0

Nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường châu âu của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tây hồ

60 2 0
  • Nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường châu âu của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tây hồ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao hiệu nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ” cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn Th.S Nguyễn Thùy Dương khơng có chép khóa luận người khác Các số liệu sử dụng khóa luận số liệu thực tế cơng ty, có ghi nguồn rõ ràng đầy đủ Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước môn, khoa nhà trường cam đoan Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022 Người cam đoan Đỗ Thị Minh Tâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Lý thuyết nhập 2.1.1 Khái niệm nhập 2.1.2 Đặc điểm hoạt động nhập 2.1.3 Các hình thức nhập 2.1.4 Vai trò nhập 2.1.5 Kinh doanh nhập 2.5.1 Khái niệm kinh doanh nhập 2.5.2 Nội dung kinh doanh nhập 2.2 Lý thuyết hiệu kinh doanh nhập 2.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh nhập 2.2.2 Phân loại hiệu kinh doanh nhập 10 2.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh nhập 11 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh nhập 14 2.3.1 Các nhân tố khách quan 14 2.3.2 Các nhân tố chủ quan 17 2.4 Phân định nội dung nghiên cứu 19 2.4.1 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập 19 2.4.2 Lợi nhuận kinh doanh nhập 19 2.4.3 Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh nhập 19 2.4.4 Hiệu sử dụng lao động 20 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HTC 21 3.1 Tổng quan công ty cổ phần xuất nhập thiết bị cơng nghệ HTC .21 3.1.1 Q trình hình thành phát triển 21 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 22 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân lực công ty 22 3.1.4 Điều kiện sở vật chất kỹ thuật 24 3.1.5 Tình hình tài cơng ty 25 3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập thiết bị công nghệ công ty cổ phần xuất nhập thiết bị công nghệ HTC 25 3.2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh công ty 25 3.2.2 Các sản phẩm nhập chủ yếu 27 3.2.3 Thị trường nhập 28 3.3.2 Thực trạng tỷ suất lợi nhuận kinh doanh nhập 32 3.3.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập 36 3.3.4 Thực trạng hiệu sử dụng lao động 38 3.4 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh nhập thiết bị công nghệ công ty cổ phần xuất nhập thiết bị công nghệ HTC 40 3.4.1 Một số kết đạt trình kinh doanh nhập .40 3.4.2 Một số tồn trình kinh doanh nhập 41 3.4.3 Nguyên nhân tồn 42 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HTC 44 4.1 Định hướng hoạt động kinh doanh công ty 44 4.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh công ty 44 4.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập thiết bị công nghệ 45 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhập thiết bị công nghệ công ty cổ phần xuất nhập thiết bị công nghệ HTC 46 4.2.1 Giải pháp cải thiện tình trạng thiếu vốn, huy động sử dụng vốn chưa hiệu 46 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí nhập 48 4.2.3 Giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu thị trường nhập thị trường nước 48 4.2.4 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực hiệu lao động 49 4.3 Một số kiến nghị việc nâng cao hiệu kinh doanh nhập thiết bị công nghệ công ty cổ phần xuất nhập thiết bị công nghệ HTC 50 4.3.1 Kiến nghị với công ty 50 4.3.2 Kiến nghị với nhà nước 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI CẢM ƠN Thời gian thực tập vừa qua giúp em tìm hiểu sâu thực trạng hoạt động xuất nhập công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ từ tổng hợp kiến thức học từ công việc thực tế để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tập thể cán nhân viên công ty tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành tập cơng ty Em xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô môn Kinh tế quốc tế Khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế, trường đại học Thương Mại trang bị cho em kĩ kiến thức để hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Thùy Dương – Giảng viên môn Kinh tế Quốc tế - Trường đại học Thương Mại Cô người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình bảo, định hướng cho bọn em triển khai đề tài cách đắn, chi tiết hồn chỉnh Tuy nhiên thời gian thực tập có hạn, thêm vào hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu q thầy để khóa luận này hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Đỗ Thị Minh Tâm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Diễn giải Công ty GDP EVFTA EU TCTD BQ TTHQ NK XNK KNNK CĐ ĐH HĐKD VCCI DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Tổ chức quản lí công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ năm 2020 Bảng 1.2: Cơ cấu lao động Công ty năm 2017- 2020 Bảng 1.3: Kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2017- 2020 Bảng 2.1: Kim ngạch nhập Công ty qua năm 2017-2020 Bảng 2.2: Kinh ngạch nhập mặt hàng Công ty giai đoạn 2017-2020 Bảng 2.3: Kinh ngạch nhập qua thị trường cua Công ty giai đoạn 20172020 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ thể cấu thị trường nhập Công ty giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh nhập thiết may moc thiêt bi xây dưng cua Công ty giai đoan 2017-2020 Bảng 3.2: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập Công ty giai đoạn 20172020 Bảng 3.3: Hiệu sử dụng vốn lao động Công ty giai đoạn 2017-2020 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh kinh tế giới hội nhập sâu rộng, nước giới tham gia vào q trình tồn cầu hóa, quốc tế hóa nên hoạt động thương mại quốc tế diễn phong phú sôi quốc gia khu vực Hoạt động thương mại quốc tế diễn giúp quốc gia tiếp cận gần với dịch vụ sản phẩm tiên tiến, tận dụng lợi so sánh quốc gia, tiếp nhận công nghệ, khoa học từ nước phát triển thu hút đầu tư nước để đóng góp cho kinh tế đất nước.Việt Nam tích cực tham gia vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế việc mở rộng quan hệ đối ngoại với nước giới Song song với đó, Việt Nam đưa thực sách xây dựng đổi đất nước theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ như: xây dựng nhà máy, cơng trình hạ tầng giao thơng, cơng nghiệp, thủy điện,….Việc xây dựng phát sinh nhu cầu nhập máy móc thiết bị khơng ngừng tăng nhanh Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nhập máy móc thiết bị xây dựng Hiện nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị xây dựng tăng nhanh, thị trường nhập nước có nhiều đối thủ cạnh tranh nguồn nhập từ nước giới vô đa dạng, nhận thức cần thiết việc nâng cao cải thiện hoạt động nhập cơng ty, với nghiên cứu tìm hiểu lĩnh vực này, em xin lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp “ Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ” 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Về vấn đề nâng cao hiệu nhập khẩu, có nhiều cơng trình nghiên cứu trước nghiên cứu vấn đề này, đề tài lại có cách tiếp cận khác nhau, ví dụ đề tài sau: - Đề tài Nâng cao hiệu kinh doanh nhập mặt hàng thiết bị công nghệ từ thị trường Mỹ công ty cổ phần xuất nhập thiết bị công nghệ HTC” ,Nguyễn Thị Diễm Hương, Trường Đại học Thương Mại Đề tài nghiên cứu việc nhập mặt hàng thiết bị công nghệ, từ việc phân tích hoạt động kinh doanh nhập cơng ty từ thị trường Mỹ để đưa khó khăn giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập - Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nhập máy móc, thiết bị ngành may công nghiệp tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ” sinh viên Nguyễn Văn Phú Cường, 2013 Đề tài nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị ngành công nghiệp Việt Nam Phạm vi thị trường nghiên cứu đề tài rộng - Đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập thiết bị xử lý nước thải y tế từ thị trường Mỹ công ty Thiên Trường” sinh viên Đào Vương Tùng, 2013 Đề tài nghiên cứu đưa thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhập mặt hàng thiết bị xử lý y tế - Đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập mặt hàng thiết bị vật tư y tế từ thị trường Mỹ công ty TNHH Sinh học phịng thí nghiệm Cơng nghệ” sinh viên Trần Mai Hương Đề tài nghiên cứu nhập mặt hàng cụ thể thiết bị vật tư y tế thị trường cụ thể Từ đề tài nghiên cứu ta thấy thời đại tồn cầu hóa, kinh tế hóa thương mại quốc tế đóng vai trị quan trọng, có hoạt động nhập diễn sôi Song song với hoạt động nhập doanh nghiệp ln có khó khăn hạn chế cần phải khắc phục từ cần nâng cao hiệu kinh doanh nhập Do đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ” làm rõ sâu vào đánh giá tiêu kinh doanh nhập từ đưa giải pháp khắc phục cụ thể phù hơp 1.3 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá hoạt động nhập công ty thị trường Châu Ân năm 2017, 2018, 2019 2020 để hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân hạn chế, khó khăn hoạt động nhập nhằm đưa giải pháp khắc phục phù hợp 1.4 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ - Hoạt động nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu - Hoạt động tiêu thụ hàng nhập 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu phạm vi giới hạn sau: - Không gian: nghiên cứu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ - Thời gian: Hoạt động kinh doanh nhập cơng ty mặt hàngmáy móc thiết bị xây dựng năm gần 2017-2020 - Mặt hàng nghiên cứu: máy móc thiết bị xây dựng bơm màng, dụng cụ khí cầm tay, máy nén khí, làm mát trao đổi nhiệt máy nén khí, phụ tùng máy móc,… 1.6 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập – thống kê – tổng hợp số liệu: Thu thập số liệu năm 2017, 2018, 2019 2020, số liệu lấy từ báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài chính, phịng kế tốn, phịng hành nhân sự, website công ty, Tổng cục thống kê, Bộ công thương Việt Nam,… Sau đó, tiến hành thống kê, tổng hợp lại cho có hệ thống để phân tích - Phương pháp phân tích so sánh số liệu: Sau thống kê số liệu có liên quan tiến hành phân tích so sánh để đưa thành cơng khó khăn mà cơng ty gặp phải 1.7 Kết cấu khóa luận Khóa luận tốt nghiệp bao gồm chương: - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ” - Chương 2: Lý luận nhập hiệu kinh doanh nhập doanh nghiệp với năm 2019 Doanh thu bình quân lao động tăng qua năm doanh thu nhập tăng, điều chứng tỏ công ty khai thác nguồn nhân lực mfinh Doanh thu bình quân lao động giai đoạn 2011 – 2014 , ta thấy, doanh thu tăng cách rõ rệt , năm 2011 doanh thu bình quân lao động 88 triệu VND, đến năm 2012 102 triệu VND, tăng 15.9% so với năm 2011 Năm 2013 130 triệu VND, tăng 27.5% so với năm 2012 Năm 2014 tăng lên mức 146 triệu VND, tăng 12.3% so với năm 2013, mức tăng thấp so với năm 2013 mang lại doanh thu lớn cho cơng ty Chỉ tiêu bình quân lao động tăng qua năm tổng doanh thu nhập tăng Điều chứng tỏ công ty khai thác tốt nguồn nhân lực Chỉ tiêu mức sinh lời lao động Doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận tăng, từ lợi nhuận bình quân/1 lao động tăng theo Cụ thể năm 2017 lợi nhuận bình quân/1 lao động đạt 0.017 tỉ VNĐ; năm 2018 đạt 0.022 tỉ VNĐ tăng 0.005 tỉ VNĐ so với năm 2017; năm 2018 giảm nhẹ xuống 0.0221 tỉ VNĐ đến năm 2020 lại phục hồi 0.022 tỉ VNĐ ngang năm 2018 Điều cho thấy hiệu sử dụng lao động công ty tốt Công ty tập trung vào đào tạo nguồn lao động có trình độ, đưa sách bổ sung rút bớt nguồn lao động thời vụ hợp lí dự án, cơng trình Bên cạnh đó, cơng ty liên doanh với doanh nghiệp nước để tổ chức khóa đào tạo lao động, để nhân viên cơng ty ln nâng cao hiểu biết, trình độ, tiếp cận sử dụng máy móc cơng nghệ đại tiên tiến Những sách khen thưởng đầu cuối năm công ty nhăm mục đích khuyến khích động viên lao động, thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên 3.4 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ 3.4.1 Một số kết đạt trình kinh doanh nhập 3.4.1.1 Mở rộng thị trường nhập Qua phân tích hiệu nhập khẩu, ta thấy công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ đạt số thành tựu thị trường Việt Nam, không ngừng mở rộng thị trường nhập tới nước giới Với tìm hiểu phân tích thị trường kĩ lưỡng, cơng ty ln cố gắng tìm kiếm đối tác nước với kĩ thuật cơng nghiệp, máy móc tiên tiến đáp ứng yêu cầu tập khách hàng Ngoài đối tác nhập quen thuộc là: Mỹ nước Châu Âu Anh, Pháp, Đức, Bỉ, công ty mở rộng hợp tác với đất nước đầy tiềm Châu Á Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…… 3.4.1.2 Uy tín thương hiệu công ty ngày khẳng định Công ty Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ doanh nghiệp có 16 năm kinh nghiệm lĩnh vực cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị công suất lớn cho lĩnh vực xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi… Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, công ty phát triển sản xuất kinh doanh hướng, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, khơng ngừng đổi nâng cao trình độ máy quản lý, trọng đầu tư trang thiết bị thi công đại, trì phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, coi trọng lợi ích khách hàng đối tác Với mục tiêu phát triển ổn định bền vững, với phương châm "Chất lượng Uy tín Tồn doanh nghiệp" Bằng lực, kinh nghiệm chế hoạt động linh hoạt ln thích ứng với thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ mang lại cho đối tác hài lòng chất lượng sản phẩm, hiệu giá trị đầu tư Công ty sẵn sàng liên danh, liên kết với tổ chức, tư nhân nước, sở hợp tác đơi bên có lợi theo xu hội nhập Song song với việc thiết lập quan hệ truyền thống với mạng lưới chủ đầu tư, nhà đầu tư cơng trình xây dựng, khai thác,… nhiều năm qua giúp cho Cơng ty có thị phần tương đối ổn định thị trường phân phối, bán bn máy móc nước 3.4.1.3 Kết kinh doanh công ty tốt qua năm Trong kinh tế thị trường diễn cạnh tranh vô gay gắt, đặc biệt năm 2020 vừa qua năm kinh tế khó khan ảnh hưởng dịch bệnh Nhưng cơng ty tạo dựng uy tín thị trường có đối tác quen thuộc nên hoạt động kinh doanh nhập công ty ổn định mang lại lợi nhuận cho công ty Cụ thể doanh thu từ hoạt động nhập tăng qua năm Cụ thể năm 2017 đạt 22.57 tỉ VNĐ, năm 2018 đại 30.01 tỉ VNĐ tăng 33% so với năm 2017, năm 2019 đạt 40.19 tỉ VNĐ tăng 34% so với năm 2018 đến năm 2020 doanh thu tăng lên đến 45.34 tỉ VNĐ 3.4.2 Một số tồn q trình kinh doanh nhập Ngồi thành tựu mà công ty đạt chũng ta cần phải xét đến khó khăn hạn chế cịn tồn để tìm nguyên nhân giải pháp thích hợp 3.4.2.1 Tinh trang huy đôngg̣ va sư dung vôn chưa hiêụ qua Đây la han chê chung cua hâu hêt cac công ty tư nhân, vôn gop cua cac chu sơ hưu nên lương vôn gop han chê va công ty xây dưng luc đâu vơi quy mô nho Bên canh đo đê co đươc vôn nhâpp̣ khâu may moc thiêt bi xây dưng công ty phai huy đôngp̣ vôn tư nhiêu nguôn khac va thơi gian dai Hơn nưa chi tiêu sô vong quay vôn lưu đôngp̣ nhâpp̣ khâu cua công ty năm 2017, 2018, 2019, 2020 lân lươt la 4.7, 4.9, 5.6, 5.6 (trích Bảng 3.2: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập khẩu) Con sô kha ôn đinh không co sư tăng trương manh qua cac năm chưng minh hiêụ qua kinh doanh nhâpp̣ khâu cua công ty chưa thưc sư hiêụ qua 3.4.2.2 Hiệu sử dụng nguôn nhân lưc chưa cao Qua cac năm công ty đêu tăng sô lương lao đông,p̣ chi co năm 2020 anh hương cua dich bênḥ nên căt giam môṭsô lao đôngp̣ (theo bảng Bảng 3.3: Hiệu sử dụng vốn lao động công ty giai đoạn 2017-2020) Công ty co phong ban xuât nhâpp̣ khâu nhiên hiêụ suât lam viêcp̣ cua phong ban chưa cao cac nhân viên phong ban đêu la nhân viên kinh doanh lâu năm tư trươc cua công ty đươc đao tao cac khoa hoc vê nghiêpp̣ vu xuât nhâpp̣ khâu chư sô it nhân viên đung chuyên nganh xuât nhâpp̣ khâu Việc lập kế hoạch thực hợp đồng nhập mang tính hình thức, nhân viên quan tâm áp dụng sát vào thực tế Do vừa lãng phí thời gian lập kế hoạch, vừa khiến quy trình thực hợp đồng thiếu tính khoa học, chuyên nghiệp Bên canh đo 40% sô lao đôngp̣ cua công ty la lao đôngp̣ thơi vu, vâỵ nên nêu lao dôngp̣ kêt thuc hơp đông thi công ty se mât môṭ khoang thơi gian đê tuyên lai lao đôngp̣ mơi kinh nghiêṃ co thê chưa lanh nghê 3.4.2.3 Hiệu sử dụng chi phí nhập chưa cao Ta co thê thây đươc la chi phi nhâpp̣ khâu cua công ty tăng qua cac năm Theo số liệu Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh nhập thiết may moc thiêt bi xây dưng cua Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ giai đoan 2017-2020, ta thấy năm 2017 la 20.92 ti VNĐ, năm 2018 la 27.47 ti VNĐ, năm 2019 la 37.12 ti VNĐ va năm 2020 la 42.73 ti VNĐ), nhiên ty suât lơi nhuâṇ chi phi cua công ty thi lai co sư biên đôngp̣ ro rêt,p̣ tăng giam không đông đêu qua cac năm Do đo công ty vân chưa thê tâṇ dung đa vôn bo va tiêt kiêṃ chi phi môṭcach thich hơp 3.4.3 Nguyên nhân tồn 3.4.3.1 Về vốn kinh doanh Do măṭhang nhâpp̣ khâu cua công ty la may moc thiêt bi xây dưng vơi gia tri lơn Công ty co lương vôn cô đinh không qua lơn va viêcp̣ huy đôngp̣ vôn vay Ngân Hang co nhiêu thu tuc rươm mât thơi gian va han chê đinh mưc vay va giơi han thơi gian vay chi tư 4-6 thang Bên canh đo, cac khoan nơ đong vôn cung nơ cac khoan phai tra cho ban cung chưa thê kiêm soat tôt 3.4.3.2 Về chi phí Vấn đề quản trị thực hợp đồng nhập Quá trình đàm phán, thiết lập hợp đồng đơi cịn chưa chặt chẽ gây mâu thuẫn khơng đáng có với đối tác lâu năm gây ảnh hưởng tơi gia ưu đai nhâpp̣ khâu, ngồi việc đặt hàng khơng có tính tốn với tình hình sản xuất kinh doanh, nhập hàng không thời điểm làm tăng chi phí bảo quản 3.4.3.3 Về nhân lực Cac nhân viên phong xuât nhâpp̣ khâu đa đươc đao tao vê nghiêpp̣ vu xuât nhâpp̣ khâu, đa co kinh nghiêṃ nhiên vân chưa năm băt hêt đươc cac đăcp̣ thu riêng cung sư thay đôi môi trương lam viêcp̣ Bên canh đo du công ty quan tâm đên cac chinh sach lương thương thi trương canh tranh hiêṇ nay, công ty kho giư chân cung thu hut cac nhân tai sư gianh giâṭcua đôi thu canh tranh Ảnh hương cua dich bênḥ covid năm 2020 cung lam công ty phai căt giam bơt nguôn lao đông,p̣ vâỵ nên đên năm 2021 tinh hinh công ty trơ lai ôn đinh va phat triên công ty lai tôn thơi gian tuyên dung lao đôngp̣ mơi CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ 4.1 Định hướng hoạt động kinh doanh công ty 4.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh công ty Trong năm qua cơng ty khơng ngừng tạo lập uy tín thị trường nước Hơn nữa, lĩnh vực hoạt động công ty gắn liền với ngành kinh tế, công nghiệp lớn mạnh, phục vụ hàng ngàn cơng trình cơng nghiệp dân cư Bên cạnh đó, cơng ty cịn đối tác kinh doanh luên kết với doanh nghiệp tiếng Mỹ, Anh, Hàn Quốc,….Với tất tiềm lực mạnh khẳng định Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ không ngừng phát triển Xây dựng mục tiêu năm tới, cơng ty khơng đại lí nhập phân phối sản phẩm dịch vụ nước mà cịn tái xuất sang thị trường nước khác Lào, Campuchia,… Tiếp tục trì phát triển mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng, đối tác sẵn có , không ngừng nghiên cứu thị trường sản phẩm dịch vụ để khai tác nhóm khách hàng, đối tác tiềm năm Hồn thiện quy trình xuất nhập khẩu, đàm phán, toán để tiết kiệm tối đa chi phí rủi ro khơng đáng có 4.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng Thơng qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh trên, công ty đề phương hướng kinh doanh nhập thiết bị công nghệ tập trung vào điểm sau: - Phát triển nguồn nhân lực: Bên cạnh việc mở rộng thị trường nhập nguồn nhân lực yếu tố chủ chốt định thành công kinh doanh, công ty có phương hướng tổ chức nhân tập chung vào: + Cơ cấu lại tổ chức: Bố trí cán nhân viên có kinh nghiệm kỹ nghề nghiệp tốt vào phận chủ chốt + Phát triểu nguồn nhân lực công ty: Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, cán thương mại để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường - Nghiên cứu thị trường tiêu thụ: Để tránh tình trạng nhập khơng phù hợp với tình hình kinh doanh giảm thiểu chi phí lưu kho, chi phí bảo quản phát sinh khơng đáng có Cơng ty cần có phương hướng giải phù hợp như: + Nắm bắt, cập nhật biến động thị trường nhập truyền thống nhằm có phản ứng kịp thời với biến động xấu xảy Duy trì phát triển mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng truyền thống Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc + Mở rộng thị trường tiêu thụ nước thông qua việc mở thêm chi nhánh cho công ty + Kết hợp với đối tác lẻ nước thông qua bán sỉ, lẻ Nhằm nâng cao độ phổ biến công ty thị trường kinh doanh máy móc xây dựng + Chủ động tìm kiếm đối tác tiêu thụ hàng hoá nhập nhằm thu lại nguồn vốn đầu tư cách nhanh nhất, tránh tình trạng ứ đọng vốn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh - Hồn thiện quy trình nhập khẩu: Tăng cường cơng tác quản lí, giám sát việc kí kết hợp đồng nhập khẩu, đàm phán khéo léo đảm bảo tiến độ hoàn thành hợp đồng Hoàn thiện quy trình nhập để giảm bớt thủ tục rườm rà gây thời gian phát sinh vấn đề khơng đáng có 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng suất vốn Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ công ty hoạt động với quy mô vừa phải, giai đoạn phát triển hướng tới mở rộng mạng luới kinh doanh, thành lập chi nhánh số địa phương khác năm nên nguồn vốn chưa nhiều Một hạn chế công ty tinh trang huy đôngp̣ va sư dung vôn chưa hiêụ qua Giải pháp đề công ty phải nâng cao hiệu sử dụng vốn Xây dựng kế hoạch vốn lưu động phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu phát triển thị trường, khả tăng trưởng công ty năm tới - Huy động vốn cải thiện tốc độ quay vòng vốn lưu động Lợi nhuận để lại nguồn hỗ trợ tích cực cho nhu cầu vốn kinh doanh Cơng ty sử dụng cách chủ động, không bị phụ thuộc điều kiện cho vay Bên cạnh việc cải thiện công tác nghiên cứu thị trường để dự đốn số lượng tiêu thụ quản lí khoản thu hợp lí để việc huy động vốn lưu động nhanh cơng ty cần phải tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng Hiện ngân hàng nước ngân hàng nước ngồi có chinh nhánh Việt Nam không ngừng tăng vốn điều lệ, nâng cao chất lượng phục vụ phát triển thêm nhiều gói sản phẩm cho vay để tăng khả cạnh tranh Do đó, nguồn cung ứng vốn thị trường tăng, doanh nghiệp tiếp cận với vốn vay kinh doanh lớn Không vậy, xây dựng mối quan hệ tốt với ngân hàng giúp cho thủ tục vay vốn trở nên nhanh chóng, hạn mức thời gian vay cải thiện gia hạn, việc xoay vòng vốn lưu động trở nên linh hoạt - Quản lý khoản phải trả Công ty cần xây dựng kế hoách toán khoản nợ, khoản vốn chiếm dụng (chậm trả) Thực tế, số vốn mà công ty chiếm dụng phần giúp công ty giảm bớt thiếu hụt vốn kinh doanh Nếu cơng ty có kế hoạch trả nợ phù hợp, hạn việc chiếm dụng vốn khơng giúp công ty giảm bớt thiếu hụt vốn mà giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng - Quản lý hàng tồn kho Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn Giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tài sản ngắn hạn nguyên nhân khiến khả toán nhanh công ty giảm sút, vốn bị ứ đọng ảnh hưởng đến tốc độ ln chuyển vốn Vì cơng ty cần có kế hoạch quản lý hành tồn kho, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn nhằm nâng cao hiệu suất vốn Do hoạt động lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy móc xây dựng nên chủ yếu hàng tồn kho dạng máy móc chưa bán Vì doanh nghiệp cần có biện pháp đẩy nhanh tốc độ bán hàng thông qua mở rộng thị trường nước, nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới,… 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí nhập Cơng ty cần tìm hiểu nắm bắt biến động thị trường máy móc thiết bị xây dựng để lựa chọn thị trường nhập hợp lý, thỏa thuận mức giá có lợi cho cơng ty Bên cạnh việc tìm kiếm thị trường nhập mới, phát triển mặt thiết bị xây dựng cần đề cao, có nhiều nguồn cung ứng khách không giúp công ty đảm bảo nguồn hàng mà cịn có mức giá tốt Các hoạt động quảng cáo, chiến dịch quản bá marketing sản phẩm cần phải lên kế hoạch rõ ràng trước từ 3-5 tháng để tiếp cận gần đến với người tiêu dùng, từ cơng ty dự đốn số lượng máy móc nhập khoảng thời gian tiếp theo, tránh việc nhập dư thừa thiếu hụt làm tăng chi phí vận chuyển bảo quản Cơng ty cần tìm hiểu số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian cung ứng, phương thức toán,…của thị trường để so sánh đưa lựa chọn hợp lý Đối với thị trường cung ứng truyền thống cơng ty Anh, Hoa Kỳ, có ưu điểm chất lượng nguồn hàng, có độ uy tín cao thị trường xây dựng Nhưng giá đầu vào cao tỷ giá Việt Nam nước mức chênh lệch cao, đồng tiền nội tệ có giá trị thấp so với đồng ngoại tệ Khoảng cách Việt Nam thị trường nhập với mặt hàng nhập máy móc thiết bị xây dựng có loại to lớn cồng kềnh dẫn đến chi phí vận chuyển cao, thời gian vận chuyển lâu, khiến giá thành sản phẩm bán cao nhiều so với giá nhập Do cơng ty cần có tính tốn nghiên cứu kĩ lưỡng để sử dụng chi phí vận chuyển cho hợp lí Bên cạnh tiết kiệm chi phí liên quan đến nghiệp vụ nhập cần quan tâm, phát triển nhiều phương án Hiện hợp đồng nhỏ lẻ từ đối tác quen thuộc cơng ty sử dụng internet để giảm bớt chi phí liên qua đến việc đàm phán, thỏa thuận kí kết hợp đồng Ngồi cơng ty cần phải xem xét tìm hiểu phương án giao hàng, hình thức giao hàng, hình thức tốn để đàm phán với đối tác, theo sát trình vận chuyển lưu kho, tránh rủi ro khơng đáng có Cơng ty cần theo sát trình vận chuyển bảo quản sản phẩm đa số máy móc lớn giá trị cao, tránh va đập hỏng hóc gây thiệt hại phát sinh Tuy nhiên Việt Nam kí kết tham gia rấ nhiều hiệp định thương mại, gần có hiệp định EVFTA mà EU thị trường nhập lớn quen thuộc công ty Cơng ty cần tận dụng sách ưu đãi mà hiệp định EVTA mang lại để giúp chi phí nhập cơng ty từ thị trường giảm bớt 4.2.3 Giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu thị trường nhập thị trường nước - Đối với thị trường nhập Thứ nhất, công ty cần lập đội nghiên cứu thị trường có chun mơn phân tích, thu thập liệu, thông tin data liên quan đến nhà cung cấp thị trường Thơng qua tìm hiểu thị trường nhập khẩu, hiểu rõ thị trường có sản phẩm gì, mức độ chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng cơng ty nhà cung cấp có Kết hợp với đội nghiên cứu thị trường nước để hiểu rõ nhu cầu chu kỳ sử dụng sản phẩm doanh nghiệp, dự án Những sản phẩm nước ưa chuộng sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để thu hẹp phạm vi nghiên cứu, tránh việc nghiên cứu tràn lan gây lãng phí nguồn nhân lực thời gian Thứ hai, cần xem xét đến yếu tố giá để cân đối giá nhập giá bán Đội nghiên cứu phải đưa đầy đủ ưu điểm, nhược điểm số đánh giá thị trường để công ty có lựa chọn thị trường cung cấp phù hợp Tránh trường hợp giá nhập cao, nhập vào nước, sản phẩm khác loại giá thấp hơn, làm tính hiệu nhập khẩu, không mang lại lợi nhuận cho công ty Thứ ba, công ty cần nghiên cứu sản phẩm mà cơng ty có kế hoạch nhập từ thị trường nước ngồi Việc xem xét đặc điểm, tính chất, khả lựa chọn mua bán Một thị trường nhập cơng ty EU, nhờ tác động tích cực hiệp định thương mại EVFTA vừa kí kết mà cơng ty hưởng nhiều sách ưu đãi thuế phi thuế Chính điều hội giúp công ty mở rộng thị trường nhập EU, từ mở rộng thị trường nhập khẩu, trở thành đối tác công ty lớn thị trường nhập với mức giá cạnh tranh - Đối với thị trường nước Cơng ty cần tìm hiểu thị trường nước, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phát tiềm năng, để nghiên cứu, đón đầu kinh doanh, để tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp, từ đưa cac chiến lược kinh doanh cho công ty Kết hợp chặt chẽ với đội nghiên cứu thị trường nước để hỗ trợ thống với nhau, tránh trường hợp nghiên cứu nhu cầu loại máy móc nước lại tìm hiểu nguồn cung ứng máy móc khác thị trường nhập Bên cạnh việc nghiên cứu hành vi khách hàng, nhu cầu sản phẩm Đội nghiên cứu thị trường nước phát triển nghiên cứu, tìm hiểu tình kình kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng nước, hỗ trợ việc mở them chi nhánh cho công ty địa điểm phù hợp Việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh vô quan trọng hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp Nên việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh công ty cần xem trọng Nhất thời kỳ kinh doanh máy móc thiết bị ngày phát triển 4.2.4 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực hiệu lao động Một tổ chức muốn hoạt động tốt phải có người vận hành giỏi, yếu tố người yếu tố thiếu thành công doanh nghiệp Nguồn lao động ln có tầm quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Vì doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán công nhân viên: Công ty cần có chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dựa chiến lược kinh doanh công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả, liên tục, đảm bảo số lượng công nhân sẵn sàng cho dự án, sở có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng phù hợp Một số giải pháp đề xuất như: - Nâng cao trình độ nhân viên xuất nhập khẩu: Điều phải bắt nguồn từ khâu tuyển dụng Theo đó, phịng nhân phải nêu rõ yêu cầu ứng viên đăng tin tuyển dụng: hiểu biết thương mại quốc tế, ngoại ngữ, khả làm thủ tục hải quan, … sau sàng lọc ứng viên đạt yêu cầu thử việc thời gian tháng Nếu sau tháng, ứng viên đáp ứng ký hợp đồng lao động thức, đóng Bảo hiểm xã hội quyền lợi khác cho họ để giữ chân nhân lực giỏi Đồng thời quy định khen thưởng, ký luật phải cơng bằng, cơng khai - Thành lập phịng ban chun trách nghiên cứu thị trường: tuyển chọn nhân viên có kinh nghiệm, chun mơn để nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu lựa chọn thị trường nhập đối tác uy tín, góp phần nâng cao hiệu hoạt động nhập - Nâng cao hiệu hoạt động đàm phán giá cả, điều kiện toán: lựa chọn nhân viên xuất nhập từ khâu tuyển dụng có hiểu biết, kinh nghiệm có kĩ đàm phán mua bán toán thương mại quốc tế tốt Cần có sách trọng dụng nhân tài đồng với sách lương thưởng cơng bằng, hợp lý dựa cống hiến, lượng công việc lao động Bên cạnh sách lương thưởng sách bảo hiểm cần trọng Cần có chế độ bảo hiểm, hỗ trợ bảo hiểm hợp lý cho công nhân viên công ty nhằm đảm bảo tâm lý cho lao động công tác 4.3 Một số kiến nghị với nhà nước việc nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ - Nhà nước cần phát triển hồn thiện hệ thống tài chính, cụ thể ngân hàng thương mại để thúc đẩy sản phẩm cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Nhà nước cần đưa sách định vốn vay ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn kinh doanh Đề xuất ngân hàng biện pháp để khai thông nguồn vốn như: tăng vốn vay cho doanh nghiệp mà không cần chấp, không giới hạn mức độ vay theo vốn điều lệ doanh nghiệp Chính phủ đưa khoản vay vốn cho doanh nghiệp với lãi suất hợp lí, thời gian vay dài tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí giá thành sản xuất thu lợi nhuận cao - Tăng cường hợp tác mở rộng quan hệ hợp tác với nước EU nói riêng nước giới nói chung, mở rộng hoạt động thương mại quốc tế, kí kết hiệp định thương mại song phương đa phương Trên sở tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam trao đổi với nước khác cách dễ dàng thuận lợi - Tổng cục hải quan, Tổng cục thuế cần tiếp tục cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tinh gọn máy, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thái độ, tinh thần phục vụ đội ngũ cán bộ, cơng chức - Tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin giải thủ tục hành Tăng cường quan hệ doanh nghiệp với hải quan, nhằm kịp thời phát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Bộ công thương cần tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại Theo đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận với đối tác, thông tin thị trường, chủ yếu hạn chế tài nhân lực Ngồi ra, bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, Bộ Công Thương cần tiếp tục phối hợp với VCCI tổ chức xúc tiến thương mại nước tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, giao thương trực tuyến, góp phần hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam có thêm hội kết nối thị trường, mà lại tiết kiệm chi phí giao dịch Tài liệu tham khảo 1.Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ (2017-2020) 2.Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ (2017-2020) 3.Số liệu phòng kế tốn (2017-2020) Cơng ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ 4.Số liệu Phòng Xuất nhập (2017-2020) Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ Số liệu Phòng nhân (2017-2020) Cổ phần Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ 6.Doãn Kế Bơn (2010), Giáo trình Quản trị tác nghiệp Thương mại Quốc tế, Nhà xuất Chính trị hành chính, Hà Nội Website: tayhostar.vn ... động kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ - Hoạt động nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu - Hoạt động... Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ? ?? 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Về vấn đề nâng cao hiệu nhập khẩu, ... nhuận cao CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ 3.1 Tổng quan công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường châu âu của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tây hồ , Nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường châu âu của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tây hồ