/2021 lúc 23h40’ 35 41 Câu hỏi đặt giai đoạn nay, chuyển đổi số lại cần thiết giữ vị trí, vai trò quan trọng giáo dục đại học, cho xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, tính tất yếu khách quan vận động phát triển giáo dục đại học Dưới tác động ảnh hưởng mạnh CMCN 4.0 nay, chuyển đổi số trở thành chiến lược trường đại học Nhiều sở giáo dục đại học bắt đầu chuyển đổi số với bước khác từ tìm hiểu, nghiên cứu, bắt đầu triển khai, thực Ban giám hiệu trường đại học nhận thức xem chuyển đổi số vấn đề sống còn, xác nhận hiệu nhiều khía cạnh thấu hiểu người học, tăng suất lao động, đổi phương pháp dạy học… Các trường tiêu biểu, tiên phong vấn đề mà kể đến là: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; Trường ĐH Văn Lang; Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội… trường tập trung phát triển ngày mở rộng nội dung có liên quan đến: Thư viện thơng minh – hình thức thư viện chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng đại tự động tất khâu Người dùng dễ dàng tìm sách, mượn sách, đặt phịng học… với điện thoại thông minh.Thư viện kết nối sở liệu với 90 nhà xuất trường đại học danh tiếng Mỹ Người học đăng ký phịng tự học, tra cứu tài liệu online website; Trung tâm Dạy học ảo (UTEx) để tổ chức khóa học trực tuyến hồn tồn (Online Courses) mơi trường mạng internet – xây dựng tảng dạy học số theo mô hình Blended Learning Trung tâm dạy học ảo (UTEx), trường xây dựng trung tâm liệu lớn (Big data center) nhiều chương trình chuyển đổi số khác hệ thống phần mềm quản lý, KPIs, E-Portfolio, Social Media UTE-TV…; Phát triển hệ sinh thái giáo dục đa dạng - trọng tâm giáo dục đại học Trung tâm Đổi sáng tạo, kết nối thành tố trường đại học, doanh nghiệp chuyên gia hàng đầu Thứ hai, tính thích ứng trước thay đổi, biến đổi môi trường Để ứng phó dịch Covid-19 (từ tháng 02/2020), nhiều trường đại học triển khai dạy, học trực tuyến Đây hội thách thức cho cho hệ thống giáo dục nói chung có giáo dục đại học nói riêng việc dạy học trực tuyến Từ bị động, bỡ ngỡ giai đoạn ban đầu, đến (4/2021), cơ sở giáo dục đại học tiếp cận dạy học trực tuyến; bước đầu giải thành cơng khó khăn tình khơng tập trung Đại dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Chính phủ bộ, ban ngành liên quan có đạo kịp thời, phù hợp với xu 42 toàn cầu cho hệ thống giáo dục quốc gia ứng phó với đại dịch Tính đến gần tháng 3/2020, công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ban hành nhằm chi tiết hóa hướng dẫn việc triển khai dạy học trực tuyến cho hệ thống giáo dục theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phải đảm bảo chuẩn chất lượng trình đào tạo Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung (có hiệu lực từ tháng 7/2019) Nghị định 99 có điều khoản cụ thể khuyến khích giảng dạy trực tuyến hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với tinh thần áp dụng công nghệ giáo dục xuyên biên giới, nhằm nâng cao lực tiếp cận người học tất vùng miền trình tiếp thu tri thức Đến gần cuối tháng 3/2020, công văn 988/BGDĐT-GDĐH ban hành nhằm khẳng định hệ thống giáo dục tiến hành đánh giá học phần dạy trực tuyến theo hình thức thi học phần trực tuyến với quy trình đảm bảo chất lượng hệ thống Ủng hộ sáng kiến BGDĐT, vào ngày 26/3 nhà mạng lớn Việt Nam, bao gồm Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile cam kết hỗ trợ ngành giáo dục việc ngăn chặn kiểm sốt Covid-19 cách miễn phí lưu lượng data điện thoại cho học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh sử dụng giải pháp đào tạo trực tuyến BGDĐT công bố Đây coi nỗ lực hành động cụ thể nhằm tăng tốc q trình số hóa Việt Nam, có nội dung liên quan đến giáo dục đại học Thứ ba, góp phần thay đổi diện mạo giáo dục đại học Với diễn ra, giai đoạn tới, chuyển đổi số khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực triển khai thực để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trước yêu cầu mới, thách thức xu hội nhập quốc tế Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đề GDĐT phát triển tảng hỗ trợ dạy học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số công tác quản lý, giảng dạy học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy học tập theo hình thức trực tiếp trực tuyến Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa Thích ứng với thay đổi, ngành giáo dục đưa vào sử dụng sở liệu toàn quốc giáo dục với 53.000 trường học, 710 phòng GDĐT, gần 24 triệu học sinh 1.4 triệu giáo viên gắn mã định danh Thông tin 393 trường đại học, cao đẳng với 2,5 triệu sinh viên, 120.000 giảng viên cập nhật hệ thống sở liệu ngành38 Việc phát triển học liệu số Bộ GDĐT trọng triển khai, đến có 5.000 giảng e38 https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-hoc-day-manh-chuyen-doi-so20210211152228854.htm, truy xuất ngày 13/4/2021 lúc 22h30’ 43 learning; 2.000 giảng dạy truyền hình, 200 đầu sách giáo khoa phổ thơng, 200 thí nghiệm ảo 35.000 câu hỏi trắc nghiệm39 Có thể nói rằng, thực chuyển đổi số, tồn cách giáo dục, đào tạo tổ chức, thực quản lý thay đổi Trải nghiệm giáo dục khác khiến cho số lực, kỹ đầu người học khơng cịn, đồng thời số lực, kỹ hình thành Trọng tâm chuyển đổi số trải nghiệm người học hoàn toàn thay đổi Hiển nhiên tư quản lý giáo dục cần phải chuyển đổi, mở linh hoạt để hình dung nắm bắt yếu tố tác động, chi phối vấn đề đặt mà bàn đề phần sau viết Thứ tư, thích ứng với xu văn hóa giáo dục số bối cảnh CMCN 4.0 Văn hóa ứng xử khơng gian mạng, văn hóa giáo dục số xu hướng tất yếu thực chuyển đổi số giáo dục đại học Văn hóa giáo dục số, gồm vấn đề thái độ học tập, hiểu biết đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức học tập suốt đời (lifelong learning) cần xây dựng phát triển người học giảng viên trình dạy, học 2.2 Những vấn đề đặt thực chuyển đổi số giáo dục đại học Xuất phát từ nội dung phân tích trên, với thực tiễn triển khai chuyển đổi số giáo dục đại học thời gian vừa qua, vấn đề đặt trình thực chuyển đổi số giáo dục đại học là: Một là, tư phận lãnh đạo đội ngũ giảng viên (nhất đơn vị công lập) chưa thực chủ động cho thay đổi Chưa kể đến trình triển khai thực nhiều lúc khơng theo kịp với phát triển công nghệ Hai là, hành lang pháp lý chưa thực bắt kịp nhịp với trình thực chuyển đổi số giáo dục đại học Ba là, cịn tình trạng nhiều sở giáo dục đại học dùng nhiều phần mềm q trình quản lý giảng dạy, điều gây khó khăn cho quản lý, sử dụng tính hiệu trình triển khai thực Bốn là, cơng tác đảm bảo an tồn thơng tin thiết bị sử dụng đầu cuối giáo dục đại học cịn gặp khó khăn, đặc biệt trường thuộc địa phương Năm là, công tác xây dựng học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) phát triển tự phát sở giáo dục đại học, chưa vào nề nếp thành hệ thống, khó kiểm sốt chất lượng nội dung học 39 https://tuoitre.vn/giao-duc-tien-phong-trong-chuyen-doi-so-0210103204857567.htm, truy xuất ngày 13/4/2021 lúc 23h30’ 44 tập Tính tới thời điểm (4/2021), sở giáo dục chưa thống cách thức chung, tiểu chuẩn, tiêu chí cụ thể cho vấn đề xây dựng học liệu số, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thân nhà trường cán chuyên trách trình thực Sáu là, chưa cóó tảng cơng nghệ quốc gia thống để sở giáo dục đại học, giảng viên, sinh viên, người học tham gia hoạt động hiệu Bảy là, tính khơng đồng nhận thức thái độ tích cực chuyển đổi số sở giáo dục đại học Tám là, sở quy định pháp lý chưa hoàn thiện, bắt kịp nhịp với phát triển, ứng dụng thực chuyển đổi số sở giáo dục đại học Biểu liên quan đến: Quy định chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất lượng học trực tuyến, công nhận kết học trực tuyến (khác với học truyền thống); quy định điều kiện tổ chức lớp học, trường học môi trường mạng (kể ngắn hạn dài hạn) Chín là, việc đầu tư phát triển chương trình đào tạo công nghệ lõi thúc đẩy chuyển đổi số, cụ thể trí tuệ nhân tạo, cơng nghệ tự động hóa, công nghệ Internet vạn vật, liệu lớn phân tích số sở giáo dục chưa quan tâm mức 2.3 Những giải pháp Trong thời gian tới, để thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học, cần tập trung triển khai số giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng chuyển đổi số giáo dục đại học để thích ứng với tính tấy yếu khách quan CMCN 4.0 Vấn đề cần thông suốt tư tưởng tâm hợp lực thực chuyển đổi số toàn ngành giáo dục, đến địa phương, nhà trường, giảng viên, cán quản lý; người học tính thống trình triển khai sở giáo dục đại học Các sở giáo dục đại học cần thẳng thắn nhìn nhận chuyển đổi số xu tất yếu ngành, diễn với tốc độ nhanh, cần có chuẩn bị, đầu tư xứng tầm, tạo sức mạnh cộng hưởng tâm cao Thứ hai, hoàn thiện chế, sách, hành lang pháp lý để thuận lợi cho chuyển đổi số giáo dục đại học Đó sách liên quan đến học liệu sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; liên quan đến chất lượng việc dạy học môi trường mạng an tồn thơng tin mạng; liên quan đến trị, tư tưởng, đạo đức người dạy, người học bảo vệ thông tin cá nhân, an ninh thông tin môi trường mạng; quy định liên quan đến điều kiện tổ chức dạy - học 45 mạng, kiểm định chất lượng, tính pháp lý cơng nhận kết dạy - học trực tuyến Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực (cán quản lý, giảng viên, sinh viên, học viên) có kiến thức, kỹ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số Trước hết kỹ sử dụng CNTT, kỹ an tồn thơng tin, kỹ khai thác, sử dụng hiệu ứng dụng phục vụ công việc dạy - học Thứ tư, đảm bảo tảng hạ tầng công nghệ thông tin, sở vật chất trình chuyển đổi số Việc trang bị cần phải đồng sơ sở giáo dục đại học, đảm bảo việc quản lý, dạy - học thực cách bình đẳng nhà trường, địa phương, đảm bảo môi trường mạng thông suốt, ổn định, an tồn thơng tin Thực việc cần huy động nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ trang thiết bị đầu cuối tham gia cung cấp hệ thống, giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục đại học nói riêng ngành giáo dục đào tạo nói chung Thay cho lời kết Trong trình đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), Việt Nam cam kết thực Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) tất 12 ngành dịch vụ có giáo dục Thời gian vừa qua, trọng, quan tâm Đảng, Nhà nước đến công phát triển giáo dục đào tại Việt Nam khơng chủ trương, sách mà thực hành động cụ thể với mức độ đầu tư tăng qua năm Bối cảnh nay, bùng nổ phát triển công nghệ giáo dục tạo phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển giáo dục đại học theo hướng có liên quan đến: Nền tảng số cho giáo dục (Digital education platform); Người học số (Digital learner); Người dạy số (Digital teacher/educator); Học liệu số (Digital learning resources); Môi trường học tập số (Digital learning environment)… vậy, việc có nhận thức thái độ đắn để chủ động thích nghi bắt kịp chuyển đổi số giáo dục đại học điều tất yếu khách quan vận động phát triển./ Tài liệu tham khảo: [1] [2] Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 01/03/2021, (Chinhphu.vn) - Cổng Thơng tin điện tử Chính phủ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý hỗ trợ hoạt động dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025" 46 [3] [4] [5] [6] [7] [8] Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Majchrzak, Ann; Markus, M Lynne; and Wareham, Jonathan D (2016) Designing for Digital Transformation: Lessons for Information Systems Research from the Study of ICT and Societal Challenges MIS Quarterl, 40(2), pp.267-277 Henriette, E., Feki, M., & Boughzala, I (2015) The Shape of Digital Transformation: A Systematic Literature Review Ninth Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS) https://amis.misa.vn/5577/chuyen-doi-so-la-gi/ http://www.hawa.vn/vi/article/20200304-chuyen-doi-so-la-gi https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-hoc-day-manh-chuyen-doi-so20210211152228854.htm, truy xuất ngày 13/4/2021 lúc 22h30’https://tuoitre.vn/giaoduc-tien-phong-trong-chuyen-doi-so-20210103204857567.htm, truy xuất ngày 13/4/2021 lúc 23h30’ 47 ... trình dạy, học 2.2 Những vấn đề đặt thực chuyển đổi số giáo dục đại học Xuất phát từ nội dung phân tích trên, với thực tiễn triển khai chuyển đổi số giáo dục đại học thời gian vừa qua, vấn đề đặt... tiết kiệm thời gian Còn chuyển đổi số giáo dục đại học việc chuyển đổi cách dạy, cách học, quản trị quản lý giáo dục đại học dựa công nghệ số hướng tới hệ thống giáo dục chất lượng tốt, chi phí... thức thái độ tích cực chuyển đổi số sở giáo dục đại học Tám là, sở quy định pháp lý chưa hoàn thiện, bắt kịp nhịp với phát triển, ứng dụng thực chuyển đổi số sở giáo dục đại học Biểu liên quan đến:
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay,