0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức in dùng luôn

... Tit 17 PHN NG HO HC Bài 12: S BIN I CHT A Mc tiờu: Kin thc: - Phõn bit c hin tng vt lý, hin tng hoỏ hc - Bit phõn bit c cỏc hin tng xung quanh l hin tng vt lớ hay hin tng hoỏ hc K nng: - Cú k nng ... thc ỳng n nghiờn cu cỏc s vt hin tng, lũng tin yờu khoa hc , dng cỏc kin thc ó hc gii thớch cỏc hin thc t i sng Kin thc nõng cao, m rng - Phõn bit hin tng vt lớ v hin tng hoỏ hc B Chun b: * GV: ... n HS c thụng tin sgk ? Ht nhõn nguyờn t to bi nhng loi ht no ?Cho bit kớ hiu, in tớch ca cỏc ht *GV thụng bỏo KL ca p,n: + p = 1,6726 10 28 g + n = 1,67 48 10 28 g - HS c thụng tin Sgk (trang...
 • 184
 • 473
 • 0
giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức

giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức

... thoại B/ Chuẩn bị GV HS: *) Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập *) Học sinh: Ôn tập kiến thức về: + Công thức hoá học + ý nghĩa công thức hoá học + Hoá trị + Quy tắc hoá trị C/ Hoạt động dạy học: I/ ... Công thức hoá học hợp chất 29 GV gọi HS nhắc lại định nghĩa hợp chất II) Công thức hoá học hợp chất HS trả lời Vậy công thức hoá học hợp chất có kí hiệu hóa học ? HS trả lời: công thức hoá học ... có lòng say mê, yêu thích môn học B.Phương tiện GV: - Chuẩn bị sơ đồ câm kẻ sẵn ô chữ trò chơi giấy HS: - Ôn tập kiến thức học C Hoạt động dạy học: I) Tổ chức 8D 8B II) Kiểm tra: Tiến hành luyện...
 • 156
 • 432
 • 0
Trọn bộ giáo án vật lý 9 chuẩn kiến thức in dùng luôn

Trọn bộ giáo án vật lý 9 chuẩn kiến thức in dùng luôn

... từ biểu thức U = U1 = U2 hệ thức định luật Ôm để xây dựng đợc hệ thức Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung HĐ1:Hệ thống lại kiến thức có liên quan đến I I U đoạn mạch //: Nhắc lại kiến thức lớp ... hệ thức định luật Ôm để xây dựng đợc hệ thức Trờng THCS Nguyễn Trãi Giáo án vật lí Kỹ năng: - Biết cách bố trí tiến hành đợc TN kiểm tra hệ thức suy từ thuyết theo sơ đồ có sẵn - Vận dụng kiến ... mắc.(5đ) Vẽ sơ đồ (5đ) C - Bài mới: Ngời Soạn: Nguyễn Thế Vinh 13 Trờng THCS Nguyễn Trãi Giáo án vật lí Hoạt động giáo viên học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu điện trở dây dẫn phụ...
 • 155
 • 674
 • 0
Giáo án hình học 8 chuẩn kiến thức

Giáo án hình học 8 chuẩn kiến thức

... vẽ hình vuông, biết cm tứ giác hình vuông ( Vận dụng dấu hiệu nhận biết hình vuông, biết vận dụng kiến thức hình vuông toán cm hình học, tính toán toán thực tế - Thái độ: Rèn t lô gíc II Chuẩn ... nghĩa hình: - Hình thang - Hình thang - Hình thang cân - Hình thang cân - Tam giác - Tam giác - Hình chữ nhật, hình vuông , hình thoi - Hình chữ nhật, hình vuông , hình Nêu dấu hiệu nhận biết hình ... hình thoi tứ giác hình vuông ?2 Các hình hình 105 có hình a, c, d hình vuông, hình b cha Củng cố: - Các nhóm trao đổi 79 a) Đờng chéo hình vuông 18 (cm) b) Cạnh hình vuông ( cm) Hớng dẫn HS học...
 • 114
 • 659
 • 0
Giáo án Sinh học 8 chuẩn kiến thức kĩ năng 2013-2014

Giáo án Sinh học 8 chuẩn kiến thức kĩ năng 2013-2014

... CHUN B: Giỏo viờn: ốn chiu, phim hỡnh 8. 1 - SGK, dng c thớ nghim cho cỏc nhúm Ec sinh: c trc bi nh, chun b xng ựi ch/nhúm E/ TIN TRèNH LấN LP: I n nh lp: 8A 8B8C II Kim tra bi c: B xng ngi gm my ... Giỏo viờn: ốn chiu, phim cỏc hỡnh SGK trang 48 - 49, s cõm trang 49 SGK Hc sinh: c trc bi nh, k phiu hc E/ TIN TRèNH LấN LP: I n nh lp: 8A 8B .8C II.Kim tra bi c: Trỡnh by c ch bo ... GING Ngy son: 13/ 8/ 2012 Ngy ging: 14 /8/ 2012 Tit Chng I: KHI QUT V C TH NGI Bi 2: CU TO C TH NGI A/ MC TIấU: Hc xong bi ny, hc sinh phi t c nhng mc tiờu sau: Kin thc : Hc sinh phi - Nờu c c...
 • 180
 • 1,377
 • 6
Giáo án số học 6 chuẩn mới nhất in dùng luôn

Giáo án số học 6 chuẩn mới nhất in dùng luôn

... ta dùng VD: số có chữ số mười chữ số từ 0; 1;…; để 312 số có chữ số ghi số tự nhiên 167 58 số có chữ số HS: Đọc ý SGK Chú ý: (Học SGK) Ví dụ: Cho số: 3895 GV: Viết số 3895 lên bảng cho Chữ số ... Ư (6) ; B (6) ? HS: Ư (6) = {1; 2; 3; 6} ; B (6) = {0; 6; 12; 18; 24 } Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Như phần kiểm tra ta biết tìm Ư (6) B (6) Nhưng để tìm Ư( -6) ; B( -6) ta làm nào?, ta học qua “Bội ước số ... trục số để giải thích cho học sinh dễ hiểu Số nguyên b nhỏ số nguyên b có chắn số nguyên âm không? Số nguyên c lớn -1 Số c có chắn số nguyên dương không? Số nguyên d nhỏ -5 số d có chắn số nguyên...
 • 71
 • 1,803
 • 0
GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI NĂM HỌC 2014 - 2015

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI NĂM HỌC 2014 - 2015

... đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên ... đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên ... đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên...
 • 81
 • 2,732
 • 8
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2014 2015

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2014 2015

... 01 68. 921 .86 68 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Gi¸o ¸n theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2013 ®Þa lÝ c¶ n¨m chn kiÕn thøc kü n¨ng míi liªn hƯ ®t 01 689 2 186 68 ... -®Þa lÝ c¶ n¨m chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc liªn hƯ ®t 01 689 2 186 68 TIẾT : SƠNG NGỊI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á A/ MỤC TIÊU: Sau học học sinh cần: 1* Kiến thức :Biết châu Á có mạng ... - xã hội 2* Kỹ năng: Rèn luyện kỹ phân tích , so sánh , đọc đồ Xác lập mối quan hệ địa hình , KH với sơng ngòi , cảnh quan Châu Á 3*Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ tự nhiên cho học sinh B/ PHƯƠNG...
 • 39
 • 6,345
 • 73
giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... ỏn Hỡnh hc lp Bi 80 /1 08: Hóy ch rừ tõm i xng v cỏc trc i xng ca hỡnh vuụng ? Bi 81 ;82 /1 08: Hs c v tr lỡ nhanh Bi 81 /1 08 T giỏc AEDF l hỡnh vung ( Vỡ c ba gc vung ) Bi 82 /1 08 Ta c: ABCD l hỡnh ... chng minh my ý */ chng minh t giỏc BEDC l hỡnh thang cõn ta cn chng minh iu gỡ - chng minh t giỏc BEDC l hỡnh thang ta cn chng minh iu gỡ - chng minh t giỏc BEDC l hỡnh thang cõn ta c chng minh ... Tng t, Lm bi tp23 trang 80 Hs ng ti ch tr li ỏp ỏn x = 5dm B23 /80 IV/ Hng dn , dn dũ: Hc bi, lm bi 24,25,26,27, 28 trang 80 Tit7: LUYN TP I/ Mc tiờu: Kin thc: Oõn cỏc kin thc v ng trung bỡnh ca...
 • 133
 • 3,547
 • 8
giáo án tin học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án tin học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... Qua học sinh nắm được: 1/ Kiến thức: -C.Mác Ph.ng-ghen đời CNXH khoa học -Phong trào công nhân vào năm 184 8- 187 0 2/ Tư tưởng: -Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh ... 1: Cả lớp 10 phút GV: Yêu cầu HS thống kê hiểu biết Lê-nin (những tài liệu Nga: học sưu tầm chuẩn bò nhà) - Em có hiểu biết Lê-nin? HS: Trả lời theo hiểu biết + kiến thức sgk 48 - Lê-nin sinh ... 1/ Kiến thức: - Buổi đầu phong trào công nhân – đập phá máy móc bãi công nửa đầu kỷ XIX - C Mác ph Ănghen đời chủ nghóa xã hội khoa học 2/ Tư tưởng: - Giáo dục tinh thần đoàn kết chân chính, tinh...
 • 168
 • 2,328
 • 0
Giáo án ngữ văn 8 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án ngữ văn 8 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

... cảm thán? chức câu cảm thán gì? Hướng dẫn nhà (1’) - Làm tập - Chuẩn bị viết tập làm văn số 201 Giảng 8A1: 8A2: 2015 2015 Tiết 87 - 88 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN VIẾT SỐ I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh ... Soạn bài: Viết đoạn văn văn thuyết minh Giảng: 8A1: 2015 Tiết 76 8A2: 2015 VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh nắm kiến thức đoạn văn, văn thuyết minh - Biết ... nhà (1’) 199 - Học thuộc lòng hai thơ - Soạn bài: Câu cảm thán Giảng 8A1: 8A2: 2015 2015 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh hiểu đặc điểm hình thức câu cảm thán - Nắm vững chức...
 • 153
 • 1,597
 • 1
Giáo án tiếng anh 8 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án tiếng anh 8 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

... Prôtêin Muối khoáng Canx Sắt i 80 ,2x60 %= 486 ,8 A B1 B2 26,7 1 082 , 1,2 0,5 20 600 1,0 1,5 16,4 180 ,4 123 38, 223, 48, 12 2200 55 700 98, 04 87 ,5 69,53 Vitamin 1 18, cầu (%) PP 88 ,6 x 36,7 Hoạt động GV ... Gluxit 304 ,8 Kcal 137 57,6 80 ,2 cộng Prôtêin 31,6 9,6 33,31 383 , 48 2156 ,85 Đáp án bảng 37.3 – Bảng đánh giá Năng lượng Kết 2156 ,8 tính toán Nhu cầu đề nghò Mức đáp ứng nhu Prôtêin Muối khoáng Canx ... vò chức thể Kỹ - Rèn kỹ quan sát tranh hình, mô hình tìm kiến thức - Kỹ suy luận lôgic, kỹ hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn B ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Gv:-Tranh vẽ cấu tạo...
 • 36
 • 959
 • 0
Giáo an đại số 8 chuẩn kiến thức (Trang Công Hiển)

Giáo an đại số 8 chuẩn kiến thức (Trang Công Hiển)

... thêm số thực phân thức Đònh nghóa Một phân thức đại số (hay nói gon phân thức) biểu thức có dạng , A , B đa thức, B khác A gọi tử thức (hay tử), B gọi mẫu thức (hay mẫu) Mỗi đa thức coi phân thức ... số = ? Bài mới: Giáo viên cho học sinh quan sát biểu thức SGK tr.34 giới thiệu: Các biểu thức như: (1.1) a ; b ; c gọi phân thức đại số → Cho em phát biểu đònh nghóa khái niệm phân thức đại số ... Làm tập 7, tr .8 GV: Trang Công Hiển Trang ND: 23/ 08/ 10 LUYỆN TẬP Tiết: 03 Tuần: 02 I Mục tiêu cần đạt: • Củng cố kiến thức qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức • Rèn luyện...
 • 139
 • 582
 • 7
Bài soạn Giáo án Sinh học 6 chuẩn kiến thức

Bài soạn Giáo án Sinh học 6 chuẩn kiến thức

... vụ sinh học ? lời bạn – Gọi – học sinh trả lời Kết luận : Nhiệm vụ sinh – Gv cho học sinh đọc to nội dung học thực vật học ( SGK tr nhiệm vụ thực vật học cho 8) lớp nghe II Nhiệm vụ sinh học ... cầu học sinh quan sát lại bảng thống kê GV: Dương Xuân Sang Họat động học sinh Học sinh hòan thành bảng thống kê trang SGK – Học sinh nhận xét theo cột dọc , bổ sung hòan chỉnh – Học sinh ... dò : – Học – Sọan : “NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC” Tuần GV: Dương Xuân Sang Ngày soạn: ………………… Trang Trường THCS Quách Văn Phẩm Tiết Ngày soạn: ………………… Bài : NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I MỤC TIÊU BÀI HỌC :...
 • 97
 • 2,354
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 9 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án địa lý 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án hình học 9 chuẩn kiến thứcgiáo án địa lí 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án hình học 9 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án hình học 9 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án tin học 7 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án hóa 9 theo chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án ngữ văn 8 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án ngữ văn 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án lịch sử 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án hóa 9 theo chuẩn kiến thứcgiao an sinh hoc 9 chuan kien thucgiáo án công nghệ 8 chuẩn kiến thức kĩ năngbài soạn giáo án sinh học 6 chuẩn kiến thứcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ