1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

... từ thế kỷ II đến thế kỷ thứ X. Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dơng. Công dân 6 Bi 12: Công ớc của LHQ về quyền trẻ em. Bài 13: Công dân nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa ... Các phép cộng, trừ, nhân trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán. - Bội và ớc của một số nguyên. Cần ôn cho học sinh: Về kiến thức: - Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm ... Nội dung ôn tập học kỳ ii năm học 2008 - 2009 MÔN TOáN LP 6: A. số học: 1. S nguyờn: Ni dung gm: - Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số. - Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị...
 • 5
 • 539
 • 1
Đề cương ôn tập Khối 8 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 8 của PGD (Đầy đủ)

... ra nghiệm của bất phơng trình. B. Hình học: 1. Đa giác, diện tích của đa giác: Nội dung gồm: - Đa giác. Đa giác đều. - Các công thức tính diện tích của hình chữ nhật, hình tam giác, của các hình ... dụng đợc các công thức tính diện tích, thể tích đã học. - Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học. MÔN VậT Lý A. Cơ học: 1. Công và công suất 2. Định luật bảo toàn công 3. Cơ năng. ... độc hại. Bài 16 : Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của ngời khác. Bài 17 : Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nớc và lợi ích công cộng Bài 19 : Quyền tự do ngôn luận. Bài...
 • 7
 • 408
 • 0
Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ)

... vụ của công dân trong hôn nhân Bài 14 : Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bài 15 : Vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Bài 16 : Quyền tham gia quản lý Nhà nớc của công ... hành : Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí. Môn Công dân 9 Bài 11 : Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất ... nhiệt. Sự chuyển hoá điện năng trong các loại máy phát điện. Môn Địa lý 9 Bài 32-33 : Vùng Đông Nam Bộ. Bài 35- 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bài 38-39 : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo...
 • 3
 • 697
 • 0
Đề cương ôn tập Khối 7 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 7 của PGD (Đầy đủ)

... bậc của đa thức. - Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất. B. Hình học: 1. Tam giác: Nội dung gồm - Tam giác cân - Định lý Pitago - Các trờng hợp bằng nhau của Tam giác vuông Cần ôn cho ... - Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều. - Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều. - Biết các trờng hợp bằng nhau của tam giác vuông. Về kỹ năng: - Vận dụng đợc định lí Py-ta-go ... trực, đờng cao của một tam giác. - Biết các tính chất của tia phân giác của một góc, đờng trung trực của một đoạn thẳng. Về kỹ năng: - Vận dụng đợc các định lí về sự đồng quy của ba đờng trung...
 • 5
 • 505
 • 2
Đề cương ôn tập toán 6

Đề cương ôn tập toán 6

... − ÷ w) 325 6 .3154.31++Bài 6: Tính Đề cương ôn tập học kỳ II môn Toán 6 2 Trường THCS Yên Thắnga) 944117394 6 −+ b) %5:311 6 . 6 52311+−−f) 2 ... số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp Đề cương ôn tập học kỳ II môn Toán 6 6 Trường THCS Yên ThắngBÀI 24 Trường có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 145 ... tổng số học sinh toàn trường. Số học sinh nữ khối 6 bằng 52 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ, nam của khối 6. BÀI 25. Đội văn nghệ của khối 6 gồm 30 bạn được chia làm ba nhóm: Nhóm múa,...
 • 14
 • 4,285
 • 10
de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

... àA 60 0D. àA = 900 Bài tập 4: Tam giác ABC có AB = 8cm, BC = 10cm, CA = 6cm. Đờng trung tuyến AM của tam giác có độ dài bằng:A. 4cm B. 5cm C. 6cm D.7cmBài tập 5: Tam giác ABC vuông ... bán kính R.Bài tập: A. phần tự luậnBài tập 1: Tính giá trị lợng giác của góc sau :a)1200 b) 1500 c)1350Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức:A = 2sin200 + 3cos450 sin600 B = 2cos300 ... - 2008) Đề cơng ôn tập hình học 10 kỳ ii (ban cơ bản)A. Kiến thức cơ bản ChơngII1.Định nghĩa giá trị lợng giác của một góc với 00 18002.Tính chất3.Các giá trị lợng giác của các...
 • 5
 • 578
 • 2
Đề cương ôn tập toán 6

Đề cương ôn tập toán 6

... trang 64 ; 65 SGK tập 2.- Làm các bài tập ôn tập cuối năm từ 168 đến 1 76 SGK trang 66 , 67 SGK tập 2.- Bài tập bổ xungBài1. Số công nhân của phân xởng bằng 83số công nhân toàn nhà máy , số công ... phần ôn tập chơng trang 98 SGK tập 1.- Làm các bài tập từ 107 đến 121 trang 99; 100 SGK tập 1.Chơng III. Phân số- Nắm vững phần ôn tập chơng trang 62 SGK tập 2.- Làm các bài tập từ 154 đến 167 ... vững phần ôn tập chơng trang1 26; 127 SGK tập 1.- Làm các bài tập từ 1 đến 8 trang 127 SGK tập 1.Chơng II. Góc.- Nắm vững phần ôn tập chơng trang 95 ; 96 SGK tập 2.- Làm các bài tập từ 1 đến...
 • 40
 • 3,730
 • 22
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11A HKII (08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11A HKII (08-09)

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁNKHỐI 11 A - NĂM HỌC 2008-2009A. LÝ THUYẾT Yêu cầu cần học sinh đạt được các nội ... vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng; phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc; hai mặt phẳng vuông góc; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng; hình biểu diễn của ... quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc; ứng dụng của tính vô hướng, phân tích một véc tơ theo ba véc tơ không đồng phẳng trong không gian.3.Dạng bài tập: (Biết cách)a. Chứng minh: + Hai...
 • 4
 • 402
 • 0
De cuong on tap Anh 6-HKI (new)

De cuong on tap Anh 6-HKI (new)

... c¬ng «n tËp anh 6- Häc kú II- Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt ®Ó hoµn thµnh c©u:1. does your father do?( How/ What/ Who)2. Phong's school is the country.(in/on/at)3. Lan is grade 6. (on/ in/ at)4. ... at)4. How many floors Phong's school have?(does/ do/ is)5. Ba at 6 o'clock every morning.(gets up/ get up/ is get up) 6. Nam his teeth every morning.(brushes/ brush/ is brush)7. I at five ... television every evening.15. Mr.Tuan (go) to school by bike?- No, he 16. He (do) his homework every evening.17. I (get) up at 6. 30.18. She (read) at the moment?- Yes, she V- Đọc đoạn văn sau....
 • 3
 • 3,053
 • 172

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap toan 6 cuoi hoc ki 1đề cương ôn tập toán 6 học kì iđề cương ôn tập toán 6 học kỳ 1đề cương ôn tập toán 6 hk2đề cương ôn tập toán 6 hk1đề cương ôn tập toán 6 học kì 2đề cương ôn tập toán 6 học kì 1đề cương ôn tập toán 6 học kỳ iđề cương ôn tập toán 6 học kỳ iiđề cương ôn tập toán 6 học kì iiđề cương ôn tập văn 6 học kì iiđề cương ôn tập văn 6 học kì 2đề cương ôn tập sử 6 hk2đề cương ôn tập sử 6 học kì 2đề cương ôn tập văn 6 hkiiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật