0

Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn theo luật tố tụng hình sự việt nam

104 3 0
  • Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn theo luật tố tụng hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỒNG ĐƠNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN BỊ THẤT LẠC HOẶC KHƠNG CỊN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN BỊ THẤT LẠC HOẶC KHƠNG CỊN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ HUỲNH TẤN DUY Học viên: TRẦN HỒNG ĐƠNG Lớp: Cao học Luật Khóa – Sóc Trăng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tác giả Trần Hồng Đơng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình CQĐT Cơ quan điều tra TTHS Tố tụng hình VKS Viện Kiểm sát STT MỤC LUC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN BỊ THẤT LẠC HOẶC KHÔNG CỊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình 1.1.1 Khái niệm định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình 1.1.2 Đặc điểm hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc không cịn tố tụng hình 1.2 Quy định pháp luật tố tụng hình định giá tài sản lần đầu trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn 1.2.1 Căn định giá tài sản 1.2.2 Hội đồng định giá tài sản 11 1.2.3 Thời hạn định giá tài sản .13 1.2.4 Tiến hành định giá tài sản 14 1.2.5 Kết luận định giá tài sản 15 1.3 Thực tiễn hoạt động định giá lần đầu trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình .16 1.4 Kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình .25 Kết luận Chương .28 CHƯƠNG ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN BỊ THẤT LẠC HOẶC KHƠNG CỊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 29 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình định giá lại tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn .29 2.1.1 Căn định giá lại tài sản 29 2.1.2 Trình tự, thủ tục định giá lại tài sản 30 2.1.3 Kết luận định giá lại tài sản 31 2.2 Thực tiễn hoạt động định giá lại tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình .32 2.3 Kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động định giá lại tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình .38 Kết luận Chương .39 KẾT LUẬN 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong BLHS có nhiều tội danh quy định yếu tố giá trị tài sản bị xâm phạm (hư hỏng, hủy hoại, chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, ) dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Vì vậy, việc xác định giá trị tài sản bị xâm phạm có ý nghĩa quan trọng mang tính bắt buộc để xác định hành vi có phải tội phạm hay khơng Bên cạnh đó, việc định giá tài sản để xác định khung hình phạt; đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội lượng hình xác định mức bồi thường cho người bị thiệt hại BLTTHS năm 2003 khơng có quy định việc định giá tài sản, trước quan tiến hành tố tụng thực trưng cầu giám định để xác định giá trị tài sản Điều ảnh hưởng lớn đến kết điều tra, xử lý vụ án hình cần xác định giá trị tài sản bị xâm hại Nhằm khắc phục hạn chế trên, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 Quy định chi tiết việc thành lập hoạt động Hội đồng định giá tài sản; trình tự thủ tục định giá tài sản Có thể nói, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP bước đầu thiết lập hành lang pháp lý cho công tác định giá tài sản TTHS nhằm bảo đảm tính khách quan nâng cao chất lượng hoạt động Tuy nhiên, đến quy định Nghị định chưa thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyên nhân quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa thống trình tự thủ tục; điều kiện quan tiến hành định giá chưa đảm bảo yêu cầu lực chun mơn, phương tiện; có nhận thức khác quan tiến hành tố tụng vấn đề định giá tài sản; quan tố tụng vận dụng quy định pháp luật định giá tài sản nơi, địa phương khác nhau, người tiến hành tố tụng nhận thức chưa quy định Nghị định Có thể nhận thấy mặt lập pháp BLTTHS năm 2015 khắc phục thiếu sót BLTTHS năm 2003 thơng qua việc bổ sung quy định điều chỉnh vấn đề liên quan đến hoạt động định giá tài sản Tuy nhiên, quy định BLTTHS năm 2015 định giá tài sản chủ yếu xây dựng phát triển từ quy định Nghị định số 26/2005/NĐ-CP Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình bổ sung số vấn đề để phù hợp với thực tiễn Trong năm qua, Cơ quan điều tra cấp tỉnh Sóc Trăng thực tương đối có hiệu quy định pháp luật định giá tài sản để điều tra, xử lý vụ án hình Theo thống kê Phịng tham mưu Cơng an tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2016, toàn tỉnh xảy 2.046 vụ án hình sự, 564 vụ án có trưng cầu định giá tài sản, tập trung chủ yếu vụ án xâm phạm sở hữu Hầu hết mục đích hoạt động định giá tài sản làm để khởi tố vụ án, định khung hình phạt bồi thường thiệt hại Tuy vậy, đánh giá cách tổng thể quy định định giá tài sản BLTTHS, Thông tư, Nghị định hướng dẫn nhiều bất cập chưa hợp lý, chưa khắc phục số hạn chế trước nhận thức, áp dụng pháp luật quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa đầy đủ thống Đặc biệt, định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến định giá tài sản không đảm bảo cứ, không định giá tài sản, Hội đồng định giá có nhận thức phương pháp định giá khác ảnh hưởng lớn đến kết xử lý tội phạm Vì lý chọn đề tài: “Định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn theo luật Tố tụng hình Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Các cơng trình nghiên cứu định giá tài sản TTHS hạn chế chưa có cơng trình nghiên cứu cách chuyên sâu toàn diện Qua trình tìm hiểu, tác giả tiếp cận cơng trình nghiên cứu sau có liên quan đến đề tài luận văn: - Sách chuyên khảo: + TS Phạm Mạnh Hùng (2016), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia thật Tại cơng trình tác giả mang tính khái quát chung yêu cầu định giá tài sản, chưa nghiên cứu sâu trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động định giá tài sản, định giá lại tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn + TS Trần Văn Biên - ThS Đinh Thế Hưng (2016), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Hồng Đức, Hà Nội Tại Cơng trình tác giả bình luận quy định quy định BLTTHS năm 2015, đưa sở lý luận hoạt động định giá tài sản, định giá tài sản trường hợp bị thất lạc khơng cịn, định giá lại tài sản trường hợp bị thất lặc khơng cịn chưa sâu, phân tích việc áp dụng quy định pháp luật thực tiễn + Võ Khánh Vinh (2011), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội Tại cơng trình tác giả bình luận quy định BLTTHS năm 2003, có nói khái quát hoạt động định giá tài sản Tuy nhiên tác giả đưa vấn đề lý luận chưa đề cập đến thực tiễn áp dụng quy định pháp luật định giá tài sản TTHS + Trần Quang Tiệp (2011), Chế định chứng luật Tố tụng hình sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tại cơng trình tác giả phân tích làm rõ vấn đề cần chứng minh vụ án hình sự, có trình tự thu thập chứng điều tra vụ án hình sự, khẳng định kết luận định giá tài sản nguồn chứng chứng minh tội phạm Tuy nhiên tác giả chưa nghiên cứu sâu trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động định giá tài sản, định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn - Bài viết khoa học: Trần Thu Hiền (2018), Một số điểm định giá tài sản tố tụng hình theo Nghị định 30/2018/NĐ-CP, có hiệu từ ngày 01/5/2018, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, tháng 4/2018 Có thể nói Việt Nam, chưa có cơng trình nghiên cứu chun biệt định giá tài sản Tố tụng hình khơng có sản phẩm nghiên cứu hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn Do đề tài mẽ, có tài liệu tham khảo, nghiên cứu rút kinh nghiệm Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Đề tài tập trung làm rõ quy định pháp luật định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn TTHS, đồng thời nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật định giá tài sản, sử dụng kết luận định giá tài sản, từ tìm vấn đề vướng mắc Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc không cịn Qua đưa kiến nghị để hồn thiện pháp luật, tìm hướng xử lý để Cơ quan điều tra giải trường hợp không trưng cầu định giá tài sản có nhận thức khác sử dụng kết luận định giá tài sản, định giá lại trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn… góp phần hạn chế việc kéo dài thời gian giải vụ án hình Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu quy định cụ thể pháp luật Việt Nam hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình sự, đồng thời nghiên cứu thực tiễn tiến hành hoạt động tố tụng Hội đồng định giá tài sản, định trưng cầu định giá tài sản vận dụng quy định pháp luật định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn Cơ quan điều tra 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu pháp luật tố tụng hình Việt Nam, cụ thể BLTTHS năm 2015, sở so sánh, đối chiếu với BLTTHS năm 2003 văn pháp luật có liên quan đến định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn Đề tài khơng nghiên cứu so sánh với pháp luật nước vấn đề Về không gian, tác giả khảo sát, đánh giá thực tiễn tiến hành hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn giai đoạn điều tra vụ án hình Cơ quan điều tra 03 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu Hậu Giang từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu có hiệu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp bình luận án xuyên suốt trình thực luận văn Qua phân tích quy định pháp luật tố tụng hình hành vấn đề liên quan đến hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc ... động định giá tài sản 29 CHƯƠNG ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN BỊ THẤT LẠC HOẶC KHƠNG CỊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình định giá lại tài sản trường hợp. .. bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình Chương 2: Định giá lại tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình CHƯƠNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN BỊ THẤT LẠC HOẶC... CỊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc khơng cịn tố tụng hình 1.1.1 Khái niệm định giá tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn theo luật tố tụng hình sự việt nam , Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn theo luật tố tụng hình sự việt nam