0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2 docx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2 docx

... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đi học bước ngoặt lớn đời trẻ Năm cắp sách đến trường, ... sinh lớp lớp đặt lên hàng đầu - Mỗi giáo viên trang bị chữ dạy Tập viết - Giáo viên tham dự chuyên đề Tập viết thi Viết chữ đẹp”, “Triển lãm chữ đẹp” để học hỏi trau dồi kiến thức, trau dồi kinh ... chuẩn bị cho dạy Tập viết giáo viên việc cho điểm nhận xét học sinh chưa chu đáo mà việc dạy Tập viết giáo viên lớp Tiểu học phải tiến hành theo hai khâu sau: - Soạn giáo án Tập viết: - Thực giáo...
 • 23
 • 2,109
 • 3
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2 pot

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2 pot

... gioá viên dạy lớp 2, nhận thấy Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt Việc rèn luyện kỹ viết chữ cho học sinh, học sinh lớp 1, lớp lại quan trọng Vậy nên, muốn giảng dạy môn Tập viết thật ... mà việc dạy Tập viết giáo viên lớp Tiểu học phải tiến hành theo hai khâu sau:  Soạn giáo án Tập viết:  Thực giáo án giìơ dạy lớp Nhận thức người lãnh đạo người dạy vai trò môn Tập viết chưa ... sinh lớp lớp đặt lên hàng đầu  Mỗi giáo viên trang bị chữ dạy Tập viết  Giáo viên tham dự chuyên đề Tập viết thi Viết chữ đẹp”, “Triển lãm chữ đẹp” để học hỏi trau dồi kiến thức, trau dồi kinh...
 • 21
 • 530
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

... gioá viên dạy lớp 2, nhận thấy Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt Việc rèn luyện kỹ viết chữ cho học sinh, học sinh lớp 1, lớp lại quan trọng Vậy nên, muốn giảng dạy môn Tập viết thật ... mà việc dạy Tập viết giáo viên lớp Tiểu học phải tiến hành theo hai khâu sau: • Soạn giáo án Tập viết: • Thực giáo án giìơ dạy lớp Nhận thức người lãnh đạo người dạy vai trò môn Tập viết chưa ... sinh lớp lớp đặt lên hàng đầu • Mỗi giáo viên trang bị chữ dạy Tập viết • Giáo viên tham dự chuyên đề Tập viết thi Viết chữ đẹp”, “Triển lãm chữ đẹp” để học hỏi trau dồi kiến thức, trau dồi kinh...
 • 15
 • 274
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đi học bước ngoặt lớn đời trẻ Năm cắp ... mà việc dạy Tập viết giáo viên lớp Tiểu học phải tiến hành theo hai khâu sau: - Soạn giáo án Tập viết: - Thực giáo án giìơ dạy lớp Nhận thức người lãnh đạo người dạy vai trò môn Tập viết chưa ... Mỗi giáo viên trang bị chữ dạy Tập viết - Giáo viên tham dự chuyên đề Tập viết thi Viết chữ đẹp”, “Triển lãm chữ đẹp” để học hỏi trau dồi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm - Hàng tuần, học sinh...
 • 10
 • 478
 • 0
MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

... mà việc dạy Tập viết giáo viên lớp Tiểu học phải tiến hành theo hai khâu sau: - Soạn giáo án Tập viết: - Thực giáo án giìơ dạy lớp Nhận thức người lãnh đạo người dạy vai trò môn Tập viết chưa ... xuyên Tập viết Nếu so với đầu năm, nhiều em viết ẩu, viết xấu, chí lệch dòng kẻ, sai cỡ chữ chữ viết học sinh lớp tương đối đều, viết đẹp: tốc độ viết học sinh nhanh hơn, tỉ lệ viết đúng, viết ... việc kèm cháu học tập, đặc biệt môn Tập viết PHẦN IV: BIỆN PHÁP THỰC HIỆN I NHỮNG CĂN CỨ: Vị trí môn Tập viết Tiểu học (như trình bày phần I) Khả viết chữ thực trạng dạy Tập viết giáo viên Tiểu...
 • 22
 • 1,069
 • 1
một số kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

một số kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

... mà việc dạy Tập viết giáo viên lớp Tiểu học phải tiến hành theo hai khâu sau: - Soạn giáo án Tập viết: - Thực giáo án giìơ dạy lớp Nhận thức người lãnh đạo người dạy vai trò môn Tập viết chưa ... xuyên Tập viết Nếu so với đầu năm, nhiều em viết ẩu, viết xấu, chí lệch dòng kẻ, sai cỡ chữ chữ viết học sinh lớp tương đối đều, viết đẹp: tốc độ viết học sinh nhanh hơn, tỉ lệ viết đúng, viết ... nhận thấy Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt Việc rèn luyện kỹ viết chữ cho học sinh, học sinh lớp 1, lớp lại quan trọng Vậy nên, muốn giảng dạy môn Tập viết thật tốt để học sinh viết đẹp...
 • 15
 • 1,095
 • 1
kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2

... thống toàn lớp để tránh tình trạng em có ô to, bảng em có ô nhỏ gây khó khăn dạy Tập viết Sử dụng đồ dùng trực quan dạy học Tập viết: 2. 1 Những đồ dùng dạy Tập viết nay: Trong luyện viết cho học ... viết đẹp với chữ khó viết, thường cho em luyện viết lên bảng nhiều, đến học sinh viết tương đối đồng lúc viết vào Kinh nghiệm dạy tập viết lớp Vũ Xuân Hải -Thành phố Vũng Tàu Những học sinh viết ... Kinh nghiệm dạy tập viết lớp Vũ Xuân Hải -Thành phố Vũng Tàu huynh quan tâm Chính thế, mục tiêu rèn chữ cho học sinh lớp lớp đặt lên hàng đầu Mỗi giáo viên trang bị chữ dạy Tập viết Giáo...
 • 8
 • 1,025
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

... Đề tài : Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cơ sở lí luận thực tiễn * Cơ sở lí luận - Tập viết phân môn có tầm quan đặc biệt Tiểu Học học sinh lớp Một Tập viết trang ... chữ viết đẹp tạo tình cảm tích cực người đọc người viết Người thực : Nguyễn Thị Ngọc Bích Đề tài : Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp C KẾT LUẬN Tóm lại, muốn học sinh lớp Một viết chữ, viết ... theo QĐ43/20 01/ BGD ĐT ngày9 /11 /20 01, có thể xác định mục đích, nhiệm vụ chủ yếu phân môn tập viết lớp 1: - Rèn kỹ viết chữ mẫu cho HS theo mẫu quy định (QĐ 31) + Viết chữ (viết thường, viết hoa) chữ...
 • 11
 • 619
 • 0
Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

... Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp Chính thấy tầm quan trọng môn tập viết , sâu tìm hiểu, học hỏi nghiên cứu Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 giúp học sinh viết chữ đẹp ... Hưng A -– Bù Đốp 14 Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp Người thực hiện: Đinh Thị Trúc – Trường TH Thiện Hưng A -– Bù Đốp 15 Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp TÀI LIỆU THAM ... Hưng A -– Bù Đốp Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp Người thực hiện: Đinh Thị Trúc – Trường TH Thiện Hưng A -– Bù Đốp Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...
 • 16
 • 2,075
 • 7
SKKN Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

SKKN Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

... 2 011 -2 012 với tổng số 31 em Điểm thi viết cuối học kỳ I 2 011 – 2 012 ĐTTB ĐDTB 9 -10 7-8 5-6 4-3 13 10 2 -1 Do nắm vai trò quan trọng môn Tập viết nên việc làm tiến hành cách thường xuyên Tập viết ... lượng dạy - học tiểu học nói chung dạy - học chữ viết nói riêng Chính thấy tầm quan trọng môn tập viết , sâu tìm hiểu, học hỏi nghiên cứu Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 giúp học sinh viết ... viên dạy lớp 1, nhận thấy Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt.Việc rèn luyện kỹ viết chữ cho học sinh lớp 1, lớp lại quan trọng Vậy nên muốn giảng dạy môn Tập viết thật tốt để học sinh viết...
 • 19
 • 1,964
 • 0
SKKN Tiểu học: Kinh nghiệm dạy Tập đọc lớp 2

SKKN Tiểu học: Kinh nghiệm dạy Tập đọc lớp 2

... học sinh lớp 2A phụ trách cũng các lớp toàn trường đợt khảo sát chất lượng đầu năm sau: Lớp SL Đọc diễn cảm Đạt chuẩn Còn chậm 2A 2B 2C 2D 36 34 35 24 0 25 22 23 17 7 Đọc ... khối sau: Lớp SL 2A 2B 2C 2D 36 34 35 24 Đọc diễn cảm Đạt chuẩn 28 24 24 17 Còn Đọc chậm 5 đánh vần 2 PHẦN IV: KẾT LUẬN Người viết : Cao THị Hải Vân 13 Mét sè kinh nghiÖm vÒ d¹y ... đọc lớp 2, trường để rút kinh nghiệm sau đó cụm chuyên môn Quảng Thuận – Ba Đồn đã liên kết tổ chức chuyên đề này để đúc rút kinh Người viết : Cao THị Hải Vân Mét sè kinh nghiÖm...
 • 16
 • 1,010
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 – một số vấn đề cần lưu ý khi dạy môn tập viết ở lớp 1 pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 – một số vấn đề cần lưu ý khi dạy môn tập viếtlớp 1 pps

... dáng chữ viết bàn tay non trẻ chưa lái bút theo quy trình mà em định viết dạy Vì vậy, để dạy tập viết cho học sinh lớp một, giáo viên cần quan tâm mức đến đặc điểm sinh lí trẻ: cột sống, xương ... cột sống ngón tay cầm bút d Theo dõi trẻ viết chấm Trong trẻ viết, giáo viên theo dõi sát em, cần ý đặc biệt em Những đầu cô giáo phải cầm tay em chưa điều khi n bút với em này, cần chấm lớp ... lại bảng để viết chữ có nét móc không mắc lại lỗi D Dặn dò: Giáo viên cho học sinh nhận xét mẫu lớp nhà có giống khác để em viết tập nhà 2 Sự hỗ trợ gia đình học sinh: Hơn môn học lớp khác,...
 • 7
 • 844
 • 2
Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 – một số vấn đề cần lưu ý khi dạy môn tập viết ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 – một số vấn đề cần lưu ý khi dạy môn tập viếtlớp 1

... dáng chữ viết bàn tay non trẻ chưa lái bút theo quy trình mà em định viết dạy Vì vậy, để dạy tập viết cho học sinh lớp một, giáo viên cần quan tâm mức đến đặc điểm sinh lí trẻ: cột sống, xương ... cột sống ngón tay cầm bút d Theo dõi trẻ viết chấm Trong trẻ viết, giáo viên theo dõi sát em, cần ý đặc biệt em Những đầu cô giáo phải cầm tay em chưa điều khi n bút với em này, cần chấm lớp ... lại bảng để viết chữ có nét móc không mắc lại lỗi D Dặn dò: Giáo viên cho học sinh nhận xét mẫu lớp nhà có giống khác để em viết tập nhà 2 Sự hỗ trợ gia đình học sinh: Hơn môn học lớp khác,...
 • 7
 • 252
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 - Vẽ trang trí ppt

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 - Vẽ trang trí ppt

... Cách vẽ * Gv treo hình vẽ H.3 tập vẽ hỏi: + Đây ? + Các em thấy thường có màu ? + Các em vẽ màu thực vẽ màu theo ý thích - Vẽ màu xung quanh trước, vẽ sau để tránh không lem hình vẽ - Sau vẽ vẽ ... xanh… - Quả xoài cà - Quả cà có màu tím - Quả xoài chín có màu vàng, xoài chưa chín có màu xanh * Bài tập: Vẽ xé dán vào hình - Hs khá, giỏi: Biết chọn màu, phối hợp màu để vẽ vào hình cho đẹp - ... hành vẽ vẽ màu theo ý thích vào phần giấy bên HĐ 3: Thực hành * Gv cho hs xem số hs vẽ * Gv quan sát gợi ý cho hs vẽ cho xác HĐ 4: Nhận xét đánh giá * GV chọn số để nhận xét + Em có nhận xét vẽ...
 • 3
 • 467
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 - giáo án mỹ thuật lớp 1 pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 1 - giáo án mỹ thuật lớp 1 pptx

... HỌC: Giáo viên: - Một số hình vẽ có dạng hình tam giác (h .1, h2, h3, … bài4, Vở tập vẽ 1) Học sinh: - Vở tập vẽ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Giới ... vẽ màu cờ + Hình dãy núi - GV theo dõi giúp HS: + Tìm màu theo ý thích + Vẽ màu hình vẽ Nhận xét, đánh giá: - GV cho HS xem số hỏi: + Bài màu đẹp? + Bài màu chưa đẹp? - GV yêu cầu HS tìm vẽ đẹp ... vàng, lam? - GV kết luận: + Mọi vật xung quanh có màu sắc + Màu sắc làm cho vật đẹp + Màu đỏ, vàng, lam màu 2.Thực hành: * Vẽ màu vào hình đơn giản (h.2, h.3, h.4, 3, Vở tập vẽ 1) - GV đặt câu...
 • 4
 • 570
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2sáng kiến kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2sáng kiến kinh nghiệm dạy tập viết lớp 1sáng kiến kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 2một vài kinh nghiệm dạy luyện viết lớp 2kinh nghiệm dạy tiếng việt lớp 2sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2sáng kiến kinh nghiệm dạy tiếng việt lớp 5sáng kiến kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 1sáng kiến kinh nghiệm dạy tiếng việt lớp 1sáng kiến kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP