0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Toán học >

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 của SGD đt bắc ninh

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

... f luôn đồng biến và g luôn nghịch biến thì phương trình : f(x) = g(x) không quá một nghiệm 2/ Nếu f luôn đồng biến ( hoặc luôn nghịch biến) thì phương trình: f(x) = k ( k: hằng số) không ... kiện: t > 0 , khi đó: amx = tm Nết đặt: t = logax thì không có điều kiện của t, khi đó: mmatx log Tài liệu ôn thi Đại Học – Cao Đẳng 2014 Gv: Phạm Xuân Hải ( www.pxhai.wordpress.com) ... –5x + 6 < 0 ÑS: 2 < x < 3 Tài liệu ôn thi Đại Học – Cao Đẳng 2014 Gv: Phạm Xuân Hải ( www.pxhai.wordpress.com) Trang 33 Lập bảng biến thi n 17/ Giải phương trình: 0233.23x2xxxx33...
 • 33
 • 1,246
 • 3
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

... vt bin thi n tun hon theo thi gian.B. Vn tc ca vt bin thi n iu hũa theo thi gian.C. Lc kộo v tỏc dng lờn vt bin thi n iu hũa theo thi gian.D. ng nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian.Cõu ... biu no sau õy l sai?A. Sau thi gian T/8, vt i c quóng ng bng 0,5A. B. Sau thi gian T/2, vt i c quóng ng bng 2 A.C. Sau thi gian T/4, vt i c quóng ng bng A. D. Sau thi gian T, vt i c quóng ng bng ... trí cân bằng của vật, chiu dnghng xung. Vật có thể dao động dọc theo trục Oy. Đa vật về vị trí mà lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao độngkhông vận tốc ban đầu, cho vật dao động với...
 • 132
 • 1,367
 • 2
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý có đáp án

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý có đáp án

... động điều hoàA. Gia tốc độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB B. Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốcC. Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB D. Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biênCâu 5 ... nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì gian ngắn nhất vật đến vị trí gia tốc của vật bằng gia tốc trọngtrường là t1. Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn ... xo khối lượng không đáng kể và độcứng k = 40 N/m. vật khối lượng m = 200 g. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Ta kéo vật từ vị trí cân bằng hướngxuống một đoạn 20 cm rồi buông nhẹ cho vật...
 • 171
 • 13,186
 • 31
TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN PHẦN ĐỌC HIỂU

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN PHẦN ĐỌC HIỂU

... hoàn thành hết BT)4 ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU: CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG VĂN BẢN + CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮI. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Các phong cách ngôn ngữ 1- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: là ... phải luôn luôn khiêm tốn, thật thà, không phô trương, dối trá Thanh niên cũng phải dành thì giờ nhất định để giúp đỡ cha mẹ, săn sóc các em, chăm lo một phần công việc gia đình” (Ngữ văn 12, ... cách ngôn ngữ nghệ thuật: là PC được dùng trong sáng tác văn chương. PC này là dạng tồn tại toàn vẹn và sáng chói nhất của ngôn ngữ toàn dân. PC văn chương không có giới hạn về đối tượng giao...
 • 8
 • 8,541
 • 129
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn ngữ văn

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn ngữ văn

... Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ? Những biểu hiện chứng tỏ Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ qua “Những đứa con trong gia đình”? - Nói Nguyễn Thi là nhà văn của ... An. Năm 1950, ông tham gia nhập bộ đội. Năm 1952 - 1958, ông công tác và chiến đấu tại sư đoàn 320.- Ông “thuộc trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của văn học hiện nay”(Nguyên ... tranh thi n nhiên rừng xà nu bạt ngàn vừa tạo không khí Tây Nguyên vừa đậm chất sử thi. 5. Tính sử thi của truyện: Truyện ngắn Rừng xà nu tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi của văn học Việt Nam giai...
 • 52
 • 2,017
 • 9
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

... OM MF MF= + là một hằng số không đổi. www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comTài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, ... 0.d x y x y− + = ∆ − − = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comTài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ... thẳng ∆ một góc α với: www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comTài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600...
 • 32
 • 1,010
 • 1
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán (Chuyên đề tổ hợp-xác suất-nhị thức newton)

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán (Chuyên đề tổ hợp-xác suất-nhị thức newton)

... – NHỊ THỨC NEWTON 6 www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ... a= . Tìm n ? ĐS: 6044n=. www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ... nC C C+ + ++ = . ĐS: 4422. www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ...
 • 16
 • 1,363
 • 3
Đề thi, tài liệu ôn thi THPT quốc gia mới nhất 2015 môn vật lý

Đề thi, tài liệu ôn thi THPT quốc gia mới nhất 2015 môn vật lý

... một vật A. phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.Trường THPT Khánh An Tài liệu lưu hành nội bộ - 11 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2015 môn Vật ... từ là không đúng?Trường THPT Khánh An Tài liệu lưu hành nội bộ - 14 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí Bài tập luyện tập – Tập 1 GV: Dư Hoài Bảo A. Mọi sóng điện từ đều không thể ... khối lượng riêng của vật. C. gia tốc trọng trường.D. diện tích đáy của khối hộp.Trường THPT Khánh An Tài liệu lưu hành nội bộ - 20 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2015 môn Vật lí Bài tập luyện...
 • 50
 • 572
 • 0
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

... __ Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁNI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm).Câu Nội dung kiến thức ĐiểmI Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Các bào toán ... điểm có hoành độ 3=x.Bài 15: (Đề thi TNTHPT không phân ban 2008)Cho hàm số 242xxy −=17__ Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số2. Viết ... đường thẳng 2+= xy.18__ Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán Bài 26: (Đề thi TN Bổ túc THPT 2012) Cho hàm số 2 11xyx+=− 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm...
 • 77
 • 1,758
 • 2
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 của SGD đt bắc ninh

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 của SGD đt bắc ninh

... BC NINH  GIÁO DC VÀ ÀO TO CNG ÔN THI THPT QUC GIA MÔN TOÁNm hc 2014 - 2015 c Ninh, tháng 11 nm 2014hoctoancapba.comGD& Ninh ng ôn thi THPT qu gia 2014 -2015 CHUYÊN ... du y’, u này không phi bao gi cng n gin.hoctoancapba.comGD& Ninh ng ôn thi THPT qu gia 2014 -2015 20u bài toán không yêu cu tìm m ... nht.hoctoancapba.comGD& Ninh ng ôn thi THPT qu gia 2014 -2015 Ví d 6: Vit phng trình tip tuyn vi  th (C):21xyx+=- ti các giao m ca (C)i...
 • 264
 • 654
 • 0
Tài liệu hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn toán 2015 ngắn gọn và cơ bản nhất

Tài liệu hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn toán 2015 ngắn gọn và cơ bản nhất

... Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ôn thi đại học môn toán 1 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA - MÔN TOÁN NĂM 2014 -2015 **************************** A.CẤU TRÚC ĐỀ THI ... 1 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA - MÔN TOÁN NĂM 2014 -2015 **************************** A.CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2014 (Tham khảo) Câu I (2 điểm): - Khảo sát sự biến thi n ... HỌC MÔN TOÁN NĂM 2014 (Tham khảo) Câu I (2 điểm): - Khảo sát sự biến thi n vẽ đồ thị của hàm số. - Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm đồ thị của hàm số: chiều biến thi n...
 • 72
 • 736
 • 5
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán phương trình lượng giác

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán phương trình lượng giác

... Thương – TPHCM Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán Biên soạn: Ths. Lê Văn Đoàn – TS. Huỳnh Công Thái Page - 1 - Chuyên đề  CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG 1. Công thức cơ bn ... = − = ⋅ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 2 www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.comTTBDVH & LTĐH – Đại học Ngoại Thương – TPHCM Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán Biên ... tròn lượng giác sẽ có tọa độ M(cosα, sinα) www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.comTTBDVH & LTĐH – Đại học Ngoại Thương – TPHCM Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán...
 • 21
 • 856
 • 0
TÀI LIỆU ôn THI THPT QUỐC GIA  môn TOÁN năm 2015 2016

TÀI LIỆU ôn THI THPT QUỐC GIA môn TOÁN năm 2015 2016

... TÀI LIỆU ƠN THI THPT QUỐC GIA - MƠN TỐN NĂM 2015- 2016 ****************************PHẦN I: HÌNH HỌC KHƠNG GIAN OXYZTĨM TẮT LÝ THUYẾTI.HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN 1.Toạ độ điểm ... Ví dụ. (TNTHPT năm 2014) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm (1; 1;0)A − và mặt phẳng (P) có phương trình 2x-2y+z-1=0. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho AM vuông góc ... Tìm toạ độ giaođiểm H của A và mặt phẳng (P)Bài 2: Trong không gian Oxyz, Cho mp (P): 6x + 3y + 2z – 6 = 0. Tìm tọa độ hình chiếu của A(1, 2, 3) trên mặt phẳng (P)Bài 3: Trong không gian Oxyz,...
 • 73
 • 661
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu ôn thi thpt quoc gia 2015 mon toanhóasinhtài liệu ôn thi hsg quốc gia môn tiếng anhtai lieu on thi hsg quoc gia mon hoahướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn toánon thi thpt quoc gia mon van 2015tài liệu ôn thi tnthpt quốc gia 2015 môn hóatài liệu ôn thi học sinh giỏi môn toán thpthướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anhhe thong kien thuc tieng viet on thi thpt quoc gia mon ngu van dinh thi giang kieutài liệu luyen thi thpt quoc gia 2015ôn thi thpt quốc gia môn hóatài liệu ôn văn thpt quốc giaon thi thpt quoc gia mon ngu van 2015tai lieu luyen thi thpt quoc giatài liệu ôn thi vào lớp 6 môn toánNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM