1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. >

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (6)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (5)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (5)

... số ma sát trượt 0,2 Người ta kéo vật đến vị trí vật có li độ cm thả nhẹ Tính vận tốc cực đại vật dao động A 50π cm/s B.49,8cm/s C 49,8π cm/s D 48π cm/s 43 Cho giao thoa kế Yâng sử dụng ánh sáng ... độ iôn hoá không khí 49 Hiện quặng thi n nhiên có chứa U238 U235 theo tỉ lệ nguyên tử 140:1 giả thi t thời điểm tạo tạo thành vật thể tỉ lệ 1:1 Hãy tính tuổi vật thể Biết chu kì bán rã U238 4,5.109 ... số động B.gấp đôi tần số gia tốc C Bằng tần số li độ D Gấp đôi tần số vận tốc 14 Một lắc đơn dao động điều hoà thời gian ∆t thực 10 chu kỳ dao động Khi cắt bớt 21cm thời gian lắc thực 11 chu kỳ...
 • 6
 • 578
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (6)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (6)

... hai vật bắt đầu rời v= k = k m1 + m2 3m với 2m1 = m2 = 2m -Vận tốc hai vật chuẩn bị rời nhau: -Khi lò xo dài nhất, vật biên mới, cách vị trí cân bằng: 1 m1v = k A2 => A = 3cm 2 - Cũng thời gian ... E0 /  HD: - Mỗi chu kì vật qua vị trí x = -2cm hai lần => Lần thứ 2010 vật qua điểm có li độ x = -2cm vật thực 1005 chu kì - Tại t = ta có x = 4cm, lần thứ 2010 đến 2011 vật từ vị trí x = 4cm ... dao động điện từ chu kỳ T mạch LC Năng lượng điện từ trường biến thi n với chu kì T B không đổi biến thi n với chu kì T/2 D biến thi n với chu kì 2T Khoảng cách từ hai khe Young đến E 2m, nguồn...
 • 10
 • 668
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (7)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (7)

... Ω Chọn đáp án B Câu 7: Chọn đáp án C Câu 8: Chọn đáp án D Câu 9: Ta có ∆ E = ∆ M c2= [(7,0144+1,0073) – 2.4,0015 ].931,5 = 17,42 (MeV) Chọn đáp án B Câu 10: Chọn đáp án B Câu 11: Chọn đáp án ... truyền không gian điện từ trường biến thi n theo thời gian π B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thi n theo thời gian với ... phương tốc độ góc vật C Thế tỉ lệ với bình phương li độ góc vật D Cơ không đổi theo thời gian tỉ lệ với bình phương biên độ góc Câu 28: Một lắc đơn có chiều dài l, khoảng thời gian Δt thực dao...
 • 8
 • 478
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (8)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (8)

... Hai vật A B có khối lượng m 2m nối với treo vào lô xo thẳng đứng nhờ sở dây mảnh không giãn, vật A trên, B dưới, g gia tốc rơi tự Khi hệ đứng yên VTCB người ta cắt đứt dây nối hai vật Gia tốc vật ... có độ cứng k=2N/m, vật có khối lượng m=80g dao động tắt dần mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát 0,1 Ban đầu kéo vật khỏi VTCB đoạn 10cm thả nhẹ Lấy g=10m/s2 Thế vật vị trí mà vật có tốc độ lớn ... Wt > Wt = W/2 Ta có: -> x = Khi vật M, cách VTCB OM = = 2 2 2 2 mv0 kA kA Khi vật có vận tốc v0 : = Wđ = ⇒ v0 = 2 2m Sau bị giữ độ cứng lò xo k’ = 2k Vật dao động quanh VTCB O’ A A MO’ =...
 • 10
 • 625
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (9)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (9)

... có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m Ban đầu vật m giữ vị trí để lò xo bị nén 9cm Vật M có khối lượng nửa khối lượng vật m nằm sát m Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương ... cứng k = 20N/m va vật nặng m = 100g Từ VTCB kéo vật đoạn 6cm truyền cho vật vận tốc 20 14 cm/s hướng VTCB Biết số ma sát vật mặt phẳng ngang 0.4 ,lấy g = 10m/s2 Tốc độ cực đại vật sau truyền vận ... cứng k = 20N/m va vật nặng m = 100g Từ VTCB kéo vật đoạn 6cm truyền cho vật vận tốc 20 14 cm/s hướng VTCB Biết số ma sát vật mặt phẳng ngang 0.4 ,lấy g = 10m/s2 Tốc độ cực đại vật sau truyền vận...
 • 12
 • 561
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (10)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (10)

... = A = 2cm; v =  Đáp án A S M →M = A / + Câu 24 Chu kỳ dao động là: A Thời gian ngắn vật trở lại vị trí ban đầu B Là lần thời gian vật quãng đường S = A A đến A D Là thời gian vật từ vị trí biên ... : Thời gian ngắn vật từ VT x = A đến x = A hết t =  8t = T hay C phương án  Đáp án C C Là lần thời gian ngắn vật từ Câu 25 Một vật dao động điều hòa x = 4cos(5πt + π/6)cm Thời điểm vật qua ... M M0 Ta có: Thời điểm t vật vị trí M sau T/4 M => Quãng đường vật thời gian là: A 3 = A(1 / + ) = 13,66cm  Đáp án A 2 Câu 23 Một vật dđdh với T = 1s Tại thời điểm t1 vật có li độ vận tốc x1...
 • 12
 • 694
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (11)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (11)

... tuân theo nguyên này, giả sử có n0 vòng Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ thi thử ĐH lần năm 2013 dây ngược => không tuân theo nguyên tắc mà ngược lại tăng cường từ thông biến thi n cuộn thứ ... LC = 6.π 10 −5 s Thời gian điện tích không vượt qua nửa giá trị A ∆ ϕ = π /M A M A M A Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ thi thử ĐH lần năm 2013 T −6 Nó ứng với thời gian t = = 2π 10 s ĐA C ... thời giant a có kết ĐA C ĐA B ĐA D Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ thi thử ĐH lần năm 2013 11 ĐA A ĐA D ĐA D ĐA B l ĐA C HD: Tại vị trí lò xo không biến dạng x = − ∆l Hướng dẫn giải đề Chuyên...
 • 14
 • 477
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (12)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (12)

... HƯỚNG DẪN GIẢI VẮN TẮT ĐỀ VẬT LÝ THI THỬ Mã đề 112 Trang 4/6 - Mã đề thi 112 Câu Đáp án C Câu Góc ló góc tới: i’ = 600, bề rộng chùm ló b = 0,5d(tanrđ – tanrt) = 0,0146cm Đáp án C Câu Vì r = 20 ... tính gia tốc góc vật là: A Động lượng vật B Mômen lực tác dụng lên vật C Hợp lực tác dụng lên vật D Mômen động lượng tác dụng lên vật Câu 59: Trong chuyển động quay biến đổi quanh trục cố định vật ... sin thời gian Câu 26: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A không đổi theo thời gian B biến thi n điều hòa theo thời gian C tỉ lệ bậc với thời gian D hàm bậc hai thời gian 210...
 • 6
 • 499
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (18)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (18)

... A Sau thi gian 3T thỡ lng ht nhõn sinh ỳng bng 7m 0/8 B Sau thi gian 3T thỡ lng cht phúng x cũn li l m 0/8 C Sau thi gian 3T thỡ s mol cht phúng x cũn li bng 1/8 s mol ban u D Sau thi gian 3T ... hc i chiu v trớ biờn, gia tc cú ln cc i Câu 13: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phơng, theo phơng trình: x1 = 10sin tcm x2 = 10 cos( t )cm Tc ca vt ti thi im t = 0,5s l: A 54,41cm/s ... tu iờn gụm co tõt ca 19 tõm nhụm t song song, an xen nhau, diờn tich ụi diờn gia hai ban la S = 3,14cm2 Khoang cach gia hai tõm liờn tiờp la d = 1mm Mc hai õu tu xoay vi cuụn cam L = 5(mH) Khung...
 • 8
 • 475
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (19)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (19)

... số công suất mạch A B C D Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt Hãy xác định tỉ số tốc độ trung bình vận tốc trung bình 3T vật (s) đầu tiên? A B C D vô lớn Câu 21: ... dạng i = 0,02cos(2000πt) (A) Thời gian ngắn kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớn dòng điện hiệu dụng A 10−4 s B 10−3 s C 10 −3 s D C = D 10 −2 s Câu 27: Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm ... (Tính từ vân trung tâm) Ta có: k1 − k2 = (1) Theo đề: (k1 − 1) + ( k2 − 1) = 11 (2) Giả (1)và (2) ta : k1=5; k2 = k1 λ2 k = → λ2 = λ1 = 0, µ m ĐÁP ÁN A k2 λ1 k2 Câu 28: Cho mạch điện RLC mắc nối...
 • 5
 • 417
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (20)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (20)

... với gia tốc a, tần số dao động nhỏ lắc phụ thuộc vào gia tốc a B Lực kéo dao động lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng vật C Gia tốc vật dao động lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng vật ... đề thi 120 A Điện trường từ trường tồn riêng biệt, độc lập với B Mỗi biến thi n điện trường theo thời gian làm xuất từ trường xoáy C Êlectron dao động điều hòa nguồn tạo điện từ trường biến thi n ... HD: (C) Câu 33: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao π π động thành phần là: X1 = 3cos(ωt + )(cm) X2 = 4cos(ωt - )(cm) Khi vật qua li độ X = 4cm...
 • 13
 • 542
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (21)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (21)

... độ dao động vật Khi vận tốc vật giảm nửa ( vật từ x0 = đến x1) lắc kx12 kA2 A x O = => x1 = 2 π/6 T A Thời gian vật từ VTCB đến x1 = t1 = π T mà t1 = = => T = 2π (s) 3π Sau thời gian t = = T=> ... khơng đổi theo thời gian Câu 57: Chuyển động quay khơng có đặc điểm sau đây? A Vec tơ vận tốc dài điểm vật khơng đổi theo thời gian B Vec tơ gia tốc tiếp tuyến điểm vật C Gia tốc góc khơng D ... Câu 56: Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật Một điểm xác định vật rắn khơng nằm trục quay có A độ lớn gia tốc tiếp tuyến khơng B tốc độ góc tỉ lệ với bán kính quỹ đạo C độ lớn gia tốc pháp...
 • 8
 • 440
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (22)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (22)

... đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định Trong đại lượng đây, đại lượng khơng phải số ? A Mơmen qn tính vật rắn trục quay B Gia tốc góc vật rắn C Khối lượng vật rắn D Tốc độ góc vật rắn Câu 59 ... Câu 59 Trên dường ray thẳng nối thi t bị phát âm P thi t bị thu âm T,người ta cho thi t bị P chuyển động với vận tốc 20m/s tiến lại gần thi t bị T đứng n Biết âm thi t bị P phát có tần số 1136Hz ... thực dao động điều hòa Biết π lắc biến thi n theo thời gian với quy luật: Wt = 0,5.cos2 (10π t + ) ( J ; s ) Phương trình li độ dao động vật có dạng: Mã đề 122 11 π π C x = 0, 25.cos(5π t + )...
 • 12
 • 511
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (23)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (23)

... D 21 Cơ vật dao động điều hòa A động vật vật tới vị trí cân B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biến thi n tuần ... =10rad/s m → Vật m: P + N + F = m a Chiếu lên trục Ox chọn ta có: mg-N-k ∆ l=ma Khi vật rời giá N=0, gia tốc dh vật a=2m/s2( theo ra) Suy ∆l = m( g − a ) k Trong khoảng thời gian vật quảng đường ... đỡ vật m để lò xo có chiều dài tự nhiên Cho giá B chuyển động xuống với gia tốc a=2m/s không vận tốc đầu Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương xuống, gốc tọa độ VTCB vật, gốc thời gian lúc vật...
 • 8
 • 444
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý (có đáp án) tham khảo (24)

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật (có đáp án) tham khảo (24)

... chưa bị biến dạng, vật có khối lượng m =0,5kg lò xo có độ cứng k= 20N/m Một vật có khối lượng m = 0,5kg chuyển động dọc theo trục lò xo với 22 tốc độ m/s đến va chạm mềm với vật m 1, sau va chạm ... kính quỹ đạo dừng êlectron tùy ý C Trên quỹ đạo dừng, êlectron quay với vận tốc biến thi n Trang 3/6 - Mã đề thi 124 D Sẽ phát ánh sáng có chuyển trạng thái dừng Câu 30: Đoạn mạch AC có điện ... tăng D không thay đổi - HẾT -(Giám thị coi thi không giải thích thêm) Trang 6/6 - Mã đề thi 124 ...
 • 6
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 30 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015cac de thi thu thpt quoc gia mon toanđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệtổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoa123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015bộ đề thi thử thpt quốc gia môn ngữ văndapan de thi thu thpt quoc gia mon dia lan 1đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 2Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ