0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

Bài giảng bai giang dien tu lop 4 tuan 20

Bài giảng bai giang dien tu lop 4 tuan 20

... THIỆU ĐỊA PHƯƠNGDàn ý bài giới thiệu: - Mở bài Giới thiệu chung về địa phương em sinh sống ( tên, đặc điểm chung ). - Thân bài Giới thiệu những đổi mới ở địa phương. - Kết bài Nêu kết quả đổi ... Tập làm văn:LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG Bài 1: a. Bài văn giới thiệu những đổi mới của địa phương nào ? - Bài văn giới thiệu những đổi mới của xã Vĩnh Sơn, một xã miền ... 10 hộ thì 9 hộ có điện dùng, 8 hộ có phương tiện nghe – nhìn, 3 hộ có xe máy. Đầu năm học 200 0 -2 001, số học sinh đến trường tăng gấp rưỡi so với năm học trước. Chóc mõng b¹n ®· hoµn...
 • 11
 • 2,366
 • 6
Tài liệu bai giang dien tu lop 4 tuan 20

Tài liệu bai giang dien tu lop 4 tuan 20

... THIỆU ĐỊA PHƯƠNGDàn ý bài giới thiệu: - Mở bài Giới thiệu chung về địa phương em sinh sống ( tên, đặc điểm chung ). - Thân bài Giới thiệu những đổi mới ở địa phương. - Kết bài Nêu kết quả đổi ... thực hiện: Bïi ThÞ Ng¸t Bài: Luyện tập giới thiệu địa phương Chóc mõng b¹n ®· hoµn thµnh phÇn thi cña m×nh Tập làm văn:LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG Bài tập: Hãy kể về những đổi...
 • 11
 • 794
 • 1
Bài giảng Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

Bài giảng Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

... tập. - HS tự làm vào vở bài tập 3, 4. - GV theo dõi, hướng dẫn. - Vài em trình bày bài làm trước lớp. - Cả lớp và GV chốt lại lời giải đúngH 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - GV ... hành*ĐD: vở bài tập - HS đọc yêu cầu đề và tự làm bài tập 2. - GV theo dõi, chấm, chữa.H 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà xem lại bài. Giáo án giảng dạy lớp 4 Đạo đức: ... gì?H 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - GV dặn HS về HTL 4 thành ngữ, tục ngữ trong bài. Giáo án giảng dạy lớp 4 Tập đọc: BỐN ANH TÀI Các hoạt động Hoạt động cụ thể1.Kiểm tra bài...
 • 20
 • 424
 • 0
Bài giảng Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

Bài giảng Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

... tập. - HS tự làm vào vở bài tập 3, 4. - GV theo dõi, hướng dẫn. - Vài em trình bày bài làm trước lớp. - Cả lớp và GV chốt lại lời giải đúngH 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - GV ... hành*ĐD: vở bài tập - HS đọc yêu cầu đề và tự làm bài tập 2. - GV theo dõi, chấm, chữa.H 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà xem lại bài. Giáo án giảng dạy lớp 4 Lịch sử: ... não.*ĐD: Bảng lớp, SGK . - GV yêu cầu HS làm các bài tập 2, 3, 4 SGK/110 vào vở bài tập. - GV theo dõi, hướng dẫn, chấm, chữa: Bài tập 3: 18;1 14 ;132;10;11. Bài tập 4: a) Phân số...
 • 20
 • 378
 • 0
Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

... đề bài - Yêu cầu lớp làm vào vở. - Gọi HS lên bảng chữa bài , sau đó rút ra nhận xét - Gọi em khác nhận xét bài bạn - Nhận xét bài làm học sinh Bài 3: * HS giỏi - Gọi 1 học sinh đọc đề bài ... lớp đọc thầm - Lớp làm vào vở .+ 2 HS sửa bài trên bảng. - Học sinh khác nhận xét bài bạn. - Một em đọc nội dung đề bài -2 HS lên bảng sửa bài .a/ 18 : 3 và ( 18 x 4 ) : ( 3 x 4 ) 6 và 72 ... là Cửu Long . - HS nhận xét, bổ sung. - HS trả lời . - HS khác nhận xét, bổ sung. - HS so sánh . -3 HS đọc . - HS cả lớp lắng nghe Ngày soạn : 07/ 01/ 201 1.Ngày dạy : 10/ 01/ 201 1.ĐẠO ĐỨC...
 • 36
 • 612
 • 3
Bài soạn Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

Bài soạn Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

... tập. - HS tự làm vào vở bài tập 3, 4. - GV theo dõi, hướng dẫn. - Vài em trình bày bài làm trước lớp. - Cả lớp và GV chốt lại lời giải đúngH 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - GV ... hành*ĐD: vở bài tập - HS đọc yêu cầu đề và tự làm bài tập 2. - GV theo dõi, chấm, chữa.H 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà xem lại bài. Giáo án giảng dạy lớp 4 Kể chuyện: ... giảng dạy lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thểHĐ1.Đánh giá hoạt động tuần 19*MT: - ánh giá hoạt động, tổng kết điểm thi đua của tuần 20 *PP: Kiểm tra, đánh giá - Lớp trưởng điều khiển lớp...
 • 20
 • 517
 • 0
Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 20

... tập. - HS tự làm vào vở bài tập 3, 4. - GV theo dõi, hướng dẫn. - Vài em trình bày bài làm trước lớp. - Cả lớp và GV chốt lại lời giải đúngH 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - GV ... hành*ĐD: vở bài tập - HS đọc yêu cầu đề và tự làm bài tập 2. - GV theo dõi, chấm, chữa.H 4: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà xem lại bài. Giáo án giảng dạy lớp 4 Tập đọc: ... - Bốn phần năm - Chín phần mười mộtHĐ3: Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về xem lại bài Giáo án giảng dạy lớp 4 Toán: LUYỆN TẬPCác hoạt động Hoạt động cụ thể1.Kiểm tra bài...
 • 20
 • 420
 • 0
Bài giảng giáo an lớp 5 tuan 20

Bài giảng giáo an lớp 5 tuan 20

... C : 3, 14; r = C : 2 : 3, 14 - Cả lớp và GV nhận xét. *Bài tập 3: - GV hướng dẫn HS cách làm. - Hai HS treo bảng nhóm. - Cả lớp và GV nhận xét. *Bài tập 4: - GV hướng dẫn HS cách làm. - Mời 1 ... 2, 041 × 10 = 20 ,41 (m) Nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 100 vòng thì người đó đi được số mét là: 2, 041 × 100 = 2 04, 1 (m) Đáp số: a) 2, 041 m b) 20 ,41 m ; 2 04, 1m - 1 HS nêu yêu cầu. - ... động dạy- học 1- Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS nêu quy tắc và công thức tính chu vi, diện tích hình tròn? 2- Bài mới:2. 1- Giới thiệu bài: 2. 2- Hướng dẫn HS làm bài tập *Bài tập 1: - Yêu cầu...
 • 24
 • 2,680
 • 0
Bài giảng giao an lop 3 tuan 20

Bài giảng giao an lop 3 tuan 20

... bằng 4, viết 4. -1 HS đọc-Cả lớp đọc thầm SGK. -1 HS lên bảng làm- Cả lớp làm vào bảng con.* 541 42 2 5 64 - 127 - 1 14 - 215 41 4 308 549 -1 HS đọc-Cả lớp đọc thầm SGK. -1 HS lên bảng làm- Cả lớp ... vở.* 627 746 516 - 44 3 - 251 - 342 1 84 495 1 74 -1 HS đọc-Cả lớp đọc thầm SGK.+ 335 con tem+ 128 con tem+ ta thực hiện phép tính trừ lấy 33 5-1 28 -1 HS lên bảng làm- Cả lớp làm vào vở. Bài giảiSố ... nghe-HS lắng nghe -1 HS lên bảng làm- Cả lớp làm vào SGK 40 0:2 =200 800:2 =40 0600:3 =200 300:3=100 40 0 :4= 100 800 :4= 200 -1 HS đọc-Cả lớp đọc thầm SGK. -1 HS lên bảng làm- Cả lớp làm vào vở. Bài giảiSố cốc...
 • 30
 • 748
 • 0
Bài giảng giao an lop 1 tuan 20

Bài giảng giao an lop 1 tuan 20

... đọc.Nghỉ giữa tiết.Toàn lớp viết. 4 em.Vài học sinh đọc lại bài ôn trên bảng.Cá nhân 8 -& gt;10 em.Trang 16Giáo án lớp 1 - Tuần 21LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21Thứ ngày Môn Tên bài dạyHaiHọc vần (2)Đạo ... cuộc.Trang 9Giáo án lớp 1 - Tuần 21Nhận xét tuyên dương.5.Dặn dò : Viết bài ở nhà, xem bài mới.Thứ sáu ngày… tháng… năm 20 04 Môn : Học vầnBÀI : UÊ - UYI.Mục tiêu: -HS hiểu được cấu tạo các ... Hỏi tên bài cũ Gọi HS hát trước lớp. GV nhận xét phần KTBC.2 .Bài mới : GT bài, ghi tựa.Hoạt động 1 :Dạy hát bài: Tập tầm vông.-Giáo viên hát mẫu. - ọc lời ca của bài hát.HS nêu. 4 em lần...
 • 22
 • 812
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai giang giao an lop 4 tuan 20bài giảng bài soạn lớp 4 tuần 24thiet ke bai soan lop 4 tuan 2bài soạn lớp 4 tuần 23bài giảng giáo án mĩ thuật lớp 4 tuần 20tài liệu soạn bài tieng viet lop 4 tuần 20bài giảng lớp 4 tuần 20bài giảng địa lí lớp 4 tuần 28bài giảng điện tử lớp 4 tuần 25bài giảng chính tả lớp 4 tuần 12bai giang tieng viet lop 4 tuan 29soan bai van lop 4 tuan 26bài giảng giao an lop 4 tuan 27bai giang chinh ta lop 4 tuan 22bài giảng giáo án lớp 4 tuần 33 cktknBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP