Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ)

3 708 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:25

Nội dung ôn tập học kỳ ii năm học 2008 - 2009 MễN VT L A. Điện từ học: - Dòng điện xoay chiều - Máy phát điện xoay chiều - Các tác dụng của dòng điện xoay chiều-Đo cờng độ và HĐT - Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế B. Quang học: 1. Khúc xạ ánh sáng - Hiện tợng khúc xạ ánh sáng - ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ - Máy ảnh. Mắt. Kính lúp. 2. ánh sáng màu: - ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Lọc màu. Trộn ánh sáng màu. Màu sắc các vật - Các tác dụng của ánh sáng. C. Sự chuyển hoá và bảo toàn năng lợng 1. Sự chuyển hoá và bảo toàn năng lợng - Sự chuyển hoá các dạng năng lợng - Định luật bảo toàn năng lợng 2. Động cơ nhiệt. Hiệu suất của động cơ nhiệt. Sự chuyển hoá điện năng trong các loại máy phát điện. Môn Địa lý 9 Bài 32-33 : Vùng Đông Nam Bộ. Bài 35-36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bài 38-39 : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trờng biển- đảo. Bài 40 : Thực hành : Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí. Môn Công dân 9 Bài 11 : Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân Bài 14 : Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bài 15 : Vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Bài 16 : Quyền tham gia quản lý Nhà nớc của công dân Bài 17 : Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Bài 18 : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. -------------------------------------------- Môn Lịch sử 9 Bài 16 : Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nớc ngoài trong những năm 1919-1925. Bài 18 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Bài 21 : Việt Nam trong những năm 1939-1945. Bài 23 : Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà. B i 25 : Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp: I. 1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lợc bùng nổ. Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lợc kết thúc (1953-1954 ) Bài 28 : Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965 ) III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ-Diệm V. 1. Chiến lợc"Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam. Bài 29 : Cả nớc trực tiếp chiến đấu chống Mỹ, cứu nớc. IV. Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ (1969- 1973) Bài 30 : Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nớc ( 1973-1975 ) sinh học 9 - ảnh hởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật - ảnh hởng lẫn nhau giữa các sinh vật - Những đặc trng cơ bản của quần thể sinh vật - Quần thể ngời - Quần xã sinh vật - Bài Hệ Sinh thái -ảnh hởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật -Sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí -Khôi phục môi trờng và gìn giữ thiên nhiên hoang dã -Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Hoá học 9 Sơ lợc hệ thống bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Các hợp chất hydrocacbon: Mê tan, etylen, axetylen, đặc điểm cấu tạo, các phản ứng đặc trng, cách nhận biết. Các hợp chất dẫn xuất hydrocacbon: rợu etylic, axit axetic. Chú ý độ rợu, tính chất vật lí, tính chất hoá học, đặc điểm cấu tạo, các phản ứng đặc trng, cách nhận biết. Tính chất hoá học của saccaro. Hoàn thành chuổi phản ứng, chú ý các chuổi phản ứng hoá học hữu cơ. Các dạng Toán : Dạng cơ bản 1 phơng trình hoá học. Dạng giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình, dạng hỗn hợp rợu tác dụng với Na, dạng axxit hữu cơ tác dụng với NaOH ( gồm có 2 phơng trình phản ứng, đó là rợu tác dụng với Na và H2O tác dụng với Na) . nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân Bài 14 : Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bài 15 : Vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Bài. đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí. Môn Công dân 9 Bài 11 : Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ), Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ), Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ)