0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng ngãi

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng ngãi

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng ngãi

... TẠI NGÂN HÀNG 1.1.1. Tín dụng Ngân hàng 1.1.2. Dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng 1.1.2.1. Dịch vụ Ngân hàng 1.1.2.2. Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ là các dịch vụ ngân ... dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt ... về phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. - Phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi...
 • 26
 • 1,250
 • 5
luận văn tốt nghiệp nghiên cứu nhu cầu khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

luận văn tốt nghiệp nghiên cứu nhu cầu khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

... khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế2.2.2.1 Mức độ nhận biết của khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Thừa Thiên HuếBIDV là một thương ... sử dụng dịch vụ như sau:Bảng 6: Tình hình sử dụng dịch vụ tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế phân theo dịch vụ Dịch vụ Số người đã/đang sử dụng Tỉ lệ (%)Cho vay phục vụ nhu ... chọn dịch vụ tín dụng bán lẻ Hiện nay trên địa bàn thành phố hầu hết các ngân hàng đều có cung cấp dịch vụ tín dụng bán lẻ với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng và hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng, ...
 • 80
 • 1,981
 • 17
Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

... rút ra những bài học kinh nghiệm về kinh doanh  dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, đó là: 1.3.2.1. Bài học về phát triển ngân hàng bán lẻ Để phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần xác định chi n lược và lộ trình cụ thể cho ngân hàng mình, trong đó cần lưu ý một số mặt cụ thể như sau: ­ Mở rộng và đa dạng hoá kênh phân phối nhằm tăng tiện ích, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và ngược lại, bao gồm mở  ... Một số kinh nghiệm về hoạt động tín dụng bán lẻ trên thế giới  Tín dụng bán lẻ là một sản phẩm nằm trong gói sản phẩm dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng,  để phát triển tín dụng bán lẻ,  cần phải có sự phát triển về tất cả các sản phẩm  ... đó có tín dụng bán lẻ.  2.5.2.2. Nhận thức chưa đầy đủ về việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Nhận thức  về sự cần thiết phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng chưa được quán triệt đầy đủ từ các cấp điều hành đến cán bộ quan hệ khách hàng (cán bộ tín dụng) . Một ...
 • 72
 • 5,520
 • 47
Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh 6

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh 6

... Chartered Việt Nam - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam - Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam 1.3.2. Xu hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Tín dụng bán lẻ, một khái ... Hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại 11 1.2.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng bán lẻ 11 1.2.1.1. Khái niệm tín dụng bán lẻ 11 1.2.1.2. Đối tượng của tín dụng bán lẻ 11 1.2.1.3. ... hiện đang áp dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại Techcombank : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCKT : Tổ...
 • 99
 • 1,454
 • 20
Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN.pdf

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN.pdf

... ­ 50%. Đồng thời, việc phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV chưa được chú trọng đúng mức trong khi phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ là định hướng phát triển chính của các ngân hàng thương mại cổ phần.  2.3.2.3. Chất lượng và quản lý rủi ro tín dụng Về chất  ... đó có tín dụng bán lẻ.  2.5.2.2. Nhận thức chưa đầy đủ về việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Nhận thức  về sự cần thiết phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng chưa được quán triệt đầy đủ từ các cấp điều hành đến cán bộ quan hệ khách hàng (cán bộ tín dụng) . Một  ... vay nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng và theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.42 ­ Thị trường sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng tại Việt Nam xét cả về quy mô và chất lượng dịch vụ còn rất khiêm tốn, mới được quan ...
 • 72
 • 1,181
 • 12
Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng  chi nhánh đà nẵng

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh đà nẵng

... và phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Đà Nẵng là có tính cấp thiết. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH ... trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà từ năm 2007 đến năm 2011. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng...
 • 26
 • 1,044
 • 7
Phát triển hoạt động tín dụng bán lẽ tại ngân hàng đầu tư và phát triển thanh hóa

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẽ tại ngân hàng đầu tư và phát triển thanh hóa

... cơ bản về phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại. - Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh ... 3GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH ... động tín dụng tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp phát...
 • 29
 • 667
 • 6
Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam  chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

... ,M\)/)l])4oT@,Bwww.themegallery.comXH1-Gia đình, bạn bè nghĩ tôi nên sử dụng MBXH2-Nếu tôi sử dụng MB, gia đình và bạn bè sẽ xem dịch vụ này là hữu íchXH3-Sử dụng MB là cần thiết nếu nhiều người trong xã hội dùng ... định sử dụng MB của khách hàng theo các yếu tố khác nhau:Giả thuyết nghiên cứu:Ho: Không có sự khác biệt về ý định sử dụng MB giữa các nhóm khách hàng H­1: Có sự khác biệt về ý định sử dụng ... đánh giá của các nhóm khách hàng đối với mức quan trọng của các biến thuộc nhóm nhân tố “ Nhận thức sự dễ sử dụng .H1: Có sự khác biệt về đánh giá của các nhóm khách hàng đối với mức quan trọng...
 • 39
 • 1,122
 • 9
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

... như: danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam, danh hiệu Ngân hàng dịch vụ bán lẻ được hài lòng nhất, Ngân hàng thanh toán quốc tế xuất sắc, ngân hàng có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất, ... thương mại thế giớiNHNN : Ngân hàng nhà nước.NHTM : Ngân hàng thương mại. NHTT : Ngân hàng trực tuyếnTMCP : Thương mại cổ phần. CTNN : Công nghệ thông tinVNĐ : Việt Nam đồngTAM : The technology ... việc phát triển dịch vụ cần một nền tảng cơ sở hạ tầng lớn, vì vậy các ngân hàng vẫn còn rất dè dặt trong việc triển khai rộng hơn nữa các ứng dụng của dịch vụ MB. Các ứng dụng của dịch vụ MB...
 • 138
 • 1,308
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: •giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển vnphát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh kon tummarketing các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt namgiải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp á châu chi nhánh hà nộimarketing các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại ngân hàngsự cần thiết cẩa việc phát triển hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mạigiải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng đông á chi nhánh hà nộithực trạng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ atm tại ngân hàng ngoại thương việt namgiải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ atm tại ngân hàng ngoại thương việt namgiải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ atm tại ngân hàng ngoại thươngtình hình thực hiện nghiệp vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần á châumột số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namdịch vụ tín dụng bán lẻphát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh trung việtđịnh hướng phát triển dịch vụ tín dụngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ