0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Chuyen de boi duong vat ly 8 ( phan 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 8 ( phần 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8 ( phần 1)

... Sn = ( V0 + (n -1) ∆V).tn với n giây thứ n (* **) Vậy trường hợp : S1 = ( V0 + (1 -1) ∆V).t1 = ( + (1 -1). 2).1= S2 = ( V0 + (2 -1) ∆V).t2 = ( + (2 -1). 2).1= S3 = ( V0 + (3 -1) ∆V).t3 = ( + (3 -1). 2).1= ... : (lúc đầu – lúc sau = 5) nghóa : AB-(AB-S1 +S2 ) = Từ kiện ta có : Khi ngược chiều : S1 + S2 = 25 (1 ) Khi chiều : S1 – S2 = (2 ) Mặt khác ta có : S1 = V1t (3 ) S2 = V2t (4 ) Thay (3 ) (4 ) vào (1 ) ... S2 / V2 ( S tổng quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật) b/- Nếu vật chuyển động chiều : Khi gặp , hiệu quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật : S1 Xe A Xe B G S S2 Chuyên đề bồi dưỡng học...
 • 21
 • 1,332
 • 24
Chuyen de boi duong Vat ly 8 ( phan 1)

Chuyen de boi duong Vat ly 8 ( phan 1)

... Sn = ( V0 + (n -1) ∆ V).tn với n giây thứ n (* **) Vậy trường hợp : S1 = ( V0 + (1 -1) ∆ V).t1 = ( + (1 -1). 2).1= S2 = ( V0 + (2 -1) ∆ V).t2 = ( + (2 -1). 2).1= S3 = ( V0 + (3 -1) ∆ V).t3 = ( + (3 -1). 2).1= ... (1 ) S = V2 t S2 = 40.t ( ) Do chuyển động ngược chiều gặp : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1 ), (2 ) vào (3 ) ta : Thời gian chuyển động : t = 1h Vì lúc khởi hành 8h chuyển động 1h nên gặp lúc 8h ... giây I (A) đến cuối giây I (B) vận tốc V0 Từ đầu giây II (B) đến cuối giây II (C) vận tốc V0+2 Từ đầu giây III (C) đến cuối giây III (D) vận tốc V0+2+2 Từ đầu giây IV (D) đến cuối giây IV (E) vận...
 • 24
 • 343
 • 3
Chuyen de boi duong vat ly 8 ( phan 1)

Chuyen de boi duong vat ly 8 ( phan 1)

... : (lúc đầu – lúc sau = 5) nghóa : AB-(AB-S1 +S2 ) = Từ kiện ta có : Khi ngược chiều : S1 + S2 = 25 (1 ) Khi chiều : S1 – S2 = (2 ) Mặt khác ta có : S1 = V1t (3 ) S2 = V2t (4 ) Thay (3 ) (4 ) vào (1 ) ... 10m/s S2 = 5.t ( ) v2 = 18km/h = 5m/s S2 = V2 t  Do chuyển động chiều nên a/- t = ?s S = S1 – S2 = 400 (3 ) b/- S1 S2 = ? (1 ) gặp : Thay (1 ), (2 ) vào (3 ) ta : t = 80 s Vậy sau 80 s hai vật ... V1 t S1 = 60.t (1 ) S2 = V2 t  S2 = 40.t ( ) Do chuyển động ngược chiều gặp : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1 ), (2 ) vào (3 ) ta : Thời gian chuyển động : t = 1h Vì lúc khởi hành 8h chuyển động...
 • 14
 • 410
 • 0
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 8

Chuyên đề bồi dưỡng vật 8

... trung bình vật Vtb= = = = Tính tương đối chuyển động - Đối với vật chọn làm mốc khác vận tốc vật khác - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: ... (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc vật vật (3) lớn hơn) Nếu: Hai vật chuyển động ngược ... tập số 2: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng B cách A 630m với vận tốc 13m/s Cùng lúc , vật khác chuyển động từ B A Sau 35giây hai vật gặp Tính vận tốc vật thứ hai vị trí hai vật gặp Bài...
 • 6
 • 1,009
 • 28
Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

... trung bình vật Vtb= = = = Tính tương đối chuyển động - Đối với vật chọn làm mốc khác vận tốc vật khác - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: ... chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = V13 +V23 B Bài tập Các dạng tập thường gặp 1. /Bài toán xác định vị trí thời điểm vật gặp thời điểm vị trí vật cách khoảng cho trước 2. /Bài toán liên qua ... (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc vật vật (3) lớn hơn) Nếu: Hai vật chuyển động ngược...
 • 6
 • 737
 • 2
Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

... trung bình vật Vtb= = = = Tính tương đối chuyển động - Đối với vật chọn làm mốc khác vận tốc vật khác - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: ... (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc vật vật (3) lớn hơn) Nếu: Hai vật chuyển động ngược ... chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = V13 +V23 B Bài tập Các dạng tập thường gặp 1./Bài toán xác định vị trí thời điểm vật gặp thời điểm vị trí vật cách khoảng cho trước 2./Bài toán liên qua...
 • 6
 • 830
 • 9
chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

... 0 ,8) 20 = 1,25d Vậy chiều dài phần bị cắt là: cm b) Gọi y phần bị cắt bỏ trọng lợng lại P1' = P1 ly l Do cân nên ta có: P1' ly l ) = d sl 2 d2 2 => (l y ) = l d1 d2 2 y 2ly + (1 )l = d1 ly ... 2ly + (1 )l = d1 ly l = P2 2 => d1 s(l y )( => y 40 y + 80 = = 400 80 = 320 => = 17 ,89 y1 = 20 + > 20 cm y1 = 20 20 17 ,89 = 2,11 (cm) Vậy chiều dài phần bị cắt bỏ 2,11 cm ĐS: cm; 2,11 ... đồng chất có chiều dày nh điểm Biết lực khiêng A F1=10N Tìm lực ngời lại.( 4.7/NC8) Bài 8: Cho thiết bị hình 4.1 .8 Ròng rọc cố định có bán kính R 1, ròng rọc động có bán kính R2 bỏ qua ma sát ròng...
 • 16
 • 1,910
 • 53
chuyên đề bồi dưỡng vật lý .3 khối

chuyên đề bồi dưỡng vật .3 khối

... Cõu 388.Nhit lng m khớ tng nhn c ch chuyn ht thnh cụng m khớ sinh quỏ trỡnh no? A ng ỏp B ng nhit C ng tớch D.C A, B, C u ỳng Cõu 389 Cõu no sau õy l sai ? A i vi cht khớ tng quỏ trỡnh ng ... B/ Lc vuụng gúc vi tc vt C/ Lc ngc hng vi tc vt D/ Lc hp vi tc mt gúc no ú Cõu 234.Khi núi v khớ tng, phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A/ l khớ m th tớch cỏc phõn t khớ cú th b qua B/ l khớ m ... nng l mt dng nng lng ca vt D C nhit lng v ni nng u l mt dng nng lng ca vt Cõu 357: Nộn mt lng khớ tng bỡnh kớn thỡ quỏ trỡnh ng nhit xy nh sau: A p sut tng, nhit t l thun vi ỏp sut B p sut gim,...
 • 51
 • 540
 • 1
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... - V× C vµ D lµ hai ®iĨm cã cïng hiƯu ®iƯn thÕ nªn : RR UCF= UDF= IM R 1+ R = 9/ 4V R3 R4 UCE= UDE = IM R + R = 9/ 4V => Cêng ®é dßng ®iƯn qua c¸c m¹ch rÏ: U FC U U U I1 = R = A ; I2= FD = A ; ... chøa hai chÊt láng kh¸c ë hai nhiƯt ®é ban ®Çu kh¸c Ngêi ta dïng mét nhiƯt kÕ, lÇn lỵt nhóng ®i nhóng l¹i vµo b×nh mét, råi vµo b×nh ChØ sè cđa nhiƯt kÕ lÇn lỵt lµ 400C; 80C; 390 C; 9, 50C a §Õn lÇn ... cầu cân R5 * Bài toán R3 N R4 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω B Chuyªn ®Ị båi dìng häc sinh giái VËt lý 9 Trêng THCS Ngäc...
 • 29
 • 2,134
 • 68
Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... - V× C vµ D lµ hai ®iĨm cã cïng hiƯu ®iƯn thÕ nªn : RR UCF= UDF= IM R 1+ R = 9/ 4V R3 R4 UCE= UDE = IM R + R = 9/ 4V => Cêng ®é dßng ®iƯn qua c¸c m¹ch rÏ: U FC U U U I1 = R = A ; I2= FD = A ; ... =3, 294 cm2 - Khèi lỵng cđa d©y gi¶m theo tû lƯ: ( mN = k md ; m = D.S.l) D.S N => k = D.S = 1 ,99 77 lÇn Dd Bµi 4: Mét cn d©y ®ång ®êng kÝnh 0,5 mm,qn quanh mét c¸i lâi h×nh trơ dµi 10cm, ®êng ... cầu cân R5 * Bài toán R3 N R4 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω B Chuyªn ®Ị båi dìng häc sinh giái VËt lý 9 Trêng THCS...
 • 29
 • 1,543
 • 39
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... - V× C vµ D lµ hai ®iĨm cã cïng hiƯu ®iƯn thÕ nªn : RR UCF= UDF= IM R 1+ R = 9/ 4V R3 R4 UCE= UDE = IM R + R = 9/ 4V => Cêng ®é dßng ®iƯn qua c¸c m¹ch rÏ: U FC U U U I1 = R = A ; I2= FD = A ; ... chøa hai chÊt láng kh¸c ë hai nhiƯt ®é ban ®Çu kh¸c Ngêi ta dïng mét nhiƯt kÕ, lÇn lỵt nhóng ®i nhóng l¹i vµo b×nh mét, råi vµo b×nh ChØ sè cđa nhiƯt kÕ lÇn lỵt lµ 400C; 80C; 390 C; 9, 50C a §Õn lÇn ... cầu cân R5 * Bài toán R3 N R4 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω B Chuyªn ®Ị båi dìng häc sinh giái VËt lý 9 Trêng THCS Ngäc...
 • 29
 • 2,076
 • 48
Chuyên đề Bồi dưỡng HSG lý 8 (1)

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG 8 (1)

... V3 (1) (4) Vận tốc trung bình đoạn đường S : S 3V1V2V3 S Vtb = = S(1 + + 1)= V1V2 + V2V3 + V3V1 t V1 V2 V3 Thay số : ta Vtb = 8km/h BÀI TẬP LÀM THÊM VỀ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 18 Chuyên đề bồi dưỡng ... người lính liên lạc Biết vận tốc xe đạp 15km/h 15 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 16 CHỦ ĐỀ : CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU VẬN TỐC TRUNG BÌNH I/- thuyết : 1/- Chuyển động không chuyển động mà độ ... gặp : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1), (2) vào (3) ta : Thời gian chuyển động : t = 1h Vì lúc khởi hành 8h chuyển động gặp lúc 8h + 1h = 9h 1h nên Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 10 b/- Quãng...
 • 20
 • 897
 • 6
Chuyen de boi duong HSG ly 8

Chuyen de boi duong HSG ly 8

... P1' = P1 ly l Do cân nên ta có: P1' => d1 s(l y )( ly l ) = d sl 2 ly l = P2 2 => (l y ) = d2 d l y 2ly + (1 )l = d1 d1 = 400 80 = 320 => = 17 ,89 2,11 (cm) Vậy chiều ... i2' R' J M2 P N1PN2 = Xét IKJ có: 2i1 + 180 0 2i2 + = 180 0 = -(2i1 2i2) = 2(i2 - i1) (1) 0 Xét IPJ có: i1 + + 180 i2 = 180 180 0 + - (i1 i2) = 180 0 = (i1 i2) = i2 - i1 (2) Thay (2) ... 2500J/kg.độ -Nhôm: 88 0J/kg.độ -Sắt,thép,gang: 460J/kg.độ -Đồng: 380 J/kg.độ: -Chì: 130J/kg.độ -Đất: 80 0J/kg.độ Nhiệt độ nóng chảy số chất thông thờng -Thép: 13000C -Đồng: 1 083 0C -Vàng: 10640C -Bạc:...
 • 74
 • 2,282
 • 63
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10

... 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Cõu Chn ỏp ỏn ỳng Phi treo mt vt cú trng lng bng bao nhiờu vo mt lũ xo cú cng k = 100 N/m nú dón c 10cm Ly g = 10m/s2 ? 16 a) 100 0N b) 100 N c) 10N d) 1N Cõu ... ca nc bin l 10 kg/m v ỏp sut khớ quyn l 1,01 10 N/m2 Ly g = 10 m/s im A v B cú sõu tng ng l 80 mv 60 m chờnh lch ỏp sut gia hai im l : A 103 Pa B.2 104 Pa C 105 Pa D 106 Pa Cõu 10 p sut lũng ... a F1 = 10N, F2 = 10N, ( F , F ) =300 2 b F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F , F ) =900, ( F , F ) =300, ( F , F ) =2400 2 4 c F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F...
 • 48
 • 6,095
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng vật lý thcschuyen de boi duong vat ly 7chuyen de boi duong vat ly lop 7chuyên đề bồi dưỡng vật lý lớp 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 11chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 8chuyên đề bồi dưỡng vật lí 8các chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9boi duong vat ly 8 phan 2chuyen de boi duong hsg ly 9 phan nhietchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần chuyển động lớp 8tài liệu bồi dưỡng vật lý 8chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 8chuyên đề nhiệt học vật lý 8đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP