0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA QLGD MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH ĐỀ TÀI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC LỚP ... 4 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện * Quản lý là sự ... NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Quán triệt các nguyên tắc trong công tác xây dựng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên. ...
 • 37
 • 1,609
 • 7
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ NGUYỆT ĐỨC

... V PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện ‚7+ 0 1:E 8 :+ ... PHẦN MỞ ĐẦU  KHOA QLGD MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH   ... NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Quán triệt các nguyên tắc trong công tác xây dựng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên. ...
 • 36
 • 1,095
 • 1
BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

... BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC I/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lý do chọn đề tài : Muốn có học sinh giỏi , phải có giáo viên ... Phương pháp điều tra. + Phương pháp quan sát. 6. Nội dung của đề tài : + Những tiêu chí cần đạt của một giáo viên dạy giỏi. + Những biện pháp tự học, tự bồi dưỡng, biện pháp ... tạo niềm tin trong giảng dạy phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi của đơn vị nên tôi chọn đề tài “ Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi – Trường Tiểu học Nguyễn thái Bình “. 2. Mục đích nghiên...
 • 9
 • 2,084
 • 15
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

... công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học . 1.2.7.1./ Mục tiêu cuả công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học. Thực hiện công tác xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm ... hướng xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học. Để công tác xây dựng đội ngũ giáo viên hiệu quả trong nhà trường ,người quản lý cần nắm bắt tình hình đội ngũ , phải tìm những biện pháp ... tài “Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở Quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh”nhằm góp phần xây dựng sở lý luận và thực...
 • 77
 • 12,671
 • 79
Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện quan sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện quan sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

... trong hệ thống các biện pháp xây dựng đội ngũ, sử dụng đội ngũ và tạo môi trờng cho đội ngũ giáo viên Tiểu học. Khi đề ra các biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học cần chú ý: - Quán ... trí, vai trò của đội ngũ giáo viên và công tác xây dựng đội ngũ giáo viên. - Thực hiện tốt và đồng bộ hơn các biện pháp tại chỗ để xây dựng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các biện pháp nâng cao ... xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên Tiểu học nói riêng. - Phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên và thực trạng các biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học ở huyện...
 • 124
 • 906
 • 3
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA QLGD MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH ĐỀ TÀI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC LỚP ... 4 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện * Quản lý là sự ... lại học tập của học sinh nên UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tách trường PTCS Nguyệt Đức thành hai trường trường THCS Nguyệt Đức trường tiểu học Trường THCS Nguyệt Đức một trường...
 • 38
 • 778
 • 0
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

... quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng ... 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Lã Thị Oanh CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT ... chức… 1.2.6. Đội ngũ giáo viên Khi đề cập đến khái niệm đội ngũ giáo viên, một số tác giả nước ngoài đã nêu lên quan niệm : Đội ngũ giáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, họ...
 • 129
 • 1,211
 • 5
Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia ở Bà Rịa Vũng Tàu

Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia ở Bà Rịa Vũng Tàu

... quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng ... 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Lã Thị Oanh CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT ... chức… 1.2.6. Đội ngũ giáo viên Khi đề cập đến khái niệm đội ngũ giáo viên, một số tác giả nước ngoài đã nêu lên quan niệm : Đội ngũ giáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, họ...
 • 129
 • 920
 • 3
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

... cách của học sinh để từ đó tiếp tục hoàn thiện quá trình giáo dục. 1.2.4.2.Nhiệm vụ của giáo viên THPT * Nhiệm vụ của giáo viên (Điều 31, Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ ... - Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở Thị xã Thủ Dầu 1 – Bình Dương giai đoạn 2005 – 2010. Luận văn thạc sĩ của Trịnh Đức Tài, 2005. - Biện pháp phát triển đội ... sở lí luận phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập. 6.2. Phân tích thực trạng quản lí phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT ngoài công...
 • 103
 • 951
 • 4
Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dổi mới giáo dục hiện nay

Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dổi mới giáo dục hiện nay

... các biện pháp chủ yếu đã lựa chọn. Bởi vì: + Biện pháp Xây dựng đội ngũ giáo viên đầu đàn và kế cận đã được trình bày như một phần của biện pháp thứ ba trong các biện pháp đã nêu. + Biện pháp ... đội ngũ giáo viên theo yêu cầu chuẩn hoá; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sàng lọc đội ngũ giáo viên theo chuẩn giáo viên THPT; tạo mội trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên ... mới giáo dục THPT, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng trường THPT trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu thực trạng việc quản lý đội ngũ giáo viên của Hiệu...
 • 31
 • 847
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viêncác biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viênbiện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện bắc mê tỉnh hà giangbiện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giai đoạn 20112020biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở của huyện an lão thành phố hải phòng trong giai đoạn hiện naycác biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở của huyện an lão thành phố hải phòng trong giai đoạn hiện naybiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu họcmot so giai phap xay dung doi ngu giao vien tieu hoc tai mien nuithực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở quận 4 thành phố hồ chí minhmột số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên thcsbiện pháp xây dựng đội ngũ đảng viênmột số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học nhân mục huyện hàm yên tỉnh tuyên quangmột số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường thcs khuyến nông triệu sơn – thanh hoáđề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng trung học cơ sở ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đến năm 2020biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng trung học cơ sở ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đến năm 2020Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ