0

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT

10 18 0
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:26

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là biểu mẫu được lập ra nhằm tóm tắt, tổng hợp toàn bộ kết quả trong quá trình làm việc của giáo viên theo định kỳ để báo cáo lên cấp trên nhằm mục đích làm căn cứ xét duyệt thăng chức, khen thưởng, đề xuất tăng lương...Nội dung trong mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên năm 2022 cần nêu rõ những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, càng chi tiết càng tốt. Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên rất quan trọng giúp quản lý dễ dàng tổng hợp, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và đưa qua quyết định khen thưởng cũng như những chiến lược quản lý Mẫu 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT……… Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ (Mẫu báo cáo áp dụng cá nhân) I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên (Ghi đầy đủ chữ in thường, không viết tắt): - Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính: - Quê quán: - Trú quán: - Đơn vị công tác: Trường THPT Võ Thị Sáu - Chức vụ (Đảng, quyền, đồn thể): - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận: Thành tích đạt cá nhân:(lưu ý xem thích 4) III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh đua hiệu thi đua; quan ban hành định Hình thức khen thưởng: Năm Hình thức Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; khen thưởng quan ban hành định * Tóm tắt thành tích bật từ – dòng THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) Chú thích: Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 06 năm danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm Chiến sĩ thi đua sở Giấy khen Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) Nêu thành tích cá nhân việc thực nhiệm vụ giao (kết đạt suất, chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ; biện pháp, giải pháp công tác việc đổi công tác quản lý, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; cơng tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò cá nhân cơng tác xây dựng Đảng đồn thể; công tác tham gia hoạt động xã hội, từ thiện …) - Đối với cán làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực sách bảo hiểm người lao động … việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo mơi trường, an tồn vệ sinh lao động, an tồn vệ sinh thực phẩm (có trích lục nội dung xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) - Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm kết học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi cấp; số đề tài nghiên cứu,… - Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi kinh tế, xã hội, …) - Đối với hội đoàn thể, lấy kết thực nhiệm vụ công tác trọng tâm chương trình cơng tác Trung ương hội, đoàn thể giao - Đối với quan quản lý nhà nước, lấy kết thực nhiệm vụ quản lý nhà nước, thực nhiệm vụ chuyên môn công tác tham mưu cho lãnh đạo phát triển đơn vị, ngành, địa phương … Nêu hình thức khen thưởng Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng phong tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký định) - Ghi rõ số định công nhận danh hiệu thi đua 07 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm Bằng khen Thủ tướng Chính phủ v.v… - Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc": + Ghi rõ số định, ngày, tháng, năm, ký định 02 lần liên tục tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua sở" trước thời điểm đề nghị; + Ghi rõ nội dung sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích quản lý, cơng tác đề tài nghiên cứu (tham gia thành viên chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) phải có giấy chứng nhận Hội đồng kèm theo hồ sơ - Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp sở" trước thời điểm đề nghị; sáng kiến cấp có thẩm quyền cơng nhận Mẫu 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO…… TRƯỜNG THPT……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày … tháng năm 2020 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2019 - 2020 ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN I Sơ lược lý lịch Họ tên:……………………………………… Ngày tháng năm sinh: ……………… Giới tính:… Quê quán:……………………………………… Trú quán: ……………………………………… Đơn vị công tác: Trường THPT…………… Chức vụ nay: ……………………………… Trình độ chun mơn nghiệp vụ: ……………………………………… II Thành tích đạt được: Quyền hạn nhiệm vụ giao: - Nhiệm vụ 1: Phụ trách phòng thiết bị - Nhiệm vụ 2: Phụ trách đánh trống vào lớp - Nhiệm vụ 3: Phụ trách lao động vệ sinh phòng hiệu trưởng, phòng chờ giáo viên lên lớp Thành tích đạt cá nhân: * Kết thực nhiệm vụ 1: Bản thân có nhiều cố gắng, ln học hỏi trau dồi chuyên môn , chấp hành tốt kỉ luật lao động, nội qui, qui chế ngành Có nhiều cố gắng, luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp trước, hồ sơ sổ sách đầy đủ Tự tham khảo tài liệu liên quan đến môn để trau dồi thêm kiến thức phù hợp Tự nâng cao lực, nâng cao trình độ chun mơn cách tìm hiểu thêm mạng internet * Kết thực nhiệm vụ 2: Luôn đảm bảo vào lớp *Kết thực nhiệm vụ 3:Từng ngày lao động vệ sinh khu vực phân cơng se * Những thành tích khác: - Ln giữ gìn phẩm chất đạo đức, hành vi, lối sống thân - Đoàn kết, thân với đồng nghiệp - Tham gia xây dựng trường vững mạnh - Tham gia đầy đủ vận động, quyên góp ủng hộ đối tượng xã hội - Luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối Đảng pháp luật nhà nước Thực tốt nội qui trường, xã, Sở - Ln có ý thức tham gia xây dựng gia đình nhà giáo văn hố, gia đình khơng vi phạm pháp luật mắc tệ nạn xã hội -Trong gia đình, thân tơi ln gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối sách pháp luật Nhà nước, quan tâm tới gia đình, người thân, nuôi dạy tốt, vợ chồng hạnh phúc; - Quan hệ với hàng xóm chan hồ, thân thiện; - Trong quan, thân mật gần gũi với đồng nghiệp, với học sinh phụ huynh học sinh, không vi phạm lối sống thiếu lành mạnh, tha hoá, biến chất - Tham gia đầy đủ nhiệt tình hoạt động tổ chức, đoàn thể nhà trường - Ln có thái độ niềm nở thân quan hệ với nhân dân nơi cư trú đồng nghiệp - Ln có ý thức thực hành tiết kiệm sử dụng tài sản chung nhà trường - Thường xuyên ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình góp ý đồng nghiệp, học sinh, từ có điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù công tác giao -Thơng qua mạng xã hội Facebook, phịng lao động thương binh xã hội huyện Hà Quảng, phịng văn hóa xã, tơi báo cho gia đình số liệt sỹ thơng tin phần mộ liệt sĩ mà gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy -Tơi qun góp đồ dùng, quần áo, sách gửi cho học sinh trường THCS Mông Ân, xã Mông Ân , huyện Bảo Lâm, Tỉnh cao Bằng ( Người nhận đồ thầy giáo Nông Thế Anh) III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định 2014-2015 Đang tập 2015-2016 Lao động tiên tiến Sở giáo dục đào tạo Cao Bằng 2016-2017 Lao động tiên tiến Sở giáo dục đào tạo Cao Bằng 2017-2018 Lao động tiên tiến Sở giáo dục đào tạo Cao Bằng 2018-2019 Lao động tiên tiến Sở giáo dục đào tạo Cao Bằng Hình thức khen thưởng: Năm Hình thức Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; khen thưởng quan ban hành định QĐ số: /QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2016 2015-2016 Giấy khen Giám đốc sở giáo dục Cao Bằng 2016-2017 Giấy khen LĐTT Số 399/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/6/2017 2017-2018 Giấy khen LĐTT Số 390/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/6/2018 2018-2019 Giấy khen LĐTT Số 661/QĐ-SGD&ĐT ngày 05/7/2019 Trên thành tích tơi đạt năm học 2019-2020 vừa qua Tôi xin báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định Tôi xin chân thành cám ơn / THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) ... 05/7/2019 Trên thành tích tơi đạt năm học 2019-2020 vừa qua Tôi xin báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định Tôi xin chân thành cám ơn / THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH XÁC... thẩm quyền cơng nhận Mẫu 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO…… TRƯỜNG THPT? ??…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày … tháng năm 2020 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2019... lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trị cá nhân cơng tác xây dựng Đảng đồn thể; cơng tác tham gia hoạt động xã hội, từ thiện …) - Đối với cán làm cơng tác quản lý nêu tóm tắt thành tích đơn vị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT,

Từ khóa liên quan