1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Tài liệu ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

Tài liệu ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

Tài liệu ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

... vi công bi 0.q > a.Tính công bi và s hng   u; b. Tính tng ca 8 s hng   u tiên; c. Bit tng ca n s hng   u bng 728, hãy tìm n. { S: q=3} Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 4 ... s hng   u và công bi; b. Tính s hng th 5; c. Bit tng ca n s hng   u bng 66666 5 n S = ( S: 1 6 5 u = ; q=10; 5 12000u = ; 5n = ) Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 5 ... tớnh 17 S . S:850. ễn GIA HK2- Lp 11/ 2010-2 011 1 THPT Thalmann Gv: Lờ Quc Huy Trang c. Cp s cng sau cú bao nhiờu s hng? 35, 40, 45, , 2010 ,S:396; d. 2012, 1999, 1986, , 211 ,S:172. Bi 3.Tớnh cỏc...
 • 6
 • 581
 • 5
Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

... u b ng ế ổ ủ ố ạ đầ ằ 66666 5 n S = ( S: Đ 1 6 5 u = ; q=10; 5 12000u = ; 5n = ) Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 5 ... công sai d (điều kiện: 7d > − ). ĐS: 1 90, 5u d= = − b.Biết 715 n S = . Tính n. ĐS: c. Tính số hạng thứ 10. Bài 3.Tính: 5 5 5 5 5 5 10 5 2 4 8 16 512 1024 = − + − + − + + −F Ôn GIỮA HK2- Lớp ... ; c. ( ) 3 0 1 1 lim x x x → + − 11 Ề 1. Cho dãy s ố 1 2 .3 n n n u − = . Ch ng minh ứ ( ) n u là CSN. Tính s h ng u và công b i.ố ạ đầ ộ 2. Tính : a. 3 7 11 119 123H = + + + + + ; b. 1 4 16...
 • 6
 • 614
 • 5
Tài liệu ĐỀ THI MẪU GIỮA HKII LỚP 11 docx

Tài liệu ĐỀ THI MẪU GIỮA HKII LỚP 11 docx

... ĐỀ THI MẪU GIỮA HKII LỚP 11 I. Pick out the words whose underlined part is pronounced differently from that...
 • 5
 • 506
 • 1
Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 11 Năm học 2010 – 2 011 A. ĐẠI SỐ Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số sau: a. 1 1 x y x + = − b. tan(2 ) ... đỉnh của chúng thuộc tập hợp các đỉnh của đa giác lồi trên. b. Đa giác có tất cả bao nhiêu đường chéo. Bài 9. Khai triển các nhị thức sau: a. b. Bài 10. a. Tìm số hạng không chứa x trong khai ... chứa trong khai triển có hệ số là 90. Tìm n Bài 11. Một hộp chứa 5 thẻ được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên 2 thẻ. Tìm a. Xác suất lấy được 2 thẻ đều lẻ. b. Xác suất lấy được 2 thẻ có tổng là...
 • 6
 • 1,216
 • 1
Tài liệu Đề thi HSG môn Toán lớp 8, năm học 2010-2011

Tài liệu Đề thi HSG môn Toán lớp 8, năm học 2010-2011

... PHỐ CAO LÃNH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học: 2010 – 2 011 Môn: Toán Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 16/01/2 011. Chú ý: - Đề thi này gồm ... Gọi I là giao điểm của BE và CD. Tính góc BIC ? – Hết – Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 8, NĂM HỌC 2010 – 2 011 Môn: Toán (Hướng dẫn chấm gồm có: 03 trang) Chú ý: Thí sinh ... Ngày thi: 16/01/2 011. Chú ý: - Đề thi này gồm 01 trang. - Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi khi làm bài. - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Câu 1. (3 điểm) Phân tích các đa...
 • 3
 • 1,710
 • 16
Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 2

Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 2

... Đề số 2 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút I . Phần chung cho cả hai ban. Bài 1. Tìm ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 2 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) x x x x x x x x x x x x x x ... lim 2 →+∞ →+∞   − − + = − − + = −∞  ÷   3) x x x 5 2 11 lim 5 + → − − Ta có: ( ) ( ) x x x x x x x x x 5 5 5 lim 5 0 2 11 lim 2 11 1 0 lim 5 5 5 0 + + + → → →  − =  −  − = − < ⇒ =...
 • 3
 • 523
 • 15
Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 4

Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 4

... Đề số 4 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1. Tính các giới hạn sau: 1) x x x 3 2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 4 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) x x x x x x x 3 3 2 3 2 3 lim ... Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD) và SA = 2a. 1) Chứng minh SAC SBD( ) ( )⊥ ; SCD SAD( ) ( )⊥ 2) Tính góc giữa SD và (ABCD); SB và (SAD) ; SB và (SAC). 3)...
 • 3
 • 428
 • 2
Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 5

Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 5

... Đề số 5 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút A. PHẦN CHUNG: Bài 1: Tìm các giới hạn sau: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 5 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: a) n n n n n n 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 ... tiếp tuyến song song với đường thẳng d: y x22 2 011= + b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng ∆: y x 1 2 011 4 = − + Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . ....
 • 3
 • 381
 • 3
Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 7

Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 7

... Đề số 7 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút I. PHẦN BẮT BUỘC: Câu 1: Tính các giới hạn ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 7 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: a) ( ) x x x x x x x x x 2 2 2 ... là hình vuông tâm O, cạnh a; SA = SB = SC = SD = 5 2 a . Gọi I và J lần lượt là trung điểm BC và AD. a) Chứng minh rằng: SO ⊥ (ABCD). b) Chứng minh rằng: (SIJ) ⊥ (ABCD). Xác định góc giữa (SIJ)...
 • 3
 • 778
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn tập tiếng anh lớp 11đề thi toán giữa hk2 lớp 11tài liệu ôn tập ngữ văn lớp 11tài liệu ôn tập môn toán lớp 11tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 11đề cương ôn tập anh văn lớp 11 hk2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP