0

Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân sự việt nam

84 3 0
  • Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ VĂN HUỆ GIAO DỊCH HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH GIAO DỊCH HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Định hướng ứng dụng mã cn: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts Lê Minh Hùng Học viên: Lê Văn Huệ Lớp: Cao học Luật, An Giang Khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn “Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam” kết trình tổng hợp nghiên cứu thân tôi, hướng dẫn khoa học PGS TS Lê Minh Hùng Những phần sử dụng tài liệu tham khảo luận văn nêu rõ phần trích dẫn tài liệu tham khảo Các án, thông tin nêu luận văn hồn tồn xác, thật Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Học Viên Lê Văn Huệ năm 2020 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết thường BLDS Bộ luật Dân BLHS 1999 Bộ luật Hình NĐ số 19/2019/NĐ-CP Nghị định số 19/2019/NĐ-CP Chính Phủ ngày 19 tháng 02 năm 2019 quy định hụi, họ, biêu, phường có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng năm 2019 TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH HỤI, HỌ, BIÊU PHƯỜNG VÔ HIỆU 1.1 Vi phạm quy định chủ thể tham gia giao dịch hụi, họ, biêu, phường 1.1.1 Đối với bên chủ hụi 1.1.2 Đối với hụi viên 1.2 Không đảm bảo tự nguyện bên tham gia giao dịch .11 1.2.1 Thực trạng pháp luật vi phạm yếu tố tự nguyện chủ thể tham gia giao dịch hụi, họ, biêu, phường 11 1.2.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 16 1.3 Nội dung, mục đích giao dịch hụi, họ, biêu, phường vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội 17 1.3.1 Thực trạng pháp luật nội dung, mục đích giao dịch hụi, họ, biêu, phường vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội 17 1.3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 19 Kết luận chương 21 CHƯƠNG HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG VÔ HIỆU 22 2.1 Hoàn trả vốn gốc giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu 22 2.1.1 Thực trạng pháp luật việc hoàn trả vốn gốc giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu 22 2.1.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 26 2.2 Tính lại lãi trả lãi phát sinh giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu 26 2.2.1 Thực trạng pháp luật tính lại lãi trả lãi phát sinh giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu 26 2.2.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 35 Kết luận chương 37 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam thời gian qua Theo đó, yếu tố tích cực tiếp tục giải phóng mạnh lực sản xuất, thúc đẩy thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh Thành phần kinh tế tiếp tục đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề ổn định kinh tế tương lai, bước đầu cấu lại kinh tế theo định hướng tăng trưởng nhanh, phát bền vững bảo vệ tốt môi trường Tại Việt Nam, kinh tế nước ta trình đổi mới, phát triển hội nhập, nhiều người muốn đầu tư kinh doanh, mua bán…nhưng thiếu vốn vốn ít, tài sản chấp khơng có có khơng đủ để đáp ứng nhu cầu, mà nhiều người tham gia giao dịch dân sự, mà việc huy động vốn khơng phải qua thủ tục bảo đảm khác, số khác có đồng vốn nhàn rỗi, khơng có nhu cầu kinh doanh, khơng muốn gửi ngân hàng muốn đồng tiền sinh lãi, cần lại rút vốn nhanh không bị ràng buộc hợp đồng vay tài sản Một số người khác, đời sống gặp khó khăn, muốn có hình thức tiết kiệm hiệu để cải thiện đời sống Tất mong muốn nêu đáp ứng tham gia giao dịch hụi, họ, biêu, phường Một hình thức giao dịch theo tập quán hình thành từ lâu đời sống nhân dân ta khắp tất vùng miền Song với ngày phát triển xã hội giao dịch hụi, họ, biêu, phường có chuyển biến mới, từ việc chơi hụi, họ nhằm mục đích tiết kiệm, góp vốn kinh doanh tương trợ giúp đỡ chủ yếu, ngày hình thức hụi có lãi phát triển nhanh chóng Kéo theo đó, tranh chấp lĩnh vực diễn phức tạp Phổ biến là: lãi suất hụi, thành phần hụi viên tham gia, hình thức tốn hụi, vỡ hụi bỏ trốn việc tuyên bố vô hiệu hụi, họ, biêu, phường… lúng túng Trong nay, trình độ hiểu biết ý thức tuân thủ pháp luật người tham gia hụi, họ, biêu, phường hạn chế, pháp luật hành chưa có quy định chặt chẽ giao dịch dân vơ hiệu, từ xảy tranh chấp Tịa án thiếu quán xét xử, có lúc quyền lợi ích pháp hợp pháp bị xâm phạm cách đáng tiếc nhiều xảy tranh chấp mà lẽ ngăn ngừa Với lý nêu trên, thân cơng tác ngành Tịa án nhiều năm, trực tiếp xét xử nhiều vụ án thuộc loại vụ việc thấy bất cập đó, nên mong muốn bước đầu tiếp cận sâu pháp luật dân sự, pháp luật Hợp đồng nói chung pháp luật Hụi, họ, biêu, phường vơ hiệu nói riêng, tơi chọn đề tài “Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam” để làm Luận văn thạc sĩ luật học Đây kết nghiên cứu bước đầu, tác giả mong muốn góp phần nhỏ vào nhiệm vụ chung xây dựng môi trường pháp lý nước nhà lành mạnh khoa học Hy vọng Luận văn tài liệu tham khảo q trình nghiên cứu pháp luật có liên quan gợi ý, hướng dẫn cho chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hụi, họ, biêu, phường vơ hiệu Tình hình nghiên cứu Theo nghiên cứu tác giả thời gian qua, vấn đề hụi, họ, biêu, phường chưa có nhiều đề tài nghiên cứu (1) Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, 2017, trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Nội dung Giáo trình bao gồm: nghĩa vụ; khái luận hợp đồng; biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ; trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ; quy định chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng; trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nội dung cơng trình kiến thức lý luận pháp luật tảng hợp đồng, Chương Hợp đồng, có nêu vấn đề liên quan tới hợp đồng, điều kiện có hiệu lực, hợp đồng vơ hiệu, sửa đổi, giải thích, chấm dứt hợp đồng đặt tảng lý luận chung để tác giả nghiên cứu luận văn Tuy nhiên nội dung cơng trình khơng đề cập riêng giao dịch hụi, họ, biêu phường (2) Bình luận khoa học điểm BLDS năm 2015, Nxb Hồng Đức, năm 2016 PGS TS Đỗ Văn Đại – Chủ biên Trong bình luận điều luật, Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự, giao dịch dân vô hiệu, hậu giao dịch dân vô hiệu, từ trang 138 đến trang 157 thể rõ điểm giao dịch dân vô hiệu (3) Tác giả Trần Văn Biên có hai đề tài nghiên cứu như: “Mấy ý kiến góp ý cho quy định dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) Hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 1/2005; “Hụi, họ, biêu, phường hệ thống pháp luật Việt Nam: khứ tại”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học, lần thứ ba, năm 2008 Cơng trình thứ tác giả xác định hụi giao dịch hợp pháp giao dịch dân sự, nên đề nghị có văn pháp luật điều chỉnh theo tác giả nên đưa vào Bộ luật dân năm 2005 Cơng trình thứ hai tác giả cụ thể chi tiết cơng trình thứ Trong đó, tác giả nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh vấn đề hụi hệ thống hóa lại lý luận hụi theo quy định pháp luật qua thời kỳ, chưa có phân tích, so sánh lý luận thực tiễn, chưa có kiến nghị, đề xuất hồn thiện pháp luật (4) Tác giả Tưởng Duy Lượng với cơng trình “Một số vấn đề hụi, họ, biêu, phường” đăng Tạp chí Tịa án nhân dân, số năm 2007 Trong cơng trình tác giả phân tích chất, sở pháp lý giải vấn đề hụi, họ, biêu, phường; đồng thời có phân tích đề xuất giải vấn đề lãi suất, thời hiệu khởi kiện giao dịch hụi, họ, biêu, phường (5) Tác giả Vũ Việt Phương với cơng trình “Giải tranh chấp phát sinh từ hụi, họ sở Bộ luật Dân 2005”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số năm 2007 Trong cơng trình tác giả nêu sở pháp lý giải tranh chấp từ hụi, chưa có phân tích, so sánh lý luận thực tiễn chưa đề giải pháp hoàn thiện luật (6) Tác giả Hoàng Ngọc Tùng với cơng trình “Vấn đề lãi suất hụi, họ, biêu, phường”, tạp chí Tịa án nhân dân, kỳ II tháng năm 2010 (số 10), tác giả nêu cách tính lãi hụi, họ, biêu, phường tương đối hoàn chỉnh hợp lý (7) Học viện Tư pháp có cơng trình “Xác định hành vi chiếm đoạt quan hệ vay mượn, chơi hụi”, đăng tạp chí Nghề luật, năm 2011 Trong cơng trình tác giả cho nhìn tổng quan quan hệ chơi hụi thông thường hành vi chiếm đoạt quan hệ chơi hụi (8) Cơng trình “Rủi ro việc tham gia hụi” tác giả Lê Khương Ninh Cao Văn Hơn đăng tạp chí Ngân hàng số năm 2012 Trong cơng trình đồng tác giả phân tích nguyên nhân xuất rủi ro việc tham gia hụi đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro Tác giả Luận văn muốn tiếp nối, vận dụng, kế thừa kết nghiên cứu tác giả trước thành cơng trình nghiên cứu đầy đủ, hệ thống hụi, họ, biêu, phường vô hiệu; đồng thời kết hợp với phương pháp so sánh, phân tích pháp luật dân Việt Nam, từ đưa giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện chế định hụi, họ, biêu, phường vô hiệu hệ thống pháp luật dân Việt Nam, điểm đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm giải vấn đề sau đây: (1) Tìm hiểu số vấn đề lý luận hệ thống hóa lại văn quy phạm pháp luật có liên quan đến hụi, họ, biêu, phường, để có nhìn tổng hợp khách quan, đồng thời nâng cao hiểu biết thân đề tài nghiên cứu (2) Làm rõ sở lý luận vấn đề pháp lý liên quan đến hụi, họ, biêu, phường vô hiệu chủ thể, nội dung, hình thức có vi phạm, từ làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên, lãi suất, phát sinh, chấm dứt giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu (3) Đối chiếu với thực tiễn xét xử hụi, họ, biêu, phường vơ hiệu, nhằm tìm hạn chế mặt pháp luật vướng mắc thực tiển giải tranh chấp vụ án, từ có hướng bổ sung, hồn thiện pháp luật lĩnh vực (4) Tìm nguyên nhân vướng mắc, bất cập mặt pháp luật thực tiễn Từ đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lĩnh lực giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam, góp phần gắn kết lý luận thực tiễn sống (5) Tìm điểm thiếu sót, chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập pháp luật hụi, họ, biêu, phường; đánh giá thực trạng quy định pháp luật hụi, h2ọ, biêu, phường vơ hiệu để từ xác định điểm cần sửa đổi, bổ sung văn pháp luật hụi, họ, biêu, phường hành Việt Nam Trên sở bất cập xác định, sở lý luận thực tiễn cần thiết làm cho việc đề xuất kiến nghị giải pháp cụ thể việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật Việt Nam hành giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam Đối tượng, phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu đề tài sở đường lối xử lý tranh chấp quy định pháp luật hành hụi, họ, biêu, phường vô hiệu Đảng Nhà nước Phụ lục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG BẢN ÁN 160/2019/DS-PT NGÀY 29/05/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI Ngày 29 tháng năm 2019 trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 127/2019/TLPT-DS ngày 09 tháng năm 2019 tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” Do Bản án dân sơ thẩm số 01/2019/DSST ngày 04 tháng 01 năm 2019 Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số: 146/2019/QĐ-PT ngày 12 tháng năm 2019 đương sự: - Nguyên đơn: Bà Phan Thị Thu H, sinh năm 1968 (có mặt); Địa chỉ: Số 297, Trần Quốc T, khu phố 2, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang - Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1963 (có văn vắng mặt); Địa chỉ: Ấp H, xã F, huyện T, tỉnh Tiền Giang - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1970 (vắng mặt); Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang Tạm trú: Ấp Đ, xã T, huyện G, tỉnh Tiền Giang Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Phan Thị Thu H NỘI DUNG VỤ ÁN Theo án sơ thẩm; Nguyên đơn bà Phan Thị Thu H trình bày: Năm 2015, qua giới thiệu bà Nguyễn Thị C bà H biết bà T có mở dây hụi 36 phần, phần 2.000.000 đồng nhờ bà C chơi dùm 04 phần Bà H bắt đầu nhờ bà C đóng giùm 04 phần hụi vào ngày 15/8/2015 (âm lịch) Đến ngày 15/8/2016 (âm lịch) bà C hốt giùm bà H 01 phần hụi số tiền 50.485.000 đồng Sau hốt hụi phần này, thông qua bà C, bà H đóng phần hụi chết đến ngày 15/8/2017 (âm lịch) bà T chấm dứt hợp đồng góp hụi Như vậy, tính đến ngày 15/8/2017 (âm lịch) phần hụi bà H đóng cho bà T 23 phần, nợ lại 13 phần trừ 03 phần hụi sống phần hụi bà H nợ bà T 10 phần x 2.000.000 đồng/phần = 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) Còn lại 03 phần hụi sống bà H tiếp tục nhờ bà C đóng giùm Đến ngày 15/3/2017 (âm lịch) bà C hốt giùm bà H phần với số tiền 56.600.000 đồng (năm mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) Sau hốt xong phần hụi thông qua bà C, bà H đóng phần hụi chết đến ngày 15/8/2017 (âm lịch) bà T đơn phương chấm dứt hợp đồng góp hụi với bà H Như vậy, tính đến ngày 15/8/2017 (âm lịch) phần hụi bà H đóng hụi chết cho bà T 26 phần, nợ bà T lại 10 phần x 2.000.000 đồng = 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) Đối với 02 phần hụi sống 02 phần hụi chết, bà Nguyễn Thị Lan có dẫn bà H đến gặp bà T để đóng hụi sống cho bà T đến ngày 15/8/2017 (âm lịch) 26 phần hụi sống x 2.000.000 đồng/phần x 02 phần = 104.000.000 đồng (một trăm lẽ bốn triệu đồng) Đây số tiền hụi mà bà T cịn nợ bà H Như vậy, tính đến ngày 15/8/2017 (âm lịch) dây hụi 36 phần bà H cịn nợ bà T 02 phần hụi chết với số tiền 40.000.000 đồng Đổi lại, 02 phần hụi sống bà T nợ bà H số tiền hụi 104.000.000 đồng trừ 02 phần hụi chết 40.000.000 đồng bà T cịn nợ bà H số tiền 64.000.000 đồng Nay bà H yêu cầu bà T trả số tiền hụi nợ 64.000.000 đồng (sáu mươi bốn triệu đồng) Trả sau án có hiệu lực pháp luật Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim T trình bày: Ngày rằm tháng năm 2015, bà T có rủ hụi góp vốn xoay vịng cho chị em xóm Bà C có chơi dây hụi 09 phần hốt dần từ ngày áp đến ngày rằm tháng năm 2017 bà C hốt hết 07 phần vào ngày cụ thể sau: 15/8/2015 (âm lịch); 15/9/2015 (âm lịch); 15/3/2016 (âm lịch); 15/8/2016 (âm lịch); 15/9/2016 (âm lịch); 15/10/2016 (âm lịch); 15/3/2017 (âm lịch) Đến ngày 15/4/2017 (âm lịch), bà C tiếp tục kêu hốt hụi bà T không đồng ý Sau đó, bà T đến nhà chị L chị ruột bà C kêu bà C đóng hụi cho bà T Do vậy, bà H đến đóng hụi cho bà C từ tháng đến tháng năm 2017 (âm lịch) Như vậy, bà C thiếu bà T 15 tháng hụi x 2.000.000 đồng x phần = 210.000.000 đồng trừ 02 phần hụi sống lại 84.000.000 đồng Vậy bà C thiếu lại bà T 126.000.000 đồng (một trăm hai mươi sáu triệu đồng) Nay bà H khơng có liên quan đến dây hụi bà T Với yêu cầu khởi kiện bà H bà T khơng đồng ý Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị C Tòa án tống đạt văn tố tụng triệu tập hợp lệ vắng mặt khơng có văn trình bày ý kiến yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tại án dân sơ thẩm số 01/2019/DSST ngày 04 tháng 01 năm 2019 Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang áp dụng: Điều 227, 228, 147, 235 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật Dân năm 2015; khoản Điều 26 Nghị 326/2016/QBTVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án, xử: Khơng chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Phan Thị Thu H việc yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim T trả số tiền 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng) Ngồi án cịn tun án phí quyền kháng cáo đương Ngày 18/01/2019 nguyên đơn bà Phan Thị Thu H có đơn kháng cáo không đồng ý án sơ thẩm yêu cầu Tịa án cấp phúc thẩm xem xét lại tồn án sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Phan Thị Thu H giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu kháng cáo, bị đơn bà Nguyễn Thị Kim T vắng mặt có đơn xin vắng mặt không đồng ý với yêu cầu kháng cáo nguyên đơn Các đương không thỏa thuận với việc giải vụ án Qua nghiên cứu tồn tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án, nội dung yêu cầu kháng cáo nguyên đơn bà Phan Thị Thu H, lời trình bày đương kết tranh tụng phiên tịa phúc thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TỊA ÁN [1] Về tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim T có đơn xin vắng mặt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị C vắng mặt phiên tòa, Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đương nêu [2] Về quan hệ tranh chấp: Nguyên đơn bà Phan Thị Thu H yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim T trả số tiền hụi nợ 64.000.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” phù hợp với quy định khoản Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân [3] Về nội dung vụ án: Căn vào tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án lời trình bày đương phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: Nguyên đơn bà Phan Thị Thu H trình bày bà có tham gia chơi phần hụi bà T làm đầu thảo, hụi có 36 phần, phần 2.000.000 đồng bà nhờ bà C đóng hụi giùm từ ngày 15/8/2015 (âm lịch) Trong phần hụi bà hốt 02 phần hụi nợ lại bà T số tiền hụi chết 02 phần 40.000.000 đồng Hai phần hụi sống bà đóng phần 26 lần tổng cộng 104.000.000 đồng Nay bà yêu cầu bà T trả cho bà số tiền 64.000.000 đồng Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim T cho ngày rằm tháng năm 2015 (âm lịch) bà có rủ hụi góp vốn xoay vịng cho chị em xóm, bà C có chơi dây bà gồm phần, bà C hốt phần, 02 phần hụi sống chưa hốt Bà H khơng liên quan đến dây hụi này, bà khơng đồng ý với yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tòa án cấp sơ thẩm định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà H việc yêu cầu bà T trả số tiền nợ hụi 64.000.000 đồng Không đồng ý với án sơ thẩm, bà H có đơn kháng cáo án sơ thẩm phiên tòa phúc thẩm bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu kháng cáo, yêu cầu bà T phải trả cho bà số tiền nợ hụi 64.000.000 đồng [4] Xét yêu cầu kháng cáo bà Phan Thị Thu H khơng có sở để Hội đồng xét xử chấp nhận Bởi lẽ, chứng mà bà H cung cấp cho Tòa án cấp sơ thẩm tờ giấy tay ngày 15/8/2016 (âm lịch) với nội dung “…Chị Tư giao cho em C năm chục triệu bốn trăm tám mươi lăm ngàn, ngày Rằm tháng năm 2016…” tờ giấy viết tay ngày 15/3/2017 (âm lịch) nội dung: …Chị Tư giao cho em C năm mươi sáu triệu sáu trăm chẵn, ngày rằm tháng năm 2017 ” (Bút lục 76-77) Trong nội dung 02 tờ giấy viết tay nêu khơng có chữ ký bên, nội dung bà C có chơi hụi giùm bà H bà H trình bày, chưa đủ sở bà H có tham gia phần hụi bà T làm đầu thảo nhờ bà C đóng hụi thay cho bà Đồng thời người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị C vắng mặt suốt q trình tố tụng Tịa án cấp sơ thẩm khơng có ý kiến trình bày thừa nhận có đóng hụi thay cho bà H Đối với lời khai người làm chứng bà Nguyễn Thị L cho bà H xa, bận làm nên có nhờ bà C chơi giùm cho bà H 04 phần hụi Do biết 04 phần hụi nêu bà C chơi hụi giùm bà H nên bà T có yêu cầu bà H đóng hụi tiếp Sau bà L có nghe bà H nói lại bà H trực tiếp đóng cho bà T tháng tiền hụi gồm 02 phần hụi sống 02 phần hụi chết với số tiền 35.800.000 đồng Sau bà T khơng cho bà H tham gia chơi hụi (Bút lục 29) Xét thấy, lời trình bày bà L khơng có cứ, khơng phù hợp với tình tiết khách quan vụ án, bà L không cung cấp giấy tờ chứng minh cho lời trình bày có sở Mặt khác, bị đơn bà Nguyễn Thị Kim T không thừa nhận việc bà C có chơi hụi giùm bà H cho bà H khơng liên quan đến dây hụi này, bà khơng có nợ bà H số tiền 64.000.000 đồng Do đó, định án sơ thẩm có cứ, phù hợp với quy định Điều 471 Bộ luật Dân Tại phiên tịa phúc thẩm, bà H có nộp cho Tịa án đơn xin xác nhận bà Nguyễn Thị L đề ngày 04/5/2019, nhiên tài liệu chứng không đủ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo bà có sở Từ nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo nguyên đơn bà Phan Thị Thu H, giữ nguyên án sơ thẩm [5] Về án phí: Do khơng chấp nhận u cầu kháng cáo nên nguyên đơn bà Phan Thị Thu H phải chịu 300.000 đồng án phí dân phúc thẩm theo quy định khoản Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn khoản Điều 308; điều 147, 227, 228, 235, 296 Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn Điều 471 Bộ luật Dân năm 2015; Căn khoản Điều 26, Điều 29 Nghị 326/2016/QBTVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án, Khơng chấp nhận yêu cầu kháng cáo nguyên đơn bà Phan Thị Thu H Giữ nguyên án dân sơ thẩm số 01/2019/DSST ngày 04 tháng 01 năm 2019 Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang Xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Phan Thị Thu H việc yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim T trả số tiền 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng) Về án phí: Bà Phan Thị Thu H phải chịu 3.200.000 đồng án dân sơ thẩm 300.000 đồng án phí dân phúc thẩm, tổng cộng 3.500.000 đồng Bà H nộp 1.900.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 48906 ngày 20/8/2018 biên lai thu số 49001 ngày 18/01/2019 Chi cục Thi hành án dân huyện T, tỉnh Tiền Giang, cấn trừ nên bà H phải nộp tiếp số tiền 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) án phí dân sơ thẩm Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án Phụ lục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BẢN ÁN 68/2018/DS-PT NGÀY 17/09/2018 VỀ TRANH CHẤP PHƯỜNG, HỤI – Ngày 17 tháng năm 2018 trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tịa để xét xử phúc thẩm cơng khai vụ án thụ lý số 39/2018/TLPT-DS ngày 25 tháng năm 2018, việc “Tranh chấp phường, hụi” Do Bản án dân sơ thẩm số 14/2018/DS-ST ngày 30 tháng năm 2018 TAND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số 53/2018/QĐ-PT ngày 13 tháng năm 2018 Giữa đương sự: Nguyên đơn: Ông Đàm Huy N sinh năm 1936 Có mặt Địa chỉ: Thơn 6, xã K, huyện A, tỉnh Nghệ An Bị đơn: Chị Nguyễn Thị S sinh năm 1984 Có mặt Địa chỉ: Thôn 6, xã K, huyện A, tỉnh Nghệ An Người kháng cáo: Ông Đàm Huy N nguyên đơn NỘI DUNG VỤ ÁN Theo Bản án sơ thẩm vụ án có nội dung sau: Theo đơn khởi kiện lời khai trình tố tụng ngun đơn ơng Đàm Huy N trình bày: Ngày 22/4/2015( Al) chị Nguyễn Thị S (chủ phường bị đơn) thành lập dây phường với suất 2.000.000đ/ tháng, phường có 27 suất, ơng tham gia suất dây Ngày 22/2/2017 ( Al) ông bốc dây với số tiền 49.000.000đ chị S chủ phường giao cho ông N 40.000.000đ (nợ 9.000.000đ) Dây phường ơng N cịn phải theo suất 10.000.000đ Do chị S không trả nợ nên ông N không theo suất thiếu Tháng 5/2017 ông bốc tiếp dây phường thứ hai số tiền 50.000.000đ chị S trả 10.000.000đ nợ 40.000.000đ Ông N phải theo suất 4.000.000đ Ông N địi nhiều lần chị S khơng trả nên ông khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc chị S phải trả 40.000.000đ thiếu lãi suất chậm trả 12 tháng, mức lãi 1%/tháng Bị đơn chị Nguyễn Thị S trình bày : Chị thống thời gian lập phường, số tiền suất, số thành viên, số tiền trả, số tiền cịn thiếu ơng N khởi kiện Chị đề nghị phản tố: Đối trừ nghĩa vụ, suất thứ ơng N cịn nợ chị 1.000.000đ, suất thứ hai nợ 4.000.000đ, suất thứ hai ơng N có đóng thừa 600.000đ Vì chị cịn nợ ơng N 35.600.000đ Chị chấp nhận trả nợ gốc cịn lãi chồng chị (anh Lơ Búa T) mang tiền đến trả nợ ông N không nhận nên chịu lãi suất Với nội dung trên, Bản án dân sơ thẩm số 14/2018/DS-ST ngày 30 tháng năm 2018 TAND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An định: Căn vào Điều 274, 280, khoản điều 357, khoản điều 468, điều 471 Bộ luật Dân sự; điểm a khoản điều 200, điều 202 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 29, 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 Chính phủ, Điều 26 Nghị 326/2016/UBTVQH 14 Xử: – Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Đàm Huy N – Chấp nhận yêu cầu phản tố chị Nguyễn Thị S Xác định chị Nguyễn Thị S nợ ông Đàm Huy N số tiền phường gốc 40.000.000đ ( Bốn mươi triệu đồng) Xác định ông Đàm Huy N nợ chị Nguyễn Thị S số tiền phường gốc 4.400.000đ ( Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng) Đối trừ nghĩa vụ buộc chị Nguyễn Thị S có nghĩa vụ trả cho ông Đàm Huy N số tiền phường gố 35.600.000đ tiền lãi suất là: 3.545.760đ Tổng gốc lãi chị Sang có nghĩa vụ tả cho ơng Đàm Huy N 39.145.760đ ) Ba mươi chín triệu trăm bốn mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi đồng) Ngồi Bản án cịn tun án phí, quyền kháng cáo bên đương Ngày 14 tháng năm 2018 ơng Đàm Huy N có Đơn kháng cáo, với nội dung: Tịa án tun buộc ơng trả cho chị Sang 4.000.000đ không đề nghị buộc chị Sang trả 40.000.000đ lãi suất mức 1%/tháng Tại phiên tịa phúc thẩm: ơng N bổ sung thêm u cầu kháng cáo, xuất trình thêm tài liệu số liệu chị S phải trả theo cách tính ơng đề nghị chị S phải trả tiền gốc 40.000.000đ nợ, 3.000.000đ lãi ( mua phường) người chưa phường thứ trả, 2.000.000đ số tiền lãi ( mua) bà Đ bà B phường thứ hai Tổng cộng: 45.000.000đ tiền lãi 1%/tháng tính đến 19 tháng Bị đơn chị S không chấp nhận yêu cầu kháng cáo ơng N Theo chị S thì: Lãi người mua cịn lại, ơng N khơng tiếp nên ông không nhận, chị chấp nhận trả nợ Tòa án sơ thẩm xét xử Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm: Quá trình thụ lý, xét xử Thẩm phán thực quy định Bộ luật TTDS, người kháng cáo nạp đơn kháng cáo hạn thuộc trường hợp miễn án phí nên chấp nhận Về nội dung: Về tiền gốc bên thống Về tiền lãi cấp sơ thẩm tính lải suất 0,83%/ tháng chưa phù hợp, chưa thời điểm Ngân hàng quy định mà 9%/năm nên đề nghị sửa án sơ thẩm tính lại lãi suất quy định Đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận phần kháng cáo ơng N NHẬN ĐỊNH CỦA TỊA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa, vào kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Đơn kháng cáo ông Nhung nạp hạn luật định chấp nhận việc kháng cáo ông quy định cấp phúc thẩm thụ lý, xét xử vụ án [2] Xét yêu cầu kháng cáo ơng N: Về nội dung: Ơng N kháng cáo đề nghị, ông trả cho chị S 4.000.000đ dây phường thứ hai, xét thấy sau bốc phường chị S cịn nợ ơng N 40.000.000đ phường phải suất kết thúc dây phường nên cấp sơ thẩm giải yêu cầu phản tố chị S ơng N phải trả cho chị S 1.000.000đ dây phường thứ 4.000.000đ dây phường thứ hai Tổng cộng 5.000.000đ Tại phiên tịa phúc thẩm: Ơng N u cầu chị S phải trả tiền lãi người chưa mua ông hưởng ông không theo tiếp suất sau nên khơng có sở để chấp nhận yêu cầu ông mặt khác yêu cầu bổ sung vượt yêu cầu khởi kiện ban đầu ông nên cấp phúc thẩm không xem xét Về lãi suất: Cấp sơ thẩm áp dụng mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho thời điểm với mức 0,83%/tháng phù hợp, Đại diện VKS đề nghị mức 9%/năm= 0,75%/ tháng khơng có chênh lệch nhiêu Đây khơng phải hợp đồng vay nợ có thời hạn, có lãi nên khơng có sở chấp nhận mức lãi suất 1%/tháng ông N yêu cầu Trên sở lập luận trên, khơng có sở để chấp nhận kháng cáo ông N đề nghị sửa án sơ thẩm mức lãi suất Đại diện VKS phiên tịa [3] Về án phí: u cầu kháng cáo khơng Tịa án chấp nhận ông Nhung phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật ông thuộc diện thuộc người cao tuổi nên miễn tồn án phí cho ơng Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn khoản Điều 308 BLTTDS Không chấp nhận kháng cáo ông Đàm Huy N, giữ nguyên Bản án sơ thẩm Căn vào Điều 274, 280, khoản điều 357, khoản điều 468, điều 471 Bộ luật Dân sự; điểm a khoản điều 200, điều 202 BLTTDS; Điều 29, 30 Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 Chính phủ, Điều 26 NQ 326/2016 UBTVQH 14 Xử: – Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Đàm Huy N – Chấp nhận yêu cầu phản tố chị Nguyễn Thị S Xác định chị Nguyễn Thị S nợ ông Đàm Huy N số tiền phường gốc 40.000.000đ ( Bốn mươi triệu đồng) Xác định ông Đàm Huy N nợ chị Nguyễn Thị S số tiền phường gốc 4.400.000đ ( Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng) Đối trừ nghĩa vụ buộc chị Nguyễn Thị S có nghĩa vụ trả cho ơng Đàm Huy N số tiền phường gốc 35.600.000đ tiền lãi suất là: 3.545.760đ Tổng gốc lãi chị Sang có nghĩa vụ trả cho ơng Nhung 39.145.000đ ( Ba mươi chín triệu trăm bốn mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi đồng) Về án phí dân phúc thẩm: Miễn tồn án phí phúc thẩm cho ơng N Các định khác Bản án sơ thẩm khơng có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ Phụ lục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 17/2019/DS-PT NGÀY 20/02/2019 VỀ TRANH CHÁP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI Ngày 20 tháng 02 năm 2019, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 213/2018/TLPT-DS ngày 05 tháng 12 năm 2018 việc: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” Do Bản án dân sơ thẩm số: 77/2018/DS-ST ngày 27 tháng năm 2018, Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số: 03/2019/QĐ-PT ngày 02 tháng 01 năm 2019, đương sự: - Nguyên đơn: Bà Lê Thị N, sinh năm 1968; cư trú tại: Khu phố M, thị trấn T1, huyện T, tỉnh Tây Ninh Người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1967; cư trú tại: Khu phố B, thị trấn T1, huyện T, tỉnh Tây Ninh; theo văn ủy quyền ngày 29 tháng năm 2018; có mặt - Bị đơn: Bà Lê Thị H, sinh năm 1958; cư trú tại: Khu phố M, thị trấn T1, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có mặt Người kháng cáo: Bà Lê Thị H – Bị đơn NỘI DUNG VỤ ÁN Theo đơn khởi kiện nguyên đơn – bà Lê Thị N trình giải vụ án người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn – bà Nguyễn Thị H1 trình bày: Vào ngày 20-5-2017 âm lịch, bà H có tham gia phần hụi tháng 3.000.000 đồng bà N làm chủ thảo hụi, có 16 phần dây hụi, hụi mãn vào ngày 207-2018 âm lịch Bà H người lãnh hụi với số tiền 28.500.000 đồng phải góp lại 15 kỳ, kỳ phải góp 3.000.000 đồng Sau lãnh hụi, bà H khơng góp hụi cho bà N kỳ bà N phải góp hụi thay cho bà H để giao hụi cho hụi viên khác Nay bà N khởi kiện yêu cầu bà H trả cho bà N số tiền hụi cịn nợ 45.000.000 đồng, khơng yêu cầu bà H phải trả tiền lãi Bị đơn bà Lê Thị H trình bày: Trước đây, bà có vay tiền góp bà N hai lần, cụ thể sau: Lần thứ nhất, bà vay bà N số tiền 10.000.000 đồng, không nhớ thời điểm vay, thỏa thuận góp ngày 200.000 đồng thời hạn 58 ngày, thành tiền 11.600.000 đồng Lần thứ hai, bà vay số tiền 5.000.000 đồng, không nhớ thời điểm vay, thỏa thuận góp ngày 100.000 đồng, góp vịng 58 ngày, thành tiền 5.800.000 đồng Cả hai lần vay tiền bà N có ghi vào sổ bà N mà khơng làm giấy tờ vay Bà góp tiền cho bà N nhiều lần, góp khơng làm giấy tờ, tính đến bà cịn nợ bà N số tiền 27.000.000 đồng, tiền gốc 22.600.000 đồng, tiền lãi 4.400.000 đồng Bà thừa nhận vào ngày 20-5-2017 âm lịch bà có ký tên, điểm vào Giấy biên nhận giao hụi bà N cung cấp cho Tòa án Tuy nhiên, việc ký tên, điểm bà bị ép buộc không tự nguyện Lý bà ký tên, điểm vào Giấy biên nhận giao hụi sau tính lại số nợ hai khoản vay bà cịn nợ bà N số tiền 27.000.000 đồng, bà N tính lãi thêm thành 30.000.000 đồng yêu cầu bà góp tháng 1.000.000 đồng (trong có 950.000 đồng tiền nợ gốc, 50.000 đồng tiền lãi) bà chưa trả cho bà N số tiền Một thời gian sau có hai người niên lạ mặt đến gặp bà nói người bà N yêu cầu bà ký nợ với hai người này, bà ký nợ với họ nên bà không cịn nợ tiền bà N Nay bà khơng đồng ý trả tiền theo yêu cầu khởi kiện bà N bà khơng tham gia góp hụi với bà N Ngồi ra, bà khơng có u cầu khác Tại Bản án dân sơ thẩm số: 77/2018/DS-ST ngày 27 tháng năm 2018, Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh định: Căn vào Điều 471 Bộ luật Dân năm 2015; Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tịa án Chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà Lê Thị N bà Lê Thị H việc tranh chấp hợp đồng góp hụi Buộc bà Lê Thị H có nghĩa vụ trả lại cho bà Lê Thị N số tiền hụi nợ 45.000.000 (bốn mươi lăm triệu) đồng; ghi nhận bà Lê Thị N không yêu cầu tính lãi Ngồi ra, án sơ thẩm cịn tun án phí; quyền kháng cáo; quyền, nghĩa vụ đương theo Luật Thi hành án Dân Ngày 10 tháng 10 năm 2018, bị đơn bà Lê Thị H có đơn kháng cáo, yêu cầu Tịa án cấp phúc thẩm xét xử lại tồn vụ án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà N Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh: Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử định đưa vụ án xét xử đảm bảo quy định thời hạn, nội dung, thẩm quyền Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tịa thực trình tự, thủ tục phiên tòa dân Những người tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình, chấp hành tốt nội quy phiên tịa; Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà H; giữ nguyên án sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Căn vào chứng cứ, tài liệu có hồ sơ vụ án xem xét phiên tòa, kết tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định sau: [1] Bà Lê Thị N khởi kiện yêu cầu bà Lê Thị H trả cho bà số tiền hụi nợ 45.000.000 (bốn mươi lăm triệu) đồng không u cầu tính lãi, bà H có tham gia dây hụi 3.000.000 đồng/tháng, khui ngày 20-5-2017 âm lịch, gồm 16 phần bà N làm chủ thảo Bà H người lãnh hụi với số tiền 28.500.000 đồng phải góp lại 15 kỳ, kỳ phải góp 3.000.000 đồng, tổng cộng 45.000.000 đồng sau lãnh hụi, bà H khơng góp hụi cho bà N kỳ bà N phải góp hụi thay cho bà H để giao hụi cho hụi viên khác [2] Bà Lê Thị H không đồng ý yêu cầu khởi kiện bà N cho bà khơng có tham gia góp hụi bà N làm chủ thảo Bà vay tiền bà N sau gán nợ qua hai người khác nên bà không đồng ý trả tiền cho bà N [3] Xét Biên nhận giao hụi ngày 20-5-2017 âm lịch thể bà H có nhận số tiền hụi 28.500.000 đồng bà N làm chủ thảo Trong trình giải vụ án, bà H thừa nhận bà có ký tên, điểm vào giấy Biên nhận giao hụi bà H cho bà không tham gia góp hụi bà N làm chủ thảo, việc bà ký tên, điểm vào giấy Biên nhận giao hụi trước bà có vay bà N số tiền 27.000.000 đồng, bà N tính lãi thêm thành 30.000.000 đồng yêu cầu bà góp tháng 1.000.000 đồng bà chưa trả cho bà N nên bà bị ép buộc ký vào Giấy biên nhận giao hụi Tuy nhiên, bà H không đưa chứng chứng minh lời trình bày bà có sở Do đó, lời trình bày bà H khơng có [4] Mặt khác, vào danh sách hụi viên kết xác minh người tham gia góp hụi dây hụi bà N làm chủ thảo có xác định việc bà H có tham gia góp hụi lãnh hụi Bên cạnh đó, lần khui hụi sau bà N giao hụi đầy đủ cho hụi viên khác lãnh hụi, điều chứng tỏ bà N góp hụi thay cho bà H để giao hụi Dây hụi kết thúc vào ngày 20-7-2018 âm lịch nên bà H phải có nghĩa vụ góp hụi lại cho bà N 15 kỳ, kỳ góp 3.000.000 đồng, tổng cộng 45.000.000 đồng [5] Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà N, buộc bà H trả cho bà N 45.000.000 đồng tiền hụi nợ có cứ, quy định pháp luật [6] Bà H kháng cáo không đồng ý với án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà N bà H khơng xuất trình chứng chứng minh u cầu kháng cáo có sở [7] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà H; giữ nguyên án sơ thẩm có [8] Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà H; giữ nguyên án sơ thẩm [9] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo bà H khơng chấp nhận nên bà phải chịu án phí theo quy định khoản Điều 29 Nghị số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tuy nhiên, bà H người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), theo quy định điểm đ khoản Điều 12 Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 bà H miễn nộp án phí Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn vào khoản Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, - Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà Lê Thị H - Giữ nguyên Bản án dân sơ thẩm số: 77/2018/DS-ST ngày 27 tháng năm 2018, Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh Căn vào Điều 471 Bộ luật Dân năm 2015; Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tịa án - Chấp nhận u cầu khởi kiện bà Lê Thị N bà Lê Thị H việc tranh chấp hợp đồng góp hụi - Buộc bà Lê Thị H có nghĩa vụ trả lại cho bà Lê Thị N số tiền hụi nợ 45.000.000 (bốn mươi lăm triệu) đồng; ghi nhận bà Lê Thị N khơng u cầu tính lãi suất Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người thi hành án) thi hành án xong tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân năm 2015 Về án phí sơ thẩm: - Bà Lê Thị N khơng phải chịu án phí sơ thẩm Chi cục Thi hành án dân huyện T hoàn trả cho bà N 1.125.000 (một triệu trăm hai mươi lăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí nộp theo Biên lai số: 0025489 ngày 14 tháng năm 2018 Chi cục Thi hành án dân huyện T, tỉnh Tây Ninh - Bà Lê Thị H miễn án phí sơ thẩm Về án phí phúc thẩm: Bà Lê Thị H miễn án phí phúc thẩm Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án ... cận sâu pháp luật dân sự, pháp luật Hợp đồng nói chung pháp luật Hụi, họ, biêu, phường vô hiệu nói riêng, tơi chọn đề tài ? ?Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam? ?? để... Chương Căn xác định giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu Chương Hậu pháp lý giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu 8 CHƯƠNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH HỤI, HỌ, BIÊU PHƯỜNG VÔ HIỆU 1.1 Vi phạm... pháp luật hụi, họ, biêu, phường; đánh giá thực trạng quy định pháp luật hụi, h2ọ, biêu, phường vô hiệu để từ xác định điểm cần sửa đổi, bổ sung văn pháp luật hụi, họ, biêu, phường hành Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân sự việt nam , Giao dịch hụi, họ, biêu, phường vô hiệu theo pháp luật dân sự việt nam

Từ khóa liên quan