0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4 ,8 và 6,2 – 14,56 l )Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0 ,81 25, thành phần theo khối lượng ... clorua .Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II.2. quy tắc hóa trị: có CTHH AxBy biết hóa ... – Tính chất của oxi:Có các dạng bài tập tính theo PTHH và tính theo CTHH1. Dạng bài cho hai chất tham gia .8 Trước khi tính cần phải lập luận để biết chất nào dư (bằng cách so sánh tỉ lệ số mol...
 • 19
 • 155,097
 • 536
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

... loại là RO. Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... một phản ứng hóa học, .Cách giải chung: Bài toán có dạng : a M + bB cC + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có thể là một đơn chất hay 1 hợp chất)- Đặt công thức chất đã cho theo bài toán : - ... gam, mol, V(đktc) , các đại lợng về nồng độ dd, độ tan, tỷ khối chất khí) trong một phản ứng hóa học. Cách giải chung: Bài toán có dạng : a M + bB cC + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có...
 • 39
 • 18,234
 • 65
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

... nguyên tố nào? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... 5pR 8x = 8 8 8 '5Rxp+= x 1 2 3 4pR3,2 4 ,8 6,4 8 ( O ) pQ khụng xỏc nh ion 16 ( S )Vy CTPT ca hp cht X l (NH4 )2SO4Chuyên đề II. Bài tập về công thức hóa học : a.Tính ... thành phần % về khối lượng của các nguyên tố: 36,5 08% Na; 25,4% S còn lại là O.k) E có 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O. E nặng hơn NaNO3 1 ,86 lần.l) F chứa 5 ,88 % về khối lượng là H còn lại là...
 • 38
 • 7,275
 • 152
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

... = 28 M C x H y = 2. 28 =56 m 1 = gam m 100 4 400 4 2 == m C = = 100 7 ,85 .56 48 ; m H = = 100 3,14.56 8 n C = 48/ 12 = 4 ; n H = 8/ 1 = 8 Vy x = 4 ; y = 8 CTHH l : C 4 H 8 Gv ... häc líp 8 - Ví dụ2: Khơng khí xem như gồm N 2 và O 2 có tỷ lệ 4:1 . Xác định khối lượng mol TB của khơng khí M kk = 8, 28 14 28, 4 = + K. DẠNG 8: BÀI TỐN VỀ HỖN HỢP Đối với dạng bài tốn ... Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 - b, Th tớch dd thu c: V dd = 08, 1 200 = D mdd 185 ml C M = M54,0 185 ,0 1,0 = IX. Bi toỏn v pha trn...
 • 24
 • 11,806
 • 20
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

... = 28 M C x H y = 2. 28 =56 m 1 = gam m 100 4 400 4 2 == m C = = 100 7 ,85 .56 48 ; m H = = 100 3,14.56 8 n C = 48/ 12 = 4 ; n H = 8/ 1 = 8 Vy x = 4 ; y = 8 CTHH l : C 4 H 8 Gv ... häc líp 8 - Ví dụ2: Khơng khí xem như gồm N 2 và O 2 có tỷ lệ 4:1 . Xác định khối lượng mol TB của khơng khí M kk = 8, 28 14 28, 4 = + K. DẠNG 8: BÀI TỐN VỀ HỖN HỢP Đối với dạng bài tốn ... Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 - b, Th tớch dd thu c: V dd = 08, 1 200 = D mdd 185 ml C M = M54,0 185 ,0 1,0 = IX. Bi toỏn v pha trn...
 • 24
 • 7,306
 • 9
cac dang bai tap don gian lop 8

cac dang bai tap don gian lop 8

... Các dạng bài tập cơ bản dành cho học sinh lớp 8 ================================================== EXERCISES I/Choose the ... ………………………………………………………………………………………… L ỜI KHUYÊN: C ẤM GIAN LẬN TRONG KIỂM TRA ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CỦA MÌNH Chúc các bạn đạt thành tích tốt trong kiểm tra 15’ GrAngEr(Nhung) Good bye KEY I/ 1.d 2.d 3.a 4.b II/...
 • 5
 • 5,657
 • 36
Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYỄN THÀNH HUYXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO TRONG DẠY HỌCỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤCVINH - 2012BỘ ... giải các dạng bài tập hóa học nâng cao giúp HS tự học, tự nghiên cứu nhằm phát triển năng lực tư duy của mình.- Đề nghị hướng xử sử dụng hệ thống bài tập nâng cao trong quá trình dạy học ở ... nghiên cứuXây dựng và sử dụng bài tập hóa học nâng cao trong quá trình dạy học ở trường THCS nhằm giúp học sinh ở trường THCS có phương pháp học tốt bộ môn hóa học và phát triển năng lực tư...
 • 155
 • 4,260
 • 7
200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

... H2SO4(đặc nóng) Bài 80 :1. Hãy nêu các phơng pháp chính để diều chế axit. Cho các thí dụ minh hoạ.2. Viết 5 loại phản ứng thông thờng tạo thành HCl Bài 81 :Hãy nêu các tính chất hoá học quan trọng ... gì? Cho các thí dụ minh hoạ.A Bài 78: Gọi tên các axit và các gốc axit đợc tạo thành từ các axit sau: HCl, HBr, H2S, HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, HClO, CH3-COOH Bài 79:Cho ... NaHCO3.2. Hãy nêu nguyên tắc gọi tên các muối, cho các thí dụ minh hoạ. Bài 88 :1. Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa 2 muối A, B là gì? Cho các thí dụ minh hoạ.2. Viết các phơng trình phản ứng xảy...
 • 27
 • 17,041
 • 764
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

... dịch kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học - Dạng 9: Bài tập về hiệu suấtI- DẠNG 1BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT ... hóa mạnh - Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm - Dạng ... LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit...
 • 26
 • 14,703
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 16 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 10 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 13 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 2 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 4 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online...
 • 18
 • 60,439
 • 2,551

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập hóa học lớp 8 hk1các dạng bài tập hóa học lớp 8 nâng caocác dạng bài tập hóa học lớp 8 co giaicác dạng bài tập hóa học lớp 8 violetcác dạng bài tập hóa học lớp 8 hk2các dạng bài tập hóa học lớp 8 kì 2các dạng bài tập hóa học lớp 10các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 9các dạng bài tập hóa học lớp 10 cơ bảncác dạng bài tập hóa học lớp 11 nâng caocác dạng bài tập hóa học lớp 11 chuong 1các dạng bài tập hóa học lớp 11các dạng bài tập hóa học lớp 9 hk1các dạng bài tập hóa học lớp 9 nâng caoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ