0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU máy móc THIẾT bị xây DỰNG từ THỊ TRƯỜNG CHÂU âu của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại và DỊCH vụ tây hồ

68 3 0
  • NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU máy móc THIẾT bị xây DỰNG từ THỊ TRƯỜNG CHÂU âu của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại và DỊCH vụ tây hồ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ Giáo viên hướng dẫn Ths NGUYỄN THÙY DƯƠNG Sinh viên thực ĐỖ THỊ MINH TÂM Lớp: K53EK3 Mã sinh viên: 17D260196 HÀ NỘI – 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ” cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn Th.S Nguyễn Thùy Dương khơng có chép khóa luận người khác Các số liệu sử dụng khóa luận số liệu thực tế cơng ty, có ghi nguồn rõ ràng đầy đủ Em xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước mơn, khoa nhà trường cam đoan Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021 Người cam đoan Đỗ Thị Minh Tâm LỜI CẢM ƠN Thời gian thực tập vừa qua giúp em tìm hiểu sâu thực trạng hoạt động xuất nhập công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ từ tổng hợp kiến thức học từ công việc thực tế để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tập thể cán nhân viên công ty tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành tập cơng ty Em xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô môn Kinh tế quốc tế Khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế, trường đại học Thương Mại trang bị cho em kĩ kiến thức để hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Thùy Dương – Giảng viên môn Kinh tế Quốc tế - Trường đại học Thương Mại Cô người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình bảo, định hướng cho bọn em triển khai đề tài cách đắn, chi tiết hồn chỉnh Tuy nhiên thời gian thực tập có hạn, thêm vào hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu q thầy để khóa luận này hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Đỗ Thị Minh Tâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.2Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3Mục đích nghiên cứu 1.4Đối tượng nghiên cứu 1.5Phạm vi nghiên cứu 1.6Phương pháp nghiên cứu 1.7Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 2.1Lý thuyết nhập 2.1.1Khái niệm nhập 2.1.2Đặc điểm hoạt động 2.1.3Các hình thức nhập 2.1.4Vai trò nhập 2.2Lý thuyết hiệu kinh doanh nhập 2.2.1Khái niệm hiệu k 2.2.2Phân loại hiệu kinh 2.2.3Hệ thống tiêu đá 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập doanh nghiệp iv 2.3.1 Mơi trường trị, luật pháp 24 2.3.2 Thuế nhập 24 2.3.3 Môi trường kinh tế 25 2.3.4 Những yếu tố cạnh tranh 26 2.3.5 Tiềm lực doanh nghiệp: 26 2.4 Phân định nội dung nghiên cứu 27 2.4.1 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập 27 2.4.2 Lợi nhuận kinh doanh nhập 28 2.4.3 Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh nhập 28 2.4.4 Hiệu sử dụng lao động 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MĨC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ 28 3.1 Tổng quan công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch Vụ Tây Hồ 28 3.1.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp 28 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 29 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân lực công ty 30 3.1.4 Điều kiện sở vật chất kỹ thuật 33 3.1.5 Tình hình tài cơng ty 33 3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập máy móc thiết bị thiết bị xây dựng công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ 34 3.2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh nhập công ty 34 3.2.2 Các sản phẩm nhập chủ yếu 35 3.2.3 Thị trường nhập 36 3.3 Phân tích hiệu kinh doanh nhập mặt hàng máy móc thiết bị xây dựng công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ .38 v 3.3.1 Thực trạng lợi nhuận kinh doanh nhập 38 3.3.2 Thực trạng tỷ suất lợi nhuận kinh doanh nhập .39 3.3.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập .41 3.3.4 Thực trạng hiệu sử dụng lao động 44 3.4 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ 45 3.4.1 Một số kết đạt trình kinh doanh nhập 45 3.4.2 Một số tồn trình kinh doanh nhập 47 3.4.3 Nguyên nhân tồn 48 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ 49 4.1 Định hướng hoạt động kinh doanh công ty 49 4.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh công ty 49 4.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng .49 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng 51 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng suất vốn 51 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí nhập .52 4.2.3 Giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu thị trường nhập thị trường nước 53 4.2.4 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực hiệu lao động .55 4.3 Một số kiến nghị với nhà nước việc nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 vi Ký hiệu viết tắt Công ty GDP EVFTA EU TCTD BQ TTHQ NK XNK KNNK CĐ ĐH HĐKD VCCI DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Tổ chức quản lí cơng ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ năm 2020 Bảng 1.2: Cơ cấu lao động Công ty năm 2017- 2020 vii Bảng 1.3: Kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2017- 2020 Bảng 2.1: Kim ngạch nhập Công ty qua năm 2017-2020 Bảng 2.2: Kinh ngạch nhập mặt hàng Công ty giai đoạn 2017-2020 Bảng 2.3: Kinh ngạch nhập qua thị trường cua Công ty giai đoạn 20172020 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ thể cấu thị trường nhập Công ty giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh nhập thiết may moc thiêt bi xây dưng cua Công ty giai đoan 2017-2020 Bảng 3.2: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập Công ty giai đoạn 20172020 Bảng 3.3: Hiệu sử dụng vốn lao động Công ty giai đoạn 2017-2020 viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh kinh tế giới hội nhập sâu rộng, nước giới tham gia vào q trình tồn cầu hóa, quốc tế hóa nên hoạt động thương mại quốc tế diễn phong phú sôi quốc gia khu vực Hoạt động thương mại quốc tế diễn giúp quốc gia tiếp cận gần với dịch vụ sản phẩm tiên tiến, tận dụng lợi so sánh quốc gia, tiếp nhận công nghệ, khoa học từ nước phát triển thu hút đầu tư nước ngồi để đóng góp cho kinh tế đất nước.Việt Nam tích cực tham gia vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế việc mở rộng quan hệ đối ngoại với nước giới Song song với đó, Việt Nam đưa thực sách xây dựng đổi đất nước theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ như: xây dựng nhà máy, cơng trình hạ tầng giao thông, công nghiệp, thủy điện,….Việc xây dựng phát sinh nhu cầu nhập máy móc thiết bị khơng ngừng tăng nhanh Cơng ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nhập máy móc thiết bị xây dựng Hiện nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị xây dựng tăng nhanh, thị trường nhập nước có nhiều đối thủ cạnh tranh nguồn nhập từ nước giới vô đa dạng, nhận thức cần thiết việc nâng cao cải thiện hoạt động nhập công ty, với nghiên cứu tìm hiểu lĩnh vực này, em xin lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp “ Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ” 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Về vấn đề nâng cao hiệu nhập khẩu, có nhiều cơng trình nghiên cứu trước nghiên cứu vấn đề này, đề tài lại có cách tiếp cận khác nhau, ví dụ đề tài sau: - Đề tài Nâng cao hiệu kinh doanh nhập mặt hàng thiết bị công nghệ từ thị trường Mỹ công ty cổ phần xuất nhập thiết bị công nghệ HTC” ,Nguyễn Thị Diễm Hương, Trường Đại học Thương Mại Đề tài nghiên cứu việc nhập mặt hàng thiết bị cơng nghệ, từ việc phân tích hoạt động kinh doanh nhập công ty từ thị trường Mỹ để đưa khó khăn giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập - Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nhập máy móc, thiết bị ngành may cơng nghiệp tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ” sinh viên Nguyễn Văn Phú Cường, 2013 Đề tài nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị ngành cơng nghiệp Việt Nam Phạm vi thị trường nghiên cứu đề tài rộng - Đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập thiết bị xử lý nước thải y tế từ thị trường Mỹ công ty Thiên Trường” sinh viên Đào Vương Tùng, 2013 Đề tài nghiên cứu đưa thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhập mặt hàng thiết bị xử lý y tế - Đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập mặt hàng thiết bị vật tư y tế từ thị trường Mỹ cơng ty TNHH Sinh học phịng thí nghiệm Công nghệ” sinh viên Trần Mai Hương Đề tài nghiên cứu nhập mặt hàng cụ thể thiết bị vật tư y tế thị trường cụ thể Từ đề tài nghiên cứu ta thấy thời đại tồn cầu hóa, kinh tế hóa thương mại quốc tế đóng vai trị quan trọng, có hoạt động nhập diễn sôi Song song với hoạt động nhập doanh nghiệp ln có khó khăn hạn chế cần phải khắc phục từ cần nâng cao hiệu kinh doanh nhập Do đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ” làm rõ sâu vào đánh giá tiêu kinh doanh nhập từ đưa giải pháp khắc phục cụ thể phù hơp 10 3.4.2 Một số tồn q trình kinh doanh nhập Ngồi thành tựu mà cơng ty đạt chũng ta cần phải xét đến khó khăn hạn chế cịn tồn để tìm ngun nhân giải pháp thích hợp 3.4.2.1 Tình trang huy đơngg̣ va sư dung vôn chưa hiêụ qua Đây la han chê chung cua hâu hêt cac công ty tư nhân, vôn gop cua cac chu sơ hưu nên lương vôn gop han chê va công ty xây dưng luc đâu vơi quy mô nho Bên canh đo đê co đươc vôn nhâpp̣ khâu may moc thiêt bi xây dưng công ty phai huy đôngp̣ vôn tư nhiêu nguôn khac va thơi gian dai Hơn nưa chi tiêu sô vong quay vôn lưu đôngp̣ nhâpp̣ khâu cua công ty năm 2017, 2018, 2019, 2020 lân lươt la 4.7, 4.9, 5.6, 5.6 (trích Bảng 3.2: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập khẩu) Con sô kha ôn đinh không co sư tăng trương manh qua cac năm chưng minh hiêụ qua kinh doanh nhâpp̣ khâu cua công ty chưa thưc sư hiêụ qua 3.4.2.2 Hiệu sử dụng nguồn nhân lưc chưa cao Qua cac năm công ty đêu tăng sô lương lao đông,p̣ chi co năm 2020 anh hương cua dich bênḥ nên căt giam môṭsô lao đôngp̣ (theo bảng Bảng 3.3: Hiệu sử dụng vốn lao động công ty giai đoạn 2017-2020) Công ty co phong ban xuât nhâpp̣ khâu nhiên hiêụ suât lam viêcp̣cua phong ban chưa cao cac nhân viên phong ban đêu la nhân viên kinh doanh lâu năm tư trươc cua công ty đươc đao tao cac khoa hoc vê nghiêpp̣ vu xuât nhâpp̣ khâu chư sô it nhân viên đung chuyên nganh xuât nhâpp̣ khâu Việc lập kế hoạch thực hợp đồng nhập cịn mang tính hình thức, nhân viên quan tâm áp dụng sát vào thực tế Do vừa lãng phí thời gian lập kế hoạch, vừa khiến quy trình thực hợp đồng thiếu tính khoa học, chuyên nghiệp Bên canh đo 40% sô lao đôngp̣ cua công ty la lao đôngp̣ thơi vu, vâỵ nên nêu lao dôngp̣ kêt thuc hơp đông thi công ty se mât môṭ khoang thơi gian đê tuyên lai lao đôngp̣ mơi kinh nghiêṃ co thê chưa lanh nghê 47 3.4.2.3 Hiệu sử dụng chi phí nhập chưa cao Ta co thê thây đươc la chi phi nhâpp̣ khâu cua công ty tăng qua cac năm Theo số liệu Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh nhập thiết may moc thiêt bi xây dưng cua Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ giai đoan 2017-2020, ta thấy năm 2017 la 20.92 ti VNĐ, năm 2018 la 27.47 ti VNĐ, năm 2019 la 37.12 ti VNĐ va năm 2020 la 42.73 ti VNĐ), nhiên ty suât lơi nhuâṇ chi phi cua công ty thi lai co sư biên đôngp̣ ro rêt,p̣ tăng giam không đông đêu qua cac năm Do đo công ty vân chưa thê tâṇ dung đa vôn bo va tiêt kiêṃ chi phi môṭcach thich hơp 3.4.3 Nguyên nhân tồn 3.4.3.1 Về vốn kinh doanh Do măṭhang nhâpp̣ khâu cua công ty la may moc thiêt bi xây dưng vơi gia tri lơn Công ty co lương vôn cô đinh không qua lơn va viêcp̣huy đôngp̣ vôn vay Ngân Hang co nhiêu thu tuc rươm mât thơi gian va han chê đinh mưc vay va giơi han thơi gian vay chi tư 4-6 thang Bên canh đo, cac khoan nơ đong vôn cung nợ cac khoan phai tra cho ban cung chưa thê kiêm soat tôt 3.4.3.2 Về chi phí Vấn đề quản trị thực hợp đồng nhập Quá trình đàm phán, thiết lập hợp đồng đơi cịn chưa chặt chẽ gây mâu thuẫn khơng đáng có với đối tác lâu năm gây ảnh hưởng tơi gia ưu đai nhâpp̣ khâu, việc đặt hàng khơng có tính tốn với tình hình sản xuất kinh doanh, nhập hàng khơng thời điểm làm tăng chi phí bảo quản 3.4.3.3 Về nhân lực Cac nhân viên phong xuât nhâpp̣ khâu đa đươc đao tao vê nghiêpp̣ vu xuât nhâpp̣ khâu, đa co kinh nghiêṃ nhiên vân chưa năm băt hêt đươc cac đăcp̣ thu riêng cung sư thay đôi môi trương lam viêcp̣ Bên canh đo du công ty quan tâm đên cac chinh sach lương thương thi trương canh tranh hiêṇ nay, công ty kho giư chân cung thu hut cac nhân tai sư gianh giâṭcua đôi thu canh tranh Anh hương cua dich bênḥ covid năm 2020 cung lam công ty phai căt 48 giam bơt nguôn lao đông,p̣ vâỵ nên đên năm 2021 tinh hinh công ty trơ lai ôn đinh va phat triên công ty lai tôn thơi gian tuyên dung lao đôngp̣ mơi CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ 4.1 Định hướng hoạt động kinh doanh công ty 4.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh công ty Trong năm qua công ty khơng ngừng tạo lập uy tín thị trường nước Hơn nữa, lĩnh vực hoạt động công ty gắn liền với ngành kinh tế, công nghiệp lớn mạnh, phục vụ hàng ngàn cơng trình cơng nghiệp dân cư Bên cạnh đó, cơng ty cịn đối tác kinh doanh ln kết với doanh nghiệp tiếng Mỹ, Anh, Hàn Quốc,….Với tất tiềm lực mạnh khẳng định Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ không ngừng phát triển Xây dựng mục tiêu năm tới, cơng ty khơng đại lí nhập phân phối sản phẩm dịch vụ nước mà cịn tái xuất sang thị trường nước khác Lào, Campuchia,… Tiếp tục trì phát triển mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng, đối tác sẵn có , khơng ngừng nghiên cứu thị trường sản phẩm dịch vụ để khai tác nhóm khách hàng, đối tác tiềm năm Hồn thiện quy trình xuất nhập khẩu, đàm phán, tốn để tiết kiệm tối đa chi phí rủi ro khơng đáng có 4.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng Thơng qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh trên, công ty đề phương hướng kinh doanh nhập thiết bị công nghệ tập trung vào điểm sau: 49 - Phát triển nguồn nhân lực: Bên cạnh việc mở rộng thị trường nhập nguồn nhân lực yếu tố chủ chốt định thành cơng kinh doanh, cơng ty có phương hướng tổ chức nhân tập trung vào: + Cơ cấu lại tổ chức: Bố trí cán nhân viên có kinh nghiệm kỹ nghề nghiệp tốt vào phận chủ chốt + Phát triểu nguồn nhân lực công ty: Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, cán thương mại để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường - Nghiên cứu thị trường tiêu thụ: Để tránh tình trạng nhập khơng phù hợp với tình hình kinh doanh giảm thiểu chi phí lưu kho, chi phí bảo quản phát sinh khơng đáng có Cơng ty cần có phương hướng giải phù hợp như: + Nắm bắt, cập nhật biến động thị trường nhập truyền thống nhằm có phản ứng kịp thời với biến động xấu xảy Duy trì phát triển mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng truyền thống Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc + Mở rộng thị trường tiêu thụ nước thông qua việc mở thêm chi nhánh cho công ty + Kết hợp với đối tác lẻ nước thông qua bán sỉ, lẻ Nhằm nâng cao độ phổ biến cơng ty thị trường kinh doanh máy móc xây dựng + Chủ động tìm kiếm đối tác tiêu thụ hàng hoá nhập nhằm thu lại nguồn vốn đầu tư cách nhanh nhất, tránh tình trạng ứ đọng vốn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh - Hồn thiện quy trình nhập khẩu: 50 Tăng cường cơng tác quản lí, giám sát việc kí kết hợp đồng nhập khẩu, đàm phán khéo léo đảm bảo tiến độ hoàn thành hợp đồng Hoàn thiện quy trình nhập để giảm bớt thủ tục rườm rà gây thời gian phát sinh vấn đề khơng đáng có 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng suất vốn Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ công ty hoạt động với quy mô vừa phải, giai đoạn phát triển hướng tới mở rộng mạng luới kinh doanh, thành lập chi nhánh số địa phương khác năm nên nguồn vốn chưa nhiều Một hạn chế công ty tinh trang huy đôngp̣ va sư dung vôn chưa hiêụ qua Giải pháp đề công ty phải nâng cao hiệu sử dụng vốn Xây dựng kế hoạch vốn lưu động phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu phát triển thị trường, khả tăng trưởng công ty năm tới - Huy động vốn cải thiện tốc độ quay vòng vốn lưu động Lợi nhuận để lại nguồn hỗ trợ tích cực cho nhu cầu vốn kinh doanh Cơng ty sử dụng cách chủ động, không bị phụ thuộc điều kiện cho vay Bên cạnh việc cải thiện cơng tác nghiên cứu thị trường để dự đốn số lượng tiêu thụ quản lí khoản thu hợp lí để việc huy động vốn lưu động nhanh cơng ty cần phải tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng Hiện ngân hàng nước ngân hàng nước ngồi có chinh nhánh Việt Nam không ngừng tăng vốn điều lệ, nâng cao chất lượng phục vụ phát triển thêm nhiều gói sản phẩm cho vay để tăng khả cạnh tranh Do đó, nguồn cung ứng vốn thị trường tăng, doanh nghiệp tiếp cận với vốn vay kinh doanh lớn Không vậy, xây dựng mối quan hệ tốt với ngân hàng giúp cho thủ tục vay vốn trở nên nhanh chóng, hạn mức thời gian vay cải thiện gia hạn, việc xoay vòng vốn lưu động trở nên linh hoạt - Quản lý khoản phải trả 51 Công ty cần xây dựng kế hoách toán khoản nợ, khoản vốn chiếm dụng (chậm trả) Thực tế, số vốn mà công ty chiếm dụng phần giúp công ty giảm bớt thiếu hụt vốn kinh doanh Nếu cơng ty có kế hoạch trả nợ phù hợp, hạn việc chiếm dụng vốn khơng giúp công ty giảm bớt thiếu hụt vốn mà giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng - Quản lý hàng tồn kho Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn Giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tài sản ngắn hạn nguyên nhân khiến khả toán nhanh công ty giảm sút, vốn bị ứ đọng ảnh hưởng đến tốc độ ln chuyển vốn Vì cơng ty cần có kế hoạch quản lý hàng tồn kho, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn nhằm nâng cao hiệu suất vốn Do hoạt động lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy móc xây dựng nên chủ yếu hàng tồn kho dạng máy móc chưa bán Vì doanh nghiệp cần có biện pháp đẩy nhanh tốc độ bán hàng thông qua mở rộng thị trường nước, nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới,… 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí nhập Cơng ty cần tìm hiểu nắm bắt biến động thị trường máy móc thiết bị xây dựng để lựa chọn thị trường nhập hợp lý, thỏa thuận mức giá có lợi cho cơng ty Bên cạnh việc tìm kiếm thị trường nhập mới, phát triển mặt thiết bị xây dựng cần đề cao, có nhiều nguồn cung ứng khách không giúp công ty đảm bảo nguồn hàng mà cịn có mức giá tốt Các hoạt động quảng cáo, chiến dịch quản bá marketing sản phẩm cần phải lên kế hoạch rõ ràng trước từ 3-5 tháng để tiếp cận gần đến với người tiêu dùng, từ cơng ty dự đốn số lượng máy móc nhập khoảng thời gian tiếp theo, tránh việc nhập dư thừa thiếu hụt làm tăng chi phí vận chuyển bảo quản Cơng ty cần tìm hiểu số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian cung ứng, phương thức toán,…của thị trường để so sánh đưa lựa chọn hợp lý Đối với thị trường cung ứng truyền thống cơng ty Anh, Hoa Kỳ, có 52 ưu điểm chất lượng nguồn hàng, có độ uy tín cao thị trường xây dựng Nhưng giá đầu vào cao tỷ giá Việt Nam nước mức chênh lệch cao, đồng tiền nội tệ cịn có giá trị thấp so với đồng ngoại tệ Khoảng cách Việt Nam thị trường nhập với mặt hàng nhập máy móc thiết bị xây dựng có loại to lớn cồng kềnh dẫn đến chi phí vận chuyển cao, thời gian vận chuyển lâu, khiến giá thành sản phẩm bán cao nhiều so với giá nhập Do cơng ty cần có tính tốn nghiên cứu kĩ lưỡng để sử dụng chi phí vận chuyển cho hợp lí Bên cạnh tiết kiệm chi phí liên quan đến nghiệp vụ nhập cần quan tâm, phát triển nhiều phương án Hiện hợp đồng nhỏ lẻ từ đối tác quen thuộc cơng ty sử dụng internet để giảm bớt chi phí liên qua đến việc đàm phán, thỏa thuận kí kết hợp đồng Ngồi cơng ty cần phải xem xét tìm hiểu phương án giao hàng, hình thức giao hàng, hình thức tốn để đàm phán với đối tác, theo sát trình vận chuyển lưu kho, tránh rủi ro khơng đáng có Cơng ty cần theo sát trình vận chuyển bảo quản sản phẩm đa số máy móc lớn giá trị cao, tránh va đập hỏng hóc gây thiệt hại phát sinh Tuy nhiên Việt Nam kí kết tham gia rấ nhiều hiệp định thương mại, gần có hiệp định EVFTA mà EU thị trường nhập lớn quen thuộc cơng ty Cơng ty cần tận dụng sách ưu đãi mà hiệp định EVTA mang lại để giúp chi phí nhập cơng ty từ thị trường giảm bớt 4.2.3 Giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu thị trường nhập thị trường nước - Đối với thị trường nhập Thứ nhất, công ty cần lập đội nghiên cứu thị trường có chun mơn phân tích, thu thập liệu, thông tin data liên quan đến nhà cung cấp thị trường Thơng qua tìm hiểu thị trường nhập khẩu, hiểu rõ thị trường có sản phẩm gì, mức độ chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng 53 cơng ty nhà cung cấp có Kết hợp với đội nghiên cứu thị trường nước để hiểu rõ nhu cầu chu kỳ sử dụng sản phẩm doanh nghiệp, dự án Những sản phẩm nước ưa chuộng sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để thu hẹp phạm vi nghiên cứu, tránh việc nghiên cứu tràn lan gây lãng phí nguồn nhân lực thời gian Thứ hai, cần xem xét đến yếu tố giá để cân đối giá nhập giá bán Đội nghiên cứu phải đưa đầy đủ ưu điểm, nhược điểm số đánh giá thị trường để cơng ty có lựa chọn thị trường cung cấp phù hợp Tránh trường hợp giá nhập cao, nhập vào nước, sản phẩm khác loại giá thấp hơn, làm tính hiệu nhập khẩu, không mang lại lợi nhuận cho công ty Thứ ba, công ty cần nghiên cứu sản phẩm mà cơng ty có kế hoạch nhập từ thị trường nước ngồi, xem xét đặc điểm, tính chất, khả lựa chọn mua bán Một thị trường nhập cơng ty EU, nhờ tác động tích cực hiệp định thương mại EVFTA vừa kí kết mà cơng ty hưởng nhiều sách ưu đãi thuế phi thuế Chính điều hội giúp công ty mở rộng thị trường nhập EU, từ mở rộng thị trường nhập khẩu, trở thành đối tác công ty lớn thị trường nhập với mức giá cạnh tranh - Đối với thị trường nước Cơng ty cần tìm hiểu thị trường nước, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phát tiềm năng, để nghiên cứu, đón đầu kinh doanh, để tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp, từ đưa cac chiến lược kinh doanh cho công ty Kết hợp chặt chẽ với đội nghiên cứu thị trường nước để hỗ trợ thống với nhau, tránh trường hợp nghiên cứu nhu cầu loại máy móc nước lại tìm hiểu nguồn cung ứng máy móc khác thị trường nhập Bên cạnh việc nghiên cứu hành vi khách hàng, nhu cầu sản phẩm Đội nghiên cứu thị trường nước phát triển nghiên cứu, tìm hiểu tình kình 54 kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng nước, hỗ trợ việc mở them chi nhánh cho công ty địa điểm phù hợp Việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh vô quan trọng hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp Nên việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh công ty cần xem trọng Nhất thời kỳ kinh doanh máy móc thiết bị ngày phát triển 4.2.4 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực hiệu lao động Một tổ chức muốn hoạt động tốt phải có người vận hành giỏi, yếu tố người yếu tố thiếu thành công doanh nghiệp Nguồn lao động ln có tầm quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Vì doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán công nhân viên: Công ty cần có chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dựa chiến lược kinh doanh công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả, liên tục, đảm bảo số lượng công nhân sẵn sàng cho dự án, sở có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng phù hợp Một số giải pháp đề xuất như: - Nâng cao trình độ nhân viên xuất nhập khẩu: Điều phải bắt nguồn từ khâu tuyển dụng Theo đó, phịng nhân phải nêu rõ yêu cầu ứng viên đăng tin tuyển dụng: hiểu biết thương mại quốc tế, ngoại ngữ, khả làm thủ tục hải quan, … sau sàng lọc ứng viên đạt yêu cầu thử việc thời gian tháng Nếu sau tháng, ứng viên đáp ứng ký hợp đồng lao động thức, đóng Bảo hiểm xã hội quyền lợi khác cho họ để giữ chân nhân lực giỏi Đồng thời quy định khen thưởng, ký luật phải cơng bằng, cơng khai - Thành lập phịng ban chuyên trách nghiên cứu thị trường: tuyển chọn nhân viên có kinh nghiệm, chun mơn để nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu lựa chọn thị trường nhập đối tác uy tín, góp phần nâng cao hiệu hoạt động nhập 55 - Nâng cao hiệu hoạt động đàm phán giá cả, điều kiện toán: lựa chọn nhân viên xuất nhập từ khâu tuyển dụng có hiểu biết, kinh nghiệm có kĩ đàm phán mua bán toán thương mại quốc tế tốt Cần có sách trọng dụng nhân tài đồng với sách lương thưởng công bằng, hợp lý dựa cống hiến, lượng công việc lao động Bên cạnh sách lương thưởng sách bảo hiểm cần trọng Cần có chế độ bảo hiểm, hỗ trợ bảo hiểm hợp lý cho công nhân viên công ty nhằm đảm bảo tâm lý cho lao động công tác 4.3 Một số kiến nghị với nhà nước việc nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ - Nhà nước cần phát triển hoàn thiện hệ thống tài chính, cụ thể ngân hàng thương mại để thúc đẩy sản phẩm cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Nhà nước cần đưa sách định vốn vay ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn kinh doanh Đề xuất ngân hàng biện pháp để khai thông nguồn vốn như: tăng vốn vay cho doanh nghiệp mà không cần chấp, không giới hạn mức độ vay theo vốn điều lệ doanh nghiệp Chính phủ đưa khoản vay vốn cho doanh nghiệp với lãi suất hợp lí, thời gian vay dài tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí giá thành sản xuất thu lợi nhuận cao - Tăng cường hợp tác mở rộng quan hệ hợp tác với nước EU nói riêng nước giới nói chung, mở rộng hoạt động thương mại quốc tế, kí kết hiệp định thương mại song phương đa phương Trên sở tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam trao đổi với nước khác cách dễ dàng thuận lợi - Tổng cục hải quan, Tổng cục thuế cần tiếp tục cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tinh gọn máy, tăng cường cơng tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thái độ, tinh thần phục vụ đội ngũ cán bộ, cơng chức 56 - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin giải thủ tục hành Tăng cường quan hệ doanh nghiệp với hải quan, nhằm kịp thời phát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Bộ công thương cần tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại Theo đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận với đối tác, thông tin thị trường, chủ yếu hạn chế tài nhân lực Ngoài ra, bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, Bộ Công Thương cần tiếp tục phối hợp với VCCI tổ chức xúc tiến thương mại nước tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, giao thương trực tuyến, góp phần hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam có thêm hội kết nối thị trường, mà lại tiết kiệm chi phí giao dịch TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ (2017-2020) 57 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ (2017-2020) Số liệu phịng kế tốn (2017-2020) Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ Số liệu Phòng Xuất nhập (2017-2020) Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ Số liệu Phòng nhân (2017-2020) Cổ phần Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ Doãn Kế Bơn (2010), Giáo trình Quản trị tác nghiệp Thương mại Quốc tế, Nhà xuất Chính trị hành chính, Hà Nội Website: tayhostar.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MƠN KINH TẾ QUỐC TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc ******** ******** THƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 58 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thùy Dương Đơn vị công tác: BM Kinh tế quốc tế - Đại Học Thương Mại Họ tên sinh viên: Đỗ Thị Minh Tâm Mã sinh viên: 17D260196 Lớp: K53EK3 Tên đề tài: “Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tây Hồ.” Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ Sau trình hướng dẫn, tơi có nhận xét sinh viên Đỗ Thị Minh Tâm sau: Q trình thực khóa luận sinh viên: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Chất lượng khóa luận: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Kết luận Tơi đồng ý để sinh viên Đỗ Thị Minh Tâm nộp khóa luận tốt nghiệp đề nghị môn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nhiệp theo quy định 59 Hà Nội, ngày…… tháng……… năm 2021 Người hướng dẫn 60 ... Hoạt động kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ Âu Hoạt động nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu - Hoạt... TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY HỒ 28 3.1 Tổng quan công ty Cổ phần Đầu Tư, Thương Mại Dịch Vụ Tây Hồ. .. Nâng cao hiệu kinh doanh nhập máy móc thiết bị xây dựng từ thị trường Châu Âu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương Mại Dịch vụ Tây Hồ? ?? 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Về vấn đề nâng cao hiệu nhập khẩu,
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU máy móc THIẾT bị xây DỰNG từ THỊ TRƯỜNG CHÂU âu của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại và DỊCH vụ tây hồ , NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU máy móc THIẾT bị xây DỰNG từ THỊ TRƯỜNG CHÂU âu của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại và DỊCH vụ tây hồ