0

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 2021

8 1 0
  • Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020  2021

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:30

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2020 2021 gồm 3 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán.Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, ôn luyện giải đề, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Đề thi bao gồm các bài toán thường gặp với mức độ từ cơ bản tới nâng cao trong đề thi học kì 2 lớp 11. Bên cạnh đề thi môn Toán, các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 11. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN TỐN 11 NĂM HỌC 2020 - 2021 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Về kiến thức - Kiểm tra kiến thức đại số giải tích, hình học học kỳ lớp 11 - Gồm kiến thức thuộc chương: Chương Giới hạn, Đao hàm, Véc tơ không gian Quan hệ vng góc khơng gian Về kỹ - Biết tính giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, xét tính liên tục hàm số, - Biết tính đạo hàm cấp 1,2 , viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số, - Biết chứng minh quan hệ vng góc (hai đường thẳng vng góc, đường thẳng vng góc với mặt phẳng, hai mặt hẳng vng góc), xác định thiết diện nhờ quan hệ vng góc, xác định góc đường thẳng, góc đường thẳng mặt phẳng, góc mặt phẳng - Biết tính khoảng cách điểm mặt phẳng, đường thẳng mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song, hai đường thẳng chéo - Các tốn khác có liên quan đến quan hệ vng góc khơng gian Về thái độ - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, xác, nghiêm túc làm - Phát triển khả sáng tạo giải toán Phát triển lực - Năng lực phát biểu tái định nghĩa, kí hiệu, phép tốn khái niệm - Năng lực tính nhanh, cẩn thận sử dụng kí hiệu - Năng lực dịch chuyển kí hiệu - Năng lực phân tích tốn xác định phép tốn áp dụng II HÌNH THỨC KIỂM TRA Kết hợp tự luận trắc nghiệm: - 70% trắc nghiệm - 30% dành cho tự luận - Số điểm tự luận: điểm, thời gian kiểm tra 40 phút - Số điểm trắc nghiệm: điểm, thời gian kiểm tra trắc nghiệm 50 phút gồm 25 câu 1 Ma trận đề kiểm tra Mức độ Nội dung chủ đề Giới hạn dãy số Câu Số câu Nhận biết Nhận biết kiến thức Giới hạn dãy số Câu 14 TN Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng điểm Tỉ lệ% Biết vận dụng kiến thức vào giải tốn Năng lực tính tốn Câu TN Câu TN câu TN Số điểm 0,35 đ 0,35 đ 0,35 đ 1,05 đ Tỷ lệ % 5% 5% 5% 15% Nhận biết kiến thức Giới hạn hàm số Biết vận dụng Giới hạn hàm số vào giải toán Giới hạn hàm số Vận dụng kiến thức Giới hạn hàm số để giải tốn Năng lực tính tốn, Vận dụng tổng hợp kiến thức Giới hạn hàm số để giải Năng lực sáng tạo câu TN +2TL Câu Câu TN Câu TN Số điểm 0,35 đ 0,35 đ Tỷ lệ % 5% 5% Biết vận dụng vào giải toán Hàm số liên tục Câu Tỉ lệ % Câu Số điểm Tỉ lệ % Câu 1b TL Nhận biết kiến thức để giải toán Câu 11 TN 0,7 đ + 1,0đ 10% +33,2% Vận dụng kiến thức để giải tốn Câu 13 TN Số điểm 4.Quy tắc tính đạo hàm Câu 1a TL câu TN 0,35 đ 0,35 đ 5% 5% Biết vận dụng vào giải toán Câu 16 TN câu TN 0,35 đ 0,35 đ 0,7 đ 5% 5% 10% Vận dụng kiến thức Ứng dụng đạo hàm Năng lực tính Ứng dụng đạo hàm Câu Câu 12 TN Số điểm Đạo hàm hàm số lượng giác Câu Số điểm Tỉ lệ % Véc tơ không gian Câu Số điểm Tỉ lệ % Nhận biết kiến thức Đạo hàm hàm số lượng giác để giải toán Câu 17 TN 0,35 đ 5% 5% Số điểm Biết vận dụng Đạo hàm hàm số lượng giác Câu 18 TN câu TN 5% 5% 10% Nhận biết kiến thức Véc tơ khơng gian để giải tốn Câu 22 TN: Biết vận dụng Véc tơ khơng gian.vào giải tốn Năng lực tính tốn Câu 10 TN câu TN: 0,35 đ 0,35 đ 0,7 đ 5% 5% 10% Câu 20 TN: Câu 10% +16,6% 0,7 đ Câu 10 Đường thẳng vng góc với mặt phẳng 0,7 đ + 0,5đ 0,35 đ Hai đt vng góc Tỉ lệ % câu TL 0,35 đ Nhận biết kiến thức Hai đt vng góc để giải tốn Số điểm câu TN +1TL Câu 15 TN 0,35 đ Tỉ lệ % Vận dụng tổng hợp kiến thức Câu TN: câu TN: 0,35 đ 0,35 đ 0,7 đ 5% 5% 10% Nhận biết kiến thức Đường thẳng vng góc với mặt phẳng Câu TN: 0,35 đ Biết vận dụng Đường thẳng vng góc với mặt phẳng Câu TL Vận dụng kiến thức Đường thẳng vng góc với mặt phẳng Năng lực tính tốn, Câu 3b TL 0,35 đ 0,5 đ câu TN +1TL 0,7 đ + 0,5đ Tỉ lệ % 5% 11 Hai mp vng góc Câu Số điểm Tỉ lệ % 5% Biết vận dụng kiến thức Hai mp vng góc vào giải tốn Nhận biết kiến thức hai mặt phẳng vng góc với mặt phẳng để giải tốn Năng lực tính tốn Câu TN: Câu TN 10%+16,6% Vận dụng kiến thức Hai mp vng góc để giải Năng lực giảiđề.toán sáng tạo câu TN +1TL Câu 3a TL 0,35 đ 0,35 đ 5% 5% Biết vận dụng Khoảng cách vào giải tốn 12.Khoảng cách 16,6% Năng lực tính toán Câu 0,7 đ + 0,5đ 0,5 đ 16,6% Vận dụng kiến thức Khoảng cách để giải toán 10% +16,6% Vận dụng tổng hợp kiến thứcvề Khoảng cách để giải Năng lực giải vấn đề Câu 3c TL Số điểm câu TL 0,5 đ 16,6% Tỉ lệ % Số câu câu TN Tổng 2,8đ Tỷ lệ 40% câu TN 3TN+3TL 0,5 đ 16,6% TL 3,15đ 1,05 đ+1,5đ 1,0đ 45% 33,2% 15%+49,8% 20 TN+6 TL 10,0 điểm 100% IV BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI 1.Phần trắc nghiệm : ( 7đ ) Chủ đề Giới hạn dãy số Giới hạn hàm số Hàm số liên tục Quy tắc tính đạo hàm Ứng dụng đạo hàm Đạo hàm hàm số lượng giác Đạo hàm cấp Véc tơ khơng gian Hai đt vng góc Đường thẳng vng góc với mặt phẳng Góc đường thẳng mặt phẳng Hai mp vng góc Góc mphẳng Khoảng cách Câu Mơ tả Nhận biết: Tìm giới hạn dãy số dạng phân thức 10 Thơng hiểu: Tìm giới hạn dãy số dạng chứa thức 11 Thông hiểu: Tìm giới hạn hàm số đa thức vơ cực 18 Vận dụng thấp: Tìm giới hạn vơ định 0/0 23 Vận dụng cao: Tìm giới hạn vơ định chứa tham số 12 19 13 20 24 14 15 Thơng hiểu:Tìm hàm sơ liên tục tập cho trước Vận dụng thấp: Tìm giá trị tham số hàm sô liên tục điểm Nhận biết: Tìm đạo hàm hàm số đơn giản Thơng hiểu: Tìm đạo hàm hàm hợp Vận dụng thấp: Tìm nghiệm phương trình f’(x)=0 Vận dụng cao: Bài tốn phương trình tiếp tuyến cuả hàm số Nhận biết: Tìm đạo hàm HSLG Thơng hiểu: Tìm đạo hàm HSLG có hàm hợp Nhận biết : Xác định đạo hàm cấp hàm số Nhận biết :Tìm hệ thức véc tơ khơng gian Thơng hiểu: đồng phẳng vecto Nhận biết : Câu hỏi lí thuyết Nhận biết: Câu hỏi lí thuyết 21 16 25 17 22 Vận dụng thấp: Tìm đường thẳng vng góc với mặt phẳng Nhận biết : câu hỏi lí thuyết Thơng hiểu:Tìm hai mặt phẳng vng góc Vận dụng cao: Bài tốn tổng hợp hai mp vng góc Thơng hiểu:Tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Vận dụng thấp: Tìm khoảng cách đường thẳng chéo 2.Phần tự luận ( 3đ ) Chủ đề Giới hạn dãy số, hàm số Câu Mô tả Nhận biết : Xác định giới hạn hàm số Điểm 0,5+0,5 Ứng dụng đạo hàm 0,5 Đường thẳng vng góc với mặt phẳng Khoảng cách Vận dụng thấp: - Viết phương trình tiếp tuyến điểm ( Hoặc ) biết hệ số góc Thơng hiểu: - Chứng minh đường thảng vng góc với mặt phẳng hình chóp - Góc đường thẳng với mặt phẳng Vận dụng cao: Tìm khoảng cách hai đường thẳng chéo 0,5+0,5 0.25 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN TỐN KHỐI 11 Năm học 2020-2021 Thời gian làm bài: 90 phút; I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x �1 A B x3  x  x  x 1 Câu 2: Giới hạn dãy số sau bao nhiêu: lim A D � C n3 n 1 C 1 B D �x  16 x �4 � Câu 3: Cho hàm số: f ( x)  � x  đề f(x) liên tục điêm x = m bằng? � m x  � A B C D Câu 4: Cho hàm số f(x) = x4 – 2x + Khi f’(-1) là: A B -2 C D -6 Câu 5: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = điểm có hồnh độ x0 = -1 có hệ số góc là: x A -1 B -2 C D 1 Câu 6: Một vật rơi tự theo pt s  gt (m), với g = 9,8 (m/s2) Vận tốc tức thời vật t= 5(s) là: A 122,5 (m/s) B 29,5(m/s) C 10 (m/s) D 49 (m/s) Câu 7: Cho hàm số y  x4  x3  x Kết đúng? 3 A y'  4x3  4x2  B y'  x3  4x2  C y'  3x4  x  3 D y  4x3  x  3 3 Câu 8: Cho hsố f(x) =  x  4x  5x  Gọi x1, x2 hai nghiệm pt f’(x) = x1.x2 có giá trị bằng: A B Câu 9: Cho f(x) = A Ø C -5 D -8 x x   x Tập nghiệm bất phương trình f’(x) ≤ là: B  0; C [-2;2] D R Câu 10: Cho hàm số f  x   x  3x  Nghiệm bất phương trình f ''  x   là: A  �;0  � 2; � B  0;  C  �;0  D  1; � Câu 11: Chọn khẳng định khẳng định sau? A Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng thứ ba song song với B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng vng góc với C Một đt vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng D Một đt vng góc với hai đường thẳng vng góc với song song với đường cịn lại Câu 11: Cho hình chóp SABCD có ABCD hình thoi tâm O SA = SC, SB = SD, mệnh đề sai ? A AC  SA B SD  AC C SA  BD D AC  BD Câu 12: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cân A, cạnh bên SA vng góc với đáy, M trung điểm BC, J trung điểm BM Khẳng định sau ? A BC   SAB  B BC   SAM  C BC   SAC  D BC   SAJ  Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, M trung điểm AB, N trung điểm AC, ( SMC )  ( ABC ) , ( SBN )  ( ABC ) , G trọng tâm tam giác ABC, I trung điểm BC Khẳng định sau ? A AB  ( SMC ) B IA  ( SBC ) C BC  ( SAI ) D AC  ( SBN ) Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I trung điểm AC, H hình chiếu I lên SC Khẳng định sau ? A ( BIH )  ( SBC ) B ( SAC )  ( SAB ) C ( SBC )  ( SAB ) D ( SAC )  ( SBC ) Câu 15: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b không thuộc mặt phẳng ( ) Mệnh đề sai? A Nếu a / /( ) b  ( ) a  b B Nếu a / /( ) b  a b  ( ) C Nếu a  ( ) a / / b b  ( ) D Nếu a  ( ) b  a b / /( ) Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, cạnh bên SA vng góc với đáy, M trung điểm BC, J trung điểm BM Góc mặt phẳng (SBC) (ABC) là: � � � � A góc SBA B góc SCA C góc SMA D góc SJA Câu 17: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật SA vng góc mặt đáy  ABCD  , AD  SB  a , AB  a Góc AD SC bao nhiêu? A 45o B 90o C 60o D 30o a Câu 18: Cho Hchóp S.ABCD có đáy ABCD HV cạnh a SA  (ABCD ) SA  Góc (SBC) (ABCD) ? A   30o B   45o C   60o D   90o Câu 19: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x2  3x  giao điểm đồ thị hàm số với trục tung có 2x  phương trình là: A y  x  B y  x  Câu 20: Đạo hàm hàm số là: A B C D II TỰ LUẬN �x2  3x  � Bài 1: Xác định a để hàm số f  x  � x  � 3x2  ax  � C y  x ne� u x �2 D y   x liên tục x = ne� ux Bài 2: Cho hàm số y  f (x)  x3  3x2  9x  a Giải bất phương trình: y� �0 b Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết hệ số góc tiếp tuyến -9 Bài 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, SA  AB  a , BC  a Hình chiếu S lên mặt đáy  ABCD  trung điểm cạnh AB a) Chứng minh  SAB  vng góc  SBC  b) Tính góc cạnh SA mặt bên  SBC  ... 0,5+0,5 0 .25 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN TOÁN KHỐI 11 Năm học 20 20 -20 21 Thời gian làm bài: 90 phút; I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x �1 A B x3  x  x  x 1 Câu 2: Giới... số dạng chứa thức 11 Thơng hiểu: Tìm giới hạn hàm số đa thức vơ cực 18 Vận dụng thấp: Tìm giới hạn vơ định 0/0 23 Vận dụng cao: Tìm giới hạn vơ định chứa tham số 12 19 13 20 24 14 15 Thơng hiểu:Tìm... x0 = -1 có hệ số góc là: x A -1 B -2 C D 1 Câu 6: Một vật rơi tự theo pt s  gt (m), với g = 9,8 (m/s2) Vận tốc tức thời vật t= 5(s) là: A 122 ,5 (m/s) B 29 ,5(m/s) C 10 (m/s) D 49 (m/s) Câu 7:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 2021, Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 2021