0

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non (Tham khảo)

35 0 0
  • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non (Tham khảo)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 13:06

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non BÀI THU HOẠCH Họ và tên Sinh ngày Chức vụ công tác Hiệu trưởng Đơn vị công tác Trường mầm non Câu hỏi Sau khi học tập và đi thực tế, thầy/ cô hãy viế[.] Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán quản lý Mầm non BÀI THU HOẠCH Họ tên: Sinh ngày: Chức vụ công tác: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường mầm non Câu hỏi: Sau học tập thực tế, thầy/ cô viết luận dài khoảng 1000 từ để làm rõ phẩm chất lãnh đạo cần thiết để thực kế hoạch thay đổi cho trường học rào cản tiềm ẩn thầy/cơ nhận thấy phát sinh, ảnh hưởng tới thành công kế hoạch Trả lời: Những thay đổi giáo dục nhà trường bối cảnh đặt yêu cầu người giáo viên, đòi hỏi người giáo viên phải có vai trị nghiệp giáo dục đào tạo Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đối với việc quản lí, lãnh đạo nhà trường, người Hiệu trưởng giai đoạn đổi cần có phẩm chất lực Thay thực thi nhiệm vụ hành trước đây, nhà trường ngày tăng quyền tự chủ trách nhiệm giải trình, xây dựng trường học lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện phẩm chất, lực cho học sinh Có thể nói tiến hạnh phúc học sinh thước đo lực Hiệu trưởng Trong bối cảnh giao quyền tự chủ trách nhiệm giải trình cao nhà trường nay, người Hiệu trưởng phải có tinh thần chủ động, động sáng tạo để tổ chức hoạt động giáo dục mang đến phát triển tốt cho học sinh Hiệu trưởng gánh vai trách nhiệm lớn việc tổ chức thực dạy học theo chương trình mới, đổi dạy học truyền thụ nội dung sang phát triển phẩm chất, lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm cho hoạt động “Hiệu trưởng xem người thuyền trưởng, dẫn dắt, lèo lái cho thuyền đến đích đề Là người định hướng cho đội ngũ giáo viên trình dạy học để đáp ứng mục tiêu đổi giáo dục nay” Chính vậy, người lãnh đạo phải có phẩm chất, lực cần thiết để thực nhiệm vụ quan trọng đề Trước hết, phẩm chất nhắc tới người lãnh đạo nhà trường lịng u nghề, u học sinh tha thiết Chính phẩm chất tạo điều kiện cho phát triển môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi với học sinh Bên cạnh người lãnh đạo cần phải có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt Gương mẫu đầu, chấp hành chủ trương sách Đảng nhà nước, đồng thời hăng hái tham gia hoạt động nhà trường địa phương Có lối sống, tác phong lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc văn hóa dân tộc môi trường giáo dục Người lãnh đạo cần phải có chiến lược tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường gồm: phân tích tình hình, mục tiêu, kết quả, hoạt động điều kiện thực phù hợp với bối cảnh cụ thể nhà trường, địa phương định hướng ngành Giáo dục.Chỉ đạo đổi hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, lực học sinh Người lãnh đạo cần có ý chí vượt khó, biết động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên nhân viên học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, phát huy tính động, sáng tạo học sinh Có tạo nên mơ hình trường học mới, đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện Muốn đổi quản lý giáo dục nhà trường, người Hiệu trưởng cần tổ chức đánh giá xếp loại thi đua CB,GV,NV cách khách quan, dân chủ đảm bảo tính cơng Xây dựng Quy chế khen thưởng phù hợp với tình hình nhà trường động viên khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngồi cịn đổi cơng tác xã hội hóa giáo dục, tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng nhà trường Việc đổi công tác xã hội hóa cần làm tốt cơng tác phối kết hợp nhà trường, gia đình xã hội Cụ thể, Hiệu trưởng cần có đánh giá thường xuyên cơng hoạt động chăm sóc giáo dục giáo viên theo yêu cầu chương trình Hay việc tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích vượt trội phương pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên em học sinh.Có động lực làm việc, giáo viên tạo môi trường học tập đổi với việc lấy học sinh làm trung tâm tiết học, học sinh tích cực chủ động, từ tìm tịi, khám phá, lĩnh hội tri thức Bên cạnh cần tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa, học tập, sinh hoạt tập thể để cải tiến chất lượng học tập sau tiết học.“Trong trình thực hiện, điều quan trọng Hiệu trưởng phải ghi nhận thành công giáo viên lễ kỷ niệm khen thưởng Các họp giáo viên, tin họp hội đồng nhà trường diễn đàn tuyệt vời để chia sẻ tin tức tốt đẹp thành cơng giáo viên” Hiệu trưởng với vai trị người giám sát hỗ trợ giáo viên trình dạy học theo chương trình giáo dục mầm non Khi áp dụng chương trình giáo viên cần đến hỗ trợ từ Hiệu trưởng nguồn lực, sở vật chất, công nghệ thông tin… Sự hỗ trợ giúp giáo viên hoàn thiện công tác giảng dạy, triển khai kế hoạch thực dạy học đảm bảo thời gian đạt chất lượng cao Tiếp đến, người lãnh đạo cần có thống nhận thức hành động, lời nói đơi với việc làm, khơng vụ lợi, khơng vun vén cho cá nhân, điều có lợi cho tập thể khó khăn tâm làm, điều khơng có lợi cho tập thể phải tránh Người lãnh đạo phải biết khiêm tốn, không tự cao, tự đại, trung thực, giản dị, nhân , tôn trọng giáo viên, nhân viên, gần gũi, quan tâm đến chí hướng, nguyện vọng họ, lắng nghe giải nhu cầu đáng họ cách hợp lí Cần đối xử nhân ái, vị tha độ lượng, không làm tổn thương đến nhân cách họ.bên cạnh đó, cần phát triển mối quan hệ với cha mẹ học sinh: Tổ chức phối hợp, tư vấn, huy động cha, mẹ, người thân học sinh tham gia hoạt động giáo dục học sinh, phát triển nhà trường theo quy định,phát triển mối quan hệ với quyền địa phương: Tham mưu cấp ủy, quyền địa phương quan tâm, đầu tư nguồn lực phát triển nhà trường tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động phát triển cộng đồng địa phương đồng thời phát triển mối quan hệ với cá nhân, tổ chức xã hội: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội huy động cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ hoạt động giáo dục học sinh, phát triển nhà trường Đặc biệt người lãnh đạo luôn cần phải tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, lực lãnh đạo quản lí nhà trường người hiệu trưởng phải nắm rõ vai trị quản lý Cụ thể, hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo thông qua việc quản lý phát triển định hướng có hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bên cạnh đó, cần phải tạo điều kiện giúp đỡ bộ, nhân viên, giáo viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, cịn số rào cản tiềm ẩn dẫn đến ảnh hưởng tới thành công kế hoạch thay đổi trường học, là: Đối với giáo viên: Cịn nhiều bất cập phân cơng lao động, số ngại tham gia hoạt động ngoại khoá, hoạt động xã hội Đối với học sinh số em học sinh cá biệt, khó hợp tác q trình dạy học rèn luyện phẩm chất đạo đức Chính vậy, người lãnh đạo cần phải cố gắng khắc phục rào cản để có thành cơng tốt đẹp cho mơi trường học tập hồn thiện, hướng tới điều tốt đẹp Tóm lại, để thực có hiệu cơng tác đổi quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch đổi trường học đòi hỏi người lãnh đạo, nhà quản lý cần phải có lực, trình độ, có tâm, lĩnh, động, sáng tạo … nghĩa đòi hỏi người thủ trưởng, lãnh đạo phải có tâm có tầm Hà nội, ngày tháng năm 2020 Người viết thu hoạch LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành tiểu luận lớp Bồi dưỡng Quản lí Giáo dục Mầm non, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ……………… Hiệu trưởng trường ,………………………… toàn thể thầy cô giáo khoa bồi dưỡng trường Cao đẳng sư phạm tỉnh…………., người tận tình giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài cách thuận lợi, thầy ln bên cạnh để đóng góp, giúp đỡ thiếu sót khuyết điểm em mắc phải cơng tác quản lí đề hướng giải tốt để từ em nhận đề tài đến hồn thành tiểu luận Em xin chân thành cô giáo ……………………… giáo viên chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng cán Quản lí lớp Mầm non Cảm ơn thầy giáo cô giáo Ban giám hiệu, khoa Bồi dưỡng trường ………………………đã cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm công tác quản lí để làm đề tài Trong q trình làm tiểu luận điều kiện công tác, thời gian kinh nghiệm nghiên cứu có hạn để tiểu luận hồn thành mang tính khả thi Em kính mong giúp đỡ, góp ý kiến quý báu thầy giáo Cuối em xin kính chúc q thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công lĩnh vực Em xin chân thành cảm ơn! …., ngày ….tháng … năm 20… Người thực tiểu luận MỤC LỤC PHẦN A PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN Các khái niệm có liên quan Các quan điểm, chủ trương đường lối Đảng Nhà nước Mục tiêu công tác đạo Mục đích ý nghĩa cơng tác xây dựng kế hoạch hàng năm Nội dung CHƯƠNG II GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ – TỈNH Đặc điểm tình hình nhà trường Thực trạng công tác đạo thực kế hoạch trường mầm non CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ – TỈNH Giáo dục nhận thức quan điểm công tác xây dựng kế hoạch năm học Giải pháp tổ chức thực xây dựng kế hoạch Giải pháp xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu quản lí cách cụ thể Xây dựng mối quan hệ cơng tác tích cực Hiệu trưởng PHẦN C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị PHẦN A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, tảng ngành Giáo dục đào tạo Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục bậc học Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ sở để hình thành nên nhân cách người XHCN Việt Nam chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Như Bác Hồ kính u nói: “ Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt” Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cháu, bồi dưỡng cho cháu trở thành người cơng dân có ích Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày Muốn thực điều đó, trước hết người quản lý đạo phải toàn diện chuyên môn phải nhận thức nhiệm vụ, yêu cầu ngành học, đồng thời nắm vững tiêu, kế hoạch Ngành học giao cho Như vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ bậc mầm non việc xây dựng kế hoạch nói chung việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học nói riêng công cụ quan trọng cần thiết, công tác Giáo dục chức lớn Quản lí Giáo dục nói riêng Quản lí nhà trường nói chung Khi nghiên cứu kế hoạch nhà khoa học khẳng định: “Xây dựng kế hoạch có vai trị quan trọng, ảnh hưởng đến cơng việc; Khơng có kế hoạch doanh nghiệp hay tổ chức khác cho thuyền khơng lái chạy vịng quanh” Lập kế hoạch sơ sài có lẽ nguyên nhân gây nhiều thất bại quản lí Xây dựng kế hoạch quan trọng việc điều hành quản lý, xây dựng kế hoạch hàng năm quan trọng Hằng năm ngành Giáo dục, từ Bộ Giáo dục Đào tạo, sở Giáo dục Đào tạo đến phòng Giáo dục Đào tạo có văn hướng dẫn kế hoạch thực nhiệm vụ năm học đế bậc học, cấp học Trong Quản lí trường học xây dựng kế hoạch chức chức tảng Nếu xây dựng kế hoạch chặt chẽ, phù hợp tổ chức thực kế hoạch cách khoa học hạn chế bất ổn định trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy thay đổi từ bên ngồi, tạo khả thực công việc cách hiệu nhất, tập trung cố gắng người vào việc thực nhiệm vụ năm học Khi có kế hoạch giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực chức quản lí khác Để hoạt động nhà trường đạt hiệu quả, từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện có nhà trường, yêu cầu kế hoạch ngành đề Nó định đến hoạt động giáo dục nói riêng hoạt động quản lí nói riêng Thực tế cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhiều năm qua số trường chưa quan tâm mức, mang tính hình thức, thực chưa thật đầy đủ theo tinh thần văn đạo, hướng dẫn ngành, chưa phù hợp với thực tế nhà trường địa phương Do kế hoạch phần lớn sản phẩm riêng hiệu trưởng chưa tập chung trí tuệ tập thể nên chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy hoạt động nhà trường làm giảm hiệu lực công tác Quản lí Hiệu trưởng Trường mầm non……………thành phố…………… - đơn vị em công tác, việc xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học năm tiến hành thường xuyên hiệu chưa cao chưa có kế hoạch khả thi giải pháp cụ thể Vì vậy, em chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học năm Trường mầm non …………… thành phố ……………” làm đề tài nghiên cứu khóa học quản lí Giáo dục trường học năm …………… Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Xem xét lại việc thực hiện, xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học năm Hiệu trưởng Trường mầm non …………… thành phố …………… năm học vừa qua Từ đó, đưa biện pháp tích cực, nhằm thực tốt công tác xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học để nâng cao hiệu lực quản lí trường học Hiệu trưởng Khách thể đối tượng nghiên cứu: a) Khách thể nghiên cứu: Tất cán bộ, giáo viên nhân viên Trường mầm non …………… thành phố …………… b) Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu biện pháp xây dựng dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học Trường mầm non …………… thành phố …………… năm học vừa qua Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác xây dựng dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học Trường mầm non …………… thành phố ……………từ năm học 20…201… đến Nhiệm vụ nghiên cứu: Để nghiên cứu đề tài cách khoa học đạt kết em đề nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu lí luận chức Quản lí Giáo dục trường học, chức Quản lí Giáo dục Hiệu trưởng trường mầm non - Tìm hiểu thực tế việc xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học Trường mầm non …………… thành phố …………… Trên sở rút mặt mạnh học kinh nghiệm thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực Quản lí trường học Hiệu trưởng - Trên sở xác định nguyên nhân hạn chế, thiếu sót để đề giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học năm cách khoa học hiệu trường học Phương pháp nghiên cứu: A) Phương pháp phân tích tổng hợp: Nghiên cứu tài liệu: Chuyên đề “xây dựng tổ chức thực kế hoạch trường mầm non” Nghiên cứu thực tế công tác Quản lí Giáo dục sở nhà trường việc thực tác xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học năm trường mầm non để thấy rõ thực trạng, nguyên nhân, tổng hợp để đánh giá khái quát, để rút học, đề giải pháp b) Phương pháp nghiên cứu tác động: Xác định vấn đề, tác động việc lập kế hoạch đạo Quản lí Hiệu trưởng tới tập thể cán giáo viên công nhân viên, tập thể học sinh đánh giá kết sau tác động c) Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra (phiếu thăm dò, phiếu trắc nghiệm, phiếu khảo sát ) thu thập thông tin cần thiết để làm xác định nguyên nhân hạn chế, thiếu sót công tác kiểm tra nội trường học Hiệu trưởng READ tiểu luận mê tín dị đoan PHẦN B NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I Các khái niệm liên quan: Chức Quản lí Giáo dục: Chức Quản lí Giáo dục dạng hoạt động chun biệt, thơng qua chủ thể quản lí tác động vào khách thể quản lí nhằm thực mục tiêu quản lí Giáo dục định Các chức Quản lí Giáo dục: + Chức kế hoạch + Chức tổ chức + Chức đạo + Chức kiểm tra Chức đạo quản lí giáo dục: Được xác định từ việc điều hành hướng dẫn hoạt động nhằm đạt mục tiêu có chất lượng hiệu Thực chất chức đạo trình tác động ảnh hưởng chủ thể quản lí tới người khác nhằm biến yêu cầu chung tổ chức, hệ thống Giáo dục nhà trường thành nhu cầu toàn cán cơng chức, sở người tích cực, tự giác mang hết khả để làm việc Do chức đạo sở để phát huy động lực cho việc thực mục tiêu quản lí góp phần tạo nên chất lượng hiệu hoạt động Kế hoạch Quản lí Giáo dục Quản lí nhà trường: Chức kế hoạch q trình xác định mục tiêu phát triển Giáo dục định biện pháp tốt để thực mục tiêu Nó có vai trị khởi đầu, định hướng cho tồn hoạt động q trình quản lí sở để huy động tối đa nguồn lực cho việc thực mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức, đơn vị cá nhân Mục tiêu Quản lí Giáo dục Đào tạo: Phát triển mặt sở Giáo dục; đội ngũ sư phạm; sở vật chất kỹ thuật; tổ chức Quản lí Đảm bảo quyền học tập học sinh ngành học, cấp học, lớp học tiêu, tiêu chuẩn Đảm bảo yêu cầu, chất lượng hiệu đào tạo Phát triển tập thể sư phạm đủ, động nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đời sống Đảm bảo quyền lao động cán công nhân chất lượng lao động Xây dựng, sử dụng bảo quản tốt sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ việc dạy học Xây dựng hồn thiện máy quản lí Phát triển, hoàn thiện mối quan hệ sở Giáo dục xã hội để làm tốt công tác giáo dục hệ trẻ Thực xây dựng kế hoạch trường mầm non: Trong trường mầm non thường có kế hoạch: - Kế hoạch dài hạn - Kế hoạch phát triển - Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học toàn trường - Kế hoạch dạy- học Giáo dục + Kế hoạch tổ chuyên môn (Kế hoạch giảng dạy- Công tác tổ chuyên môn) + Kế hoạch giảng dạy- Công tác giáo viên + Kế hoạch đầu kì + Thời khóa biểu + Lịch cơng tác hàng tuần, hàng tháng trường + Kế hoạch hoạt động Giáo dục + Kiểm tra nội trường học + Kế hoạch tài + Kế hoạch xây dựng sở vật chất thiết bị dạy – học + Các đề án, chương trình – Bắt đầu việc quán triệt chủ trương đánh giá chất lượng trường giai đoạn cho Ban Giám hiệu trường , lãnh đạo Phòng Giáo dục quận, huyện thành phố Cán quản lý trường cần tìm hiểu kỹ việc đánh giá chất lượng giáo dục trường, tác dụng việc đánh giá chất lượng giáo dục trường ; quy trình đạo để thân có đủ kiến thức để đạo vấn đề thực tiễn nhà trường + Bước 3: Thu thập số liệu, liệu Ở bước người cán quản lý cần nắm tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên trường; ý thức chuyên môn tinh thần đổi phương pháp dạy học giáo viên; tình hình thiết bị điều kiện dạy học nhà trường, v.v… + Bước 4: Tìm yếu tố khích lệ, hỗ trợ thay đổi Tìm điển hình nhiệt tình tham gia đổi phương pháp dạy học trường để khích lệ phong trào; tạo điều kiện cho giáo viên có thành tích tốt, hay tâm huyết với việc tìm hiểu việc đổi phương pháp dạy học tham quan học tập số trường điểm; cử giáo viên tập huấn theo chương trình dự án; đáp ứng tối đa yêu cầu điều kiện giáo viên xung phong đầu việc đổi phương pháp; tạo chế hỗ trợ nguồn lực khích lệ việc đổi phương pháp, v.v… + Bước 5: Xác định mục tiêu cụ thể cho bước đạo thay đổi Xác định mục tiêu bước thí điểm xem xét khả vận dụng tư tưởng đổi phương pháp dạy học cho vài tiết vài giáo viên nêu Bước tiếp tục sau phân tích thành cơng, thất bại bước thí điểm lựa chọn bước Xem xét tiến độ triển khai thích hợp với giai đoạn kiên trì với mục đích cuối đưa việc đổi phương pháp dạy học vào chương trình hành động hàng năm trì lâu dài + Bước 6: Xác định trọng tâm mục tiêu Trọng tâm mục tiêu đổi cách thức triển khai phát huy hiệu phương pháp dạy học quen thuộc, đồng thời áp dụng bước phương pháp dạy học đại + Bước 7: Xem xét giải pháp Thông thường, để đạo đổi phương pháp dạy học người quản lý sử dụng số giải pháp thúc đẩy như: Động viên, khuyến khích tinh thần, vật chất hay kết hợp hai; hướng dẫn, đạo sát sao, yêu cầu cụ thể giáo viên tham gia vào việc đổi phương pháp dạy học môn cụ thể, học cụ thể; cung cấp, hỗ trợ điều kiện nguồn lực; đánh giá kịp thời, khách quan mức độ thực nội dung tiêu đề cho hoạt động, giai đoạn; khen – chê, thưởng – phạt kịp thời, công minh + Bước 8: Lựa chọn giải pháp Việc lựa chọn giải pháp thích hợp hiệu trưởng xác định phải phụ thuộc vào hồn cảnh cụ thể + Bước 9: Lập kế hoạch đạo việc thực Quán triệt chủ trương, phổ biến văn đạo; thảo luận khả biện pháp triển khai chủ trương đổi phương pháp trường; tạo điều kiện cho giáo viên triển khai; tổ chức dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm theo tiêu chí cụ thể đổi phương pháp + Bước 10: Đánh giá thay đổi Đánh giá thay đổi nhận thức vấn đề đổi phương pháp dạy học; thay đổi cách soạn theo hướng đổi phương pháp dạy học; thay đổi cách tổ chức dạy theo hướng sư phạm tích cực; thay đổi cách đánh giá kết lĩnh hội học sinh, v.v… + Bước 11: Đảm bảo tiếp tục đổi Việc đổi phương pháp dạy học đưa vào kế hoạch hành động giáo viên, tổ môn nhà trường 5/ Kết luận Luật Giáo dục Việt Nam rõ: “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí thệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Thay đổi tất yếu Muốn hay không muốn trường học thay đổi Nếu biết lãnh đạo quản lý thay đổi mang lại hiệu cao hơn, tích cực Vì thế, cán bộ, giáo viên trường đón nhận thay đổi cách chủ động tích cực Biết chấp nhận thay đổi, chủ động dự đoán tiếp cận thay đổi nhanh chóng cách làm tốt cho tương lai nhà trường Thực tế cho thấy có nhiều người khơng đồng tình với thay đổi với nhiều lý khác Họ thường tìm lý khách quan chủ quan để trì hỗn thay đổi Vì vậy, cán quản lý cần có biện pháp thuyết phục, động viên kịp thời, chứng minh cho cần thiết tính tất yếu phải thay đổi để người nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng thay đổi, từ có biện pháp thay đổi phù hợp Nghiên cứu thay đổi, công tác lãnh đạo quản lý thay đổi trường phổ thông nay, sở đề xuất biện pháp lãnh đạo quản lý thay đổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo việc làm quan trọng cần thiết Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn đề tài: “Quản lý thay đổi đạo đổi phương pháp dạy học trường………….” để nghiên cứu, ứng dụng q trình học mơn lãnh đạo quản lý thay đổi áp dụng vào thực tiễn hoạt động công tác trường Đặc biệt trân trọng cảm ơn thầy Người viết Câu hỏi: Nội dung chủ yếu công tác tham mưu lãnh đạo cấp phịng? Phân tích yếu tố tác động tới hiệu công tác tham mưu lĩnh vực công tác đảm nhiệm? Những khó khăn trở ngại thường gặp phải thực chức tham mưu lãnh đạo cấp phòng đề xuất giải pháp khắc phục? NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG Trong máy quản lý nhà nước, phòng cấp Chức chung cấp phòng chuyển tải tổ chức thực định cấp trực tiếp phản ánh yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất công chức đơn vị với lãnh đạo cấp Trong quan hệ với chủ trương sách Nhà nước, phịng cấp có chức tư vấn triển khai Về vị trí, Phịng tổ chức chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ quan, đơn vị Phòng cấu tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp huyện quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước Trung ương Nội dung cơng việc phịng lĩnh vực có tính chun mơn, kỹ thuật nghiệp vụ Do vị trí, cấp độ phịng khác nên nhiệm vụ cụ thể phòng cấp khác Nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo phòng chủ yếu tập trung vào hai mảng: (i) Chỉ đạo thực chủ trương, sách, định quản lý cấp trên; (ii) Tham mưu cơng tác cho lãnh đạo Phịng có chức tham mưu, giúp thủ trưởng quan, đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao Theo TS Trần Đình Huỳnh: “Tham mưu tổ chức cá nhân tham gia (tham dự) vào việc đề xuất thiết kế kế hoạch, chương trình tổ chức thực (thi cơng) kế hoạch, chương trình chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý định” Tham mưu không tham dự, đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, mà cịn hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Trên sở chức năng, nhiệm vụ, người lãnh đạo phịng cụ thể hóa nội dung cần tham mưu cho cấp gồm: (i) Tham mưu xây dựng, bổ sung, hồn thiện chế, sách quy trình quản lý; (ii) Tham mưu xây dựng tổ chức thực kế hoạch công tác phòng; (iii) Tham mưu kế hoạch biện pháp kiểm tra, giám sát thực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoạt động nguồn lực; (iv) Tham mưu phối hợp triển khai thực đề án, kế hoạch chung Xét chức tham gia lẫn chức hướng dẫn tổ chức thực quan cơng chức tham mưu có thuộc tính lãnh đạo, quản lý đồng thời phải chịu trách nhiệm với người lãnh đạo, quản lý lĩnh vực tham mưu Khơng nên hiểu đơn tham mưu giúp việc, bảo làm Tham mưu có trách nhiệm đồng thời phải có quyền hạn Người lãnh đạo phịng làm cơng tác tham mưu cần có lĩnh, hiểu biết hệ tiêu chuẩn cụ thể Một số yêu cầu cụ thể công tác tham mưu lãnh đạo phịng bao gồm: (i)Tham mưu phải bảo đảm tính phù hợp pháp luật, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức; (i)Trung thực xác với thái độ nghiêm túc công việc; (iii)Tham mưu phải kịp thời, có tính ngun tẳc cao, xem xét giải công việc cụ thể với thái độ khách quan, biện chứng; (iv)Tham mưu phải đầy đủ, toàn diện, song khơng định kiến, hẹp hịi, khơng bảo thủ Tham mưu phải góp phần hình thành, củng cố phát triển văn hóa tổ chức, hồn thiện quy trình cơng tác phát huy tiềm thành viên, đóng góp vào thành cơng phịng nói riêng quan nói chung; (v)Tham mưu đồng thời phải góp phần nâng cao hiệu phối hợp công tác phòng, cá nhân tổ chức, đơn vị, nâng cao hiệu qưả phối hợp công tác đơn vị ngành… Do vậy, người lãnh đạo phịng làm cơng tác tham mưu phải có lực chun mơn sâu, tinh thơng lĩnh vực đảm trách, với tính chun nghiệp cao Tài trách nhiệm tham mưu khả chuyên sâu để đưa phương án, kế hoạch, chương trình, phương án tính tốn dự báo có tính hiệu hệ chương trình, phương án Ngồi ra, để thực tốt cơng tác tham mưu, lãnh đạo phịng cần có kỹ năng: (i)Kỹ phát lựa chọn vấn đề; (ii)Kỹ chuẩn bị thông tin, cứ, lỹ lẽ; (iii)Kỹ lựa chọn thời gian địa điểm; (iv)Kỹ lựa chọn phương pháp dự kiến kết quả; (v)Kỹ trình bày thuyết phục Trong cơng tác tham mưu, lãnh đạo phịng cần tuân thủ nguyên tắc sau: (i) Tham mưu phải vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp có thẩm quyền giao; (ii)Tham mưu phải nhằm thực cho mục tiêu đơn vị cấp phịng Tuyệt đối khơng để đầu óc vụ lợi, thiên vị, xen lẫn động cá nhân; (iii)Tham mưu phải tuân thủ theo pháp luật; (iv)Phải dựa sở khoa học, khách quan; (v)Trung thành với lợi ích nhân dân, dân tộc, phấn đấu hơm tương lai tốt đẹp đất nước Tóm tại, tham mưu nhiệm vụ quan trọng lãnh đạo phịng, cơng tác tham mưu nghề chun sâu, có tính chun nghiệp cao Lãnh đạo phịng phải có hiểu biết, kỹ năng, lực để thực tốt nhiệm vụ tham mưu theo yêu cầu nguyên tắc định CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU TRONG LĨNH VỰC CƠNG TÁC Để thực tốt cơng tác tham mưu, người lãnh đạo phòng cần phải thu thập xử lý thơng tin xác để nắm bắt rõ vấn đề cần tham mưu, có kỹ soạn thảo quản lý văn khoa học kỹ trình bày, thuyết phục để tham gia đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Ngồi nhân tố chủ quan phía người lãnh đạo, thực tế cịn có yếu tố tác động tới công tác tham mưu thời gian xử lý cơng việc q gấp có nhiều vấn đề đồng thời phải xử lý ảnh hưởng tới hiệu công tác tham mưu Thu thập xử lý thông tin a) Thu thập thông tin Khi thực thi hoạt động cơng vụ, điều quan trọng có thông tin liệu phù hợp, cần thiết phục vụ cho công việc thân quan, đơn vị, qua đóng góp cho việc hoàn thành mục tiêu chung Tuy nhiên thông tin vật, tượng cần thống kê thường thay đổi theo thời điểm thống kê, để có thơng tin xác cần nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế, vấn, dùng phiếu điều tra… Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng, cần phối hợp phương pháp cách phù hợp để có thơng tin xác, tin cậy, nhanh chóng, tiết kiệm b) Xử lý thông tin Thông tin sau thu thập dù đảm bảo tính xác chưa thể tham mưu mà cần tổng hợp, phân loại thông tin theo lĩnh vực, theo mục tiêu quản lý để có kết luận thực trạng, tình hình vấn đề cần tham mưu Lúc thơng tin trở thành liệu, tức từ đơn vị nhỏ trở thành đơn vị phân tích lớn (ví dụ thơng tin từ điểm trường, trường trở thành thông tin cấp học) cần lưu trữ dạng phù hợp để phân tích Điều quan trọng xếp liệu dạng hệ thống mang tính tổng quát Để làm điều cần có bảng biểu mẫu báo cáo thiết kế phù hợp, bao quát thơng tin có để đảm bảo việc tổng hợp nhanh chóng Trong thu thập thơng tin định lượng (số liệu) hữu ích ứng dụng CNTT với bảng biểu thiết kế phần mềm đơn vị sở cần nhập thơng tin theo biểu mẫu có sẵn Đối với thơng tin dạng định tính, sau thu thập qua báo cáo, phiếu khảo sát cần tổng hợp phân tích theo phương pháp khoa học để tránh việc đánh giá chủ quan Việc tổng hợp thông tin cuối hệ thống báo cáo tổng quan lãnh đạo phòng phải kiểm sốt tính xác, khoa học thông tin báo cáo cuối trước tham mưu Soạn thảo quản lý văn a) Soạn thảo văn Kết công tác tham mưu thường văn xây dựng, bổ sung, hồn thiện, đạo, điều hành…các chế sách, quy trình quản lý văn kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát…việc thực đề án, kế hoạch Nếu kỹ soạn thảo văn không tốt làm chậm trễ thời gian tham mưu, kéo dài thời gian thủ tục hành chính; văn khơng thể thức, nội dung khó hiểu cịn làm ảnh hưởng tới hiệu quản lý cấp ảnh hưởng trực tiếp tới chức đạo, hướng dẫn tham mưu lãnh đạo cấp phịng Do q trình tham mưu lãnh đạo phịng cần phải làm chủ kỹ soạn thảo, quy định trình bày văn hành (theo Thơng tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ, hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính); quy định trình bày văn quy phạm pháp luật (theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015); trình bày văn chun ngành lĩnh vực tài kế tốn, lĩnh vực xây dựng theo quy định Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng b) Quản lý văn Trong công tác tham mưu cần vào văn quy định, văn đạo điều hành cấp trên, văn cung cấp thông tin số liệu cấp dưới, văn lưu giữ…; cơng việc cụ thể có nhiều văn liên quan theo thời gian văn cần lưu giữ phức tạp số lượng lẫn chủng loại Do để có thực công tác tham mưu cần phải quản lý tốt văn đi, văn đến xây dựng hồ sơ văn cách khoa học, hợp lý Trình bày thuyết phục Đê thực cơng tác tham mưu, lãnh đạo phịng thường xun phải báo cáo, trình bày, đề xuất kiến nghị với cấp trực tiếp, công chức quản lý quan, đơn vị liên quan Do vậy, trình bày lời nói đơi có số khó khăn nhỏ lãnh đạo khơng có nhiều thời gian để nghe trình bày áp đặt ý kiến lãnh đạo Ngồi ra, trao đổi cơng việc với cấp dưới, trình bày rõ ràng thuyết phục tăng hiệu công tác điều hành Tuy nhiên vấn đề then chốt, đòi hỏi người nhân viên cần trau dồi kỹ thuyết phục trình bày nội dung tham mưu Trong trình bày cần lưu ý yếu tố cấp bậc, chức vụ đối tượng lắng nghe Khi trình bày với cấp trên, nên làm rõ điểm, ý chính, trao đổi xác ý lắng nghe/ghi chép nhận xét, ý kiến cấp Khi nói chuyện với cấp dưới, ln ln giải thích chi tiết vấn đề lấy ý kiến nhân viên cấp xem họ suy nghĩ phản hồi vấn đề Có nhiều vấn đề lúc cần phải xử lý Trong q trình tham mưu có nhiều cơng việc kế hoạch đến hạn phải tham mưu nhiều công việc đột xuất xảy phải giải quyết, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng, tiến độ trình tham mưu Thời gian giải công việc Đôi nội dung yêu cầu tham mưu có thời hạn xử lý ngắn điều ảnh hưởng đến chất lượng văn tham mưu Thời gian dành cho việc thu thập, cập nhật thông tin dẫn đến số liệu, dẫn chứng chưa đủ sức thuyết phục III NHỮNG KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Khó khăn trở ngại thực chức tham mưu Có nhiều khó khăn trở ngại từ nhiều phái thực chức tham mưu lãnh đạo cấp phịng nhiên có số khó khăn cản trở sau: a) Nguyên nhân chủ quan Người lãnh đạo cấp phịng làm cơng tác tham mưu khơng có đủ trình độ kiến thức chun mơn (yếu chun mơn) người lãnh đạo, quản lý cấp phịng khơng có trình độ chun mơn tốt khơng có khả phối hợp chuyên môn với thành viên phịng Hay nói cách khác, người lãnh đạo khơng có chun mơn khơng có yếu tố để ảnh hưởng đến người khác, không thuyết phục người khác, khơng lơi người khác Người lãnh đạo cấp phịng khơng đủ phẩm chất trị, lập trường tư tưởng không vững vàng, tham mưu trái chủ trương, đường lối Đảng, khơng quy định pháp luật tham mưu khơng chuẩn Người lãnh đạo cấp phịng không đủ kỹ kinh nghiệm Năng lực lãnh đạo nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua cọ xát, thử thách với công việc hàng ngày Từ tảng lý thuyết kết hợp với thực tiễn thân, người lãnh đạo có định đắn xử lý tình xảy hoạt động phịng Nếu thiếu kinh nghiệm người lãnh đạo cấp phịng gặp khó khăn diễn đạt văn bản, thuyết phục không thuyết phục không lúc, chỗ Nếu người lãnh đạo cấp phòng người hẹp hòi, ích kỷ đặt lợi ích cá nhân lên hết mà khơng nghĩ đến lợi ích chung việc tham mưu không đạt hiệu b) Nguyên nhân khách quan Từ phía người tham mưu: Quản lý cấp tham mưu người độc đốn, cố chấp, bảo thủ, quan liêu… khơng chịu nghe ý kiến tham mưu từ cấp khơng phát huy tính sáng tạo kinh nghiệm cấp Bên cạnh đó, lực nhân viên phòng cấp sở hạn chế ảnh hưởng tới công tác tham mưu, dẫn đến q trình tham mưu chậm trễ, thiếu xác thực không đạt yêu cầu Về chế quản lý, lãnh đạo cấp phịng khơng có quyền hạn trực tiếp việc tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, điều chuyển, sa thải… nhân viên thuộc lĩnh vực quản lý dẫn tới bất cập đội ngũ khơng giải triệt để Ngồi cịn có cản trở từ yếu tố khác như: bối cảnh kinh tế, trị chi phối, bất cập văn đạo điều hành, chậm trễ thủ tục hành chính… khiến nội dung tham mưu thực Giải pháp khắc phục a) Về phía người tham mưu Ln vững tinh thần quan điểm tham mưu phải nghĩ đến lợi ích chung Tăng cường hiểu biết sâu chun mơn, nghiệp vụ để tham mưu có hiệu Người lãnh đạo có trình độ chun mơn tốt gương cho thành viên khác noi theo, có khả phối hợp chun mơn với thành viên khác, sử dụng chuyên môn yếu tố ảnh hưởng đến người khác, lôi người khác theo mình, người cầm cân nảy mực Nắm vững trị, đường lối, chủ trương Đảng, định Nhà nước để tham mưu cho Tăng cường kỹ để phục vụ cho công tác tham mưu như: soạn thảo văn bản, kỹ thuyết trình, thuyết phục… b) Về phía người tham mưu: Cần có nhìn biện chứng, tránh định kiến điều tạo nên hậu không tốt, mặt làm cho người quyền chống lại người lãnh đạo mức độ trực tiếp gián tiếp Mặt khác làm giảm bớt tham gia thành viên giải công việc đơn vị Người tham mưu cần có kỹ nghe thật tốt, phải biết lắng nghe, biết chọn lựa ý kiến tham mưu để đưa định hiệu Nhân viên phòng phải nâng cao tinh thần chủ động công việc, tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm Hồn thiện đồng chế tổ chức, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng chế đặc thù riêng cho cán bộ, chuyên viên có lực máy tham mưu theo hướng khuyến khích nhân chất lượng cao, linh hoạt bổ nhiệm, tuyển dụng./ Câu 1: Nhận thức sâu sắc khoá bồi dưỡng? Câu 2: Liên hệ thực tế lãnh đạo quản lý thân? Câu 3: Đề xuất đổi lãnh đạo quản lý nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục nơi cơng tác? Câu 1: Nhận thức khố bồi dưỡng: Sau thời gian học tập, nghiên cứu trao đổi công tác quản lý trường học, tiếp cận biện pháp quản lí đạo để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục Sự nhìn nhận thay đổi nhận thức tư cán bộ, giáo viên trường thân tơi có nhận thức sâu sắc khố bồi dưỡng sau: */ Trước lúc tham gia khoá tập huấn: - Bản thân tơi có nhận thức cơng tác quản lí đạo nhà trường cách chung chung, công tác dạy học trường việc đạo chủ yếu dựa đạo thống ngành, công tác đạo không dám mạo hiểm đạo đổi mới, thay đổi nhận thức giáo viên - Về tầm nhìn cơng tác quản lí đạo dựa kinh nghiệm thân, chưa có kế hoạch phát triển chiến lược cụ thể, chưa có hoạch định cho việc phát triển lâu dài nhà trường, có kế hoạch năm (kế hoạch ngắn hạn) - Về hiểu biết thân qua giáo dục tiên tiến hạn chế, chưa có tầm nhìn chiến lược bó hẹp khn khổ, làm việc theo kinh nghiệm thân, chưa nhìn xa rộng, chưa hiểu nghĩa văn hố nhà trường Chưa có khái niệm lãnh đạo quản lí, khơng phân biệt lãnh đạo, quản lí - Chưa hiểu hết tầm quan trọng người Hiệu trưởng nhà trường cơng tác quản lí đạo làm thay đổi nhận thức thành viên nhà trường */ Ngay sau tham gia lớp tập huấn: - Việc đầu riên làm cho thân có thay đổi: Hiểu biết văn hoá nhà trường, hiểu lãnh đạo quản lý: + Nhận biết lý giải cần thiết phải thay đổi, đổi trường phổ thông bối cảnh giới nước có nhiều thay đổi, thay đổi trường phổ thơng khơng có nghĩa cách mạng mà thay đổi nhận thức cán quản lý lãnh đạo quản lý trường học, người hiệu trưởng phải người đầu việc làm thay đổi nhận thức thân tập thể cán bộ, GV, NV nhà trường + Từ kết nhận thức đề xuất, xây dựng kế hoạch để lãnh đạo quản lý nhà trường nhằm đạt hiệu hơn, tích cực Chủ động đón nhận thay đổi, cần thay đổi, phải thay đổi nên thay đổi thay đổi + Xác định tầm quan trọng việc phát triển văn hoá nhà trường, ảnh hưởng văn hoá nhà trường đến giáo viên học sinh, ảnh hưởng hiệu trưởng đến văn hoá nhà trường, cách thức phát triển văn hoá nhà trường - Biết cách lãnh đạo quản lý trường phổ thơng: Vai trị người hiệu trưởng nhà trường - Xác định ngơi trường cơng tác vị trí nào? Cần phải làm gì? Có hướng xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường Xác định mục tiêu, sứ mạng, giá trị, tầm nhìn trường thời gian năm tới + Xác định sứ mạng nhà trường: Là trường thân thiện, có chất lượng giáo dục tốt, học sinh có đủ điều kiện để tiếp tục học bậc học + Mục tiêu: Xây dựng nhà trường đơn vị trọng điểm chất lượng giáo dục huyện Mường Khương + Có hướng xây dựng mục tiêu chiến lược nhằm giải vấn đề đặt ra, hậu không giải vấn đề + Đưa phương án chiến lược xác định mục tiêu cần đạt vòng năm tới xác định có hướng khơng? có thực sứ mạng khơng có đáp ứng mong đợi khơng? - Hiểu bước phát triển đội ngũ nhà trường, huy động nguồn lực để phát triển trường phổ thơng Phát triển tồn diện học sinh phổ thơng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện + Hiểu vấn đề sống cốt lõi trường học chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện học sinh + Có kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ biết phát triển đội ngũ vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển nhà trường + Phát triển đội ngũ nhiệm vụ cán quản lý, giáo viên nhân viên tồn trường khơng riêng hiệu trưởng + Thấy cơng tác xã hội hố giáo dục việc huy động nguồn lực để phát triển trường phổ thông + Xác định công việc cần làm công tác huy động nguồn lực để phát triển nhà trường, biện pháp huy động nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài, cách tác động đến nhận thức thay đổi giáo viên, nhân viên trường để huy động nguồn lực việc xây dựng trường học phổ thông + Định hướng cách đổi phương pháp giáo dục đáp ứng nhu cầu lợi ích tự học, phát triển tư tự học học sinh, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp Vận dụng hiệu nguyên tắc học tập say mê - Coi trọng việc tổ chức hoạt động học tập tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, tự lực chủ động sáng tạo học sinh Câu 2: Liên hệ thực tế lãnh đạo quản lý thân Tuy cán quản lý lâu năm có kinh nghiệm huyện Mường khương, xã hội thay đổi phát triển, yêu cầu học tập ngày cao nên quản lý gặp nhiều khó khăn song tơi cố gắng đặt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo tạo đổi đơn vị trường cụ thể sau: 2.1 Công tác xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học Công tác xây dựng kế hoạch năm học so với năm học trước có thay đổi, cơng tác triển khai kế hoạch năm học xây dựng dựa theo tiêu giáo viên, Tổ chuyên môn, bàn bạc, thảo luận, thống hội đồng nhà trường: - Đầu năm học BGH nhà trường yêu cầu giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực năm học, có tiêu, giải pháp cụ thể (căn giải pháp dựa định hướng tổ chuyên môn nhà trường) - Tổ chuyên môn vào tiêu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động Tổ với nhà trường (có giải pháp tiêu cụ thể) - BGH nhà trường tổ chức xây dựng kế hoach sở dự thảo đồng chí hiệu trưởng sau cơng khai trước hội đồng sư phạm nhà trường thống thực 2.2 Đổi phương pháp dạy học: - Làm thay đổi nhận thức cán giáo viên - 100% số lớp thực đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, quan tâm giáo viên từ khâu soạn bài, hướng dẫn học sinh cách tự học, tự tìm vấn đề - Dạy học phù hợp với đối tượng, tránh tải, nhẹ so với thân học sinh - Trang trí lớp, trường tạo mơi trường thân thiện, đa dạng hóa hình thức dạy học, 2.3 Đổi việc kiểm tra đánh giá học sinh: - Đổi công tác đề kiểm tra: Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm khối lớp tập trung đề, thống nội dung kiểm tra, đáp án buổi sinh hoạt chun mơn sau trình BGH duyệt + Đánh giá học sinh dựa tiến học sinh 2.4 Đổi công tác đánh giá, xếp loại giáo viên: - Đánh giá, xếp loại giáo viên theo mặt đạo đức chuyên môn - Các để đánh giá xếp loại giáo viên: + Căn việc thực ngày công, thực cán nội quy, quy định ngành, trường + Căn việc chấp hành chủ trường, đường lối Đảng, pháp luật nhà nước Việc chấp hành quy định địa phương + Căn kết công tác hoạt động chuyên môn giáo viên, kết việc học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn giáo viên - Cách thức đánh giá: + Việc đánh giá xếp loại giáo viên thực theo tháng, cuối tháng tổ chuyên môn họp thực việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên tổ Trong buổi họp hội đồng sư phạm tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên kết đựoc niêm yết cơng khai phịng hội đồng nhà trường + Trong năm học BGH tổ chuyên môn nhà trường tiến hành tổ chức dự giờ, thăm lớp nhiều hình thức, giáo viên lần; Cuối kỳ học, năm học tổ chức tiến hành đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định + Khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Các giải pháp để phát triển đội ngũ nâng cao chất lượng giáo dục: + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tuần/ lần + Thực công tác kiểm tra toàn diện giáo viên từ đầu năm + Phân loại, xác định mục tiêu cần bồi dưỡng cho giáo viên kết hợp tổ trưởng chuyên môn đưa giải pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học + Khảo sát phân loại học sinh xác định mục tiêu cần đạt cho học sinh, khối lớp + Trong học giáo án giáo viên phải có mục tiêu hoạt động dành riêng cho học sinh yếu học sinh khuyết tật học hoà nhập Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, xác định mục tiêu cần đạt cho riêng học sinh yếu, bám sát công văn 896 Sở giáo dục đào tạo công văn 1256 Bộ giáo dục đào tạo + Tăng cường tham gia hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường địa phương với thái độ tự giác, chủ động sáng tạo + Đưa nội dung phương pháp rèn kĩ sống, kĩ giao tiếp cho học sinh vùng cao + Xây dựng mơi trường học tập an tồn, lành mạnh cho học sinh, quan tâm khuyến khích mối quan hệ bình đẳng, tơn trọng lẫn lớp học, trường học + Xây dựng mối quan hệ thân thiện thầy trò, trò trò, nhà trường với nhân dân địa phương - Công tác xã hội hoá huy động nguồn lực xây dựng nhà trường: + Huy động nội lực, huy động đóng góp giáo viên, nhân viên trường để xây dựng nhà trường + Tranh thủ giúp đỡ doanh nghiệp địa bàn xã đơn vị đỡ đầu + Trao đổi với phụ huynh học sinh giúp nhà trường công tác huy động số lượng xây dựng sở vật chất Câu 3: Đề xuất đổi lãnh đạo quản lý nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục nơi cơng tác 3.1 Thay đổi nhận thức cán bộ, giáo viên nhà trường: - Tiếp tục đổi cách quản lý, dám nghĩ, dám làm, giám chịu trách nhiệm, nói làm nhiều Xác định mục tiêu ưu tiên, có cách quản lý riêng - Giáo dục đạo đức, tư tưởng lối sống cho cán giáo viên, nhân viên - Trong năm học ban giám hiệu triển khai đầy đủ văn đạo hướng dẫn ngành cán bộ, giáo viên, nhân viên buổi họp sinh hoạt chuyên môn, hộp hội đồng sư phạm - Tổ chức thi kể chuyện việc làm cụ thể thực theo phong trào mà nước đẩy mạnh “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Trong nhà trường tổ chức hội nghị công chức đề nội quy, quy định nhà trường yêu cầu cao tất cán giáo viên, nhân viên quy tắc ứng xử 3.2 Bồi dưỡng trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán giáo viên, nhân viên nhà trường: - Đầu năm học BGH nhà trường tổ chức khảo sát phân loại trình độ chun mơn giáo viên từ xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết bồi dưỡng trình độ cho giáo viên + Đối với giáo viên vững chuyên mơn phân cơng kèm cặp đồng chí cịn yếu, GV trường + Sinh hoạt chuyên môn tập trung vào công tác đổi PPDH + Tổ chức cho toàn giáo viên tham gia học tập kinh nghiệm trường bạn + 100% giáo viên soạn vi tính, 50% GV sử dụng giáo án điện tử + Tổ chức thi, câu lạc bộ, chăm lo đến công tác mũi nhọn + Tổ chức phong trào học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn, hội giảng, thi tổ trưởng giỏi, quản lý giỏi + Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng dần chất lượng dạy học, tổ chuyên môn chọn bài, thiết kế giáo án, phân công giáo viên dạy mẫu, đồng chí khác dự tham gia đóng góp kinh nghiệm để chất lượng học đạt hiệu 3.3 Nâng cao chất lượng tồn diện, cơng tác mũi nhọn, phấn đấu đạt trường quốc gia mức độ năm - Xác định mục tiêu cần đạt - Xác định việc cần làm trước làm sau - Đưa giải pháp nhằm giải mục tiêu đề - Kiểm tra đánh giá cơng việc thực tế làm có hướng điều chỉnh bổ sung thời gian tới 3.4 Xây dựng kế hoạch chiến lược cho nhà trường thời gian tới - Xác định mục tiêu cần đạt : Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ - Xác định biện pháp, giải pháp nhằm giải mục tiêu cần đạt:  Thay đổi nhận thức giáo viên học sinh  Nâng dần hiệu lực dạy học cho giáo viên, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  Tự bồi dưỡng, học tập để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý nhà trường  Huy động cơng tác xã hội hố giáo dục để xây dựng sở vật chất cho nhà trường./ ... trường 19, cụ thể sau:  Bài thu hoạch bồi dưỡng kỹ lãnh đạo quản lý cấp phòng số  Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ lãnh đạo quản lý cấp phòng số I/ NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI 1/ Ý nghĩa:... dựng kế hoạch trường mầm non: Trong trường mầm non thường có kế hoạch: - Kế hoạch dài hạn - Kế hoạch phát triển - Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học toàn trường - Kế hoạch dạy- học Giáo dục + Kế hoạch. .. thực thay đổi Ở Việt Nam, lãnh đạo quản lý thay đổi vấn đề mẻ thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học Trong ? ?Quản lý thay đổi”, sách bồi dưỡng cán quản lý giáo dục dự án đào tạo giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non (Tham khảo),