0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

... mục III.1 Giáo viên: Nguyễn Văn Phúc III Tirixto : Cấu tạo , công dụng E TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG H11: Cấu tạo tirixto có lớp tiếp giáp P-N cực ? Giáo án công nghệ 12 - Cấu tạo: gồm có ba lớp iếp xúc, ... tranzito có lớp tiếp giáp cực ? H8: Người ta phân loại tranzito ? H9: Kí hiệu chiều dòng điện qua loại ? H10: Công dụng tranzito ? Giáo án công nghệ 12 I Điốt bán dẫn : Cấu tạo, công dụng - Cấu ... ; c) Giáo viên: Nguyễn Văn Phúc r c) Cảm kháng: XL= π fL TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG H22: Hệ số phẩm chất cuộn cảm đặc trưng cho ? H23: Cảm kháng ? Giáo án công nghệ 12 H24: Viết biểu thức cảm kháng...
 • 80
 • 644
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

... nghiên cứu trước 22 nhà Duyệt Tổ chuyên môn Ngày … tháng…….năm 2 010 Ngày dạy: / / 2 010 lớp: 10A1 Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: / / / / 2 010 / 2 010 / 2 010 lớp: 10A2 lớp: 10A3 lớp: 10A4 CHƯƠNG II: ... trước Duyệt Tổ chuyên môn Ngày …….tháng…….năm 2 010 Ngày dạy: Ngày dạy: / / / 2 010 / 2 010 lớp: 10A1 lớp: 10A2 Ngày dạy: Ngày dạy: / / / 2 010 / 2 010 lớp: 10A3 lớp: 10A4 Tiết CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI ... trước Duyệt Tổ chuyên môn Ngày…….tháng……năm 2 010 Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: Ngày dạy: / / / / / 2 010 / 2 010 / 2 010 / 2 010 lớp: 10A1 lớp: 10A2 lớp: 10A3 lớp: 10A4 Tiết 4: THỰC HÀNH QUAN SÁT,...
 • 143
 • 1,245
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

... kiểm tra đánh giá luyện tập Câu 1.So sánh giống khác quy trình sản xuất giống nhóm trồng Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Câu 2.Mục đích công tác ... học - Sách GV, SGK CN10 - Hình 16.1; 16.2; 16 .3; 16.4; 16.5 SGK - Tiêu sâu,, bệnh hại lúa Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 31 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 - Một số mẫu sâu vết ... Tính tỉ lệ hạt sống = A% = B / C * 100 % - Yêu cầu HS đánh giá tỉ lệ hạt sống Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 11 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 - Nhận xét ý thức tổ chức, kỷ luật,...
 • 34
 • 854
 • 8
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 6

... : 0.5 Cõu 6: 0,5 TL cõu Cõu Cõu 0.5 Cõu 0.5 TL 30%-35% cõu Cõu 2 cõu 1.5 Cõu 9: 0.5 cõu Cõu cõu 2 (10 ) Trng PT cp 2-3 Vừ Th Sỏu Cụng ngh 10 S GD V T BèNH PHC THI HC Kè I NM HC 2 010 - 2011 TRNG ... cõu : b 0.5 Mó 2 56 :phn I Cõu 1: b; 0.5 Cõu 3: a; 0.5 Cõu 5: b 0.5 cõu : d 0.5 Cụng ngh 10 cõu : b 0.5 Cõu 2: b; Cõu 4: b; Cõu 6: a cõu : c 0.5 0.5 0.5 0.5 Cõu 2: d; Cõu 4: a; Cõu 6: c cõu : a 0.5 ... GD V T BèNH PHC THI HC Kè I NM HC 2 010 - 2011 TRNG PT CP Vế TH SU Mụn : cụng ngh ; Khi : 10 Thi gian lm bi : 45 phỳt, khụng k thi gian phỏt D B Mó thi 1 56 ( thi cú 01 trang ) H v tờn thớ sinh:...
 • 72
 • 1,795
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 7

... cỏt m Ngy son: 17/ 11/2012 Tiết 14 Bài 13: ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón I Mc tiờu Kin thc Sau hc xong bi ny HS cn phi: - Nêu đợc công nghệ vi sinh ứng dụng công nghệ vi sinh sản ... thức học sinh II Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị đề đáp án Học sinh - Ôn tập tốt kỳ I III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động (3 phút): ổn định lớp, phát đề kiểm ... bảng trình bày - Học sinh hoàn chỉnh - Theo dõi so sánh kết bảng - Giáo viên treo đáp án phiếu học tập chuẩn bị trớc Yêu cầu học sinh so sánh với kết mà em làm * Nhắc lại đặc điểm, tính chất...
 • 40
 • 848
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

... đạt tiêu chuẩn giống, chuyển vườn ươm Rèn luyện, kiểm tra đánh giá luyện tập:(4ph) Câu 1: Nuôi cấy mô TB pp: Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 14 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 a Tách ... cấy mô 4- Rèn luyện, kiểm tra đánh giá luyện tập Câu 1.So sánh giống khác quy trình sản xuất giống nhóm trồng Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Câu ... Tính tỉ lệ hạt sống = A% = B / C * 100 % - Yêu cầu HS đánh giá tỉ lệ hạt sống Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 11 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 - Nhận xét ý thức tổ chức, kỷ luật,...
 • 34
 • 1,100
 • 1
Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

... định lớp Kiểm tra cũ - Khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò ? Cơ sở khoa học công nghệ cấy truyền phôi bò? 14 Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 14 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 ... trình IV.Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ Dạy Vào 35 Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 35 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Hoạt động giáo viên Hoạt động hs - Yêu cầu HS ... trình - Vấn đáp, thảo luận nhóm III Tiến trình dạy 25 Giáo viên: Nguyễn Văn HoàngThọ Trang 25 Trường THPT Thạnh An GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 Ổn định lớp Kiểm tra cũ Trình bày sở khoa học việc ứng dụng...
 • 55
 • 1,338
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 20

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 20

... theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Mẫu báo cáo thực hành Họ tên:………………………… Lớp 12 … SƠ ĐỒ NGUN LÝ Giáo án Cơng nghệ 12 25 Năm học 201 3 - 201 4 Trường ... kiểm tra nghiêm túc II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: - Đề kiểm tra in sẵn Giáo án Cơng nghệ 12 30 Năm học 201 3 - 201 4 Trường THPT Cái Nước Chuẩn bị học sinh: - Học từ đến 15 Giáo viên: Nguyễn Quốc ... TRƯỞNG Nhận xét dặn dò chuẩn bị học Chuẩn bị học 10 THỰC HÀNH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU Giáo án Cơng nghệ 12 17 Năm học 201 3 - 201 4 Trường THPT Cái Nước Tuần 12 - Tiết * : Giáo viên: Nguyễn Quốc Hội...
 • 71
 • 827
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3

... -********** ********** - Tiết 3: linh kiện bán dẫn ic Ngày soạn : 28/08/2011 Ngày dạy : 31 /08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 02/09/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7)- Ngh 2/9/2011 I - ... điện-cuộn cảm Ngày soạn : 21/8/2011 Ngày dạy : 24/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 26/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng,thông ... CN 12 : 2011-2 012 kĩ thuật điện tử linh kiện điện tử điện trở - tụ điện - cuộn cảm Ngày soạn : 14/8/2011 Ngày dạy : 17/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 19/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5...
 • 47
 • 547
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 4

... Tranh vÏ 4. 1; 4. 2; 4. 3; 4. 4 sgk - Mét sè linh kiƯn mÉu: §i èt c¸c lo¹i,tranzito,Tirixto,Triac,®iac,IC III - TiÕn tr×nh thùc hiƯn bµi d¹y ỉn ®Þnh líp KiĨm tra bµi cò: A4: Néi dung: * Giáo án cơng ... Bµi ®iƯn trë - tơ ®iƯn - cn c¶m Ngµy so¹n : 14/ 8/2010 Ngµy d¹y : A1: I- Mơc tiªu: 1- KiÕn thøc: A2: A3: A4: * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * ... ®iĨm 1,2,3 ,4 - M¹ch läc ngn: san b»ng ®é gỵn sãng m¹ch - M¹ch ỉn ®Þnh ®iƯn ¸p mét chiỊu: ỉn ®Þnh ®iƯn ¸p kÜ tht sè * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * H 4- Tỉng kÕt...
 • 54
 • 572
 • 1
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5

... mà tầng công suất không đủ khả khuếch đại, cần đợc khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất Khuếch đại công suất: Tầng công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần có công suất ... cách nối dây máy BA ba pha II/ Chuẩn bị: 1/ Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu 25 sgk - Tham khảo tài liẹu có liên quan 2/ Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh vẽ hình 25. 1; 25. 1; 25. 3 sgk - Vật mẫu: Các thép ... phát 19 Mạch dao đông có tần số dòng 156 25Hz 20 Mạch khuếch đại trung gian để kích cho tầng công suất dòng 21 Mạch công suất quét dòng thờng dùng Tranzitor công suất lớn, chịu đợc điện áp cao làm...
 • 45
 • 781
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

... giê häc - DỈn dß chn bÞ dơng * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * *********************************** TiÕt 18: * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số ... ®iƯn cã thĨ cã nhiỊu cÊp ®iƯn ¸p kh¸c nhau: 800kV,500kV, 220kV, 110kV, 66 kV, 35kV, 22kV, 10,5kV, 6kV, * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * -HS: Quan s¸t vµ cho biÕt: ... DỈn dß: + Häc bµi cò + §äc tríc néi dung bµi 16 sgk + Chn bÞ dơng thùc hµnh  -********** ********** - TiÕt 16+ 17: Thùc hµnh * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát *...
 • 67
 • 540
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

... áp 3) Thái độ: Công nghệ 12 53 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn - Liên hệ thực tế : tìm hiểu hệ thống điện quốc gia cấp điện áp địa phương II .Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1 .Chuẩn bị giáo viên: - ... : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Lớp Só số 12A1 SL TL% 53 12A6 Kém 53 12A5 Yếu SL TL% 54 12A4 T.Bình SL TL% 55 12A3 Khá SL TL% 52 12A2 Giỏi SL TL% 53 IV- Rút kinh nghiệm – Bổ sung ... kết đánh giá kết thực hành - HS tự nhận xét, đánh giá, rút kết luận sau buổi Công nghệ 12 70 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tham quan; hồn thành báo cáo nộp cho giáo...
 • 31
 • 707
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8

... sát ánh sáng đếm số lần sáng LED khoảng 30 giây.Ghi kết vào mẫu báo cáo Bớc 2: Cắt nguồn,mắc song song tụ điện với tụ điện sơ đồ,đóng điện cho mạch điện hoạt động,quan sát ánh sáng đếm số lần sáng ... động,quan sát ánh sáng đếm số lần sáng LED khoảng 30 giây.Ghi kết vào mẫu báo cáo, so sánh thời gian sáng tối LED HĐ2: Thực hành - Hớng dẫn HS đa nguồn vào vị trí quan sát số lần sáng LED 1-Cấp ... luận + Khối mạch kĐTG kích: kĐ tín hiệu vào đủ công suất kích cho tầng công suất ? Các khối tiền kĐ,mạch kích kĐ công suất + Khối kĐ công suất: KĐ công suất cho đủ lớn có điểm giống chức ? đa loa...
 • 51
 • 522
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

... (0,5 điểm) KẾT QUẢ KIỂM TRA 29 Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm Sè lỵng PhÇn tr¨m 9/ 89 22/ 89 34/ 89 24/ 89 10 24,7 38,2 27,1 ************************************* TiÕt 19: Bµi 17 Ngµy 18 /12/ 2011 Kh¸i niƯm vỊ hƯ thèng ... Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm Sè lỵng 9/ 89 22/ 89 34/ 89 24/ 89 PhÇn tr¨m 10 24,7 38,2 27,1 ************************************* TiÕt 32 Ch¬ng7 M¹ng ®iƯn s¶n xt quy m« nhá Ngµy 27/3/2 012 Bµi 28 M¹ng ®iƯn s¶n ... V KẾT QUẢ KIẾM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM KÕt qu¶ ph©n lo¹i 20 Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm Sè lỵng 9/ 89 22/ 89 34/ 89 24/ 89 TiÕt 13 Ngµy 6/11/2011 PhÇn tr¨m 10 24,7 38,2 27,1 Ch¬ng3 Mét sè m¹ch ®iƯn tư ®iỊu...
 • 53
 • 702
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giao an cong nghe lop 11 bai 27giáo án công nghệ lớp 11 bài 18giáo án công nghệ lớp 11 bai 17giáo án công nghệ lớp 7giáo án công nghệ lớp 6giáo án công nghệ lớp 6 bài 15giáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án công nghệ lớp 6 năm 2012giáo án công nghệ 7 theo chuẩngiáo án công nghệ lớp 10 bài 28giáo án công nghệ lớp 10 bài 9giáo án công nghệ 7 theo chuẩn kiến thứcgiáo án công nghệ lớp 7 học kì 2giáo án công nghệ lớp 10 bài 56giáo án công nghệ lớp 10 bài 17Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ