0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

TAI LIEU BOI DUONG HOA 8

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Hóa học THPT

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Hóa học THPT

... dạy học Đầu tiên dựa vào mục tiêu dạy học, GV đánh giá trình độ xuất phát học sinh (kiểm tra đầu vào) sở mà có kế hoạch dạy học: Kiến thức môn rèn kỹ môn để phát triển tư môn Kiến thức khoá học ... trung học sở SGK: sách giáo khoa SGV: sách giáo viên HS: học sinh GV: giáo viên Đ/c: đồng chí GD ĐT: Giáo dục Đào tạo KT: kiểm tra PPCT: phân phối chương trình GDPT: giáo dục phổ thông GDĐT: giáo ... người học môn học hoạt động GD; khai thác chuẩn để soạn bài, dạy học lớp KT-ĐG - Về PPDH tích cực: Nhận diện PPDH tích cực cách áp dụng hoạt động dạy học, nghệ thuật bồi dưỡng tình cảm hứng thú học...
 • 120
 • 3,686
 • 64
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8  nguyễn văn hòa THCS mỹ quang

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8 nguyễn văn hòa THCS mỹ quang

... 34: Hòa tan hồn tồn 18, 4g hh X gồm Mg, Fe2O3 vào 1000 ml dd HCl 1M ( D = 1,05 g/ml) thu 2,24 lít H2 (đktc) ddA Trang 10 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang ... 2,075 g muối khơ Trang 13 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang a/ Tính thể tích dd HCl b/ Tính % khối lượng kim loại hh đầu Bài 48: Viết PTHH xảy chất cặp ... hồng Tác dụng với Axít : Mg(OH) + 2HCl → MgCl + 2H 2O Trang Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang 2KOH + H 2SO → K 2SO + 2H 2O ; KOH + H 2SO → KHSO + H 2O...
 • 14
 • 9,506
 • 69
tai lieu boi duong hsg hoa hoc

tai lieu boi duong hsg hoa hoc

... dd tr¾ng b¹c b¸m lªn ®ång + Hå tinh bét §un nãng m¹nh + §èt O2, KK + §èt ch¸y → Mµu xanh Th¨ng hoa hÕt → SO2 ↑ (mïi h¾c) → P2O5 tan níc + dd lµm + §èt ch¸y q tÝm ho¸ ®á → CO2 ↑ , ®ơc níc v«i ... HCl H O (khong hien tuong) H SO  Qui  →  H SO (↓)   BaCl HNO3 HCl,H 2SO ,HNO3 (qui hoa do)   →   HCl,HNO3 → *S¬ ®å:    H O HCl(↓) AgNO   → HNO3 (khong hien tuong)...
 • 45
 • 856
 • 7
TAI LIEU BOI DUONG HOC SINH GIOITHCS MON HOA HOC

TAI LIEU BOI DUONG HOC SINH GIOITHCS MON HOA HOC

... hiđro sinh Câu 4: Hỗn hợp A gồm kim loại Mg Zn B dung dịch H2SO4 có nồng độ mol x mol/l - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào lít (B) sinh 8,96 lít khí H2 - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào lít (B) sinh ... dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 8,96 lít khí H2 Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 11,2 lít khí H2 (Các thể tích khí đo đktc) a) Chứng tỏ thí nghiệm ... oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn tồn khí sinh vào bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa Nếu lấy lượng kim loại sinh hồ tan hết vào dung dịch HCl dư thu 1,176 lít khí H2...
 • 22
 • 750
 • 2
tài liệu bồi dưỡng hóa học

tài liệu bồi dưỡng hóa học

... dịch AlCl3 Một số phương pháp giải toán hoá học thông dụng Phương pháp số học Giải phép tính Hoá học cấp II phổ thông, thông thường sử dụng phương pháp số học: Đó phép tính dựa vào phụ thuộc tỷ lệ ... toán hoá học theo phương pháp đại số, số phương trình toán học thiết lập số ẩn số chưa biết cần tìm phải biện luận  Bằng cách: Chọn ẩn số làm chuẩn tách ẩn số lại Nên đưa phương trình toán học ẩn, ... (k) + 2H2O ( h ) + 2SO2 ( k ) + O2(k) Bài tập áp dụng: Bài 1: Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học thí nghiệm sau: a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi b) Hoà tan canxi oxit...
 • 92
 • 635
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa 9

... chất A Tính giá trị V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hồ tan hồn tồn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hố trị II dung dịch HCl thu ... 2O tác dụng với p gam nước thu dung dịch NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Câu 9: Hồ tan 199 ,6g CuSO4.5H2O Xác định CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO 100C 17,4 Câu 10: Hỗn ... cháy cần thiết để thu 10 kg HNO3 31,5% Biết hiệu suất q trình 79, 356% Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than đá vơi theo sơ đồ: 95 % 80% 90 % CaCO3  CaO → CaC2  C2H2 →  → Với hiệu suất phản...
 • 24
 • 449
 • 7
tai lieu boi duong hoa hoc

tai lieu boi duong hoa hoc

... học sinh nêu thắc mắc: a) Thứ tự dãy hoạt động hoá học kim loại theo sách giáo khoa cũ là: K, Na, Ca , sách giáo khoa lại K, Ca, Na Vậy sách giáo khao đúng, sách sai? b) Tại cháy lửa C2H4 khói, ... dung dịch HCl Đề thi GV giỏi huyện Cẩm xuyên năm 2005-2006 Thời gian: 90 phút Câu I( điểm): Hãy khoanh tròn câu Chỉ dùng kim loại Ba nhận biết đợc dãy dung dịch sau đây: a) CuCl2, MgCl2, KCl, NaCl ... Tính h r giả sử để sản xuất đợc ? ? Al cần dùng 400 kg C để làm cực dơng Câu V: Theo sách giáo khoa kim loại tác dụng đợc với dung dịch axit X nhng không tác dụng với dung dịch axit Y dung dịch...
 • 26
 • 646
 • 1
tài liệu bồi dưỡng hóa vô cơ 12

tài liệu bồi dưỡng hóa vô cơ 12

... FeSO4, CuSO4 D FeSO4 Bi Cho 12, 12 gam hn hp X gm Al v Fe tỏc dng vi dung dch HCl d thu c dung dch A v khớ H2 Cụ cn dung dch A thu c 41,94 gam cht rn khan Nu cho 12, 12 gam X tỏc dng vi dung dch ... khớ NO v NO2 cú d X/O2=1, 3125 Khi lng m l: A 5,6g B 11,2g C 0,56g D 1,12g - 37 - Ti liu dy bi dng mụn Húa lp 12 44 m gam phụi bo st ngoi khụng khớ, sau mt thi gian thu c 12 gam hn hp A gm Fe, FeO, ... Fe2(SO4)3 Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c m gam kim loi Giỏ tr ca m l A 6,40 B 16,53 C 12, 00 D 12, 80 12. (C-09)-Cõu 21 : Cho m gam Al vo 100 ml dung dch gm Cu(NO 3)2 0,3M v AgNO3 0,3M Sau cỏc...
 • 58
 • 516
 • 0
tài liệu bồi dưỡng hóa hữu cơ 12

tài liệu bồi dưỡng hóa hữu cơ 12

... (g) => n HBr = 8,1 : 81 = 0,1 (mol) - 12 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 - PTHH: CxHyN + HBr  CxHyNHBr → 0,1 0,1mol => MCxHyN = 9,3 : 0,1 = 93 => 12x + y = 79 - Lập bảng: x= y = 67 55 ... Câu 12 (CĐ-10): Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu tối đa đipeptit khác nhau? A B C D - 17 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 Câu 13 (B-10): Hai hợp chất hữu ... A 1000 B.2000 C.3000 D.4000 - 22 - Tài liệu dạy bồi dưỡng môn Hóa lớp 12 Một polime X xác định có phân tử khối 7 8125 đvc với hệ số trùng hợp để tạo polime 125 0 X A PVC B PP C PE D Teflon Tính...
 • 24
 • 903
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

... BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + CO2 + H2O Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học GV: Mai Tân Đức Bài Dùng phương pháp hoá học phân biệt chất rắn sau: Na2CO3, CaCO3, CaSO3, PbSO4, ... dung dịch trên: - Cốc có kết tủa trắng sau tan dần Al(NO3)3 Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học GV: Mai Tân Đức 2Al(NO3)3 + 3Ba(OH)2 = 2Al(OH)3 + 3Ba(NO3)2 2Al(OH)3 + ... Fe(III) Mg(II) Cu(II) Cr(III) Co(II) Ni(II) Pb(II) Na Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com GV: Mai Tân Đức Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học K Ca H2 Cl2 NH3(khai) H2S SO2 CO2 CO CO NO2 =Cr2O7 =MnO4 Cr2O4...
 • 20
 • 2,464
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng hóa học THCS

Tài liệu bồi dưỡng hóa học THCS

... pháp hố học để lấy oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 CuO Câu 5: Trình bày phương pháp hố học để lấy kim loại Cu Fe từ hỗn hợp oxit SiO 2, Al2O3, CuO FeO Câu 6: Bằng phương pháp hố học tách ... phương pháp hố học nhận biết hỗn hợp sau: (Fe + Fe 2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3) Câu 8: Có lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al 2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3) Dùng phương pháp hố học để nhận ... dung dịch muối nào? b) Nêu phương pháp phân biệt ống nghiệm đó? Câu 4: Phân biệt loại phân bón hố học: phân kali (KCl), đạm (NH 4NO3), supephotphat kép Ca(H2PO4)2 Câu 5: Có dung dịch chứa: NaNO...
 • 23
 • 2,540
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng Hóa - THCS ( Kiểm tra )

Tài liệu bồi dưỡng Hóa - THCS ( Kiểm tra )

... cõu 1,5 cõu 3,5 (3 5 %) cõu 1,5 cõu 3,0 (3 0 %) Cng cõu cõu cõu cõu 1,0 2,0 1,0 1,5 (1 0 %) (2 0 %) (1 0 %) (1 5 %) cõu 1,5 (1 5 %) cõu 5,0 (5 0 %) cõu 1,0 (1 0 %) 14 cõu 10,0 (1 00 %) Khõu ỏnh giỏ li ... 3,5 (3 5 %) - Tớnh thnh phn phn trm v lng ca hn hp hai kim loi - Xỏc nh kim loi cha bit bng phng trỡnh hoỏ hc 5,0 (5 0 %) 1,5 3,0 (3 0 %) 2 1,0 2,0 1,0 1,5 (1 0 %) (2 0 %) (1 0 %) (1 5 %) Cng 1,5 1,5 (1 5 %) 1,5 ... 0, 045(mol) (2 ) Gii h phng trỡnh (1 ) (2 ) cho: x = 0,015 v y = 0,02 mAl = 27.0,2 = 5,4 (g) v mMg = 5,4 = 3,6 (g) Thnh phn % lng mi kim loi hn hp (2 8% Cu, 28,8% Mg, 43,2% Al) Cõu 14 (1 ,5 im) S mol...
 • 110
 • 491
 • 2
tài liệu bồi dưỡng hóa học thcs cực hay

tài liệu bồi dưỡng hóa học thcs cực hay

... CHẤT HOÁ HỌC (Lê Thị Hoài- Trường THCS Lê Văn Thiêm) Khi dạy môn Hóa học, giáo viên ý thức việc đọc viết tên hợp chất hóa học quan trọng Ngay từ học môn Hóa học (tiết Hóa học lớp 8) học sinh ... Tên hợp chất hóa học tiếp tục hình thành củng cố suốt trình học môn Hóa học, giai đoạn học lớp quan trọng Vì giai đoạn học sinh bắt đầu làm quen với quy luật đọc viết tên chất hóa học dựa vào ... Nếu nguyên tố kim loại có nhiều bậc oxi hóa (hay hóa trị) Tên oxit = Tên kim loại (kèm hóa trị số La mã) + oxit b Nếu phi kim đa hóa trị (nhiều số oxi hóa) Tên oxit = Tên phi kim + oxit (Kèm...
 • 73
 • 477
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng Hóa lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng Hóa lớp 8

... bài: M < 22, ⇒ M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt khác:  ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch ... nguyên tố: 38, 61% K; 13 ,86 % N lại O j) D có khối lượng mol phân tử 126g; thành phần % khối lượng nguyên tố: 36,5 08% Na; 25,4% S lại O k) E có 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O E nặng NaNO3 1 ,86 lần l)...
 • 36
 • 718
 • 0
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HÓA HỌC

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HÓA HỌC

... thành chất Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: LÊ ĐÌNH CƯƠNG nguyên chất Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy oxit từ hỗn hợp : SiO 2, Al2O3, Fe2O3 CuO Câu 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy ... Ở TRÊN CÒN RẤT NHIỀU DẠNG TOÁN KHÁC MONG CÁC THẦY CÔ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỂ TÀI LIỆU NGÀY CÀNG HOÀN CHỈNH HƠN Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: LÊ ĐÌNH CƯƠNG ... 17,4g ĐS: mCuSO4 5H 2O = 30, 7( g ) -DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: LÊ ĐÌNH CƯƠNG Câu 1: Khi hoà tan 21g kim loại hoá trò II dung dòch H...
 • 27
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hóa học lớp 9tài liệu bồi dưỡng hóa 10tài liệu bồi dưỡng hóa học 9tai lieu boi duong gdcd 8tài liệu bồi dưỡng hóa thcstài liệu bồi dưỡng hóa học 10tai lieu boi duong toan 8tài liệu bồi dưỡng toán 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 8tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon hoa lop 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon hoa hoc 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ