0

Hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn JW Marriott

47 1 0
  • Hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn JW Marriott

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 10:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI – NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài HOÀN THIỆN MARKETING MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN JW MARRIOTT, HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH xxx KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI – NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HỒN THIỆN MARKETING MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN JW MARRIOTT, HÀ NỘI Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực PGS, TS xxx Bộ môn: Marketing Du lịch xxx Lớp: xxx ĐIỂM KHÓA LUẬN: Giáo viên chấm Chữ ký:………………… Họ tên:……………… Giáo viên chấm Chữ ký:………………… Họ tên:……………… HÀ NỘI – NĂM 2022 TRƯỞNG BỘ MƠN TS xxx LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp kết trình thực tập nghiên cứu em suốt thời gian thực tập cuối khóa với giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn PGS, TS xxx, thầy cô giáo khoa Khách sạn - Du lịch, Ban giám đốc anh chị nhân viên Khách sạn JW Marriott Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Khách sạn du lịch trường Đại học Thương Mại Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS, TS xxx nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Khách sạn JW Marriott tạo điều kiện cho em thực tập môi trường làm việc động chuyên nghiệp, đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới anh chị nhân viên khách sạn tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Trong trình tiếp cận thực tế, nghiên cứu vấn đề trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong nhận góp ý thầy cô để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 14, tháng , năm 2022 Sinh viên thực xxx MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn JW Marriott Hà Nội năm 2019 – 2020 18 Bảng 2.2 Tình hình vốn kinh doanh khách sạn JW Marriott Hà Nội năm 2019 – 2020 22 Bảng 2.3 Thị trường khách khách sạn JW Marriott Hà Nội năm 2019 – 2020 23 Bảng 2.4 Giá dịch vụ phòng khách sạn JW Marriott Hà Nội 26 Bảng 2.5 Tình hình cấu nhân lực khách sạn JW Marriott Hà Nội năm 2019 – 2020 28 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn JW Marriott Hà Nội 17 Sơ đồ 2.2 Hình thức khách hàng đặt phòng khách sạn JW Marriott Hà Nội .27 Hình 2.1 Bài viết quảng bá Earn, Eat, Enjoy - gói sản phẩm khách sạn 30 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CSVC – KT KS Nghĩa đầy đủ Cơ sở vật chất – kỹ thuật Khách sạn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, Việt Nam có bước chuyển biến rõ rệt đạt thành tựu phát triển nhanh kinh tế Cơ chế thị trường mở tạo điều kiện thuận lợi cho xuất hiện nhiều doanh nghiệp với hàng loạt mặt hàng đa dạng, phong phú Đời sống người Việt Nam ngày nâng cao khiến cho lựa chọn sản phẩm - dịch vụ ngày khắt khe Cạnh tranh thị trường ngày trở lên khốc liệt, nhu cầu thị trường biến động không ngừng Đây yếu tố làm cho kinh tế thị trường Việt Nam trở nên cạnh tranh gay gắt Tồn phát triển điều dễ dàng doanh nghiệp Doanh nghiệp thành cơng doanh nghiệp thích ứng với thay đổi thị trường, có phương pháp nghiên cứu giải pháp marketing tốt nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng Các lĩnh vực chức khác doanh nghiệp phát huy sức mạnh qua hoạt động marketing, nhờ doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh thị trường Marketing kết hợp người tổ chức, khoa học kỹ thuật, định quan trọng doanh nghiệp thời thị trường Đây thực lĩnh vực phức tạp, đầy thách thức địi hỏi phải có nhạy bén sáng tạo sách marketing cơng ty Cơ chế thị trường vận hành với nhiều thành phần kinh tế song song tồn thúc đẩy kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng Sản xuất kinh doanh mở rộng, nhu cầu thị hiếu người đòi hỏi ngày cao Các đơn vị sản xuất kinh doanh muốn đứng vững phát triển thị trường cần phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, thị trường khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng cách tối đa Cùng với xu hướng đó, vai trị hoạt động marketing ngày khẳng định thị trường Nó giúp cho đơn vị định hướng hoạt động kinh doanh Từ việc nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị trường đến việc thúc đẩy tiêu thụ tăng doanh số bán tăng thoả mãn khách hàng Marketing coi bí tạo nên thành công doanh nghiệp công cụ cạnh tranh có hiệu Xuất phát từ lý khách quan với nhận thức tầm quan trọng hoạt động marketing việc thu hút khách hàng đến với khách sạn, em chọn đề tài: “Hoàn thiện marketing mục tiêu Khách sạn JW Marriott, Hà Nội” để làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Qua tìm hiểu cơng trình nghiên cứu thực có số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: Philip Kotler (2008), Marketing Management, NXB Lao động Xã hội: Cuốn sách đưa kiến thức chung nhất, xu hướng tầm quan trọng hoạt động marketing, thảo luận việc xây dựng hài lòng khách hàng, lập kế hoạch chiến lược định hướng thị trường, phân tích thị trường tiêu dùng hành vi mua khách hàng Bùi Xuân Nhàn (2009), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Thống kê Hà Nội: Cuốn giáo trình trình bày khái niệm marketing khách sạn, du lịch; Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Định vị thị trường mục tiêu làm sở lý luận để em triển khai nội dung phần 1.2 Chu Thanh Vy (2014), “Hoàn thiện marketing mục tiêu Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hà Nội” – Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Đây khóa luận đánh giá cao làm rõ chi tiết thực trạng công ty, đưa giải pháp gắn liền với lý thuyết hướng phát triển thị trường mục tiêu Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hà Nội Tạ Thị Minh Thu (2015), “Hoàn thiện marketing mục tiêu bệnh viện mắt Hà Đơng, Hà Nội”– Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Khóa luận lý luận hoạt marketing mục tiêu, đánh giá thực trạng hoạt marketing mục tiêu nhằm phát triển sản phẩm thương hiệu, đưa đề xuất để nhằm hoàn thiện marketing bệnh viện mắt Hà Đơng, Hà Nội Nguyễn Chí Thanh (2019), “Hồn thiện chiến lược marketing mục tiêu khách sạn Hưng Thái” – Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Bài khóa ln đưa nhìn tổng qt hoạt động marketing mục tiêu công ty, phần thực trạng vào phân tích chi tiết, giải pháp marketing mục tiêu nhằm phát triển thị trường nhiên chưa gắn liền với tình hình thị trường thực quy mơ kinh doanh khách sạn Hưng Thái Có thể nhận thấy, có sách, đề tài khóa luận liên quan đến hoạt động marketing mục tiêu lý luận marketing mục tiêu công bố, nhiên số chiếm số lượng không nhiểu Vì vậy, em định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott, Hà Nội” để tham gia nghiên cứu làm khóa luận, với hi vọng củng cố thêm kiến thức chuyên ngành khách sạn du lịch, đặc biệt marketing thơng qua việc sâu tìm hiểu nghiên cứu từ thực tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, áp dụng kiến thức học để đưa giải pháp giải vấn đề cịn tồn Những cơng trình nghiên cứu sở để em học hỏi áp dụng trình triển khai nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở hệ thống hóa sở lý luận phân tích thực trạng marketing mục tiêu doanh nghiệp, đề xuất số giải pháp hoàn thiện marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Để thực mục tiêu trên, đề tài tập trung vào nghiên cứu giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động marketing mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh khách sạn - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott, từ tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân làm sở đề xuất giải pháp marketing mục tiêu cho khách sạn - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động marketing mục tiêu Khách sạn JW Marriott Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Thực trạng giải pháp hoàn thiện marketing mục tiêu Khách sạn JW Marriott, Hà Nội Tìm hiểu mục tiêu khách sạn năm gần đánh giá thực trạng marketing mục tiêu khách sạn, từ đề xuất giải pháp để hoàn thiện marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện marketing mục tiêu phạm vi không gian khách sạn JW Marriott - Về thời gian: Thời gian nghiên cứu từ năm 2019 đến năm 2020, đề xuất giải pháp đến năm 2022 Phương pháp nghiên cứu đề tài 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp liệu có sẵn tập hợp trước nhằm phục vụ cho mục tiêu dự án khác tiến hành Quy trình thu thập liệu thứ cấp: Bước 1: Xác định thông tin cần thu thập Dữ liệu thứ cấp nguồn thơng tin có sẵn tổng hợp từ trước nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu tiến hành Nguồn liệu: Nguồn liệu thu thập từ bên bên Khách sạn JW Marriott Thu thập liệu liên quan đến hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Mariott, bao gồm: Phân đoạn Lựa chọn Định vị thị trường mục tiêu Bước 2: Xác định nguồn thu thập liệu Nguồn liệu: thu thập bên bên khách sạn JW Marriott - Nguồn bên khách sạn: Lấy phịng hành - kế toán khách sạn, gồm báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 2020 Khách sạn JW Marriott, Tình hình cấu nhân lực khách sạn… - Nguồn bên ngồi khách sạn: Khóa luận sử dụng số tài liệu sách báo, website du lịch để tìm hiểu thêm xu hướng phát triển kinh tế thời gian tới, nhu cầu thị trường - khách hàng Cập nhật ấn phẩm, tài liệu thống kê Tổng cục du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch nghiên cứu du lịch, Bước 3: Tiến hành thu thập liệu từ khách đến khách sạn JW Marriott Các thông tin liệu ghi chép phải đảm bảo tính xác định nguồn liệu để đảm bảo tính xác người sử dụng sau kiểm tra Ngồi ra, thơng tin thu thập cần phải ghi chép lại cách hệ thống khoa học để tiện cho việc xử lý phân tích sau Bước 4: Đánh giá liệu thu thập Quá trình đánh giá nhằm loại bỏ thơng tin khơng xác khơng có giá trị cho nghiên cứu 5.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua phương pháp vấn cá nhân trực tiếp thông qua đối tượng: nhân viên khách sạn tập khách hàng khách sạn Các liệu thu thập từ trình vấn tiến hành tổng hợp phân tích Từ đưa đánh giá khách quan hoạt động marketing mục tiêu cho Khách sạn JW Marriott 5.2 Phương pháp xử lý liệu 5.2.1 Phương pháp xử lý liệu thứ cấp Phương pháp xử lý liệu thông qua kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu Dựa việc thu thập, thống kê liệu tiến hành phân tích để đưa đánh giá, nhận xét Phương pháp tổng hợp: tổng hợp liệu thứ cấp vấn đề lý luận liên quan đến marketing mục tiêu, tổng hợp thông tin liên quan đến marketing mục tiêu, số dự báo - xu hướng thị trường tương lai 10 yêu cầu đoàn Ngoài khách sạn cịn niêm phong yết giá bán chương trình theo thời điểm (xem bảng 2.4) Bảng 2.4 Giá dịch vụ phòng khách sạn JW Marriott Hà Nội (Nguồn: Khách sạn JW Marriott Hà Nội) Hiện khách sạn nghiên cứu xây dựng sách giá cho phù hợp với đối tượng khách hàng thời điểm mùa dịch để đảm bảo lợi ích hài hịa cho hai bên khách sạn khách hàng Chính sách phân phối Kênh phân phối đảm bảo cho sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng, giúp cho trình mua diễn nhanh chóng, thuận tiện (xem sơ đồ 2.2) Sơ đồ 2.2 Hình thức khách hàng đặt phòng khách sạn JW Marriott Hà Nội (Nguồn: Khách sạn JW Marriott Hà Nội) Việc sử dụng kênh phân phối giúp cho khách sạn thu hút khách du lịch quốc tế đến với khách sạn ngày nhiều Ngồi có số lượng khách đến với khách sạn JW Marriott Hà Nội chủ yếu khách quốc tế lẻ tự tìm đến khách sạn thông qua giới thiệu bạn bè, người thân hay đối tác kinh doanh Phân phối trực tiếp: người sản xuất bán trực tiếp cho khách hàng (dịch vụ tư vấn, khách đến khách sạn thuê phòng…) Họ đến thẳng khách sạn để sử dụng dịch vụ Phân phối gián tiếp: khách sạn qua đại lý bán lẻ đến người tiêu dùng: đại lý du lịch làm trung gian cho khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, hãng du lịch Kênh phân phối mang lại hiệu cao hơn, khách sạn JW Marriott Hà Nội đặt nhiều mối quan hệ với số hãng lữ hành khác công ty lữ hành tỉnh 33 biên giới Những công ty lữ hành gửi khách giới thiệu khách sử dụng dịch vụ khách sạn hưởng hoa hồng Chính sách xúc tiến hỗn hợp Đây bốn chiến lược chủ yếu marketing – mix mà doanh nghiệp du lịch sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu Để thu hút khách, nâng cao hiệu kinh doanh, xây dựng sách xúc tiến khách sạn JW Marriott Hà Nội vào đặc điểm thị trường tiềm năng, kênh phân phối, ngân sách xúc tiến để xây dựng lựa chọn phương án xúc tiến phù hợp, hiệu Xúc tiến quảng cáo công cụ thiếu hoạt động marketing xây dựng nhằm mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh cho khách sạn Các công cụ xúc tiến quảng cáo mà khách sạn JW Marriott Hà Nội sử dụng bao gồm: + Quảng cáo: công cụ thiếu bất ký doanh nghiệp kinh doanh Với hình thức quảng cáo, khách sạn JW Marriott Hà Nội chủ yếu sử dụng hình thức quảng cáo truyền thống pano, tập gấp tập file chương trình du lịch Ngồi ra, khách sạn cịn thường xuyên quảng bá sản phẩm mạng xã hội facebook Khách sạn khơng sử dụng hình thức truyền thơng truyền cho quảng cáo chiếm chi phí q lớn Khách sạn có trang web riêng có đầu tư chu đáo mặt hình ảnh, thơng tin + Khuyến mại: Khuyến mại công cụ xúc tiến mà khách sạn áp dụng linh hoạt Một số chương trình khuyến như: quà tặng kèm chương trình du lịch, bán chương trình du lịch tặng kèm xuất dành cho trẻ em, tặng khách phiếu mua hàng miễn phí, giảm giá tập khách hàng quen khách có thời gian lưu trú dài ngày khách sạn, thông thường thường giảm giá khoảng từ 5% đến 10% + Bán hàng trực tiếp: hình thức xúc tiến chủ yếu hình thức xúc tiến mang lại hiệu cao cho hoạt động xúc tiến khách sạn + Marketing trực tiếp: Đây hình thức marketing khó thực khách du lịch nước ngoài, chủ yếu tiến hành thông qua hội chợ triển lãm, chương trình xúc tiến du lịch sở du lịch, tổng cục du lịch Qua công cụ khách sạn JW Marriott Hà Nội quảng bá nhiều khách du lịch biết nhiều khách sạn Hình thức khách sạn chủ yếu thông qua công ty du lịch, đại lý du lịch nước ngồi Chính sách người Tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, nhìn chung, lao động trẻ lao động nữ có độ tuổi trung bình nhỏ Độ tuổi giới tính lao động thay đổi theo phận (xem bảng 2.5) Bảng 2.5 Tình hình cấu nhân lực khách sạn JW Marriott Hà Nội năm 2019 – 2020 34 Tổng số lao động năm 2020 so với 2019 giảm 3,9% tương ứng giảm 27 người Nguyên nhân năm 2020 tổng số khách đến với khách sạn bị giảm mạnh nên khách sạn phải thực biện pháp cắt giảm nhân lực nhằm đảm bảo khách sạn kinh doanh có lợi nhuận Số lao động bình quân trực tiếp giảm 3,45% tương ứng giảm 20 người, số lao động bình quân gián tiếp giảm 6,25% tương ứng giảm người Cơ cấu lao động theo giới tính: tổng số lao động giảm nên số lao động nam nữ giảm Cụ thể, số lao động nữ 2020 so với năm 2019 giảm 4,04% tương ứng giảm 18 người Số lao động nam giảm 3,64% tương ứng giảm người Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn: tổng số lao động giảm trình độ học vấn lao động khách sạn có xu hướng tăng lên Cụ thể trình độ đại học tăng 0,6% tương ứng tăng người, trình độ cao đẳng giảm 15,03% tương ứng giảm 26 người; trình độ THPT giảm 28,57% tương ứng giảm người Cơ cấu lao động theo trình độ tiếng Anh: so với năm 2019 năm 2020, số lao động có trình độ toeic tăng 0,72% tương ứng tăng người; số lao động có trình độ TOEIC 450 - 650 giảm 22,5% tương ứng giảm 27 người; số lao động có trình độ TOEIC < 450 giảm 28,57% tương ứng giảm người Dù tổng số lao động giảm khách sạn nâng cao chất lượng trình độ người lao động, số lượng lao động có trình độ đại học trình độ ngoại ngữ TOEIC > 650 năm 2020 tăng so với năm 2019 Có 35 thể thấy JW Marriott bước cố gắng để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng đến từ nhiều quốc gia giới Chính sách quan hệ đối tác Quan hệ đối tác phần quan trọng biến số khác marketing – mix lĩnh vực dịch vụ Hiện khách sạn JW Marriott Hà Nội có hệ thống đối tác khắp nơi nước, hợp tác nhiều mặt nhiều lĩnh vực hoạt động khác với mong muốn đem đến dịch vụ hoàn hảo với mức giá hấp hiệu kinh doanh tốt cho khách sạn Khách sạn JW Marriott Hà Nội thực việc liên kết với tất đối tượng ngành du lịch thông qua hợp đồng liên kết, nhằm hoàn thiện mặt sản phẩm hợp tác hậu cần, quảng cáo khuyến mại hay phân phối tiêu thụ sản phẩm Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ nhà hàng, điểm du lịch, điểm tham quan vui chơi giải trí nhằm hồn thiện việc xây dựng chương trình du lịch trọn gói, đem đến chương trình trọn gói hồn thiện cho khách hàng khách sạn Liên kết với hãng lữ hành, dịch vụ đại lý du lịch toàn quốc để chủ động hợp tác lĩnh vực hoạt động, đem lại hiệu hoạt động cao Ngoài khách sạn JW Marriott Hà Nội thực liên kết với quan nhà nước để thực dịch vụ hỗ trợ bổ sung visa, hộ chiếu liên kết với hãng bảo hiểm để thực bảo hiểm cho chương trình du lịch Tạo sản phẩm trọn gói lập chương trình 36 Hình 2.1 Bài viết quảng bá Earn, Eat, Enjoy - gói sản phẩm khách sạn (Nguồn: Facebook thức JW Marriott Hà Nội) Dựa việc nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng khách hàng, khách sạn JW Marriott Hà Nội đưa chương trình trọn gói hấp dẫn dịch vụ trọng gói giá phịng: Khách du lịch lưu trú khách sạn cung cấp trọn gói dịch vụ: ăn sáng miễn phí, sử dụng internet cáp quang hay phịng tập gym, massage… Tạo sản phẩm trọn gói lập chương trình du lịch trọn gói khâu quan trọng trình hoạt động khách sạn JW Marriott Hà Nội hoạt động lính vực du lịch nay, làm tốt công tác giúp hồn thiện ổn định cho sách sản phẩm Cơng tác tạo sản phẩm trọn gói khách sạn JW Marriott Hà Nội bao gồm hầu hết chi phí biến đổi đưa vào giá Trong bao gồm chi phí vận chuyển, lưu trú, ăn uống tính thêm chi phí cá nhân khách sử dụng hay khách có yêu cầu đưa vào chi phí dành cho cá nhân hay vui chơi giải trí vào sản phẩm trọn gói Hiện khách sạn JW Marriott Hà Nội xây dựng tuyến chương trình du lịch trọn gói dành cho khách hàng khách sạn 2.3 Đánh giá chung hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân Những ưu điểm đạt Về công tác phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu: JW Marriott Hà Nội tiến hành việc nghiên cứu, phân tích phân đoạn thị trường dựa nhiều nguồn thông tin khác cách kịp thời xác, từ phân chia thành đoạn thị trường nhỏ thông qua ba tiêu thức theo địa lý, theo mục đích chuyến theo kênh phân phối Khách sạn biết tận dụng ưu vị trí địa lý, tạo cho tập thị trường mục tiêu cụ thể hiệu xác định rõ thị phần cho thị trường Từ việc làm tốt công tác mà tạo điều kiện cho khách sạn tạo sản phẩm thích hợp, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng cụ thể Về công tác lựa chọn thị trường mục tiêu: JW Marriott Hà Nội thành cơng có phân tích đánh giá khách quan xác đoạn thị trường dựa việc xem xét yếu tố như: quy mô mức tăng trưởng đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn cấu đoạn thị trường; mục tiêu nguồn tài công ty Từ khách sạn chọn cho hai đoạn thị trường mục tiêu với đặc điểm riêng Đây định đắn, giúp hạn chế rủi ro xảy việc “bỏ hết trứng vào giỏ” - tập trung nguồn lực vào đoạn thị trường 37 Về công tác định vị sản phẩm thị trường mục tiêu: Khách sạn định vị chất lượng dịch vụ cho khách thị trường mục tiêu Đây thành công lớn điểm vượt trội Hôtel du Parc Hanoï so với đối thủ khác thị trường Với phong thái cung cấp dịch vụ riêng biệt việc in dấu ấn logo vào tâm trí khách hàng, khách sạn thành công xác định vị mà mong muốn thị trường mục tiêu Nhìn chung khách sạn JW Marriott Hà Nội đạt thành công định thu hút khách, phân đoạn thị trường, lựa chọn định vị thị trường Nguyên nhân khách quan Sự phát triển công nghệ thông tin giúp cho hoạt động marketing khách sạn trở nên đơn giản, dễ dàng xác Nguyên nhân chủ quan Bộ phận marketing nói chung đội ngũ nghiên cứu thị trường nói riêng khách sạn nguồn nhân lực trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, đào tạo chuyên nghiệp, bản, có hệ thống góp phần khơng nhỏ việc xác lập sách marketing phù hợp đem đến thành công cho khách sạn Cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị khách sạn ln bảo trì, bảo dưỡng, cấp nhật đại đồng giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ, thông tin sản phẩm đến tập khách hàng mục tiêu cách trực tiếp đầy đủ 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Những hạn chế cịn tồn đọng Về cơng tác lựa chọn thị trường mục tiêu: Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh phức tạp, khách hàng quốc tế gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nhu cầu di chuyển tới Việt Nam để du lịch, làm việc Lựa chọn thị trường mục tiêu khách sạn đắn, nhiên khách sạn cần thường xuyên theo dõi thị trường, đánh giá lại đoạn thị trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hiệu hoạt động marketing hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Về công tác định vị sản phẩm thị trường mục tiêu: Mặc dù xác định vị mong muốn thị trường triển khai sách marketing - mix, khách sạn không đạt hiệu cao chưa xác định mức thời gian phù hợp cho sách Nguyên nhân khách quan - Do ảnh hưởng COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế dẫn đến lạm phát tăng cao, chi phí đầu vào tăng mạnh kéo theo giá bán sản phẩm dịch vụ tăng theo nên sách marketing giai đoạn chưa mang lại hiệu cao 38 - Sự hỗ trợ nhà nước cho sách xúc tiến quảng bá cho du lịch Việt Nam nhiều hạn chế nên việc quảng bá hình ảnh khách sạn Sài Gịn cịn gặp nhiều khó khăn - Ngành du lịch Việt Nam có tiềm lớn chưa thực phát triển dẫn đến việc thu hút khách gặp nhiều khó khăn q trình tham thú, nghỉ dưỡng Ngun nhân chủ quan Khách sạn lại chưa trọng đến công tác marketing thu hút đối tượng khách nội địa chưa có chiến lược marketing phù hợp số lượng khách nội địa chiếm tỷ trọng thấp cấu khách hàng thị trường nước có nhiều tiềm để khai thác Dịch vụ bổ sung khách sạn đơn điệu, thiếu nét độc thu hút giữ chân khách Chưa mở rộng mối quan hệ với đối tác để tạo điều kiện thu hút khách đến với khách sạn CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN MARKETING MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN JW MARRIOTT HÀ NỘI 3.1 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội Dựa theo dự báo phát triển du lịch Việt Nam nói chung địa phương nói riêng, khách sạn JW Marriott Hà Nội cần xây dựng cho quan điểm việc hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu, nhằm thúc đẩy kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phương hướng phát triển khách sạn Cụ thể sau: Tăng cường việc nghiên cứu thị trường, tìm nhu cầu thực khách hàng cho thời đại mới, thời kỳ bình thường sau đại dịch Hoạt động nghiên cứu thị trường hoạt động vô quan trọng, địi hỏi xác cao Số liệu thu thập nhanh chóng xác phản ánh mong muốn khách hàng, từ tạo thành sở để khách sạn phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Tiếp tục mở rộng thị trường dựa khả lực khách sạn, từ khai thác tối đa nguồn khách, tăng doanh thu, giảm chi phí tăng lợi nhuận Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ khách sạn, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để tạo ấn tượng tốt lòng du khách đến cư trú khách sạn 39 Tăng cường việc quảng bá hình ảnh khách sạn công chúng, tuyên truyền quảng cáo nhiều website có uy tín để giữ vững niềm tin lịng trung thành vị khách hàng đến với khách sạn Ngồi ra, khơng ngừng bổ sung hoạt động xúc tiến thân thiện môi trường, theo xu hướng bảo vệ nhà chung Trái Đất 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội Đứng trước thực trạng xu hướng phát triển ngành kinh doanh khách sạn, qua việc phân tích thành tựu mà khách sạn đạt hạn chế tồn tại, ban lãnh đạo khách sạn đề số định hướng phát triển: Trong thời gian tới khách sạn JW Marriott Hà Nội tiếp tục phát triển thương hiệu mở rộng thị trường khách Hướng tới mục tiêu tiếp tục khách sạn hàng đầu Việt Nam, khách sạn JW Marriott Hà Nội cam kết nỗ lực để tăng chất lượng dịch vụ, giữ vững niềm tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng quý khách hàng đối tác Khoảng thời gian năm 2020 - 2021 thực thời gian khó khăn cho ngành du lịch Việt Nam nói chung khách sạn JW Marriott Hà Nội nói riêng Dịch bệnh COVID-19 phát triển nhiều biến chủng khiến cho tồn giới đình trệ kinh tế phát triển Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa cơng ty, cửa hàng, nhiều cơng ty khởi nghiệp trụ lại thương trường Nhưng với nguồn kinh tế ổn định nhiều năm qua lãnh đạo có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khách sạn JW Marriott Hà Nội tiếp tục mở cửa làm tốt nhiệm vụ khách sạn Khách sạn khẳng định chỗ đứng thương hiệu nhiều năm qua Có thể thấy nhiều tín hiệu tốt việc phục hồi ngành du lịch giới với đời hộ chiếu vaccine, khách sạn trở lại hoạt động với guồng quay thường lệ có nhiều phương pháp khác để thu hút lại khách hàng Trong năm nay, với chiến lược quảng cáo thu hút khách nhiều phương tiện, khách sạn đạt lượng khách quốc tế nội địa cao hai năm trước phát triển mạnh vào năm 2022 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội Khách sạn JW Marriott Hà Nội nên tiếp tục giữ vững không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tạo thương hiệu khách hàng chấp nhận 40 Đầu tư thay thiết bị xuống cấp khơng cịn đáp ứng với tiêu chuẩn khách sạn, thiết bị xuống cấp cịn khả sử dụng tận dụng cho sản phẩm dịch vụ phục vụ cho khách hàng cấp thấp, từ tăng hiệu việc sử dụng Tiếp tục xây dựng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mục tiêu (doanh nhân khách hàng cao cấp khác) Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, loại hình giải trí, vui chơi, từ mở rộng thị trường sang có khách người có thu nhập mức trung lưu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Mở rộng quan hệ trì mối quan hệ có cơng ty lữ hành nước quốc tế thông qua việc chi “hoa hồng” mức hợp lý cho công ty lữ hành Tăng doanh thu lợi nhuận cách giữ nguyên giá dịch vụ có giảm chi phí đầu vào chi phí trung gian khác Nhưng tuyệt đối phải tuân thủ nguyên tắc không giảm chất lượng dịch vụ Tăng hiệu kinh doanh chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên khách sạn Những nhân viên phải thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt ngoại ngữ Đẩy mạnh cơng tác quảng bá hình ảnh việc tài trợ cho chương trình quảng bá du lịch Việt Nam, chương trình festival quốc tế diễn Việt Nam Xây dựng sách phân khúc thị trường rõ ràng, từ xây dựng tiêu chí sản phẩm dịch vụ cho thị trường Đẩy mạnh hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ khách sạn 3.2 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội 3.2.1 Hoàn thiện nghiên cứu thị trường nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường khách JW Marriott Hà Nội khách sạn năm giữ vị uy tín ngành Tìm hiểu mong đợi, kì vọng đáp ứng chìa khóa giúp khách sạn tạo vị trí thị trường Trong thời gian tới, để hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường, khách sạn cần phải tiến hành nghiên cứu sâu yếu tố hành vi tâm lý khách hàng Hoạt động nghiên cứu không tiến hành chốc lát hay thời gian định mà nên thường xuyên Khách sạn nghiên cứu thị trường thơng qua hình thức phát phiếu điều tra Việc phát phiếu điều tra cách trực tiếp mang 41 lại hiệu khơng cao lắm, mà khách sạn cần trọng công tác Việc tiến hành thăm dị thực cách khác thông qua email điện tử, phiếu đánh giá phịng khách sạn, thơng qua đối tác kinh doanh, Ngoài khách sạn cần quan tâm nhiều đến nội dung phiếu đánh giá, giúp cho khách hàng dễ dàng trả lời nêu ý kiến góp ý thân Để làm vậy, khách sạn nên nhờ công ty nghiên cứu thị trường chuyên biệt để tư vấn, cơng ty nắm rõ tình hình xác địa phương nhân viên người Nhật Bản vừa tới Hà Nội khơng lâu Các nhân viên phịng Sales – Marketing cần phải phối hợp chặt chẽ với nhân viên phận khác, nắm bắt xác thông tin địa khách hàng, tiến hành gửi phiếu đánh giá thư từ tạo mối quan hệ thân thiết thường xuyên hơn, thể quan tâm tôn trọng khách sạn khách hàng mình, từ nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm khách sạn Trong năm 2022 này, Hà Nội có nhiều hoạt động thu hút du lịch quốc tế, điển SEA Games lần thứ 31 tổ chức vào tháng Tình hình dịch bệnh có thay đổi khó lường trước, song với khả kiểm soát tuyệt vời uy tín Hà Nội khơng khó để kéo lượng khách không nhỏ đến với thành phố tới khách sạn Khách sạn nên tìm hiểu lại phân tích kỹ xu hướng phát triển thị trường khách sau đại dịch COVID-19, từ chủ động trước thay đổi xảy ra, sẵn sàng ứng phó với rủi ro, bố trí nhân lịch triển khai sách marketing phù hợp với thực tế Khách sạn nâng cao khả tìm hiểu thị trường khách thông qua mối quan hệ chặt chẽ với quan quản lý, chức ngành du lịch Việc góp phần giảm khơng chi phí cơng tác nghiên cứu 3.2.2 Hoàn thiện phân đoạn thị trường mục tiêu JW Marriott Hà Nội sử dụng hai tiêu thức để phân đoạn thị trường phân đoạn theo địa lý phân đoạn theo mục đích chuyến Đây hai phương thức phân đoạn nhiều khách sạn Việt Nam sử dụng Ngoài ra, khách sạn sử dụng thêm tiêu thức phân đoạn theo kênh phân phối, để từ phân thị trường khách khác nhỏ Các phương thức khách sạn sử dụng thành công, nhiên để đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng từ vị khách thời đại mới, khách sạn cần ý bổ sung thêm môt loại tiêu thức phân đoạn khác theo hành vi đồ thị tâm lý khách hàng Hành vi khách hàng tâm lý khách hàng yếu tố vô quan trọng mà khách sạn cần lưu ý để hồn thiện chất lượng phục vụ Việc 42 nắm bắt hành vi tâm lý khách hàng thể qua số việc ghi nhớ vị, ăn ưa thích vị khách hàng khác nhau, để giới thiệu ăn hợp ý khách hàng, khơng làm thời gian lựa chọn ăn lần ăn sau này; nắm bắt số sở thích, thói quen số thị trường khách hàng để giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách; 3.2.3 Hoàn thiện lựa chọn thị trường mục tiêu Sau tiến hành nghiên cứu thị trường, khách sạn tiến hành việc đánh giá lựa chọn thị trường mục tiêu Đối với việc đánh giá thị trường, công tác đánh giá khách sạn chủ yếu dựa số liệu thống kê nguồn khách khả đáp ứng khách sạn Mặc dù độ xác ổn định cao phương pháp chưa hồn tồn giúp cho khách sạn có nhận định phân đoạn thị trường khác cách xác hoàn thiện Khách sạn cần đánh giá lại toàn đoạn thị trường dựa yếu tố quy mô, khả tăng trường mức độ hấp dẫn đoạn thị trường với mục tiêu đề khả tài khách sạn Để thực tốt việc doanh nghiệp tổ chức buổi tổng kết năm nhằm nhìn lại đạt đưa mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời thực khen thưởng cá nhân hay nhóm làm việc xuất sắc, vượt tiêu; lên kế hoạch họp phận, họp giao ban định kỳ tuần, tháng hay quý để tổng kết, nêu mục tiêu cụ thể rõ ràng cho hoạt động kinh doanh thời gian tới, đồng thời tự kiểm điểm sai sót nêu hướng khắc phục Với hai đoạn thị trường khách công vụ quốc tế thị trường kênh phân phối thông qua đại lý / cơng ty du lịch, cơng suất sử dụng phịng lượng khách tiêu dùng sản phẩm ăn uống nhà hàng đạt mức ổn định Tuy nhiên thời kì đại dịch xảy nay, việc dựa vào khách du lịch nước ngồi khơng phải cách hay Chính mà khách sạn cần ý đến phân đoạn thị trường khách nội địa, đặc biệt khách hàng địa phương Đây xem nguồn khách ổn định giúp cho khách sạn vượt qua khó khăn ngành du lịch tại, vốn chịu ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19 3.2.4 Hồn thiện định vị thị trường mục tiêu Khách sạn JW Marriott Hà Nội định vị sản phẩm với giá cao chất lượng tốt Định vị hợp lý với điều kiện Khách sạn JW Marriott Hà Nội tập khách hàng mục tiêu Nhưng định vị khiến cho nhiều khách hàng nội địa dự định sử dụng dịch vụ, sản phẩm Khách sạn JW Marriott Hà Nội suy nghĩ người Việt Nam ưa thích hàng giá rẻ mà chất lượng tốt Khách sạn JW Marriott Hà 43 Nội định vị chất lượng tốt, giá phù hợp Với cách định vị Khách sạn JW Marriott Hà Nội nhấn mạnh yếu tố giá chất lượng sản phẩm mà Khách sạn JW Marriott Hà Nội cung ứng, làm khách hàng nội địa ý định lựa chọn sản phẩm Khách sạn JW Marriott Hà Nội tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Những năm gần đây, Nhà nước quan tâm đến ngành du lịch nước nhà, nhận định ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời đưa nhiều biện pháp sách để tăng cao lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch Những biện pháp sách chứng minh hiệu thơng qua số liệu đáng khả quan danh hiệu đạt năm vừa qua Tuy nhiên, trước thành tựu có, nhiều thất bại chưa thể khắc phục Chính mà Nhà nước năm tới nên: Nâng cao việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động lữ hành khách sạn Thực tế Việt Nam, số lượng trường Đại học đào tạo nhân lực cho đất nước chưa nhiều, chất lượng đào tạo chưa cao Sinh viên chuyên ngành du lịch cịn kĩ ngoại ngữ, sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ lại khơng có chun mơn ngành du lịch Vì mà việc tác động đến Bộ giáo dục đào tạo để khắc phục tình trạng là thách thức lớn mà Nhà nước cần ý nhiều Tiến hành xây dựng khu du lịch trọng điểm, phải có quy hoạch, nghiên cứu để tránh ảnh hưởng, gây hủy hoại môi trường sinh thái khu du lịch 40 Trong năm gần đây, du lịch sinh thái số xu hướng giới theo đuổi Với tiềm môi trường sinh thái tự nhiên trời cho, Nhà nước đầu tư nhiều hạng mục khu du lịch sinh thái tự nhiên quan trọng, nhiên hầu hết bị nhân dân phản đối hạng mục hầu hết gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên xung quanh Ngồi cơng tác bảo vệ mơi trường khu vực du lịch cịn yếu, tạo ấn tượng khơng hồn hảo mơi trường du lịch nước du khách nước Nhà nước phủ nên tăng cường kiểm tra, giám sát thúc đẩy hoạt động bảo vệ an tồn vấn đề phịng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm Tiến hành quản lý chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhập nước phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn để tiếp tục phát triển mạnh ngành du lịch khách sạn giữ ấn tượng tốt đẹp đất nước người Việt Nam mắt bạn bè giới 44 Ngồi ra, tình hình dịch bệnh khó kiểm sốt lan rộng tồn giới, Nhà nước cần có sách khắc phục khó khăn ngành du lịch khoảng thời gian ngắn có thể, từ khơi phục lại du lịch tăng trưởng bình ổn trước dịch Tình hình dịch dần ổn định, Chính phủ cần ban hành sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế tiếp tục quay lại Việt Nam du lịch công tác giữ an toàn trước diễn biến phức tạp COVID-19 việc miễn thị thực cho nước thị trường trọng điểm có tình hình dịch bệnh ổn định; tiếp tục sách phịng chống, theo dõi tình hình sức khỏe vị khách đến nước ta du lịch; 3.3.2 Kiến nghị với thành phố Hà Nội Để tiếp tục phát triển du lịch Hà Nội bền vững thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội cần phải tập trung nhiều đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương Hà Nội chủ yếu dựa vào yếu tố tự nhiên khai thác có sẵn phục vụ cho sản phẩm du lịch Thành phố chưa đầu tư mức chưa khai thác hết tiềm năng, mạnh du lịch Thủ đô Sản phẩm du lịch, dịch vụ cần gắn liền nhiều với công tác bảo vệ môi trường Nâng cao công tác quy hoạch, đầu tư phát triển sở hạ tầng địa điểm du lịch Ngoài phát triển ứng dụng công nghệ thông tin du lịch, để khách du lịch dễ dàng tiếp cận với thơng tin văn hóa, lịch sử, du lịch địa phương Đặc biệt triển khai việc nâng cấp hệ thống giao thơng cơng cộng, 41 có việc nhanh chóng hồn thiện đưa vào hoạt động tuyến tàu điện cao Hà Nội cần tiếp tục hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch chỗ ngồi thủ đến thị trường khách khu vực giới Cần phối hợp liên ngành, liên vùng từ Hà Nội đến địa phương nước quốc tế nhiều hơn, để tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nội cách có hiệu Tình hình dịch COVID-19 dần ổn định trở lại, thành phố cần có sách nhầm phục hồi lại du lịch tiếp tục kiểm sốt tình hình dịch bệnh Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch, giữ vững uy tín điểm đến xem an toàn thân thiện giới Thành phố nên xác định lại thị trường trọng điểm Trung Quốc, mở rộng đối tượng nước khu vực khác Châu Âu, Ấn Độ, Bắc Á ; tiếp tục điều chỉnh lại sách visa cho phù hợp với tình hình dịch bệnh khơng Việt Nam mà toàn giới Ngoài cần đẩy mạnh chiến lược đánh vào thị trường 45 khách nội địa, hợp tác với tỉnh thành nước để giải cứu du lịch bị hao tổn nặng nề tình hình dịch bệnh phức tạp thị trường khách trọng điểm cũ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, KẾT LUẬN Trong thời đại mới, ngành dịch vụ phát triển, Du lịch – Khách sạn không ngừng lên, trở thành “ngành cơng nghiệp khơng khói” đóng vai trị vơ quan trọng kinh tế quốc dân Những năm gần đây, với lợi phát triển kinh tế hội nhập giới mà thị trường khách sạn nước ta phát triển không ngừng nghỉ, đạt thành công định Bước qua thập kỷ đầy khó khăn, mà trước mắt dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm phạm vi toàn cầu, vậy, theo nhận định chuyên gia, thị trường kinh doanh khách sạn nước ta nói chung thành phố Hà Nội nói riêng sớm hồi phục phát triển mạnh mẽ thời gian tới Vì mà khách sạn cần phải trọng đặc biệt quan tâm đến hoạt động marketing mục tiêu mình, để đạt thành cơng kinh doanh cho riêng JW Marriott Hà Nội quản lý tập đoàn khách sạn hàng đầu giới Marriott International Trong suốt trình thực tập khách sạn, em tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách sạn, đặc biệt hoạt động marketing marketing mục tiêu mà khách sạn tiến hành Mặc dù trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá chọn lựa thị trường mục tiêu khách sạn xem nước đắn, mang lại nhiều thành cơng đáng kể, nhiên nhìn chung công tác marketing mục tiêu khách sạn cịn tồn khó khăn bất cập chưa giải triệt để Do mà việc hồn thiện marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội trở nên vơ cấp thiết Trong khóa luận này, em cố gắng liệt kê phân tích thành cơng, hạn chế ngun nhân, từ giúp cho khách sạn có đánh giá chung đưa 46 giải pháp cụ thể để hồn thiện marketing mục tiêu Do cịn nhiều hạn chế trình độ thời gian nên khóa luận chưa thể giải triệt để tồn tại, giải pháp dừng lại bước dựng ý tưởng, hy vọng khách sạn coi tài liệu tham khảo để hồn thiện hoạt động marketing mục tiêu cách hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Xuân Nhàn (2009), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Thống kê Hà Nội Chu Thanh Vy (2014), Hoàn thiện marketing mục tiêu Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Tạ Thị Minh Thu (2015), Hoàn thiện marketing mục tiêu bệnh viện mắt Hà Đơng, Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Nguyễn Chí Thanh (2019), Hoàn thiện chiến lược marketing mục tiêu khách sạn Hưng Thái, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Philip Kotler (2008), Marketing Management, NXB Lao động Xã hội https://www.facebook.com/jwmarriotthanoi https://www.marriott.com/hotels/travel/hanjw-jw-marriott-hotel-hanoi/ 47 ... NHẰM HOÀN THIỆN MARKETING MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN JW MARRIOTT HÀ NỘI 3.1 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng hoàn thiện hoạt động marketing mục tiêu khách sạn JW Marriott Hà Nội 3.1.1 Quan điểm hoàn. .. doanh khách sạn Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing mục tiêu Khách sạn JW Marriott Chương 3: Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện marketing mục tiêu Khách sạn JW Marriott 11 CHƯƠNG... ĐỘNG MARKETING MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 2.1 Khái quát khách sạn JW Marriott 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Giới thiệu chung khách sạn JW Marriott Hà Nội - Tên doanh nghiệp: JW
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn JW Marriott,

Từ khóa liên quan